Isiász - 22 évente józanság

Még a Józsi evangyéliománál ígértem Ndy-nek egy róla szóló hőseposzt, hát tessék: :D

 

Isiász - 22 évente józanság

Avagy: miképpen méré öszve erejét félelmes Darth Pákó az fényességes Ndy-vel, amaz új kornak hajnalán, fél négy körül.

Halljátok énekim gigászi csatáról,
Gigászi csatáról, fene nagy harcáról
Ndy-nek s ama nagy félelmes Pákónak
- erőben párja biz' nincs ama csávónak -
Új kornak hajnalán, új idők kezdetén,
Hogy még a pékek sem keltek föl, annyira korán volt a'.

Fogadja fületek béfelé szavamat,
Hallván az első és utolsó igazat
Ndy-nek s Pákónak fene nagy harcáról:
Hogyan is lohasztá lefele arcáról
Éjsötét Pákónak ama fészkes ábrát,
Ndy hogy tevé ezt, pedig még csak két feles tölté bendőjét alig-alig akkor.

Állanak szembe ők setétmély szurdokban,
Nem a'! Tán valának égmagos toronyban,
Vagy állanak térdig a nagy jeges Volgába';
Hejh, költő nem lehet biztos a dolgába',
Szép szavát ha zengné, szájára ha venné
Hős csaták olyanra legnagyobbikát, hogy tán igaz se volt az seholse.

Állanak szembe, biz' ez volt a lényeg,
Egymásra akadnak égi nagy vitézek,
Bár vala közülök égi csak nagy Ndy:
Pokolból, setétből jőve gulascht hogy enni,
Jó magyar pályinkát, szép magyar lányokat
Ormótlan magáévá tenni Pákó, s ez bökte Ndy csőrét, pedig nem volt ő szélsőnépnemzeti, kopasz meg pláne.

"Megállj, te ördögnek szukafattya, véged!
Ábrádnak setétje boríta vidéket,
Szép hazám tájának utolsó zegzugát,
Nemzetnek léányát, nővérét, kishúgát
Mindszálig fenyeget az éjsetét dákó!
Uralmad borzalom, ezt nem tűröm, Pákó!" - mondá Ndy, aki különben is nehezen viselte a konkurenciát.

"Bruhaha hehehe hohoho brahaha!
Szavad a legjobb vicc, mit éltemben valaha
Fülembe fogadák, s agyamig eljuta;
Szándékod szép lehet, bár gyermeteg s oly suta
Lelkecskéd, oly naív, együgyü, hogy bibit
Vágni rajt nincs szívem; inkább add ide a didit!" - nyújta ezzel kezeit Pákó Ndy mellkastájt domborodó csuhája felé, hisz' vala Ndy isteniségénél fogva androgün fajzat.

"Pfuj! Hová mereszted karmaid, te démon?!
Nyomorult, elfajzott, kangörcsös pokémon!
Undorom erőmet szorozza sok százra,
Isteni haraggal verek hát a szádra,
Seggedre nem különb, bár inkább rúgom széjjel:
Illessen a franc ily tiszta, égi kézzel!" - kiáltá Ndy, bár tudta ő is, hogy az "éjjel" biz' sokkal szebben rímelt volna.

"Mit hallok? Mit hallok?" - gúnyolóda Pákó;
"Vérem forr szavadra, s biz' mondom, makákó
Őseim nevére az eskü mostan vészen:
Olyt mondák, de olyat, hogy arra egészen
Rémlesz majd nagyharangot, ásót és kapát:
Üdvözöld hát bennem a rég elveszett papát! - Bruhaha, de gonosz vagyok, tette hozzá még gondolatban legott.

"Nem, az nem lehet, istenekre, távozz!"
Hessegé magától Ndy el a pátosz
Írmagját sem bíró rettenetét, bízva
Szívében, s májában nem különb, hogy hízva
Az majd megvédé gonosztól, s úgy most
Emelé szájához az jó pályinkás butykost, mi a harmadik domborulat vala eladdig az ő csuháján ottan.

Árada ereje az isteni mannának,
Elfogya hamar, hát az boros kannának
Fürkészi hamar hősünk az legalját,
Erejét meglelé, s az isteni balját
Mutatá amannak középső ujjával:
"Nem valál más, csak egyenlő nullával!" - frappáns bészólás, szavamra!

Pákónak szemében eleven döbbenet,
Sőt, mi több: eladdig nem ösmert rettenet
Legottan tanyát ver, szoríssa lelkét gaz
Fajzatnak. Sóhajta alélón: "Nem lehet, nem igaz,
Ármányom mélységén hidat így nem verhetsz,
Hatalmasb vagyok, felettem nem nyerhetsz, inkább veszem el a Kiszel Tündét!" - ennyire be volt szarva, hogy' szívöm esik rajt!

Rút száját megnyitá, s bolygóknak láncában,
Égtestek rendjében, planéták táncában
Oly káoszt vet hangja, fertelmes bariton
- Darab szőr nem marad kecskéken, barikon;
Hallván az ördögi, nyekergő kántálást
Oly' gazda nem marad, ki ne hagyna plántálást
Félbe azonnyomban, s még én is úgy megijedék, hogy elcseszem a sorok számát, meg különben is eltérék az tárgytól, szóval:

Aképpen módolá csillagok formáját:
Alkotá amannak, ki lelkét s az telj' máját
Szüzen és tisztában tartanda örökre:
Az Józanság istenét hívja az körökbe,
Csillagzat-alakba, fényét az hogy ontsa,
Ndy-t hogy rettentse, erejét hogy bontsa.

Huszonkét évente vala e borzalom
Amúgy is magától, hősünk hogy borz alom
Mélyére kucorul, úgy lel csak menekvést,
Képzeld hát olvasóm az veszett törekvést,
Mi Ndy-nek elméjét bélyegzé vala,
Hogy az reájaomló józanság-sugárok hatása alól valahogy azért mégis megmeneküljön.

Térdre rogy, imára kezeit kulcsola:
"Ó, égi Korcsmáros, bár legyen furcsálló
Tekinteted most, hogy segélyt így kérek:
Áraszd el nedűddel ez istenvert vidéket,
Tudod hisz' Te is, hogy nincs boldogabb szent,
Ha hulla alá égből az Fekete Abszint!" - kicsit kacska lőn az idézés, tény, de hatásos vala, mert:

Nem marad szavának hatása elfele,
Nyílik az égboltnak az csapja megfele.
Sötétlő fellegből sötétlő a zápor,
Az magyarok Istene eltakara s ápol:
Fakul az csillagkép, s az frissítő áldást
Jó magyar föld issza, s itta Ndy is, hogyne, és még lángoló kockacukrot sem felejte szája elé rakni, biz' a.

Pákó már vesztét is megérzé, tenyerét
Zsebébe süllyeszti, s rettenet fegyverét
Húzá most kifele, az vészhez méltót:
Huszonkét hüvelykös csokoládépélót
Szorongat markába, lóbálja vészesen,
Egy, csak egy ember vala, ki nem féle összesen, de az is csak azért, mert épp nem figyelt oda. Ja, és az Ndy se félt.

Ndy-nek száját most emésztő lehellet
Hagyá el, s... A francba, nincs rá jó rím, de mindegy is, unom már ezt a patetikus
Hangnemet, mondá hősünk, kuss
Mostmá, dolgomat bevégzem egyszerűn; azzal
Tüzet okáda az nyolcvanas szeszlégben,
Olvasztá ellene fegyverét masszává,
Majd szürke csuhája szegélyét derékig emelve mutat olyt ama Fekete Úrnak, hogy
Az irigység gutájától ütve agyon terüle az el.
Nemkülönben mindenik más férfiembör, ki tekintetét arra vetendette akkoron,
S ha nem is fordula felfele, sárguló orcával élé napjait azontúl.

Teremté eképp Ndy az távolkeleti népek nagy-nagy nemzetségét, csak úgy mellékesen.

Ilyvégre győze ama Sötét Nagyúr felett Ndy, s boldogan élne azóta is, ha nem kéne vég nélkül menekülnie Kiszel Tünde elöl, ki tekintetét ugyancsak arrafele vetendé akkoron.  

De ez már egy másik történet.

 

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

cs, 2009-12-24 19:46 Györeizé

Györeizé képe

Mi más is lehetne karácsonyi ajándékom mindenkinek, mint egy csodálatos ember csodálatos története; fényeskedjék az ő példája mindenek előtt, reményt és hitet nyújtván csüggedt lelkünknek.

Békés, boldog Karácsonyt!

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

cs, 2009-12-24 20:21 Ndy

Ndy képe

Király, bár már az elején sejtettem, hogy legyőzöm a gonoszt, és még a kezem sem vesztettem el :) Maga a küzdelem, és a diadal módja (valamint eszkoze) is hőseposzba illik. :D Nagyon itt volt az ideje, hogy ezt már valaki megénekelje :)

--------------------------------------------------------------------

http://www.myspace.com/nexushungary

cs, 2009-12-24 21:06 Györeizé

Györeizé képe

Tényleg, a kezed! Ilyen sanszot kihagyni... Mindegy, majd legközelebb, mondjuk az Ndy vs. Knight Rider-ben vagy az Eképp szóla Ndy-ben lehull az a jobb, ne félj! :D Így van, nagy űr tátongott mondavilágunk egén, és heroikus küzdelem volt pennámmal betölteni azt, de - a sikamlós téma ellenére - büszkén állíthatom, hogy kézben tartottam a dolgokat, és jobbnál jobb húzásokkal barangoltam be a témát, teljes mélységében! No, én mentem. ;) További szép ünnepet mindazon magunkfajta elvetemülteknek, akiket még itt esz a rosseb. 

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

cs, 2009-12-24 22:51 Ndy

Ndy képe

Azt kell hogy mondjam, küzdelem, kéz és eposz témában ez jut eszembe:

http://blog.puruttya.hu/posts/2009/09/28/blog/bazzmeg.jpg

--------------------------------------------------------------------

http://www.myspace.com/nexushungary

cs, 2009-12-24 23:34 Györeizé

Györeizé képe

Hát, ez tényleg überelhetetlen... Vazzz... :D:D:D

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

cs, 2009-12-24 20:48 Sren

Sren képe

(Aztán egy szép napon annyi lész neked, Zé, mert túl sokat tudsz...:D) Boldog Karácsonyt! :)

______________________________________________________________________________________________

A szürrealisták és köztem az a különbség, hogy én szürrealista vagyok.

/Salvador Dalí/

cs, 2009-12-24 21:02 Dom Wolf

Dom Wolf képe

Te nem vagy normális :D Boldog karácsonyt.

De légyszíves nézd meg az üzeneteidet!

cs, 2009-12-24 23:21 Obb_régi

Ó máj Gottesz villen!

Beszartam én szenteste itten

Felnézek a gépre, Győreizének a blogja

Ottan Ndy éppen Pákót gyalázza

Mi lehet ennél szebb ajándék

Mint hogy beverek egy felest

És mindenkit Áldattassék!!!!

cs, 2009-12-24 23:36 Györeizé

Györeizé képe

Én épp egy üveg bort verek befele... :) Biz' a, áldattassék mindenkit! ;)

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

p, 2009-12-25 12:26 Kentaur

Kentaur képe

"Oly káoszt vet hangja, fertelmes bariton
- Darab szőr nem marad kecskéken, barikon;"

Most komolyan, mindennek van határa, ez annyira fájt, hogy lógsz miatta egy sörrel. :-D

----------------------------------------------------------------------------

"L'homme n'est rien, l'oeuvre – tout." (Az ember semmi, a mű – minden.) Gustave Flaubert.

p, 2009-12-25 15:20 Györeizé

Györeizé képe

Bocs... :D

Fájdalmad - ígérem - orvoslám majd sörrel,
De biz' nem üveggel: egy egész vödörrel!   - ahol is a hangsúly (triolás lüktetésben) az egy-re esék, különben hülyén szóla az, s ama költőt az dilettantzia alaptalan vádja illetendheté az költői eszközök ösmeretében. Amit kikér magának (tudván, hogy sosem a vers rossz, csak amaz olvasó nem olvasá jól). :D
Ígérem, amint összekeveredünk valahol, megy a sör. És egyből szavalok is hozzá valamit, hogy a következő köröd is be legyen biztosítva. ;)

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

szo, 2009-12-26 17:15 Kentaur

Kentaur képe

Az ügyvédem szerint amúgy is csak akkor állunk el a plágium vádjától az androgün istenség miatt, amennyiben egy egész rekesz sörrel kárpótolsz... :-D

----------------------------------------------------------------------------

"L'homme n'est rien, l'oeuvre – tout." (Az ember semmi, a mű – minden.) Gustave Flaubert.

szo, 2009-12-26 17:50 Györeizé

Györeizé képe

Rendben, legyen a tied az "androgün istenség" fogalma, viszont jobb, ha tudjátok, hogy közben levédettem a "plágium" fogalmát, úgyhogy amint plágiumot kiált az ügyvéded, beperelem plágiumért. :P :P :P  :D Rendben, akkor egy rekesz sört kapsz, de csak ha ott helyben meg is iszod. :P Aztán meghányhatjuk-vethetjük, hogy hányszor érdemes még a kérdést felhánytorgatni és ilyen hányattatott sorsúvá tenni magunkat... Beee. :D Ja, és jut eszembe, mintha a kentaur szót már hallottam volna máshol is... :P

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

v, 2009-12-27 07:59 Kentaur

Kentaur képe

Van az a kis hatos csomagolású is ám, azt lazán megiszom együltő helyemben, beeeee :-P

Amúgy tudom én ám, hogy az, hogy pont most jutott neked is eszedbe

a, fatális véletlen

b,-ami valószínűbb: tiszteletadás a pompás tehetségem előtt(vagy mifene) :-D

 

 

----------------------------------------------------------------------------

"L'homme n'est rien, l'oeuvre – tout." (Az ember semmi, a mű – minden.) Gustave Flaubert.

v, 2009-12-27 12:55 Györeizé

Györeizé képe

Na ja, csakhogy az nem rekesz, hanem maximum "pakk", Aranyszemű. :) Voltam oly' nagyvonalú és 20x0,5 literes euro-rekeszre (szépmagyarul: "láda sör"-re) gondoltam, de ha nem, hát nem. :P :D
De azt jól látod, hogy természetesen a tiszteletadás volt a fő szándék; mi más is lehetne? :) A "fatális véletlen" (mint: Sors által rendelt véletlen, hmm...) amúgy is elég érdekesen hangzik... :D

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

h, 2009-12-28 09:01 Kentaur

Kentaur képe

Bevallom, hogy azt már nem tudom meginni együltő helyemben, szééééégyen....de azért elfogadom! :-)

----------------------------------------------------------------------------

"L'homme n'est rien, l'oeuvre – tout." (Az ember semmi, a mű – minden.) Gustave Flaubert.

h, 2009-12-28 12:44 Györeizé

Györeizé képe

Úgy látom, az alkudozásunk is lassan eposzi méretűvé növi ki magát... :D:D:D 
"Miképpen alkuva Aranyszem Kentaur ama Jóhiszem Djöreizével az fájdalomillantó sernek ügyében, avagy: egy üveg!... na jó, lehet kettő és barna, ha gondolod, oszt' slussz!" :D Izgalom, kaland, az jellemnek fejlődése, igaz szellemnek izzása, csak most, csak önöknek! ;)

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

k, 2009-12-29 11:33 Kentaur

Kentaur képe

Húsz dobozos sör/este a rekordom, innen kiindulhatunk, aztán meglátjuk :-D

----------------------------------------------------------------------------

"L'homme n'est rien, l'oeuvre – tout." (Az ember semmi, a mű – minden.) Gustave Flaubert.

p, 2009-12-25 18:18 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Karácsonyi, névnapi, születésnapi, húsvéti és jövő karácsonyi összevont ajándéknak is megállja a helyét, és még mindig én lógok neked egy sörrel. Huh... ez fájdalmasan jó.

_____________________
Dr. Bloody Dora

szo, 2009-12-26 01:10 Györeizé

Györeizé képe

Na tessék, itt is a fájdalom... Veszélyesebb vagyok, mint gondoltam. :D Rakj rá borogatást, de ha nem használ, majd kapsz rá te is sörögetést.  ;)  És természetesen húsvétra, szülinapra, stb. is kaptok majd hasonlót; hiába a szép szavak, nem ússzátok meg! Bruhaha, de gonosz vagyok, teszem hozzá gondolatban. :D 

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

szo, 2009-12-26 10:28 Roah

Roah képe

Majdnem megúszta a blog, hogy ne olvassam el...Győrei Úr újabb agyament írását ki nem hagynám, pedig alig van időm...

És ami a legjobb, hogy itthon olvashatom, lehet jókat rötyögni, nem úgy mint Józsinál, amivel el is hasaltam...nem mondthattam azt a főnőknek, hogy egy uncsi wellness-katalógus képein kacarászok jóízűen...

Zé! Egy javaslat: a következő blog elé tehetnél figyelmeztetéseket, mondjuk karikába, vagy buborékba, vagy...vagy kreatív vagy találd ki, hogy "miben"...a szövegek: "Csak erős idegzetűeknek", "Az írás egészségre ártalmas elemeket tartalmaz"...estébé.

Zé, kezeltesd magad...:D :D :D ( megint hangosan röhögtem)

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

v, 2009-12-27 13:02 Györeizé

Györeizé képe

Akkor többet ne olvass a melóban, nem venném a lelkemre, ha miattam rúgnának ki...
A figyelmeztetéseket fontolóra veszem; volt is egy eredetileg, az, hogy: nagykorúak szigorúan csak 12 éven aluliak felügyelete mellett olvashatják, de valamiért lemaradt. Majd legközelebb jobban ügyelek. :D

**********************************
A véleményem, az szubjektív.