Út az erdőn át

Gyermekkoromban az erdő mellett laktunk egy városszéli kis településen. Ez az erdő nem volt fogható a hegységek végtelen erdeihez, de azért meglehetősen nagy volt. Turistaösvénye is volt, meg egy régi mohos út, alig nagyobb egy őzcsapásnál. Gyakran jártam azon az úton éppen azért, mert tilalmas volt. Sötét, és félelmetes.
Pár évente mindig eltűnt arra egy- két gyerek. Egyszer még egy kempingező család is, hatalmas ribillió volt emlékszem. Hetekig kutattak utánuk, de sose kerültek elő. A környék fel volt bolydulva a történtek miatt. A régi lápról beszéltek amit lassan felfalt az erdő, ahogy egyre hátrébb szorult a várostól. Azt mondták, hogy még mindig vannak ingoványos részek a több éves avar, és tűlevél réteg alatt megbújva. De az öregebbektől néha mást is lehetett hallani, jöttünkre elharapott félmondatokat. Amolyan falusi legendákat, hogy a régi úton ördögöt idézett egyszer valaki még régen, mikor a falu csak egy kis favágó településként létezett. Csak a tetemére találtak rá… Vagy hogy éppenséggel szellemek járnak ott, de még olyat is hallottam egyszer, hogy maga a sátán követel áldozatot. A babonaság nehezen hal ki vidéken.
Kilenc esztendős voltam azon a nyáron mikor a család eltűnt, majdnem tíz, amire persze roppant nagyra voltam. Anyám minden nap a lelkemre kötötte, hogy ne csatangoljak messzire. És az isten szerelmére nehogy a régi úton menjek az erdőn át! Egyáltalában ne is játsszak az erdőben, elég tágas a kert, és játszótér is van a művelődési háznál.
Szentül meg is ígértem, és persze eszem ágában sem volt betartani. Hisz olyan édesen borzongató volt a srácokkal az erdőben kószálni. Kinek kell a dedós játszótér, mikor a legegyszerűbb játék is olyan elemien izgalmas az iszalagos csalitosban. És ha pont mi találnánk meg az eltűnt családot! A veszély igazi zamata volt benne.
Mikor az árnyak baljósan borulnak föléd, ahogy lapulsz az avaron, véred a füledben zakatol, hogy már majdnem sikoltasz. És az édes megkönnyebbülés, az ősi diadal érzése, mikor lihegve törsz elő nyomodban a többiekkel. És csak futsz lélekszakadva mert tudod, aki az utolsó azt elkapja a szörny. Hol filmben látott idegen, vagy zombi, vagy képzeletbeli szafarink oroszlánja. És addig a rémisztő, mámoros percig tudod, hogy így van. Elkaphat, és te legyőzted, élsz. Még sosem éltél ennyire.
Ó a tíz körüli fiúk és a veszély! Az anyák aggódó tekintete tudja, hogy van ez. Éppen csak szeretnék azt hinni az ő fiuk nem ilyen. Az a rendes szófogadó gyerek?
Nagyapám viszont gyakorlatias, régimódi ember volt. Galambősz, kevés szavú, ragyogó bölcs, és valahogy huncut szemekkel. Ha az öregúr mondott valamit arra érdemes volt odafigyelni.
Mikor kimerülve megtépázott hajjal tértem vissza erdei játékunkról félrevont a kertbe. A meleg levegő vibrált az aszfalt felett a lemenő nap fényében. Leültünk a szénaillatú tornácon az ócska függőágyra, és hideg limonádéd iszogattunk.
- Az erdőben voltál - mondta anélkül, hogy rám nézett volna.
Ha kérdés lett volna, talán letagadom, de nem az volt, még csak nem is szemrehányás. Úgy mondta mintha valami elkerülhetetlen, helyénvaló dolog lenne. Mintha csak azt mondta volna: reggel fölkelt a nap. Hallgattam hát, és nagyapám a fejemre tette a kezét. Ritkán simogatott vagy ölelt meg. Az a fajta volt, aki szürke szeme egyetlen villanásával a porba sújtja az embert, vagy épp szárnyakat ad neki. Jól esett hát kérges tenyerének súlya forró koponyámon.
- Mondok neked valamit fiú- szólalt meg ismét. –Amikor ennyi idős voltam az erdő még a házunkig ért. Az az öreg út pedig Gibbsonék kaszálójánál kezdődött. Akkor is tűntek el gyerekek. Több mint másfelé. Néha lehet tényleg a láp volt, az nem ad vissza semmit. De én mondom, van abban az erdőben valami. Annál az útnál. Van ott valami fiú, és engem egyszer majdnem elkapott bizony.
Elhallgatott kicsit, a távoli erdőre figyelt. A fák sötét csíkjára a vetéseken túl. Izgatottan vártam hogy folytassa. Sosem beszélt még ennyit egyszerre. Órákig barkácsoltunk, vagy horgásztunk együtt, de nem igazán társalogtunk. Félszavakból is értettük egymást.
- Majdnem elkapott – nézett végre rám. –A sarkamban volt, és tudod mi mentett meg? Egy őz. Kiszalad előttem, ahogy futottam félőrülten. Majdnem legázolt, ahogy kirontott a bozótból. Egy pillanatra elfeledtem minden mást. Olyan közel volt, hogy meg tudtam volna érinteni. Csak egy másodperc volt, de mire újra nekiiramodtam, már nem volt a nyomomban semmi!
Azt hiszem még a számat is tátva feledtem, ahogy hallgattam a történetet.
- Tudod mi történt fiú?
Megráztam a fejem, nem mertem megszólalni, nehogy abbahagyja.
- Az, hogy arra az egy pillanatra nem féltem. Egy pillanatra elfeledtem az őz miatt. Úgyhogy Billy ha az erdőben jársz azon az úton, nehogy rágondolj! Mert én mondom neked a félelemre jön, és félelemből van.
Meg voltam rendülve, még sose szólított a nevemen. Mindig csak „fiú” voltam, de most megtette újra.
- Ígérd meg Billy!
- Ígérem nagypapa.
Még üldögéltünk, de már nem beszéltünk. Elmondott mindent, amit akart.
Azon a nyáron nem jártam a régi úton, nagyapám története elvette a kedvem, de hamar elfeledtem a dolgot. Tíz évesen túl sok minden történik az emberrel ahhoz, hogy ilyesmit sokáig komolyan vegyen. A következő nyáron se jártam ott, mert egy igazi gördeszka pálya épült a suli mögött. De eljött a napja, mikor nagyapám szavai életbevágó fontosságot kaptak. Tízenharmadik nyaramat újsütetű városi barátaimmal töltöttem. Rémesen vagánynak éreztem magamat mikor egy pakli disznó kártyával, meg Jack apjának elcsórt fél doboz cigijével kimentünk az erdőbe. Észre se vettem, mikor tértünk rá arra az útra, mintha magától kanyarodott volna a lábunk alá. Bevackoltuk magunkat a csalitosba és próbáltunk nem köhögni fuldokolva miközben szívtuk az erős dohányt. Már nem emlékszem mivel kezdődött, talán egy ág reccsent, talán éppen a csend lett túl sűrű. Sam elkezdett hülyülni, hogy itt a gyerekevő szörny, és pont ilyen kis pisisekre fáj a foga, mint Jack meg én. Ezt persze azért mondta, mert ő volt a legfiatalabb. Röhögtünk rajta, de nem volt igazán vicces. Kezdett szürkülni, és valahogy baljóslatú volt a fák sűrűsödő árnyékában. Jack huhogni kezdett, és zombi mozgást utánozva utánunk nyúlkált.
Valami mögöttünk alig pár méterre szintén huhogott. Olyan volt, mint Jack hangjának rémes paródiája. Mintha ellopta volna Jack hangját, hogy valami fájdalmas iszonyattá torzítsa. Borzalmas, jeges idegenség sütött belőle. Üvöltve rohantunk ki az útra, pánikba estünk, egymást is letapostuk volna, ha kell. És az a valami, egy iszonyú nagy valami törte mögöttünk át magát. Éreztük a csontjainkban, legősibb részeinkben az idegeinken táncoló iszonyú felismerést. A szörny, az élő rémálom eljött értünk az idők homályából, hogy elkapjon.
Sam lemaradt csak Jack süvített mellettem halálra vált arccal. Sikoltás hallatszott mögöttünk, és én épp időben ordítottam Jackre.
- Ne nézz hátra!
Teljes bizonyossággal tudtam, ha hátranézünk és meglátjuk azt az iszonyatot, akkor mi is elvesztünk. Sam - en már nem segíthetünk. Hirtelen beugrott minden, amit nagyapám mondott. A félelemre jön, és félelemből van. Ne gondolj rá Billy!
De hogy is ne gondolnék rá, ha egyszer itt van mögöttem, fölfalta Sam - et és még mindig jön, egyre közelebb!
- Impius! Gondolj a számaikra! –kiáltottam elfúlón Jacknek.
Nem tudom, hallotta - e. Hirtelen csak ez jutott eszembe. A kedvenc rock együttesünk.
- Halálos törvény, Eljön a hajnal, Magányos vándor, Pokoli kárhozat! Mondjad Jack! Mondjad!
Ezt már szinte sikítottam, és Jack, az áldott jó Jack mondta. Üvöltöttük együtt a számokat rohanva az erdőn át. A zaj, az a rémes zaj pedig elhalkult mögöttünk. De nem úgy mintha távolodna, hanem mintha kisebbedne. Gyengülne. Még akkor is hadartuk a slágereket mikor már a mezőn futottunk. Meg sem álltunk a házunkig, irtózatos iramot diktáltunk, bárki, akit nem fűt rettegés már összerogyott volna. Végletekig kimerülve, zihálva estünk a szobámba. Még annyi erőm volt, hogy fölkapcsoljam a villanyt, kellett a fény. Aztán csak vacogtunk a harminc fokos augusztusi estében egymásnak dőlve, míg apámék haza nem értek az éves vásárról. Akkor összeszedtük magunkat és lementünk. Én beszéltem, Jack csak állt mellettem sápadtan. Azt mondtam, hogy Sam elment a fák közé a dolgát végezni és nem jött vissza. Vártuk egy darabig, de kezdett sötétedni, úgyhogy hazajöttünk. Anya azt mondta, hogy ez volt a leghelyesebb, még csak az hiányzott volna, hogy mind elkeveredjünk. Aztán elment felhívni Jack papáját. Apa azzal nyugtatott minket, hogy biztos csak más úton ment haza, vagy elbújt hogy megtréfáljon minket. Ekkora fiúk már nem vesznek el az erdőben. Legkésőbb holnapra előkerül.
Majdnem elmondtam neki, hogy nem kerül elő. Se holnap, se azután. Mert elkapta a rém! De azután eszembe jutott, hogyan kapcsolta le a lámpát kiskoromban mikor kértem had maradjon égve éjszakára. Rémek nincsenek is Billy.
Nem, a felnőttek nem hinnék el. Azt gondolnák, csak az ijedségtől beszélünk így, vagy ami még rosszabb azt, hogy bajba keveredtünk. Azt mondtam, amit kellett, Sam - nek már mindegy.
Jacket apu hazavitte a kocsiján, én pedig kimentem a kertbe ahol nagyapa várt rám. Nem mondtam semmit, nem kellett. Nagyapa tudta. Csak mikor átkarolt akkor tört fel belőlem a sírás. Hosszan és szívet tépően zokogtam. Sirattam a barátomat, és sirattam az ártatlanságomat.
Egyáltalán nem bántam mikor következő évben a városba költöztünk. Nagyapa maradt a régi házban, azt mondta, ő már nem tud máshol élni. Ott is halt meg pár év múlva egy ködös novemberi estén. Én pedig igazi városi fiatal lettem, aki még kirándulni se szeretett. A fiatalból pedig szabvány városi emberé váltam két kocsival, és fehér kerítéses kertvárosi házzal. Van csinos feleségem, egy kutyám, és egy fiam Daniel. És nincs erdő a házunk közelében.
Egy kihalt gyártelep az egyetlen kétes hely arrafelé. Az idősebb srácok mindig ott randalíroznak, rég le kellett volna bontani. Valami azonban nem hagy nyugodni. A múlt héten az egyik srácnak nyoma veszett.
Azt hiszem itt az ideje, hogy komolyan elbeszélgessek Danielel a félelem természetéről.
Mert az idők és a helyek változhatnak.
De mindig van egy út az erdőn át.

4.3
Te szavazatod: Nincs Átlag: 4.3 (10 szavazat)

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

p, 2008-03-21 12:31 Blade

Blade képe

Nekem nem tűnt annyira kingesnek. A horror és a szörny jelenléte nem egyenlő kinggel...:)

Jó volt a hangulatkeltés, ha a vesszőhibáidat is kijavítod, sok csillagot kapsz ;)

---- ----
So dark the con of man - Mily' sötét az emberi ármány.
----
"Mert zseni csak egy volt, mégpedig Neumann János. Mi, többiek tehetségesek voltunk, de nem voltunk zsenik..." - Wigner Jenő, Nobel díjas fizikus
---- ----

p, 2008-03-21 13:07 miyoku

miyoku képe

szerintem se kinges. :)
"amire persze roppant nagyra voltam. " ez nem tetszett. a bill és jackhez nem kell kötőjel, mert ejted a szó végi betüket.
amúgy jó kis story, hangulatos! tetszett!
::::::::::::::::::::::::::::::
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

p, 2008-03-21 12:48 bartha piros

bartha piros képe

Szarkasztikus humor nélkül is jó!:)
Vannak nagyon jól megfogalmazott, 100%os mondatok!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Másként volt, amikor még léteztek olyan emberek ezen a világon, akik tudták, hogy valaki képes hegyi oroszlánná vagy madárrá változni vagy egyszerűen röpülni...

szo, 2008-03-22 11:45 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Igen, én is valami ilyesmit válaszolnék, így nem ismétlem Piros véleményét. Ügyes írás! :)
(EK.: fut. Igen, hát futás az volt benne. Fuss, EK. menekülj! Vagy: Fuss, Forest! :D )
__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

p, 2008-03-21 16:50 hazmat

hazmat képe

Félelmetesz. 8O Szóval ehhez is van fantáziád. :) Hogy mik vannak benned… ;)
______________________________________
"Az álomvilág magába zár, de simogat, nem eltemet,
Benned él, mert nem lesz másé, a sírba is majd elviszed" - Alhana

p, 2008-03-21 18:04 Kentaur

Kentaur képe

Köszönöm!Javítom még akkor a csillagok reményében!!!!
----------------------------------------------------------------

Ha a menyországban nincs csoki,és rockzene...akkor NEM megyek!!!

p, 2008-03-21 18:26 miyoku

miyoku képe

a neveket is! :) aztán már tökéletes lesz
és pontozunk is. :)
:::::::::::::::::::::::::::::::
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

p, 2010-03-12 17:02 Astrum Claritas

Astrum Claritas képe

Húúúú, ez elég jól sikerült!! Voltak benne ismerős elemek, mint pl a(z): erdő, ahol eltünnek emberek, -de ettől eltekintve kifogástalan. Egészen beleéltem magam, főleg a közepén. Szépek benne a szereplő- és helyszín leírások! :) 

Gratulálok! :) 

p, 2010-03-12 21:32 Kentaur

Kentaur képe

Köszönöm. No igen, az erdőben el szoktak tévedni emberek néhanap, ez nem egy új dolog. :-D Komolyra véve:régi téma, de a régi témák és ősi félelmek jók előszedve, és más szemszögből megfogva. Nekem is kedves novellám ez, ez volt az első, ami megjelent nyomtatásban (a kettőből :-D )

----------------------------------------------------------------------------

"L'homme n'est rien, l'oeuvre – tout." (Az ember semmi, a mű – minden.) Gustave Flaubert.

p, 2008-03-21 20:48 Kentaur

Kentaur képe

Na így már jó?
----------------------------------------------------------------

Ha a menyországban nincs csoki,és rockzene...akkor NEM megyek!!!

p, 2008-03-21 22:13 miyoku

miyoku képe

ühüm, meg is kaptad rá az 5-öst! én csak 5-ösöket szokok osztogatni, mert nem akarom senki munkáját lehúzni. azt meg kevesen kapnak. :)
alulról a 3. sorban maradt még egy daniel-el.
szeretem ha vk ilyen lelkiismeretes és rögtön javít! :)
::::::::::::::::::::::::::::::::
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

szo, 2008-03-22 10:44 Kentaur

Kentaur képe

Kijavítva! .-)
----------------------------------------------------------------

Ha a menyországban nincs csoki,és rockzene...akkor NEM megyek!!!

p, 2008-03-21 22:36 hazmat

hazmat képe

Ez a sztori "élt", amikor olvastam a frász kerülgetett, néha. (honnét másoltad?)
Na jó mivel javítottad, kapsz tőlem is csillagot. ;)
______________________________________
"Az álomvilág magába zár, de simogat, nem eltemet,
Benned él, mert nem lesz másé, a sírba is majd elviszed" - Alhana

szo, 2008-03-22 10:52 Kentaur

Kentaur képe

Komolyan? Jaj de jó, hogy tud az ember örülni ha másra ráhozza a frászt! :>

Kód:szar
Esküszöm!
Én kinyírom ezt az
EK-t!!!! :x
----------------------------------------------------------------

Ha a menyországban nincs csoki,és rockzene...akkor NEM megyek!!!

szo, 2008-03-22 11:29 hazmat

hazmat képe

Azt elfelejtettem mondani, hogy erdő közelében nőttem fel, és gyermekkoromból rémlik valami hasonló történet, ami velem esett meg... (a fenyvesben, egy dombon, ahol játszottunk régen, van egy százéves kripta, ahová egy bárót temettek, úgy rémlik, ez mintha néha előjött volna...)hogy én mennyit futkároztam akkor. :|
______________________________________
"Az álomvilág magába zár, de simogat, nem eltemet,
Benned él, mert nem lesz másé, a sírba is majd elviszed" - Alhana

szo, 2008-03-22 13:28 miyoku

miyoku képe

de jó, izgis lehetett!
nekem gyerekkori álmom temetőben aludni.
::::::::::::::::::::::::::::::
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

szo, 2008-03-22 15:01 hazmat

hazmat képe

Nem a legjobb hely alvásra. Sok a hulla és kemény, meg hideg a sírt fedő márvány...
______________________________________
"Az álomvilág magába zár, de simogat, nem eltemet,
Benned él, mert nem lesz másé, a sírba is majd elviszed" - Alhana

szo, 2008-03-22 15:45 miyoku

miyoku képe

temetőben, nem koporsón.
::::::::::::::::::::::::::::::
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

szo, 2008-03-22 16:52 hazmat

hazmat képe

No igen, az is kellemes, nyár közepén ott heverészni (miközben mindenféle bogarak mászkálnak rajtam) egyébként tengerparton heverni, durmolni a napernyő alatt, miközben hallgatom a kékség zúgását, az is érzelemgazdag élményt tud nyújtani. ;)

______________________________________
"Az álomvilág magába zár, de simogat, nem eltemet,
Benned él, mert nem lesz másé, a sírba is majd elviszed" - Alhana

szo, 2008-03-22 15:45 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Én már aludtam temetőben, de nem különösebben izgi. Hm, aludtam pár hülye helyen: temetőben, teherautó alatt, asztalon és alatta, stb. :)
__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

v, 2008-03-23 15:27 isslac

Halála után mindenki a temetöben fog aludni, csak annyi külömbséggel hogy egy koporsóban. A temetö engem valahogy sosem vonzott, talán azért mert van egy kísérteties kisugárzása, de lehet csak azért mert valahogy nem nagyon szeretnék meghalni.

szo, 2008-03-22 15:22 Crystalheart

Helyileg hol is van az a kripta? (Falunév esetleg... :DDD)
___
"Buzogányok csaptak le, pajzsok törtek nyomán, sisakok hasadtak, kardok hulltak földre, kiáltások és sikolyok, ordítások és hörgések ezreivel telt meg a völgy. A zord Halál óriás-kaszájával szántotta az emberek tömegeit..."

szo, 2008-03-22 15:33 hazmat

hazmat képe

Mándok(város)kis fenyves
______________________________________
"Az álomvilág magába zár, de simogat, nem eltemet,
Benned él, mert nem lesz másé, a sírba is majd elviszed" - Alhana

szo, 2008-03-22 16:27 Crystalheart

Hmm, ahogy elnézem, az emberek nagy része gyümölcstermesztéssel foglalkozik ottan. :P Öhm... Keleti vagy nyugati felén van az erdő? Sajnos épp csak félig van róla részletes műholdkép.
___
"Buzogányok csaptak le, pajzsok törtek nyomán, sisakok hasadtak, kardok hulltak földre, kiáltások és sikolyok, ordítások és hörgések ezreivel telt meg a völgy. A zord Halál óriás-kaszájával szántotta az emberek tömegeit..."

szo, 2008-03-22 16:54 hazmat

hazmat képe

Már nem, nem nagyon. Zord idők járnak a gyümölcstermesztőkre. (pedig régen hogy szerettem kijárni a szőlősbe, meg a borházakba. ;)) Változnak az idők. Az erdőkből sem sok maradt már, de ezt a környéket még úgy-ahogy körbeölelik az erdők. (észak-keleti fekvés, azt hiszem)

______________________________________
"Az álomvilág magába zár, de simogat, nem eltemet,
Benned él, mert nem lesz másé, a sírba is majd elviszed" - Alhana

szo, 2008-03-22 17:07 Crystalheart

Hát ott nem nagyon van erdő :DDD

http://img411.imageshack.us/img411/4319/mandok1ba4.jpg

(A GoogleMaps-es linket kiszedtem, nagyon széthúzta az oldalt...)
___
"Buzogányok csaptak le, pajzsok törtek nyomán, sisakok hasadtak, kardok hulltak földre, kiáltások és sikolyok, ordítások és hörgések ezreivel telt meg a völgy. A zord Halál óriás-kaszájával szántotta az emberek tömegeit..."

szo, 2008-03-22 17:18 hazmat

hazmat képe

Pedig van. :) Öt perc alatt kinn vok az erdőbe biciklivel. Keleti v. nyugati irányban, mindegy. Azt te is tudod, ami a térképen egy hangya arasz az a valóságban elefánt. :)
Ha ennyire érdekelnek az erdők mifelénk, egyszer gyere és nézd meg. Ajánlom figyelmedbe a kis tölgyfást, az egy gyönyörű hely. ;)
______________________________________
"Az álomvilág magába zár, de simogat, nem eltemet,
Benned él, mert nem lesz másé, a sírba is majd elviszed" - Alhana

szo, 2008-03-22 17:23 Crystalheart

A linkelt műholdképen rá tudnál bökni, melyik erdő az? :) (A sírhely érdekelne, bár valszeg még jópár évig nem vetődök arra. Bazi messze van innen...)
___
"Buzogányok csaptak le, pajzsok törtek nyomán, sisakok hasadtak, kardok hulltak földre, kiáltások és sikolyok, ordítások és hörgések ezreivel telt meg a völgy. A zord Halál óriás-kaszájával szántotta az emberek tömegeit..."

szo, 2008-03-22 17:29 Blade

Blade képe

Kértek egy erdős topickot a fórumba? Amúgy én is erdő melletti vagyok, két erdésszel a családban...

---- ----
So dark the con of man - Mily' sötét az emberi ármány.
----
"Mert zseni csak egy volt, mégpedig Neumann János. Mi, többiek tehetségesek voltunk, de nem voltunk zsenik..." - Wigner Jenő, Nobel díjas fizikus
---- ----

szo, 2008-03-22 17:43 hazmat

hazmat képe

Akkor nálatok őz és nyúlpörkölt lesz a menü, húsvétkor. ;)
______________________________________
"Az álomvilág magába zár, de simogat, nem eltemet,
Benned él, mert nem lesz másé, a sírba is majd elviszed" - Alhana

szo, 2008-03-22 17:49 Blade

Blade képe

szarvas :)

---- ----
So dark the con of man - Mily' sötét az emberi ármány.
----
"Mert zseni csak egy volt, mégpedig Neumann János. Mi, többiek tehetségesek voltunk, de nem voltunk zsenik..." - Wigner Jenő, Nobel díjas fizikus
---- ----

szo, 2008-03-22 18:00 Crystalheart

Hát, bocs, hogy szétoffoltuk az írást :D A beágyazott nézet előnye, hogy legalább egy blokkban vannak az offok. :P
___
"Buzogányok csaptak le, pajzsok törtek nyomán, sisakok hasadtak, kardok hulltak földre, kiáltások és sikolyok, ordítások és hörgések ezreivel telt meg a völgy. A zord Halál óriás-kaszájával szántotta az emberek tömegeit..."

szo, 2008-03-22 17:38 hazmat

hazmat képe

Mándok-Kálongatanya közötti szakaszon. Ahogy kezdődik az erdő, ott van a fenyves (egy nagy domb jószerivel, tele tűlevelűvel, azon a dombon van, ami érdekel téged) de már nem sok mindent találnál ott. Az idők folyamán a sírrablók mindent elvittek, a kovácsoltvas kerítést, a vésett márványlapokat, a grádicsos feljárót, már csak egy kis horpadás látszik, jelezve, hogy egykor ott volt a kripta...
______________________________________
"Az álomvilág magába zár, de simogat, nem eltemet,
Benned él, mert nem lesz másé, a sírba is majd elviszed" - Alhana

szo, 2008-03-22 18:09 Crystalheart

Ahm, értem... akkor Észak-Nyugat, és kilóg a részletes képből. :D A dombocskát látni vélem még, talán a sötétebb folt a fenyves. :t

Blade, beküldtem egy kicsit univerzálisabbnak ható témaindítványt, Természet címmel. Ha gondolod, ezeket a hsz-okat pakold át oda...
___
"Buzogányok csaptak le, pajzsok törtek nyomán, sisakok hasadtak, kardok hulltak földre, kiáltások és sikolyok, ordítások és hörgések ezreivel telt meg a völgy. A zord Halál óriás-kaszájával szántotta az emberek tömegeit..."

szo, 2008-03-22 13:29 miyoku

miyoku képe

mint sk, aki arra lenne büszke, ha vk szörnyethalna a műve olvasása közben. :)
:::::::::::::::::::::::::::::
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

szo, 2008-03-22 13:16 Crystalheart

Hali, Kentaur, itt az oldalon új vagyok még, de máshol már írtam egy pár értékelést művekhez. :) Most pedig nekilátok az itteni legfrissebbnek, azaz a tiednek, möglássuk, mit találok benne.

Hmm, rögtön az eleje:
"Gyermekkoromban az erdő mellett laktunk egy városszéli kis településen. Ez az erdő nem volt fogható a hegységek végtelen erdeihez, de azért meglehetősen nagy volt. Turistaösvénye is volt, meg egy régi mohos út, alig nagyobb egy őzcsapásnál. Gyakran jártam azon az úton éppen azért, mert tilalmas volt."

Nézd csak meg, hányszor írtad le az "erdő" szót, de a "volt"-ot még annál is többször. Velem is előfordul néha, de itt végigvonul a műveden, nézd csak a képet:

http://img72.imageshack.us/img72/9356/volt1pl3.jpg

Többször elhagyod a vesszőket, pl.: "hatalmas ribillió volt emlékszem" - a "volt" (khmmm... :D) után kéne. "És az isten szerelmére nehogy a régi úton" - "szerelmére" után, stb.

"és hideg limonádéd iszogattunk." - elírtad.

"Rémek nincsenek is Billy." - talán így idézőjelben jobb volna.

"és sirattam az ártatlanságomat." - szerintem nem ideillő, de te tudod.

A végét túl sok mondatra tördelted szerintem.

-----------------------

Most, hogy elolvastam, az a benyomásom, hogy egy kicsit kidolgozatlan, nem figyeltél oda sokmindenre. Valaki itt előttem már írta, hogy vannak benne nagyon jó mondatok - azonban az - így - csak pár mondat, sajnos. Másik, hogy igazából sok többletjelentést nem fedeztem föl benne, amit igen, az túl egyértelmű - "félni nem jó" -, bár ennél a műfajnál talán nem is létfontosságú. Szerintem fontold meg, amiket leírtam, és majd esetleg utána értékelem, mert így olyan 3-4-et adnék rá, de inkább 3-at.

Üdv: Crystalheart
___
"Buzogányok csaptak le, pajzsok törtek nyomán, sisakok hasadtak, kardok hulltak földre, kiáltások és sikolyok, ordítások és hörgések ezreivel telt meg a völgy. A zord Halál óriás-kaszájával szántotta az emberek tömegeit..."

szo, 2008-03-22 20:09 Kentaur

Kentaur képe

Ez aztán az alapos elemzés...köszönet érte!
De nem az volt az értelme, hogy félni nem jó...gondold át még egyszer a mondanivalót, a többletjelentéseket, amik biztosíthatlak vannak benne, és akkor megfontolom véleményed teljes elfogadását. 8-)
A nyelvtani hibákra való szíves figyelemfelhívásod köszönöm! Meg hogy voltál oly kedves időt és fáradságot nem kímélve fogalkozni vele. A szóismétlés tényleg nagy hibám...ez egy viszaemlékezészerű ugye, de multidőben is túl sok a volt :-)Remélem még fejlődöm, csak nemrég kaptam rá az írásra.(hogy kell leállni, függő lettem help!)
----------------------------------------------------------------

Ha a menyországban nincs csoki,és rockzene...akkor NEM megyek!!!

szo, 2008-03-22 20:18 Kentaur

Kentaur képe

Na kivettem egy -két volt-ot.:-)
De a tördelés a végén a hangsúlyozás miatt ilyen, tudjátok,...lassan mondom és baljósan. :-D
----------------------------------------------------------------

Ha a menyországban nincs csoki,és rockzene...akkor NEM megyek!!!

szo, 2008-03-22 20:45 Crystalheart

Szerintem sokat javítana, ha az uccselőtti mondat után ... lenne, és nem volna sortörés. A tördelés megmaradna, sőt, még "lassabban mondanád", azaz olvastatnád. Mivel nem gyakran használod, nem volna zavaró.

A többletjelentést pedig elárulhatná nekem valaki - mondjuk te -, mert ha nem azon a síkon mozog az agyam, úgysem fogok sose rájönni magamtól. :P Vagy leírhatnád, mi ihletett meg, sok írónál-költőnél ez kulcsfontosságú, anélkül az ő művük is félreérthető volna - és így el se, vennéd azért tőlünk a találgatás élvezetét :)

(Állítólag megesett, hogy Arany egyik verséről egy újságban egyszer leközöltek egy elemzést, még életében. Halála után a holmijai között megtalállták az újságot, és egy olyasmi sor mellé, hogy "A költő azt akarta mondani..." szépen odajegyezte, hogy "akarta a fene" :DDD Én legalábbis ilyenw verzióban hallottam. :) Ennek több tanulsága is van, pl hogy ne kezdjünk elemzésben eképp mondatot, de az is, hogy mindenkinek mást jelenthet a mű. Én a részemről, ha nem is mindig rögtön, de azért idővel elszórok némi infómorzsát, miért, mire, milyen célból is írtam.)
___
"Buzogányok csaptak le, pajzsok törtek nyomán, sisakok hasadtak, kardok hulltak földre, kiáltások és sikolyok, ordítások és hörgések ezreivel telt meg a völgy. A zord Halál óriás-kaszájával szántotta az emberek tömegeit..."

szo, 2008-03-22 21:22 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Huhh, nerég volt erről vita, hogy egy mű értékét mennyire befolyásolja az, hogy az író közben mire gondolt, vagy mit értett alatta, amikor írta. Számít-e az, hogy abszolút közönséges dologra gondolt, amikor évszázadokkal később mindenki magasröptűnek és mélyértelmű műnek tartja az alkotását?
Az én véleméynem: egyáltalán nem számít. A mű értékelése akkor a legjobb, ha nem tudsz semmit az írójáról vagy annak gondolatvilágáról.
Amúgy több íróval megesett, hogy a kortársai elemzésére csak legyintett, hogy teljesen félreértik...
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

szo, 2008-03-22 21:26 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Másik magyartanárnőmet idézve: "Az író megírta. Az irodalom dolga a belemagyarázás. Ha ez jól sikerült, akkor tanítjuk is." :D (Borges egyik cikke alapján mondta ezt)
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

szo, 2008-03-22 21:34 Crystalheart

Csakhogy híresebb szerzőknél úgyis belemagyaráznak valamit, és ha az enyém, akkor már inkább az én gondolataim legyenek azok. :)
___
"Buzogányok csaptak le, pajzsok törtek nyomán, sisakok hasadtak, kardok hulltak földre, kiáltások és sikolyok, ordítások és hörgések ezreivel telt meg a völgy. A zord Halál óriás-kaszájával szántotta az emberek tömegeit..."

szo, 2008-03-22 21:38 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Az a szép, ha már nem a Te gondolataid azok... elvégre akkor "híresebb szerző" lettél. Nem? :)
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

szo, 2008-03-22 21:41 Crystalheart

Nem, az azt jelentené, hogy már elpatkoltam - és esetleg úgy vagyok híres, de az másodlagos - mert akkor már nem tudnék reklamálni a helytelen elemzés miatt. :P
___
"Buzogányok csaptak le, pajzsok törtek nyomán, sisakok hasadtak, kardok hulltak földre, kiáltások és sikolyok, ordítások és hörgések ezreivel telt meg a völgy. A zord Halál óriás-kaszájával szántotta az emberek tömegeit..."

szo, 2008-03-22 21:23 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Nem csak Aranyról van ez az anekdota... :) Bár az ő személyiségéhez nagyon illik.
Nekünk magyartanárnőnk mondta volt érettségi előtt: "Aki azt írja az elemzésben, hogy "a költő azt akarta ezzel kifejezni, hogy...", az automatikusan ötöst kap, csak lábjegyzetben tüntesse fel a helyet és az időpontot, amikor elbeszélgetett Adyval." (Adyról volt épp szó...)
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

v, 2008-03-23 15:53 Kentaur

Kentaur képe

Nézd amikor el kell magyarázni a vicc csattanóját akkor kár is, de ha ragaszkodsz hozzá:az utólsó mondatban van a többletjelentés, miszerint mindig van egy út az erdőn át. Azaz mindig lesz valami amit le kell győzni, félelmünk ami életrekelve fölfalja életünket ha nem győzzük le, ha nem nézünk vele szembe egészen addig amíg rettegünk tőle mindig elénk fog kerülni az az út....Ez ad neki misztikus szinezetet, mivel a szörny maga az életre kelt félelmünk:" a félelemre jön, és félelemből van"
Na kíváncsi leszek, ha te beküldesz valamit remélem téged is kiveséz valaki, hogy belepistulj. :>
Félre ne értsd értékelem,...míg megmarad a normál keretek közőtt, és nem belekötős.
----------------------------------------------------------------

Ha a menyországban nincs csoki,és rockzene...akkor NEM megyek!!!

v, 2008-03-23 17:50 Crystalheart

Ahm, értem, olyan nagyon távol nem voltam tőle, csak nem nagyon fejtettem ki. :) Ha javítod a stilisztikai és formai hibákat, akkor jobban át fog jönni remélhetőleg. :)
___
"Buzogányok csaptak le, pajzsok törtek nyomán, sisakok hasadtak, kardok hulltak földre, kiáltások és sikolyok, ordítások és hörgések ezreivel telt meg a völgy. A zord Halál óriás-kaszájával szántotta az emberek tömegeit..."

v, 2008-03-23 20:10 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Szerintem így is elég jól átjött minden.
__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

v, 2009-10-04 09:36 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Mindenki azt mondja, hogy ez a sztori nem Kinges, szerintem sem Kinges,
hanem tök olyan, mintha ő írta volna. Lehet beléd költözött egy kis időre,
amíg írtad, mindenesetre ez a novella mindenképp nagyszerű, ezt el kell ismerni.
Kingnek is adnék érte egy ötöst, úgyhogy te is megkapod.
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

v, 2009-10-04 11:00 Kentaur

Kentaur képe

Köszi az ötöst meg a véleményt.

----------------------------------------------------------------
"Az írás olyan, mint a herpesz:tünetmentes lehetsz, de gyógyult nem!"

k, 2014-11-18 09:00 Roah

Roah képe

Annyi novelládat szeretem, és a kedvenceim egytől-egyig lekerültek már az oldalról.
Ezt kivéve. .))))

Állítom, hogy az éneklés, zene máig távol-tartja a rémeket, kellőképpen szétoffolja a félelmet.

Kriszti!

Ez a sztori még mindig állatul szól! :))))

http://www.youtube.com/watch?v=xL5spALs-eA

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

k, 2014-11-18 11:32 Kentaur

Kentaur képe

Jól döntöttem, amikor nem javítottam ki később, így mindig visszajárhatok elhűlni azon, hogy most az első bekezdésben 4-5 hibát találok, amit most már akkor se követnék el, ha félálomban írnék.
És képes voltam a "hadd"-ot egy d-vel írni, meg kötőjelezni a Sam nevet, te jó ég! :-D
De a koncepció és a leírások még most is tetszenek.
Köszönet, hogy "visszahívtál" ide, és hogy még mindig élvezed.

----------------------------------------------------------------------------

"L'homme n'est rien, l'oeuvre – tout." (Az ember semmi, a mű – minden.) Gustave Flaubert.

k, 2014-11-18 11:41 Roah

Roah képe

Hát filingje van! :))))

Valami elképesztő filingje! :))))

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."