Egy álom ki nem mondott gondolatai

Egy álom ki nem mondott gondolatai

Ülök itt, egy ismeretlen szobában, nem tudom, hogy kerültem ide, mit csinálok, miért teszem – iszom, egy pohár whiskyt – éget – merőn nézem a falat – kiöntök egy kevéske italt, az asztalra loccsan, füst száll fel – mi lehet ez? – felpattanok és eldobom magamtól a füstölgő poharat – széttörik, kígyók tekergőznek elő belőle, rémesen sziszegnek – a falnak tántorodom előlük – hideg, nedves, valami sűrű lé csorog végig a hátamon – elugrom, nagy ég! vér szivárog ott, ahol az előbb álltam – hozzáérek a másik falhoz, vörös bugyogás – nem fal az már, festett vér, még tartja valami láthatatlan, de már csöpög, csorog, mindenhonnan – nyakamon lefolyik valami – felnézek, a plafon is véres, mindenütt véres – a padló? állok rajta, de nem! – süpped – végem, futok az asztalhoz – felugrom a tetejére – felnézek – véres cseppek a szemüvegemen, de látom, látok – ott, fent, egy ablak, a plafonon, úszik a véren, mint a tavon a papír, csak fordítva – ugrom, elrugaszkodom, elérem – bebújok rajta – új hely, ez nem szoba, sivár térség – hamvasztás, haldoklik a természet – sehol virág, fű, bokor, csak fák – azok ravatalon fekszenek, siratni ki sírna értük? – hosszú embersor kígyózik, őrök, engem is odaküldenek – beállok, megyünk – meg akarok szökni, bárhogy, bármi áron, de el innen, messze – ez csak egy álom, tudok repülni – csapkodok, ugrálok, lerántanak, feladom – arra nincs szabadság – meglátok egy sziklát, éles, széles, nekiugranék – arra van szabadulás - egy előttem álló kiugrik a sorból, neki a sziklának – szétveri a fejét, ahogy én akartam – vére kifröccsen a földre, szikkadt agyveleje elmorzsolódik – a vörös vérét beszívja a szomjas föld, egyszerre fű fakad a helyén, teste hamuvá válik, elfújja a szél –belőle fű nőtt – vérvörös fű, ami egyre feketedik, majd elszárad – a földből higany gyöngyözik elő – hátulról meglöknek, ne bámuljak – egy expressz vonatba terelnek, visznek a modern haláltáborokba – bent vagyok, ablak mellé ültetnek – nem akarok ide ülni, most nem! – mellettem egy ősöreg koldus – fehér szakállán vércseppek jelennek meg – fuldoklik – elviszik – egy új ember ül mellém – valami Adonisz, mosolyog rám, visszamosolyognék, de csak torz grimasz lesz belőle – a fákat temetik kinn, azt nézem – van, amelyiket a földbe teszik, és fű nő belőle, mint abból a másik szerencsésből, van, amelyiket elégetik – sárga füst száll belőlük, az terjeng a levegőben – Adonisz beszél, hozzám, egy nyelven, lehet, hogy magyarul, nem értem, nem érdekel – megfogja a kezem, elhúznám, de nincs erőm, megszólalnék, de nem tudok – egy zökkenéssel megindulunk, lassan elindul a táj, majd hirtelen megállunk – az Adonisz elengedi a kezem, kiszáll a vonatból – „kedves lány”, azt mondja – elakadtunk, jön egy másik szerelvény – én is kimegyek, a másik kocsiból is előbújnak az utasok – állatok, de nem – egy óriásmókus hét lábbal – egy szarvas tizenegy fejjel – egy ló, csak a feje hiányzik és a patáin vannak a szemei, meg két lábon jár – minket beterelnek egy ketrecbe – az állatok szertartásokba kezdenek, hihetetlen szerkezeteket bökdösnek egymás felé, majd felénk – ott az Adonisz, szépen tűri – én összeriadok, nem értem – két őr megfog, betuszkol egy kis ketrecbe –hangok nélkül rám parancsolnak, hogy vetkőzzek le – lehajtom a fejem, engedelmeskedem – gombolnám az ingem, de nincs rajtam – kimondatlan dühvel fordulok hozzájuk – újra elismétlik a parancsot, megbökik az ingemet – rajtam van, nem értem – jön az Adonisz, ő is megkapja a parancsot – intek, ne tedd – az egyik őr felém bök a dárdájával – elektromos szikra csípi a karom – mosolyog – elteszi a hasa elől a dárdát, ott nyugszik az oldalán – teljes erőből hasba rúgom, hátratántorodik – nekiugrom, próbálom kitépni a dárdáját – lelököm a földre – az Adonisz a másikkal foglalkozik – nem engedi a lándzsát, rálépek a karjára, hogy szétnyíljon a marka – felkelne, erre rálépek a torkára – enged, túl hirtelen – megbillenek, a testsúlyom a torkára nehezedik – véres bugyogás, hideg vér – a földön fém van, nem issza be – a dárdát beledöföm a másik őr testébe – átszúrt törzzsel zuhan le, a lándzsa szétégette a bőrét – az Adonisz felkapja a fegyverét, nekicsap a ketrec rácsának – a fém jó vezető, ellenáll – próbálja kézi erővel kinyitni, én ere középre húzódom – „kedves lány” kezdi megint – hatalmas kisülés, a rengeteg elektromosság szénné égette – rés támadt a rácson – a föld benyomul, felemészti a két őrt – Adoniszból higany gőzölög, nem fű nő, hanem hamu-rózsák, megkövülnek és szétporladnak – kilépek – egy ajtó, ajtó a semmibe – megkerülöm, bekukucskálok rajta – magamat látom, harcolok az őrrel – ez a múltat mutatja? a másik oldala a jövőt – kinyitnám, zárva, feszegetem – kiszakad a kilincs –nekidőlök az ajtónak, eldől – most kinyílik – a föld belsejét mutatja – a jövőt nem láthatom – sok kis hangya, futkároznak – feljönnek az ajtón át – nem hangyák, sok kis ember, vagy én vagyok óriás? – másznának rám, eltaposom mindet – a világ széthullani látszik – egyedül vagyok, mindenki szétporlad, füvek nőnek belőlük és rothadnak el – „kedves lány”, egy csonthang szól hozzám – csontkezek fonódnak a torkomra – lerázom magamról, majd készségesen átnyújtom a döbbent tulajdonosának – „kedves lány” – ennyi maradt belőle – lehajtja a fejét, a szél elhordja porát – a szél, a füstöt tereli, tele van vele a levegő, felém tornyosul, nevet, hangtalanul – felnézek, az égre, az égi mintákra – kiáltok, de egy szó sem hagyja el az ajkamat – mutasd magad! te, ki vagy, te, világ teremtője, őrült lény, és miért én? én! engem akarsz megölni, miért? mutasd magad! – a szél erősödik, egy villanás, a fellegek tornyosulnak – egy kard esik csengve a lábaim elé – felveszem – neve: végzet – elered az ezüsteső – koppanva hullnak a cseppek – nem ezüst! tű! – közelebb jön a vihar – a sárga felhők ontják a fémszilánkok záporát – felemelem a szívem fölé a kardot – a vihar karnyújtásnyira előttem áll meg – vagy én, vagy az elemek, de megölnek – az ég nevet – a föld vérzik, a tűk felsebzik – ömlik a vér, kavarog, a patakok a lábamnál folynak – hátrébb lépek, a helyemen űr támad, vérzik a levegő is – vérzik a lég, a felhők nevetnek – a kardot az ég felé nyújtom – ha meg kell halnom, ha elér az eső, mutasd magad! – a szél kavarog, a por, a vér, egy tükör, hatalmas, hatalmas – látom benne magamat, de ez nem én vagyok, a ruhám éjfekete, díszei a csillagok, uszályom a füst, koronám élő lángnyelvek, köztük drágakő, az eleven sötétség – a szemem a semmire, az űrre nyílik, nem barna, mint az enyém – nevet a kép, hangtalanul – nem győzhetem le, ő a világok úrnője, nem sikerülhet, mert ő én vagyok – a vihar nem jön közelebb – farkasszemet nézek a képmásommal, leeresztem a kardot – a fény lassan visszatér a szemébe, már nem nevet, ő is néz – elindulok felé – átlépek a vértükrön – én ő lettem, ő én, a ruhája rajtam, de a koronán két drágakő – az eleven fény és sötétség – bennem van minden – a vihar megszűnik, a világ megszűnik, de még előtte egy pillanatig sivár marad – nemsokára felébredek, de addig farkasszemet nézek magammal, belül, és utána is, örökké, amíg valamelyikünk nem pislant, mert akkor vesztett, végleg, meghal, de vele hal a másik is - meghalok akkor – és mennem kell, addig, míg a fáradságtól kimerülten le nem hunyom a szemem - -

3.88312
Te szavazatod: Nincs Átlag: 3.9 (14 szavazat)

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

sze, 2005-01-19 07:08 Max

Max képe

Hát... elég furcsa írásmod! Be kell valjam tényleg egy kusza álomhoz hasonlít. De számomra inkább zavaró volt, mint horrorisztikus. Meg mintha egy kicsit sokat ismétlődött volna benne a "vér" szócska.
Mindent össze vetve: Fura, de nem rossz! ;)
______________________________________________________________________

"Míg ellenségeim a menybe mentek, én addig itt maradtam a pokolban."

p, 2005-01-21 06:45 Misaerius

Misaerius képe

Nekem nagyon tetszett! Nekem is voltak már hasonló álmaim, ha lesz kedvem, én is leírom őket.
"Lebbentsd félre a függönyt és lépj mögé! Ennyi az egész. Minek habozol, mitől félsz? Attól, hogy nem tudod, mi van a függöny mögött, és hogy onnan nem térünk vissza?" /Goethe: Az ifjú Werther szenvedései/

p, 2005-01-21 12:18 Bau

Bau képe

Kicsit nehezemre esett a végén az olvasás, mindig megakaszt a következő kép, de az álmok valóban ilyenek, ezért is nehéz megérteni őket. Nehéz megérteni mit akarnak mondani. Elgondolkodtam, hogy fogok egy álmos könyvet és végig követem az írást. Talán majd máskor, de érdemes lehet.
A vér túlzott használatával egyet értek. Kicsit fusztrált már a végén, és elveszítette a hatását.
Összeségében izgalmas volt olvasni.

p, 2005-01-21 21:59 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Bau: azt az álmoskönyvet hagyd aludni. :) Semmi köze hozzá, és nem is érdekelt, hogy van-e mellékjelentése azoknak, amiket leírok, vagy sem. Egy álmom alapján írtam, igaz, de "kiprovokált" álom volt, és nem biztos, hogy minden szóról-szóra így történt. A vért sokszor használom, jó, de jobb nem jutott eszembe. :) El is veszti a hatását, éppen ez a lényeg. (Ezt a mondatot én sem igazán értettem, de biztosan igazam van.) És az egy dolog, hogy nehéz olvasni, de képzeld el, mit hisztizett össze a Word, mikor meglátta! Egy órán keresztül szórakoztam az installálással. :)
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

szo, 2005-01-22 04:56 Pigeon

Pigeon képe

Tudom, a költészet-művészet egy fura dolog. Szabadságot ad és megköt. De valahogy nem szeretem az 1 mondatos novellákat.
Jó-jó értem a dolgot, hogy faramuci, meg minden. De inkább írtad volna meg versnek. Mikor olvastam az járt a fejemben, hogy egy hosszúra nyúlt, rosszúl tört vers. Novellának gyenge, versnek sok. De ne vegyél túl komolyan, míg nem küldtem be semmit... :)

szo, 2005-01-22 21:59 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Vers?? Na igen, esetleg egy hosszú, rosszul tördelt vers, de az is marad. Én annyira tudok verset írni, mint a csiga gerelyt hajítani az olimpián. :) Bocs, hülye hasonlataim vannak.
Ja, meg ennél értelmesebb novlláim.

Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

v, 2005-01-23 21:02 Pigeon

Pigeon képe

>Ja, meg ennél értelmesebb novlláim.

lássuk!!!!

v, 2005-01-23 22:20 Max

Max képe

Nem szereted a rövid novikat?
Akkor te vagy az én emberem! :D :D :D
Sárkánykard! És majd a másodikrész a Menydörgés, amely akár egy kisregénynek is elmegy (még csak a 3. fejezet közepén tartok, de már hosszabb mint az első rész) :D
______________________________________________________________________

"Míg ellenségeim a menybe mentek, én addig itt maradtam a pokolban."

p, 2005-03-11 21:30 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Kedves Pufóka! Igaz, ezt négyszemközt is elmondhatnám, és látom, hogy itt olvasod a válaszomat a véleményedre, de mondanom kell valamit. Nem tudom, hogy Timi nénihez, vagy Marika nénihez szaladjak! Nem láttad, hogy az egész 1, azaz egy darab mondat, vagy nem tudsz számolni? Jó, nem piszkállak, lehet, hogy nem tűnt fel. :> De azért figyelmeztettelek.
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

k, 2005-04-19 10:24 Csatrad

Csatrad képe

Hmm... Ez ügye nem rémálom. Vagy, ha igen, akkor :o. A vér szó nekem fel se tünt. 1000 seb-ből is lehet vérezni ;) vagy 1000 helyről. Pszichológiai alapon kerülni kell az ilyen jellegű tördelést. Lehet feszegetni a határokat, de ez túl lépte. Viszont dicsérem a munkát, ami mögötte bújik. Részletes kidolgozás. De már a címe alapján is inkább a Gondolatok-ban a helye. A horror szerintem nem a szenvedésről szól. A szörnyképek jók csak a tálalás :/. Az esőnél el volt találva. Az a rész jó. Csak akármi is jelenik meg egy ilyen noviban. Az az egy mondat elnyeli és nem tudnak kiemelkedni a jelenetek, hogy jól megijedjünk tőle ;>

k, 2005-04-19 20:50 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Nem, nem rémálom, ez az egyik legédesebb álmom, ami azóta vissza-visszatér a boldogság pillanataiban. ;>
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

h, 2005-09-05 09:35 Ajmalajv

Ajmalajv képe

Erdekes sztori, eleg ...hogy is mondjam: remiszto! Ennyire horror almom nekem meg nem volt! Sot, almomban a rossz mindig elvont ertelemben jelenik meg, nem pedig ver meg vagohidas gyilkossag...
De ha vannak ilyen almok is, akkor csak annyit kivanok, hogy: Szep almokat :D
------___---___---___------
Ha Isten gazember volna...ram hasonlitana....

cs, 2006-03-16 21:22 ZEZE

ZEZE képe

Az avatarod black dragonjának neve: CALYD! ZEZE jelen volt a születésénél és igazán örül, hogy ismét viszontlátja!:-)
zeze

k, 2005-09-06 13:15 Fényárnyék (nem ellenőrzött)

Üdv!

Tényleg, mint egy álom: expresszív, lenyűgöző, magával sodort ...
Tetszett, és megfogott! :)

"A ragaszkodás szenvedés" (C.G.Jung)

cs, 2006-03-16 21:19 ZEZE

ZEZE képe

ZEZE is ilyen, mikor füvezik... káposzta helyett.:-)
zeze

p, 2006-03-17 14:29 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Ejnye, a kisnyuszik maradjanak meg a káposztánál ("kis káposzta kopasztó ebugatta"). ;) Ezek után megvan, miért teljesen felesleges nekem füveznem: az ilyenek spontán jönnek. :D
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

sze, 2007-03-21 18:48 Omen

Omen képe

huh... :) hát én most olvastam el ezt a kis írást, és nagyon tetszett!!! Lenyűgözött és egyszerűen nem tudtam abbahagyni az olvasást! Gratulálok!

sze, 2007-03-21 20:07 Hematith

Hematith képe

Engem nem zavart az írásmód :) A rémálmokhoz amúgy is bensőséges viszony fűz. Ha gondolod, nyugodtan konziliumozhatunk :D

sze, 2007-06-06 01:17 Kherion

Kherion képe

Tetszett. Az írásmód tényleg kicsit fura, de megteszi a kellő hatást és lendületet ad az egész történetnek. Igen, a vér szócska elég gyakori, de összességében én úgy érzem, hogy nem rontott a mű egészén. :)

Pár éve én is álmodtam hasonlókat, azóta nemigen. Mondjuk mást sem, ami betudható a nyugtató hatásának... (Nem, nem az álmok miatt van szükség a nyugtatóra, ez egy másik történet...)

Ui.: a kritikai kicsit megkésett... Az a két és fél év nem is olyan sok, ha belegondolunk... :D
______________________________________________________________________________________________
"...ultimum exterminatum planetae Stalindromae cum extreme celeritate impero." Jaq Draco Inquisitor, WH40k

sze, 2009-10-28 22:28 Randolph Cain

Randolph Cain képe

No, be kell valljam, ezt a művet már egy éve is olvastam kb. Akkor túl zavarosnak találtam és legyintettem rá, hogy vacak. Azóta felnőttem! :D Rá kellett jönnöm, hogy az álmok télleg ilyenek: zavarosak, és mi van? Néhány dolgot kiemelnék:
"ott, fent, egy ablak, a plafonon, úszik a véren, mint a tavon a papír, csak fordítva" - ez nagyon ott van! (a vér ellenére :D )
"arra van szabadulás- egy előttem álló kiugrik a sorból, neki a sziklának" - itt egy apró kötőjelbaki
"a vörös vérét beszívja a szomjas föld, egyszerre fű fakad a helyén, teste hamuvá válik, elfújja a szél" - szintén zenész, nagyon tetszik
"a fákat temetik kinn, azt nézem" - no komment, szintén :D
"csontkezek fonónak a torkomra" - fonódnak
Egyébként erős nyomasztó benyomódás a lélekbe... itt belül érzem, hogy ez valami rémálom! :D Vagy csak a szokásos? Mindegy, egy éve nem tetszett, hát ebből is látszik mennyit változik az ember. Embert mondtam volna? :D

sze, 2009-10-28 22:38 Dom Wolf

Dom Wolf képe

:-? zavarosan találtam. Menjek vissza felnőni?
:D A maga nemében jó, csak nem ezt a (mű[mielőtt megint rám fognak valamit])nemet kedvelem.
________
"Csak szidj. Előbb utóbb legyengülök, és elbukom.
Most szidd a hazád. Szidd a világot."

sze, 2009-10-28 22:43 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Hö... a javítást kösz, szétverem a hibákat. (Persze nem csak az a bibis benne, amit kiemeltél, de olyan lusta vagyok, mint a föld.) A többi... hát, egy csendes köszönöm. Sosem fogom megszokni, hogy dicsérnek. :)
Dom: nyugodj meg, tényleg zavaros. :) Ha egyszer újraolvasod és megkedveled, lehet, hogy tényleg felnősz hozzá, de az kellemetlen lenne, ha ez a borzalom volna a Karcolat "felnőtt-próba" műve.
_____________________
Dr. Bloody Dora

sze, 2009-10-28 23:13 Sren

Sren képe

Oké, nem foglak dicsérgetni, én simán csak boldog vagyok, hogy előkerült. Ez volt a kedvencem régen is. :D De most elkaptam, és berámolom a könyvjelzők közé. :D
EK: Told. Mégis, mit? Húzni is fáradt vagyok, nemhogy tolni. Ráadásul az imént kérdeztek meg - igen, engem - kérek-e Hello Kitty-s háttérképet. A fáradtság fokozódott.

cs, 2009-10-29 22:10 Bloody Dora

Bloody Dora képe

És kértél Hello Kitty-s háttérképet? Ha igen, add oda nekem is. :P
(A könyvjelzőzést köszönöm... :red: )
EK: rokon. Nem, tudtommal nem, csak lélekben.
_____________________
Dr. Bloody Dora

szo, 2010-10-09 22:00 Liliana

Liliana képe

Egy mondat, sok vér. :) Nem akarok szerepelni az álmaidban. Fura módi, de nekem tetszett. Sőt mi több követni is tudtalak (azt hiszem). Ráadásul, ebben nem látok túlírást sem. :)

Kérsz csillagokat? Vagy megelégedsz, a gratulációmmal?

Érezd, ahogy a szavak hangjegyekké válnak, és végül láthatóvá válik előtted a dallam!
"Jó boszorkány vagyok, és legyőzöm a gonosz banyákat!"

szo, 2010-10-09 22:42 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Ha a csillagok felfelé húzzák az átlagot, kérek! :) (Tulajdonképpen rohadtul nem érdekel a csillagszám, de állítólag sok ötcsillag jót tesz az emésztésnek.)

Mi van, újraolvasó-projekt?

_____________________
Dr. Bloody Dora

v, 2010-10-10 09:41 Liliana

Liliana képe

Felhúztam a csillagszámot! :)

Igen valami olyasmi, nem hibákra megyek, hanem élményre. :)

Ráadásul olyan "jó" látni, hogy ti is indultatok valahonnan! :)

Érezd, ahogy a szavak hangjegyekké válnak, és végül láthatóvá válik előtted a dallam!
"Jó boszorkány vagyok, és legyőzöm a gonosz banyákat!"

szo, 2014-02-08 16:39 Sallie

3

Az irasmod tenyleg kulonleges, neha nem is annyira kovetheto, de tenyleg ilyen egy alom, amennyire emlekszunk ra. Az eleje nagyon tetszett, az nagyon megihletett:) Kicsit tényleg tul véres, nem tudom hogy ezt thrillernek szantad e, mert ahhoz kicsit sok benne a ver..de alalpvetoen tetszett, sok fantazia van benne:)

Sallie