„Magyarország és Budapest 200 év múlva”

Pályázat hosszabbítás!

 

A Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesület a közönség kívánságára azonos feltételekkel, de módosított témakörrel meghosszabbítja a „Budapest 200 év múlva” című művészeti pályázatát, melyet irodalmi, grafikai és zenei kategóriában indított.

Módosított leadási határidő: 2011.09.30.

Az Egyesület nagyon sok jelzést kapott a pályázni kívánó alkotóktól a túlzottan szűk témakört és műfaji korlátokat illetően. A lelkesedés és az eddig beérkezett remek alkotások arra ösztönözték a kiírókat, hogy meghosszabbítsák és kibővítsék a pályázatot.

A pályázaton megkötés nélkül bárki indulhat. Az alkotások beküldése jeligés. Az eddig beküldött alkotások érvényesek.

 

A pályázat témája

Mit jelentenek az emberi kapcsolatok jelenünkben és a jövőben? Hogyan élnek gyermekeink, unokáink, dédunokáink?
Mennyiben változik a társadalom szerkezete, az emberek gondolkodásmódja, hite, törekvéseik, milyen lesz az emberek élete, egymással való kapcsolata 200 év múlva? Lesznek-e még nemzetállamok, vagy mindent bekebelez a globalizáció?
Milyen szerepet tölt be a jövőben Magyarország és/vagy Budapest, befolyásolja-e a világ fejlődését?
Segíti vagy hátráltatja az emberiséget a technikai civilizáció?
 
Ezekre és hasonló kérdésekre keressük a válaszokat.
A pályázók használják bátran a képzelőerejüket! Az alkotóktól nem tényszerű, tárgyilagos megjelenítést várunk, hanem előnyben részesítjük azokat, akik művészi megközelítésmóddal, saját egyéniségükön át megszűrve ábrázolják az elképzelt világot.
Hangsúlyozzuk, hogy a pályázatra műfaji megkötés nélkül várjuk a műveket. A témakör önmagában hordozza a lehetőségét a múlt, jelen, jövő összehasonlításának, következtetéseknek. Kíváncsian várjuk, hogy az alkotók hogyan képzelik el a jövőt a jelen és a múlt tükrében.

Meghirdetett kategóriák:
– irodalmi
– zenei
– grafikai

A pályázók a műveiket jelige megadásával küldhetik be.
Egyszeri regisztrációs díj: 1000 HUF (az egyszeri díjjal maximum 3 alkotás küldhető be).

A mű készülhet önállóan, de kapcsolódhat más pályázók grafikai és/vagy zenei alkotásához.

 

 • Egy pályázó több kategóriában is adhat be alkotást, de az összesen beküldött alkotások száma ez esetben sem haladhatja meg a hármat. Az eltérő kategóriában beküldött műveket az alkotójuk össze is kapcsolhatja: azonos témára adhat be irodalmi művet, illusztrálhatja grafikával, és készíthet hozzá zenét is.
 • A pályázat egyéni, alkotóközösségek nem pályázhatnak.
 • Szerzőpáros nevezése elfogadható.
 • Összekapcsolt vagy szerzőpáros által beküldött pályaműveknél a zsűri elbírálásán múlik, hogy egységként vagy részleteiben értékeli-e és díjazza-e az alkotást: a zsűri a kedvezőbb elbírálást választja.

 

 

Beküldési feltételek – Irodalmi kategória

 

 • Az alkotásokat kizárólag elektronikus úton a budapest200@karcolat.hu címre kérjük beküldeni MSWord "doc" formátumban, oldalbeállításként A/4-es méretet kérünk, Times New Roman 12-es betűtípussal, szimpla sorközzel, tabulátorok használata nélkül maximum 50 ezer leütés (szóközökkel) terjedelemben.
 • Olyan pályamű adható be, amely korábban sem elektronikus, sem nyomtatott formában nem jelent még meg.
 • Az 1000 HUF egyszeri regisztrációs díjat az Egyesület számlaszámára kérjük átutalni „regisztrációs díj” közléssel a pályamű beküldéséhez használt jeligével.
 • Az Egyesület honlapjáról letölthető pályázati adatlapot kitöltve, aláírva kizárólag postai úton kérjük az Egyesület címére küldeni. A BORÍTÉKRA KÍVÜL, FELADÓKÉNT CSAK A PÁLYÁZÓ SAJÁT JELIGÉJE KERÜLHET, NEVE NEM! Az adatlap tartalmazza a pályázó nevét, levelezési címét, telefonszámát, e-mail címét, jeligéjét, a pályázatára vonatkozó adatokat és a nyilatkozatát, hogy a mű egyéni és eredeti, saját szellemi tulajdona, és hozzájárul nyomtatott és elektronikus megjelentetéséhez.
 • AZ ELEKTRONIKUSAN BEKÜLDÖTT DOKUMENTUMBAN (ALKOTÁS) SZERZŐKÉNT NEM SZEREPELHET A SZERZŐ VALÓDI NEVE, CSAK A VÁLASZTOTT JELIGÉJE!

 

Az irodalmi kategória zsűritagjai

Meghívott zsűritagok:
Fonyódi Tibor Zsoldos Péter-díjas író, forgatókönyvíró
Szélesi Sándor ötszörös Zsoldos Péter-díjas, EuroCon-díjas író,
forgatókönyvíró

A Karcolat Egyesület irodalmi szerkesztői:
Czinkos Éva (Eve Rigel)
Jánószky Beáta (Krysta Hans)
Krystohans főszerkesztő
Tóth Beáta (Styra)

 

Díjazás

I. hely
50 000 Ft

A díjazott mű multimédiás e-book megjelenése
Emlékplakett

II. hely
25 000 Ft

A díjazott mű multimédiás e-book megjelenése
Emlékplakett

III. hely
10 000 Ft értékű könyvjutalom

A díjazott mű multimédiás e-book megjelenése
Emlékplakett

Az érdeklődők a kérdéseiket feltehetik az everigel@gmail.com címen.

 

Beküldési feltételek – Zenei kategória

 

 • Instrumentális zenéket ugyanúgy fogadunk, mint zenekarok által megírt és eljátszott műveket.
 • A zeneszámokat kizárólag elektronikus úton, csatolt fájlban, legfeljebb nyolcperces terjedelemben kérjük eljuttatni a budapest200@karcolat.hu e-mail címre min. 128 kb/s-os mp3 vagy wmv formátumban.
 • A művek felvételének színvonala nem szempont az értékeléskor, de a pályázók érdekében jelezzük, hogy a zsűri csak hallgatható minőséget tud megfelelően elbírálni.
 • Énekes számok esetén a dalszöveg is beleszámít az elbírálásba.
 • Olyan pályamű adható be, amely korábban elektronikus formában nem jelent meg.
 • Az 1000 HUF egyszeri regisztrációs díjat az Egyesület számlaszámára kérjük átutalni „regisztrációs díj” közléssel a pályamű beküldéséhez használt jeligével.
 • Az Egyesület honlapjáról letölthető pályázati adatlapot kitöltve, aláírva kizárólag postai úton kérjük az Egyesület címére küldeni. A BORÍTÉKRA KÍVÜL, FELADÓKÉNT CSAK A PÁLYÁZÓ SAJÁT JELIGÉJE KERÜLHET, NEVE NEM! Az adatlap tartalmazza a pályázó nevét, levelezési címét, telefonszámát, e-mail címét, jeligéjét, a pályázatára vonatkozó adatokat és a nyilatkozatát, hogy a mű egyéni és eredeti, saját szellemi tulajdona, és hozzájárul nyomtatott és elektronikus megjelentetéséhez.
 • AZ ELEKTRONIKUSAN BEKÜLDÖTT DOKUMENTUMBAN (ALKOTÁS) SZERZŐKÉNT NEM SZEREPELHET A SZERZŐ VALÓDI NEVE, CSAK A VÁLASZTOTT JELIGÉJE!

 

 

A zenei kategória zsűritagjai

Meghívott zsűritagok:
Szörényi Örs zeneszerző
Héger Attila zeneszerző
Juhos Norbert zenész
Polgári Sándor énekes, dalszövegíró

A Karcolat Egyesület zenei szerkesztője:
Druida Borealis zeneszerző

 

Díjazás

I. hely
50 000 Ft

A díjazott mű multimédiás e-book megjelenése
Emlékplakett

II. hely
25 000 Ft

A díjazott mű multimédiás e-book megjelenése
Emlékplakett

III. hely
10 000 Ft értékű zenei CD

A díjazott mű multimédiás e-book megjelenése
Emlékplakett

Az érdeklődők a kérdéseiket feltehetik a druida.borealis@gmail.com címen.

 

Beküldési feltételek – Grafikai kategória

 

 • Stílusbeli és technikai jellegű kötöttség nincs: a pályázatnak csupán neve grafikai; a beküldött alkotás lehet grafika, festmény vagy egyéb technikával készült kép is. Fotó és videó nem küldhető be.
 • A vizuális alkotásokat kizárólag elektronikus úton, csatolt fájlban kérjük eljuttatni a budapest200@karcolat.hu e-mail címre kép formátumban, minimum 300 dpi felbontásban. Nem elektronikus alkotás beszkennelve vagy lefotózva küldhető be, ez esetben alapkövetelmény a torzításmentes éles kép. A nem megfelelő minőségű képeket a zsűri nem értékeli.
 • Olyan pályamű adható be, amely korábban sem elektronikus, sem nyomtatott formában nem jelent még meg.
 • Az 1000 HUF egyszeri regisztrációs díjat az Egyesület számlaszámára kérjük átutalni „regisztrációs díj” közléssel a pályamű beküldéséhez használt jeligével.
 • Az Egyesület honlapjáról letölthető pályázati adatlapot kitöltve, aláírva kizárólag postai úton kérjük az Egyesület címére küldeni. A BORÍTÉKRA KÍVÜL, FELADÓKÉNT CSAK A PÁLYÁZÓ SAJÁT JELIGÉJE KERÜLHET, NEVE NEM! Az adatlap tartalmazza a pályázó nevét, levelezési címét, telefonszámát, e-mail címét, jeligéjét, a pályázatára vonatkozó adatokat és a nyilatkozatát, hogy a mű egyéni és eredeti, saját szellemi tulajdona, és hozzájárul nyomtatott és elektronikus megjelentetéséhez.
 • AZ ELEKTRONIKUSAN BEKÜLDÖTT DOKUMENTUMBAN (PÁLYAMŰ) SZERZŐKÉNT NEM SZEREPELHET A SZERZŐ VALÓDI NEVE, CSAK A VÁLASZTOTT JELIGÉJE!

 

Grafikai kategória zsűritagjai

Meghívott művész:
Barcsik Géza grafikus
Szendrei Tibor festőművész

A Karcolat Egyesület grafikai szerkesztői:
Papp Norbert festőművész
Vágvölgyi Attila grafikus

 

Díjazás

I. hely
50 000 Ft

A díjazott mű multimédiás e-book megjelenése
Emlékplakett

II. hely
25 000 Ft

A díjazott mű multimédiás e-book megjelenése
Emlékplakett

III. hely
10 000 Ft értékű könyvjutalom

A díjazott mű multimédiás e-book megjelenése
Emlékplakett

Az érdeklődők a kérdéseiket feltehetik a va.graphics@yahoo.com címen.

A pályázó személyes adatait és nyilatkozatát tartalmazó lezárt borítékot a zsűri közjegyző jelenlétében nyitja ki a helyezési sorrend megállapítása után.
A pályázó személyes adatait bizalmasan kezeljük.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2011.10.22.

Az Egyesület honlapján figyelemmel kísérhetőek a beérkezett pályaművek jeligéi, a postán érkezett lezárt borítékok és a jeligékhez tartozó befizetett regisztrációs díjak.
http://egyesulet.karcolat.hu/regisztraciostablazat

 

Postacím:
Karcolat Egyesület
2721 Pilis, Bicskei út 16.

A borítékra, kérjük, írják rá: „Magyarország és Budapest 200 év múlva”!

Számlaszám:
Karcolat Egyesület 11742238-20006754

IBAN: HU12 1174 2238 2000 6754 0000 0000
BIC(Swift)KÓD: OTPVHUHB

Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy a pályázati feltételeket megváltoztassa.
A fenti díjak összege a beérkezett érvényes pályázatok számának függvényében a következők szerint változhat:
250-nél kevesebb szerző esetén a fenti összegek 50%-a
400-nál több szerző esetén a fenti összegek 150%-a

 
A zsűri fenntartja a jogot, hogy a helyezéseken túl kategóriánként egy-egy alkotást különdíjjal jutalmazzon.
 
A díjak nettó összegek, a hozzájuk kapcsolódó adó és járulékfizetési kötelezettségnek a Kíiró tesz eleget.

 

Karcolat Egyesület: http://egyesulet.karcolat.hu

 

Minden résztvevőnek sikeres pályázatot kíván
a Karcolat Egyesület Szerkesztősége!

 

 

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

p, 2011-06-03 08:56 Dzséjt

Dzséjt képe

Így már sokkal vonzóbb ez a pályázat! Van is rá ötletem, és hál' isten, 50 ezer karakterbe bőven lehet garázdálkodni. :D

“Az alkotó élet titka az, hogy felnőttkorban is megőrizzük a gyermekkor szellemét.” - Thomas Huxley

p, 2011-06-03 10:30 Alkony

Alkony képe

Üdv mindenkinek!

Hát elég vegyes érzéseket indított meg bennem ez a módosítás. Értem én, hogy anyagi okai vannak a hosszabbításnak, de a témakör ilyen szintű módosítása nem igazságtalan az eddig pályázókkal szemben? Csak mert elég furcsának tartom, hogy hátrányba kerülnek azok, akik az eredeti kiírásnak megfelelően, az eredeti határidő betartásáért némileg kapkodva (esetemben legalábbis) leadták a pályaműveket, aztán kiderül, hogy írhattak volna bármiről, és nem kellett volna az ötleteket Budapestre ráerőltetni.

A csodálatos Alföld közepén élve nekem lett volna szívemhez közelebbi terület is a "gyönyörű" fővárosunknál.

Már csak egy kérdésem maradt. Egy szerző, két regisztrációs díjjal adhat le két irodalmi pályázatot? (igenlő válasz esetén igazolódik csak az első mondatom, miszerint vegyes érzések vannak bennem:) )

 

p, 2011-06-03 11:18 Eve Rigel

Eve Rigel képe

Kedves Alkony!

Azoknak a pályázóknak, akik már nyújtottak be alkotást, hajnalban kiküldtem egy-egy levelet, mielőtt a pályázatot közzétettem volna. A levélben tájékoztatom őket, hogy a már befizetett regisztrációs díj alapján beküldhetnek még művet a módosított pályázatra. Az eddig beküldött művek érvényesek. Semmiképp sem kerülnek hátrányba a pályázók, sőt elönyhöz jutnak, mert ők plusz alkotást küldhetnek be.

A módosításnak nem kizárólag anyagi okai vannak, sokkal inkább a zsűri véleménye a pályaművek számára vonatkozóan. Ennyi nem elég a korrekt bírálathoz és döntéshez.

Mivel a pályaművek hozzám futnak be, én szedegetem le a dokumentumokról a civil neveket (aminek nem lenne szabad ott lennie), át is nézem a műveket, és elmondhatom, némelyik zseniális. De a művek mégsem nyújtanak teljes keresztmetszetet a témáról.

Azt sajnálattal állapítottam meg, hogy eléggé egysíkúan gondolkodnak az alkotók. pedig a témakör lehetővé tette volna kortárs alkotások létrehozását is. A téma nem kifejezetten sci-fi. Komolyan mondom, fanyalgok, amiért én nem indulhatok. Tucatnyi ötletem lenne. :) 

p, 2011-06-03 11:57 Alkony

Alkony képe

Kedves Eve!

 Valószínűnek tartom, hogy mindenki a világvégéről vagy hihetetlen tudományos áttörésekről írt, és nem arról, hogy megmaradunk a jelenlegi tudományos szintünkön ( jobb esetben persze, hisz az oktatás egyre alacsonyabb színvonala miatt jó, ha ez megmarad ).

 Szerintem a jelenlegi rendszer egyértelműen fenntarthatatlan, és vagy így, vagy úgy, de a lufinak ki kell durrannia egyszer. Azt viszont ( a sötét középkort leszámítva) szerintem tényként kezelhetjük, hogy az elmúlt 3-4 ezer évben az emberiségnek nem nagyon volt olyan korszak, amikor 200 évig nem történt semmi globális szinten ható változás. Az utóbbi 3-4 évszázadban pedig az ipari forradalmak korát éltük ( na meg az igazán nagy háborúkét). Elég nehéz ilyen történelemmel rózsaszínben látni a világot, és egy valóban áldozatok és fájdalom nélküli, jobb jövőben hinni.

 A jeligés pályázatra nevet írni elég mókás dolog, de ha így is kevés alkotó volt, akkor gondolom senkit nem fogtok kizárni:) ( Megjegyzem, nekem legalábbis, az átutalásnál nem lehetett módosítani az utaló adatait, ergo ott máris megjelenik a polgári nevem. Bár nem tudom, hogy az átutalások bizonylatait ki figyeli:) )

 Annak pedig kifejezetten örülök, hogy lehet még művel pályázni, és annak is, hogy nagyobb csapattal mérheti össze mindenki a tudását.

 Meg is nézem a másik e-mail címem, mivel azt csak nagyon ritkán és nagyon kevés dologra használom:)

Hm! Én nem kaptam e-mailt. Lehetséges, hogy rosszul adtam meg a címemet. Hogy tudnánk ennél nagyobb feltűnés nélkül egyeztetni?:)

p, 2011-06-03 12:18 Eve Rigel

Eve Rigel képe

Kedves Rudi!

A zenei technikai kérdéseket nyugodtan tedd fel az Egyesület zenei szerkesztőjének.
druida.borealis@gmail.com

Kedves Alkony!

A témaválasztás lehetővé tette volna azt is, hogy elvonatkoztassunk Budapesttől, és totálisan szabad szárnyalással egy teljesen új világot építsünk fel a művekben. Ahogy írtam lentebb, a látszat ellenére a téma nem kifejezetten sci-fi, hiszen a jövőt összefüggésbe lehetne hozni egy alternativ múlttal, ennek tükrében változó jelennel. Bármi lehetséges! A fantáziánknak csak mi magunk szabhatunk gátat.
Hogyan alakul a világ és benne Magyarország sorsa a következő 200 évben? Ahogy a mondás tartja:
“Azt nem tudni, hogy a harmadik világháborút mivel vívják, de a negyediket biztos, hogy kővel és botokkal.”
Mindemellett a témakör alapján maradhatunk a jelenünknél is, és alternativ eszközöket használva alkothatjuk meg a művünket.
Pszt! Hadd ne tárjam a köz elé a saját ötleteimet! :)

A neveket azért látom a beküldéseknél, mert a pályázók nem szedik ki őket a postafiókjukból, így automatice megjelenik küldőként. De én azért vagyok, hogy az efféle botlásokat javítsam. :)
A zsűri elé csak a jeligés fájl kerül.
A leveleket 6.02. perckor kezdtem küldeni a pályázóknak. Előfordulhat, hogy egy-kettő a spamek között landolt.
Bármiféle kérdés merül fel, nyugodtan lehet jelezni nekem az email címemen. Általában 1-2 órán belül válaszolok, de legfeljebb 24 órán belül.

p, 2011-06-03 11:40 Rudi (nem ellenőrzött)

 Kedves Eve Rigel!

 

Nagyon örülök a pályázatnak, mert nem igen találtam eddig olyan pályázatokat, ahol zenével, sőt instrumentális zenével lehet indulni. A zenéhez ugyan értek, viszont néhány dologhoz nem igen, ezért lenne egy kérdésem. Egy mp 3 formátumú hangnál mit jelent az, hogy 128 kb/s-os? És ezt hogyan érem el? Ilyen téren kicsit tudatlan vagyok. Így is elég sok információt lehet találni a pályázat kiírásában, de ez nem éppen világos számomra. Kaphatnék némi segítséget ehhez a dologhoz?

 

Üdv.: Rudi

h, 2011-07-04 11:47 gareth

gareth képe

Isteni lenne egy novella, ahol Budapesten 200 év múlva még mindig a négyes mteró befejezésére kell várni, a BKV ugyanolyan rüheteg mint eddig, és ugyanolyan paraszt kallerek kérik a jegyeket-bérleteket. Nem is tudom, a címe talán lehetne "Magyarország, én így szeretlek" :) 

-------------------------------

"A kutyán kívül az ember legjobb barátja a könyv. A kutyán belül nem lehet olvasni." (Groucho Marx)

 

h, 2011-07-04 12:32 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Hantos Norbi csodás "mininovellája" volt, amit még a pályázat kihirdetésekor dobott be a köztudatba: "Ezennel átadoma  négyes metrót!"

Szerintem a BKV mindenkit megihletett, én urban fantasy kisregényt írok róluk. Egyszerűen mágia, hogy azok az ócskavasak még járnak. (Stipistopi, ez az egyetlen ötlet az, amit nem adok.)

_____________________
Dr. Bloody Dora