Áldozat

Lev szorongva vacogott a hóbucka mögött. Remegő kézzel altatólövedéket csúsztatott a puskába. Körülötte végtelen hómező terült el. A fiatal, tüskehajú orosz nem először került olyan helyzetbe, amitől kétségei támadtak, megéri-e a holnapot.
A hideghez hozzászokott, de társai pálfordulásához nem sikerült. Mindezt azért, mert valamelyik moszkvai maffiafőnök úgy döntött, az utolsó szibériai tigris bőrének az ő nappalijában kell díszelegnie.
A katona sokszor látta távolról a ragadozó bundájának villanását a kopasz fák között. Borisz nem csak egy fenevad volt számára, akit hajtanak az ösztönök; szimbólumnak tartotta az állatot, a haldokló Természet jelképének, aki bár vesztésre áll az emberrel szemben, mégsem adja fel.
A szökevény a csuklóján feszülő műszerre nézett. A leginkább karórához hasonlatos szerkezet azt mutatta, a tigris jó néhány kilométernyire, északra kóborol, hogy elejtse a szegényes szarvas csordák egyik példányát. Tudta, ha tenni akar valamit az állatért, gyorsan kell cselekednie, mert az osztag tagjai ugyanolyan jól látják, merre keressék, mint ő. Ráadásul üldözői gond nélkül megoszthatták erőiket, és a nyomába ereszthettek néhány kisebb csapatot, hogy kivonják a forgalomból.
Nem akadt terv a tarsolyában, csak abban volt biztos, tennie kell valamit társai ellen, akik szívfájdalom nélkül eladták a lelküket Koskin dollárjaiért. Okosabbnak és különbnek tartotta magát náluk, és mássága számukra is nyilvánvalóvá vált, amikor kiviláglott, hogy vannak dolgok, amiket fontosabbnak tart a pénznél.
Amint ez a gyengesége kiderült, rögtön végezni akartak vele a csapatszállító teherautó rakterében, ahogy a farkas falka veti ki magából a sérült vagy beteg egyedet. Az utolsó pillanatban ugrott ki a robogó járműből, Szernyizsin kése már a szíve felé fordult, hogy a testébe hatoljon.
A himlőhelyes hadnagyról mindenki tudta, hogy ölt már embert, így Levnek nem maradt más választása, mint a menekülés. A vastag hóréteg hűvös paplanként fogta fel zuhanását, és amint talpra kecmergett, rögtön rohanni a legközelebbi facsoport felé, hogy fedezéket találjon.
Egyfolytában futott, hogy lerázza üldözőit, de ha nem kezd szakadni a hóesés, könnyedén megtalálták volna. A tollként kavargó pelyhek szerencsére jótékonyan befedték nyomait, ennek köszönhetően sikerült egérutat nyernie.
A keresőcsapatok egyike, valamelyik félig tatár elit kommandóssal az élen így is karnyújtásnyira botladozott el mellette, miközben két sereghajtóként hátramaradó ukrán tört oroszsággal az önfejűségéről vitatkozott.
– Én mondom, valami nyavalyás értelmiségi – magyarázta egyikük. – Az ilyen nebántsvirágok időnként képtelenek felfogni, mi az érdekük.
– Egy frászt, egyszerűen bolond a fickó – replikázott a másik. – Jól tudja, hogy pofonegyszerű bemérni a nyakörvet. Esélye sincs megállítani bennünket, mégis beintett Szerznyizsinnek. Bele van bolondulva abba a tigrisbe, sokszor megfigyeltem, hogy úgy néz rá, ahogy normális ember a kedvesére bámul.
– Lehet – ismerte el beszélgetőtársa –, de meghal az ostoba, ahelyett, hogy elfogadta volna a pénzt.
– Demokrácia van meg szabad választások – nevetett fel a cimborája. – Pjotrkin a koporsó mellett döntött!
Lev a legszívesebben beléjük eresztett volna egy sorozatot, de a csapatszállítóra kellett koncentrálnia, amelynek utasai követve a Borisz nyakörvének jeleit, úgy haladtak az állat nyomában, akár a Végzet.
Ismerte a terepet, mint a tenyerét, tudta, amazok melyik úton fognak menni, ahogy azt is, hogyan kerülhet eléjük; arról viszont sejtelme sem volt, mihez kezd utána. Helyzetét nehezítette, hogy néhány kábító lövedéken kívül alig akadt rendes tölténye, míg ellenfelei annyi munícióval rendelkeztek, amennyivel megnyerhettek volna egy kisebb háborút.
Rohanni kezdett délnyugat felé, hogy eljusson az Amur közelben húzódó befagyott holtágához, melyen keresztül megelőzhette a teherautót. Tisztában volt vele, hogy a jármű vezetőjének muszáj kerülőt tennie, mert a folyó jege betörne a kocsi alatt, egyetlen ember viszont gond nélkül átkelhetett rajta.
„Miért csinálom ezt?” – kérdezte magától Lev. – „Lehet, hogy igazuk van az ukránoknak, és tényleg bolond vagyok?”
Pontosan ismerte azokat a tényezőket, amelyek a szibériai tigris kihalásához vezettek. A folyamatos erdőirtások és az infrastruktúra gátlástalan növekedése miatt az állatok természetes élőhelye folyamatosan zsugorodott. A terjeszkedő lakott területeken minden tilalom ellenére kilőtték őket, ráadásul az időnként szélsőséges időjárás sem kedvezett számukra, mert a zsákmányállatok a nagy hóban nem jutottak el a ragadozók vadászterületeire. Mindez azonban eltörpült az orvvadászok fékezhetetlen pusztítása mellett, akik leggyakrabban Kínából érkeztek.
Ázsiában a tigris minden porcikáját gyógyító erejűnek tartották, még porrá őrölt bajszát is, egyes részeit pedig értékes és hatékony potencianövelőnek. Az egyre emelkedő bírságok és a speciális alakulatok védelme hatástalannak bizonyult a szaporulat megóvása érdekében. Az állatkilövésre specializálódott bűnözők minden technikai vívmányt kijátszottak, és az életüket is hajlandóak voltak kockáztatni, a kiveszőben lévő faj utolsó példányainak elejtéséért.
Végül egyedül Borisz maradt életben, akire egy komplett alakulat vigyázott, míg Szerzsinyin fejet nem hajtott a maffiának.
Lev lassan rámerészkedett az előtte várakozó holtág jegére.
„Menni fog” – biztatta magát. – „Olyan ez, mint gyermekkorodban, amikor a Volgán bolondoztál a többi kölyökkel.”
Na, persze akkor jóval könnyebb volt, mint most, és korcsolyát is viselt a lábán. Legyintett, és összeszorított ajakkal folytatta az utat. Halk roppanásokat vélt hallani, de akkor sem állt meg. Nem tehette. Valahol olvasta, ha valaki egyszer megragadja a tigris farkát, soha többé nem engedheti el.
Koskin rengeteg kapcsolattal rendelkezett és tömérdek pénzzel. A komplett Vörös Hadsereget is lefizethette volna, hogy elérje a célját. Nem látszott ésszerűnek szembeszállni vele tekintetbe véve, hogy egy kihalt faj utolsó egyedére fájt a foga, csakhogy Lev számára a kérdés az elvek szintjén dőlt el. Nem engedhette, hogy az emberi kapzsiság adja meg Borisznak a kegyelemdöfést. Harc nélkül semmiképp. Megfogadta, meghal, ha kell, de nem hagyja, hogy elpusztítsák az állatot. Az olyan lenne, mintha tűrné, hogy kitépjék a lelkét a testéből.
Félútig eljutott. Úgy vélte, kis szerencsével előbb találja meg a tigrist, mint az üldözői. Arról viszont fogalma sem volt, mihez kezd azután. Megkéri, hogy menjen vele, aztán átkelnek a kínai határon? Ez nem tűnt reálisnak, a nyakörvet nem csak azért találták ki, hogy bemérhessék Boriszt. A szerkezet finoman adagolt áramütésekkel rávezette az állatot, hogy nem lépje át a territórium határát.
Hirtelen őrült ötlet villant az agyába. Ha előbb találja meg a tigrist, mint a többiek, és megszerzi a nyakörvet, magával csalhatja az osztagot a közeli mocsárba. A ragadozó átjuthat a határon, anélkül, hogy követni tudnák. Ösztönei talán még egy nőstényhez is elvezetnék.
A férfi átkerült a holtág túlsó felére. Felkapaszkodott az egyik magaslatra az előtte várakozó fenyőerdő szélénél. Lejjebb az északi úton megpillantotta a csapatszállítót elgörbült tengellyel, az útról lecsúszva. Úgy tűnt, az égiek mindent elkövetnek, hogy a kezére játszanak.
Berohant a fenyvesbe. Mereven figyelte a csuklójára csatolt műszer jeleit. Lélegzete ködpáraként gomolygott. Egy erdős mélyedésben megpillantotta a nagymacskát. Az állat mellkasa fel-lejárt, mint a kovácsfújtató. A katona célba vette. Igyekezett lelassítani a szívverését. Öntudatlanul arra koncentrált, nehogy a ragadozó megmoccanjon. Végül meghúzta a ravaszt.
Borisz ingerülten felmorrant. Tekintetük összekapcsolódott egy pillanatra, és Lev a másodperc tört részére úgy érezte, magával Istennel néz farkasszemet. Aztán a valóság tovább lódult és a tigris összerogyott.
A katona igyekezett mielőbb odaérni hozzá. A baleset csak ideig-óráig tarthatta fel üldözőit. Várható volt, hogy végül szétsereglenek, és gyalog folytatják a hajszát.
Az üldözött remegő ujjakkal lepattintotta az állat nyakáról az övet, aztán felcsatolta a derékszíjára. Rövidesen a mocsarak felé vette az irányt. Bízott benne, sikerül a lehető legmesszebb csalnia az kommandósokat a kábult ragadozótól.
Szíve szerint valamilyen fedezékbe húzta volna, de az állat súlya, akár a három mázsát is meghaladhatta. Erőemelő bajnoknak kellett volna lennie hozzá, hogy megmozdítsa. Ismét a futás látszott célravezetőnek. Remélte, mire ráébrednek, hogy becsapta őket, addigra bottal üthetik Borisz nyomát.
„Megölnek” – villant át az agyán, mégsem keseredett el. Muszáj volt megmutatnia, hogy létezik másik út, kerül, amibe kerül. Az igazság mindig kiderül, talán nem marad titokban, mit vitt véghez az állatért egymaga, sokszoros túlerővel szemben. Ostoba, látszólag értelmetlen dolgot cselekszik, de valakinek áldozatot kellett hoznia végre, hogy akiknek kötelességük, jobban figyeljenek a pusztuló fajok védelmére.
Visszafogta a sebességét, az ingoványban nem lehetett ész nélkül rohanni. A fáradtság ólmossá tette a végtagjait. Ösztönei megsúgták, az egység derékhada nemsokára utoléri.
„Gyertek csak, galambocskáim!” – gondolta elégedetten. – „Most aztán beviszlek benneteket a sűrűbe!”
Egyre mélyebbre hatolt. A sötétség áthatolhatatlanná vált körülötte, mintha kihunytak volna a csillagok. Az a kényszerképzete támadt, a túlvilágra került, bár hallotta a szívdobogását. Hirtelen elvétette a lépést, a lába alatt hömpölygő sár mohón magához rántotta. Derékig a lápba süllyedt, a szívóhatás béklyóba verte tagjait.
„Itt a vége” – állapította meg. – „De beljebb tudok még menni egy kicsit, kár lenne megállni.”
Előrébb nyomult a bűzös masszában.
„Azt fogják hinni, ha a tigris át tudott menni, nekik is sikerül.”
Lassan, de biztosan süllyedt. Fejét még a felszín felett tartotta, amikor megpillantotta őket. Megérkeztek mindnyájan, leghátul Szernyizsin, aki dühösen hajtotta őket. Mire az osztag feleszméltek, mindnyájukat magába szippantotta a láp. Egyedül a hadnagy maradt kívül a veszélyzónán.
A himlőhelyes tiszt dühösen szitkozódott. Addig kutatott, amíg fel nem fedezte a katonát, aki már szájig merült a sárba. Hamar rájött, mit tett velük. Lekaphatta volna a válláról a karabélyt, hogy szétlője a fejét, de nem akarta megkönnyíteni az utolsó perceit. Dühösen állt, várva, hogy a lázadót elnyelje az enyészet. Emberei kétségbeesett kiáltásaira ügyet sem vetett. Már azon járt az esze, hogyan csúszik át a kínai határon a csalódott gengszter bosszúja elől. Előbb azonban látnia akarta, ahogy terveinek kerékkötője távozik az élők sorából.
Lev ajka mosolyra húzódott az iszaptenger alatt. Tudta, nincs sok ideje hátra, de a retinájába égő látvány kárpótolta mindenért. A hadnagy nem vette észre, hogy a Halál leselkedik rá. Nehéz árny mozdult mögötte. Amikor meghallotta a fenyegető mordulást, Szernyizsinnek már nem maradt ideje védekezni.
Talán régóta állt már a raktárban a kábító lövedék, amelyet Lev használt, minden esetre Borisz meglepően hamar megtalálta az alakulat vezetőjét, miután magához tért. Pjotrkint nem töltötte el megelégedéssel, hogy a himlőhelyes tiszt előbb kerül a pokolba, mint ő. Az sem vigasztalta, hogy végignézheti, ahogy a Természet behajtja tőle az adósságot.
A Borisz mögött várakozó árny azonban megnyugvással töltötte el: egy kis termetű nősténytigrisé, amely felvillantotta a reményt, hogy áldozata nem hiábavaló.

4.2
Te szavazatod: Nincs Átlag: 4.2 (5 szavazat)

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

v, 2010-06-20 18:27 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Miután Blade volt oly' jószívű, hogy javította a beküldést, kénytelen leszek elolvasni és elfogadni, mert formai okokra hivatkozva nem tudom visszadobni. De attól még leírom: nem érdekel, hogy nem tudod kezelni a 2007-es Wordöt, tanuld meg, az automatikus felsorolás nem használható a párbeszédekhez! Oké? És ha már 2007: először tedd át WordPad/NotePad, istentudja, miféle szövegszerkesztőbe, és onnan másolj be ide. Akkor nem lesz fejléced. Nem egy akkora megoldhatatlan feladat.

Magát a történetet még el sem kezdtem olvasni, de az "utolsó szibériai tigris" és a "himlőhelyes arc" kifejezések között olyasfajta ellentét feszül, amit nehezen tudok feloldani. Mert az egy dolog, hogy újra bevetették, fogadjuk el, de akkor a maffia nem azzal szórakozna, hogy utolsó tigrincset befogni. Mindegy, belekezdtem.

Amúgy katonát küldeni vadászatra: ennél kevés nagyobb hülyeség jut most eszembe.
"A leginkább karórához hasonlatos szerkezet azt mutatta, a tigris jó néhány kilométernyire, északra kóborol, hogy elejtse a szegényes szarvas csordák egyik példányát." - Szarvascsodra. Meg túlírt. Nagyon.
"Ráadásul üldözői gond nélkül megoszthatták erőiket, és a nyomába ereszthettek néhány kisebb csapatot, hogy kivonják a forgalomból." - Höhö, mi a tárgy? Vigyázz, ember, vigyázz, mert a mondataid értelmetlenek!
"Nem akadt terv a tarsolyában, csak abban volt biztos, tennie kell valamit társai ellen, akik szívfájdalom nélkül eladták a lelküket Koskin dollárjaiért." - Oroszok. Dollár. Oroszok. Dollár. Várj, menni fog... oroszok. Dollár.
"Okosabbnak és különbnek tartotta magát náluk, és mássága számukra is nyilvánvalóvá vált, amikor kiviláglott, hogy vannak dolgok, amiket fontosabbnak tart a pénznél." - Ej, ma annyira divatos a másság bemutatása... :P
"Amint ez a gyengesége kiderült, rögtön végezni akartak vele a csapatszállító teherautó rakterében, ahogy a farkas falka veti ki magából a sérült vagy beteg egyedet." - Farkasfalka. Egyszer össze fog jönni... Ja, tudsz róla, hogy azért ez nem egészen van így?
"z utolsó pillanatban ugrott ki a robogó járműből, Szernyizsin kése már a szíve felé fordult, hogy a testébe hatoljon." - Redundáns. Az utolsó tagmondatnak semmi lényegi mondanivalója, csak a popularitás szól ki belőled minduntalan: na, gyerekek, ha nem értettétek volna meg, akkor itt most azt jelenti, hogy...
"A himlőhelyes hadnagyról mindenki tudta, hogy ölt már embert, így Levnek nem maradt más választása, mint a menekülés." - Tegyük fel, hogy utoljára kapta el (nem, de tegyük fel, az utolsó megbetegedést szerintem Afrikából jelentették...). Olyan '80-ban lehetett az, mert a himlőt akkor tekintették kiirtottnak. Most van 2010. Ha akkor pl. egy éves volt (és túlélte... :O ), akkor most 30 lehet. A tigrisek még megvannak, de mondjuk öt éven belül kihalnak, vagyis 35-36 éves legalább. Ez még nem sok, elismerem, csak utánaszámoltam. De azért nekem kicsit hiteltelen.
"A vastag hóréteg hűvös paplanként fogta fel zuhanását, és amint talpra kecmergett, rögtön rohanni a legközelebbi facsoport felé, hogy fedezéket találjon." - Rögtön javítani. A hűvös paplan itt nem jó metafora, húzd ki.
"z ilyen nebántsvirágok időnként képtelenek felfogni, mi az érdekük." - Tört orosz, mi?
"Demokrácia van meg szabad választások – nevetett fel a cimborája. – Pjotrkin a koporsó mellett döntött!" - Én is így töröm a magyart.
"Lev a legszívesebben beléjük eresztett volna egy sorozatot, de a csapatszállítóra kellett koncentrálnia, amelynek utasai követve a Borisz nyakörvének jeleit, úgy haladtak az állat nyomában, akár a Végzet." - Túlírt.
"Ismerte a terepet, mint a tenyerét, tudta, amazok melyik úton fognak menni, ahogy azt is, hogyan kerülhet eléjük; arról viszont sejtelme sem volt, mihez kezd utána." - Az egy dolog, hogy ismeri a terepet, az meg egy másik, hogy tudja, hol a tigris, de jövőbe is lát, és tudja, hogy ha a bundás arrébb caplat, a többiek melyik útvonalon fogják követni? (Vagy a tigrist is lefizette, hogy arra menjen, hogy ő tudja.)
"Helyzetét nehezítette, hogy néhány kábító lövedéken kívül alig akadt rendes tölténye, míg ellenfelei annyi munícióval rendelkeztek, amennyivel megnyerhettek volna egy kisebb háborút." - Egy háborút meg lehet nyerni szavakkal is.
"Pontosan ismerte azokat a tényezőket, amelyek a szibériai tigris kihalásához vezettek." - Ja, biodiv. pályázat? Akkor most jön az ökológiai kitérő, hogy mutasd, mennyire utánanéztél a témának.
"A terjeszkedő lakott területeken minden tilalom ellenére kilőtték őket, ráadásul az időnként szélsőséges időjárás sem kedvezett számukra, mert a zsákmányállatok a nagy hóban nem jutottak el a ragadozók vadászterületeire." - Te, tudod, ha a hegy nem megy Mohamedhez, hát Mohamed megy a hegyhez... Azért a zsákmányállatok nem állnak tömött sorokban, hogy a ragadozó vadászterületére érhessenek, és ez sosem volt így.
"Az egyre emelkedő bírságok és a speciális alakulatok védelme hatástalannak bizonyult a szaporulat megóvása érdekében." - A speciális alakulatok a katonaságnál vannak. Vadőröknek hívják azokat a természetvédőket, akik puskát és kiképzést kapnak.
"z állatkilövésre specializálódott bűnözők minden technikai vívmányt kijátszottak, és az életüket is hajlandóak voltak kockáztatni, a kiveszőben lévő faj utolsó példányainak elejtéséért." - Szép vesszőhiba. Az állatkilövés szép kifejezés. Úgy mondják, orvvadászat.
"„Olyan ez, mint gyermekkorodban, amikor a Volgán bolondoztál a többi kölyökkel.”" - Sosem voltam jó földrajzos, az előbb sem szóltam bele, de a Volga nem nagy egy kicsit ahhoz, hogy befagyjon? (A sima jégpálya már unalmas, mi?)
"Megkéri, hogy menjen vele, aztán átkelnek a kínai határon?" - Kínából jött a legtöbb orvvadász. Igen, szerintem is jó ötlet PONT a kínai határt emlegetni.
"A szerkezet finoman adagolt áramütésekkel rávezette az állatot, hogy nem lépje át a territórium határát." - Szemét húzás. Én láttam már aszályt is, nagy havat is. Azt a tigrist halálra ítélték.
"A ragadozó átjuthat a határon, anélkül, hogy követni tudnák." - Ahol meghal.
"Ösztönei talán még egy nőstényhez is elvezetnék." - Az utolsó szibériai tigrist. Egy nőstényhez.
"Úgy tűnt, az égiek mindent elkövetnek, hogy a kezére játszanak." - Oh, nyelvtani hiba.
"Egy erdős mélyedésben megpillantotta a nagymacskát." - Azt nem olyan könnyű. Én még csak vadmacsra vadásztam, de azt is nehéz, és ezek a háromméteres dögök még jobban is el tudnak bújni.
"Aztán a valóság tovább lódult és a tigris összerogyott." - És a vessző? (És a National Geographic miért nem így mutatja? Miért tudnak azok az állatok még járni?)
"Szíve szerint valamilyen fedezékbe húzta volna, de az állat súlya, akár a három mázsát is meghaladhatta." - Megint a vessző.
"Erőemelő bajnoknak kellett volna lennie hozzá, hogy megmozdítsa." - Én itt ülök, nincs stresszhelyzet, tudok gondolkodni, és sosem voltam katona. A hóval-fenyőággal beborítása a testnek, és így az álcázás, mint ötlet, bizonyára értelmetlen, fel sem szabadna merülnie bennem, megértem.
"Dühösen állt, várva, hogy a lázadót elnyelje az enyészet." - A mocsár, nem az enyészet. Az enyészet még várat magára, főleg, ha lápba merült.
"Tudta, nincs sok ideje hátra, de a retinájába égő látvány kárpótolta mindenért." - Az ilyen mondatokért én bevezetném a közösség általni halálra kövezést. (Nincs kedvem senkit felakasztani, csak azért.)
"Talán régóta állt már a raktárban a kábító lövedék, amelyet Lev használt, minden esetre Borisz meglepően hamar megtalálta az alakulat vezetőjét, miután magához tért." - Ez a mondat így azt jelenti, hogy a lejárt kábítólövedéktől a felocsúdott állat hamar megtalálja az üldözőit. Te azt akartad írni, hogy hamar tért magához, az a furcsa. Nos, akkor írd úgy.
"Pjotrkint nem töltötte el megelégedéssel, hogy a himlőhelyes tiszt előbb kerül a pokolba, mint ő." - Ömm... Halál, Isten, de pokol?! Ember, ennyire biztos vagy benne, hogy sosem kerülsz a környékére? :)

Maga a csattanó kiszámítható, de legalább nem az a háromszor csavart vacak. Nem lenne rossz maga a sztori, csak a katonákat ki kéne húzni, és végre egyszer rendesen, odafigyelve, nem kapkodva megírni.

_____________________
Dr. Bloody Dora

h, 2010-06-21 07:16 Maggoth

Maggoth képe

Persze, hogy biodiv pályázat, ahol meg is dicsérték, bibi :D

És kitették a gödöllői könyvtár honlapjára is, tiszta cinkek :)))

Különben nagyon kösz a javítást, csiszolgatom még egy picit :)))

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

h, 2010-06-21 11:10 Ndy

Ndy képe

Néhány mondat valóban fura, és az info adagolás is rossz. Azt lassan elfelejthetnéd, hogy egy bekezdésnyi száraz szöveget beszúrsz, utána megy tovább a sztori - elég régen írsz, ezt jobban kell megoldani. Ha kint van a Gödöllői könyvtár honlapján, akkor ezt a mondatot javíttasd ki gyorsan: "szerkezet finoman adagolt áramütésekkel rávezette az állatot, hogy nem lépje át a territórium határát."

Amúgy, adok egy ötöst, ugyanis határozott fejlődésnek tartom, hogy végre a karakterek jelleme irányítja a sztorit, és az ábrázolásuk is jó.  Más tekintetben pedig - úgy tűnik - nem is akarsz fejlődni.

Mindenesetre tetszett, az a lényeg.

--------------------------------------------------------------------

http://www.myspace.com/nexushungary

h, 2010-06-21 11:57 Maggoth

Maggoth képe

Oké, akarok én más téren is fejlődni, de úgy néz ki, lassan érő típus vagyok. Továbbra is igyekszem majd, ennyit tudok garantálni.

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

h, 2010-06-21 08:53 Sólyom László

Sólyom László képe
4

Jó volt ez!:) Grat!

_________________________________________

"a leírt szavakban rejlik az igazi varázslat"

h, 2010-06-21 08:58 Maggoth

Maggoth képe

Köszi, Laci :)))

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

h, 2010-06-21 10:03 Obb_régi

4

Sok mondat megfogalmazása nem tetszik, viszont a téma maga nagyon.

h, 2010-06-21 11:58 Maggoth

Maggoth képe

Örülök, hogy az bejött :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

h, 2010-06-21 10:59 Sren

Sren képe

Cicaaa! *.*

Mivel Dóri sokadik énje vagyok, konkétan a 22-es számú, vagy csapdájú, siket, sárga szemű szörnyeteg, aki komoly tapasztalatokat szerzett nagyothallás terén, ezért széllel szemben számos kilométerről is felismeri a jelenséget, elismétlem, hátha most meghallod: Maga a csattanó kiszámítható, de legalább nem az a háromszor csavart vacak. Nem lenne rossz maga a sztori, csak a katonákat ki kéne húzni, és végre egyszer rendesen, odafigyelve, nem kapkodva megírni. 

 

______________________________________________________________________________________________

A szürrealisták és köztem az a különbség, hogy én szürrealista vagyok.

/Salvador Dalí/

h, 2010-06-21 11:59 Maggoth

Maggoth képe

Igen, asszem most hallok valamit :)))

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

h, 2010-06-21 13:48 Sren

Sren képe

Nos, ha amit érzek, az nem a szokásos, a remény diadala a tapasztalat felett-címen definiálható jelenség, akkor most súgok, jó?:)

Sren Apró Írói Evangyélioma, első bekezdés.

Figyel itt pár novella a gépemen, egész jó kis ujjgyakorlatok. Van köztük regényrészlet, győztes pályamű, fű-fa, tücsök és bogár, ami szem-szájnak ingere, amiért simán lenyúlnák a gépemet azok, akik kedvelik az írásaimat. De a Karcra nem tettem fel őket, és nem csak azért, mert némelyik nem feltétlen passzol az oldal profiljába. Kis átalakítás, félkezes játék, ugyanmá’?! Azért nem teszem fel, mert:

-          Látom a hibákat, de ha javítom se megyek vele sokra. Nincs gyökerük, nem nőnek, nem visznek az erdőbe, törölhetők. Helyettük koncentrálok olyasmire, aminek igenis gyökere van. Radír helyett láncfűrész, ráspoly, smirgli. A polírozás csak a hab a tortán. Tüneti kezeléssel max átmeneti, látszólagos javulás lehetséges, aztán az ember visszaesik, akkor volt értelme?  

-          Nem fárasztom a többieket azzal, hogy önmagam ismétlem. Miért tépjék a szájukat azzal, hogy mindig ugyanazért cs*sszenek le? Ellenben, ha magamban elérem azt a határt, hogy na, ez nekem minden tekintetben megfelel, lássuk, hol tudják beleakasztani a körmüket – akkor boldogan széttépetem a cuccot velük. Akkor elérünk valamit, én is, ők is.

Egy deka önbizalmad sincs, ember, pedig az egyik legjobb lehetnél. Emlékezz, láss a szemünkkel: azok voltak a legjobb műveid, amikor 1: igenis önmagad voltál; 2: rászántad az időt, és a lehetőségeidhez képest kidolgozott volt a mű, mert megadtad neki, amit kért.

Még mindig megvannak azok az írások a gépemen. Hiszek benned, tudom, láttam, mire vagy képes. Feküdj neki a képes feleddel, és ne vonogasd a vállad, hanem amit kell, azt igenis vedd komolyan.

És ne kapkodj, az okvetlen szókihagyáshoz vezet. Én spec soha nem hagynék benne – még a gépemen lévő publikálatlan vackokban sem – ilyen mondatot: Mire az osztag feleszméltek, mindnyájukat magába szippantotta a láp. Ez csak látszólag elírás, nálad viszont típushiba.

 

 

______________________________________________________________________________________________

A szürrealisták és köztem az a különbség, hogy én szürrealista vagyok.

/Salvador Dalí/

h, 2010-06-21 14:54 Maggoth

Maggoth képe

Jó, anyu, bocsánat :D

Kezd ám benőni a fejem lágya, komolyan. Csak rohadt lassan :D

Oda fogok figyelni, na :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2010-06-22 12:39 Indi

Indi képe

Ez a havi egy FHB volt? :)

----------------------------------------------------------

"Nem vagyok sznob. Kérdezz meg bárkit. Úgy értem, bárkit, aki számít." (Simon Le Bon)

"Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni" (Harry Lo

k, 2010-06-22 13:09 Sren

Sren képe

FHB+ÁSZ kombó, csak úgy ütőssen, de szólj, ha túl naiv vagyok. :D

______________________________________________________________________________________________

A szürrealisták és köztem az a különbség, hogy én szürrealista vagyok.

/Salvador Dalí/

h, 2010-06-21 15:06 Mme Morgue

A hibákat már elemezték előttem, hagyom is. Az ötletet már dícsérték előttem, egyetértek. Talán... Talán... Még egyszer kihangsúlyozom, talán mondhatnál még valamit arról, miért is szívügye Levnek ez a tigris-dolog annyira. Sokan vagyunk természet- és állatkedvelő egyének, sajnálom én a pandákat például, meg a nem cuki, de veszélyeztetett állatokat is, mégsem rontok neki Rambóként az orvvadászoknak. (Jó, hát katona sem vagyok, de a lényeget érted.) Szóval nem kizárt, hogy némi alaposabb indoklás elférne még itt (gyerekkori emlék vagy tudomisén), viszont a bizonytalanságom oka, hogy esetleg lelassítaná a történetet. Majd a többiek eldöntik, hogy tévedek-e.

h, 2010-06-21 15:16 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Érdekes, de ez eszembe sem jutott, vagyis mit érezhet a "kívülálló" Lev indokának. Ugyanis aki sokat foglalkozik terepen egy adott állattal (mindegy, hogy biológusként, vagy egyszerű vadőrként), "megkedveli", és ha látja, hogy végveszélyben van, igenis Rambóként nekiront mindenkinek. Öltek már ezért ökológust, vadőrt is, nem egyet. Ezt nehéz átérezni, nehéz belátni, de rengeteg történet van az ilyen esetekről. Olyan, mintha a sajátjának érezné, felelősséggel tartozik iránta. Talán ez lehet a mélyben. (Nyugi, én genetikus vagyok... és pici. Még nem öltem természetvédelemből, csak kiabáltam. Nem volt nagy hatása.)

_____________________
Dr. Bloody Dora

h, 2010-06-21 15:38 Sren

Sren képe

Egyetérteni, Miss 21. Tök  jó ám, mikor mindig ugyanazt mondod itt bent a fejemben, csak Dórás nyelven. :D

Mindez átvonatkoztatva írásra, Mme Hullaház: nem kelletik megmagyarázni, mért miért a miért, emocionális síkon sem, amennyiben a szerző alapjáraton érzékeltetni tudja, mivelhogy hiteltelen lenne. Túl drámai, túl mártíromkodó, túl bele az arcodba, ergo tenyérbemászó, sorolhatnám. Benne van, vele mozdul, szívügye, öl érte vagy meghal érte: evidens. Ebből kell kiindulni olvasás közben. No persze a dobosok (hátulütők) megvannak: az is gáz, ha túl gyakorlott olvasó az ember; ilyen esetben esetleg elsiklik (mert oda-érzi, feltételezi az evidenciát) afelett, ami másnak szemet szúr. :)

Maggs: azér' gáz ám, mikor egy közel harminckilenc éves paskó anyunak szólít. Sírni fogok!

______________________________________________________________________________________________

A szürrealisták és köztem az a különbség, hogy én szürrealista vagyok.

/Salvador Dalí/

h, 2010-06-21 16:20 Ndy

Ndy képe

Igaz, igaz. Azok után, hogy felnőtt emberek órákig bámulják a tv-ben, amint 22 fickó futkos egy labda után - sőt, erre komplett kultúra épül -, miért ne lenne hihetetlen, hogy valaki egy állatfaj utolsó példányának megmentéséért megtesz mindent?

--------------------------------------------------------------------

http://www.myspace.com/nexushungary

h, 2010-06-21 16:25 Sren

Sren képe

Hiteltelent írtam, az is csak abban az esetben áll, ha az író nem tudja beépíteni. Maggs be tudná. Hogy most itt perpill benne van-e, hadd ne szőrözzek vele. Megártott az uccsó gól a szemüvegednek, kölyök?

______________________________________________________________________________________________

A szürrealisták és köztem az a különbség, hogy én szürrealista vagyok.

/Salvador Dalí/

h, 2010-06-21 16:54 Ndy

Ndy képe

Miféle gól? K1-en kívül más sportot nem nézek.

Most tudta. Azért adtam ötöst, semmi másért :)

--------------------------------------------------------------------

http://www.myspace.com/nexushungary

h, 2010-06-21 16:26 Bloody Dora

Bloody Dora képe

22... nem 21? Tíz meg tíz meg a bíró. A két kapus sokat nem futkorászik, azok ott sétálnak, izgulnak, vetődnek, kihagyják.

_____________________
Dr. Bloody Dora

h, 2010-06-21 16:37 Sren

Sren képe

Ha ezt érteném?! Sajna alapjáraton úgy vagyok vele, hogy páran futkosnak egy bogyó után. De hogy hányan... valahogy sosem számoltam, mindig volt más dolgom.

______________________________________________________________________________________________

A szürrealisták és köztem az a különbség, hogy én szürrealista vagyok.

/Salvador Dalí/

h, 2010-06-21 18:32 Obb_régi

Szedjétek össze magatokat! - a focival nem viccelünk, a vizi sportok mindig is a magyarság unikumának számítottak, ebből kifolyólag, a sáncon való lesiklás az az futbal, azaz neki fut balról a sáncnak nem lehet alapja élcelődésnek.

h, 2010-06-21 18:57 Ndy

Ndy képe

Ebben igazad lehet. Nálam a női szinkronúszás az, amikor nem bírok magammal izgalmamban, főleg amikor azt a vízből kilógós fejjel lefele láblengetést csinájják :DDD

--------------------------------------------------------------------

http://www.myspace.com/nexushungary

h, 2010-06-21 22:24 Mme Morgue

Ezért is volt a nagy talánkodás... Nem hiányoltam belőle az indokot, de az jutott eszembe, hogy biztos azért nem hiányolom, mert nem értek az íráshoz. Érted, na. :D

k, 2010-06-22 13:46 Mickey Long

Mickey Long képe

A témaválasztás jó volt, de a történet most nem szippantott magába.

----------------------------------------------------------------------------

Ifjú Titán

"A valóság az, amit a tudatod azzá tesz." (Morpheus)

sze, 2010-07-14 13:44 Álfröðulson

Álfröðulson képe
4

Kissé megkésve, de sikerült ezt is elolvasnom. Korrekt mű lett belőle, ugyanakkor én is mintha itt-ott kuszának éreztem volna az információ adagolását.

Viszont van egy hiba(?), amit nem értek. A szereplők egyike szabad választásokról beszél. Ekkor az merült fel bennem, hogy akkor ez már Oroszországban játszódik, ami az időpontot illeti. Azután vagy egy mondat, ami a Vörös Hadseregre utal. Természetesen nosztalgiából felemlegethetik az akkori hadsereget, de szerintem korrektbett lenne az Orosz Hadsereg (a mostani megnevezést nem tudom), hiszen a Vörös Hadsereg elnevezés 1946-ban szűnt meg.

sze, 2010-07-14 15:04 Maggoth

Maggoth képe

Kádár Jánost mind a mai napig emlegetik, pedid nem mostanában szűnt meg :D

Meg a Munkásőrséget, meg az MSZMP-t, meg a KGB-t, és még sorolhatnám :D

Az infoadagolással viszont igazad van, most csiszolgatok a cuccon. Amúgy, kösz i a négyest, és hogy elolvastad :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.