Szinkronicitás

Amióta az emberben kialakult a képesség a környezetében történő események megfigyelésére, a véletlen egybeeséseket mindig kiemelt figyelem övezte. Matematikusok és filozófusok próbálták megfejteni a szinkronisztikus események titkát, a XX. században pedig komoly tudósokat is foglalkoztatott a jelenség. A témában a legismertebb írások mindenképp C. G. Jung munkái, ő nevezte el szinkronicitásnak a tér- vagy időbeli, egymással oksági kapcsolatban nem lévő egybeeséseket, elméletének tisztázásában pedig Wolfgang Pauli segített neki.
A következő történet kiválóan példázza, mit értünk szinkronicitás alatt: I. Umberto olasz király 1900. július 28-án egy észak-olaszországi kisvárosban, Monzában vacsorázott, amikor feltűnt neki, hogy az étterem tulajdonosa megszólalásig hasonlít rá. Magához hívatta, és amikor szóba elegyedett vele, meglepetten vette tudomásul, hogy mindkettejük neve Umberto, egy napon nősültek meg, a feleségük neve Margherita, a vendéglős azon a napon nyitotta meg éttermét, amikor I. Umbertot királlyá koronázták. Az uralkodó meghívta hasonmását a másnapi atlétika versenyre, ám reggel hiába várt rá, szárnysegédje közölte, hogy a másik Umberto egy lövöldözésben életét vesztette. A király épp sajnálkozásának adott hangot, amikor Gaetano Bresci három pisztolylövéssel megölte.
Noha meglehet, hogy a fenti kis történet nem pontosan így esett meg – jómagam csupán egyetlen forrásban találtam rá utalást – mégis jól bemutatja a szinkronicitás lényegét. Ehhez hasonló a Lincoln-Kennedy párhuzam, mely megjelent újságokban, és egy ideje az interneten is fellelhető több verziója. Röviden idézném a leggyakrabban előforduló állításokat:
- Lincoln 1846-ban lett a kongresszusba választva; Kennedy 1946-ban lett a kongresszusba választva.
- Lincolnt 1860-ban választották elnökké; Kennedyt 1960-ban választották elnökké.
- Mindkettőjüket a feleségük jelenlétében, pénteken, fejlövéssel ölték meg.
- Lincoln elnököt a Ford Színházban lőtték le; Kennedy elnök épp egy Ford által gyártott Lincoln gépkocsiban ült, mikor lelőtték.
- Booth egy színházban lőtt, és egy raktárban fogták el; Oswald egy raktárból lőtt, és egy filmszínházban fogták el.
- Lincoln elnök merénylője 1839-ben született; Kennedy elnök merénylője 1939-ben született.
- Lincoln elnököt A. Johnson alelnök követte a posztján; Kennedy elnököt L. Johnson alelnök követte a posztján.
- Lincoln utóda 1808-ban, Kennedy utóda 1908-ban született.
- Mindketten egy gyereket vesztettek el elnökségük alatt.
- Lincoln titkárát Kennedy-nek hívták; Kennedy titkárát Lincoln-nak hívták.
- Mindkét gyilkos teljes neve 15 betűből áll.
- Mindkét gyilkost megölték tárgyalás előtt.
- Haláluk előtt egy héttel: Lincoln Maryland államban egy Monroe nevű helységben; Kennedy pedig Marilyn Monroe-val volt.
Terjedelmi okok miatt nem fogunk végigmenni mindegyik kijelentésen, az azonban rögtön tudható, hogy az utolsó állítás hamis. Marilyn Monroe 1962. augusztus 5-én hunyt el, John F. Kennedy ellen pedig 1963. november 22-én követtek el merényletet, tehát nem találkozhattak az elnök halála előtt egy héttel. A fenti lista tartalmaz tárgyi tévedéseket is, ilyen például a két titkár esete. Kennedynek csakugyan volt egy Evelyn Lincoln nevű személyi titkárnője, Lincoln elnök két titkárának neve azonban John G. Nicolay és John Hay volt. Szintén tévesen van megadva Booth születési éve, nem 1839-ben, hanem 1838-ban jött világra; elfogásának körülményei sem egyeznek a fenti állításokkal, Booth ugyanis egy dohányszárító csűrben bújt el, amit üldözői rágyújtottak, az ezután kapott lövés ölte meg.
Láthatjuk, hogy a hihetetlen párhuzam nem állja ki az alaposabb vizsgálat próbáját, bár a helyesbítések után is elég érdekes az összhatás. Az USA elnökeinek sorsa tartogat még egyéb meglepetéseket is. Vegyük szemügyre az alábbi listát:
1840 - William Henry Harrison - hivatali ideje alatt meghalt.
1860 - Abraham Lincoln - merénylet áldozata lett.
1880 - James A. Garfield - merénylet áldozata lett.
1900 - William McKinley - merénylet áldozata lett.
1920 - Warren G. Harding - hivatali ideje alatt meghalt.
1940 - Franklin D. Roosevelt - hivatali ideje alatt meghalt.
1960 - John F. Kennedy - merénylet áldozata lett.
Vagyis 1840 - 1960 között minden huszadik évben megválasztott elnök hivatali ideje alatt meghalt, ez a szabály azonban úgy tűnik 1980-ban felmondta a szolgálatot. Tudjuk, hogy Ronald Regan letöltötte hivatali idejét, és a 2000-ben megválasztott G. W. Bush is a mai napig él.
Ennél sokkal érdekesebb – és kevésbé közismert – a Hitler és Napóleon élete között felelhető párhuzam. Adolf Hitler néhol napra pontosan 129 év különbséggel ismétli Napóleon sorsát, egész 1945-ig, amikor is meghal. Ha Napóleon 1821-es halálához hozzáadunk 129 évet, akkor az 1950-es dátumot kapjuk, ami megint csak arra utal, hogy a 129 éves periódus itt valamiért megszűnt működni.
Nem csak a történelem produkál különös dolgokat. Az egyik internetről letölthető, a Hold felszínéről, a Prinz-kráter közelében készült fotó megdöbbentően emlékeztet Magyarország hegy- és vízrajzi térképére (a kép webcíme a források között megtalálható). Külön érdekessége a dolognak, hogy az összes nyelv közül egyedül a magyarban használják a „hold” szót földterület mértékegységként és égitestként is.
Nagy vonalakban láttuk tehát, mit jelent a szinkronicitás, noha nem tudjuk, miért történik mindez. Valamiféle rejtélyes rendezőelv működne a háttérben, amely befolyásolja az egymással látszatra semmiféle kapcsolatban nem lévő eseményeket?
A hivatalos tudomány a nagy számok törvényére hivatkozik a magyarázatnál. A világon annyi esemény történik, és olyan sokan élünk a bolygón, hogy az lenne a furcsa, ha nem lennének egybeesések. Luis W. Alvarez Nobel-díjas fizikus valószínűségszámítás segítségével kimutatta, hogy az Egyesült Államokban átlagban naponta tíz véletlen egybeesés történhet, vagyis egyáltalán nem olyan ritkán jönnek létre kisvalószínűségű történések, mint azt hisszük. Szerinte nem kell semmiféle transzcendens szervezőerőt keresni a szinkronisztikus események okaként, ezek szinte szükségszerűen következnek be velünk.
Természetesen nem mindenki fogadja el ezt a megközelítési módot. Egyesek gyűjtik és feljegyzik a véletlen egybeeséseket, ilyen volt például Paul Kammerer osztrák zoológus, aki dokumentálta és osztályozta a szinkronicitásokat. Feltételezte, hogy létezik egy természeti törvény, amely gyűjti, egymáshoz rendeli, csoportosítja a hasonló mintákat és motívumokat felmutató eseményeket.
Nem Kammerer volt az első, aki a témával foglalkozott. 1850-ben Schopenhauer írt egy tanulmányt, ebben kifejti azon elképzelését, mely szerint az ember életét a tervszerűség fűzi egésszé, így a véletlen rendeltetése csupán a sors beteljesítése – vagyis véletlenek nem léteznek.
C. G. Jung pszichológiai szempontból közelítette meg a kérdést, szerinte a szinkronicitás jelenségének oka az emberi tudatban keresendő, a lelki fejlődés egy bizonyos pillanatában – leggyakrabban egy fordulópontnál – a kollektív tudattalan mintái a fizikai világban jelentőségteljes egybeesés formájában nyilvánulnak meg. Az események szerinte a szinkronicitást tapasztaló személy részére komoly üzenetet hordoznak, amit aztán az vagy megért, vagy nem. Jung több ilyen eseményt írt le praxisából elmélete alátámasztására. Az 1930-as évek elején Wolfgang Pauli ismert fizikus szállt vitába vele, levelezésük eredményeként sikerült a szinkronicitás fogalmának meghatározását pontosítani.
Természetesen vannak, akik nem elégednek meg ennyivel, és tovább lépnek. James Redfield szerint a jelentőségteljes véletlenek nem csak megfigyelhetők és elemezhetők, de szándékosan létre is hozhatók. Szerinte ezen módszer segítségével lehet életünk újabb és újabb fordulóit elérni, az ezeken keresztül vezető úton érhetjük el életünk minőségének javulását, és sorsunk beteljesülését. Az általa vázolt folyamatot lelki evolúciónak nevezi, és fontos szerepet kapnak benne különböző meditációs- és légző gyakorlatok, az elmélet pedig egyaránt épít a filozófia, pszichológia, és ezotéria különböző megállapításaira.
Külön fejezetet érdemelne az ikrekkel megtörtént szinkronicitások elemezése. Egy közelmúltban megjelent újsághír szerint New Yorkban egy ikerpár ugyanazon kórházban pár perc eltéréssel szült, mindkettejük gyermeke fiú lett. Több értekezés foglalkozik az ehhez hasonló egybeesésekkel, legtöbbjük esettanulmányokkal igyekszik bizonyítani, hogy az ikrek esetében az egymással oksági kapcsolatban nem lévő, egyazon időben történő események nem a véletlen műveként jönnek létre. Külön érdekesség az 1933-ban született ikerpár, Oscar Stohr és Jack Yufe esete: miután szüleik elváltak, az anya egyiküket magával vitte Németországba, ahol lelkes nácit nevelt belőle, míg testvére az apja hatására zsidó vallásúként élte az életét. Amikor 1979-ben találkoztak, viselkedésük, beszédük, mozgásuk hasonlósága megdöbbentő volt. Az ikerkutatás kapcsán két tudós munkássága figyelemre méltó, Thomas Bouchardo és Luigi Gedda tett sokat a jelenség hátterének feltárásáért. Gedda, aki közel tizenötezer ikerpárt vizsgált meg, a szinkronisztikus történések magyarázatára kidolgozta az „Életóra” hipotézist.
Láttuk tehát, hogy a véletlen egybeesések, vagy másként a kis valószínűségű események kérdésében nem egységes az álláspont. Hogy kinek van igaza? Határozott választ adni erre a kérdésre lehetetlen, mivel az egyik oldal a képletekben rejlő igazságra, a másik pedig a tapasztalat adta bizonyosságra fog hivatkozni, így a probléma továbbra is megoldatlan marad.

Források:
Allan Combas és Oliver Holland: Szinkronicitás
C. G. Jung: Az ember és szimbólumai
Avar János: Kennedyek
Jim Bishop: Lincoln utolsó napja
Sós Endre: Lincoln
Amire nincs magyarázat (válogatás)
Marie-Louise von Franz: Archetípusos minták a mesében
Harry Mulish: Freud-Oidiposz
http://www.snopes.com/
http://hu.wikipedia.org
http://polaris.mcse.hu/honap_temaja/2005/200505

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

sze, 2008-11-26 13:19 Ndy

Ndy képe

Ezt már én is észrevettem, megdöbbentő. Bizonyos élethelyzetek időről-időre ismétlődnek. Ezen túl, hasonló karakterű ismerőseim gyakran kotta szerint ugyanazt csinálják (ha az egyik két év után vörösre festi a haját, egy hét és vörös a másik feje is :D )
De erre már az ókoriak is rájöttek, ott az asztrológia és a számmisztika. Működnek, csak nem tudjuk miért: úgy tűnik az univerzumban van egy ilyen általános rendező elv. (már régebben kifejtettem, hogyha nem lenne, fizikai világ sem lehetne, mert az ősrobbanás után nem alakulhatott volna ki az anyag)

sze, 2008-11-26 14:46 S. L. Cornelius

S. L. Cornelius képe

Jah... egy normális ember! Végre! :)
Évekig tanultam asztrológiát, de valahogy marha kevesen hiszik el, hogy az működik, még a nyitottabb emberek közül is. Ami azt illeti évekig tanultam a Tarot szimbolikáját is, meg kártyavetést is, és kijelenthetem, az is működik. Csak azt még kevesebben hiszik el. De a ji-csin már nekem is sok, annak a szövege olyan, hogy nem tudom értelmezni, így nem is foglalkozok vele (a puhatestű császár gyötrelmei éjszakáig tartanak, reggel sárkányok reggelije kering az égen :lol: ).
A számmisztikával is hadilábon állok, mert amivel eddig találkoztam, mind a születésnap dátumára épít, és nekem volt általánosban egy osztálytársnőm, aki velem egy napon született, és utáltam mint a... szóval nagyon. Jobban nem is különbözhettünk volna, pedig számmisztika szerint egyformának kellene lennünk... :P
EK.: grata. köszi! :D
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nincs happy end. Idővel mindenki túlélési esélyei nullára csökkennek...

sze, 2008-11-26 14:50 Creideiki

Creideiki képe

A szinkronicitás, mint elv vagy jelenség és az asztrológia, mint énnemtudommicsoda, nos ezek nem összekeverendőek szerintem. Az egyikben hiszek és elfogadom, a másikat nem tudom elfogadni, vagy nem ismerem...
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

sze, 2008-11-26 14:57 Ndy

Ndy képe

A számmisztikánál a név, plusz a születési dátum adja ki a számokat. Ezek háromszor hármas oszlopba vannak írva, és a számok egymáshoz való viszonyát is elemzik: ritka hogy két embernek hasonlítson. (max, ha ugyanúgy hívják őket és egy időben is születtek... :) akkor viszont a cikkben leírt szinkronicitás vonatkozik rájuk)
Én mondjuk nem nagyon szoktam ezzel foglalkozni: tartok erre megfelelő embereket :D
EK:NEJEK. Na azt, azért nem.

sze, 2008-11-26 15:15 S. L. Cornelius

S. L. Cornelius képe

Ja az a számmisztika... hát a fene tudja. Én kicsit megkapargattam a témát, és az derült ki, hogy az ősi babiloni - vagy más néven káldeus - számmisztika sokkal közelebb állt a valósághoz, mint amit most tanítanak. Ott pedig a számok teljesen más jelentéssel voltak felruházva, mint amit ma rájuk fognak, szóval ebben a dologban nem tudok igazságot tenni.
.
Más: ez a dolog nem hit kérdése. Vizsgáld meg, próbáld ki, ha nem működik, dobd el! Akkor tapasztalatból tudod, hogy nem működik. Ha működik, akkor meg nem mondhatod, hogy nem hiszel benne. Ha meg sem vizsgálod, akkor mondod, hogy nem hiszel benne...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nincs happy end. Idővel mindenki túlélési esélyei nullára csökkennek...

sze, 2008-11-26 15:30 Ndy

Ndy képe

Nem teljesen egyértelmű amit írok, mert nem arról beszélek, amit tanítanak, de ez hosszú és lényegtelen :) A lényeg, hogy akinek van hozzá affinitása tudja használni.
De engem inkább az olyan emberi döntések érdekelnek, amelyek nem magyarázhatóak sem a klasszikus tudatalattival, sem a logikával. Rá kell jönni, hogy az embereknek sok ilyen döntésük van, és érdekes módon, ez gyakran sorsszerű események láncolatát indítja el a későbbiekben. Tehát arra jutottam, hogy kell legyen egy egyfajta "tudat fölötti", ami a cikkben leírt dolgokat képes érzékelni, sőt használni is, a tudtunkon kívül.

szo, 2008-11-29 23:10 S. L. Cornelius

S. L. Cornelius képe

Meglepő, mennyire egyformán látunk dolgokat. Biztos ez is sorsszerű :)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nincs happy end. Idővel mindenki túlélési esélyei nullára csökkennek...

szo, 2008-11-29 23:15 Creideiki

Creideiki képe

A csuklya teszi...;)
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

sze, 2008-11-26 14:11 Creideiki

Creideiki képe

A Combas - Holland könyv az óriási. Van a témában egy félkész novim, amúgy.

Ismeritek a Police-tól a Synchronicity I-II -t? Nagyon frankó szövege van.
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

v, 2008-11-30 10:32 Blade

Blade képe

http://www.lyricsdepot.com/the-police/synchronicity.html

Hát ebben nincs benne Kennedy :)

---- ----
Az ember szerint az idő múlik, az idő szerint az ember.
----
"Mert zseni csak egy volt, mégpedig Neumann János. Mi, többiek tehetségesek voltunk, de nem voltunk zsenik..." - Wigner Jenő, Nobel díjas fizikus
---- ----

sze, 2008-11-26 19:15 Blade

Blade képe

Jó cikk, a titkáros egybeesés tetszett a legjobban és pont az nem igaz :P

Mengéztem ezt a Combas-Holland könyvet az alexandrán és a bookline-on is, de semmi.

---- ----
Az ember szerint az idő múlik, az idő szerint az ember.
----
"Mert zseni csak egy volt, mégpedig Neumann János. Mi, többiek tehetségesek voltunk, de nem voltunk zsenik..." - Wigner Jenő, Nobel díjas fizikus
---- ----

sze, 2008-11-26 21:42 Creideiki

Creideiki képe

Asszem édesvíz kiadvány...
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

szo, 2008-11-29 23:09 S. L. Cornelius

S. L. Cornelius képe

Édesvíz kiadvány, és nem lehet beszerezni.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nincs happy end. Idővel mindenki túlélési esélyei nullára csökkennek...

v, 2008-11-30 10:27 Blade

Blade képe

A kiadó honlapján mindenesetre a kereső fityiszt mutatott a kérdésemre.

---- ----
Az ember szerint az idő múlik, az idő szerint az ember.
----
"Mert zseni csak egy volt, mégpedig Neumann János. Mi, többiek tehetségesek voltunk, de nem voltunk zsenik..." - Wigner Jenő, Nobel díjas fizikus
---- ----