Sárkánykincs

"Egy nagyon kicsi dolog is nagy pusztulást okozhat."

A nap felkelt, meggyújtva eget és tengert. A meleg sugarak az éji felhőket kergették, a víz narancs fényekkel égett. Hideg hajnali levegő simogatta a felszínét, ami szelíden hullámzott a csípős érintésre.
Egy hatalmas vörös test úszott a levegőben, csak néha lebbentek meg óriási szárnyai. Tüskés fejét hosszan előrenyújtotta, az aranysárga szempár vérszomjasan villogott, ahogy mereven előre szegezte pillantását egy városra, amely lassan tűnt fel előtte a horizonton...
Waves-t a tenger gyöngyszemének nevezték, mert egy szigetre épült, és fontos szerepe volt a tengeri kereskedelemben. Ezért a kikötő már rég nyüzsgött az élettől. A dokkmunkások pakolták a rakományt, a kapitányok hangos parancsszavai pattogtak a levegőben, potrohos kereskedők és sólyomtekintetű, nyurga hajósgazdák felügyelték a munkát.
Hatalmas vár ült a város felett, kecses tornyai az égbe döftek, egyik teraszán hatalmas sellőszobor állt; falai védelmezően ölelték körbe az ébredező Waves-t. A várfalon katonák meneteltek, a mohos bástyákon szelíden lengtek a zászlók, akárcsak a tornyok tetején.
Titokzatos alak tűnt fel az egyik bástya árnyékából, meglebbent a fejére tekert vörös sál. A járőröző katonák nem szóltak hozzá, csak kitértek előle. Senki sem állt szívesen szóba a királyi varázslóval...
A mágus nagyot szippantott a friss, hajnali levegőből, hogy lecsillapítsa ingerültségét. Az emberi makacsság megdöbbentette és dühítette. A király egy kicsi angyalszobrot kapott ajándékba egyik diplomáciai útján. Az ártó mágia csak úgy sugárzott belőle, de az uralkodó nem hallgatott rá, amikor azt mondta neki, küldje vissza az ajándékot. A varázsló hirtelen a távoli horizont felé fordult, szemei megvillantak, ahogy meglátta, miféle veszedelmet hozott nekik a szobrocska...
A sárkány elhúzott az egyik bástya felett és tűzgolyót köpött a kikötőbe. Robbanás rázta meg a város falait, több száz ember halálsikolya reszketett a levegőben. A meggyulladt hajók egy darabig a víz felszínén égtek, majd ropogva süllyedni kezdtek. A lángok szép lassan aludtak ki, ahogy elnyelte őket a tenger.
Íjászok gyülekeztek a várfalon és célba vették a sárkányt. Hegyes nyílvesszők pattogtak a bestia páncélos bőrén és törtek el tüskés fején. A fenevad egy szárnycsapással a magasba emelkedett, és kitátotta a száját.
Az újabb tűzgolyó telibe találta a várfalat. Az íjászoknak sikoltani sem volt idejük, szénné égtek egy másodperc alatt.
A kék köpenyes alak orrát marta az égett hús bűze, lelkében harag terjengett, akár a mérges gőz. Tudta, hogy ez lesz a vége. A király makacsságára most az egész város ráfizet...
A mágus kiállt a várfalra, kezében már ott volt a varázsbot és egy kard. Lassan letekerte a vörös sálat a fejéről, varázsszavakat mormogott az orra alatt.
A sárkányt telibe találta egy energiagömb. Fájdalmasan üvöltött, busa fejét arrafelé kapta, amerről a támadás érkezett. A várfalon egy kék köpenyes nő állt, szőkésbarna tincseivel játszott a szél, hegyes füleit pirosra csípte a hajnali hideg, ajkai újabb varázsszavakat formáztak.
A vörös bestia épp csak ki tudott térni az újabb energiagömb elől, majd újabb tűzlabdát okádott a már szenes várfalra. Teljesen szétrobbantotta a falat, de a mágust elhibázta. Dühöngve kereste a tekintetével a támadóját, de nem találta sehol. Bízva abban, hogy porrá égett, az ingerlően mosolygó sellős szobrot robbantotta darabokra.
Az elf mágusnő a kincstárba varázsolta magát a kis angyalszobrot keresve. Végigment a hatalmas termeken, előtte szikráztak a drágakövek, ékszerek és aranymarkolatú kardok kínálták magukat. A nő végigsétált a kincstáron, majd észrevett egy kis emelvényt, rajta az angyalszobrocskával. Magához vette a szobrot, megfordult... és néhány katonával nézett szembe. Maga a pocakos király vezette őket.
- Nicsak, nicsak, nicsak - a király helytelenítően ingatta a fejét. - Mégiscsak hasznos az a kis riasztóbűbáj! Ki akarsz fosztani, míg a sárkány odakint eltereli a figyelmet? Okos húzás, de én átlátok rajtad. Tedd le azt a szobrot!
- Te ostoba vénember! Kapzsiságod mindenkit megöl ebben a városban!
- Nem, ha te inkább a sárkány ellen harcolnál ahelyett, hogy meglopsz!
- Nem meglopni akarlak, hanem megvédeni a birodalmad! Ha nem szabadulsz meg ettől a szobortól, meghalsz te is és a néped is!
A király intett a csatlósainak, hogy kapják el az elf boszorkányt. A nő elmosolyodott.
Kis energiagömböket gyújtott a tenyerén, és a katonákhoz vágta őket. A szobrot a tarisznyájába rejtette, majd eltűnt a kincseskamrából.
A sárkány megérezte a közelben ellopott kincsét. A szenes orommaradvány felé nézett. Az elf mágusnő megint ott állt, az aranyszobron megvillantak a napsugarak, ahogy a vörös bestia felé hajította.
A sárkány a szájába kapta a szobrot, majd felemelkedett a varázslónő előtt. Az aranysárga szempár összekapcsolódott a kékkel. A bestia bólintott, majd szárnyra kapott. Távolodó alakján vörösen izzott a napfény.

A nap lenyugodni készült a tengerre vetett vérvörös ágyába, búcsúzóul megsimogatva az elpusztult városrészeket és kikötőt, akár egy anya síró gyermeke sebét, hogy az ne fájjon tovább. Az elf nő csendesen sétált a romos mólón, léptei alatt szenes fa ropogott, a vízen deszkamaradványok hánykolódtak. Egy törött árboc ringatózott a hullámokon, tépett, elszenesedett vitorla és megégett zászló libegett rajta magányosan. A zászlón még kivehető volt Waves címere, de egy része elégett, akárcsak a város, amelyet jelképez. Megfordult és végignézett a romokon. A sárkány tüze hatalmas pusztítást vitt véghez: krátereket robbantott az utcákba, elégetett embert, házakat és a várat is, amelyet még ő maga is csodált.
A feltámadó szél megtáncoltatta a nő aranybarna fürtjeit, ezért inkább beburkolta a fejét a vörös sállal. Behunyta a szemét. Úgy gondolta, nem a sárkány végezte a legnagyobb pusztítást, hanem a király, aki képes volt feláldozni emberek százait a kapzsiság oltárán.
"Mert egy nagyon kicsi dolog is nagy pusztulást okozhat."

0
Te szavazatod: Nincs

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

szo, 2009-05-02 21:47 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Nem rossz, jobb, mint amire számíottam. Ezt követtem el alatta vélemény címén:
.
Megjegyzem, nem tudom, meddig fog tartani a hibalista. Real-time kritika, mint mindig, tehát olvasással paralel húzom ki a problémás részeket. Most Deák Bill: Rossz vér című száma megy, de után jön a Lord Vándorja. Ha addig eljutok, elkezdek lassan elcsöpögni, majd lefolyok a széken, összegyűlök egy helyes kis tócsába, tehát a kritika egy darabig szünetelni fog.
Mellesleg az első verziót kitöröltem, ez a javított, akkor ez maradt.
.
" "Egy nagyon kicsi dolog is nagy pusztulást okozhat." " - Ez a mottó nagyon belelóg a szövegbe. Kéne utána egy üres sor. Szedhetnéd dőlttel is, akkor talán az idézőjelek sem szükségesek. Így azonban csúnya ott - nem tudjuk, mi ez: egy szereplő gondolata? A narrátor elmerengése? Valami híres idézet, csak nem jelölted a szerzőjét? Valami nem híres, de idézet, ugyanolyan paraméterekkel, mint fentebb? Nyugodtan válaszd külön a szövegtől.
"A nap felkelt a tengerből, meggyújtva maga felett és alatt a hideg kékséget." - Maga körül... tudom, mit akartál kifejezni (hogy a levegőeget és a tengert), de ha egy olvasó vihogógörcsben tör ki ennek a mondatnak olvastán, az nem sok jót jelent. Főleg nem, ha ez az olvasó az első, méghozzá szerkesztő is, és utána abbahagyta az olvasást.
"A tenger narancs fényekkel égett, a meleg sugarak éji felhőket kergettek az égen." - Tenger-tenger. Zavaró a szóismétlés. Az éji felhők kapjanak névelőt (lehetőleg határozottat), és akkor az ige is alanyiból tárgyas ragozásra vált. Úgy jobb.
"Hideg hajnali levegő simogatta a tenger hátát, az szelíden hullámzott a csípős érintésre." - Ez egy szép kép rossz megfogalmazása. A tenger harmadszorra már sok.
Fene... Vándor harangjai. Csipp-csöpp...
Megszilárdultam. :) Folytatva: A szóismétlésen kívül a mutató névmás ne tetszik. Nem tudom, miért, de nem tetszik.
"A hatalmas vörös test szinte úszott a levegőben, csak néha lebbentek meg az óriási szárnyak." - A szárnyakat birtokossal, a testet meg inkább határozatlan névelővel, mivel van már egy hatalmas vörös test témának, ez pedig réma. (A nap... igen, hatalmas, vörös - most kelt fel -, test.)
"Az aranysárga szempár vérszomjasan villogott, ahogy mereven előre szegezte pillantását, tüskés fejét hosszan előrenyújtva." - Zavaró, hogy nincsenek rendesen az egyeztetések (vagyis de, de magyar nyelvünk, izé...): az aranysárga szempárnak nincs tüskés feje. Ez evidens... mégis ezt jelenti a mondat. Fordíts meg a tagmondatok sorrendjét, úgy jobb lesz, hiszen a fejnek van szeme.
"Waves falai között ébredezett a város, de a kikötő már rég nyüzsgött az élettől." - Az ellentétezés a "már"-ra is vonatkozik, szóval kell a városhoz egy még (hogy még csak ébredezett). Amúgy a kikötő nem a város része? (Értelmes parti városoknál ez szép szokás, hogy ahonnan a bevétel nagyja jön, az is a város szerves részének tekinthető.)
"A dokkmunkások pakolták a rakományt, a kapitányok hangos parancsszavai pattogtak a levegőben, potrohos kereskedők és sólyomtekintetű, nyurga hajósgazdák felügyelték a munkát." - Jó mondat. :)
RATM. Mint mindig, most is megjött. Killing in the Name. Ilyenkor gonosz vagyok, mert a basszus pöpec, de az énektől a falat kaparom.
"Hatalmas vár ült a város felett, kecses tornyai szinte az égbe döftek, egyik teraszán hatalmas sellőszobor állt." - Juj, a kedvenc hibám! :D "szinte az égbe döftek" - szóval nem, csak szinte... akkor mit csináltak azok a tornyok? A vakondokat szórakoztatták a föld alatt? Húzd ki a szintét. :) Mellesleg (nem mellesleg) ez a rövid leírás a hatalmas várról nekem igencsak kurta. Még egy mondat nem ártana, hogy érzékeltesd, mekkora is az a hatalmas vár.
"várfalon halvány árnyként látható volt a járőröző katonaság." - Ez nem jó mondat, nem egyértelmű, mit is ír le. Hol masírozik az a katonaság, és miért csak halvány árnyékok? (Öhöm, épp kél a nap habágyából, ilyenkor minden árnyék élses, hosszan megnyúlt - már ha látszik. Ha nem, akkor beleveszik a homályba.)
"Titokzatos alak járkált a falon." - Milyen falon? A várfalon? Hol?
"A katonák nem szóltak hozzá, csak kitértek a vékony, kék köpenyes alak elől." - Alka-alak: szóismétlés. Mondjuk a helyükben én sem szóltam volna hozzá, Pókember álruhában. (A falon járkálni, csak úgy...) Vagy ipari alpinista, biztos jött megigazítani a stukkókat.
"A mágus nagyot szippantott a friss hajnali levegőből, hogy lecsillapítsa ingerültségét." - Ezek a hirtelen váltások... a tagolással nem vagyok kibékülve. Friss után vessző (halmozás).
"A férfi ugyanis egy gyönyörű szobrot hozott haza egyik diplomáciai útjáról." - Még jó, hogy nem egy gyereket, nemi betegséget, esetleg az azt terjesztő szeretőt. Amúgy melyik férfi? (Tekintve, hogy a mágus neméről semmi információnk, lehet, hogy férfi. Mert ez olyan férfias foglalkozás. A nőket boszoránynak szokták nevezni... izé, a másgusnőket. A rendeseket is, de ez más tészta.)
"Egy kicsi angyalszobrot kapott ajándékba." - Simán beékelhető az előző mondatba, úgy elkerülöd a szggatottságot és a szóismétlést.
"Az ártó mágia csak úgy sugárzott belőle, de a király nem hallgatott rá, amikor azt mondta neki, küldje vissza az ajándékot." - Ez miért új bekezdés? (Nem, a tagolással még mindig nem vagyok kibékülve, ezt csak kiemeltem, a hecc kedvéért.)
"A varázsló hirtelen a távoli horizont felé fordult, kék szemei megvillantak, ahogy meglátta, miféle veszedelmet hozott nekik a szobrocska." - És ez?
"A sárkány már távolról hatalmas lánglabdát küldött az útjára." - Én tényleg nem értem, mi akart ez lenni. Húzd ki, totális átírás kell ehhez.
"A lángoló meteorit becsapódott a kikötőbe." - Csillagászati fogalmakat ne használj, ha nem tudod a jelentésüket. Ha tudod, akkor ne használd hülyeségre.
"obbanás rázta meg a város falait, több tucat ember halálsikolya reszketett a levegőben." - Kis város, több száz ember kellene ide. Halálsikolyt ugyanis csak élő tud kiadni. ;)
"Lángolt a tenger, ahogy elsüllyedtek a felgyújtott hajók." - Mindig is csodálkoztam, milyen egyszerűen írják le ezt... pedig azért a sárkánytűz nem görögtűz, annak alapján, ahogy előbb leírtad. (Én mindig attól félek, hogy belobban szegénykék pofája tűzfúvás közepette. Már ha az éghető folyadák-elméletet vesszük.)
"Nyílzápor pattogott a bestia kemény bőrén, és törtek el tüskés fején." - Nyílzárpor - egyes; törtek - többes. Döntsd el, melyik kell, egyeztess! És elé itt nem kell vessző. A kemény bőrt én páncélnak írnám (mivel szarupajzsos).
"Az íjászoknak sikoltani sem volt idejük, szénné égtek egy másodperc alatt." - De nem írtad, hogy az íjászok a várfalon lettek volna. Meg nekem en boc kiamardt az, hogy a sárkány megérkezik a városba (távolról támad, oké, de utána éles váltás van!).
"A kék köpenyes kiállt a várfalra, kezében már ott volt a varázsbot és egy kard. Lassan letekerte a vörös sálat a fejéről..." - A kék köpenyes kifejezést túl sokszor használod Ez is szóismétlés. A vörös sálat letekeri, de eddig nem írtad, hogy lenne a fején vörös sál - pótold! Az olvasó nem láthatja azt, amit te elképzeltél, csak azt, amit leírsz.
"A sárkányt telibe találta egy energiagömb." - Újabb váltás, ami megint nem kellett volna. Nem akarsz kisebb léptekben haladni?
"Fájdalmasan üvöltött, busa fejét arrafelé kapta, amerről a gömb érkezett. " - Gömb-gömb... (a csapás, támadás stb szavak jobbak).
"várfalon egy kék köpenyes nő állt, szőkésbarna tincseivel szél játszott, hegyes füleit pirosra csípte a hajnali hideg, ajkai újabb varázsszavakat formáztak." - Páros szervek egyesben. Mindegy, ez legyen a legkisebb baj. A szél játszott helyett játszott a szél. Bár odafent makacsul fújhat ilyen időben, én ezért ezt a szöveget átírnám. Az, hogy minden magára adó boszorka ginger vagy vörös, esetleg ébenfekete, zöld szemmel, lassan az idegeimre megy. Az ilyen klisék megbolygatják a lelki békémet, aztá napokig nem tudom rendesen megjósolni az időjárást. A befolyásolásáról nem is beszélve. Most miattad hideg lesz.
"A vörös bestia épp csak ki tudott térni az újabb energiagömb elől" - Lecsapsz, ha elsőre nem tudtam, melyikről van szó? :D (Mármint melyik vörös bestia, az, aki tüzet okád, vagy az, aki a várfalon áll.)
"A tűz teljesen szétrobbantotta a falat" - Sok a tűz. Szóismétlés.
"Bízva abban, hogy szétégette" - Eh, de csúnya szleng... porrá égette, legfeljebb. (A felperzselte más kontextusban jobb.) Ahogy nincs felég, csak leég, de van feléget (a felperzsel szinonimája).
"az ingerlően mosolygó sellős szobrot robbantotta szét." - Hm? Egy kötőszót elbírna még.
"Az elf mágusnő a kincstárba teleportált, a kis angyalszobrot keresve." - Nem kell a vessző. A teleportált nekem csúnya alak. Odavarázsolta magát?
"Végigment a hatalmas termeken, előtte sziporkáztak - szikráztak a drágakövek," - A kötőjel mellől szedd ki a szóközöket. Újabb vihánc kapott el, hogy a drágakövet sziporkáznak, biztos elemükben vannak, aztán szóviccekkel szórakozatják a többieket. :) (Ezért kell a szóközök gyors eltűntetése.)
"aranyak és ékszerek, aranymarkolatú kardok kínálták magukat" - arany-arany
"A nő csak simán végigsétált a kincstáron" - Simán... szleng.
"majd kiszúrt egy kis emelvényt," - szleng
"Egy pillanatra elidőzött rajta a tekintete: szerette volna megtudni, hogy ki, miért és kiről készíthette, de erre nem volt ideje." - Művészlélek... korábban nem tépelődött ezen? Mikor volt rá ideje? (Mert már akkor tudta, hogy ártó mágiával van övezve. Művészlelkek ilyenkor gyorsan cselekednek tudásszomjuk enyhítésére.)
"Magához vette a szobrot, megfordult - és a király katonáival nézett szembe." - A gondolatjel helyébe jobb lett volna három pont, de maradhat így is. Egy ilyen béna boszi, aki nem képes riasztóvarázzsal övezni magát, nem méltó a címére. Minden helyzetben az első, hogy a biztonsági óvintézkedéseket megtegyük, ez a Kódex első lapjain ott áll, cikornyás betűkkel a pergamenre róva, és... jé, helló, apu, mit keresel itt? Mikor is jöttél be? :red:
"Ki akarsz fosztani, míg a sárkány odakint eltereli a figyelmet?" - Eltereli... ehem, finoman fogalmaz. Amúgy mi keres itt lent? Hűvösebb a levegő?
"A nő azonban nem akarta megadni magát." - Nem adta meg magáz. Hogy nem akarja, az egy közepes értelmi fejlettségű papucsállatkától is elvárható.
"Tűzlabdát gyújtott a tenyerén és a katonákra hajította." - Ez vesszős. Itt minden hülye tűzzel harcol? Bocsánat... itt mindenki tűzzel harcol? Megértem, hogy hideg van, de ennyire?
"A szobrot a tarisznyájába rejtette, kiugrott az ablakon" - Mé' vót ott ablak?
"megkapaszkodott egy kiálló kőben, és mászni kezdett." - Ide nem kell vessző.
"A sárkány megérezte kedvenc tárgyának kisugárzását." - Érdekes... Nem írnád át inkább?
"A nő a sárkány felé hajította a súlyos aranyszobrocskát." - Nő-nő... szóismétlés. Meg túltagolt. Egy bekezdésbe az előzővel, sőt, mehet egy mondatba is.
"A sárkány a szájába kapta a szobrot, majd felemelkedett a varázslónő előtt." - Sok a szóismétlés! Itt túl részletes vagy, míg eddig ugráltál. Nem kéne egyenletes ütemben haladnod?
"A bestia bólintott, majd szárnyra kapott." - Megint új bekezdés... ezt nem kell. Minden egybe. A bestián megint el kellett gondolkodnom, de most sikerült elsőre... :)
"Megfordult és végignézett a városon." - Szóismétlések... túl sok.
"házakat, és a várat is" - Nem kell a vessző.
"A feltámadó szél megtáncoltatta aranybarna fürtjeit, inkább beburkolta a fejét a vörös sállal." - Átírás kell, ki az alany a két mondatrészben? Vigyázz, egyeztetés!
.
Ennyi. A keret ügyes, de demagóg, erőltetett. A többi... kezdő fantasy írása. Tipikus hibák, jó megfogalmazásokkal. Rengeteg szóismétlés, olvasásban megakasztó hibák. Szép képek. Klisék, szórakoztatási céllal - aki először olvas ilyet, annak tetszik, aki sokadszorra, annak a közepes alsó harmada. Javítással lehet ez még sokkal jobb is. A szelng betörése furcsa, hebehurgya munkára utal (vagy nem megfelelő javításra). Ha a kliséktől sikerül elszkadnod, akkor jó mveket fogsz összehozni, de addig marad a tanulópálya - erre ez a műfaj (a klisé-fantasy) nagyon jó. Remélem, azért kinövöd. :)
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

v, 2009-05-03 10:08 Air

Air képe

Ajjaj! Mikor a kritika hosszát megláttam, már tudtam, hogy valami nem jó, na de hogy ennyire?! :D Mindegy, azért hozzáfűzök egy két mondatot, ha nem baj:
A tagoláshibát aláírom, mert igazad van, ez vonatkozik az és utáni vesszőkre is, csak azokkal az a baj, hogy a *** *** *** Microsoft Office mindig odateszi, ha százszor törlöm is ki. Éljen a modern technika! Na meg az is igaz, hogy elég sz*r lett, de hát mit várunk egy első fantasy írástól??? :D
Viszont ami a hasonlatokat és a hirtelen váltásokat illeti: én mindig így írok - írtam, és eddig senki nem panaszkodott érte, pedig igencsak igényes kritikusom volt: az irodalomtanárom... a váltások azért vannak így, mert nincs az a láma, aki ne tudná kikövetkeztetni, hogy az élet nem áll le addig, ameddig a boszorkány lemegy a szoborért vagy ilyesmi... :D Meg aztán, úgy gondoltam, hogy a vészhelyzet gyors egymásutánja nem kíván fölösleges magyarázatokat... A hasonlatok meg, mint pl. a "lángoló meteorit" : nem szó szerint értettem, csupán hasonlatként. Ha megint kiírom, hogy tűzgolyó, tűzlabda vagy ilyesmi, akkor meg azért haraptad volna le a fejem! :D Így is éppen elég benne a szóismétlés, ha nem tévedek... ;) Szeretek ilyen fura hasonlatokat használni, ez nálam valami rossz mánia, nem tehetek róla, bocs :P
Tehát összegezzünk: alapjába véve sz*r, tele van klisével, fölösleges szöveggel, kb. egy jó mondat van benne, és éppen csak súrolja a megfelelő sztori határát! De azért fel a fejjel, lehetett volna rosszabb is! Hmm, nem is rossz... :D

v, 2009-05-03 13:05 Obb_régi

Fel a fejjel legalább van benne egy jó mondat, alkottam én mar olyat is, amiben egy sem volt.:P
-----
De ez csak én vok, és lehet, hogy nem is lényeges.
De...
Nem a győzelem, sem a részvét, hanem a fontos, fontos!

v, 2009-05-03 16:50 Air

Air képe

Na ezzel teljes egészében sikerült feldobnod! De most komolyan, kösz! Erre szükségem volt az uncsi nap után... :D

v, 2009-05-03 13:11 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Az irodalomtanároktól sajnos sokszor nem jó tanácsot kérni. Természetesen ez nem igaz mindre, de sokan teljesen alkalmatlanok erre a pályára. (Nem a becsmérlésük a célom, én még ennyire sem lennék alkalmas erre.) Egy jó részük szépen bemagolja, hogy mikor született Petőfi, ki volt Arany felesége, és megtanulja mások, irodalmárok értelmezését az irodalmi alkotásról, de saját, önálló gondolataik vagy nincsenek, vagy már régen kiölte belőlük a napi robot. Mint mondtam, ez nem igaz mindenkire, de sajnos van jó néhány rossz tapasztalatom. Másrészről viszont képzeld magad egy irodalomtanár helyébe! Mint azt tudjuk, a mostani fiatalságot elég nehéz rászoktatni még az olvasásra is. Ezzel kapcsolatban volt nemrégiben, a rövidített regényekből kiindulva egy lángoló vita itt, a Karcon, erről nem akarok többet beszélni. Viszont most képzeld el, hogyan reagálhat egy tanár a sok érdektelen tanítvány között valakire, akit olyan szinten érdekel az irodalom, hogy még novellákat is ír! Persze, hogy odáig van érted, és próbál ösztönözni, ahogy csak tud. Sajnos viszont ezzel valójában elég sokat árt. A túlzott dícséretekből szintén volt itt mostanság egy nagyon csúnya, kifejezetten sértő, és szerintem mindkét fél részéről egyformán megbotránkoztató vita. Nem részletezem, biztos sokan tudják, mire gondolok. A lényeg, amire ki akartam térni, hogy a tanárod jót akar, de ha nem világít rá a hibákra, akkor azzal csak a károdra van. Tehát mindkét szempontból, azaz ha nem ért hozzá, vagy csak túlzásba viszi a dícsérésed, akkor sem túl jó, ha csak hozzá fordulsz. Viszont itt a Karcolaton megkapod a magadét :D , amint látod, így objektív, és mindenképpen segítő szándékú véleményekhez juthatsz. Lényeg tehát, hogy ne lepődj meg azon, ha az irodalomtanárod nem szólt erről, meg arról, de itt szóváteszik! Szerencsére te jól reagáltál ebből a szempontból, és ez mindenkép dícséretes. :)
Na, most, hogy szóljak egy kicsit a novelláddal kapcsolatban is, Dóri tanácsai mindenképpen helytállóak. Amikor olvastam, az elején megjegyeztem, hogy szóváteszem azt, amikor a sárkány bemutatásáról hirtelen átugrottál a várra. Nagyon erőltetett volt és zavaró. Az olvasó nem érti ilyenkor, hogy került most hirtelen oda egy vár, amikor az előbb még a sárkány a tenger fölött szárnyalt. Nem azért mert hülye az olvasó, mert nem az, de éppen ezért kiszúrja a zavaró tényezőket, és idegesítik. Ha elintézed annyival, hogy "nem messze tőle", vagy "pár mérföldel arrább", akkor már mindjárt jobb. Ezután azonban láttam, hogy ez a fajta ugrálás jellemző az egész novellára, a cselekményekre is, amitől az egésznek inkább pusztán olyan jellege van, mintha az eseményeket csak felsorolnád egymás után, nem pedig, mintha egy egységes novella szövedékét alkotnák. Tényleg egy felsorolásnak tűnik az egész. Ami komoly baj, mert egyébként ügyesen írsz, a hibák és a klisék ellenére tetszenek a mondatok. De valahogy csak külön-külön. Egységében nem állnak össze a hirtelen ugrálás miatt. Ha ezt leküzdöd, és elhagyod a kliséket, akkor később tényleg nagyon jó novellálat írhatsz.
__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

v, 2009-05-03 17:08 Air

Air képe

Az irodalomtanáromról: Fiatal nő, kedves és határozott, és ha neki nem tetszik valami, megmondja, nem olyan, hogy dicsér csak mert az osztály egyetlen irodalmasa vagyok! Nem leszúrni akarlak, csak megvédeni a tanáromat, akit én nagyra becsülök a határozottsága és az esze miatt! Nekem is jól jönne néha ez a kettő... :D
A novellámról: Tudom, hogy van mit fejlődnöm, általában tisztában vagyok a hibáimmal! ( sőt néha csak azokkal vagyok tisztában és inkább ez az ami árt nekem) Azért első fantasy műtől nem is olyan rossz az egy mondat... ;) És én nem tartozom azok közé, akik elkezdenek cirkuszolni, ha a szemükbe vágják, hogy nem jó, amit írtak! Inkább kihívásnak fogom fel! Végül is hibákból tanul az ember, nem igaz? Lássuk, tudok - e olyat alkotni, ami megállja a helyét Bloody Dora éles szeme előtt is! Persze nem fog menni egyről a kettőre, de idővel talán sikerül... :D Addig is türelmet kérek!

v, 2009-05-03 17:41 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Ez a helyes hozzáállás! :) A tanárodhoz pedig gratulálok! :) Mint mondtam, nem mindenkire érvényes, amit írtam. Az pedig, hogy fantasy, vagy nem, ugyan mindegy. A fantasy csak egy keret, egy környezet, amibe bármilyen műfajt vegyíthetsz, lehet az kaland, humor, horror, vagy akár krimi is.
__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

h, 2009-05-04 10:00 Air

Air képe

Köszönöm hogy megosztod velem hatalmas tudásod morzsáit, mester! "hajol meg az engedelmes padawan" :D

h, 2009-05-04 16:48 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Padawan? Dehiszen én sitheket képzek! 8O
__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

k, 2009-05-05 09:17 Air

Air képe

Na, most lebuktál! :D (Darth Sütiszörny? hmm... :lol: )

k, 2009-05-05 17:18 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Ez természetes. :) A sötét oldal erősebb és sokkal szebb. :D
__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

sze, 2009-05-06 08:26 Air

Air képe

Szerinted is? :) (Éljenek a gonoszok, hehe)

h, 2009-05-04 07:02 Kovács Andrea

Kovács Andrea képe

Bloody Dora éles szeme mindent lát, én csak tanúsíthatom :D Rendszeresen és lelkiismeretesen jegyzetel a szösszeneteim mellé, hogy mit kell javítanom. Ráadásul még igaza is van! :oops:
Azt hiszem, pont azért szeretjük, mert észreveszi azokat a stilisztikai, nyelvtani satöbbi hibákat, amiket mi nem. Ezért is írunk ide a Karcra, tudjuk jól, hogy a szerkesztők alaposan ráncba szednek minket, s csinos kis listát kapunk a szükséges változtatásokról. Egyszóval, mi csak profitálunk.
Ami az írásodat illeti, nekem oltári szerencsém van. Nem vagyok sem irodalmas, sem kritikus, így aztán nyugodt szívvel élvezhettem a sztorit, bár tény, engem is megakasztott pár dolog, de nem hagytam elterelni a figyelmemet. :D A sárkány maga, elbűvölt, mint általában a sárkányok. Az a kis furfang pedig bejött, ahogy az elején a mágus szóval azt a gondolatot ülteted el bennünk, hogy a mágus, férfi. Aztán jön egy kis csavar, kiderül, hogy nem csak hogy nem férfi, de még csak nem is ember a lelkem! Na ezt, nagyon díjaztam. :D

________________________________________________________________

"Attól, hogy ember vagy, boldog is lehetsz." ( Fodor Ákos )

Üdv. Andrea

h, 2009-05-04 09:59 Air

Air képe

Ó, köszönöm szépen! Jólesett ez a kis dicséret, már igazán rám fért :oops: :D

k, 2009-05-05 09:00 Air

Air képe

Kijavítottam, ahogy mondtad, és valami leesett, miközben figyelmesebben elolvastam a javításaidat: nem tudom te hol olvastad, hogy vörös haja van a boszorkánynak, de én mindig is szőkés barnának írtam a haját, még a javítás előtt is! :D A sálja volt vörös! :lol:

k, 2009-05-05 20:44 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Eh, összemostam! :) Sorry, akkor ez a pont oda. (Tessék, hebehurgya munkát nem szabad végezni.)
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

sze, 2009-05-06 10:06 Lazarus

Lazarus képe

Kérlek, bocsásd meg, hogy nem leszek olyan alapos, mint Bloody Dora, de gondoltam, ha már javítottál és én elolvastam, kiírok pár dolgot, ami szemet szúrt.
"A járőröző katonák nem szóltak hozzá, csak kitértek a vékony, kék köpenyes idegen elől. Senki sem állt szívesen szóba a királyi varázslóval..." - na most akkor idegen vagy királyi varázsló? Ha tudják, hogy ő a helyi mágus, akivel nem szokás az aktuális időjárásról csevegni, akkor szerintem már nem idegen.
"Íjászok gyülekeztek a várfalon és kifeszítették az íjaikat." - Kérdem én, mi más lenne egy íjásznál, ha nem íj? Célba vették a dögöt, vagy valami ilyesmi szöveg szerintem jobb lenne az és után.
"hegyes fülű varázshasználót" - Ez kicsit erőltetettnek tűnik. Volt előtte mágus, utána elf mágusnő, tehát tudni kiről van szó, bőven elég lenne ide mondjuk egy "támadóját". Vagy akár ilyen is, hogy "dühöngve kereste az életét veszélyeztető kétlábút".
"majd kiszúrt egy kis emelvényt" - Benne maradt a kiszúrt. Az észrevett miért nem tetszik?
"Magához vette a szobrot, megfordult... és a király katonáival nézett szembe. Maga a pocakos király vezette őket." - Szobrocska után szobor. Talán jobb lenne körülírva. Aztán a két királlyal is kellene kezdeni valamit. "... és a pocakos király vezette katonákkal nézett szembe" vagy csak simán uralkodót írsz. "... és a királyi testőrséggel nézett szembe (így érzékelteted, hogy ez valami elit csoport, hisz amúgy a város minden katonája az övé, nem?). Élén magával a pocakos uralkodóval." Nekem ez tetszik. Hoppá, én is abba a hibába estem, mint te :)
A riasztóbűbájt Dora szerintem nem így gondolta. A boszit kellett volna riasztania, hogy hoppá, jönnek a katonák.
"Az aranysárga szempár összekapcsolódott a kék szempárral." - Szempár, szempár.
"A sárkány tüze hatalmas pusztítást vitt véghez: krátereket robbantott az utcákba, elégetett embert, házakat és a várat is, amelyet még ő maga is csodált." - elégetett embert, házat, és a várat sem kímélte. Mondjuk. Vagy embereket és házakat égetett el... a lényeg, hogy ez a kettő talán jobb, ha ugyanolyan számban van. És nekem az jött le belőle, hogy még a sárkány is csodálta a várat. Persze ez már egyéni szocprobléma.
"Az elf behunyta a szemét." - Fölösleges az elf. És így a külön mondat is, passzold a következőhöz.
A mottó megismétlése nem szerencsés, hisz nem száz oldal telt el az elolvasása óta.
"Nekem tetszik, amit írtam" - Örülök, hogy legalább neked tetszik :) De tényleg, ilyet nem kellene írni. Nagyképűnek tűnik, és úgy egyáltalán, azt gondolom, hogy majd az olvasó eldönti milyen, a szerző véleménye lényegtelen. Az, hogy elküldted és meg mered mutatni másoknak már bizonyítja, hogy elég jónak érzed, szükségtelen ilyesmit hozzáfűzni.
Nekem túl távoli az egész. Porig égett a fél város, megesik az ilyen, akár hetente többször is. Viszont van két főszereplő a sárkány és a mágus. Utóbbi ráadásul nő. Közelebb kéne hozni... mondjuk öt méterrel. De lehetne még érzékeltetni a pusztítást is. Elszenesedett csecsemő itt, az égieket átkozó asszony ott, és hopp, egyszer csak kiderül, hogy a király ludas, na akkor jöhet egy kis lázadás? Esetleg még a királyt sárkánnyal megölető mágus, vagy az embereket magára hagyó elf sztorija is beleférne. Nem kezdtél bele rosszul, csak míg a felkelő-lenyugvó napot remekül érzékelteted, a lényegre nem kerül elég nyomaték.

sze, 2009-05-06 20:32 Air

Air képe

1: Tudom, hogy hogy értette a riasztóbűbájt, tudom, hogy magára kellett volna raknia, de nincs boszorkánydiplomám, bocsi :D Egyébként sincs kedvem megváltoztatni, mert mit számít? Így is úgy is rajtaütnek, akkor meg? A lényeg ugyanaz marad, ugyanúgy fog megszökni, ugyanúgy lopja el a sárkány ereklyéjét a kincstárból, ergo, tökmindegy... meg most már nincs is kedvem átírni bocsi... :) Ja és eddig sehol sem olvastam olyat, hogy a mágus riasztóbűbájt rakott volna magára, pedig iszonyat sok fantasyt olvastam Forgotten Realms világától kezdve Dragonlance világáig, és olvastam Worluk világában játszódó történeteket halomszámra, de eddig egyikben sem volt szó riasztóbűbájról, pedig hemzsegtek bennük a mágusok... :D
2: A látszat néha csal, így szól az elcsépelt közmondás, ugye? :D Általában tényleg nagyképűnek hatok, de egyáltalán nem vagyok az, erre megesküszöm! :)
3: Még tapasztalatlan vagyok, így nem tudom kifejezni magamat jobban. Sajnálom, ha hiányosnak érezted, de nem tudok vele mit kezdeni, egyelőre. :D Ha a többi ötletedet is beleírnám - amiket a kritikád végén javasoltál - akkor az olyan lenne, mintha nem is én írtam volna. Bocs hogy ilyen önző és bunkó vagyok, de ami a műveimet illeti - legyen az rajz, festmény vagy novella - tanácsokat elfogadok, de azt nem szeretem, ha valaki át akarja formálni a saját stílusára, mert neki nem tetszik úgy ahogy van. A rajztanárom, eljátszotta ezt, hogy a munkámat teljesen átrajzolta, mert nem tetszett neki a stílusom, én meg széttéptem a rajzot, mert nem éreztem benne önmagam. Sajnos elég nehezen értette meg, hogy nem vagyok gép, amit bármikor átprogramozhat...
Na asszem ez a kis monológ is hemzseg a kliséktől és a tartalmi logikai hibáktól, na meg lehet sértő is egy kicsit, pedig nem annak szántam. De az is lehet, hogy aki csak olvassa, borul a röhögéstől, amikor elolvassa. Ilyen nagyzoló kifejezések egy ilyen csitritől... :D Sajnálom, de kicsit érzékeny vagyok, nem tehetek róla. Mindenesetre annyit megígérek, hogy odafigyelek és igyekszem a jövőben, hogy olyan műveket írjak, amiket élvezettel olvas a közönség, ne pedig a fejét fogja, hogy most mi a fene van! :D
Ajjaj, mit fogok még ezért kapni... "fogja a fejét" :D

sze, 2009-05-06 20:53 Lazarus

Lazarus képe

Ez tetszik, ugyanis az ilyen hozzászólásokat nem kell száz százalékosan elfogadni, és mások kénye-kedve szerint átírni a művet. Ellenben illik átgondolni minden megjegyzést, és "félretenni" sem árt, hátha jól jöhet még a későbbiekben. Előző hozzászólásom írása közben sokat filóztam egy mondaton, hogy leírjam-e, de végül nem tettem. Ez pedig a következő lett volna, mintegy zárása a véleményezésnek: de ha rám hallgatsz, nem ezt foltozgatod, hanem írsz valami újat.
A riasztóbűbájt illetően: többi fantasyban is hülyék a boszik :D Na jó, igazad van, és én kérek elnézést, ez a legkevesebb.
És félreértés ne essék, eszembe se jutott, hogy beleírd az én gondolataimat, csupán egyfajta útmutatásnak szántam, reméltem, hogy beindítom vele a fantáziád, hogy még mennyi lehetőség rejlett a sztoriban. Valamint arra gondoltam, hogy több nézőpont alapján jobban leszűrheted, mi jó, és mi nem, mitől akadhat meg egy olvasó. Egyáltalán nem sértő, amit mondasz, viszont a szóismétlés tényleg hiba, azokat a javaslatokat remélem nem hagyod figyelmen kívül (illetve a kisebb logikai hibákat sem). Mármint egy új mű írása közben. Ezt hagyd így, egyetértünk.
Rajztanárom nekem is hasonló volt, átrajzolta egy osztálytársamét, és adott rá egy hármast. Legalább volt önkritikája az öregnek :)
Nem erre számítottál, mi? ;)

cs, 2009-05-07 19:09 Air

Air képe

Hát, keményebb leosztásra számítottam... :) A tanácsokat általában betartom, csak a túlzott változtatásokat és erőszakos beavatkozásokat nem szeretem.
Az én rajztanárom ötöst adott a munkára, amit átrajzolt, mielőtt széttéptem volna! Neki is van önkritikája, mi? :)

p, 2009-05-08 14:25 Kovács Andrea

Kovács Andrea képe

Ha hitelessé akarod írni a mágus-boszorkányodat, úgy gondolom célszerű nem csupán a fantasy irodalmat átrágni, de a "szakmát" is. Nem árt tisztában lenni az alapszabályokkal, a mágia alapfogalmaival. És itt természetesen nem a filmekből ismert vadbaromságokra gondolok ( pl. Bűbájos boszorkák ), hanem a kőkemény szakmára. Nem kell hinned benne, de anyaggyűjtésnek nem utolsó lehetőség.
Van jó néhány valóban tartalmas könyv, ha gondolod elküldöm a címüket privátban.
Üdv.
Tiszteletbeli Fő(fű)mágus-Főboszorgány. :P
________________________________________________________________

"Attól, hogy ember vagy, boldog is lehetsz." ( Fodor Ákos )

Üdv. Andrea

p, 2009-05-08 14:51 Sütiszörny

Sütiszörny képe

"Tiszteletbeli Fő(fű)mágus-Főboszorgány. "
Boszorkány! Égessük el! ;>
__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

p, 2009-05-08 15:38 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Honnát tudod, hogy boszorkány? Mérlegelés volt? :P
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

p, 2009-05-08 15:54 Sütiszörny

Sütiszörny képe

A súlya pontosan megegyezik a kacsáéval. :D Vagy a fatörzsével? :?: Miért jár kisebb pofon, ha lekacsázom, ami már majdnem olyan, mintha libának nevezném, vagy ha egy megtermett fatörzsével teszem egyenlővé a tömegét? :-? Mindegy, lényeg, úszik a vízen, és hogy egy banyek! Máglyára vele! ;>
__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

p, 2009-05-08 16:34 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Nevezd nádszálderekúnak, az is ég... :D De nem hagyom drága boszorkánytársamat megégetni! (Ehem, Kódex felcsap, megnézni, mi is a teendő olyankor, ha kollegina máglyán pirul... Aszongya: "Bővüljünk esőt a máglya fölé, és oltsuk el a lángokat. A megégető rossz társaságot meg tiltott vallásellenes szertartás elvégzése miatt vessük a Vatikán kövére, aztán mormoljunk el egy imát Ős-Földanyának a megtévedt férfilelkeikért.")
Amúgy nekem mindegy, milyen a boszi, a riasztómágiát nem komolyan gondoltam... én csak nevetek a boszorkány-társaságokon, de mióta a Karcolaton is hivatalosan lebosziztak, azóta "kiképeztem" magamat boszokánnyá. Hogy mi közöm van a valódi boszotkányokhoz, azt nem tudom, egy Rubicont meg egy kiskönyvet olvastam róluk meg a mai követőikről, aztán csókolom. A hozzászólásaim közül össze lehet dobni azt a Nagy Boszrkány Kódexet, vagy mi a szösz a címe (egyszer leírtam), amit saját és a többiek szórakoztatására megalkottam, és azóta idézgetek belőle, de ez sem komoly. (Ha valaki összeállítaná, azért szóljon.)
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

p, 2009-05-08 18:46 Kovács Andrea

Kovács Andrea képe

Egy kedves barátom, GEA az IG-n hív boszorgánynak, vagy boszorgánnak, illetve a jelzett közösségi oldalon alakult egy sárkányos lovagrend, a Scigon, ( azaz Science draGon )amely társaságnak tiszteletbeli főmágusává nevezett ki a Rendünk Nagymestere. Az alapító okiratot és a társaság tagjainak kinevezési okleveleit is megtalálod az IG-n. Kedves kis kezdeményezés, bár mostanában nagy a csend a Scigoniták körül. A Rend a toleranciát mindennél fontosabbnak tartja, van Főinkvizítorunk is, az esélyek kiegyenlítettek tehát. :D Sőt, még Főrenegátunk is van!
Ami pedig a boszorkányságot illeti, mostanában divat lett azzal kérkedni, hogy xx melyik kovenhez tartozik, kíváncsi lennék akkor is az lenne-e, ha máglya járna érte?! Az is boszinak tartja magát, aki csak egyszer is rózsaillatút fingott álmában. A lüke sorozatoknak hála egetverő baromságokat tartanak igaznak a kölykök, olyasmit is, aminek semmi köze nincs a hithez vagy valláshoz. Aki ezt komolyan veszi, annak ugyanis az. Vajon hogy festene, ha a kölykök keresztelősdit, barmitzvósdit, vagy Uram bocsáss körülmetélősdit játszanának otthon szellemidézősdi-démonűzősdi helyett? Felháborodna az egész világ.
Na, kipuffogtam magamat. Bocsi. :oops:
Amúgy állok elébe a kihívásnak, csak vigyázz Süti, a végén valóban azzá leszel! :P Csak úgy kekeckedj egy boszival, ha felkészültél a következményekre is! Erről jut eszembe, régebben írtam egy picinykét a témáról, lehet, fel is töltöm izibe! :D

________________________________________________________________

"Attól, hogy ember vagy, boldog is lehetsz." ( Fodor Ákos )

Üdv. Andrea

p, 2009-05-08 19:14 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Én nem csak álmomban szellentek rózsaillatút, hanem egyébként is. :D És az én hátsómból jön a napfény! :D De ez nem válzoztat a lényegen: máglyára veled! ;> Karóba húzást nem merek ajánlani, mert erre egyszer Kentaur már lecsapott, én meg csak pironkodhattam. :oops: :D
__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

p, 2009-05-08 19:42 Kovács Andrea

Kovács Andrea képe

A karóba húzást egyéb okok miatt ne emlegesd. ( hatásszünet ) Leesett? Na szóval, idejét sem tudom mikor khmm...trallala, ergo manapság mindenről arra "acociálok" :P Itt talán illene elpirulnom, helyette inkább: ;> De legalább akciódúsak az álmaim! :P
Az nevet igazán, aki önmagán is nevetni tud.

________________________________________________________________

"Attól, hogy ember vagy, boldog is lehetsz." ( Fodor Ákos )

Üdv. Andrea ;>

p, 2009-05-08 19:56 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Az álmaid? Gondolom virágok, méhek... :D
__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

szo, 2009-05-09 12:10 Kovács Andrea

Kovács Andrea képe

Sok-sok fantáziadús méhecske tolerálható méretű fullánkkal. ;> Na, alaposan szétoffoltam a témát, inkább be(of)fogom a számat.
A máglyának, mint említettem állok elébe. :D
________________________________________________________________

"Attól, hogy ember vagy, boldog is lehetsz." ( Fodor Ákos )

Üdv. Andrea

szo, 2009-05-09 12:10 Kovács Andrea

Kovács Andrea képe

Na, azt hiszem lassan indulok bográcsozni, kellemes hétvégét mindenkinek.
Lehet, még ma este máglyára dobnak! Örülhetsz Süti, boszorkányégetés lesz- talán.
________________________________________________________________

"Attól, hogy ember vagy, boldog is lehetsz." ( Fodor Ákos )

Üdv. Andrea

cs, 2009-05-28 17:05 Air

Air képe

Jézus Mária, hová kerültem ?! Reggel felrakják a novellát, kapom is érte az osztásokat rendesen, mire beesteledik, már megélénkülnek az égetnivaló boszorkányok! :D Nálatok aztán zajlik az élet! :)

p, 2010-01-01 23:28 Lord Lotrien

Lord Lotrien képe

Nekem a történet megfogalmazása tetszett, bár a történetből valamit hiányoltam. Momentán nem jut eszembe, hogy mit, de ha eszembe jut, rögtön megosztom veled. Nagyon jól fogalmazol, nagyon jó lett a szöveg is. Azt a részt nem értettem kristálytisztán, hogy miért bólint a sárkány, mikor már nála van a szobor?
Amúgy véleményem szerint a történet jó, a megfogalmazás jó, de csatlakozom az előttem szólóhoz, az a kis idézet tényleg furcsán néz ki a végén.

A szabadság az, ha szabadságunkban áll kimondani, hogy kettő meg kettő négy. Ha ezt megtehetjük, minden egyéb magától következik.