Egy sablonos boszorkány nem mindennapi megpróbáltatásai

Kyruga igazi mezei boszorkány volt. Először lápi boszorkány akart lenni, de amikor másfél évvel ezelőtt harmadszor ébredt arra, hogy a fáradságos munkával felépített kunyhója ismét süllyedni kezdett, belátta, előnyösebb a mezei boszorkány lét.

Egy tűnődő pillantást vetett eddigi lakhelyére, amely már csak pár centivel volt magasabb nála, majd beletörődő sóhajjal kezdett neki a kipakolásnak. Pár óra alatt végzett, nosztalgiázva (huszonakárhány évének teljes lendületével) nézte a saját kézzel felhúzott – hármas számú – épületet, majd a húsz méterrel mellette süllyedő kettes számút. A legrégebbi kunyhójának már csak a teteje látszott ki a sártengerből.

 Később valaki megemlítette neki, hogy cölöpökre kellett volna építkeznie. Ezt nem értette, ugyanis egyik nap kipróbálta, de a mocsárra lerakott (vízszintesen elhelyezett) farönköket pár óra alatt lehúzta a szürke iszap kérlelhetetlen keze.

A mező szélére épített négyes számú kunyhó viszont igazán formásra sikeredett. Olyan kimondottan boszorkányosra. Sokat töprengett rajta, hogy ő maga miként lehetne szintén boszorkányos kinézetű.

Mert inkább hasonlított egy kardtáncosra (legalábbis ahogy ő képzelte el), ami nem jó, mivel szeretett volna sablonos boszorkány lenni. Két hete nagy lépést tett ezen irányba, ugyanis rájött, miként javíthatna a helyzeten. Elhatározta, hogy púpos lesz. Nagyon büszkévé tette, amikor sikerült, mert nem kis munkájába telt, míg hosszú ideig végzett speciális tornamutatványoknak köszönhetően végre meghúzódott a hátizma.

Ezt két tükör segítségével elégedetten szemrevételezte, majd vetett egy pillantást profiljára is. Rendben lévőnek találta, ezért kacsintott egyet a tükörképének. Az pár gondolatnyi késéssel visszakacsintott.

Kyruga szeme zöld volt, árnyalata a boszorkány hangulatától függött. Amikor vidám kedvű, vidámzöld; amikor mérges, mérgeszöld; amikor megijedt, sápadtzöld, amikor aludt, akkor ezt nem lehetett megállapítani. Viszont erős érzelemkitörések alkalmával apró vörös foltok vándoroltak a haragoszöldben, mint gyorsan nyíló rózsák.

Legutóbb ezt a nem mindennapi jelenséget Ubul váltotta ki belőle, aki – először és utoljára – a kunyhóban tüzeskedett. Ubul a sárkányfélék családjába tartozott, sőt mi több Kyruga családjába is, mely így már két főt számlált. Fülétől a farkáig úgy nyolcvan centis lehetett, a farkától a feje búbjáig nyolcvanöt. De nem lehetett pontosan lemérni, mert állandóan mocorgott. Büntetésül meg kellett fürdenie, amit igen zokon vett.

Házisárkány létére igen bátor volt, és emellett hasznos házőrző. Fogott már például elbizakodott betörőt, eltévedt manót, rövidebb nyakú zebrapintyet, és egyszer egy egeret is, de azzal nem tudott igazán mit kezdeni. Mindenesetre egy kecses mozdulattal a levegőbe emelte, kilőtt rá egy lángcsóvát, majd szőröstül-bőrüstül-kormostul elfogyasztotta. Persze csak kint a kunyhó előtt, okulva az emlékezetes fürdésből.

 

Kyruga a közeli városba eredetileg csak medvecsapdáért indult. Útközben jutott eszébe, hogy be kell ugrania a szenesemberhez is – ugyanis nála szokta beszerezni azokat a hasábszerű széndarabokat, amik nagyszerűen megfeleltek, ha kisebb idéző kört kellett rajzolnia. Nem messze a főtértől felfedezett egy új boltot, oda is betért. Bent elmerült a különféle szárított növényi komponensek szemlélésében, így kissé váratlanul érte a mögötte megszólaló hang.

– Szép sárkányod van, nincs sok gond vele?

– Kell hozzá egy kis türelem – felelte Kyruga miközben szemrevételezte az üzlet tulajdonosát. – Ilyen gyenge lenne az álcázó ráolvasás? – vakargatta meg Ubul füle tövénél az érzékeny pikkelyeket, a sárkány elégedetten nyújtózott a válán.

– Ja, nem, csak a bolt biztonsági rendszere jelzett nekem – a varázsló tétován keresni kezdett valamit fekete köpenye jókora külső zsebében. – Szereti az egereket?

– Mindig hordasz magaddal elhunyt rágcsálókat? – érdeklődött a boszi, mikor beszélgető partnere a farkánál fogva kihúzott a zsebéből egy termetes példányt.

– Ja, nem, csak a legutóbbi famulusom fogott egy párat másodállásban.

– A legutóbbi? – húzta fel jobb szemöldökét Kyruga.

– Sajnos balesetet szenvedett – merengett a setét alak. – Belemászott a teleportációs elven működő szemétkidobómba.

– És nem találtad meg a szemét között?

– Ja, de, de csak az első felét, a másik itt maradt.

– Aha, így érthető – summázta a zöld szemű boszorkány. – Van vérfüved?

– Ja. Friss, vagy szárított? Komponensnek, vagy varázsitalba főzni?

– Szárítva, ha lehet.

– Sokan keresik, és nehéz beszerezni, mert általában mocsarakban fordul elő.

– Nekem mondod? A múltkori vérfű beszerzésem során iszappakolást kellett végeznem.

– Ja… hogy mit, iszappakolást? – értetlenkedett a bolttulajdonos.

– Aha. Sajnos megcsúsztam, bele a mocsárba, és a rám ragadt, de feleslegesnek ítélt sármennyiséget visszapakoltam a helyére – magyarázta magyarázólag a boszi.

– Ja, de, ja – fejezte ki magát érthetően Kókuszpók, majd – szintén érthetően – inkább elment a kérdéses növényért, hátrahagyva a döglött egeret, az azt szemlélő házisárkányt és az ártatlanul mosolygó mezei boszorkányt.

Kyruga húsz perc elteltével távozott egy nagy adag szárított vérfűvel, a jóllakott Ubullal, valamint egy új tapasztalattal, ami egy setét varázsló kommunikációs képességével állt kapcsolatban.

 

A medvecsapda már igencsak húzta Kyruga vállát, de azzal lelkesítette magát, hogy egy fertály órán belül hazaérnek. Ubul is fáradtan repkedett – a láthatatlanná tévő varázs már lefoszlott róla, csak a város falai között volt rá szükség, a kisebb-nagyobb bonyodalmak elkerülése végett.

Pár hónapja például egy napfényes délutánon Gyökháromnak, amikor kilépett a Nyakonöntött Próbagoblin főbejáratán, egy döglött galamb esett a fejére. Szegény dombi törpét ez annyira meglepte, hogy még káromkodni is elfelejtett. (Így a közelében elhelyezkedő esetleges fültanúk lemaradtak egy olyan mondatról, mint például: Ó, hogy az a ragyás bányarém cikcakkozza ki a füledet, aki vasárnap – mert akkor még a bányászok se dolgoznak – betér egy a bánya titkos vészkijáratához közel eső falu kis kocsmájába – persze kisebb riadalmat keltve, de a kocsmáros megnyugtatja a törzsvendégeit, hogy nem kell annyira berezelni, hátha csak italozni tért be a kedves idős hölgy –, hátha talál ott egy szabadnapos bányászt, de mivel a kocsma bányásztartalma erősen közelít a nullához – csak egy ember iszogat ott, aki volt valaha a föld alatt, de akkor is csak azért, mert fogadtak idióta haverjaival, hogy eltölt egy éjszakát a kastély kriptájában, de vesztett, és azóta irtózik a gondolattól is, hogy lejjebb helyezkedjen el, mint amikor részegen, négykézláb közlekedik hazafelé egy-egy jól sikerült, határozottan görbe este után –, letesz riogató szándékáról és csak egy korsó manópálinkát rendel a jelenlévők nagy örömére, de ne egyszerű cikcakkokkal tegye, hanem vigyen bele a műveletbe valamilyen népi motívumot, hogy hosszú távon emlékezetes maradjon az a cakkozás.) Pláne, amikor a döglött galamb fogta magát, lassan a levegőbe emelkedett, és kis darabok kezdtek eltünedezni belőle. A törpe tátott szájjal figyelte a galambfogyatkozást, majd legyintett egyet, és visszafordult még egy korsó sörért.

Ubul ezek után le lett tiltva a galambokról is.

 

Tehát a medvecsapda már igencsak húzta Kyruga vállát, s miközben azon gondolkodott, hogy a medvéknek miért is kell olyan tolakodóknak lenniük, lódobogást hallott. Azaz nem is. Lópata dobogást inkább.

Az úton úgy ötven méterre feltűnt egy vágtató lovas, egy kóbor fehér lovag szőke lovon. Meglengette méretes pallosát és így kiáltott:

– Megmentelek, ó drága hölgy, ama bestia karmai közül!

Kyruga amint megpillantotta a kóbor fehér lovagot (szőke lovon), azon nyomban valami furcsát érzett. Hirtelen nem is tudta eldönteni, hogy mi is ez, csak bámulta a vágtázva közelgő fehér lovagot (szőke lovon).

Kyruga amint megpillantotta a kóbor fehér lovagot (szőke lovon), azon nyomban valami furcsát érzett. Hirtelen nem is tudta eldönteni, hogy mi is ez, csak bámulta a vágtázva közelgő fehér lovagot (szőke lovon).

Kyruga amint megpillantotta a kóbor fehér lovagot (szőke lovon), azon nyomban valami furcsát érzett. Hirtelen nem is tudta eldönteni, hogy mi is ez, csak bámulta a vágtázva közelgő fehér lovagot (szőke lovon).

Aztán már csak arra riadt, hogy a lovag lefékez előtte, és Ubul felé hadonászik fegyverével. Ezt persze nem hagyhatta, így gyorsan mozdulatlanná változtatta.

Pár perc múlva nagy nehézségek árán keresztbe fektette a kővé tett kóbor fehér lovagot a szőke közlekedési eszközén, nekitámasztotta a medvecsapdát, és megfogva a kantárszárat hazaindult.

 

A kunyhó előtt kikötötte a szőke lovat egy közeli fához, majd adott neki néhány tüskés ágat egy nemrég kiszáradt rózsabokorról, mert valamiért azt hitte, hogy azt szeretik a lovak.

A medvecsapdát a kunyhó mellé, a kővé tett kóbor fehér lovagot a kinti asztalra fektette. Kíváncsiságból megkopogtatta a fehér páncélt, de az a fizikai kölcsönhatás során kőként viselkedett, csakúgy, mint maga a lovag.

Bement tehát a kunyhóba a visszaváltoztató varázsitalért.

Végül az egész italos ládát kihozta, de hiába pakolta ki az összeset, kőből visszaváltoztatót nem talált közte. Volt ott háromheti kancsalságot okozó ital, hasfájás elleni ital, hasfájást okozó ital, hajnövesztő ital, kopaszságot okozó ital, békává változtató ital, békából visszaváltoztató ital, szerelmi bájital, kijózanító ital, valamint Kyruga Kisebb Idézési Segéditala (persze utóbbi saját találmány), csak a keresett varázsital nem.

Sóhajtva állt fel, majd nem sokára egy könyvvel tért vissza. Ez állt a borítóján: Keserű élettapasztalataim, avagy intelmek egy kezdő (ez a szó két határozott vonallal keresztben áthúzva) haladó boszorkány számára.

Ubul közelről élve a kínálkozó lehetőséggel, hogy gazdája nem figyelt rá, szemügyre vette mindegyik fiolát, sőt meg is szagolgatta.

Kyruga kinyitotta a könyvet, majd a Ne építs mocsárban házat, és a Ne egyél skjakjgombát – tényleg keserű alá beírta, hogy: Ne változtass elhamarkodottan senkit kővé, ha nem vagy biztos benne, hogy van otthon visszaváltoztató varázsitalod.

A szőke ló nyerítésére – aki megszúrta a nyelvét egy rózsatüskével – felnézett, és észrevette, amint kedvenc sárkánya éppen a szerelmi bájital feliratú üvegcsébe próbál belelefetyelni.

Kyruga erre elmosolyodott, és bár ugyan nem ugrott be neki azonnal a kővé tett kóbor fehér lovagot érintő probléma megoldása, de legalább rájött, hogyan keletkeztek a pegazusok.

 

4.75
Te szavazatod: Nincs Átlag: 4.8 (4 szavazat)

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

p, 2010-09-03 00:41 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Javítva, de:

"Büntetésül meg kellett fürdenie, amit igen zokon vett." - Ezt be kell írnom: ^^
"vakargatta meg Ubul füle tövénél az érzékeny pikkelyeket, a sárkány elégedetten nyújtózott a válán." - itt hiányolok egy kötőszót
"válaszolta magyarázólag a boszi" - Egy szemét, kifejezetten parodisztikus "magyarázta magyarázólag" belefért volna :P
"Kyruga amint megpillantotta a kóbor fehér lovagot (szőke lovon), azon nyomban valami furcsát érzett. Hirtelen nem is tudta eldönteni, hogy mi is ez, csak bámulta a vágtázva közelgő fehér lovagot (szőke lovon).

Kyruga amint megpillantotta a kóbor fehér lovagot (szőke lovon), azon nyomban valami furcsát érzett. Hirtelen nem is tudta eldönteni, hogy mi is ez, csak bámulta a vágtázva közelgő fehér lovagot (szőke lovon).

Kyruga amint megpillantotta a kóbor fehér lovagot (szőke lovon), azon nyomban valami furcsát érzett. Hirtelen nem is tudta eldönteni, hogy mi is ez, csak bámulta a vágtázva közelgő fehér lovagot (szőke lovon)." - Ez direkt volt?

Teccék, szárkán: http://dragcave.net/view/n/Windmaster%20the%20Green (én háziszárkánom!)

_____________________
Dr. Bloody Dora

p, 2010-09-03 01:06 craz

craz képe

Köszi a javítást. :)

Az ismétlés direkt volt, olyan akart lenni, mint a Gyalog galoppban, amikor sir Lancelot rohan a vár felé. :P

A magyarázta magyarázólag tetszett. Ellphatom szellemi atyjától, izé anyjától?

- - - -
"Igyál, e nedv hűs, mint a - mámor,
s nincs seb, mit heggel nem takar,
igyál, testvér, e mély pohárból,
csupán az első korty fanyar."

p, 2010-09-03 14:18 Para Celsus

Para Celsus képe

A lódobogásról azt hittem, hogy tökkel produkálják, de szőke lóval, ami rasszizmus. (Árja lovak?)

 

A boszi szőke volt?


"The Rainmakeeeer!"

p, 2010-09-03 15:48 craz

craz képe

Nemszőke!

- - - -
"Igyál, e nedv hűs, mint a - mámor,
s nincs seb, mit heggel nem takar,
igyál, testvér, e mély pohárból,
csupán az első korty fanyar."

sze, 2010-09-08 11:04 Para Celsus

Para Celsus képe

Aha, értem... (kacsint, és sokat sejtetően bólogat, hiszen ha most craz bevallaná, hogy a boszija szőke, akkor a karc szőke boszorkái alaposan elagyabugyálnák - még ha csak virtuálisan is) :D :D


"The Rainmakeeeer!"

sze, 2010-09-08 16:21 craz

craz képe

Így viszont megosztom a fennmaradó (barna, fekete, vörös, kék, kopasz...) boszorkánypopulációt? :)

- - - -
"Igyál, e nedv hűs, mint a - mámor,
s nincs seb, mit heggel nem takar,
igyál, testvér, e mély pohárból,
csupán az első korty fanyar."

p, 2010-09-03 15:05 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Nem, mert önként adom. De ha akarod, lopd.

_____________________
Dr. Bloody Dora

p, 2010-09-03 12:50 Smilezolika

Smilezolika képe

"Leégett, összedőlt, aztán süllyedt el".

Érződik rajta a gyalog galoppos hatás, de bocsáss meg a kritikáért: ez az én értékelésem szerint nem lett valami jó.

A gyökhármas rész nyakatekert, alig követhető, és súlyosan erőltetett.

Sosem jó, ha egy poént magyarázni kell (a cölöpre épült kunyhó esetére gondolok), és az sem, ha újra, és újra elővesszük (a szőke ló jó, de csak egyszer érdemes említeni, onnantól már csak simán ló), meg még hasonlók.

p, 2010-09-03 15:52 craz

craz képe

Hajlamos vagyok egy-egy írást egy lendülettel befejezni, és egyszeri átolvasás után már be is küldeni a Karcra. :)

Hát, lehet, hogy kedvenc dombi törpém éppen rossz formában volt. :(

Mindenesetre a következő novellámat - ami egy törpe parkolóőrről fog szólni, kétszer is átolvasom - már kész(?) van. :D

- - - -
"Igyál, e nedv hűs, mint a - mámor,
s nincs seb, mit heggel nem takar,
igyál, testvér, e mély pohárból,
csupán az első korty fanyar."

p, 2010-09-03 12:49 Liliana

Liliana képe
5

"Amikor vidám kedvű, vidámzöld; amikor mérges, mérgeszöld; amikor megijedt, sápadtzöld, amikor aludt, akkor ezt nem lehetett megállapítani." - azt hiszem, innentől kezdve nem számítottam semmi komolyra (bár már előtte is filóztam, hogy vajon megkíméled-e a rekeszizmaimat, de nem tetted).

Jót szórakoztam, lévén, hogy Ubul is létezik, bár az életben egy kopasz orosz terroristára hasonlít, de bírja a csípős kaját, amitől néha tüzet okádik. ;)

"Meglengette méretes pallosát és így kiáltott" - innen nem hiányzik egy vessző?

Hmmm... Ebben kivételesen nem volt sör, ami ugye stresszoldó. De lecserélted pálinkára, az meg állítólag jó belső fertőtlenítőszer. :)

Társadalmi célú hirdetés:

Ne bántsátok máááá' a boszikat! Tüntetni fogok ellenetek. Miért bántjátok az ártatlan boszorkányokat? *hüpp-hüpp* Pedig, nem ártottam nektek, mégcsak békává sem változtattalak titeket! *sír* 

Érezd, ahogy a szavak hangjegyekké válnak, és végül láthatóvá válik előtted a dallam!
"Jó boszorkány vagyok, és legyőzöm a gonosz banyákat!"

p, 2010-09-03 15:06 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Hehe, ha tudnád... de nem tudod, hehe. (Én konkrétan leírom, ahogy a boszik bántanak engem. Konkrétan te.)

_____________________
Dr. Bloody Dora

p, 2010-09-03 15:59 Liliana

Liliana képe

Ezért bosszúból elküldelek "őszelni" valami nyugis helyre! Jó lesz? :)

Érezd, ahogy a szavak hangjegyekké válnak, és végül láthatóvá válik előtted a dallam!
"Jó boszorkány vagyok, és legyőzöm a gonosz banyákat!"

p, 2010-09-03 15:55 craz

craz képe

Még nem kaptam annyi ötcsillagot, hogy ne tudjam értékelni. Köszönöm. :)

Én nem bántom a boszorkányokat, kifejezetten kedvelem őket.

(Pláne, ha még zöld szeműek is.)

- - - -
"Igyál, e nedv hűs, mint a - mámor,
s nincs seb, mit heggel nem takar,
igyál, testvér, e mély pohárból,
csupán az első korty fanyar."

p, 2010-09-03 16:45 Mickey Long

Mickey Long képe
4

Tetszett, tetszett. Voltak benne naggggyon jó poénok: A szeme színénél nyerítettem, és az Ubul a sárkányfélék családjába tartozott -nál pedig leplezetlenül röhögtem.
Viszont a Gyökhármas részt teljesen kihúznám. Túl van bonyolítva, a novi szempontjából nincs értékelhető funkciója = ki vele.
A fehér lovag szőke lovon pedig túl van spirázva, elsőre jó poén, másodjára már nem annnyira, harmadjára fárasztó. A Gyalog-galoppos hatást pedig a kezdettel szúrtad el: Amint megpillantotta. Az elsőnél oké, második harmadiknál (szerintem) más kellett volna.
Amint megpillantotta a kóbor stb...
Tovább figyelve a kóbor... stb
Kyruga unalmában egy fűszálat rágcsált, és nézte, hogy a kóbor ... stb
(szerintem... ;) )
A csattanó nem homlokonvágós, de aranyos. :)

----------------------------------------------------------------------------

Ifjú Titán

"A valóság az, amit a tudatod azzá tesz." (Morpheus)

p, 2010-09-03 16:58 craz

craz képe

Örülök, hogy tetszett.

Szólok Gyökháromnak, hogy nyugotdan pallérozza elméjét, edzzen pár sörrel a következő mondatára, ami ígérem, jobban fog sikerülni.

- - - -
"Igyál, e nedv hűs, mint a - mámor,
s nincs seb, mit heggel nem takar,
igyál, testvér, e mély pohárból,
csupán az első korty fanyar."

p, 2010-09-10 20:28 Dom Wolf

Dom Wolf képe

Szegény Gyökhárommal nekem az a bajom, hogy egyszerűen nem illett bele a novi hangulatába - pedig az nem olyan egyszerű dolog -, és nagyon lehúzott a miliőből.

"Ubul ezek után le lett tiltva a galambokról is" - ezzel jóvá tetted, de tényleg jobb lett volna, ha nem is kellett volna mit jóvátenni. 

v, 2010-09-05 14:51 Randolph Cain

Randolph Cain képe
5

"és Ubult felé hadonászik fegyverével." - itt beragadt egy "t" :)

Köszönöm a hihetetlen élményt, örömmel jelenthetem, hogy a "craz" név immáron márkajelnek számít! :D (ahogy a Nyakonöntött Próbagoblin is)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

“Jobb sikertelennek lenni az eredetiségben, mint sikeresnek az utánzásban.” (Herman Melville)

v, 2010-09-05 17:49 craz

craz képe

Köszönöm a sok csillagot. :)

A tét eltávolítottam, pedig nem volt egyszerű, mert valaki elvarázsolta a kurzort.

- - - -
"Igyál, e nedv hűs, mint a - mámor,
s nincs seb, mit heggel nem takar,
igyál, testvér, e mély pohárból,
csupán az első korty fanyar."

p, 2010-09-10 20:23 Dom Wolf

Dom Wolf képe

Ez hihetetlenül jópofa volt, köszönöm! Jó volt ez így estére. Soha nem fogom megtudni, miért élvezem az agymenéseket, de ez talán így van jól. Biztosan van valami összefüggés, mint pl. azt sem tudom, ki ölte meg JFK-t, és életben is vagyok. 

p, 2010-09-10 20:25 craz

craz képe

James Fenimore Koopert (nem cével írta?) ha jól tudom, egy indián lőtte le.

- - - -
"Igyál, e nedv hűs, mint a - mámor,
s nincs seb, mit heggel nem takar,
igyál, testvér, e mély pohárból,
csupán az első korty fanyar."

p, 2010-09-10 20:29 Dom Wolf

Dom Wolf képe

Pszt, csitt! Vagy talán egy irokéz tomahawkot szeretnél a tarkódba? 

p, 2010-09-10 20:31 craz

craz képe

Úgy gondolod valamely író keze tomahawkot tart?

- - - -
"Igyál, e nedv hűs, mint a - mámor,
s nincs seb, mit heggel nem takar,
igyál, testvér, e mély pohárból,
csupán az első korty fanyar."

p, 2010-09-10 20:46 Dom Wolf

Dom Wolf képe

Miért, szerinted egy irokéz nem lehet író? Ez már rasszizmus, tényleg pikkelni fognak...

szo, 2010-09-11 23:14 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Főleg, hogy helyesen írókéz, azaz naná, hogy író, persze az is lehet, hogy még ír is.

_____________________
Dr. Bloody Dora

v, 2010-09-12 02:46 craz

craz képe

Vagy csak negyed részben, mondjuk nagyapai ágról.

- - - -
"Igyál, e nedv hűs, mint a - mámor,
s nincs seb, mit heggel nem takar,
igyál, testvér, e mély pohárból,
csupán az első korty fanyar."

h, 2010-09-13 09:21 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Eh, egész kellemes volt. Voltak jó poénok is. :)

Csak pár késői információ (vagy semilyen, pl. csak úgy hirelen tudjuk meg a sötét varázsló nevét) piszkálta a csőrömet, meg a goblinos káromkodás is erőltetett és hosszú...

"Kyruga amint megpillantotta a kóbor fehér lovagot (szőke lovon), azon nyomban valami furcsát érzett. Hirtelen nem is tudta eldönteni, hogy mi is ez, csak bámulta a vágtázva közelgő fehér lovagot (szőke lovon)." - ööö, itt vagy beakadt a ctrl-c ctrl-v-d, vagy nagyon nem értem a háromszorozást. Ez poén akart lenni? (Mert akkor kéne valami Hibaamátrixban-vagy-a-mágiában utalás...)

"de legalább rájött, hogyan keletkeztek a pegazusok." - hehe, azoknak nem inkább tollas a szárnyuk? :)

_____________________________________________________________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

h, 2010-09-13 20:42 Dom Wolf

Dom Wolf képe

Oké, fogadatlan prókátornak excrementum (most tanultam a szót) a fizetése, de szerintem olyan gyalog-galoppos triplázás volt ez. Szóval hangulatfüggő, hogy érti és értékeli-e valaki, nekem fárasztó volt, de hogy ez most jó vagy rossz, azt tudja a... én legalábbis nem.

k, 2010-09-14 19:20 craz

craz képe

Bár Kyruga a könyvén kijavította a kezdő szót haladóra, még bizonyos témakörökben hiányosak az ismeretei, avagy attól még lehet tollas. :)

- - - -
"Igyál, e nedv hűs, mint a - mámor,
s nincs seb, mit heggel nem takar,
igyál, testvér, e mély pohárból,
csupán az első korty fanyar."

k, 2010-09-14 22:18 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Jogos. :)

_____________________________________________________________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

sze, 2010-11-24 11:42 craz

craz képe

"Jó, ha sablonokat használsz az ilyen rövid írásoknál, de akkor az legyen egyértelműen felismerhető sablon-fantasy-világkép, ne egy csipet Gyalog-galopp, két csipet népmese meghintve némi Magic fűszerkeverékkel.

Ennek a nagymestere Terry Pratchett, szerintem nem szégyen akár nyúlni is az eszközeiből."

 

Ugye ezzel nem azt akartad mondani, hogy írjak úgy/azt, amit valaki más. Sajnos szerintem pont ez a baj, hogy egyesek gyarkan nyúlnak "mások eszközeiből", és mostanság olyan novellák - regények - jelennek meg Nyomtatott Könyvként, amik unalmasak, csak olyan epigonnak az epigonjai érzést nyújtanak.

Mindig is arra törekedtem, hogy újat alkossak, ne mást utánozzak. Ezt persze nem tudom mikor mennyire sikerül elérnem, de látom szerkesztők között is lehet ég és föld a különbség.

Terry Prathetet én is szeretem, de leginkább az első két regényét. Miután kezdte "sablonosan gyártani" a regényeket, szerintem sokat vesztett a varázsából.

 

 

- - - -
"Igyál, e nedv hűs, mint a - mámor,
s nincs seb, mit heggel nem takar,
igyál, testvér, e mély pohárból,
csupán az első korty fanyar."

cs, 2010-11-25 17:16 krystohans

krystohans képe

 Az előzmény nélkül kissé fura itt ez a válasz, de akkor legyen:

A kiragadott részleted valóban olybá teszi az írásomat, mintha felhívás lenne plagizálásra.

Akkor ismét: ha helyzet, vagy jellemkomikumot kívánsz ábrázolni, ahhoz egy jól felépített világ- és társadalmi háttér kell, amiben a komikus figurád csetlik-botlik, illetlenkedik. Amennyiben a novellisztikus tömörséggel felvázolt világ is olyan kaotikus, hogy eldönthetetlen, hogy ez egy népmesei, Monty Python filmbéli, avagy valami fantasy világ törvényeire épülő háttér, úgy a szereplők csupán idétlenkedni tudnak.

Terry Pratchettet sem lenyúlni kell, hanem megfigyelni, hogyan épített fel tudatosan egy Korongvilágot, benne archetípusokkal, és ezekkel miként vesz torzítós górcső alá filozófiai témaköröknek is beillő témákat: az egyházat és a demokráciát (Kisistenek), az ókor mai megítélését (Piramisok), a népmeséket (Vége a mesének), a kommunizmust (Érdekes idők), a celeb-jelenséget (Gördülő kövek), a despotizmust és diszkriminációt (Őrség, őrség!).

Egyébként ő az, aki a sablonjaira rájátszva, a humor nagyszerű eszközeivé alakítja azokat az Érdekes időkben.

A munkamódszerén túl, amivel felépíti a hátterét a történeteinek, az archetípusai is olyanok, amiket igazából nehéz megkerülni, teljesen mással helyettesíteni. 

Nem ragozom tovább, csak azért írtam ide is ezeket, hogy ne lógjon a levegőben a beidézett részlet a levelemből.

 

___________________
Portölcsér vagyok
Szél játéka összetart
Ha megunt, szétszór

 

cs, 2010-11-25 17:34 craz

craz képe

Jó pár éve építgetek egy saját fantasy világot, amiben törekedtem arra, hogy egyik létező világhoz se hasonlítson - már amennyire lehet ilyet tenni 2010-ben.

Ez a novella sem a levegőben lóg, hanem szerves része az eddigi, e világban elkövetett írásaimnak.

- - - -
"Igyál, e nedv hűs, mint a - mámor,
s nincs seb, mit heggel nem takar,
igyál, testvér, e mély pohárból,
csupán az első korty fanyar."

cs, 2010-11-25 19:16 krystohans

krystohans képe

 Az elmúlt másfél/két órát a fantasy világod megismerésére szántam:)

A világ neve: Nyakonöntött Próbagoblin, ami egy kocsmából, bányatavakból, néhány földalatti üregből és pár mágikus lakhelyből áll. Arra merek következtetni, hogy itt magiokrácia van. Nyertem?

 

___________________
Portölcsér vagyok
Szél játéka összetart
Ha megunt, szétszór

 

cs, 2010-11-25 19:37 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Ne vonj le elhamarkodott következtetéseket! Az én tök egyedi, utánozhatatlan és tolkieni részletességgel felépített világom jelenleg egy, azaz 1 darab fából áll (teljes biológiai leírással, saját mini ökoszisztémával, még társulást is alkot), mégsem egy túlnyomórészt erdei világ. (Persze ezt csak én tudom.) Mindössze azóta is mélyen lusta voltam kidolgozni. (De a mágiának durva szabályai vannak, és rákot okoz, hehehe.)

_____________________
Dr. Bloody Dora

cs, 2010-11-25 19:47 Györeizé

Györeizé képe

Lehetne az mondjuk egy mélytengeri fa, hogy még fentezibb legyen. És ha már tenger: ott az is más értelmet nyer, hogy a mágia rákot okoz. ;)

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

cs, 2010-11-25 20:55 krystohans

krystohans képe

 Olvastam a pafi.hu-n egy fákra kiírt pályázatot. Talán még lehet nevezni.

 

___________________
Portölcsér vagyok
Szél játéka összetart
Ha megunt, szétszór

 

cs, 2010-11-25 22:03 craz

craz képe

És elvesztegetett idő volt? :)

Akkor már csak kb 264 ezer karakter hiányozna, avagy egy talán soha be nem fejeződő regényem eleje. :P

- - - -
"Igyál, e nedv hűs, mint a - mámor,
s nincs seb, mit heggel nem takar,
igyál, testvér, e mély pohárból,
csupán az első korty fanyar."

cs, 2010-11-25 23:18 krystohans

krystohans képe

 A Nyakonöntött Próbagoblin nálam Nyóclábú Gebe volt, de amióta nincs Valhalla Kiadó, az már nem poén. Szívesen elmerülök az ilyen világokba, ha van mélysége, mert üdít és lazít, mint hideg sör a nyári forróságban. Az elkezdetlen/befejezetlen regényed 5. fejezetébe is belenéztem, és majd olvasom a többit is, mert az valami olyasmi. A rövid, humoros írásokról viszont továbbra is tartom, amit leírtam.

 

___________________
Portölcsér vagyok
Szél játéka összetart
Ha megunt, szétszór