A Hatalom Köve

A Hatalom Köve

1,fejezet:Útban a küldetéshez

Minden tiszta lelkű ember ha tehette messziről elkerülte Temor vidékét.Ez a lakatlan mocsárból és gyér növényzetből álló terület önmagában nem sok mindent mondott el,de a helyenként földből kiálló,testrészeket formáló kődarabok magukért beszéltek. Mindenesetre e helyre még a Királyi Bűnvadász alakulat által üldözött tolvajoknak és gyilkosoknak is többször kellet megfontolnia,de még akkor se mindegyik merészkedett e rémhírek tömkelegével megáldott helyre.Pedig ezek csak buta mende mondák voltak,melyek a szegényebb paraszti réteg agyában fogantak meg.Egyesek mint Zsindel mester aki a területhez legközelebb eső fateleppel rendelkezett és érdemeinek legyen mondva igen rendezetten tartott,pénzben nem szűkölködve munkásainak megbocsátotta azt az apró csínyt ami érdekesen mindig télen történt.De azért rendszeresen kérdőre vonta munkásait vajon a démonoknak mi célból van szükségük tűzifára.Ők azonban álszenten néztek egy két bátrabbat kivéve akik szerint a poklot is fűteni kell valamivel.De szent igaz ,hogy megint mások akikkel talán képzeletük játszott meg voltak róla győződve miszerint Gólem harcosokat véltek látni.Ez már eleve lehetetlen,mivel akik ezt mondták még mindig éltek,másrészről meg köztudott volt amit már majd mindenki bizton állított a kőkatonák kihaltak.Azért azt meg kell hagyni volt valami félelemkeltő a tájban ,de ez csupán az itteni éghajlatnak volt köszönhető.Jobban kifejtve folytonos sötétségben állt,amihez hozzájárult a szökni akaró szelek süvöltése amit sikeresen tartottak vissza,a helyenként felbukkanó fák.A paraszti réteg zöme mégis már szinte rögződésből meséltek "valós"történeteket gyerekeiknek,unokáiknak.Most viszont néma csendbe burkolózva kíváncsian figyelte a behatolókat.
Bixel lovag nem félt a tájtól,de tisztelte benne,hogy még ennyi idő után is lakatlan volt.A félelmet egyébként se ismerte,hisz az csak egy szó,jobban mondva egy apró parazita mely csak a gyengék szívén telepszik meg.Az olyanokra mint ő,belőle félelem helyett a magabiztosság sugárzott,ami alapjába véve követelhető is volt egy oly családi ággal rendelkező katonától akiről társai már most suttogták,hogy hadvezér lesz.Igaz e rideg tájat maga se szívesen taposta,ám mivel sürgős Királyi megbízatásban járt nem tehette meg,hogy kényelmesebb,de hosszabb utat választ küldetése eléréséhez mert talán ez a röpke perc is életeket vett el az odahaza dúló csatából az ellenség esélyét erősítve.Gyorsan haladt előre miközben két izmos kezével melyekben egy egy pallost hordott társainak utat biztosítva vagdosta az útjába kerülő szemtelen indákat.A csapat jogosan kiérdemelt,megválasztott vezetője után is bátor a nép számára ismert alakok lépkedtek.A lovag után egy barna színű csuhában lévő alak lépkedett.Nem hordott fegyvert,de szeméből sugárzott valami ősi erő.A királyi mágusiskola legjobbja volt,aki ép csak kijárta az Agyunkban a Fegyverünk nevezetű legerősebb mágusiskolát,tudása mégis lassacskán tanítójával vetekedett.Egyedül egy nyakláncra fűzött medált viselt,aminek párja mestere nyakában díszelgett,és ezáltal kapcsolatba tudott lépni vele.A sort befejezve Tália alkotta,aki mindenkinél messzebb látott és el is talált mindent kedvenc íjával,melyet önön kezével készített még mielőtt beállt az íjjászképzőbe,amit tanítójuk sajnálatos halála után,tehetsége miatt vállakozott a felkínált tanítói posztra.Az a hír pedig egyenesen futva terjengett a férfiak körében némi bosszúsággal miszerint kérőjének Bixel lovagnak igent mondott.Ezért is próbált tiltakozni Bixel mikor harmadikként kedvesét választották a küldetésre.Ellenvetését azonban meg kellett tartania magában,hiszen a király szava szent.A negyedik személy,nos akit Bixelnek könnyekkel küszködve kellett,holtan a csatatéren hagynia temetetlenül alig egy órája öccse Darel volt. Halála hihetetlen volt hiszen ereje szinte fivérével vetekszett.A létszámfölény ezért is mutatja méltán mit tud jelenteni.Legalább ötven fős Gólemharcos tartott feléjük kik a kőnépek elit katonái voltak.Mielőtt azonban utolérték volna a négyfős csapatott,Tália messziről felfigyelve a bajra,majd a társai közös:"igen álljunk meg és csapjunk szét közöttük" egyhangú szavazatára sebtében egymás után sikeres pontossággal halált osztogatva lőtte ki mind a tíz nyílvesszőjét.Ezután Hitett vette át a helyet ajkán idegen szavak formálásával,nyitott tenyérrel az ellenség felé mutatva,majd zöld gomolyagot kilőve kezéből ami az ellenség ellőtt pukkanva durrant szét,melynek következtében öten hanyatlottak le szó nélkül.Az életben maradottak megveszekedettként harci kalapácsukat két kézre fogva csaptak össze a két testvérpárral kik szintén megvadult oroszlánként osztogatták a halált.Ám a harcban elsodródtak egymás mellől véres ösvényt hagyva maguk után,de Tália méreggel átitatott tőrével egy Bixel felé tartó alattomos csapásnak gátat vetve szúrta torkon a kőharcost,ki egy ilyen pontos szúrástól még a méreg hatása előtt halálát lelte.Hitett látva,hogy nekik már nincs szükség segítségre Darel felé vette az irányt,ám ez igen csak nehezen ment mivel szinte minden lépésért meg kellett küzdenie és így a manaforrásból is kezdett kimerülni.Ekkor egy reccsenés hallatszott és Darel betört koponyával hanyatlott le,ám még haláltusájának vívása közben is volt ereje derékba vágni gyémántnyeles kardjával a mögötte álló alakot,aki gyorsabbnak bizonyult mint ahogy ő észlelte volna,a felé tartó halálos csapást,majd élettelenül dőlt gyilkosa tetemére. Bixel számára örökkévalóságnak tűnt ez a néhány másodperc alatt lezajlott esemény. Fájdalmasan üvöltve eszeveszett mészárlásba kezdett társaival együtt,akik az eddigi út során igen csak megkedvelték a testvérével ellentétben mindig vidám és viccelődő Darelt.A Gólemharcosok pár perc alatt szemükben a kihunyt fénnyel,üvegesen tekintettek,a halál ölelő karjai felé.Bixel nem sírt,bármennyire szeretett volna,viszont kedvese nem tudott visszatartani pár könycseppett.Azt pedig,hogy a többnyire szótlan Hitett könycseppeket csalt volna a szemére nehéz lett volna megmondani,mivel mindeddig jól kivehető sugárzó szemét mely mellett orra és szája eltörpülni látszott,csuklyájával teljesen eltakarta. Azonban az időt nem vesztegethették,így Darel kihűt testére egy utolsó pillantást vetettek,majd Bixel nagyot sóhajtva folytatta útját többé hátra se nézve,míg e helyet el nem hagyják,de fülével jól halva,hogy társai követik.

És most, itt e komor helyen kell átmenniük ami még bánatosabbá teszi a már amúgy sem vidámnak nevezhető hangulatott.És a szótlan lépkedést csak Hittet töri meg:"Állj!"-al,majd szavának értelmet adva alig érthető suttogással mondja:-Meg kell állnunk,a Mester halaszthatatlan ügyben kíván beszélni velem-mondja szemét ismét felfedve mely újra kísértetiesen fénylik.
-Jól van,lépj kapcsolatba mestereddel és tudj meg minden fontosat-teszem hozzá feleslegesen,hiszen gondolhatom ha azonnali kapcsolatra van szükség az sürgős hír lehet.Mágus társam további beszéd nélkül leül,majd mély meditációba kezd.Tália csöndben figyeli,miközben kulacsából pár korty vizet lenyeldes majd tudva,hogy az enyém tegnap kifogyott megkínál vele,amit én egy fatörzsnél ülve visszautasítom.Ki tudja mikor találunk újra vizet,így ami van be kell osztani.
Csend mindenhol,a csatazaj mely most birodalmunk szívében zajlik nem hallatszik el ide. Csend.Akaratlanul is szememet lehunyva félálomba kerülve főlevelednek bennem a kor elmúlt eseményei.......

0
Te szavazatod: Nincs

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

k, 2008-12-30 23:31 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Miután felkértek, elolvastam a művet.
Nos, minden, amit itt írtam, segítő szándékkal írtam. Az író felteszem nagyon fiatal lehet, mivel a mű alapvetően rengeteg hibától szenved, mind fogalmazás, tagolás, központozás, mind cselekményépítés terén.
Nos, a javaslatom az, hogy bár ne tegyél le az írásról, egyelőre hagyd a publikus megosztást! Lelkes vagy, ez látszik, és szeretsz mesét hallgatni, illetve mesélni, ám valószínűleg még nem sok nyomtatott írást olvashattál. Túlságosan elmélyedsz a részletekbe; ez meséléskor ugyan jól jöhet, de a nyomtatott irodalomban egészen másként veszi ki magát; a felesleges információáradatba az olvasó belefárad.
A legtanulságosabb eseteket a novellából kigyűjtöttem ide; figyelmesen olvasd el. A tanácsom pedig, hogy ha továbbra is szeretnél írni, előtte olvass nagyon-nagyon sokat! Így elsajátíthatod az írás alapvető szabályait mind külalakra, mind a cselekményszövésre nézve. Van még bőven időd az írásra.
*
Írásjelek, vagyis pont, felkiáltójel, kérdőjel, kettőspont, pontosvessző, vessző, stb. után szóközt kell rakni.
„1,fejezet:Útban a küldetéshez” – helyesen: „1. fejezet: Útban a küldetéshez”
*
Az egész leírás ömlesztett. Sehol egy sortörés. Egy egybemossa és átláthatatlanná teszi a szöveget.
*
A különböző tagmondatokat vesszővel választjuk el:
„Minden tiszta lelkű ember ha tehette messziről elkerülte Temor vidékét.”
Helyesen:
„Minden tiszta lelkű ember, ha tehette, messziről elkerülte Temor vidékét.”
A szórend sem mindegy, alkalmas szórenddel sokkal természetesebb, gördülékenyebb mondatokat alkothatunk (ezen kívül a „kellett” az két t)
„és gyilkosoknak is többször kellet megfontolnia”
Ehelyett:
„és gyilkosoknak is többször meg kellett fontolnia”
*
„Mindenesetre e helyre még a Királyi Bűnvadász alakulat által üldözött tolvajoknak és gyilkosoknak is többször meg kellett fontolnia, de” – ennél a tagmondatnál hiányzik a tárgy. Mi az, amit meg kellett fontolni? Átcsúszik a következő tagmondatba, az összeillesztésnél mégis valami hibádzik, a „de” kötőszóval átugrod a tárgyat.
Ezenkívül alanyegyeztetési hiba is van: többes szám az alany (tolvajok és gyilkosok), de az ige egyes számhoz igazodik: „fontolnia”.
Szóismétlés is van: egy mondaton belül kétszer használod az „e helyre kifejezést”.
Egy jobb verzió: „Mindenesetre még a Királyi Bűnvadász alakulat által üldözött tolvajoknak és gyilkosoknak is többször meg kellett fontolniuk, hogy beteszik-e a lábukat e rémhírek tömkelegével megáldott helyre.”
*
„csak buta mende mondák voltak” – mende-mondák kötőjellel.
*
„Egyesek mint Zsindel mester aki a területhez legközelebb eső fateleppel rendelkezett (…)” – huh. Ez a mondat hosszú, teletűzdelted közbeiktatott megjegyzéssel, így olyan hosszúra nyúlt, mint a rétestészta. Ilyenkor bátran vágd több részre, rövidebbre, esetleg más sorrendben adagolva az információkat. (És a vesszőkre is ügyelj!) Felesleges információval ne fáraszd az olvasót. Valamint alanyegyeztetési hiba is van: „Egyesek, mint (…) megbocsátotta” helyett megbocsátoták.
„Egyesek, mint Zsindel mester, megbocsátották munkásainak azt az apró csínyt, ami érdekes módon mindig télen történt. Ő rendelkezett a területhez legközelebb eső fateleppel, amit igen rendezetten tartott.”
*
„De azért rendszeresen kérdőre vonta munkásait vajon a démonoknak mi célból van szükségük tűzifára.” A mondatvégi írásjel alkalmazkodjon a mondathoz:
„De azért rendszeresen kérdőre vonta munkásait: vajon a démonoknak mi célból van szükségük tűzifára?”
A következő mondatban úgyszintén hiányoznak a vesszők. Tagmondatválasztó kötőszavak (aki, ami, hogy, és, stb.) elé kötelező a vessző, még akkor is, ha a kötőszó maga elhagyható.
„Ők azonban álszenten néztek, egy-két bátrabbat kivéve, akik szerint a poklot is fűteni kell valamivel.”
*
Sok a narrátori kiszólás. Meseszerűvé alakítja a szöveget, de óvatosan kell vele bánni, mert feleslegesen meg is hosszabbítja, és lapossá teheti azt. „De szent igaz ,hogy megint” Itt az első megjegyzés, hogy szent igaz, teljesen felesleges.
Hasonlóképp, sokszor volt olyan érzésem, mintha egy feleletet hallgatnék: a mesélő gyakran mintha meg aakrná magyarázni az előző, vagy épp az aktuális mondatát: „Jobban kifejtve folytonos sötétségben állt” Jobban kifejtve? Nem kell hozzátenni, felesleges.
*
„meg voltak róla győződve miszerint Gólem harcosokat véltek látni.” – itt egymásnak ellentmondó állítások vannak. Ha valaki meg van győződve valamiről, akkor azt nem „véli”, a vélekedés az, hogy nem biztos, csak van egy elképzelése róla.
*
Ismét alanyegyeztetési hiba, valamint rossz szóhasználat:
„A paraszti réteg zöme mégis már szinte rögződésből meséltek "valós"történeteket gyerekeiknek, unokáiknak”
„zöme” az igealak szempontjából egyes szám, tehát nem meséltek, hanem mesélte. Valamint nem rögződésből, hanem megszokásból.
Valamint határozószó halmozása: „mégis már szinte”. Sok. Zöme helyett nagy része, paraszti réteg helyett parasztság.
Gyerekeiknek, unokáiknak, felesleges hangsúlyozás (eleve több generáció tartozik ide).
„A parasztság nagy része már megszokásból mesélt "valós" történeteket a gyerekeinek.”
*
„Bixel lovag nem félt (…)” Összefoglalom az ez előtt lévő fél oldalt: Temor vidékéről félelmetes mende-mondák keringtek. Nagyjából ennyi, minden további információ csak felesleges időhúzás, aminek nem sok köze van a továbbiakhoz. Valójában itt kezdődik a cselekmény maga, innen kezd érdekes lenni a dolog: ezért érdemes innen indítani! A hosszú és felesleges bevezetőkbe beleun az olvasó.
„Bixel lovag nem félt a tájtól,de tisztelte benne,hogy még ennyi idő után is lakatlan volt.” – öhm… Tisztelni valamit azért, mert lakatlan, értelmetlenség.
*
Néhány egyéb hiba:
„Az olyanokra mint ő,belőle félelem helyett a magabiztosság sugárzott” – olyanokból, és nem olyanokra, valamint őbelőle
„ami alapjába véve követelhető is volt” – elvárható, nem követelhető
„akiről társai már most suttogták” – alkalmasabb: „akiről a társai már most azt suttogták, hogy”
„ám mivel sürgős Királyi megbízatásban” – a királyi nem kell nagybetűvel, indokolatlan kiemelés.
„választ küldetése eléréséhez mert talán ez” – itt nyugodtan kettévághatod a mondatot, mert megint összefolyik és elnyúlik. „(…) választ küldetése eléréséhez. Talán ez (…)”
„melyekben egy egy pallost hordott” – egy-egy
„Gyorsan haladt előre miközben két izmos kezével melyekben egy egy pallost hordott társainak utat biztosítva vagdosta az útjába kerülő szemtelen indákat.” – Ez nagyon-nagyon fárasztó lehet, pár perc után bárki belefáradna. Egy könnyű bozótvágó penge sokkal kényelmesebb, azzal lehet csapkodni.
„A csapat jogosan kiérdemelt,megválasztott vezetője után is bátor a nép számára ismert alakok lépkedtek.” – inkább joggal megválasztott. A kiérdemelt nem kell. Egyébként a mondat egésze számomra
„,de szeméből sugárzott valami ősi erő” – narrátor szájából a „valami” szó furcsán hangzik. A narrátor (hacsak nem a szereplő szemszögéből nézi a dolgokat), nem találgat. „,de szeméből ősi erő sugárzott”
„aki ép csak kijárta az Agyunkban a Fegyverünk nevezetű legerősebb mágusiskolát” – na ez roppantul stílusidegen! Inkább Elménkben. Ezenkívül jelzőfelsorolásnál (is) vesszőt kell rakni: „nevezetű, legerősebb mágusiskolát”. Az „ép csak” pedig „épp csak”
„tudása mégis lassacskán tanítójával vetekedett” – helyett: „tudása mégis vetekedett a tanítójával” (a lassacskán nem kell, a „vetekedett”-ben benne van, hogy hasonló szinten álltak)
„Egyedül egy nyakláncra fűzött medált viselt,” – meg egy csuhát
„A sort befejezve Tália alkotta” – „A sort Tália zárta” Megjegyzem, ez a mondat is túlcifrázott, feleslegesen belebonyolódsz a részletekbe.
„melyet önön kezével” – önnön, de inkább „saját kezével” vagy „saját kezűleg”
„íjjászképzőbe” – íjászképzőbe
„Az a hír pedig egyenesen futva terjengett” – terjedt
„miszerint kérőjének Bixel lovagnak igent mondott” – nem kérőjének, hanem kérője. A szórend itt is zavaró.
„A negyedik személy,nos akit Bixelnek könnyekkel küszködve kellett,holtan a csatatéren hagynia temetetlenül alig egy órája öccse Darel volt.” – nem kell a „nos”. Vesszőhibák. Szórend.
„A negyedik személy, akit Bixelnek alig egy órája könnyekkel küszködve kellett holtan a csatatéren hagynia, öccse, Darel volt.”
„Halála hihetetlen volt hiszen ereje szinte fivérével vetekszett.” – ettől még nem hihetetlen. Egy nyílvesszőtől például bárki kifeküdhet, erő ide vagy oda.
„A létszámfölény ezért is mutatja méltán mit tud jelenteni.” – ez egy teljesen rossz mondat! Olyan, mint egy rossz angolról magyarra fordítás, a szavak nem illenek össze a mondatban.
„Legalább ötven fős Gólemharcos tartott” – nem a Gólemharcos volt ötven fős, hanem a belőlük alkotott csoport.
„Mielőtt azonban utolérték volna a négyfős csapatott” – négyfős? Hát nem meghalt a negyedik?
*
„Mielőtt azonban utolérték volna a négyfős csapatott,Tália messziről felfigyelve a bajra,majd a társai közös:"igen álljunk meg és csapjunk szét közöttük" egyhangú szavazatára sebtében egymás után sikeres pontossággal halált osztogatva lőtte ki mind a tíz nyílvesszőjét.” – huh, ez a mondat alapjaiban szörnyű. Kivéltesen jobban jártál volna, ha több felé szeded, és kényelmesen megfoglamazod, hogy mi is történik. Például:
„Mielőtt azonban utolérték volna a négyfős (?) csapatot, Tália gyorsan megbeszélte társaival, hogy megállnak és szétcsapnak közöttük. A lány egymás után sietve kilőtte mind a tíz nyílvesszőjét, amik sikeresen célba is találtak, halált hagyva maguk után.”
*
„.Ezután Hitett vette át” – ki az a Hitett?
„majd zöld gomolyagot kilőve kezéből” – gomolyag? Inkább gömb. „majd zöld gömböt lőtt ki kezéből”
„pukkanva durrant szét” – szétdurrant
„Ekkor egy reccsenés hallatszot (…)” – „hallatszott” valamit ez szintén egy nagyon hosszú mondat. Vágd több felé! Kényelmesebb, az olvasónak is. Valamint: a koponyatörés azonnali halál, tehát a szerencsétlen nem tud már senkit sem derékba szúrni, akármilyen erős is volt.
„szemükben a kihunyt fénnyel” – nincs olyan, hogy kihunyt fény. Ha már kihunyt, akkor nem fény.
„viszont kedvese nem tudott visszatartani pár könycseppett.” – „viszont kedvese nem tudta visszatartani a könnycseppjeit.”
„Hitett könycseppeket csalt” – szóismétlés, az előbbi mondatban is szerepeltek a könnycseppek.
„Darel kihűt testére egy” – kihűlt
„Azonban az időt nem vesztegethették,így Darel kihűt testére egy utolsó pillantást vetettek,majd Bixel nagyot sóhajtva folytatta útját többé hátra se nézve,míg e helyet el nem hagyják,de fülével jól halva,hogy társai követik.” – alapos átfogalmazás után:
„Azonban az időt nem vesztegethették; Darel kihűlt testére vetettek egy utolsó pillantást, majd Bixel nagyot sóhajtva folytatta útját, többé hátra se nézve. Hallotta, ahogy társai csendben követték.”
Elírás: „vidámnak nevezhető hangulatott.” – hangulatot.
„És a szótlan lépkedést csak Hittet töri meg” – lépéseket, valamint maradj a múlt idejű leírásnál: törte meg
„"Állj!"-al,majd szavának értelmet adva alig érthető suttogással mondja” helyett:
„megálljt parancsolva, majd szavának értelmet adva alig érthető suttogással folytatta”
*
A központozás mondja meg a párbeszédek külalakjának szabályait.
„suttogással mondja:-Meg kell állnunk,a Mester halaszthatatlan ügyben kíván beszélni velem-mondja szemét ismét felfedve mely újra kísértetiesen fénylik.”
A kettőspont helyénvaló, ám utána szóköz, gondolatjel, szóköz kell. A záró gondolatjel szintén szóközökkel körbevett. A „mondta” szóismétlés, a második felesleges. Az „ismét felfedte” nem kell, hisz mikor fedte fel először? A felszólító mondatokhoz pedig kötelező a felkiáltójel („meg kell állnunk”).
„suttogással mondta: – Meg kell állnunk, a Mester halaszthatatlan ügyben kíván beszélni velem! – Szemét felfedte, mely újra kísértetiesen fénylett.”
*
Innentől teljesen helytelenül jelen időre váltasz múlt idejű elbeszélésből, és E/1 nézőpontra („teszem hozzá”) E/3-ról. Ez nagyon csúnya hiba.
*
„miközben kulacsából pár korty vizet lenyeldes” - olyan nincs, hogy lenyeldes. Nyel, de vagy sokkal inkább kortyol.
„főlevelednek bennem a kor elmúlt eseményei.......” – ennyi pont nem megengedett. Vagy egy, vagy három, más lehetőség nincs (a kettő sem létezik!).
*
A történet maga meglehetősen egyszerű, ha kivesszük a részleteket, akkor is marad az, hogy egy kis csapat halad előre, és harcba bocsátkozik a gólemekkel. Ez egy kényelmes terjedelemben körülbelül fél oldal. Túlságosan elmélyedtél a részletekbe.
A címben szereplő kőről egyelőre nem sokat tudtunk meg, bár mivel ez még csak az első rész lenne, ez nem csoda, és nem is nagy baj.
*
Remélem, nem törtelek le túlságosan, nem az volt a célom, hanem hogy segítsek.
További kellemes olvasgatást kívánok!

___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

k, 2008-12-30 23:37 Valentina (nem ellenőrzött)

Hűha! Én is szeretnék ilyen hozzászólásokat kapni :-) Terjedelemben, legalábbis...

...találkozunk a Titkok Városában...

sze, 2008-12-31 09:36 Creideiki

Creideiki képe

Hmm. Ez tényleg összeszedett és tanulságos. Nekünk is ilyen formába kéne írnod...;)
Amúgy meg valószínűleg te több időt fektettél bele, mint a szerző a történet megírásába.
-----------------------------------------------------------------
http://creideiki.sfblogs.net

sze, 2008-12-31 15:14 Cartwright

Cartwright képe

Egy-két gondolattal kiegészíteném Norbi tanácsait.
1.Használj valamilyen szövegszerkesztőt. Az alap hibákat kidobja. Tudom, hogy a Word drága ( ;) ), de nem győzöm hangsúlyozni, hogy ott az ingyenes OpenOffice (ráadásul ubuntu alatt is megy :D). Lassan terjesztői díjat szedek tőlük.
2.Olvasás mellett rövid novellákkal próbálkozz inkább. Nem tudom külsősök látják-e a script. feladatait, de pl. azokra is lehet otthon írni gyakorlásnak. Pl. 5000-10000 leütés között írj, 1-2 karakterrel próbálkozz.
3.Írástechnikai anyagok, feladatok. Látogasd a boncnok (http://boncnok.freeblog.hu/), vagy a Irokor.hu (Delta Műhely http://www.irokor.hu/?cat=14&paged=3 ) írástechnika pontjait. Elsőre inkább a gyakorló feladatokat keresd – aszem' van DM táboriakból is kint –, majd idővel ráérsz belemélyedni OSC-be :) Ez is hasznos oldal: http://fanfiction.lumos.hu/helyesir.php :)

Summa summarum: kitartás, gyakorlás és nem feladás :D

---------------------------------------------------------------
Lajos és Samu képregény :)
http://lajosessamu.freeblog.hu

p, 2009-01-02 13:28 Anonymus

Anonymus képe

Köszönöm mindenkitől az értékelést!Külön hála Norbinak.

p, 2009-01-02 13:40 Valentina (nem ellenőrzött)

Legközelebb, ha én is felkérlek, én is kapok ilyen szép hosszú kritikát???

...találkozunk a Titkok Városában...

p, 2009-01-02 13:48 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Persze, szívesen! Melyik művedre szeretnél?
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

p, 2009-01-02 13:51 Valentina (nem ellenőrzött)

Mindegy, amelyik szimpatikus :-) Majd a közeljövőben beküldök egy novellát (ha sikerül befejezném, és a szerkesztők felteszik), azt például szétcincálhatnád :-) Novellában nagyon nem vagyok jó, úgyhogy jól jönne pár észrevétel, tanács.

...találkozunk a Titkok Városában...

p, 2009-01-02 18:19 Valentina (nem ellenőrzött)

Ma már nem hiszem, hogy be tudom fejezni azt a novellát. De ha esetleg ráérsz, megköszönném, ha bármelyik fent lévő írást véleményeznéd - persze csak ha áll még az ajánlat :-)

...találkozunk a Titkok Városában...

p, 2009-01-02 18:34 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Ma már nem is hiszem, hogy nekiállnék véleményezni. :P
Na majd körbenézek.
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

p, 2009-01-02 18:38 Valentina (nem ellenőrzött)

Oké :-)
Végülis ráér, csak gondoltam írok, el ne felejtkezz rólam :-D

...találkozunk a Titkok Városában...