Gnómkrónikák 1.

„Mert mit adtak nekünk a rómaiak?"

 

Elképesztően sok gnóm zsúfolódott össze a téren. Ott volt mindenki, aki csak számított. A történelmi eseménynek beharangozott bemutatón képviseltették magukat a Tudományos Miniszterek, a Kevésbé Tudományos Miniszterek és a Miniszterek Tudományának tudományminiszterei is; az Új Tudományok Minisztere, az Áltudományok Minisztere, a Legújabb Tudományok Álminiszterei; a Fel- és Kitaláló Nagy Főokosok; a Gőzmesterek, mind a hét színben; a Fogaskerekesek, Műfogasok és Fogaskészítők Nagytanácsának tagjai csak foghíjasan vettek részt, de így is huszonnégyen eljöttek; a Halmazállapoti Bíró, a radikális Csigás Tekerentyű Pártiak és a haladó szellemiségű Erőátviteli Közbeforganytú Szövetség; a Robbanó és Gyúlékony Anyagok a Közért alapítvány írnokai valamint a Szabadalmi Kongresszus Alsó és Felsőtáblás előljárói; a Modern Géptröszt Szakszervezeti Bizottságának Felfőnökei, a Nekirepülő és Ellebegéstani Intézet rektora, a Fából Vasparipa Is Talál Tevét A Fű Bokán Baráti Kör tagjai, az Akurátus Gnómikus Kisérletek kurátorai és persze az est egyik főszereplői a Meg- Ki- Felül- és Újravizsgáló Szak- és Belbizottság Első- Másod- és Harmadfokú Eldöntnöki Tanácsának tagjai is. Az utóbbiak feladata lesz majd értékelni a bemutatásra kerülő találmányt. Mind izgatottan várták az est fő főszereplőjét, Talpalhalasztó Jócskán Ybettet, hogy végre elkezdje az izgalmas és aggodalmakkal teli bemutatóját.

A gnóm nyelv bővelkedik sajátos jelentéstani csúsztatásokban. Az érdekes és izgalmas kifejezésekre például több száz szavuk van. A legtöbbje idegen nyelvekből származik. Egy-egy jelenség leírására használt és gyakran hallott szó hangalakját megőrzik, az eredeti jelentést pedig elhagyják. Ilyen az aggodalom is, ami annyit tesz, mint „hűűű-bámmm-deérdekes-wuff-azta”! Csakhogy megértsük a lényeget, a kétségbeejtő szót valahogy úgy értik „wuff-deérdekes-bámmm-azta”. Ami viszont nem összekeverendő a végzetes jelentésével. „wuff-deérdekes-bámmm” vagy csak simán „hűűű-wuffbámm”. A lényeg, a hiányos „azta” hangsúly a végéről.

A gnómok köztudottan izgatott és ideges népek. Talpalhalasztó Jócskán Ybett azonban még hozzájuk képest is izgatottabbnak és idegesebbnek tűnt. Ez az ő napja volt. A Talpalhalasztók tizenhat generáció óta kutatják, fejlesztik és eszkábálják már a tér közepére felállított szerkezetet. Még az öreg Talpalhalasztó Neszebaró Fligg kezdte el tervezni és építeni, tragikus halála után fia, Félkormos Blemo javította és bővítette. A bővítésben őt követte Zsírrágó Kopal, majd jött Szögfélő Hushin, aki szétszedte és újratervezte az egészet. Az ő terveit Gőzvérű Valir kidobta és Neszebaró Fligg rajzai nyomán épített egy hőlégballont, ami sehogy sem akart az eredeti Célnak megfelelően működni. Jött Karajez Basam, majd Nagypöff Hil, aztán Kispöff Hil, Görbintő Fligg, Csavarfogú Zele, Bocskoraszajtó Nabunil, Hohó Ganak, Tekergombos Olok, Karlajtorja Pipo és Buheracsni Ringo. Végül Ybett örökölte meg a családi Célt. Mind-mind, az összes Talpalhalasztó ezen a gépen dolgozott, mind hozzátették és elvették a magukét, segéd- és pótkísérleteket végeztek, illesztésekkel toldották meg, számtalan egyedi fejlesztéssel járultak hozzá a következő generációk sikeréhez. Egytől-egyig életüket és vérüket áldozták a Cél érdekében. Mind álmodtak hozzá egy kicsit. Ennek a hosszú folyamatnak érett most be a gyümölcse. Így megy ez.

A gép, amit tér közepére állítottak, hogy mindenki rálásson és minden apró rezdülést figyelemmell kísérhessen, legalább tíz méter magas és kétszerannyi széles volt. Hol hengeres, hol szögletes. Itt egy precíz kupola, aminek a teteje indokolatlannak tűnő hirtelenséggel kapcsolódott egy hatalmas felfújható bendőnek tűnő, hatalmas felfújható bendőhöz. Ott különböző méretű fogaskerekek, mozgó rudak, színes kötelek, mozgó lemezek és szárnyas lombikok. Számtalan üvegcse csatlakozott más dobozokhoz és zacskókhoz, hajlékony csövek furmányosan tekeredtek kusza összevisszaságban. A szerkezet tetején egy kis olajostölcsér volt lefedve egy papírlappal. Az oldalához egy jóllakott tehén volt kötve, az alján pedig egy hatalmas bőrzacskó alatt egy földre festett piros X jelezte a végtermék várható megjelenését. Már a látványtól is felfokozott érdeklődés lett úrrá a tömegen.

Jócskán Ybett még egy utolsó, néma imát rebegett az Istenekhez, -Csak most az egyszer hadd sikerüljön!- majd elcsukló hangon köszöntötte a publikumot, és megkért mindenkit, ha rendelkezik lila prizmás Szemodaugrasztóval, használja bátran, a teljes élmény érdekében. Mikor mindenki kényelmes elhelyezkedett és a beállította a lila prizmás Szemodaugrasztóját, Ybett méltóságteljesen felmászott a szerkezet mellé épített állványra és a zsebében lapuló kis üvegcséből egy bolhát helyezett az indítófázis papírlapjára. Kuncogás halk moraja futott végig a nézőközönségen, amikor a bolha elugrott. Jócskán Ybett azonban nem jött zavarba. Fel volt készülve az ilyen esetekre is. Mégy egy kis vérszívót helyezett az előző helyére. Az is elugrott. A közönség moraja felerősödött.

-Nyugalomnyugalomnyugalom! – hadarva intette türelemre őket – csaksemmipánikezaszokásoseljárásrésze! – és a harmadik bolhát is odatette az indítóállásra. Egy kicsit odanyomta a hüvelykjével, hogy biztosan ott maradjon. Ez volt az első kritikus pont. Az ük-ük-üknagyapja, Neszebaró Fligg, hosszú ideig kísérletezett ezzel a résszel, míg tizenkét év tapasztalata után kijelentette, hogy ez a legmegfelelőbb eljárás. A bolha nem ugrott el.

Ekkor Jócskán Ybett intett a lent várakozó segédeknek és meghúzott egy nagy kart. A segédek fújtatóval szítani kezdték a tűzet majd fülsiketítő recsegések és ropogások közepette a gépezet működésbe lépett. Ybett megkönnyebbült sóhajtással jutalmazta áldott nagy szerencséjét, hogy a második kritikus fázison is túl vannak. Félkormos Blemo többször is robbanást tapasztalt ennél a munkafolyamatnál, ami eleinte a gép, később pedig Blemo végét is jelentette. De most semmi ilyesmi nem történt.

Az izgő-mozgó szerkezetből itt-ott lángnyelvek csaptak ki, amitől még a legkiábrándultabb gnómok is izgatottan kezdtek fészkelődni, szemükben a kétségbeesés reménysugara csillant. Egy tartályban sűrű, fekete massza kezdett bugyogni. A kifröccsenő cseppek minden irányba záporoztak tűzbe borítva a szerkezet több részét, de a segédek gyakorlott mozdulatokkal estek neki az oltásnak. Az egyik csepp a papírra esett, pont a kis bolhára. A fellobbanó lángnyelv, átégette a papírt és a tölcsérbe zuhant. Kiváló! A Harmadik kritikus pont. Zsírrágó Kopalnak háromszor kellett porig égetnie a szomszédságot, mire minden kétséget kizáróan kijelenthette: Jobb lesz ez távol mindenkitől! Majd Szögfélő Hushin tökéletesítette a technikát, amivel újra visszaköltözhettek a városba.

A gép hátsó részén egy hatalmas bendő hirtelen felfúvódott, megfeszült, mintha mindjárt kipukkanna, majd éles sípolással leeresztődött. Ezt a folyamatot többször is megismételte. Hála Gőzvérű Valír kitartó kudarcsorozatának, ezen is túl vannak. A bemutató hibátlanul indult, de korántsem voltak még túl a nehezén.

A tehén nyakörve megfeszült, majd a gép szépen lassan elkezdte beszívni a rémülten ellenálló állatot. Egy hirtelen rántás és a tehén a gép gyomrában volt. A lángnyelvek, ha lehet még erőteljesebben kezdtek kicsapni az összes illesztési pontnál. Jócskán Ybett számított erre az eshetőségre is. A közönség felé megnyugtatónak szánt mosollyal az arcán felmászott a szerkezetre és minden keze ügyébe akadó szerszámmal, ruhával, almacsutkával betömte a lukakat, közben hevesen kiabálva a segédeknek. Azok nem értették mit mond, de az életösztönük azt súgta, jobb a tűz odabent, mint idekint.

-Karajez Basam is itt bukott el. –Szűrte fogai közt Ybett, miközben serényen tömködte lukakat.

Több tekerentyű, kallantyú és liffentyű is mozgásba lendült, zsibongó, lángoló méhkas látszatát kölcsönözve az előadásnak. Ybett eszeveszett gyorsasággal rohangált fel s alá, tébolyultan vezényelve, parancsokat osztogatva a segítőinek, hol tömjék be a lukakat, melyik szelepet nyissák meg, milyen színű csapot zárják el, melyik oldalról, hány követ vágjanak a szerkezethez. Csak remélni merte, hogy a gép nem hagyja cserben és egyben marad. Legalább öt kritikus pont zsúfolódott néhány másodpercbe és körültekintő odafigyelés kellett, hogy ne történjen valami elképesztően végzetes. A gép lassan megnyugodott, fel sem robbant és a lángnyelvek is csitulni látszottak. Gömbös propeller vadul forogni kezdett és időnként gőz pöfögött a tövéből. A levegőben puskapor és húsleves illata terjengett, elégedett tapsot kiváltva a közönség jelentős részéből. Egy oldalsó billenőkádba kék por záporozott egy kivezetőcsőből, piros a másikból és zöld a harmadikból. A kád megtelt, felbillent és tartalma sisteregve ömlött bele az alatta elhelyezett furcsa kinézetű, sárga löttyel teli kondérba. Egy csalafinta emelőkar segítségével Ybett gyorsan egy tömlőbe végződő fedelet helyezett rá, széles mozdulatokkal mutogatta és kommentálta az eseményeket.

-Egy Hohó, két Hohó, három Hohó...- kezdte számolni a durranásokat, leszakadó oldallemezeket, feltörő füstpamacsokat, kipattanó csavarokat, szétszakadó csöveket, kitörő lángnyelveket és elvesztett segítőket, egészen tizenhétig, amíg a tömlő feltöltődött. A tömeg lenyűgözve szemlélte az eseményeket. Néhányan gyors jegyzeteket készítettek.

Egy külön e célra fejlesztett, Tekergombos négyes hajlítású horgászbot szerűség végére akasztott pöcökkel, kiakasztotta a tömlő lifettyűjét, hogy a tartalma egy üvegburába áramolhasson.

-És most várunk, amíg megszelídülnek a színek. – tette hozzá nagyon komoly képpel Ybett. A hozzáértő gnómok helyeslően bólogattak. A szivárvány minden színében pompázó gőz lassan kavargott, lomhán keveredett, fel- s alászállt csendesen, nyugodtan. Hosszú idő elteltével egybefüggő szürkés árnyalatot vett fel és úgy tűnt, szilárd halmazállapotot is. Ybett felmászott, félretolta a burát, hogy szemügyre vegye és megvizsgálja a szürke masszát. Mindenki feszülten figyelt. Érezték, hogy a művelet kritikus pontjához érkeztek. A levegőben szinte tapintatni lehetett az aggodalmat. Ybett többször is körbejárta a seszínű anyagot, majd óvatosan belerúgott. A massza fájdalmas és elkeseredett hangon felsikított és megrázkódott. A tömegen rémület lett úrrá. Az a fajta gnómrémület, amikor száz meg száz pupilla tágul ki egyszerre és csillogó szemmel hajolnak közelebb és közelebb, megnyalva kiszáradt ajkukat, kíváncsian követelve többet, még többet!

Ybett a masszát egy parancsszó és két lendületes rúgás kíséretében egy padlóba süllyesztett tölcsérbe utasította. A csöpp gnóm zsebéből előkotort némi ezüstpénzt, két söralátétet és egy gatyamadzagott, majd a tölcsérbe hajította ezeket is. Gyorsan leszaladt és egy sokgombos, sokkarú irányítópultnál vadul húzogatni és tekergetni kezdte a sok a gombot és kart. A gép újra ízeire akar szakadni és apró darabokra robbanni. Ybett végül megrántott egy fogantyút, a gép tetején a szelep sírón felvisított, majd alul, a hatalmas tölcsérből egy elefánt huppant ki, pont a felfestett piros X-re.

A térre bezsúfolódott majd’ száz gnóm szeme elkerekedtek, szája tátva maradt és a halmazállapoti főbiztos szíve is megállt. Döbbent némasággal figyelték az elefánt első, és a főbiztos utolsó mozdulatait.

Talpalhalasztó Jócskán Ybett büszkén az állat mellé lépett, kedvesen megpaskolta a hátát és egy szőlőfürtöt nyomott az orra alá. Az elefánt mohón befalta a jutalom gyümölcsöt és hálásan feltrombitált. A tömeg, ami eddig levegőt sem bírt venni az ámulattól, végre felocsúdott és hatalmas üdvrivalgásban tört ki. A tiszteletreméltó miniszterek, alminiszterek és álminisztere, rektorok és kurátorok sutba dobva méltóságukat, felpattantak helyeikről és egymást lökdösve, taszigálva próbáltak Jócskán Ybett közelébe férkőzni. Kezet ráztak vele, hangosan gratuláltak neki és szívélyesen megölelték. Az imént látott, csoda számba menő műsortól mindenki el volt ragadtatva. Ybett köré sereglettek,  vállukra vették, nevét skandálták és magasztosabbnál magasztosabb jelzőkkel dicsérték. Olyanokat mondtak, hogy:

„Csodálatosabb, mint az Agyrepítő!”

„A jégkocka feltalálása óta nem láttam ehhez foghatót!”

meg,

„Ez bámulatosabb, mint a hetedik égtáj megtalálása volt!”

„A Nagy Égbesuhantó Tűzterítő ehhez képest cipőstoppolás!”

és

„Kalapos gomba legyek, ha ez nem nyeri meg az idei Anemjóját díjat!”

Csak néhány gnóm maradt távol az ünneplő tömegtől, akik szorosan összebújva, gondterhelten tanácskoztak. Annyira elmerültek a vitatott témában, hogy még a lila prizmás Szemodaugrasztójuk is egymásba gabalyodott. A haladó szellemiségű Erőátviteli Közbeforganytú Szövetség tagjai voltak és mélyen elgondolkodtatta őket a találmány mondanivalója. Nem voltak benne biztosak, hogy ez jó fényt vet e majd a népükre. Mikor úgy tűnt sikerült dűlőre jutniuk és megegyezni egy viszonylag egységes álláspontban, utat törtek maguknak a tömegen át. Néhány perces viaskodás után lecsendesítették az extázisban lévő sokaságot és komoly arccal vonták kérdőre, az immár ünnepelt feltalálót.

-Hát normális maga? Mégis mit képzel? Tudja milyen üzenetet hordoz ez a gép? –Böködtek vádlón ujjukkal a bűnbánó elefántra és a hatalmas szerkezetre. A csendbe burkolózott tömeg, izgatottan várta a fejleményeket.

-Tudja maga egyáltalán, hogy mit jelent ez? – ordították kórusban, dühtől eltorzult arccal.

-Mit számít az? Hát nem látják? – Mutatott Ybett jelentőségteljesen a gép felé. - Működik!  – válaszolta vidám eufóriában és a nép ismét elégedett éljenzésben tört ki, nem hagyva lehetőséget további akadékoskodásra vagy rosszindulatú megjegyzésekre.

 

 

4.25
Te szavazatod: Nincs Átlag: 4.3 (4 szavazat)

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

cs, 2010-08-19 09:38 Blade

Blade képe

Hát ööö...a nevektől és kifejezésektől kicsit megszédültem, elég sűrű lett a leves. ;)

cs, 2010-08-19 10:56 Indi

Indi képe

Olvasás közben jelentem...

Az első bekezdés tejóúristen. A nevek pojénosak, bírom a gnómokat, de ez a felsorolás. Értem én, hogy senkit nem akartál kihagyni, de ezt meg lehet oldani úgy is, hogy a történetben tűnnek fel a különböző testületek, biztottságok, mifenék, nem egyben kapja az olvasó a nyakába az egész bagázst, ráadául egy szimpla felsorolás formájában, ami lehet, hogy sokaknak olyan uncsi lesz a harmadik sor után (még akkor is, ha elsőre vicces), hogy abba is hagyja az olvasást.

A gnóm nyelv sajátságossága is aranyos, de nagyon szájbarágós, mire a végére ér az ember nem nevet, csak azt várja, hogy kikeveredjen a gondolathurokból.

"Talpalhalasztó Jócskán Ybett azonban még hozzájuk képest is izgatottabb és idegesebb tűnt." - nak, -nek pedig világgá ment?

Összességében sűrű. Sok benne a túlmagyarázás, bőven lehetne karcsúsítani rajta, de az ötlet jó, azt hiszem van már némi előéleted gnóm-ügyben, és érzed is, hogy kell gnómos sztorit írni. Manapság ez nagy dolog :) Helyesírás, vesszők miegymás tekintetében átnézhetnéd még, javasolom a hangos visszaolvasást, így a meglépett vesszők nagy része lefülelhető.

A vége nem tetszik, valahogy furcsa. Már eleve az furcsa, hogy egy gnóm találmány működik, de ez már másokkal is megesett, ha ritkán is (ha jól emlékszem, akkor olvastam egy gnómról, akit kiközösítettek, mert a találmányai működtek). De a lezárás olyan, mintha már túl akartál volna lenni rajta és nem maradt volna semmi eredeti ötleted. Kár, mert maga a történet tetszett.

De manapság tényleg annyira ritka, hogy valaki úgy nyúljon egy néphez, hogy tudja is annak jellemzőit, hogy ezért a hibák ellenére is megszavazok 4* -ot, a többit meg majd idővel korrigálod ;) 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------

"Nem vagyok sznob. Kérdezz meg bárkit. Úgy értem, bárkit, aki számít." (Simon Le Bon)

"Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni" (Harry Lo

cs, 2010-08-19 17:39 Carmen Sanchez

Carmen Sanchez képe

 Ezen a feluleten valoban surubb... a fene se erti ezt.

 bocs, az ekezetek miatt, itt nem sok van...ehh.

javitok, amint tudok.

koszi

"Úgy látom nem értitek. Nem én vagyok összezárva veletek, hanem ti vagytok összezárva velem!"

 


p, 2010-08-20 00:42 Maggoth

Maggoth képe
5

Szerintem hatalmas, nagyon jól szórakoztam, jöhet a többi rész! :D

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

p, 2010-08-20 09:38 Para Celsus

Para Celsus képe

Kicsit sűrű, de működik, mint a WS Teleshop Bolhából Elefántot 2000 típusú gnómgépe... :D

Tele vagy ötlettel, ez jó... jó!


"The Rainmakeeeer!"

p, 2010-08-20 10:04 Randolph Cain

Randolph Cain képe

Imádom a gnómjaidat, kiváncsian várom a folytatást! :)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

“Jobb sikertelennek lenni az eredetiségben, mint sikeresnek az utánzásban.” (Herman Melville)

cs, 2010-10-07 18:17 Györeizé

Györeizé képe
5

Ez hatalmas! :D Szívem szerint hatost adnék. Vagy hetest. A nevek valami brutálisak. Rég szórakoztam ilyen jól, köszönöm. :) És folytasd, légy szíves.
U.i.: bár olvasás közben hanyag eleganciával ugráltam át a vesszőhibákat, központozási és egyéb bakikat, mert baromira nem érdekeltek, de ha gondolod, gyűjthetek ki egy-kettőt, ha akarod javítani. De csak, ha gondolod.

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

p, 2010-10-15 16:13 Carmen Sanchez

Carmen Sanchez képe

Györeizé köszönöm, és valóban jólesne egy kis segítseg a hibak javítasa miatt. Ha megtennéd nagyon hálás lennék. Természetesen a többiek hibáit is javítoom hamarost -mint kiderül ajanlott itt is, nem csak az otthoni szövegszerkesztőben-, hogy könnyebben lehessen élvezni a ,méltatlanul elhanyagolt gnóm kalandokat. készül a következő.

cefett nehéz magam javítanii és senki egyéb kontrollom nincs.

 

"Úgy látom nem értitek. Nem én vagyok összezárva veletek, hanem ti vagytok összezárva velem!"

 


v, 2011-07-17 12:29 Obb_régi

„a Robbanó és Gyúlékony Anyagok a Közért alapítvány írnokai valamint a Szabadalmi” – itt összekeveredtél, …Anyagok és a Közért…, valamint a valamint elé vessző, és mivel csak felsorolsz, indokolatlan a sok pontosvessző

„Akurátus” – Akkurátus

”Ilyen az aggodalom is, ami annyit tesz, mint „hűűű-bámmm-deérdekes-wuff-azta”!” – mivel az idézet a felkiáltás, belűre kell a jel, és ha ide tettél, akkor következetesen minden idézetbe kellene

„Az ő terveit Gőzvérű Valir kidobta és Neszebaró Fligg rajzai nyomán épített egy hőlégballont” – v

„-Csak most az egyszer hadd sikerüljön!-„ – döntsd meg vagy idézőjelbe, ezek amúgy sem gondolatjelek, és szóközöket is kell tenni elé és utána

„Mégy egy kis vérszívót helyezett az előző helyére” – még

„-Nyugalomnyugalomnyugalom! – hadarva intette türelemre őket – csaksemmipánikezaszokásoseljárásrésze! – és a harmadik bolhát is odatette az indítóállásra.” – az összes párbeszédnek nézz utána, mert borzasztóan kezeled őket, nem egy nagy vasziszdasz, de elengedhetetlen egy írás elkészítésénél

„A segédek fújtatóval szítani kezdték a tűzet majd fülsiketítő recsegések és ropogások közepette a gépezet működésbe lépett” – mint ahogy a vesszőelhelyezés sem az (bár néha nem egyszerű eldönteni, mikor kell avagy nem), de ilyen esetekben egyszerű, ha két ige van egy mondatban, és azok nem halmozott állítmányként jelennek meg, akkor külön tagmondat, és vesszőt kell tenni, jelen esetben a majd elé

„ A fellobbanó lángnyelv, átégette a papírt” – ha már vesszők, akkor ide például milyen indíttatásból tettél egyet?

„almacsutkával betömte a lukakat, közben hevesen kiabálva a segédeknek.” – kiabált

„-Karajez Basam is itt bukott el. –Szűrte fogai közt Ybett, miközben serényen tömködte lukakat.” – szóval azért az ilyenek rendesen le tudják lombozni az olvasókedvet:
– Karajez Basam is itt bukott el – szűrte fogai közt Ybett, miközben serényen tömködte lukakat.

„milyen színű csapot zárják el” – szerinted értelmes?

„Egy oldalsó billenőkádba kék por záporozott egy kivezetőcsőből” – még a billenőkád mehet egybe, de a kivezető cső már nem

„és tekergetni kezdte a sok a gombot és kart.” – pusztán figyelmetlenség

Szóval sima ötös lenne egyrészről, oszt sima egyes másrészről. :)

szo, 2011-07-23 13:12 Carmen Sanchez

Carmen Sanchez képe

 igen, már látom ezeket. (fejet lehajt)

ha ezerszer olvasnám újra akkor se venném észre. (saját magam hibáit???!!!)

"és mivel csak felsorolsz, indokolatlan a sok pontosvessző", akkor inkább külön mondat kéne szeritnem, különben összefolyna a sok név,nem?  a külön mondatok megakasztják. 

"Úgy látom nem értitek. Nem én vagyok összezárva veletek, hanem ti vagytok összezárva velem!"

 


szo, 2011-07-23 18:39 Obb_régi

Nem kell külön mondat, iste őrizz, egybe, csak elég a vessző.