Slack kapitány

-…SÍTSA MAGÁT! MEGISMÉTELJÜK!
Slack az irányítóterem mocskos padlóján feküdt. Lassan kinyitotta a szemét, majd tétován körülnézett. Szája kiszáradt, nyelvével óvatosan végigtapogatta repedezett ajkait. Szörnyű fejfájás kínozta.
-Nincs ellenemre, csak halkabban, ha lehet – egyezkedett a hanggal.
-ISMERETLEN ŰRJÁRMŰ!…
-De ne is törődj vele – sóhajtotta.
-…ITT A KRAKKTORWARAAKWAAKR HATÁRVÉDELMI CIRKÁLÓ BESZÉL! NEM ENGEDÉLYEZETT TERÜLETEN JÁR! AZONOSÍTSA MAGÁT! MEGISMÉTELJÜK!
-Tedd azt – vonta meg a vállát Slack, majd nyögve függőlegesbe küzdötte magát. Hiába meredt a közelében heverő palackra, a kép elmosódott maradt. Pislogott néhányat, ettől immár három palackot látott, amelyek egymás körül imbolyogtak. Taktikusan kiválasztotta a középsőt, szlalomozva elindult felé.
-ISMERETLEN ŰRJÁRMŰ!…
Az üvöltő hangtól úgy érezte, mintha fejszét vágtak volna a fejébe. Megtorpant, csücsörítve elgondolkodott. Végül lehunyta az egyik szemét, amitől a három palack azonnal eggyé olvadt. Miközben a hang tovább harsogta rövid mondandóját, Slack elvigyorodott, és határozott léptekkel az italhoz sietett.
-…MEGISMÉTELJÜK!
A harmadik korty bor után jóleső melegség áradt szét a testében, még a fejfájása is enyhülni kezdett. Az üveget nem szándékozott elvenni a szája elől, de szabad kezével integetve folytatásra buzdította a hangot.
-ISMERETLEN ŰRJÁRMŰ!…
A kiürült üveget az irányítópultra dobta. Éppen eltalált vele egy kapcsolót, ami ettől a „KI” állásba kattant, korábbi zöld fénye pirosra változott. Ajkbiggyesztve figyelte néhány pillanatig, de mivel nem jött rá a szerepére, vállat vonva a fotelhez lépett.
-Allilea! – kiabálta túl a hangszórókból áradó felszólítást, miközben kényelmesen elhelyezkedett.
-Igen, kapitány? – érkezett a válasz egy kisebb hangszóró felől.
-Mi ez a hangzavar?
-Krak területre sodródtunk.
-Miért is?
-Az Ön barátját készülünk kiszabadítani a Trakkoon bolygó várainak egyikéből. Viszont elfelejtette bekapcsolni a robotpilótát, mielőtt lepihent.
-Ah, tényleg! Emlékszem. Na jó, kérek egy álcát.
-Melyiket?
-Hmmm. Legyen ezúttal a hármas.
A Központi Számítógép, amely kinyomozhatatlan okból az Allilea nevet viselte, máris elindította a programot. Az egyik monitoron megjelent a megfelelő kép, egy másikon Slack követhette nyomon saját átváltozását, megcsodálhatta a jókora egyenes orrot, a kék szempárt és a szőke hajfürtöket. Végül megnyomott egy gombot.
-…TÁRVÉDELMI CIRK…
A mennydörgő hang elnémult, Slacknek csengett a füle a teremre boruló csendben. A következő pillanatban az egyik szemközti monitoron megjelent egy kődarab képe. Slack érdeklődve figyelte egy ideig, aztán közönyösen, később már unottan. Fütyörészni kezdett, közben számba vette a mennyezeti panelek repedéseit.
-Humanoidok. Mind türelmetlen alak.
Kíváncsian meredt a kis hangszóróra, ahonnan megszólították.
-Ó. Helló! Kihez van szerencsém? – kérdezte végül.
-Krakkadrawrakka vagyok, a Krakktorwaraakwaakr Határvédelmi Cirkáló első tisztje. Talán nem működik a vizuális kapcsolat? Én érzékelem magát.
Slack hökkenten pillantott a monitorképen látszódó kődarabra. Ideiglenesen megszakította a hangkapcsolatot.
-Te Allilea!
-Igen, kapitány?
-Ezek szórakoznak velem?
-Nem, uram. Ezek kőlények. A képernyőn maga az első tiszt látható. Testének rezgéseivel kommunikál.
-Ó. Remek. Igazán nagyszerű.
Visszaállította a kapcsolatot, és szélesen elvigyorodott.
-Nos, Kakadarabka, miben segíthetek mozdulatlanságodnak?
-Azonosítsa magát, és a járművét!
-Küldöm a jelet – nyomot le egy újabb gombot flegmán -, én magam pedig Radeer vagyok, becsületes kereskedő.
Rövid szünet következett, a cirkálón az elküldött jelet elemezték.
-Nos – szólalt meg újra az első tiszt -, a jármű rendben. Feloldjuk a blokkolást. De legközelebb kerülje a Határsávot!
-Hogyne! Viszlát!
A képernyő elsötétült, hamarosan az ablakokon át is láthatóvá vált a távolodó cirkáló.
-A folyamat rendben befejeződött.
Slack merengve bambult a hangszóróra, csaknem egy perc eltelt, mire felocsúdott.
-Miféle folyamat?
-Az álcázópajzs energiacelláinak kikapcsolása.
-Aha. Ami azért történt, mert… - várta a folytatást Allileától.
-Mert Ön nemrég kikapcsolta azokat.
Slack megvakarta az állát, és a palackkal eltalált kapcsoló felé pillantott. Az ablakon át jól látszott, hogy a krak cirkáló megtorpan, majd visszafordul.
-Vagyis már látják, valójában hogyan néz ki ez a ladik – szögezte le.
-Így van, kapitány.
-Ez esetben mennünk kellene.
A cirkáló közeledett, hatalmas teste felől fényvillanások tűntek fel.
-A cirkáló tüzet nyitott ránk – közölte Allilea.
Slack kikerekedett szemmel bámulta a kőlények hajóját, aztán izgatottan nyitogatni kezdte az alsó tárolórekeszeket. Tartalék áramkörök, kábelek, szerszámok hullottak ki egymás után, végül a kezébe akadt egy újabb üveg bor. Megnyugodva húzta ki a dugót, jókorát kortyolt az italból.
-Hadd szóljon a T-hajtómű! – utasította aztán a számítógépet.
-A T-hajtóművet csak galaxisközi térben lehet bekapcsolni.
-Már hetekkel ezelőtt kiiktattam a tiltópanelt. Mit gondoltál, amikor kiszabadítjuk a barátomat megalázó fogságából, akkor majd a fúziós hajtóművel poroszkálunk tova?
A térátalakító hajtómű használatát azután tiltották be nagy forgalmú, vagyis mindenféle bolygó-, és csillagközi térben, miután rádöbbentek, hogy fegyverként is használható. Azon az elven működött, miszerint a tér szabadon alakítható át anyaggá és vissza, így a szerkezet először az űrjármű előtti térből anyagot hozott létre, majd a jármű mögött visszaalakította azt térré. Így miközben az űrhajó valójában nem mozdult, mégis hatalmas távolságokat volt képes megtenni. A problémát az okozta, hogy a felbomló térben tartózkodó minden anyag is megsemmisült, ez a folyamat pedig visszafordíthatatlan volt.
-Allilea! Fordulj a cirkáló felé, és kapcsold be a T-t!
Miközben hajója lassan fordulni kezdett, Slack legurított néhány újabb kortyot szomjazó torkán. A krak hajóról érkező első gravitációs lövedékek becsapódtak a védőpajzsba, megrázkódtatták a hajót, de kárt nem okoztak benne.
-Biztos benne, uram?
-Öööö. Nos, van élőlény a hajón, vagy csak kő és fém?
-Igazából…
-Van vagy nincs?
-Bizonyos szempontból mondhatjuk, hogy nincs.
-Remek. Akkor indulás!
A cirkáló elég közel járt ahhoz, hogy mindent elsöprő gravitációs csapást mérjen hozzá képest elenyésző méretű célpontjára, ám Allilea ekkor bekapcsolta a T-hajtóművet, és ezzel a kőlények hajója porrá omlott, majd térré alakult korábbi ellenfele mögött. Slack járműve, amely a Fekete Lyuk Árnyéka nevet viselte, meglódult, ő maga pedig feltette lábát a pultra, hogy a lehető legnagyobb kényelemben töltse el az unalmasnak ígérkező utazást.
Négy másodperc múlva Allilea kikapcsolta a térátalakítót. Megérkeztek.

A monitorokon már azelőtt feltűnt a Trakkoon a sok ezernyi elhagyott, és buja dzsungellel elborított várral a felszínén, mielőtt még szabad szemmel láthatóvá vált volna. A várak az egykori Hoongtoong nemzettség építményei voltak, akik miután a környező világűrben gondolkodni kezdtek a kövek, jobbnak látták, ha elhagyják világukat. Ha tudták volna, hogy a Trakkoonon csupán néhány várat fertőz meg az értelem, és azok is meglehetősen ostobák maradnak, talán nem költöztek volna el.
A Fekete Lyuk Árnyéka a következő percekben Slack barátját, Whinst kereste szenzoraival, miközben lassan körözött a bolygó körül. Miután rálelt a célpontra, a hős szabadító a közelébe teleportált, egy kisebb hegy csúcsára. A fülébe épített szerkezet segítségével folyamatosan tartotta a kapcsolatot Allileával. Miközben előkereste oldaltáskájából a távcsövet, a Központi Számítógép már tájékoztatta is.
-Az épületek falain nem hatolnak át az érzékelőim, de a központi téren van egy demonion, valamint…
-Látom már – hallgattatta el őt Slack.
A várat már jórészt bekebelezte a dzsungel, igazából alig maradt belőle más, mint néhány félig leomlott torony, összeroskadt épület és ledőlt fal. Az egyik csonka torony melletti gazos téren egy vörös hajú, vörös szakállú férfi üldögélt egy kövön, mellette sokfogú, rücskös bőrű teremtmény hevert a földön. Előbbi unottan bámult maga elé, utóbbi jóízűen aludt. A férfi időnként gyűlölködő pillantásokat vetett a másikra, közben maga is álmosan pislogott. Slack nem csodálkozott, hogy Allilea gyorsan azonosította a fekvő lényt. Galaxisszerte démonlényként voltak ismertek, képesek voltak alakváltásra, és előszeretettel bérelték fel őket.
Ahogy ide-oda mozgatta a távcsövet a két alak között, gondterhelten elfintorodott. Fegyvert nem látott, ami nem lepte meg, Whins esetében ez érthető volt, és ha ismeretei pontosak voltak, az őrzője sem igen szorult rá ilyesmire. Ezzel barátja is tisztában lehetett, erre utalt, hogy nem is próbálkozott szökéssel. Nincs más lehetőség, gondolta, a lehető legközelebb kell jutnia észrevétlenül, és ha elég gyors lesz, talán meglepheti ellenfelét, kiszabadítva ezzel régi harcostársát. Csak ne lennének egymáshoz ennyire közel.
Még egyszer szemügyre vette őket, aztán fejcsóválva elrakta a távcsövet.
-Ej-ej, komám, mibe keveredtél, hogy ilyen őrzőt kaptál? – morogta az orra alatt.
-Szólt, kapitány?
-Allilea, tudod te mennyi csóvája van egy naxedruuni űrcsónaknak?
-Nem, uram – felelte rövid szünet után a számítógép. – Nincs az adatbázisomban.
-Megmondom én neked, három. Az egyik a gyorsítórakéta csóvája, a másik a fékezőrakéta csóvája, a harmadik meg a pilóta, aki a fejét csóvája.
Amíg Allilea mérhetetlen intelligenciájával a válaszon töprengett, Slack elindult a hegyoldalon a vár felé.

Rövidesen már egy jókora kőhalom takarásából figyelte az udvart. Amikor meglátta, hogy időközben mindketten elaludtak a néma, napsütötte romok között, elvigyorodott. A demonion még hortyogott is, minden egyes kilégzése felkavarta a talajon ülő port, hegyes fogakkal teletűzdelt szájából nyál csordogált alá. Slack a bizonytalan kimenetelű ütközetbe vonulók poénjára emlékezett. „Háromig számolok, és indulok. Száz… kilencvenkilenc… kilencvennyolc…” Végül inkább vett egy mély lélegzetet, megragadta ostora nyelét, és elindult.
Gondosan kerülgette a kövek között növő, gáncsolással fenyegető gyomokat, amelyek itt-ott gubancos bokrokká kapaszkodtak össze. Óvatosan lopakodott előre, tagjait megbizseregtette a közelgő harc ígérete. Minden egyes lépésére ügyelt, közben megpróbálta egyszerre szemmel tartani környezetét és az előtte alvó párost.
Felpillantott az égre, egy keselyű lebegett messze fent a felhők között.
Végigjáratta pillantását az omladozó épületeken, a sötéten tátongó ablaknyílások mögött senki sem lapult.
Előre pillantott, Whins és őrzője továbbra is mélyen aludt. A férfi előrebillent fejjel szuszogott, a démonlény hangosan hortyogott.
Egy pillanatra megakadt a lába a gazban, de még időben visszanyerte az egyensúlyát. A csend vészjóslóan nyomta a vállát, szeretett volna már üvöltve lendülni előre, ám tudta, közelebb kell mennie.
Felnézett, a keselyű unottan rótta a köröket a magasban.
Az épületek felé pislogott, ahol továbbra sem mozdult semmi.
A demonionra esett a tekintete, aki nyitott szemmel feküdt, és meredten bámulta őt.
Azonnal megtorpant, a lény szemébe fúrta a tekintetét. Most figyelt csak fel arra, hogy a hortyogás abbamaradt. A következő pillanatban a démonlény rákacsintott, és suttogva megszólalt.
-Nohát. Aztán csak csendben! Nehogy valaki észrevegyen!
Slack szitkozódva emlegette fel az összes általa ismert istent, aztán előrelendült. A demonion felpattant a földről, a zajra a férfi is felugrott. Alig méternyire álltak csupán egymástól, amikor a Feket Lyuk Árnyékának kapitánya meglendítette ostorát. Remélte, hogy ezúttal nem hibázik majd úgy, mint amikor két éve a Wulgaanon egy kocsmai fogadás során felszakította Whins száját elhibázott csapásával. Az ostor fémszíja előrevágódott, röptében megcsillant rajta a fény.
A következő pillanatban a fegyver végighasította a férfi homlokát, aki meglepve a sebhez kapott, és hátratántorodott. Nekiütközött a csonka torony omladozó falának, amitől a magasban kibillent helyéről egy meglazult kődarab. A tömb alázuhant, és véres péppé zúzta a férfi fejét.
A demonion szájtátva meredt a fal tövébe roskadó hullára.
Slack is döbbenten bámult oda.
Aztán mindketten lassan a magasba pillantottak, a gyilkos kőtömb egykori helyén tátongó sötét lyukra, majd vissza a tetemre. Végül egymásra néztek.
-Ügyes – gratulált Whins. Odasétált a barátjához, aki megvonta a vállát, majd oldaltáskájából előhúzott, és átnyújtott neki egy bontatlan üveg bort.
-A gondos tervezés a legfontosabb – magyarázta.
-És a megfelelő álca. Remekül festesz szőke, kékszemű emberként.
-Na igen. Ez véletlenül maradt így. Viszont legyőztem Flamenort, a szeráfot! Ez már valami!
-Holott le mertem volna fogadni, hogy megint szájon vágsz azzal a szarral.
-Gyakoroltam.
-Azért szerencséd volt, hogy nem égetett hamuvá – szögezte le Whins. – De most már tudom, miért hív téged mindenki Félelmetes Harcosnak!
-Na ugye.
-Igen. Viccből.
Ezzel kihúzta a dugót, a bor felét egy húzásra kiitta, miközben barátja átformálta alakját feladva a szőke szívtipró szerepet. Lassan kiballagtak a várból szaporán adogatva egymásnak a gyorsan üresedő borosüveget.

VÉGE

4.285715
Te szavazatod: Nincs Átlag: 4.3 (7 szavazat)

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

h, 2008-04-21 20:01 Blade

Blade képe

Nagyon izgalmas olvasni a pályázatra beküldött írásokat, mindig kíváncsi vagyok, mit hoztok ki a rémálom kiírásból ;)

"egy meglazult kődarab", mi? :) A kőlények is tetszettek, vmi rajzfilmben láttad? :)

---- ----
So dark the con of man - Mily' sötét az emberi ármány.
----
"Mert zseni csak egy volt, mégpedig Neumann János. Mi, többiek tehetségesek voltunk, de nem voltunk zsenik..." - Wigner Jenő, Nobel díjas fizikus
---- ----

k, 2008-04-22 08:07 miyoku

miyoku képe

tetszett! kicsit galaxis útikalauzos. :)
a gondolatjelek után lemaradtak a szóközök.
::::::::::::::::::::::::::::::
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

k, 2008-04-22 16:38 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Én úgy látom, hogy előtte is...
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

k, 2008-04-22 18:09 Soregi

Soregi képe

Oh, az útikalauz, az bizony alapmű. Nem tagadhatom, hogy elolvastam párszor.
A gondolatjelek utáni szóközök a T-hajtómű bekapcsolásával anyaggá alakultak át, és máshol alakultak vissza. Sorry! :)
____________________________
Ki messze száll, elhagyván a földi bánatot, az túléli a mát, és túl a holnapot.

k, 2008-04-22 18:06 Soregi

Soregi képe

Kőlény? A Végtelen történetről jutott eszembe. Csak igyekeztem leegyszerűsíteni őket. :)
Egyébként tényleg nehéz pályázat, pláne röviden megírva. Én is kíváncsi vagyok, ki mit hoz majd össze.
____________________________
Ki messze száll, elhagyván a földi bánatot, az túléli a mát, és túl a holnapot.

k, 2008-04-22 18:19 Soregi

Soregi képe

Most úgy érzem magam, mint tegnap Majka a főzősműsorban (persze nem láttam, csak mesélték :) ). Azt mondta, tök jó, hogy ő már az elején túl van a dolgon, most már nyugodtan hátradőlhet, és kritizálhatja a többieket...
:D
____________________________
Ki messze száll, elhagyván a földi bánatot, az túléli a mát, és túl a holnapot.

k, 2008-04-22 14:28 Creideiki

Creideiki képe

Ahh! NAGYON kafa!!!
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

k, 2008-04-22 18:10 Soregi

Soregi képe

Ahh! NAGYON köszönöm! :)
De tényleg!
____________________________
Ki messze száll, elhagyván a földi bánatot, az túléli a mát, és túl a holnapot.

k, 2008-04-22 17:43 Daemon

Gyengus... nak nem nevezhetném, mert szép és jó.
Csak nem szkifi.
Se science se fiction.
Viszont rövid.
Ami egy nagyon jó pont.
Emellett humoros.. nak kéne neveznem, de nem egy orosz hússaláta.

k, 2008-04-22 18:16 Soregi

Soregi képe

Sajnos nem nagyon vagyok otthon a tudományokban, de a történet esküszöm, hogy nem történt meg, szóval némileg fiksön. Olyan, amilyen, de az. Jó, hogy rövid? Na látod! Pont ezért maradt ki belőle a tudomány! :) Épp annyi van benne, amennyi belefért. Rejtővel meg eszemben sincs versenyre kelni humor tekintetében. És Douglas Adams-szel sem.
Köszönöm, hogy elolvastad!
____________________________
Ki messze száll, elhagyván a földi bánatot, az túléli a mát, és túl a holnapot.

k, 2008-04-22 19:06 Blade

Blade képe

Imserős neked az a nick, hogy Engelmann?
---- ----
So dark the con of man - Mily' sötét az emberi ármány.
----
"Mert zseni csak egy volt, mégpedig Neumann János. Mi, többiek tehetségesek voltunk, de nem voltunk zsenik..." - Wigner Jenő, Nobel díjas fizikus
---- ----

k, 2008-04-22 19:09 Brother T

Brother T képe

Új év, új név...

Azonkívül zsír lett! Most köthetem fel a gatyám... Habár az enyém kevésbé lesz pojénos.

(EK: Dundi: Neszójjábe, naponta gyúrok... :D
______________________________________________________________
http://undeadt.deviantart.com - felkerültek a fotóim, nézzétek meg, vannak köztük jók ;)
http://postnukular.blogspot.com - postnuke novik, 18-as karika :D

k, 2008-04-22 22:36 Fishbone

Fishbone képe

Hmmm... Horváth István Gergő... Csak mond neki valamit a név...
__________________
Egyszer élünk, egyszer élünk,
Egy gyalogot lecserélünk.

sze, 2008-04-23 07:55 miyoku

miyoku képe

remekül szórakoztam rajta és én pont ennyit várok egy történettől. csillagoztzalak már? kapsz egy ötöst. :)
:::::::::::::::::::::::::::::
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

sze, 2008-04-23 16:33 Soregi

Soregi képe

Tyű, ma csillaghullás van? Nagyon örülök, hogy tetszett, ha szórakoztató volt, akkor máris volt értelme megírni.
____________________________
Ki messze száll, elhagyván a földi bánatot, az túléli a mát, és túl a holnapot.

sze, 2008-04-23 20:01 miyoku

miyoku képe

ma a jó novik napja van.
- . - . - . - . - . - . - . -
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

k, 2008-04-22 19:00 hazmat

hazmat képe

Érdekes kis szösszenet. ;)
Az illuminált főhős egyedi tecnikával gyűrte le az ellenfelét, hehe. Bár először azt hittem, hogy Indy féle bunyós jelenet jön majd a fináléban, nem az jött, de így is szerencsésen megzakkantotta burokban született főhősöd a küzdőfelet. Mázlista! :)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

"Nem kell megértenünk a világot; elég, ha eligazodunk benne." - Albert Einstein

k, 2008-04-22 19:09 Soregi

Soregi képe

Írtam egy negyvenkét oldalas bunyós befejezést, de aztán a terjedelem-korlát miatt maradt ez. :)
____________________________
Ki messze száll, elhagyván a földi bánatot, az túléli a mát, és túl a holnapot.

k, 2008-04-22 20:44 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Mind Han Solo, mind Indiana Jones összes kliséjét (hát... nem az összeset, de egy párat) sikeresen vegyítetted - én ezen szórakoztam a legjobban. Közben gondolkoztam, hogy milyen lehet a fekete lyuk árnyéka (nem a hajó, hanem úgy a jelenség).
Az igaz, hogy nem science, de hát az SW hol science? Ez is csak annyira sci-fi. Használd az erőt, Luke, aztán használta, el nem töprengett rajta, hogy tulajdonképpen most mi is ez az egész, meg mennyit össze lehetne filozofálgatni róla (másról persze lehetett...). És az űrben - mint az köztudott, Mr. Lucas - nincsenek hangeffektek. Hát igen. Ez is ennyire sci-fi. És annak pont jó. Én élveztem. :)
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

k, 2008-04-22 21:05 Soregi

Soregi képe

Köszönöm a véleményed! Szerintem egy könnyed írásba (márpedig ez feltétel ugyebár a pályázaton) nehéz is lenne komoly tudományos fejtegetést beleírni.
A fekete lyuk árnyéka szerintem olyan, mint az árnyék árnyéka. Megyek is, és lerajzolom egy fekete papírra.
Na de hogy a SW filmekhez lett a művem hasonlítva?! Ez pályafutásom csúcsa. Douglas Adams alapján: örülök, hogy ha a novellámat egy mondatban emlegetik a Star Wars-szal, még ha ez a mondat úgy kezdődik is, hogy "A Star Wars, ellentétben Soregi írásával..."
:)
____________________________
Ki messze száll, elhagyván a földi bánatot, az túléli a mát, és túl a holnapot.

k, 2008-04-22 21:28 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Hát a pályázatban benne szerepeltetik az SW is, mint jelenség és film, kénytelen voltam egy mondatba tenni... :D
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

sze, 2008-04-23 07:57 Blade

Blade képe

Csúcs? Akkor innen már csak lefelé? :)

---- ----
So dark the con of man - Mily' sötét az emberi ármány.
----
"Mert zseni csak egy volt, mégpedig Neumann János. Mi, többiek tehetségesek voltunk, de nem voltunk zsenik..." - Wigner Jenő, Nobel díjas fizikus
---- ----

sze, 2008-04-23 16:44 Soregi

Soregi képe

Szivesebben maradnék a csúcson egy kicsit. :) Kapaszkodok tíz körömmel, de úgy nem lehet írni. Na jó, inkább írok, és vállalom a lecsúszást. Hetekig nem írtam semmit ilyen-olyan okból, jó érzés újra alkotni.
Egyébként lehet feljebb menni a csúcsról, csak írni kéne valami mennyeit! :D

____________________________
Ki messze száll, elhagyván a földi bánatot, az túléli a mát, és túl a holnapot.

sze, 2008-04-23 18:01 Grindelwald

Grindelwald képe

Ajkbiggyesztve - Az micsoda? :) Amugy tetszet!

_Légy mindig jelentéktelen,a titkokat nelezsd meg,az embereket ne vezsd meg!!!_

sze, 2008-04-23 18:06 Soregi

Soregi képe

Olyan, mint amikor bebőbebőzöl az ujjaddal a szádon, csak ujj nélkül. :D
____________________________
Ki messze száll, elhagyván a földi bánatot, az túléli a mát, és túl a holnapot.

sze, 2008-04-23 18:09 Grindelwald

Grindelwald képe

Háhá :D köszi!

_Légy mindig jelentéktelen,a titkokat nelezsd meg,az embereket ne vezsd meg!!!_

sze, 2008-04-23 18:09 Blade

Blade képe

És csak egyszer :)

---- ----
So dark the con of man - Mily' sötét az emberi ármány.
----
"Mert zseni csak egy volt, mégpedig Neumann János. Mi, többiek tehetségesek voltunk, de nem voltunk zsenik..." - Wigner Jenő, Nobel díjas fizikus
---- ----

sze, 2008-04-23 18:55 SirTelen

Lehet, hogy csak én vagyok hülye, de nekem egy kicsit zavarosnak tűnik ez a dolog:
Ki az a Flamenort? Aki egy izé... szeráf?

Kinek a fejére esett a kő?
"A tömb alázuhant, és véres péppé zúzta a férfi fejét.
A demonion szájtátva meredt a fal tövébe roskadó hullára."

"-Ügyes – gratulált Whins. Odasétált a barátjához, aki megvonta a vállát, majd oldaltáskájából előhúzott, és átnyújtott neki egy bontatlan üveg bort.
-A gondos tervezés a legfontosabb – magyarázta.
-És a megfelelő álca. Remekül festesz szőke, kékszemű emberként."
Ki volt szőke és kékszemű? Vörös hajú és szakállú?

Az első esetben, ha Whins volt a demonion, Flamenort a vörös szakálú, Slack pedig a szőke, akkor szerencsésebb lett volna jobban megkülönböztetni őket, mert így sokadik olvasásra sem lehettem biztos benne, hogy ki a "férfi" például.

A második esetben, pedig csak egy alany van: Whins, tehát ő sétált oda a barátjához, innen kezdve viszont nem értem a párbeszédet.

sze, 2008-04-23 19:18 Soregi

Soregi képe

Valóban igyekeztem azt a látszatot kelteni, hogy a férfi lesz a barát, akit meg kell menteni, holott a demonion az. Ebből adódott eszerint a kavarodás.
Szóval a szeráf (ami egy bibliai "tűzlény" eredetileg) volt az őr, Slack volt szőke, még a kőlények miatti álcát viselve, és Whins volt a demonion. Megpróbáltam elhitetni, hogy Slack a démonlény elleni harcra készül, hogy meglepő legyen a befejezés, miszerint ő maga is az.
Ja, és a "férfi" kifejezést szándékosan kizárólag a szeráf esetében használtam, Slackről sosem írtam, hogy az volna.
Azért köszönöm a hozzászólást, biztosan vannak még, akiknek ez szintén kuszának tűnt.
____________________________
Ki messze száll, elhagyván a földi bánatot, az túléli a mát, és túl a holnapot.

sze, 2008-04-23 19:38 SirTelen

Oké, akkor térjünk rá a másik problémámra.
"-Ügyes – gratulált Whins. Odasétált a barátjához, aki megvonta a vállát, majd oldaltáskájából előhúzott, és átnyújtott neki egy bontatlan üveg bort."

"Ezzel kihúzta a dugót, a bor felét egy húzásra kiitta, miközben barátja átformálta alakját feladva a szőke szívtipró szerepet. "

Mindkét esetben egy mondaton belül alanyt váltasz.

1. Whins odasétált a barátjához (aki megvonta a vállát), majd oldaltáskájából előhúzott... stb.
Úgy érthető: Whins húzott elő egy üveget.
2. "...miközben barátja átformálta alakját feladva a szőke szívtipró szerepet."
Az ő alakját formálta át, vagy a sajátját?

sze, 2008-04-23 19:50 Soregi

Soregi képe

Rendben, talán szerencsésebb lett volna külön mondatokban leírni az eseményeket. Valóban lehet többféleképpen érteni... legalábbis nyelvtanilag. De a szövegből kiderült előtte, hogy oldaltáskája kinek van (az meg mégiscsak fura lenne, ha Whins belenyúlna Slack táskájába, majd megkínálná őt a saját borával, amiről persze Whins nem is tudhatott). A dugót pedig Whins húzta ki (az "ezzel" kifejezés előtt ő beszélt), mivel pedig a barátja volt szőke alakban, nem ő, így Slack csakis a saját alakját formálhatta át, erre próbáltam utalni a "feladva a szőke szívtipró szerepet" résszel.
Viszont mivel magyaráznom kellett, már bizonyosan nem írtam meg jól, az észrevételed után tudom, hogy több mondatban kellett volna leírnom az eseményeket, hogy egyértelműbb legyen. Ebből megint tanultam, köszönöm!
____________________________
Ki messze száll, elhagyván a földi bánatot, az túléli a mát, és túl a holnapot.

sze, 2008-04-23 20:01 hazmat

hazmat képe

Az biztos, a novid olvasásánál mozgósítani kellett az agysejtjeimet, hogy megértsem a story csattanóját.
Többszöri átolvasás segített, és kapiskáltam mi is történik a sodró történetben. :)
Hát, nem egy egyszeri olvasmány a műved. De ezt felfoghatod pozitívan is. ;)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

"Nem kell megértenünk a világot; elég, ha eligazodunk benne." - Albert Einstein

sze, 2008-04-23 20:05 Soregi

Soregi képe

Most látom, hogy még átírhatnám, de mivel ez pályázatra íródott, aligha lenne fair a kapott észrevételek alapján javítgatni...
"-Ügyes – gratulált Whins, majd odasétált a barátjához.
-A gondos tervezés a legfontosabb – magyarázta Slack, közben átnyújtotta a demonionnak az oldaltáskából előhúzott bort."
Így valóban egyértelműbb lenne.

____________________________
Ki messze száll, elhagyván a földi bánatot, az túléli a mát, és túl a holnapot.

sze, 2008-04-23 20:25 hazmat

hazmat képe

Ettől függetlenül sztem az írásod nem lett rosszabb. Nekem teccett. SirTelennek köszönhetően most már ami picit homályos volt, az is letisztult. Meg ugye te is meg mogyoró...magyaráztad. A hozzászólásokból meg én is profitáltam. ;)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

"Nem kell megértenünk a világot; elég, ha eligazodunk benne." - Albert Einstein

sze, 2008-04-23 20:38 Soregi

Soregi képe

Még kiderül, hogy mindenkinek van némi "homály" a végén. :) És mégis tetszett sokaknak! Elsöprő lesz a siker, ha most már érteni is fogják! :lol:
____________________________
Ki messze száll, elhagyván a földi bánatot, az túléli a mát, és túl a holnapot.

sze, 2008-04-23 20:48 Soregi

Soregi képe

SirTelen! Lavinát indítottál el! Újabb mondatokat találtam, amiket már máshogy írnék meg. Tisztelt szerkesztő urak és hölgyek, a pályázat után lesz lehetőségem módosítani?
____________________________
Ki messze száll, elhagyván a földi bánatot, az túléli a mát, és túl a holnapot.

sze, 2008-04-23 21:13 hazmat

hazmat képe

Hogy én erről a pályázati anyag módosításáról miket tudnék mesélni... :P

°°°°°°°°°°°°°°

"Nem kell megértenünk a világot; elég, ha eligazodunk benne." - Albert Einstein

cs, 2008-04-24 08:12 Blade

Blade képe

Ha megnyered, akkor bekerül az antológiába, tehát csak hibát javítani lesz lehetőséged. Ha nem nyered meg, akkor is csak úgy javíthatsz rajta, hogy újra be kell küldened, azaz az eredeti megmarad, hogy mindenki lássa, mit műveltél :)

---- ----
So dark the con of man - Mily' sötét az emberi ármány.
----
"Mert zseni csak egy volt, mégpedig Neumann János. Mi, többiek tehetségesek voltunk, de nem voltunk zsenik..." - Wigner Jenő, Nobel díjas fizikus
---- ----

cs, 2008-04-24 19:54 Soregi

Soregi képe

Ettől tartottam. :D
____________________________
Ki messze száll, elhagyván a földi bánatot, az túléli a mát, és túl a holnapot.

cs, 2008-04-24 08:15 Blade

Blade képe

Nekem is kuszának tűnt, de kicsit megerőltettem magam és máris kitisztult.
Szóval a tanulságok: az írónak, hogy egyszerűbbre, érthetőbbre írja legközelebb, a kommentelőnek, hogy egy kis morfondírozás és voálá! :)

---- ----
So dark the con of man - Mily' sötét az emberi ármány.
----
"Mert zseni csak egy volt, mégpedig Neumann János. Mi, többiek tehetségesek voltunk, de nem voltunk zsenik..." - Wigner Jenő, Nobel díjas fizikus
---- ----

cs, 2008-04-24 20:16 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Ha az ember nincs itt pár napig... igen, ez nekem sem volt tiszta (köszi, hogy megkérdezted, én most akartam :D ), de gondoltam, ha már mindenki ennyire érti a végét, talán velem van a baj, gondolkodj még egy kicsit, Dóra, atán lesz, ami lesz. Gondolkodni most nem kellett. :D
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

cs, 2008-04-24 20:36 Soregi

Soregi képe

Na jó, ez már kezd aggasztani. Szinte látom is magam előtt a kedves, bíztató mosolyt, valamint az értetlen tekintetet az arcotokon. ("Nahát, ez milyen jó! De mi ez?" - valahogy így...)
Azt gondoltam, a pályázat kiírása miatt mindenki számít valamilyen meglepőnek szánt fordulatra, és így nehéz TÉNYLEG meglepni az olvasót. Nos, némi elégtétel, hogy nekem sikerült, kár hogy a meglepetés úgy valósult meg, hogy "Nahát, nem értem!" :)
Viszont szent igaz, hogy néhány apró javítással érthetőbbé válna a történet. Biztos attól féltem, hogy ha érthető, akkor kitalálható is a befejezés. :D
De most tényleg, még hetekig forgolódhatok álmatlanul esténként, mire belenyúlhatok? Nem lehet áttenni az egyébbe? Akkor átírhatnám. A pályázatot aligha nyerném meg vele, én viszont végre megnyugodhatnék. Lécci!
____________________________
Ki messze száll, elhagyván a földi bánatot, az túléli a mát, és túl a holnapot.

cs, 2008-04-24 21:35 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Nincs áttét. Marad, és kész. Ha beküldted, vállalnod kell a következményeket.
Egyébként minek hatalmas fordulat? Egy egyszerű, rendesen végigvezetett történet többet ér, mint egy HATALMAS, HÚDENAGY, stb. csattanó.
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

p, 2008-04-25 04:06 miyoku

miyoku képe

ez így van! a tökéletes unalmas és steril.
- . - . - . - . - . - . - . -
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

p, 2008-04-25 13:59 Soregi

Soregi képe

"A lényeg: nagyon nagyot csattanjon, taglózzon le, döbbentsen meg minket úgy, hogy felejtsük el azt is, milyen nap van!"
Idézet a pályázat kiírásából. Nem kellett volna komolyan venni? :) Honnan tudhattam volna?
____________________________
Ki messze száll, elhagyván a földi bánatot, az túléli a mát, és túl a holnapot.

p, 2008-04-25 18:21 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Hát... úgy csatanjon, mint egy novellában az elvárható. Ne úgy, hogy ne értsük a végét (bár Blade megértette, szóval ő nyert).
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

szo, 2008-04-26 02:38 Soregi

Soregi képe

Nos, természetesen nem is ez volt a célom. Éppen ezért gondoltam úgy, hogy nekem fontosabb, hogy javíthassam, mint hogy a pályázaton részt vegyek vele.
____________________________
Ki messze száll, elhagyván a földi bánatot, az túléli a mát, és túl a holnapot.

h, 2008-04-28 12:39 szegeri

Tetszett. Nem akarok felvágni (dehogynem!), nekem teljesen egyértelmű volt a vége.

h, 2008-04-28 16:48 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Boldog ember lehetsz. :) (Én nő vagyok, én megtehetem, hogy bambán pislogok és bólogatok, holott semmit nem értek. :D )
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

p, 2008-05-16 23:15 Alexei B Fargas

Tökéletes Indiana Jones/Han Solo hommage, ami így együtt kicsit fura nekem...mármint direkt váltásban. (Szívesen olvastam volna még a "laza, tökös csempész"-t, de átváltottál inkább a "kalandor"-ba...)
Na mindegy.
Vannak kisebb helyesírási hibák benne, amúgy szerintem OK.

szo, 2008-05-17 18:47 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Hátőőőő.
Elolvastam. Majdnem végig nagyon tetszett, a poénokon hangosan röhögtem, a karakter jól eltalált, hibát elvétve találtam, és erre... a vége. Hát az teljesen elkeserített. Háromszor olvastam el a végét, utána a hozzászólásban a magyarázatot, majd még egyszer a végét, és csak akkor értettem meg teljesen. Nagyon jó (lenne) a csattanó, tényleg, csak ennyire elveszíteni a fonalat, hogy ki-ki... Én még azon is eltöprengtem, hogy lehet, hogy felbukkant egy negyedik ember (a "férfi").
Nagy kár érte, mert azt a negyed oldalacskát (ami amúgy cselekmény szempontjából szintén remek) leszámítva minden része tetszett.
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

szo, 2008-05-17 18:57 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Pedig annyi elég lett volna, hogy:
"Te Whins" - mondta Slack a demonionnak (...)
illetve hogy Slack a férfi teteme fölé hajol, és beszól, hogy "Na mivan, Flamenor, (...)"
És ennyi elég is lett volna a megvilágosodáshoz...
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

szo, 2008-05-17 19:14 Soregi

Soregi képe

Igen, minden szavad igaz! Épp ezért tettem fel az "egyéb" kategóriába egy javított változatot. Ennyire azért nem magyaráztam meg ott sem, ahogy te írtad, nem akartam túlzásba vinni. Ha valaki véletlenül megértené a végét ebben az univerzumban, még megharagudna a szájbarágós befejezés miatt. :D
____________________________
Ki messze száll, elhagyván a földi bánatot, az túléli a mát, és túl a holnapot.