Józsi evangyélioma, avagy Isten középső ujja

- Paramm-param, tíraramm... Meglesz a Mari, este meglesz a Mari, de úúúúgy meglesssz, jesssz... No, ide még egy kis zselé, ezt a tincsecskét meg... Hé! Héló, mi ez? Miért indulnak a lábaim a szobába? Meg én is, velük együtt? HÉÉ, mi van? Nem akarok leülni a gép elé, most miért nyitom meg a wordöt, mi a búbá...
- József, gyermekem! Én, az Úr szólok hozzád, halld szavam!
- Miva?
- Az én hangom hallod s az én akaratom cselekszed most, hogy légyen belőled hű krónikásom, szavaim tanúja!
- Afranc, mi volt abban a zselében? Vagy nem kellett volna ráhúzni az aftersévre... Nem volt rajta, hogy csak külsőleg!
- A mai világ hitetlen, József, s nagy káosz uralkodik ama égi tudományok ösmeretében. Légy hát szolgám, ki lejegyzi mindazt, mit gyermekeimmel közölni igen szükség, s juttasd el üzenetem a világ négy sarkába!
- Öreg, te összekeversz a Postás Józsival! Meg csak úgy ukkmukkfukk felmukkansz, és elvárod, hogy ezt a hirnöki megbízást teljesen hermészetesnek vegyem...
- Csitísd el elméd, hogy szavaid örök lelkedből fakadó lángnyelvek legyenek, s a Szent Szellem irányíthassa pennádat!
- Jóvan, jóvan, csak igyekezz, mert este randim van, és szeretném, ha másnak is jutna idő irányítani a pennámat... Naszóval?
- Írd hát: kezdetben vala a sötétség.
- Lássuk csak... "A világ teremtése Kiszel Tünde fejében öltött gondolatot először".
- De ez a sötétség nem a semmi volt, mert jelen voltam én, mindenek ura s ismerője, az önmagában végtelen elv, a magasztos, isteni intelligencia.
- A francba. "Tévedtem, a világ teremtése mégsem Kiszel Tünde fejében öltött gondolatot először, hanem valahol máshol".
- Nem volt tér, ahol bármi is formát ölthetett volna, nem volt sem idő, sem hely.
- Basszus, ez bonyolultabb, mint gondoltam. "Nem, mégsem valahol máshol, hanem sehol sem kezdődött, és ha valami a seholban kezdődik, akkor ott is folytatódik, azaz világunk tulajdonképpen nem is létezik, és nincs is mit írni róla. Ámen". Puff, kész! Mehetek?
- De az én lelkem lebegett vala a sötétség felett, s nem volt más, csak az én lelkem, ami az enyém volt.
- "Az Úr magányának hosszú óráit extrémsportokkal próbálta elütni".
- S lebegett az vala a végtelen sötétség felett.
- "Jó messzire próbálta elütni".
- Megnyitám szájamat, s dallam jőve elő onnan, teremtvén első gyermekeimet, dalomnak hangjait.
- "Ökör iszik magába' - gondolta az Úr, és danolni kezdett, hogy felhívja magára a figyelmet. Sikerrel".
- Vala kezdetben egyetlen, örök dallam, isteni harmóniában, az én örömömre s elégedettségemre.
- "A zenegépben csupa örökzöld sláger volt, de sajnos megakadt az egyik lemez".
- S ama gyermekeim, kik akkor születtek, örökkön-örökké részei maradnak ennek a harmóniának.
- Tudtam! "Elvis él".
- De voltak, kik orcájuk a sötétségre emelék, s szólamuk megremegteté azt, formát s jelent adván annak. A sötétségre emelék tekintetök, s magukat láták abban tükröződni. Beleszeretvén ama képbe, óhajtanak a sötétben lakozni.
- Á, ez ismerős érzés! "A mindenségit, de jól nézek ki, mingyá' magamra mászok! - gondolták páran, teljes joggal".
- De ama világ, mit ama setétben teremtének, nélkülem való. Elhagyának engem, hogy lakozzanak ama világban, mely nélküle vala az isteni valóságnak, híján a végtelen elvnek. Ama világ valós nem vala, léte nem vala valós annak, mert nélkülem vala, s így nem valós vala ott semmi.
- Anyám, de bonyolult vagy... "Nincs kanál".
- S lakozának ott nélkülem, isteniségök nélkül, a setétben botorkálván, s élelmük vala mint a disznóké, vályúból evének, mint ama disznók.
- "Mondtam, hogy nincs kanál".
- A halál völgyének setétjében nyögének vala, s nem vigasztalá őket más, csak az én botom s vesszőm vigasztalá őket.
- Öööö... "Az ORTT ekkor tette először megfontolás tárgyává a tizennyolcas karikák kihelyezését".
- De gyermekeim valának ők, s én hívám őket az én házamba az én terített asztalomhoz, de ők nem jövének, s nem részesülének isteni jussukból.
- "Gyere haza, büdös kölök, különben kiírlak a végrendeletemből! - mondá az Úr, de hiába".
- Látám, hogy maradának ők ama semmivilágban, énnélkülem lakozván ama setétben. De én szeretém őket, s hogy valamiképp utat mutassak, küldém nékik szolgám által ama ezerhétszázötven parancsolatot...
- Tejóságosatyaúristen!
- ...melyből az első vala: Nevemet hiába szádra ne vedd!
- Bocsánat. Khm... "Ne rinyálj nekem fölöslegesen, parancsolá az Úr, végtelen szeretetében".
- Ne hazudj, vala a második.
- "Inkább meg se szólalj!"
- Ne lopj!
- "Halj éhen!"
- Vala ama parancsolatok közt számos, mi szóla minden gyermekemnek, s vala, mit csak egynek-egynek füle fogada be.
- "A negyediktől a hatszázadikig voltak a tündéknek szóló parancsolatok, hatszázegytől nyolcszázig a törpöké, onnantól kilencszázig a sárkányok parancsolatjai valának, afelett vala minden olyas, mi szóla vala egyéb barmoknak: térdig, vagy csak kissé afölé érő népeké, vérfarkasoké, orkoké, trolloké és lápi lidérceké, valamint éticsigák parancsolatjai valának azok úgy, hogy embörnek szóló vala mindössz tíz, de még az is sok volt".
- Adám ama parancsolatokat úgy, hogy szólának azok ama idők végezetéig.
- "Fellebbezésnek helye nincs! Megszoksz, vagy megszöksz!"
- S küldém az én fiaimat: Jézust és Krisnát és Buddhát és Lao-cét és Azura Mazdát és Oziriszt, és győzedelmeskedének ők fényességükkel ama démonsereg felett, de az emberfiak elfordíták szemök s szívök, nem látván s nem hallván.
-"Hiába közvetítette élő adásban az m1, ahogy az Aranycsapat fényes győzelmet arat a Pata FC fölött, mindenki a Jóban-rosszbant nézte inkább és hülyén halt meg".
- Gerjedék akkor haragra, s fordítom orcámat a világtól el, mondván...
- "...le vagytok ti szarva, gebedjen meg értetek az Odin lökött csürhéje, vagy a Hit Gyülekezete, mit bánom én, forduljatok föl, nem kell a pénzetek se, hagyjatok békén!"
- ...le vagytok ti szarva, gebedjen meg értetek az Odin lökött csürhéje, vagy a Hit Gyülekezete, mit bánom én, forduljatok föl, nem kell a pénzetek se, hagyjatok békén, mondám vala nekik, s bocsátám szörnyű csapásaim a világra: járványokat, éhínséget, s mind közül a legszörnyűbbet, Fekete Pákót bocsátám a világra, hogy...
- Hé-hé, öreg, jólvan, ne húzd fel magad! Nyugi! Jesszusom...
- ...hogy érezzétek ti, valahai Istenfiak s leányok, mennyire haragszik rátok a ti Mennyei Atyátok, mily mérhetetlen dühöm s haragom!
- Én kérek elnézést...
- Tele a pohár! Azt hiszitek, a végtelenségig csinálhattok belőlem bohócot?! Hát nem úgy vala! Add hát hírül, József, mi üzenetem veleje s lényege: elegem van belőletek, nagyképű seggdugaszok, s tudjátok meg, ha valaki mégegyszer akár egyetlen isteni szavamat is visszájára fordítja, saját kezemmel végzek vele! ÁMEN!
- NEMÁ! Hopsz, a francba...
Rotty.

- Zoltán, gyermekem! Én, az Úr szólok hozzád, halld szavam!

 

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

k, 2009-12-22 00:32 Obb_régi

Öt Csillag, na várjá, szólok a rokonoknak is, hogy aggyanak ők is. Amúgy sajnálom, hogy nem tudod észrevenni a meghúzódó látens értékeket, mert így nem lesz magasztolódás :)

***** Obb és a rokonok.

k, 2009-12-22 05:03 Györeizé

Györeizé képe

Remélem, nagy a család. :) Sőt, szólj a kutyáknak, macskáknak és egyéb háziállatoknak is, örömmel veszek minden egyes "vaú"-t, "miaú"-t és "Pityuka éhes! Kurrrvárrra éhes!"-t is ötcsillagos elismerésnek. ;)
Hát ja, amíg ilyen szűklátókörű, csak a felszínt kapirgálni képes dilettáns vagyok, sajnos rejtve maradnak előttem azok a látens értékek... De ígérem, igyekezni fogok, hogy összejöjjön az a manasztolódás... mamlasztolódás... amiről írtál, na az. ;)

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

k, 2009-12-22 01:19 Ndy

Ndy képe

Atomkirályállat :D Szerintem pályát tévesztettél :D

--------------------------------------------------------------------

http://www.myspace.com/nexushungary

k, 2009-12-22 05:13 Györeizé

Györeizé képe

He-he. :D  Miért, mi bajod van a "meg nem értett zseni"-státuszommal? Ha ez jutott, hát ez jutott, de ha tudsz jobbat... Mondjuk, egy "meg nem értett zseni, aki emellett jól keres, és nagy ívben sz*rik az egészre" nekem is jobban tetszene. :D  Örülök, hogy tetszett. ;)

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

k, 2009-12-22 08:43 Maggoth

Maggoth képe

Ez jól esett, így kora reggel, köszi :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2009-12-22 14:25 Györeizé

Györeizé képe

Szívesen. :) Mint tudjuk, nem csak kávéval él az ember. ;)

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

k, 2009-12-22 08:55 fyra

fyra képe

"A mindenségit, de jól nézek ki, mingyá' magamra mászok! - gondolták páran, teljes joggal". - hehehe xD.

Az az Azura Mazda az én ismereteim szerint egyébként Ahura Mazda, de ki tudja, a jegyzeteimet lepasszoltam valami elsőévesnek, böngészőt meg lusta vagyok nyitni miatta (te biztos nem voltál az). Sajnálom, hogy csak blogba tetted, simán menne rá az öt csillag :).

___

"Ha eddig nem említettem volna, nagyon rosszul tűröm az emberi hülyeséget!" (az istenektől való Korinorisi Arh'hin varázslónő)

k, 2009-12-22 09:07 Maggoth

Maggoth képe

Jaja, ebben viszont Fyrának igaza van, az tényleg Ahura Mazda, ez kétségtelen.

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2009-12-22 14:33 Györeizé

Györeizé képe

Utánanéztem, és mindkettő verzió használatos. Magyar szövegben inkább az Ahura, angolban az Azura gyakoribb, s bevallom, mostanság több angol szöveget olvasok, mint magyart, talán azért írtam így automatice. Meg talán az indiai Aszurák is belezavartak picit. Meg a Mazda zé-jével így szebben "zizeg". :) Különben is szeretem a zé betűt. Üdv: Zé  :)

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

k, 2009-12-22 15:27 fyra

fyra képe

De ha már Ahura Mazdánál tartunk, Zaratustra jobban illene a felsorolt nagy nevekhez. Ahura Mazda voltaképp egy istenség, Zaratustra meg amolyan buddhább. Meg jézusabb. Meg lao-cébb. Nem tudom, érthető-e, mire gondolok. (És zével kezdődne, na, na?)

___

"Ha eddig nem említettem volna, nagyon rosszul tűröm az emberi hülyeséget!" (az istenektől való Korinorisi Arh'hin varázslónő)

k, 2009-12-22 15:44 Györeizé

Györeizé képe

Jaja, ebben igazságod vala, húgom. Át is írnám, csak azt nem tudom, hogy Zaratustrát írjak, vagy Zarathustrát, vagy Zarathusztrát... :D Meg akkor Buddha helyett is Sziddhárta kéne, no meg Ozirisz is isten vala, a maga módján... Inkább hagyom ilyen "vegyesfelvágottnak", hadd szokja a nép, hogy bizonyos perspektívából ember és Isten egy. Jobban mondva, csak bizonyos perspektívából nem az. ;) Azért kösz, a te perspektívád is helyt áll, és tényleg vonzó az a zé... Inkább írok egy full sztori Zarathusztrával, mi is legyen a címe... "Ehogy beszéle Zarathusztra", ez az. :D

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

k, 2009-12-22 16:29 fyra

fyra képe

Zaratustra, Zarathustra, Zarathusztra... esetleg Zoroaster, Zoroaszter, Zoro... Zorro? Szegény fazon jó sok nevet kapott. Nem lehetne inkább "Ekképp hívták Zara... Zoro... na majd kiderül!" a cím?

___

"Ha eddig nem említettem volna, nagyon rosszul tűröm az emberi hülyeséget!" (az istenektől való Korinorisi Arh'hin varázslónő)

k, 2009-12-22 14:28 Györeizé

Györeizé képe

:) Nem mertem írásként feltenni, mert ahhoz túl lökött. Egy fél éve ez még nem okozott volna gondot, de úgy tűnik, öregszem. ;)

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

k, 2009-12-22 10:18 Dom Wolf

Dom Wolf képe

Először is, amit még nem emelt kis senki: eszeveszettül jó az új avatárod.

Másodszor és harmadszor pedig hülye vagy. Azt azért nem bántam volna, ha azok a mondatok, amit a fickó leírt, teljesen összefüggöttek volna, de így is meghaltam a röhögéstől.

k, 2009-12-22 14:47 Györeizé

Györeizé képe

Jaja, én is nézegettem, hogy frankó lenne, ha teljesen összefüggnének a mondatok, de ez csak egy hirtelen felindulásban "papírra vetett" agymenés; nagy meló lett volna az, és hát... a pennám se úgy volt irányítva. :D
Az avatárom amúgy Pino, egy android-kislány az Ergo Proxy című animéből, ami nálam az örökkedvenc. Eléggé nyomasztó cucc (a kép hátterén is látszik, hogy milyen az "atmoszféra"): pölö nem túl szívderítő az, amikor a lelki nyomorban lévő emberek közt ott rohangál Pino, hülye kis nyusziruhájában, és csacsog, játszik, érdeklődik, de közben egy gép, és csak a programjának megfelelően cselekszik... Brrr. Viszont a végére még ő is jellemfejlődik (egy speciális vírusnak, a Cogito-nak köszönhetően, ami öntudatot ad az androidoknak). Nagyon-nagyon jó cucc, csak ajánlani tudom.
Örülök, hogy tetszett. ;)

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

k, 2009-12-22 11:00 Sren

Sren képe

Teljesen borzasztó vagy! :DDD Vadállat! :D

A pink rici nem áll jól a szakállhoz (vagy mija franc az ott alatta). :D

______________________________________________________________________________________________

A szürrealisták és köztem az a különbség, hogy én szürrealista vagyok.

/Salvador Dalí/

k, 2009-12-22 11:22 Dom Wolf

Dom Wolf képe

szerintem az nem szakáll, hanem sál vagy valami olyasmi. Vagy a pink ruci szakállnak ható része :D

k, 2009-12-22 14:48 Györeizé

Györeizé képe

Hahaha, az nem szakáll, hanem árnyék! :D:D Cseszd meg, Sren, most már én is szakállnak látom! :D:D

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

k, 2009-12-22 11:25 Kentaur

Kentaur képe

"Nincs kanál" - ennél a "fordításnál" fordultam le a székről. :-D

Szóval, "Metatron", isteni volt! :-D Feltétlen öt csillag lenne, és tessék szépen kicsit rágyúrni a szatírára, mert állatul megy neked!

----------------------------------------------------------------------------

"L'homme n'est rien, l'oeuvre – tout." (Az ember semmi, a mű – minden.) Gustave Flaubert.

k, 2009-12-22 20:05 Györeizé

Györeizé képe

Köszi a virtuális csillagokat! És köszi a biztatást is; ja, rá kérne gyúrni picit, mert szeretnék már valami hosszabbat és tartalmasabbat is írni hasonló idiotizmussal, viszont ott eléggé észnél kéne lennem, hogy ne veszítsem el a fonalat rögtön az első oldalon. :) De ha az Isten is úgy akarja, menni fog. Örülök, hogy tetszett! ;)

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

k, 2009-12-22 12:14 Urbatorium

Urbatorium képe

Azt hittem, hogy nem élem túl. :D

Józsi a fordításban inteligensebbnek bizonyult, mint hittem. x)

*****

Az egyetlen igaz tanulás: a lényünkben szunnyadó tudás tevékennyé ébresztése.

Weöres Sándor

k, 2009-12-22 20:08 Györeizé

Györeizé képe

De hál' Istennek, megmaradtál. :) És tudod, ami nem öl meg, az erősebbé tesz! :D :D

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

k, 2009-12-22 12:17 Roah

Roah képe

ÁÁ...a címe is életveszélyes:D:D...avagy Isten középső ujja...:D

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

k, 2009-12-22 14:20 Sren

Sren képe

Roah, a középső ujj nem az életre veszélyes... Bár, tényleg, hisz Istenéről van szó. :D

Dom: hát nekem nagyon úgy néz ki, mint egy pink, szakállas pizsi cicafülekkel. *homlokot ráncol* Hát, Zoli, eddig még a bohócod jött be a legjobban. De hát ízlések és srenek... :D

______________________________________________________________________________________________

A szürrealisták és köztem az a különbség, hogy én szürrealista vagyok.

/Salvador Dalí/

k, 2009-12-22 15:13 Györeizé

Györeizé képe

De igen, a középső ujj igenis lehet életveszély "forrása", ha mondjuk nem a megfelelő embernek mutatod be azt... ;) Aztán még:

- Elnök úr, döntenie kell, most!
Az Amerikai Egyesült Államok elnöke pár pillanatig még homlokát ráncolta, majd állkapcsát feszítve, tekintetét megacélozva megnyomta középső ujjával az atomkuffer piros gombját.
- Fuck off, bastards! - tette még hozzá azon kifinomultsággal, eleganciával és diplomáciai érzékkel, melynek meglétét a modern Amerika gyermekei elkerülhetetlenül fontosnak tartották mindenkori vezérük megválasztásakor.
Pezsgődurranás, konfettieső.

Vagy még:
- Drágám, van valami a szemed sarkában, hadd piszkáljam ki onnan! - mondta Béla feleségének, miközben az M7-esen autóztak, Pest felé.

Esetleg:
- Gyertek csak, kedveskéim, kerüljetek beljebb! - csalogatta középső ujjával a banya a megszeppent Jancsit és Juliskát (a 2.0-ás, emancipált verzióban Juliskát és Jancsit).

- Vigyázzatok! Vigyázzatok ama rettenetes középső ujjal! - szólt a próféta. - Mert a középső ujj vala háromujjra ama kéz mindkét oldala felől, mindkét kéz mindkét oldala felől vala háromra az, tenyérrel fel s alá is vala az háromra, s eme kétszer hármak valának 6 és 6 és 6, ami a Sátánnak száma vala! Sátáni ama középső ujj, s vesd el azt magadtól, balga lélek, mert botránkozásodra vagyon az, a te Istened előtt!
- Mit is mondott, atyám, melyik ujj az? EZ?!

Quod Erat Demonstrandum, remélem, egyetértesz. :D

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

k, 2009-12-22 15:39 Roah

Roah képe

Kedves Uram, Zé...Józsi!

Sren sem piskóta, az "ő ujjáról" valami másra gondoltam:D

Na de kérem itt én gyanutlanul olvasgatom Józsi hszsát, és szépen lassan elkap a röhögés, aztán kezd a hasam fájni. Vagy a gravitáció, vagy hozzászóló tehet arról, hogy a görcs a húgyhólyagomba kezd beállni, konkrétan vizelettartási problémák tüneteit vélem magamon felfedezni.Inkontinencia? Ebben a korban?

Szóval Zé! Neked nem volt elég Pákóskiszelesuniverzum kriptasötét titkát felfedni, tippeket adsz arra vonatkozóan, hogyan ünnepel az USA elnöke, puffogtatás után?:D:D:D

Nem vagy komplett:D:D:D:D

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

k, 2009-12-22 15:51 Sren

Sren képe

Komolyan, már tényleg meg akartam kérdezni, dimidium animae meae: tényleg szólott hozzád az Úr, vagy csupán a középső ujját használta? De már világosan látom, hogy utóbbi… :DDD QED, vazze (King rulez):DDD

Roah, a srác már látta is az ujjaimat, gondolom abba őrült bele. Isten tartsa meg a jó szokását, mert míg ő bolond, addig mi fetrengünk! :DDD

 

______________________________________________________________________________________________

A szürrealisták és köztem az a különbség, hogy én szürrealista vagyok.

/Salvador Dalí/

k, 2009-12-22 16:03 Roah

Roah képe

Sren, ez kezd egyre kínosabbá válni...számomra. Az előbb a kollégák megkérdezték:"hej, valami baj van?" (baj nincs, Zé van) Ha így folytatja, lebuktat a Úr előtt.

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

k, 2009-12-22 16:06 Sren

Sren képe

Ha LEbuksz, a Szent Jobb befigyel... és az ő szent középsője... :DDD

Kész, gyerekek, megszakadok! :DDD

______________________________________________________________________________________________

A szürrealisták és köztem az a különbség, hogy én szürrealista vagyok.

/Salvador Dalí/

k, 2009-12-22 16:09 Roah

Roah képe

Ha belepusztulok sem bukok le/meg/  esetleg felfelé...akkor talán:D:D:D Nem látom a billentyűzetemet, és már baromi cinkes. (megint néz!):D:D:D Ezt tette velünk Józsi, az evangélium, meg az Úr

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

k, 2009-12-22 16:20 Sren

Sren képe

Nem baj, lányom, tíz Miatyánk, és el van sikálva az te nemes vakságod. De nem hat ám az ima, csak latinul, éspedig innen: Libreria Editrice Vaticana: Bibliorum Sacrum, '79-es kiadás. Remélem, nem nagy gáz, könnyű megtanulni (jaigen, Mt. 6.9-13, utóbbi szerencseszám! Próbáld ki lottón!) :DDD

______________________________________________________________________________________________

A szürrealisták és köztem az a különbség, hogy én szürrealista vagyok.

/Salvador Dalí/

k, 2009-12-22 16:03 Muraközy Konrád (nem ellenőrzött)

Ezzz azzz. Királyság :)

 

k, 2009-12-22 20:12 Györeizé

Györeizé képe

Örülök, hogy tetszett! ;)

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

sze, 2009-12-23 17:20 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Simán mehetett volna az írások közé, a szerkesztők nem olyan vaskalaposak, hogy ezt ne rakják ki (amúgy is csak Blade van kalpagban, de ő is nemezsüveges). Amint lesz egy csillagoható írásod, megkapod az ötöst. ;)

_____________________
Dr. Bloody Dora

sze, 2009-12-23 18:16 Györeizé

Györeizé képe

Leginkább azért lett blog és nem írás, mert valós személyeket is "firkálok" benne, és úgy éreztem, annak inkább helye van itt, magánvéleményként. Szóval nem a szerkikkel szembeni bármilyen előítélet miatt, erről szó nincs. ;) Köszi a beígért ötöst! ;)

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

sze, 2009-12-23 20:11 Ndy

Ndy képe

Eeegen. Engem is említesz, idéznék:

"Jézust és Krisnát és Buddhát és Lao-cét és Azura Mazdát és Oziriszt" :DDD

--------------------------------------------------------------------

http://www.myspace.com/nexushungary

sze, 2009-12-23 20:27 Sren

Sren képe

És Kiszel Tündét. Kétszer is.

______________________________________________________________________________________________

A szürrealisták és köztem az a különbség, hogy én szürrealista vagyok.

/Salvador Dalí/

sze, 2009-12-23 21:03 Györeizé

Györeizé képe

Ott a pont. ;)

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

sze, 2009-12-23 21:02 Györeizé

Györeizé képe

Téged csak azért nem említettelek név szerint a srácokkal együtt, mert neked egy külön eposzt szánok, amiben Darth Pákóval vívott gigászi csatádat mesélem el; a címe: "Isiász - 22 évente józanság" lesz, és nagykorúak szigorúan csak 12 éven aluliak felügyelete mellett olvashatják majd. ;)

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

sze, 2009-12-23 21:28 Ndy

Ndy képe

"Darth Pákóval vívott gigászi csatádat mesélem el" - most tudtam meg: ő volt az apám! :-O

"22 évente józanság" - csak remélni merem remélem, hogy a filmben bemutatott bolygóállás - és az általad említett, szörnyű következmény - bolygórendszerünkben azé' ritkábban következik be :D

 

--------------------------------------------------------------------

http://www.myspace.com/nexushungary

sze, 2009-12-23 18:55 Mickey Long

Mickey Long képe

Ember, ez valami atomzsír!!!
Virtuális ötös, izé.. hatos

----------------------------------------------------------------------------

Ifjú Titán

"A valóság az, amit a tudatod azzá tesz." (Morpheus)

sze, 2009-12-23 21:06 Györeizé

Györeizé képe

Köszi, Mickey, örülök, hogy tetszett! ;)

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

cs, 2009-12-24 11:40 isslac

 Ez nagyon jó :D

 Egyetértek Kentaurral, ez a műfaj nagyon megy neked! :)

 Virtuális 5 csillag! Már lassan a karácsonyfára sem fér :)

p, 2009-12-25 15:38 Györeizé

Györeizé képe

Pláne, hogy nincs is karácsonyfánk (jobb szeretem a fákat, ha szépen össze vannak kötve az anyafölddel). ;)  De köszi a virtuális csillagokat, majd felrakom a virtuális fára. :D Boldogot, békéset!

**********************************
A véleményem, az szubjektív.