Vérfarkasokkal táncoló

Gondoltam, meglovagolom az aktuális vámpír-vérfarkas-hullámot, kezdve egy vérfarkasos sztorival. Annyira azért ne tessék komolyan venni. ;)

***

Vérfarkasokkal táncoló

A sápadt telihold reszketeg fénye játszott csak a kis, kerek tisztás füvén; nem csoda, hogy a lélekszakadva rohanó Johnt méterenként fenyegette a felbukás és az ezzel együtt járó vég veszélyének réme. Sötét árnyként borult szívére a gondolat, hogy csillogó állkapcsok szorulhatnak acélmarokként gyenge bokájára, és téphetik ki tőből lábait, hasíthatják torkát vagy onthatják semmiről sem tehető beleit. Sípolva kapkodta a levegőt, szemei villámként ide-oda cikázva kutattak egyetlen biztos menedék után, ahol - akár röpke szusszanásig - szusszanhat egyet, s meghányhatja-vetheti magában a további menekülés mikéntjét. Üldözői szörnyű, vérfagyasztó morgását egyre közelebbről hallotta, hátát izzó vasként égették a rátapadó tekintetek; John szívét kripta-hideg csontujjaival markolta a félelem, száját a rettegés jellegzetes íze töltötte el. Agyára a téboly köde készült telepedni, de bármennyire is vágyta a fiú a jótékony homály mindent elkendőző ölelését, nem adta - nem adhatta! - át magát annak, és az egyszerű, fizikai végkimerülésből fakadó ájulat ugyancsak csábító, éjsötét lepellel bélelt koporsójába sem szédült bele - csak futott és futott.
- Nem kaptok el, rohadékok! - sziszegte fogai közt, s ahogy kitartásáról tanúskodó utolsó gondolatai eképpen kinyilatkoztatást nyertek, szemében hirtelen új erő lángja lobbant. Gyűlölt, fémkeretes szemüvegét - Istenem, mily' sokat csúfolták érte az iskolában, mily' sokat kellett szenvednie csak azért, mert egy ilyen üvegfém-maszkát is orcája örök részének szánt a Sors! - markába kapta, s addig szorította, míg ökléből bíbor vérpermet nem szitált az éjszaka hűs, bársonyos levegőjébe. Minden dühét, minden félelmét, ifjú szívének minden fájdalmát beleszorította, s messze a fák közé hajította az üvege-vesztett roncsolmányt. Úgy érezte, újjászületett, s bár szemüvege nélkül semmit sem látott néhány lidérces árnyon s tündeként illanó, homályos folton kívül, nem esett kétségbe: tudta, hogy új tűzbe borult hitével, eddig még ő maga előtt is ismeretlen mértékű bátorságtól megacélozódott szívével jobban lát, mint szemével bármikor képes lenne rá.
Megálljt parancsolt lábainak, s azok engedelmeskedtek akaratának. Üldözői - loncsos bundájú, bűzös pofájukban sorakozó félelmetes agyaraikat csattogtató, vérben forgó tekintetű, többmázsás vérfarkasok - közül az, kinek John felé nyújtott, vérfoltos karmokban végződő mancsa már csak centikre volt a fiú hátától, meglepett felmordulással ütközött a gyökeret vert alaknak, s pattant le róla, hogy csak sok-sok méternyi gurulás után álljon meg egy tuskónak ütközve. A többiek - tizenhatan voltak összesen - döbbenten kísérték figyelemmel a történést, és csak emberfelettien állati ösztöneiknek köszönhették, hogy lendületük még időben fékezvén nem jutottak társuk sorsára. Zavaruk s mohó vérvágyuk határán egyensúlyozva alkottak kört a préda körül, ki lehajtott fejjel, némán, mozdulatlanul állt a tisztás szinte kellős közepén.
John maga sem értette, hogy mi az a földöntúli erő és magabiztosság, mi hirtelenjében megszállta egész lelkét s egész testét, de örömmel üdvözölte az érzést. Vézna sziluettje egyre erősödő ragyogásba borult, izmaiban ismeretlen erő dalolt, elméjét egyetlen gondolat töltötte ki: nem veszíthet, hisz' még a Sors legapróbb kereke is aképpen fordult, még a legundokabb isten is rábólintott arra, hogy ma ő győzedelmeskedjen, és senki más. Fitos, akár lányosnak is mondható orra alatt lévő szája akár gonosznak is mondható mosolyra görbült, ujjai példás rendben sorakozva szorultak ököllé, torkát sátáni kacaj hagyta el.
- Gyertek csak, gyertek, ha azt akarjátok, hogy elüssem az utolsó órátokat, Xérón fattyai! - tört elő szájából a kiáltás, ami az erdőn végighullámozva riadt csöndre utasította s avar alatt megbújó, vagy fa odvába vájt menedékébe kényszerítette még a vadon utolsó, legapróbb teremtményét is. Vihar előtti csend borult a tájra, nyomasztó, félelmes hallgatás.
Még az opálos fényű telihold is felhők mögé rejtette arcát, mintha az ő számára is elviselhetetlen lett volna az a baljós végzet, mi gyermekeit fenyegette azon az éjjelen. Vészjósló árnyak kúsztak végig a tisztáson, hogy az eljövendő mészárlás groteszk díszleteivé álljanak össze, s az egyébként szemnek kedves kis rétet a halál kegyetlen völgyévé varázsolják.
Csend volt... hátborzongató csend.
Aztán a bestiák mintegy vezényszóra John felé vetették magukat. Kétség nem fért hozzá, hogy már első, kegyelmet nem ismerő csapásukkal végezni akarnak a fiúval, hogy aztán gyenge húsán lakmározhassanak az éj hátralévő részében.
John szemei a legapróbb rezdülést is felfogták, fülei a legapróbb neszt is érzékelték, lábai megingathatatlan terpeszben tartották testét; kivárta a megfelelő pillanatot, mikor támadói ugrásuk csúcsán tartózkodtak a levegőben, s ekkor karjait széttárva, kézfejeiből hosszú, vakító fénypengéket növesztve megpördült tengelye körül.
A fénypengék legyezőként szétterülve suhanták körbe a teret, s akadályt nem ismerve hasították a gyanútlan fenevadak tehetetlen testét; mire John a mozdulat végére ért, már hét vérfarkas hevert halálos csapástól sújtva a földön, mi mohó szomjúsággal itta magába kiömlő vérüket.
Azok a vadak, akik valami csoda folytán elkerülték a fénylő halált, elérték céljukat, s piszkos karmaikkal Johnra akaszkodva törtfehér színű agyaraikkal megcélozták a fiú torkát. De ő nem védekezett, sőt, még meg is emelte állát, hogy támadói több teret nyerjenek gonosz szándékuk végrehajtására. A bíborba forduló felhőkre szegezte tekintetét, és rettenetes, gurgulázó nevetéssel konstatálta, hogy a vadak csontfegyverei szikrákat vetve csorbulnak ki acélos, áthatolhatatlan bőrén. Pár pillanatig még hagyta, hogy a farkasok rajta lógjanak, majd megrázta magát, messzire szórva az irtózatos erőnek ellenállni képtelen testeket.
- Itt jön a papa! - hangzott kegyetlen fenyegetése, ahogy a végüket megérző, de a harcot feladni nem akaró acsargó bestiák felé indult.
Ami ezután következett, az maga volt a leírhatatlan, eszeveszett mészárlás.
John a rémségek többségét fénypengéivel szabdalta apró cafatokra, folyamatosan faragta testüket: fülek, lábak, állkapcsok repültek vért spriccelve a levegőben, míg egykori gazdáikból csak felismerhetetlen, vért okádó hústorzók maradtak a tisztáson szerte-szét. De az utolsó példányokkal már puszta kézzel és foggal végzett: végtagjaik tépte, gerincük törte, torkukat szakította, majd lábával rúgdosta arrébb a rongybabává ernyedő testeket. Egyenként végzett velük, míg ő nem maradt az egyetlen élő lény a tisztáson.
John kis ideig még fejét lehajtva, szemét behúnyva zihált, majd az égre ordított, hosszan, velőtrázón; a testét beborító fényesség vakító erejűvé vált, és felizzott az a több méter átmérőjű, hatalmas rúna is, aminek a közepén állt.
A fiú nem tudhatta, hogy hirtelen jött erejét ennek a rúnának köszönhette. A tisztás az erelengiomi szürke mágusok szent helye volt. A szürkék már hosszú évtizedek óta harcban álltak a vérfarkasokkal, de egy átok miatt ők maguk sosem végezhettek ocsmány elleneikkel. Ezért ravasz tervet szőttek: egy éjjelen összegyűltek egy, a vérfarkasok tanyájához közeli tisztáson, és minden varázstudományuk latba vetve, erejük utolsó morzsáját is mozgósítva olyan rúnát alkottak, ami földöntúli erőt kölcsönöz egy vérfarkasoktól fenyegetett emberlénynek. Bár a mágusok belepusztultak a procedúrába, de gyűlölték annyira a bestiákat, hogy meghozzák ezt a nemes áldozatot. John most az ő erejükben fürdött, és ordítása - a fiú tudtán kívül - egészen túlvilági lakhelyükig elért, tudatván: a szándék beteljesedett.
Aztán a ragyogás fakulni kezdett, John pedig dolgavégeztével a tisztás széle felé indult, hogy az erdőn átvágva hazafelé vegye az irányt. De ahogy a fák közé lépett, a testét beborító fény teljesen kihúnyt, és John homloka nagyot csattant egy keresztbelógó, vaskos faágon.
Hátsójára huppanva került a harmatos füvű földre, és onnan bámult a fák sötétjébe. A homályba, amiben szemüvege nélkül semmit sem látott. Rettegése pillanatról pillanatra nőtt, ahogy hallgatta a vérre gyűlő, egyre közeledő vadak velőtfagyasztó neszezését.
Ezzel lett Johnnak...

Vége
 

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

v, 2010-01-03 17:45 Györeizé

Györeizé képe

Én kérek elnézést, de nem bírtam ellenállni a késztetésnek, hogy olyanokat írjak egy képzavarokkal, szóismétlésekkel és többesszámba írt párosszervekkel hangulatosított, mélylélektani novellában, mint: "szörnyű, vérfagyasztó morgás", "gyenge húsán lakmározhassanak", vagy "mohó szomjúsággal itta magába kiömlő vérüket". Muszáj volt, sajnálom. :D

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

v, 2010-01-03 17:56 fyra

fyra képe

"száját a rettegés jellegzetes íze töltötte el" - ezt ki ne hagyd a felsorolásból :D.

___

"Ha eddig nem említettem volna, nagyon rosszul tűröm az emberi hülyeséget!" (az istenektől való Korinorisi Arh'hin varázslónő)

v, 2010-01-03 17:55 fyra

fyra képe

Ez roppant fennkölt lett :D.

"Ami ezután következett, az maga volt a leírhatatlan, eszeveszett mészárlás." - itt arra számítottam, hogy stílszerűen nem is írsz majd semmit. Már-már csalódtam, de akkor jött... a vége :).

Szánt szándékkal nem teszed csillagozhatóvá az írásaidat?

___

"Ha eddig nem említettem volna, nagyon rosszul tűröm az emberi hülyeséget!" (az istenektől való Korinorisi Arh'hin varázslónő)

v, 2010-01-03 18:13 Györeizé

Györeizé képe

Hehe, nekem is eszembe jutott, hogy stílszerűen nem írom le, de aztán viccesebbnek találtam úgy, hogy azt mondom: leírhatatlan, aztán persze mégis leírom. :D
Igen, ezt szándékosan "tettem bloggá", de itt is ugyanúgy lehet kommentálni, meg virtuálisan csillagozni. ;) Valójában csak nem akarom az átlagom rontatni (hűha) esetleges egy- és kétcsillagokkal. :P De pályázatra biztos elküldöm valahová, hátha pont ezzel nyerek. :D:D

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

v, 2010-01-03 18:18 fyra

fyra képe

Még egy plusz fricska? :P Nem volt elég az a fenti kábé három oldal? :D

___

"Ha eddig nem említettem volna, nagyon rosszul tűröm az emberi hülyeséget!" (az istenektől való Korinorisi Arh'hin varázslónő)

v, 2010-01-03 18:37 Györeizé

Györeizé képe

Igen, mert ma különös csillagkonstelláció valand: az Orion íjával a Vízöntő köcsögébe kergette a Skorpiót, és ettől vagyok ma ilyen gonosz. :P De holnapra már a Nagygönc öli a Házisárkányt, ettől a Mérleg nyelve a Szűzbe téved, úgyhogy megint kedves jófiú leszek. :)

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

v, 2010-01-03 17:57 Sren

Sren képe

*nyög*

A szem forog vérben, a tekintet soha. Sokszor, sokféleképp dadogtam már a jellegzetes ˝fiúhibákról˝, ez is közéjük tartozik. A tekintetnek kifejezőereje van, de nincs színe, sem semmi egyéb fizikai tulajdonsága. A szemmel ellentétben.

Estébé.

______________________________________________________________________________________________

A szürrealisták és köztem az a különbség, hogy én szürrealista vagyok.

/Salvador Dalí/

v, 2010-01-03 18:07 Györeizé

Györeizé képe

*szintén nyög* :D
A végére akartam írni, hogy eszébe ne jusson senkinek hibát gyűjteni benne... :D Sren, kedves, lazíts kicsit a korrektori szigor acélmarkán, és tételezd fel (de szépen hangzik) azt, hogy az említett baki szándékos, mint azok az estébék is azok. :D Nekem poén volt írni egy olyat, amit a benne hemzsegő hibák varázsolnak bájossá; viszont tudtam azt is, hogy a poén-jelleg nem teljesen magától értetődő, sőt, sokaknak nem is vicces, csak fájdalmas. Ezért lett blog, s nem a nevem alatt megjelenő írás. ;) Dehogy akarok ilyenekkel rontani a keményen öszegürizett renomémon. :D :D

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

v, 2010-01-03 19:02 Sren

Sren képe

Figyu, cicamanó, ha te blogba rakol olyas cuccokat (sokadszor), ami akár írásnak is elméné (Tekel), akkor ennyit tudsz, és akkor én egy blog alatt veendem fel a vaskesztyűt, ez ennyire egyszerű. :D Szándékos volt, értem én. Szándékosan kényszerítsz vele arra, hogy azt mondjam: bocs, nem szándékosan javítok, de... Hát juszt se írtam oda, szándékosan. :D

______________________________________________________________________________________________

A szürrealisták és köztem az a különbség, hogy én szürrealista vagyok.

/Salvador Dalí/

v, 2010-01-03 19:52 Györeizé

Györeizé képe

Cicamanó, ez tetszik. :D Oksa, én kérek elnézést. A következő művemben már javítottam is egy részt: "Julie vérben forgó szemekkel hallgatta Jean abszintszagú beszámolóját arról, hogy miképpen helyezte a Bon de Flan teraszán élete párja semmiről sem tehető, szűziesen tiszta szándékú kezét a pincérnő kihívó szabásmintájú, hetyke szoknyája alatt domborodó fenekére, hogy agyonlapítson egy vérben forgó szemű, támadásra kész vérkaticabogarat. Majd hirtelen dühében úgy rúgta halántékon Jeant, hogy az vérben forgó szemekkel terült el a kávézaccszín metlachin, mit első közös bevásárlóútjuk során szereztek be a Prachtikker finnyás válogatásuktól őrületbe kergetett, vérben forgó szemű, hetyke eladónadrágot viselő boltvezetőjétől". 
Ezt már nem blogba rakom majd, ígérem. ;)

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

v, 2010-01-03 19:58 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Bevezetm rád az irodalmi terror fogalmát.

_____________________
Dr. Bloody Dora

v, 2010-01-03 18:57 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Kritikák és vélemények Györei Zoltán Vérfarkasokkal táncoló című művéhez
Gyűjtöte és szerkesztette: Szendrei Dóra

Loreley McMillian (16 éves, Twilight-rajongó, ünnepelt amatőr író Amanda Nagy Twilight-fan Oldalán)
"Kedves szerző!

Én nagyon élveztem ezt a művedet, remek volt olvasni! Egyszerűen átéltam mindent, amit leírtál benne. Kissé meglepett John hirtelen férfiassága, azt hittem, titokban vámpír (<3 Cullenék ^_^'), de ez a befejezés kifejezetten csattanósra sikeredett. Minden értelemben! ^-^ Nagyon jól tudsz írni! Tényleg láttam magam előtt szegény fiút, ahogy menekül a bestiák elől, drukkoltam is neki... de aztán sikerült! Nem is tudom, mit írhatnék még... köszönöm az élményt! <3 CzuPpp: **_ Loreley_***"

Deborah (14 éves, Twilight- és Harry Potter rajongó, közkedvelt fanfiction író a Pulicerpenna Írói Oldalon)
"Szia! Ez nagyon cukkancs kis írás lett!!!! Nem is tudom, miért nem találkoztunk még, én minden írói oldalon fent vagyok a könyveimmel, te is??? Mert egyszerűen zseni vagy, na!!!! Húúú....ööö...remek lett!! ÁÁáá, nagyon élveztem, főleg azt, mikor John (saját szereplő, ugye? engem emlékeztet Edwardra) menekül, az olyan édes, meg törékeny, aztán dedurvul *_* :DDDDD Imádlak! Jaj, nagyon jól írsz! Ezek a képek, huh, nem is tudok idzni, annyira mindegyik tetszik! PussSSza: Debbie*o*"

Hella Swan (15 éves vámpírmániás "menő gothic csaj", alapítószerkesztője a Truly Goth Portal-nak)
"Apám, ez nagyon bejött! Tudsz írni, tudod-e? Naná, hogy tudod. :) Úgy alkalmazod a szóképeket, mint más a betűket... na, érted! »John szemei a legapróbb rezdülést is felfogták, fülei a legapróbb neszt is érzékelték, lábai megingathatatlan terpeszben tartották testét; kivárta a megfelelő pillanatot, mikor támadói ugrásuk csúcsán tartózkodtak a levegőben, s ekkor karjait széttárva, kézfejeiből hosszú, vakító fénypengéket növesztve megpördült tengelye körül.« Ez nagyon bejött. Az a fénypengés résznél levettem előtte a képzeletbeli kalapomat. De a vérrel is jól bánsz. »már hét vérfarkas hevert halálos csapástól sújtva a földön, mi mohó szomjúsággal itta magába kiömlő vérüket« Ez nagyon ott van a szeren, főleg a mohó szomjuság. Látam magam előtt, nagyon látványosan írsz! Bár én hiányoltam, hogy Jhonról alig írod le, hogy néz ki. Szemüvege van, de a ruhája biztos szétszakadt az ütközetben, azt miért hagytad ki? Vagy csak egy póló meg farmar (ahogy én képzeltem)? Meg a haja, szemei... Á, biztos le fogod írni, folytatásos lesz, mi? Én szívesen olvasnék még róla! Hella: Hella!"

Holly Cullen-Swan (17 éves, több könyves író a Forksi Krónikák amatőr írói oldalon)
"Szerbusz!

Nagyon tetszett az írásod, nem is tudnék mit hozzátenni. Engem lenyűgözött, szó szerint. Sosem olvastam még ilyet, ahol egy egyszerű, szerencsétlen fiúból kitörne a vadállat, és legyűri a vérfarkasokat. Nekem ők a kedvenceim, így kicsit szomorú voltam, mikor írtad, hogy mágusok, meg minden, de a vége... hehe, majd jól széttépik. ;>>> Szerintem jól használod a szóképeket, nagyon szépen, összeszedetten írsz (ja, vagy ezt már mondtam? ^^"), élvezet olvasni a soraidat. Azért ne csak dícsérjelek, van benne hiba is: nem írtál le egészen fontos dolgokat! Pl. hogy néz ki John? Milyenek a vérfarkasok? Vagy melyik fandomban játszódik a történet?o_O Nem Twilight, az biztos, de ahhoz hasonló. Szóval a figyelmeztetések lemaradtak. Írd majd oda, hogy AU, OC, OOC karakterekkel, dark/horror. Ezt csak azért mondom, mert látom, hogy jól írsz, de kezdő vagy a témában. Kár lenne ezért a jó kis one-shotért. ;D Szerintem simán folytathatnád is. Pölö az a rúna az utolsó pillanatban újra meggyullad... tudod, hogy értem. :D Szerintem simán lehetne folytatásos. Kis csavarral. Jó kis könyv lehetne belőle. CzUpP és kösz az élményt!"

lylike1993 (14 éves! amatőr író és olvasó a HPfiction oldal aranycsillagos tagja, a Slytherin tagja)
"Jóóó volt! Folytiiit! (Hülyegyreekugrál *D )"

Bloody Dora (21 éves amatőr író és szerkesztő, a Karcolat amatőr irodalmi portál alapítószerkesztője)
"Zé, te még mindig ugyanolyan hülye vagy... sajnálkozol, hogy a régi tagok nem tesznek fel írást, erre te sem teszed ki az írások közé egyiket sem... Hát, öregem, ne csak prédikáld a vizet, igyad is, de szigorúan borral higítva! Amúgy Srennek igaza van: tinicsajmacskás írásban nem illik férfi hibát véteni. Még akkor sem, ha a szerző valami vakvéletlen folytán Y kromoszómával büszkélkedhet."

Kéretik értékelni, hogy ehhez a hozzászóláshoz egy órája gúglizok utána, mert erről a rakat stílusról, rövidítésről, névről meg mindenről egyrész be kell bizonyítanom, hogy valós, másrészt meg kell bizonyosodnom, hogy semmi köze a valósághoz. Még a végén valaki kikaparja a szememet.

_____________________
Dr. Bloody Dora

v, 2010-01-03 19:35 Györeizé

Györeizé képe

Persze, hogy értékelem a hosszas, guglizós gürit; gondolom, a Karcolat és Bloody Dora nevek jelentették az igazi kihívást. :D
És szánom-bánom a nemi eltévelyedésből fakadó szarvashibát (nem csodálom, hogy Sren vérben forgó tekintettel ragadott billentyűt); biztosan nem vétenék ilyet, ha nem lennék biszexuális.

Dóra, köszönöm. Szívbemarkoló volt olvasni ezeket a véleményeket, és jó tudni, hogy még akkor is lehet esélyem a szvít lilö sziksztíneknél, ha jómagam csak egy ápolatlan szakállú, ötvenhét éves, féllábú alkoholista vagyok. Különösen Pulicerpennáék és True Goth-ék tűnnek igényes és izgalmas portálnak, szerintem át is pártolok hozzájuk a Karctól. Köszönöm, köszönöm!

:D Dóra, szerencsére te sem vagy teljesen normális. :D Köszönet, ezért már megérte felrakni az irományt. A borral higított víz emlegetése pedig meg is hozta a kedvem egy vájling forralt fröccshöz; ha túlleszek a harmadik literen, talán nem csak blognak, hanem írásnak is felrakok valami ilyet. ;)

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

p, 2010-03-12 17:35 SzabadMedve

SzabadMedve képe

Drága Dora! Férfiasan bevallom: belezúgtam a kommentedbe. Köszönöm az élményt, felvidítottad a napomat!

CSak annyit mondok:  ^-^

h, 2010-01-04 19:02 Roah

Roah képe

Szia Győrei Úr! ( az úr az ötvenakárhány évednek szól)

Nekem - nem ér kinevetni - egy mutálodott Forrest Gump jutott eszembe a főhősről.( ez gáz? szerinted keressek fel egy elmegyógyászt?) A neve mondjuk: Forrest János Gump. Ahogyan a szemüvege nélkül beindul, és csőbe - tisztásra - csalja a vérfarkasokat. (konkrétan Zoli, ez a jelenet ugrott be:"Fuss, Forrest, fuss!" És lepotyog a fiúról a járógép...

Már a múltkor is szerettem volna kérdezni valamit. Név változtatáson töröd a fejed? Irodalom betyár blogger leszel? ( őszintén szólva, nekem mindegy, hogy hová töltöd fel az eszement alkotásaidat, csak az a lényeg, hogy nyilvánosan olvasshassuk őket.) Még akkor is, ha némelyik mondatod annyira dagályos, hogy többször is nekifutottam.(ez nem a te hibád szerintem, hanem a monitoromé)

Alkonyatról...Dóra! Te tutira belelapoztál! A könyvek végén hasonló szövegek, ájuldozások, ömlengések olvashatók, csak még annyit tennék hozzá, hogy:"köszcsi", meg "puszcsi", meg hasonlók is helyet kaptak.  Na jó, nincs ciklámenbe mártogatva, de valóban így nyilatkoznak a tinik a regényről. De megnyutatlak: név-azonosság nincs. Perelni nem fognak, csak jót mulatni:D:D

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

h, 2010-01-04 19:23 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Roah: nem mondod... :O Életemben nem vettem a kezembe, mikor egy hétre itthon befészkelte magát az első két rész a könyvespolcra, nem mentem a szekrény közelébe, keresztet vetettem, mielőtt a nappaliba léptem volna, a családtagokkal csak maszkban és gumikesztyűben érintkeztem, szentelt ostyából kört hintettem magam köré, fokhagymával kentem be az albakkeretet, továbbá csipkebokorból készült karóval aludtam, biztos ami ziher. Én ezt igenis hosszas utánagúglizással hoztam össze, még a szereplők nevére is utánkerestem, röhögtem egy fél órát, hogy az írónő mit szenvedhetett, mire összehozta a vámpírszaporodási szokásokat a klasszikus családmodellel (meg kell hagyni, legalább annyira zseniális, mint én - mert tőle függetlenül én ezt két éve ugyanígy kiötlöttem egy sosemvolt  Vampire szerepjátékhoz. Hát, szegény karakteremet nem tudom azóta sem bizonyítani, meg amúgy is ő hamarabb találta ezt ki.)... szóval jó tudni, hogy megint reprodukálom a valóságot. Amúgy azt a csodát eddig nem osztottam meg, de most megint ellenőriztem: valahol van egy "melyik Twilight szereplő vagy te?" kérdőív, külön nőre meg férfire, mert miért is ne. Ez ahhoz kellett, hogy melyik szereplőre hasonlít legjobban az itteni főszereplő. Nem Edet dobta ki, hiába töltögettem a férfi részleget teljes erőbedobással, hanem... (dobpergés): Alice! Itt kiakadtam és utánakerestem egy totál szereplőgárdának. De azért mondja már el valaki, aki olvasta legalább az egyik részt: Alice nő, vagy transzvesztita, és én ismertem félre?

_____________________
Dr. Bloody Dora

h, 2010-01-04 19:38 Obb_régi

Én olvastam bebebe, nem annyira gáz, a lányaim favorizálták nekikezdtem a másodiknak is, de azt félretettem már, mert nyavajgás.

Alice nő, Eddy tesoja, Jasper csaja, barátnője Bellának.

h, 2010-01-04 19:40 Roah

Roah képe

Dóra.:

Dobpergés nélkül: Alice nő! Tünde külsejűnek, és mozgásúnak írja le az írónő.(még szerencse, hogy a tündékről alkotott képzeleteimbe Tolkien keze is benne volt. Zöldlombi Legolas, és népe óriási segítséget nyújtott agyamnak, miközben Aliceről olvastam. Alice speckó tulajdonsága a jővőbelátás. ( hú, de magyaros voltam) Sötét haja hol tüskés, hol nem - lehet, hogy ezért pakolták a hímek közé -  de úgy általában egy kedves, kissé fontoskodó karakter.

Miért nem olvasod el? Én rászántam magam, és a hossza ellenére mindet rövid idő alatt átrágtam. Dóra! Olyan könnyű a szövege, akár egy vattapamacs.( na jó, néhol olyan az "állaga" is) Egyszer ki lehet bírni. Elgondolkodni nem fogsz, nem lesznek rémálmaid, nem rágod tövid a körmeid az izgalomtól, és az elején tudod a végét. Nézd a jó oldalát: a tinik végre valamit olvasnak. OLVASNAK. Minket pedig ösztönöz majd arra, hogy sürgősen kézbe vegyünk egy Daniel Keyes, Dean Koontz művet...

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

h, 2010-01-04 20:15 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Most már késő, szerencsére messze jár a könyv. Nekem a HP (és nem a házi pálinka) már sokkoló élmény volt, ez kb. egy szinten van vele, és én az agyam vattapamacs állagúvá deformálódásának megakadályozása érdekében nem kívánok még egy sokkot. Majd egyszer, ha nagyon nem lesz mit olvasnom. Most van itt egy Michael Crichton regény.

Én is örülök, hogy a tinik olvasnak, de már többször kifejtettem, hogy ez szerintem csak látszatjelenség. Mert olvasnak: ezt. És semmi mást. Kifújt. Előtte sem olvastak, utána sem fognak. Vagy ha mégis, hát a Júlia-regényújságok számára teremtenek biztos tábort. Olvasás és olvasás között is van különbség: az első a könyv formátumban kinyomott papírszemét vizuális úton bejövő ingereinek reflexes feldolgozása; a második az értő olvasás, ami mondjuk elengedhetetlen része tegyük fel egy Dosztojevszkij-regénynek. Vagy Daniel Keyes művének. Mert lehet ezekért is lelkesedni. Jó, most jön a hegyibeszéd, hogy "jaj, én tiniként a párnám alatt Vonneguttot olvastam, nem ilyeneket" (ez nem igaz, Kurt Vonnegut Jr. - még ilyen a könyv szerzősége - a konyhaasztalon és a padlón olvasódott el; a párna alatt a horrorklasszikusok, úgysmint Frankeinstein, Drakula és Dr. Jekyllék), de megpróbálom megállni. Mondjuk én szeretek olvasni. Nagyobbik öcsém nem, de ő értelemszerűen sosem volt oda a vámpíros tiniségekért (nem a romantika a kedvence, Szabó Magda mégis belopta magát a szívébe!). Nem tudom, egy mai tininek milyen lehet. Kéne nekik nyitni egy fórumot. :)

Na, jól szétoffoltuk ezt a blogot is. Sorry, Zé!

_____________________
Dr. Bloody Dora

h, 2010-01-04 22:16 Györeizé

Györeizé képe

Segáz, hely van bőven, a társaság is jó... Azér' valami piát hozhatnátok. ;)

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

h, 2010-01-04 22:24 Obb_régi

Hoztunk, már meg is ittuk, csak nem voltál itt, és addig tvájlájt-tulájtoztunk és vedeltünk :(

cs, 2010-01-07 06:27 Györeizé

Györeizé képe

Kedves Györeizé!

Jé, neked is az a neved, mint nekem! És még az avatárunk is egyforma! Ez fura, már-már kísérteties... Ha az is kiderül, hogy neked is van egy gall kakas és egy lábát lendítő focista furcsa keverékére emlékeztető nonfiguratív tetoválás a jobb lábszáradon, akkor már tényleg nem tudom, mit mondjak.
Talán azt, hogy a hasonlóságunk ki is merül ennyiben; én például semmi pénzért nem küldenék be egy hibáktól ily' mértékben hemzsegő írást, az fix. Átnézted te ezt? 

A cím mondjuk nem rossz. Nem lett volna elég azt beküldeni?

"a felbukás és az ezzel együtt járó vég" - jobb lenne azzal, szerintem.

"vég veszélyének réme." - Jesszus! A vég veszélyének volt réme? Saját tenyésztés? Melyik kennelből? Talán el kéne vinni oda pároztatni az én veszélyemnek a rémét. ;)

"hogy csillogó állkapcsok szorulhatnak acélmarokként" - képzavar. Marokként szoruló állkapcsok? Ja, meg fogakként rágó ujjak, nem? Bah. Acélmarok... Kicsit sok robotsztorit olvashattál mostanában. ;)

"gyenge bokájára" - jajj, de költői. De ez próza, és nem líra, barátom.

"onthatják semmiről sem tehető beleit." - Ártatlan belek? Úgy érted, sosem ártottak senkinek? Hah, ültél már egy légtérben az illetővel, miután az elfogyasztott egy hattojásos rántottát? :D Na ugye.

"ahol - akár röpke szusszanásig - szusszanhat egyet" - nagyon csúnya szóismétlés.

"Üldözői szörnyű, vérfagyasztó morgását egyre közelebbről hallotta, hátát izzó vasként égették a rátapadó tekintetek; John szívét kripta-hideg csontujjaival markolta a félelem, száját a rettegés jellegzetes íze töltötte el." - Istenem, ennyi klisét gyűjteni egy mondatba... Egy másik dolog jut az eszembe, amibe szintén gyűjtenek dolgokat, úgy hívják: kuka. ;)

"Agyára a téboly köde készült telepedni, ..." - rettenetesen ömlengő a mondat. Készült telepedni? Már hívta a költöztetőket, vagy mi? :D

"s ahogy kitartásáról tanúskodó utolsó gondolatai eképpen kinyilatkoztatást nyertek, szemében hirtelen új erő lángja lobbant." - az ahogy és a hirtelen sok együtt, szerintem. Nem kell a hirtelen.

"orcája örök részének szánt a Sors" - az orcája stílusidegen, kilóg a szövegből. A Sors miért nagybetű? Hívő vagy? Okkultista? Cöcö, ez nem jó, a mesélő maradjon pártatlan, ne formáljon véleményt!

"s messze a fák közé; s bár szemüvege nélkül; lidérces árnyon s tündeként illanó" - miért kell ennyi "s"? Azt hiszed, attól szebb?

"eddig még ő maga előtt is ismeretlen mértékű bátorságtól megacélozódott szívével" - ne haragudj, ez bűn rossz. Eddig még magam előtt is ismeretlen mértékű fájdalomtól megkínzott arccal vonok le egy csillagot. Az eddig kettőből.

"Megálljt parancsolt lábainak, s azok engedelmeskedtek akaratának." - ez olyan nagy hír? Oh persze, ismerem én is azokat a konok lábakat, sosem hallgatnak az emberre. Páros szervek egyesszámba!!!

"pofájukban sorakozó félelmetes agyaraikat csattogtató" - mégis, hol máshol sorakoznának az agyaraik, mint a pofájukban? Pff.

"vérben forgó tekintetű," - egyetértek Srennel, ez kapitális hiba. Tudod, hol foroghat vérben a tekinteted? Ha bezárnak egy vérrel teli mosógépbe, elindítják, te meg csak próbálsz átkuksolni a nagy pirosságon - na, ott. De gondolom, itt nem ez történt. ;)

"döbbenten kísérték figyelemmel a történést," - nagggyon szofisztikált vérfarkasok, ha figyelemmel kísérnek, és nem simán csak bámulnak. PhD-jük is van? Nem, annak semmi köze a ph-értékhez... Mindegy, hagyjuk.

"emberfelettien állati" - fura, de az állatfelettien emberi agyammal ezt képtelen vagyok felfogni.

"Zavaruk s mohó vérvágyuk határán egyensúlyozva" - cirkuszban is fellépnek ezzel az akrobata-számmal? ;) Védőháló van? Remélem.

"alkottak kört a préda körül," - szóismétlés. Amúgy meglepődtem volna, ha paralelogrammát vagy rombuszt alkotnak, szó se róla.

"a tisztás szinte kellős közepén." - szinte kellős közepén?! A kellős közepe az a tutifrankó közepe. Inkább: szinte a tisztás kellős közepén, de akkor meg az a kérdés, hogy mennyire szinte? Kicsit majdnem, eléggé mondhatni, megközelítőleg teljesen? Jajj...

"Vézna sziluettje egyre erősödő ragyogásba borult" - a sziluett nem más, mint síkbeli (!) árnykép vagy kontúr, míg te - gondolom - azt próbáltad kifejezni ily' művészien, hogy a fickó testének a felszíne borult ragyogásba. Hát, nem jött össze. :D

"izmaiban ismeretlen erő dalolt," - "Föl, föl, ti rabjai a földnek!" ;)

"Fitos, akár lányosnak is mondható orra alatt lévő szája akár gonosznak is mondható mosolyra görbült," - rég folytotta már mondat belém a szót, ez megtette. Mínusz egy csillag.

"ujjai példás rendben sorakozva szorultak ököllé" - bár az én ujjaim is ilyen jólneveltek lennének! Sajnos, hagytam őket elkanászodni. :(

"hogy elüssem az utolsó órátokat" - mivel akarod elütni? Bézbólütővel? Hatlovas hintóval?

"fa odvába vájt menedékébe" - az odú önmagában egy üreg. Megnézném azt az állatot, ami egy üregbe váj menedéket. ;)

"hogy aztán gyenge húsán lakmározhassanak az éj hátralévő részében." - és ha nem végeznek pirkadatig? Otthagyják?

"John szemei a legapróbb rezdülést is felfogták, fülei a legapróbb neszt is érzékelték, lábai megingathatatlan terpeszben tartották testét" , "karjait széttárva, kézfejeiből" - páros szervek egyesszámba!!! Ez így, összesen mínusz öt csillag.

"Johnra akaszkodva törtfehér színű agyaraikkal" - jó tudni, hogy nem gyöngyház, nem tojáshéj-szín, nem. Törtfehér. Ha nem írod le, nem tudtam volna aludni, biz' Isten.

"az maga volt a leírhatatlan, eszeveszett mészárlás." - leírhatatlan, aztán persze leírod. Vazz...

"puszta kézzel és foggal végzett" - úgy érted, puszta foggal? Nem is tudtam, hogy nem csak pusztakezes, de pusztafogas harcmodor is létezik...

"rongybabává ernyedő testeket" - egy vérfarkas teste attól, hogy elernyed még nem lesz rongybaba. Ez valami voodoo-mágia?

"míg ő nem maradt az egyetlen élő lény a tisztáson." - magyarán: végzett az összes tücsökkel, bogárral, hangyával, hernyóval, fűvel, virággal, gazzal is.

"az égre ordított, hosszan, velőtrázón; a testét beborító fényesség vakító erejűvé vált" - ez frankó, de ha ő volt az egyetlen élő lény ott, akkor kinek a velejét rázta, és kit vakított? Hm?

"de egy átok miatt ők maguk sosem végezhettek ocsmány elleneikkel. Ezért ravasz tervet szőttek: egy éjjelen összegyűltek egy, a vérfarkasok tanyájához közeli tisztáson, és minden varázstudományuk latba vetve, erejük utolsó morzsáját is mozgósítva olyan rúnát alkottak, ami földöntúli erőt kölcsönöz egy vérfarkasoktól fenyegetett emberlénynek"

"Bár a mágusok belepusztultak a procedúrába" - a hangulat meg az ilyen stílusidegen szavakba pusztul bele.

"a tisztás széle felé indult, hogy az erdőn átvágva hazafelé vegye"

"Ezzel lett Johnnak...

Vége" - ezt nem értem, ha három ponttal nyitva hagyod a sztorit, miért írod oda, hogy vége?!

***

Nos...
Rég láttam már ekkora kliségyűjteményt, ilyen kacifántos körmondatokat, ennyi túlírást, képzavart... Néhol egyenesen fájt olvasni. Nagyon sovány egyes. Azért ne add fel, jobb lesz ez idővel, csak olvass sokat, tudod: íróktól, hátha rögzül benned valami. ;) Sok sikert és kitartást, szükséged lesz rá! ;)

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

cs, 2010-01-07 11:20 Obb_régi

Kedves Györizé!

Jé nekem nem is ugyan az a nevem. Nagyon helyes megállapításokat látok az elemzésedben.

Úgy látom kettéhasadt a személyiséged, remélem ennél nagyobb konfliktusba nem keveredtek egymással.

Én mondjuk örömömben verdesném a seggemet a földhöz, ha ilyen objektíven tudnám szemléni az írásaimat.

Kivettem az elemzés leg lényegretapintóbb részét: "A cím mondjuk nem rossz. Nem lett volna elég azt beküldeni?"

Ui: ha valami nagyon hasonlít egy gall kakas és egy lábát lendítő focista furcsa keverékére, akkor az elég figuratív.

cs, 2010-01-07 12:34 Bloody Dora

Bloody Dora képe

De ismerős, de ismerős... Zé, te is az egyik hasadt személyiségem vagy? :) (Én is csináltam már hasonlót, saját mű kimerítő elemzése, ott is direkte kliségyűjtemény volt, és röhögni fogsz, az is vérfarkasos...) Akkor üdv a klubban! Itt van jó sok remek író (nem tehetek róla, öntuadtlanul zseniális vagyok), tőlük tanulhatsz. :P

_____________________
Dr. Bloody Dora

cs, 2010-01-07 17:03 Györeizé

Györeizé képe

Tisztelt Szendrei Dóra!

Nagyon szépen megkérlek, hogy ne használd az egyik írói alteregóm, Bloody Dora nevét és avatárját, és ne írkálj a nevemben! Ugyanezt meg fogom mondani annak a bizonyos Györei Zoltánnak is, aki az én Györeizémet használja hasonlóképpen. Ha nem hagyjátok abba sürgősen, kénytelen leszek drasztikusabb eszközökhöz folyamodni. Remélem, érthető voltam.
Tisztelettel:
Szendreizé

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

cs, 2010-01-07 17:19 Bloody Dora

Bloody Dora képe

(Most néztem utána Szendrei Zoltánnak a biológiai adatbázisokban. Nem is rossz, tök jók a cikkei. De Szendrei Dóra még nincs, szóval ezt az innovációt nekem kell bevezetnem.)

Tisztelt Györeizé!

Hát... oké. De én vagyok a főnök, ezt tudnod kell. Ha ebben meg tudunk állapodni, nem fogok darsztikus eszközökhöz nyúlni (pl. pszichiáter), ellenkező esetben meg foglak szüntetni. Sajnálom. (Hehe, egy frászt sajnálom! ;> )

BD

_____________________
Dr. Bloody Dora

cs, 2010-01-07 17:23 Sren

Sren képe

*sóhaj* Szerintem csapjuk agyon (izé, agyhelyen), sokkal egyszerűbb lesz. :D Ellenkező esetben elszemtelenedik, majd osztódással szaporodik, és a végén már azt se fogjuk tudni, hányan vagyunk, és hány izével büszkélkedhetünk... :D

______________________________________________________________________________________________

A szürrealisták és köztem az a különbség, hogy én szürrealista vagyok.

/Salvador Dalí/

cs, 2010-01-07 11:45 Roah

Roah képe

Váo...Zék, hogy ti mire vagytok képesek? (ajaj, a klónok támadnak)

Hogy valaki szavakból szőtt kötelet hurkoljon a saját nyakába? Van már Zé, a hangya, van egy Zé, ami egy kiejtett betű, és megszületett Zé, a patologus, aki a saját művét boncolgatja...

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

szo, 2010-01-09 22:45 Dom Wolf

Dom Wolf képe

Hogy te milyen bolond vagy! - és ez most pozitív.
Hm, igazából ennyit akartam mondani :-)