Az inkvizítor

Mielőtt a férfi magára zárta volna a fészer ajtaját, vetett még néhány pillantást az éjszakai égboltra, és a környékre. A sötétben csak a Hold matt, halvány fénye pislákolt, a csillagokat kövér felhők takarták el. A hézagosra ültetett fák lombjait lágyan táncoltatta a szél, a hűvős levegő a tél közeledtét jelezte. Szerette a szabad ég alatt tölteni az októberi éjszakákat, de ezúttal nem időzhetett tovább. Kizárva az őszi avar illatát, behúzta az ajtót, és helyére lökte a csikorgó reteszt.

A szűk faház jobb oldalához sietett, cipője orrával félretolt egy feslett szőnyeget, ami egy rejtekajtót takart. Beakasztotta ujját annak tenyérnyi vaskarikájába. Feltépte, és izgatottan indult lefelé: gyorsan akart haladni, ezért kettesével ugrotta át a tömzsi lépcsőfokokat. Több mint egy órán át várta, hogy az asszony odalent magához térjen. Évek óta készült erre a különleges találkozásra, és futással rövidítette le a köztük lévő távolságot.

Amikor leért az átalakított pincébe, dühösen tapsolt, aztán hangosan kacagni kezdett.

— Azt hitted, nem foglak megtalálni, és örökké bujkálhatsz? — üvöltött a férfi az asszonyra, aki hason hevert a nyirkos padlón. Vállig érő barna haja csatakosan terült szét mellette.

— Jared Hicks vagyok, ha esetleg érdekel — hadarta, és megkerülte a nőt.

— Hol vagyok? — Tétován, szédelegve emelte fel a fejét, de azért megpróbált szétnézni a gyatra fényben: szemközt, szinte karnyújtásnyira penészes, korhadt deszkák borította falat látott, amiről azt gondolta, a helyiség egyik vége lehet.

— Nem az a kérdés hol, hanem az, hogy kivel vagy — hangsúlyozta Jared, és föléhajolt.

— Mi a fenét akar tőlem? — Az asszony úgy simult közelebb a koszos padlóhoz, mintha csak egybe akarna olvadni vele, pedig jól tudta, képtelen elrejtőzni támadója elől.

— Ne aggódj, mindjárt rátérünk arra is. Kíváncsi vagy még rá, hová kerültél? A tanyámra, a fészerem alá hoztalak. Éjszaka van, és elég mélyen vagyunk a föld alatt ahhoz, hogy kedvedre visítozz, kiabálj, nem hallja meg senki. Már negyven is elmúltál, szó se róla, mégis jól tartod magad. Bárhogy is nézlek, téged még megkötözni sem kell — sorolta Jared cinikusan, aztán kiegyenesedett. Felpillantott a faburkolatú falra, ahová kopott szerszámait aggatta. Valósággal gyönyörködött a csillogó élű sarlóban, rozsdás kapában, tompa élű ásóban, aztán a vasvilla egyik hegyéhez nyúlt. Nem pusztán tárgyként tekintett rájuk, ennél jóval többet jelentettek számára; fekete romantikát, üvöltő éjszakákat, és gyönyört.

Jared magabiztosnak tűnt, ezért az asszony meg sem próbált sikoltani: értelmetlennek hitte, akár egy néma ember segélykiáltását.

— Hagyjon engem, kérem — nyöszörögte a nő.

— Ha tudnád, hányszor hallottam már ezt. A te szádból, még ez is pocsékabb. Még mindig nem érted, igaz?

A férfi csípőre tette kezét, és elégedetten bámult le a nőre.

— Mit kellene értenem? Mi az ördögről beszél? — Az asszony óvatosan a háta mögött tornyosuló férfire lesett; rettegett kiszámíthatatlanságától. Forróság öntötte el testét, amitől dagadt cseppekben verejtékezett homloka.

 — Még mindig nem jöttél rá, ki vagyok? — ordította váratlanul, és a nő mellé guggolt. Tenyerével az asszony feje mellé csapott, és a fülébe suttogott.

— Semmit sem jelentettem neked? Emlékeztesselek inkább én a mocskos múltadra?

Az asszony remegve összegömbölyödött. Maga alá húzta lábát, mert jókora ütésre számított. Kezét reflexszerűen tarkójára kapta, de Jared nem bántotta.

— Ne aggódj, addig nem nyúlok hozzád, amíg nem beszélgettünk — mondta öntelten, mintha a nő fejébe látott volna, aztán leült a földre az asszony közelébe.

— Könyörgök, árulja már el, mit követtem el! — kérlelte a nő.

— Honnan kezdjem, te rohadék? Volt egy kislány, aki először árvaházba, majd tizenhat éves korára nevelőintézetbe került. Megszökött. Drogos fiatalok segítették át az otthon rácsain túlra, és ezért mit tett? Hálából lefeküdt mindegyikükkel! Igen, ez jó kezdet lesz. Koptatta velük az utcákat, a várost, aluljárókban, mocsokban fetrengett, amíg végül teherbe esett. Magzatával a szíve alatt itta a sört, a whisky-t, szívta a hasist, és ájulásig lőtte magát heroinnal. Bekerült a kórházba, ahol kiszedték belőle gyermekét. — Jared annyira bedühödött saját mondataitól, hogy beszéd közben habzott a nyála.

— Hagyja abba!

A nő hisztérikusan sírni kezdett.

— Ó, dehogy, anyám! Én vagyok az a gyerek, aki korábban jött erre a rohadt világra. Éppen csak egy picivel előbb, hat és fél hónapra születtem! Szerveim nagy része inkubátorban fejlődött ki, méhed helyett, és pechedre az utolsó pillanatban beindult a veseműködésem, ezért nem haltam meg. Egy búra mögött növekedtem, és gépek tartottak életben. Úgy nézhettem ki, akár egy megnyúzott kismacska.

— Maga nem lehet ő…

— Lemondtál rólam, és otthagytál a kórházban. Az orvosok azt várták, hogy vak leszek és süket, egy degenerált bugris. Egy drogos lány korcs gyermeke. De nem így történt.

— Ez valami tévedés…

— Ó, anyám, pedig élek, és itt vagyok. Tele van velem az újság. Harminc sem vagyok, és címlapra kerültem. Nem is vagy rám büszke, anya? „Az inkvizítor újra ítélkezett! Az inkvizítor kegyetlen vallatásai!” — dicsekedett, miközben mutatóujjával a levegőben írt. Aztán lehunyta szemét, és maga elé képzelve áldozatainak kínzásoktól elgyötört arcát folytatta:

— Látnod kellett volna őket anyám; rimánkodtak az inga alatt, amikor feléjük tartott a bárd, a spanyolcsizmától némelyikük maga alá csinált. Bárcsak hallanád, hogyan törik a lábszárcsont pár mozdulattól szilánkosra…

— Elég! — szakította félbe, és befogta a fülét.

— Igazán körbevezetnélek itt, csak arra már nincs időnk — sajnálkozott gúnyosan a férfi. Jared kinyitotta tébolytól viaszos fényű szemét, hangosan nyelt egyet, majd lágyan megsimogatta a nő haját.

— Nem is érdekel, miként találtalak meg? — mordult fel a férfi.

— Sajnálom, én…— jegyezte meg halkan a nő. Nem mert feleselni Jarednek.

— Kussolj! Szeretem hallgatni magamat, talán zavar?

— Ez lehetetlen.

— Nem az, anyám. A sors megismételte önmagát: engem is egy nevelőotthonba küldtek. Bár nem olyan hosszú időre, mint téged, mert engem örökbe fogadtak. Egy család vett magához. Képzeld, még egyetemre is járhattam, ahol építészetet tanultam.

— Maga nem lehet ő…

— Pedig én vagyok az, anyám. A Szent Krisztina kórház még ma is áll, te is benézhettél volna oda. Jó pénzért mindent meg lehet szerezni, még a leányanyák aktáját is — oktatta ki a férfi, és felállt.

— Én…- hebegte a nő.

— Fogd már be, és inkább essünk túl rajta, rendben? Ígérem, veled gyors leszek. — Jared lehajolt, megragadta az asszony keskeny vállait, és könnyedén felrántotta magához.

— Ne, kérem, én…— A következő pillanatban a nő minden mozdulatát túlélő ösztöne vezérelte: a férfi nem számított gyorsaságára, alábecsülte erejét. Kiszabadította jobb karját Jared fogságából, és a mögötte lévő falon kitapogatta az első keze ügyébe kerülő tárgyat. Visszahajlott a körme, amikor szorosan megmarkolta az egyik nyelet, leemelte, és teljes erejéből lesújtott vele.

A sarló éle könnyedén szántotta fel a férfi puha bőrét az ádámcsutkája alatt. A vér szétspriccelt a nyaki sebből, és bepettyezte az asszony arcát. Lendülete nem sikerült tökéletesre, mert a fej a helyén maradt. Jared felnyögött, és ujjai hegyét a mély vágásba dugta. Bőre kifakult, artikulálatlan hangok törtek fel torkából, aztán erőtlenül térdre zuhant.

— Itt aztán ordítozhatsz kedvedre, süket fülekre lelsz! Vagy nem ezt mondtad? Szent Kristóf! A kórházat Szent Kristófnak hívják, te idióta! Ha nem visznek be oda akkoriban, én magam intézlek el! Kettőnk között az a különbség, fiam, hogy én nem kerültem az újságokba! — kiáltotta az asszony, és leköpte a haldokló Jared-et.

 

 

 

 

4.454545
Te szavazatod: Nincs Átlag: 4.5 (11 szavazat)

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

v, 2010-03-07 19:57 Blade

Blade képe

A fordulat ügyes volt, nem számítottam rá. Jól megírtad!

v, 2010-03-07 21:32 Roah

Roah képe

Hú, Blade, nem hiszek a szememnek:) Nagyon örülök, húú, pedig annyira nem érzek rá a leírások helyes arányára. Nagyon köszönöm, hogy elolvastad.:)

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

v, 2010-03-07 20:31 De Profundis Clamavi

5

Vazzeg, ezt benyeltem. Isteni alattomossággal cserkészted be a poént. Csak hápogtam.

Nagyon jó, de még mennyire. Éppen kezdtem utálni a nememet, amikor zubele. Tökéletes, gratulálok. Öt csillag!

 

.....................................................................................................

http://urbanszkilaszlo.freewb.hu

v, 2010-03-07 21:38 Roah

Roah képe

Nagyon megtisztelsz, köszönöm az olvasást!:) Tényleg sikerült? (Utáltad a nemedet? A végén én is az enyémet) Köszönöm az ötöst! Nagyon meglepődtem, és féltem is, hogy nem sikerül ábrázolnom Jared vonásait, és a túlírás...még mindig nem érzem igazinak, lágyabbnak, de addig nem nyugszom, amíg meg tanulnom.

Köszönöm mégegyszer!:)

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

v, 2010-03-07 20:35 Pyrrhusz

Pyrrhusz képe
5

Azok a sorozatgyilkosok, akik ölés helyett pofáznak, előbb-utóbb így járnak. (Én nem ilyen vagyok:-)). A drága mama...

- "Az örökkévalóság nagyon hosszú. Különösen a vége felé." -Woody Allen

v, 2010-03-07 21:40 Roah

Roah képe

Nagyon köszönöm, hogy elolvastad, és köszönöm az ötöst is. Teljesen igazad van! Sok beszédnek, sok az alja:D Jared mentségére szolgáljon, hogy ez nem egy mezei áldozat volt.:) Köszönöm mégegyszer!

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

v, 2010-03-07 21:02 Obb_régi

5

Bedurvultál rendesen D

v, 2010-03-07 21:53 Roah

Roah képe

Bedurvultam Obb? :D Köszönöm, hogy elolvastad, és nagyon örülök az ötösödnek!:) Alig tudom elhinni, nagyon köszönöm!:)

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

v, 2010-03-07 21:24 Ndy

Ndy képe

Nem rossz ez, csak a túlírásokra és a képzavarokra figyelj jobban, példák:

"nyöszörögte a nő, mert dohos szag fojtogatta légcsövét." - nem kell, a "légcsövét" Ez túlírás.

"A nő lelke hangosan összeroppant;" - nem kell a "hangosan", részben képzavar (elvont fogalmakhoz ne rendeljünk ilyen konkrét határozókat) másrészt, a fent említett túlírás.

Ha ezeket az apróságokat ki tudnád küszöbölni, egész jó írásaid lennének :)

--------------------------------------------------------------------

http://www.myspace.com/nexushungary

v, 2010-03-07 21:49 Roah

Roah képe

Hú, köszönöm, hogy elolvastad Ndy, nagyon örülök neki! Teljesen igazad van: nem érzek rá a leírások helyes, elfogadható arányára, hajlamos vagyok túlzásba vinni. Igazából ennek a "műnek", volt egy csattanója, amire építkeztem abból a célból, hogy megtanuljam helyesen alkalmazni a közpoontozást. Mindvégig arra törekedtem, hogy még véletlenül se legyen benne inas-szobalány párbeszéd. Emiatt van benne sok felesleges töltelék. Igyekszem a jövőre nézve ezt kiküszöbölni, és ráérezni a leírások ritmusára. Mégegyszer köszönöm.:)

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

v, 2010-03-07 21:31 De Profundis Clamavi

5

Egyszer Obb fogalmazta meg kiválóan:

Annyira magával ragadott az írásod, hogy eszembe sem jutott hibákat keresni. Hát velem is ez történt. Ezzel beletrafáltál, csak így tovább. (természetesen szigorúan javítsd a hibákat)

 

.....................................................................................................

http://urbanszkilaszlo.freewb.hu

v, 2010-03-07 21:38 Kelvin

Kelvin képe
4

Erre írnék valami frappánsat, de nem tudok. Tetszett, de amiket Ndy mondott, azok szerintem is rontanak rajta. Egyre durvább lesz a Karc, nekem tetszik így. :)

 

"...Lámpámba az éjnek

pilléje repdes,

Gyász vergődik a falon..."

v, 2010-03-07 21:58 Roah

Roah képe

Ejha, köszönöm, hogy elolvastad, és nagyon örülök a négyesnek!:) Egen, igyekezni fogok egészségesen adagolni a leírást. (Kötéltánc?) Nem szeretem a töményet, nem ártana hígitani már végre:D Nincs mese, figyelnem, és tanulnom kell még.:) Köszönöm mégegyszer!

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

h, 2010-03-08 04:54 Dana

Dana képe

Nekem is tetszett, de azt hiszem, hogy az embernek a szája habzik, nem a nyála. De lehet, hogy csak én nem hallottam még a másikról :-).

Gratula!

***
"I'm blackening pages, but I don't know if it's writing." -- Leonard Cohen

h, 2010-03-08 09:05 Roah

Roah képe

Nagyon hálás vagyok, amiért elolvastad, köszönöm!:) Ezen a habzó szájon én is elgondolkodtam, de azt hiszem, helytelenül alkalmazzuk beszédben.(Biosz: frankón habzik a szád?Vizuálisan képzeld el. Én azt tettem. Nem a szánk habzik -bár jó kis horrort tudnék írni egy habzó szájról, mondjuk amint a vér ikrássá válik, és...na jó, abbahagytam-, hanem a nyál lesz habos. A nyálkahártya felturbozott reakciója, nem? Például, amikor náthásak vagyunk, és az említett szerv működésébe hiba csúszik, akkor kiszárad, és ettől (is)fájhat jobban a torkunk.(Pár pohár citromos víz, és már olajozottabb egyébként, mert a citrom iritálja a nyálkahártyát. Amikor fanta-citromot iszok, akkor pillanatok alatt úgy érzem, hogy összeragad a szám a nyálamtól) Én legalábbis így vélekedem. Ha nem jó, majd jól rácsapnak a kezemre:)

Mégegyszer köszönöm az olvasást, nagyon örülök neki.:)

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

h, 2010-03-08 10:02 Sren

Sren képe

No, Madárka, ezt nagyon jó volt olvasni. Jó a történet, jó a dinamika. De attól tartok, kezdesz bajba kerülni. Legutóbb azt mondtam, gyorsan fejlődtél, nagyon rövid idő alatt. Ennek mostanra elő is került a hátulütője. A fejlődés határozott és egyértelmű, viszont hozzá képest gyermekcipőben jár a fogalmazókészség, a technika, és együttesen olyan képet adnak, mintha gyermeklelket látnék egy tizenéves testében. Természetes jelenség, afféle kamaszkor a történeteknél, de fontos határ, mert ha nem léped meg, a későbbi lehetőségeidet kaszálod el vele.

˝pár pillantást vetett még az éjszakai égboltra, és a környékre; a sötétben csak a Hold matt, halvány fénye pislákolt, a csillagokat kövér felhők takarták el.˝ - Szórend: vetett még néhány pillantást. (A pár-ozás irtása személyes heppem, de szerintem korrekt: ez a szócska leginkább a hétköznapi, beszélt szlengben fordul elő, történetírásban viszont elég mezítlábas.) A ˝környék˝ után én új mondatot kezdenék.

˝Hézagosra ültetett fák lombjait lágyan táncoltatta a szél˝ - Lemaradt egy névelő: A hézagosra ültetett fák lombjait lágyan táncoltatta a szél – ez névelő nélkül csak más szórenddel helyes: hézagosra ültetett fák lombjait táncoltatta lágyan a szél. Valamelyik a kettő közül; de eredeti formában semmiképp nem jó.

˝és a futással rövidítette le a köztük mozgó távolságot.˝ - Ha a mozgó távolsággal a futás billegő képét akarod visszaadni, akkor ezt határozottabban kellene. Ha nem, akkor ronda hiba, mert amit futás közben látunk, az optikai csalódás, a távolság nem mozog.

˝— Azt hitted, nem foglak megtalálni, és örökké bujkálhatsz? — üvöltött a férfi az asszonyra, aki a nyirkos padlón hason hevert.˝ - Az előző mondat alanya a férfi, úgyhogy itt a jelölt szó felesleges. Szórend: … aki hason hevert a nyirkos padlón. Az üvöltött szerintem túlzás, de ez csak az én marhaságom: a történet elején még nem jelzed egyértelműen, hogy Jared indulatos, eddig inkább csak izgatott; akkor minek üvölt? Ha rákiált, az rendben van, de üvöltéshez több kell; üvölteni a végsőkig felingerelt ember szokott. Itt pedig még nem tartunk a ˝végsőknél˝.

˝— Hol vagyok? — Fejét tétován, szédelegve emelte fel,˝ - Itt is szórend. Tétován, szédelegve emelte fel a fejét. És: kicsoda? Az előző mondatban a férfi az alany, a nő csak egy kupac, amit megkerült. Nekem a ˝szédelegve˝ sem egészen gilt, rejtett hiba: a történet a férfi szemszögéből íródott, a szédülés pedig személyes érzés/állapot, és nem az övé. Elvileg nem tudhatjuk, hogy az asszony szédül, ez nem külső kép.

˝Az asszony úgy simult közelebb a koszos padlóhoz,˝ - Nem kell a ˝közelebb˝. Ejnye no, egy hason fekvő ember nincs épp elég közel a padlóhoz?

˝a csillogó élű sarlóban, rozsdás kapában, tompa élű ásóban,˝ - Nem hiba, de nekem furi: az egyik szerszám csillog, a másik rozsdás? Nem kapált elég tetemet, de a sarlóval annál sűrűbben vágott rendet közöttük? :D Viccülök, fel se vedd. De mivel a szerszámok állapotát csak jelzőnek használod, jobb lenne, ha nem tűnne ki közöttük ilyesmi. Ha pedig oka van, mitől csillog az egyik szerszám, és mitől rozsdás a másik, azt jelezd.

˝Jared magabiztosnak tűnt, ezért az asszony meg sem próbált sikoltani: értelmetlennek hitte, akár egy néma ember segélykiáltását.˝ - Egy igen csúnya szemszögváltás, mégpedig az egyetlen. Ez viszont komoly hiba, egy a gyermekcipősök közül. Veri a gyerek lábszárát a kinőtt nadrág, hé.:)

˝nyöszörögte a nő, mert dohos szag fojtogatta légcsövét.˝ - Ismét egy olyan érzés, amiről elvileg nem tudhatunk. Kívülről mutasd! Dohtól fojtott hangon, vagy ilyesmi. Ráadásul lemaradt egy névelő: a légcsövét. Ha birtokos, és testrész, akkor szinte mindig névelőzzük.

˝— Ha tudnád, hányszor hallottam már ezt. A te szádból, még ez is pocsékabb.˝ - Ha tudnád, hányszor hallottam már ezt! – felkiáltójellel. Következő mondat vessző nélkül.

˝Az asszony óvatosan a háta mögött tornyosuló férfire lesett; rettegett kiszámíthatatlanságától. Forróság öntötte el testét, amitől dagadt cseppekben verejtékezett homloka.˝ - Ezeket sem tudhatjuk. Az első helyett lehet, mondjuk, hogy rettegés ült a tekintetében, a másodikat egy az egyben kihúznám.

˝ — Semmit sem jelentettem neked? Emlékeztesselek inkább én, a mocskos múltadra?˝ - Nem kell a vessző.

˝Az asszony remegve összegömbölyödött. Maga alá húzta lábait, mert jókora ütésre számított.˝ - Nem. Inkább: Maga alá húzta a lábát, mint aki jókora ütésre számít. Külső kamerával vesszük az asszonyt, ne feledd. (Testrész lehetőleg névelővel, páros szervek egyes számban, ez sem elhanyagolandó. Van, ahol ˝főszerepben˝ van a testrész, és nem névelőzzük, de ez itt nem olyan.)

˝  — Könyörgök, árulja már el, mit követtem el — kérlelte a nő.˝ - Könyörgök, árulja már el, mit követtem el! – felkiáltójellel; ismétlést elkerülendő esetleg: ˝mit vétettem˝.

˝A nő lelke hangosan összeroppant;˝ - Tudom, jelezték már, én viszont kiemelem, nagyon csúnya! Mindenképp javítsd.

˝— Oh, dehogy, anyám!˝ - Reálban nem oh-ozunk; ez itt nem szerelmetes füzetkönyv, nem vers, nem líra. Ó, és kész.

˝Az orvosok azt várták, hogy vak legyek, és süket, egy degenerált bugris.˝ - Leszek, és utána nem kell a vessző. A bugris sem a megfelelő kifejezés, ezt leginkább kötekedő emberre mondják. Korcs, fogyatékos, ilyesmi, inkább.

˝dicsekedett, miközben mutató ujjával a levegőben írt.˝ - mutatóujjával, egybe.

˝Bárcsak hallanád, hogyan törik a lábszárcsont pár mozdulattal szilánkosra…˝ - Mozdulattól, inkább; mert eredetiben olyan, mintha a mozdulatot kellene hallani. (Itt nem zavar a pár, mert a szereplő mondja, ő meg úgy beszél, ahogy akar; de leírásban kerüld.)

˝Kettőnk között az a különbség fiam,˝ - a különbség után is kell vessző.

*

A tálalás nem túl változatos, emiatt rengeteg az ismétlés: ˝a férfi, a nő, az asszony˝. Ez már nem az a lépcsőfok, ahol maga az ismétlés a hiba, és szinonimákkal helyrerántható: itt maga az írásmód szüli a hibát. Gyúrj rá a változatosabb fogalmazásra. Játssz! Végy egy középhosszú mondatot, és fogalmazd meg többféleképpen. Az eredmény meglepő lesz. Végtelenül gazdag a nyelvünk, használd!

Szintén az egyhangú írásmód hibája a – kevés kivétellel állandó – utánékelés. Erre harapok. Érdekes, mert tipikusan ˝fiús˝ hiba a párbeszéd után adagolni géppuskaropogáshoz hasonlatosan az infót. Duma, ékel, duma, ékel, duma, ékel, soha másképp, míg végül az ember úgy érzi, morze-jeleket sípol a fülébe a történet. Írtam egyszer erről egy cikket a srácoknak, majd átküldöm.:)

A jelzők nem túl ötletesek, próbálj meg eredetibb darabokat hozni. Vannak nagyon jó jelzőid, tehát ígéretesen haladsz; ha rátartasz a problémára, rövid időn belül ebben is sokat fogsz fejlődni.

A szórendekre tessék figyelni, elég kócosak.

Ezek lennének a gyerekcipő-hibák. Most már lassíts a tempón. Azon a szinten már túl vagy, amikor az ember papírra dob valamit, és aztán kijavítja; most már olyan hibákat kell kivédened, amik utólag nem, vagy csak nagyon nehezen javíthatók. Olvass sokat, figyeld az írók mondatszerkezeteit, egy történet ritmusát, szókincsét, jelzőhasználatát. Ügyes legyél.:)

 

 

 

______________________________________________________________________________________________

A szürrealisták és köztem az a különbség, hogy én szürrealista vagyok.

/Salvador Dalí/

h, 2010-03-08 10:51 Roah

Roah képe

Szia Sren, nagy puszi a tanításért, olvasásért, köszönöm!:)

Szóval: biztosra veszem, hogy hamarosan letéped a fejem: a nézőpontváltás szándékos, tudom, sőt, tisztában vagyok vele, hogy novellában (már ha annak lehet hívni) nem túl tanácsos.(Itthon mutogattam, harsogtam a páromnak, hogy ez így nem jó, ő meg erre Jókai műveket dugdosott az orrom alá, és hozzátette, nincsen kőbe vésve ez a szabály.) Gyakorlatilag - és most jön a fejletépéses rész- teljesen tisztában vagyok ennek az írásnak a hibáival. Megkíséreltem, hátha fel sem tűnik - kihagytalak a számításból-, majd.(mert bezony, ott van még az is, hogy az anyja "gondolta"...(?!?) Ha azt nem szúrják ki, akkor már semmit.) Ezért is féltem a fogadtatásától. Ismerem a játékszabályokat, nagyon is. Kísérleteztem vele.

Szórend, és fogalmazás...igyekszem Sren, bőven van még mit fejleszteni rajta, és szófogadóan gyakorolni fogok!

Jaj, amíg el nem felejtem, pont ez az! Jared egy bugris, egy fogyatékos dilinyós, az egész jellemét erre építettem fel. Széteső személyiség, tele szélsőséges ellentmondásokkal. Ezért van az, hogy az egyik pillanatban kiabál, a másikban simogat. Jaredben az őrület határtalan, nincs a viselkedésében logika, sem rendszer. Az agyában akkora lukak tátonganak, mint egy érlelt ementáli sajtban.

Mutatóujj egybe! - Igeniss:D

Az "O"- t lehet há nélkül is? Hú, köszönöm! Ha ezt előbb tudom, az H a kukában végzi!

Na, el is vesztettem a fogadást: itthon külön piszkáltak vele, hogy mozdulattal, vagy mozdulattól törik szilánkosra a lábszárcsont.:) Azt a csatát megnyertem, de mivel fogadtunk egy "naugyébe", most ezt bebuktam.

(mondom, hogy letéped a fejem a végére, majdhogynem megegyező hibalistát soroltam fel a novella alá itthon a wordben, kivéve a helyesírást!)

Férfin, nő, asszony...igen, csak mindig attól parázok, hogy nem egyértelmű, ki-mikor-mit mond. És ugyebár ha jobban megtanulnék fogalmazni, akkor talán kivédhető lenne.

Duma, ékel, duma, ékel? :D:D Fiús hiba? (Megfogod húzni a hajamat, de örülök annak, hogy ez fiú hiba. Az egyik célom az, hogy lehető legtávolabb vonatkoztassak el a "nőies" írástól) A másik ok: tojok az inas-szobalány párbeszédtől. És megint nálad a puszi, mert ha "normálisan" fogalmaznék, akkor gondolom ezt is el lehetne nagy ívben kerülni.

Bocs, hogy ideszúrom a "mozgó távolság" -ot: ha "a" pontból haladsz "b" pontba, tehát mozogsz, akkor a távolság is folyamatosan változik, kvázi mozog. De a sokadik puszi - és lassan jövök egy finom csokoládéval is-, mert ha szebben fogalmazok, magyarosan, akkor ez sem rondított volna bele az írásba.

Összegzésként: jogos lenne pár taslid, mert amiket leírtál, az már nem írható a gyerekcipő számlájára, szándékosan írtam így. (kísérleteztem) Főleg, mert az egészet központozási gyakorlatnak szántam, annak indult, aztán ez lett belőle. Jövök egy szép cserepes minirózsával, csokival, puszival, és hálával drága Sren. Imádom a tanításaitokat, és nagyon köszönöm az instrukciókat, el nem hinnéd, mennyit segítesz nekem mindig!:)

 

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

h, 2010-03-08 11:38 Sren

Sren képe

Az Ó-ról akkor maradhat el a h, ha ékezetet kap a karika. Nem ám nekem rövid o-nak írod, mert kitérek a hitemből és kikeresztelkedem! :D

A párodnak mondd meg nyugodtan, hogy Jókai Mór több, mint száz évvel ezelőtt élt és alkotott. Akkoriban még nem csak a nyelv, de a technika, a szerkesztés és az elvárások is egészen mások voltak.

A fejed nem tépem le, én másra használom a sarlót. Értem én, hogy néha mérlegelni kell, kísérletezés közben direkt túllőni dolgokat, hogy végül egyre kisebb kilengésekkel elérjünk egy helyes aranyközepet; de vigyázz, mert ezek közt a szálkák közt sok olyan akad, ami szervül, aztán már nagyon nehéz megszabadulni tőle. Ha rögtön a történet elején a főszereplő szemszögével kezdesz, és ezt stabilan végigviszed, akkor bárki mást csak külső kamerával vehetsz a továbbiakban, slussz. Ergo csak olyan dolgokat állíthatsz róla, amik a külső szemlélő érzékszerveivel észlelhetők. Írhatod, hogy nézett ki, mit csinált, mire hogyan reagált, de nem írhatod, mit gondolt. Érzéseket lehet írni, de nagyon szőrmentén. Állíthatod, hogy rettegett, mert a félelem meglátszik az emberen; tehát egy olyan mondat, hogy rettegve nézett fel a férfira, nem szúr szemet. De többnyire a látható érzéseket is inkább úgy fogalmazzuk, hogy úgy tűnt, mintha; úgy nézett ki; úgy látszott és tsai.

Az teljesen rendben van, hogy Jared bugris; csakhogy az idézett részletben nem elsősorban róla (a milyenségéről) van szó, hanem egy koraszülöttről, akinek jó esélye van degenerálttá válni. Hogy felnőttként bugris, azt vágom, nekem is elég hisztis fazonnak tűnt. De az előző tagmondatban még csecsemő, akiből tudj’ isten, milyen ember lesz.

A fiús írmód nem ott kezdődik, hogy ellessük a fiúk hibáit, csókolom.:D

A csokit nem szeretem, inkább kettővel több puszit kérek.:D

Egyébként nagyon szívesen, sőt én köszi, hogy olvashatlak.:)

 

______________________________________________________________________________________________

A szürrealisták és köztem az a különbség, hogy én szürrealista vagyok.

/Salvador Dalí/

h, 2010-03-08 12:17 Roah

Roah képe

Leteszem a nagyesküt, és kisdobos becs'szóra mondom, hogy ügyelek az "Ó" betű ékezetére!:D

Mondom, hogy át szerettem volna írni Jared szemszögére; kihegyezve arra, hogy ő miként látja az asszonyt. (még betegesebbre tudtam volna írni) És igen, megint csak bológatni, és helyeselni tudok: Jókaival kapcsolatban hasonlóan érveltem én is. (igazság szerint az a legfőbb hibám, hogy egy egyszemélyes ajtón, nyolc embert szerettem volna kipréselni. Ha ezt nem teszem, vagy tisztábban, jobban fogalmaznék, akkor nem is biztos, hogy "elárulja magát" a legfőbb bibije.(bibi? kérdés mekkora bibi?:D) Mondjuk ki nyugodtan, bazi nagy az a bibi!:D

O, vigyázni fogok, nem szeretnék belekerülni a huszonkettes csapdájába.

Jared bugrisságáról: ezt ő képzelte így, ő hitte így.(na jó, mindent azért nem fogok ám rá:D) De komolyan, értem már, miért koppintasz az orromra, jogosan.:)

A fiús írásmódról:D Kellett nekem annyi karcos művet olvasni!? Nem ártott volna tűzetesebben átnézni az alattuk felsorakozó kommenteket is! Ok, meggyőztél!:)

Ui: Randy Cain óta ilyet nem is láttam "novella" alatt. És én köszönöm, és boldog vagyok, hogy évek óta végre olyan emberek között lehetek, akikkel lehet az írásokról, irodalomról beszélgetni. Minden szavad bevésem, és köszönöm Sren!:) Megy a dupla puszi, csoki nélkül!

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

h, 2010-03-08 11:38 Zora

Zora képe

Nagyon jó a csavar, erre nem számítottam. Régen volt egy sorozat: Masters of horror. 13 része volt, deha ezt a novellát megfilmesítenék, ékes 14. rész lehetne. ;)

------------------------------------------

h, 2010-03-08 12:20 Roah

Roah képe

Nagyon köszönöm, hogy elolvastad! Nem ismerem az említett horrort. (jéé, van olyan sorozat, vagy film, amit nem ismerek?! Sürgősen utána nézek, köszi.:) Sikerült a csavar? Örülök, hogy tetszett!:)

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

h, 2010-03-08 15:45 Obb_régi

Nem tudom, mert besűrűsödött a kommentek száma, igenis a nyála habzik, mert a víz vagy a sör is habzik, de nem helytelen a szája habzik sem, de teljesen rendben a nyála habzik, nem tudom Sren kiszedte-e, de három vagy négy vessző hiba is volt benne.

h, 2010-03-08 16:02 Roah

Roah képe

Oké, nyál, száj, mosószer, mind habzik.:) Ja-ja, Sren kiszedte belőle a vesszőhibáimat is. (ma már nem ásom bele magam a javításba, mert piszkosul kínoz a gerincem...legszívesebben már most elindulnék haza, muszáj lenne elnyúlnom, hogy kevesebb csillagot lássak.) Köszönöm Obb!:)

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

cs, 2010-03-18 14:35 Mickey Long

Mickey Long képe
4

Kimondottan jó kis írás! Bár szerény véleményem szerint lehetett volna még egy kicsit drasztikusabb, erőszakosabb. A futással rövidítette le a köztük mozgó távolságot, nekem túl kacifántosnak tűnik (és szerintem sem mozog ;) )
A cselekmény jó, a csavar oxa (nem számítottam rá), Jared karaktere pedig frankón kattant. Tetszett.

 

----------------------------------------------------------------------------

Ifjú Titán

"A valóság az, amit a tudatod azzá tesz." (Morpheus)

cs, 2010-03-18 19:17 Roah

Roah képe

Nagyon szépen köszönöm, hogy elolvastad, és örülök a négyesnek.:)

Fokozni kellett volna a trancsírt? Azért nem szőttem bele erősebb brutalitást, mert nem a látványra koncentráltam, hanem Jared jellemére, az őrületére.(meg ugye akrobata mutatványnak indult a központozással:) Nem vagyok jó fizikából, ez tény. De a távolság változik két adott pont között, ha az egyik mozog, nem? Na várjáá: itt ülök a gépnél, a konyha tőlem..úgy hat méterre lehet. Ha most elindulnék felé, ez a táv csökkenne. Szerintem nem a változó mozgás a mondat bakija, hanem annak megfogalmazása béna.

Mickey, köszönöm mégegyszer.:)

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

cs, 2010-03-18 20:00 Mickey Long

Mickey Long képe

Oxa, lehet velem van a baj, mert szeretem a végleteket. :( Ha valami véres-trancsírozós akkor zubogjon a vér és cafat)

(Bár megjegyzem, én egyszer írtam igazi belezős novit (Isten nevében), de a hozzászólások után úgy gondoltam nem nagyon fogom én ezt eröltetni ;) 

----------------------------------------------------------------------------

Ifjú Titán

"A valóság az, amit a tudatod azzá tesz." (Morpheus)

cs, 2010-03-18 20:14 Roah

Roah képe

Vér és cafat?! :D Majd gyakorolom a zsigerelés+karakter fejlődés ábrázolást, valahogy így: 69 Ez így pont egységesen aránylik, nem? :D

Na, majd mindjárt rámoccanok a novidra. Ultrabrutál? (térdig érő vér, meg ilyenek?)

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

cs, 2010-03-18 20:31 Obb_régi

Változhat, csökkenhet, nőhet, de soha nem a távolság mozdul :)

cs, 2010-03-18 20:45 Roah

Roah képe

Akkor mi? (tudod, hogy meggyőzhető vagyok) Nekem az akkor is változik. De a csökkenés, növekedés, az nem mozgás?

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

cs, 2010-03-18 20:53 Obb_régi

A futással rövidítette le a köztük levő távolságot

Ennyi :) Mert eszem is egyre kevesebb van, tehát csökken az agyi kapacitásom, mégsem mozog :)

cs, 2010-03-18 20:58 Roah

Roah képe

:D:D(hangosan röhögök)

Legyen úgy, átírom, de nem teljesen értem. (az agyas hasonlatot azt igen:)

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

k, 2010-03-23 15:47 Álfröðulson

Álfröðulson képe
5

Eddig ez volt a legjobb írásod, amit olvastam. Grat hozzá! :-) Túlírt részt most nem vettem észre, szóval alakul ez.

Pár észrevételem azért van:

 

— Hol vagyok? — Tétován, szédelegve emelte fel a fejét, de azért megpróbált szétnézni a gyatra fényben: szemközt, szinte karnyújtásnyira penészes, korhadt deszkák borította falat látott, amiről azt gondolta, a helyiség egyik vége lehet.

--> mivel itt szólal meg először a másik szereplő, így érdemes a kérdés után azt jelezni, hogy: A nő tétován… vagy: A földön fekvő… stb. Aztán a párbeszéd során persze logikus szokott lenni, melyiket ki mondja, de az első szóváltásnál érdemes jelezni a személy ,,váltást” is

 

…meg sem próbált sikoltani: értelmetlennek hitte, akár egy néma ember segélykiáltását.

--> hitte szó helyett inkább vélte.

 

— Semmit sem jelentettem neked? Emlékeztesselek inkább én a mocskos múltadra?  

--> az én szó nem kell

 

 

k, 2010-03-23 16:17 Roah

Roah képe

Üdv, Álfri!

 

Örülök, hogy tetszett, és megtisztelsz az ötössel. Hálásan köszönöm az olvasást is!:)

Igen, teljesen igazad van, próbálom stoppolgatni, befoltozni a lukakat rajta. Ha több időm lesz, akkor újra beleásom magam, és átírom az általad javasoltakra.

Köszönöm mégegyszer!:)

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

k, 2010-03-23 21:39 Maggoth

Maggoth képe

 Na, ezt már szeretem, rendesen odatetted a cuccot  :D

A tudatalattimban ugyan ott motoszkált, hogy a pszichopátia öröklődhet, tehát valahol számítottam a poénra, de csak úgy homályosan, és végül mégis gyomorszájon kapott. Kirázott a hideg a végén, nagyon elkaptad azt a hangulatot, ami ehhez a sztorihoz kellett. Részemről brutál nagy ötös.

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

sze, 2010-03-24 08:51 Roah

Roah képe

Hú, köszönöm, hogy elolvastad, és nagyon örülök neki, hogy tetszett.

Jó megfigyelés! Az örökletesség! Igen, megpróbáltam "összezavarni", kíváncsivá tenni az olvasót, hogy többféle alternatívát is feltudjon állítani magában a végére. Nem tudom, mennyire ment át ez. A nőre célzok. A figyelem középpontjában mindvégig Jared áll. El szerettem volna ültetni az olvasóban egy gyanakvást, miszerint Jarednek ez a gyilkolási stílusa; minden áldozatában az anyját látja, és a múltja keserűségét éli ki a nőkön. (ami végül is igaz, de ezúttal szemtől-szemben állhat a lelkét, elméjét gyötrő emberrel) Ahogy haladunk előre, már sejteni lehet, hogy az asszony támadni fog.(és itt jön a te örökletességed, ez dominált a legjobban: az alma nem esik messze a fájától)

Köszönöm még egyszer Maggoth!:)

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

v, 2010-08-15 21:04 Randolph Cain

Randolph Cain képe
5

Hát ez jól belémvágta (itt egy sokkal rondább szó jutott először az eszembe az előbbi helyett :D ) az ideget! Öcsém, de pszicho! :D

Egy két helyen kicsit lexikális a párbeszéd, de úgy pörgött egészen a végéig, mint egy megvadult tehervonat a betonfalig. Csak úgy cikázott a szemem (a végére majdnem ki is folyt :D )

Le a kalappal!

U.i.: www.sorozatgyilkosok.hu Nem reklám, de mostanában itt olvasgattam, és talán ezért vagyok most annyira lenyűgözve!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

“Jobb sikertelennek lenni az eredetiségben, mint sikeresnek az utánzásban.” (Herman Melville)

h, 2010-08-16 07:56 Roah

Roah képe

Szia, Randy! De örülök neked!:) Banyek, pont a napokban emlegettünk, hogy mi lehet veled. Nagyon köszönöm az olvasást, és az értékelést is. Jaja, párbeszédek megírásán van még mit tanulnom, de fantasztikus érzés ám, hogy lenyűgőztelek.:)

Gyere má' gyakrabban, jó? Mi van veled, hogy vagy? (Ha látnád a fejemet?! Nagyon örülök neked!)

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

p, 2011-08-12 01:37 Phoenix0911 (nem ellenőrzött)

Üdvözletem!

 

Ne haragudjatok, későre jár már, így nem olvasok vissza, viszont pár dolgot megjegyeznék;

Hangulatos, meg durva lett, de néhol nekem is van benne képzavar. Főleg a párbeszédeknél, ahol nem jelölöd az alanyt, hogy ki mondja. Kikövetkeztethető persze, de nekem mégis hiányzik. Furcsa még nekem, hogy a nő túl gyorsan, és könnyedén intézi el a fickót, semmi kinlódás, vagy trükk, hogy elengedje a férfi, a sötétben sem nyúl bele semmi pengébe, ez utóbbi persze lehetséges, de nekem mégis furcsa az egész. Valamint az is, hogy a kórház ennyire visszamenőleg tárolja a nő életének adatait. Szerintem egy lezüllött nőről, akinek még rokonai sincsenek, max annyit írtak volna (tudtak volna írni), hogy az utcán találták, esetleg ittas, ilyesmik. De honnan tudta meg mindazt ami még a születése előtt történt, s amiket a nő valószínűleg erősen titkolt is?

 

Amúgy volt benne csattanó, bár én valamiét számítottam rá. Az, hogy az anyja a nő, az tényleg meglepett.

p, 2011-08-12 07:34 Roah

Roah képe

Üdv innen is!

Köszönöm, hogy elolvastad.

Honnan tudott annyit Jared az anyjáról?

Innen:

"— Nem az, anyám. A sors megismételte önmagát: engem is egy nevelőotthonba küldtek. Bár nem olyan hosszú időre, mint téged, mert engem örökbe fogadtak. Egy család vett magához. Képzeld, még egyetemre is járhattam, ahol építészetet tanultam."

"...Jó pénzért mindent meg lehet szerezni, még a leányanyák aktáját is..."

Építész lett; már eleve ez jólétet sugall, plusz maga a ház is, amit saját kezűleg épített át. (Pénz beszél kutya ugat.) Emiatt a két informácíió miatt ezt le sem kellett írni, hiszen adta magát. (Első nekifutásra benne volt, hogy a család, aki őt örökbefogadta, kimondottan jómódban élt, de a "harmadik szemem" ezt klisésnek találta, szerinte elég annyi adat erről, amit Jared tanult, és maga a hely, párbeszédes utalások.)

Nem minden kamasz drogos Jane Doe. :) Őket sem a legyek hordják össze.

A titok őrzése az anya részéről jól sikerült - nem is tudta róla Jared, hogy milyen is valójában...

Köszönöm még egyszer. :)

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

p, 2011-08-12 09:36 Phoenix0911 (nem ellenőrzött)

Az nekem is lejött, hogy jómódú a fickó, de azért a pénz nem minden. Sokszor kapcsolatokkal rendelkező, pénzes társaságok se tudnak kideríteni ügyeket, persze lehetséges, csak nekem valamiért hiányérzetem van. A család jómódúságának leírása nekem is fölösleges lett volna, de péládul arról lehetett volna írni, hogy utánanézett az árvaházban, kérdezősködött az utcán. Persze így se biztos, hogy eléri azokat akik első kézből tudják a dolgot. Lehet valahol benne van amúgy, hogy hol kutakodott, de nekem így úgy jön le, mintha a kórházból szedte volna az összes infót, ahol mint említettem nem írnak le ilyeneket, mert nem tudhatnak róla, de nem is arról szól a kórházi jelentés. Neharagudj, ezt a drogos dolgot most nem nagyon értem, talán mert nem sokat aludtam. Le van írva, hogy drogos volt. Vagy te is pont erre utalsz ezzel? Az meg, hogy nem ismerte teljesen az anyját nekem valahogy nem így jön le, persze nem tudhatott róla mindent, de nekem csak az érződik, hogy az életösztön, depresszió, drogok okozta elmebaj miatt áll bosszút a nő.

 

Amúgy összességében jó, csak engem ezek zavarnak.

p, 2011-08-12 12:01 Roah

Roah képe

Phoenix0911, nincs semmi gond, hol máshol beszéljünk ezekről a kérdéseidről, ha nem itt. :)

A drogosok múltja visszafelé lenyomozható - gyakorlatilag bárki lenyomozható, követhető, ha van hozzá elég pénzed. Az anya nem Jimmy Hoffa volt. :) Ezért utaltam neked úgy, hogy egy serdülő, drogos kamaszt sem a legyenek hordanak össze.

Így hagyom, nem nyúlok bele, mert eddig világosan értették az olvasók, de mindenképpen köszönöm, hogy időt fordítottál rá. :)

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

p, 2011-08-12 12:57 Phoenix0911 (nem ellenőrzött)

Értem az álláspontodat, értem a sajátomat is, és megértettem az írást is amúgy, csak ezek zavartak. De én sem szeretném, hogy átírd véletlenül se. Csak én már ilyen kis pimasz manó vagyok. Persze a jószándékú fajtából. :)

p, 2011-08-12 13:14 Sütiszörny

Sütiszörny képe
5

Ugyebár pár év kimaradt nekem itt a Karcon, így most kell pótoljam veled kapcsolatban (is) a lemaradásomat.Ezzel a novellával nincs az ég világon semmi baj. Adtam is rá egy ötöst. A párbeszédek követhetők (nehéz is lenne összekeverni, ha csak két ember beszélget), nincs benne logikai hiba sem (tőled, kicsi szőkém, ez különösen fantasztikus dolog :D ), minden a helyén. Jó a hangulata, pont olyan, amilyennek lennie kell, jók a figurák, meglepő a vége. Szóval ügyes vagy!

__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

p, 2011-08-12 13:31 Roah

Roah képe

Sütííííííí! (Ez elég szőkés volt? :)) )

Az első ötösöm tőled! Köszönöm, hogy elolvastad! Nagyon örülök, hogy tetszett! :) Központozási feladatként írtam, ezen gyakoroltam, és értettem meg anno a lényegét. (Most meg azon vagyok, hogy ne a beszél-ékel, beszél-ékel (szabadon, by Sren), csapdájába essek.)

Köszönöm! :))

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

p, 2011-08-12 13:36 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Az, hogy ez volt tőlem az első ötösöd csak azért van, te tök :D , mert alighogy megérkeztél, én nem sokkal rá eltűntem. Most itt vagyok, és lám, ott az ötös. Mert megérdemled. :) De azóta ott van már a másik is, ha nem vetted volna észre.

__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

p, 2011-08-12 13:35 Phoenix0911 (nem ellenőrzött)

"— Hol vagyok? — Tétován, szédelegve emelte fel a fejét, de azért megpróbált szétnézni a gyatra fényben: szemközt, szinte karnyújtásnyira penészes, korhadt deszkák borította falat látott, amiről azt gondolta, a helyiség egyik vége lehet."

 

Engem azért zavart, hogy nincs alany. Főleg, hogy előtte a férfiról volt szó. Megkerülte a nőt említődik meg, ezért legalább lehetett volna írni, hogy; Az tétován, szédelegve emelte fel a fejét... Érthető amúgy így is, de nekem a hiány az hiány.

 

A többit már kifejtettem, de megegyeztünk, hogy eltérőek a véleményeink.

p, 2011-08-12 13:44 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Teljesen felesleges kiírni, hogy ki az alany. Az ilyesmi csak felesleges ismételgetéshez vezet, ami borzalmas dolog. Az előző mondatot a másik szereplő mondta. Egyéb leíró bekezdés, mely a párbeszéd folyamatosságát megszakíthatná, nem volt. Evidens, hogy itt ki szólal meg. A tartalmát tekintve sem keverhető össze, hiszen a fickó mifenének kérdezné meg, hol van, amikor nála vannak. Ennek nincs értelme. Mint mondtam: a párbeszéd teljesen követhető, semmi olyan nincs benne, mely megtörné, értelmezhetetlenné tenné. Szó szerint rontana az összehatáson az alany pontosítása, olyan érzést keltene az olvasóban, mintha az író hülyének nézné őt, és meg akarná magyarázni, akár egy kisgyereknek, hogy mi is van. Ez csak szájbarágás lenne.

Roah, ha ki mered írni az alany, meglátod, mit kapsz tőlem, de nem fogsz neki örülni! :)

__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

p, 2011-08-12 13:53 Roah

Roah képe

Süti, nem állt szándékomban változtatni rajta. :) Meg aztán az sem lenne jó, ha hátrakötnéd a sarkamat valamivel. Marad így, pont az általad említett okok miatt. :)

 

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

p, 2011-08-12 13:54 Phoenix0911 (nem ellenőrzött)

A mű az egy egész, de a mondat is az. Nem nagyon figyeltem oda nyelvtan órákon, de ezt hosszasan boncolgattuk anno. Nem szeretem az ismételgetéseket, sem a szájbarágást. De bizonyos dolgok kiemelésével nem nézünk hülyének senkit sem. Ez helyzetfüggő. Szerintem hiányzott onnan, annak ellenére, hogy kikövetkeztettem egyből, hogy mi a szitu. Szerintem meg lehetne oldani ezt másképpen is. Én űrt érzek ha valami hiányzik, valkinek meg ez kell.

 

Tetszett a mű, nem támadni akarom, de azért a tökéletes írás nekem más. És van ami még szóba sem került.

p, 2011-08-12 14:06 Roah

Roah képe

Phoenix0911, tökéletességre törekedni lehet, és nemes tett is, de soha nem lehet elérni, azért, mert ez mindenkinek mást jelent. :)

A magam ízlése szerint pont a tökéletlenre bukom; szeretem, ha izzadunk az ágyban, szeretem, ha a haj kócos, és nem kemény a hajlakktól, sőt, azt is, ha spontán érnek ingerek, nem egy fürdés utáni, monoton forgatókönyv szerint; izgalmas, amikor egy flitter leszakad a ruhádól fellépés közben - micsoda szép szó nem? flitter...-, vagy a főhősőm kancsal, félszemű, és imádom, ha nem hiperlóerő duzzad a karokban, hanem emberibb. Emberibb, vagyis tökéletlen. :)

 

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

p, 2011-08-12 14:17 Phoenix0911 (nem ellenőrzött)

Persze értelek, engem is megfog a tökéletlenség hangulata, talán mert én is ember vagyok, de nem is erről volt szó.

 

Szeretem az életszagot, a realitást, még a fantázia világában a misztériumokkal összekapcsolva is. Ezért is említettem meg, hogy nem tetszik, hogy a nő olyan egyszerűen győzte le a sokat tapasztalt "inkvizítort". Nem volt izzadtságszag a drámai pillanatban.

 

Valamint félre értés ne essék, ezzel sem ócsárolni akartam a művet, az vesse az első követ aki nem bűnös. De pont ezért tisztában kell lennünk vele, hogy vannak hibák. Szóval ezzel reagáltam le Sütiszörny állítását miszerint nincs vele semmi baj. Egyszerűen a túlzásokat nem szeretem, még ha kedveskedünk sem.

p, 2011-08-12 14:28 Roah

Roah képe

Phoenix0911, Süti ízlésvilága szubjektív, ahogyan másoké is. Ez volt mondanivalójának veleje, semmi más. A túlzás az lett volna, ha a tenger hátsófelére bugyit húz, stílszerűen tangát, és eztán hirdeti az igét a mélyben. :)  Azt adta értésemre, tudtomra, hogy ő megvan van elégedve, úgy, ahogy van, szerinte nincs hibája - ez az ő álláspontja.

A tiéd is egy szemszög, amit lebeszéltünk egyszer. :)

*Izzadságszag? :D A körme azért hátrahajlott. A végéről visszafelé nézve az pluszba helyrekerül - nem egy otthon kötögető, "mit főzzek ma a férjemnek" nő volt.

 

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

p, 2011-08-12 14:42 Phoenix0911 (nem ellenőrzött)

Nem írta, hogy szerinte, vagy ez az ő véleménye, mint ahogy én sem, de ez benne van. Én kifejtettem, hogy mik hibásak. Igen, saját vélemény. Csak mellettem most nem áll senki, hogy ezt hozzátegye. Bár számomra létezik egy egyetemes igazság, csak még nem találtam meg. Ragozhatjuk a dolgokat de azért nem minden szubjektív.

 

Az nem túlzás lett volna, hanem igazán nagy túlzás már. :D

 

Igen a körme hátrahajlott, azt én is észrevettem. :) De am közhely, de itt sem volt másként jelezve, de egy férfi általában erősebb, ugyanúgy gyilkos volt, szal értett hozzá, a nőt meg legyengítették a drogok, még nem volt idős, de már korosodott. Csak ezt nem írtam le. Hát ilyen ez az életösztön. :) A férfiben kevesebb volt.

p, 2011-08-12 14:59 Roah

Roah képe

Jared jobban bírta az anyját, mint fordítva. :) Erre nem készült fel, ráadásul az anyja már a korából fakadóan is tapasztaltabb gyilkos volt; főleg az utcai múlttal, züllött életmóddal. A rutin és az őrület furcsa párosa masszívabbá változtatta a fiánál. Egy kútfőről származtak, csak egyikük keményebb, ridegebb, erősebb lett.

Ami téged zavar benne, az szub, ami Sütinek bejött benne, az is.

Azért nem írta ki Süti, mert ez természetes; e/1-ben írta a hozzászólását.

A férfiak csak karban erősebbek a nőknél - vannak olyan porcikáik, amik határozottan gyengébbek, ezért legyőzhetőek. :) Néha a saját fegyvereikkel is akár. ;)

Nem piszkálom meg a novellát, mert eszmei értéke van számomra, és egy múzeális darabom is. :) Amúgy valóban központozási tréning céllal írtam meg, a történet menet közben alakult azzá, ami lett. (Izzadás nélkül. ;) )

 

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

p, 2011-08-12 16:29 Phoenix0911 (nem ellenőrzött)

Még mindig nem akarom, hogy belenyúlj, ezt már nem tudom hanyadjára mondom el! :D Azt is írtam, hogy mindenki saját véleményt írt, ez nyílvánvaló, de akkor nem értettél meg. :)

 

Az idő nem minden, de aláírom, hogy ez esetben tapasztaltabb volt az anyja akkor. Én ezt nem éreztem át, de végülis a csattanó az ő javára írja a dolgokat. Csak szeretem az előjeleket, azok mindig megborzongatják az embert, mikor végül összeáll a kép. Amúgy egy férfi karban, meg akárhol, meg általában nagyobb darab, több fizikai munkát végez, ugye nem építették le a drogok mint említettem, satöbbi. Itt amúgy pont a karjával ragadta meg a nőt, de az nem derült ki, hogy hogyan szabadult ki. Van amikor jó csak sejtetni, van amikor ki kell mondani. Nem lett volna jó túl ragozni, de itt jobban tetszett volna, ha kiderül, hogy milyen módszerrel szabadul meg a nő. Itt a tapasztaltsága is kijöhetett volna, így csupán egy életéért küzdő nő mutatkozik meg. Hirtelen belenyúlt volna a szemébe, tökönrúgta volna, persze fílingesen, meg a hangulathoz illően durván megfogalmazva. De hát kinek mi tetszik.

p, 2011-08-12 16:52 Roah

Roah képe

Írnám, hogy gyorsabb volt, váratlan, kirántotta karját, és jóval tapasztaltabb is, leírtad az okát te is, szem helyett nyakatt szegett - de nem látom már értelmét. Kinek a pap, kinek a Jared. :)

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

sze, 2014-06-04 19:21 Licaj Vuv

Licaj Vuv képe

Annyi érdekes, szép, jó, tetszetős hozzászólást olvastam már tőled. Kíváncsivá tettél, így hát elolvastam ezt az írásod. Érdemes volt. Jó kis történet. Öröm volt olvasni.

cs, 2014-06-05 14:22 Roah

Roah képe

Vááá, köszönöm az olvasást! :)))

Ezer éve nem néztem a történet felé, te jó ég, azért ma már másképp követném el. :)))

Köszönöm, még egyszer! :))))

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."