Én kicsi pónim

 

„ – Nézd, milyen szép lovacska, Sandy!

Anyja hangja sugárzott az örömtől.

–        Látod, milyen picike? – kérdezte apja. – Tudod, miért ekkora? Mert ő egy póni. Mostantól a tiéd, kislányom!

A nyolc éves Sandy Crawford érezte, feledhetetlen emlékké válik számára ez a karácsony. Az apró, de robosztus shetlandi  patái vidáman kapálták a frissen hullott havat. A Sally névre hallgatott, és a kislány úgy érezte, ő kapta a leggyönyörűbb ajándékot szenteste.

Az alacsony hátas sörénye barna színben pompázott, tekintetéből mélységes jóindulat sugárzott újdonsült gazdája felé. Sandy egyfolytában az állat selymes oldalát simogatta. Pufók arca üdvözülten ragyogott, mintha magával a kis Jézussal találkozott volna.

–        Én kicsi pónim – mondta ábrándos boldogsággal.”

A huszonnyolc éves Sandy Crawford félresöpörve a víziót, szétkente arcán a hideg decemberi latyakot, és meglapult az árokban.

Az égen sötét felhők takarták a holdat, ami kedvezőnek tűnt, de biztosra akart menni. A Delta Force-nál elsajátította a rejtőzködés fortélyait, és elviselte a kiképzés nehézségeit, amit csak kevés nő mondhatott el magáról.

A jó öreg sár volt a tökéletes anyag az arcvonások leplezésére, Sandy pedig nem ódzkodott a használatától. Nem mintha az élőhalottak kirívóan élesen láttak volna, de a belévert megszokásokat senki sem tudja levetkőzni.

A lány a szülői házat bámulta leshelyéről, míg könnybe nem lábadt a szeme.

Nem látott mozgást a fényben úszó konyha bepárásodott üvege mögött, pedig nagyon szerette volna felfedezni apja Moe és anyja Gladys körvonalait a háttérben – még ha azok mit sem árultak volna el egészségi állapotukról.

„Lehet, hogy a DH4 rég átváltoztatta őket” – gondolta keserűen.

Amikor szörnyek légiója zilálta szét Londont, Sandy lelépett az alakulatától, és hazaindult, hogy megóvja szüleit. Nem lehetett tudni, ki szúrt el, és mit, de valaki alaposan elbaltázta a dolgokat valamelyik titkos kormánylaborban. A DH4 nevezetű szigorúan őrzött kísérleti vírus valahogy kiszabadult az egyik páncélszekrény mélyéről, és könyörtelenül átszabta a brit főváros megszokott arculatát.

Az egyszerű honpolgárok nyálcsorgató, élőhalott szörnyetegekké változtak át, aztán megfertőztek vagy megöltek mindenkit, aki az útjukba került. Az már csak a hab volt a tortán, hogy a járvány két nappal szenteste előtt érte el a tetőfokot, miután a folyamatosan mutálódó DH4 a szakértők minden próbálkozásának ellenállt. A kétségbeejtő változások nemcsak a Homo Sapienst, hanem az állatvilágot is elérték.

A szeretteiért aggódó Sandy menekülés közben keresztülvágott az egyik bevásárlóközponton, ahol a Kutyás Ember balsorsa véres, szívszorító pillanatképként égett bele a retinájába.

A Kutyás Ember tömzsi kis fickó volt, és nyilván a felső szintekről menekült el, néhány liftbe szorult utas társaságában, abban a reményben, hogy a földszintet még nem árasztották el gennyedző testű, acsargó élőholtak. A lába mellett felmeredt szőrrel feszítő fekete labrador mindent elkövetett, hogy megóvja gazdáját, de egyedül nem verhette vissza az egész világot.

Amikor a felvonó ajtaja félig kinyílt, zombik özöne próbált bepréselődni rajta keresztül a fülkébe. Ráadásul a benti „hajótöröttek” egyike lidércnyomásos átváltozásba kezdett, ami jelezte, hogy a DH4 már korábban a szervezetébe került.

A Kutyás Ember iszonyodva próbálta távol tartani magától a hozzá legközelebbi fonnyadt koponyát, amelyből sárgás állkapocs csattogott felé, miközben négylábú társa dühödten vetette rá magát a befelé tülekedő rémségek bokájára. Átharapott csontok roppantak fogai alatt, zavaros barnás színű löttyel borítva be a padlót, mintha a támadók ereiben bélsár keringett volna.

Az Átváltozott ez alatt megölte a körülötte állókat, hatalmas darabokat tépve ki áldozatai védtelen testéből. Rémülettől kitágult pupillák meredtek, miközben a szürke fémfalat tulajdonosuk kiömlő vére festette vörösre.

 A halottak merev vigyázban álltak, a szűk kasztniban ahhoz sem akadt elég hely, hogy összeroskadjanak. A szörnyfajzat ennek ellenére megállíthatatlanul közeledett a Kutyás Ember felé.

A kétségbeesett férfinak sejtelme sem volt róla, hogy láthatatlan harapófogó szorításába került, de a labrador ösztönei riadót fújtak. A hűséges állat megpróbált megfordulni, és miután nagy nehezen sikerült, odafurakodott a megölt utasok lábai között az élőhalotthoz, hogy agyarait a kreatúra ágyékába vájja.

A rémséges teremtmény még nem vesztette el fájdalomérzékelését, mint betüremkedő társai, mert elkínzott hördülés szakadt fel torkából, de a kín sem tudta megállítani.

A szörnyeteg begörbült ujjai a Kutyás Ember kurta nyakára fonódtak, és a kitátott állkapcsok hatósugarába rántották a prédát.

A szerencsétlenből fejhangú sikoly tört fel, mikor a lény fogai felhasították az eléjük kerülő artériákat, aztán két karja erőtlenül lehullott, miközben a fertőzés méregként áradt szét ereiben, hogy a halálon túli lét poklába taszítsa.

„Ebből elég volt” – gondolta Sandy, elhessegetve magától a morbid jelenetet. – „Ideje tovább állni Moe-val és Gladysel, ha még rendben vannak!”

Remélte, hogy idős szülei átvészelték a katasztrófát.

Ha csupán tudattalan élőholtakat talál odabent, meg kell ölnie őket, nem vitás. Az új világ nem hagyott más választást a számára. Az egyetlen gyógyír, amellyel megrövidíthette apja és anyja szenvedéseit, a kegyelemlövés volt.

Kiemelkedett az árokból és árnyként suhant a ház felé.

Semmi sem állta útját. A kerítésen olyan könnyedén keresztüljutott, mint a kiképzőbázis terepakadályain. Határozott léptekkel átvágott a kavicsokkal beszórt kerti ösvényen. Villanásnyi időnek tűnt csak, míg a tornáchoz ért.

Dobogó szível állt meg a bejárati ajtó előtt. Megpróbálta összeszedni lelkierejét, mielőtt lenyomná a kilincset.

Rontott be már veszélyesebb helyekre is, mégis úgy érezte, borzalmas pillanatok várnak rá. Lehet, nemsokára végeznie kell a szüleivel. Ha hibázik vagy késlekedik, halott lesz vagy fertőzött – ha viszont nincs baja az öregeknek, két csaknem tehetetlen ember társaságában kell szembenéznie minden veszéllyel, míg biztos helyet talál.

Sandy tekintete felmérte a sötétbe borult kertet, és a melléképületek merev sorfalát.

„Vajon Sally rendben van?” – villant át agyán a földhözragadt gondolat.

A mutáns vírus az állatokat sem kímélte. A lova átváltozása ugyanolyan riasztó gondolat volt, mint az, hogy szülei esetleg értelem nélküli zombiként kóvályognak a konyhakredenc körül.

Sandy újra visszaemlékezett a húsz évvel azelőtti karácsonyra, amelyre szülei megvették neki Sallyt. Felnőttként még mindig ugyanolyan gyönyörűnek találta az alacsony, mogyoróbarna shetlandi kancát, mint kiskorában, amikor az állat mézszínű pillantással rátekintett, és hagyta, hogy a sörényébe túrjon. Sandy szívét meleg járta át, ahogy eszébe jutott az első találkozás.

Lelki szeme előtt újra felködlött Sally selymes szőre, meg Moe és Gladys boldogsága, amikor megindultságát látva együtt örültek vele.

A lány megrázkódott, aztán előhúzta a derékszíjára fűzött tokból a Glockot, és bal kézzel lenyomva a kilincset, belökte az ajtót.

Nem kapkodott, a zombik általában átkozottul lassúak voltak.

„Két-két lövés a szemük közé bőven elég” – fontolgatta tárgyilagosan.

Eddigi tapasztalatai azt mutatták, nincs olyan élőhalott, amelyik megmozdul, miután ólmot kapott az agyába.

Sandy szeme filmfelvevőként söpört végig az előszobán, de nem sikerült életjelet felfedeznie. Egyik szegletből sem mozdult felé Moe deformált alakja, és Gladys sem vetette rá magát a kredenc takarásából, amikor végre belépett a konyhába. Egyáltalán, semmi sem történt. Be kellett látnia, hogy a szülei nincsenek a közelben.

Felsóhajtott.

Ez azt jelentette, hogy helyiségről-helyiségre át kell vizsgálnia a házat. Nem szívesen vallotta volna be, de rendkívül nehéz feladatnak érezte, hogy besétáljon és kivégezze a szüleit, mintha vadidegenek lennének.

A konyhából keskeny folyosó vezetett a hálószoba felé, addig pedig csak az egymásba nyíló toalett és zuhanyozó közös ajtaja törte meg a falak egyhangúságát. A neoncsövek fényében lehangolónak tűnt a tusolófülke üressége, és a vakítóan fehér csempe egyhangúsága. A vécéülőkét beszáradt vér borította.

A lány nyelt egyet, aztán visszahátrált a folyosóra.

Amikor belépett a hálószobába, a szorongás apró, feszes léggömbbé duzzadt a gyomrában. A csillár szemkápráztató fényében farkasszemet nézett a szétdúlt franciaággyal.

A takarók párzó óriáskígyókként tekeredtek össze, a párnák cafatokra tépve hevertek egymáson. Mindent toll borított, mint valami különös hólepel. A hálóban ádáz harc dúlt nemrég, de a szembeötlő jeleken kívül a küzdő feleknek nyomuk se látszott.

Már csupán Sandy szobája várt a sorára. Nem szeretett volna ott szembe találni magát a szüleivel, ha átváltoztak, de a Sors eddig sem tett gyakran a kedvére. Kiment a túloldali ajtón és benyitott a saját lakrészébe.

Moe úgy hevert az ágyon, mint valami eldobott kacat. Összeaszott, eltorzult koponyájának maradványai visszataszító performance-ra emlékeztettek. Nyilván már átesett a változáson, amikor Gladys kiloccsantotta az agyát a vadászpuskával, amelyet férje a garázsban tartott.

Néhány plüssállat hevert Moe körül, amitől a hányinger megállíthatatlan hullámokban tör fel Sandy torkából.

„Ne” – gondolta rémülten, mert nem akart a padlóra rókázni apja teteme előtt, de nem tudott uralkodni magán.

Görcsösen öklendezett, míg ki nem adta magából gyomra szerény tartalmát. Szemét könnyek öntötték el. Zihálva lélegzett, aztán nagy sokára összeszedte magát.

A puskának és az anyjának nyomát sem találta, és már majdnem kifordult a helyiségből, amikor észrevette apja véres teste mellett a levelet.

Gladys összetéveszthetetlen gyöngybetűi tárultak szeme elé, amikor széthajtogatta a papírt, és figyelmesen olvasni kezdte az üzenetet.

 

„Kincsem!

 

Nem tudom, mi történt a világgal. Apád egyszerűen megveszett! Nem akartam megölni, kislányom, hinned kell nekem, de nem tehettem mást! Még most is fojtogat a miatt a bánat, amire rákényszerített. Meg kell bocsátanod érte, kicsim! Próbáltam hívni a rendőrséget, de süketek a vonalak, és a tévében nincs adás. Azt hiszem, megyek, keresek valami segítséget, de előbb enni adok Sally-nek, mert ki tudja, mikor jövök vissza. Ha nem lennék itthon, Ferriséknél, vagy Kingéknél biztosan megtalálsz. Érzem, hogy hazajössz. Tudnod kell, valami szörnyűség történt odakint, kérlek, nagyon vigyázz magadra, édesem!

 

Szerető anyád, Gladys”

 

„Az isten verje meg anyu, miért nem tudtál várni egy kicsit?”

Sandy dühödten kisietett a házból a hátsó ajtón át, és az istálló felé vette az irányt. A felhők mögül előbukkanó hold fényében meglelte anyja lábnyomait.

Remélte, hogy nem történt baj, és hogy Sallyt még nem érintette meg az átalakulás, amikor Gladys kiment, hogy enni adjon neki, de az ösztönei mást súgtak. Nemsokára megérezte a rothadás bűzét, és az émelyítő vérszagot.

Amikor átlesett az alacsony falú karám tetején, élete legmegrázóbb látványában volt része.

Anyja holtan hevert, élettelen ujjai közt még mindig a vadászpuskát szorongatta. Sally úgy hajolt fölé, mint valami érdeklődő kórboncnok, aki behatóbban szeretné tanulmányozni a halál okát.

A megnyúlt, csukafejre emlékeztető koponya vértől sötétlett, ahogy a póni fogsora habzsolva merült el a felszakított hasfal belsejében.

A metamorfózis Sandy gyerekkori álmának torz karikatúrájává változtatta az állatot, mintha a pokol démonai gúnyt akartak volna űzni belőle.

A kanca selymes szőre tenyérnyi darabokon kihullott, a világ elé tárva a felszín alatti rothadást. Sörénye nyálkás szalagként tekergett gennyedző nyakán. Fogai közt véres szövetek csillogtak, miközben természetellenes gépiességgel falta az előtte heverő tetemet. Savószínű szeme felpillantott a meggyalázott hulláról, és hideg gyűlölettel gazdájára szegeződött. Sikolyhoz hasonló nyerítést hallatott, jelezve, hogy felismerte, aztán tétova, imbolygó léptekkel a karám falához botladozott, talán, hogy értelmetlen beidegződéseknek engedelmeskedve kockacukrot kunyeráljon.

Sandy úgy érezte, valami összetört benne, ahogy a közeledő Sallyt bámulta. Undor és szégyenérzet markolt a szívébe, miközben remegő kézzel célba vette a Glockkal.

Megértette végre, hogy gyökeresen megváltozott minden.

Elfajzott a világ, gyermekkori álmai szappanbuborékként pukkantak szét.

Eszébe jutott a szavak, melyek nyolc évesen törtek fel belőle, amikor szülei először mutatták meg neki az állatot. Sandy gúnyos mosolyra húzta ajkát.

„Én kicsi pónim” – gondolta sötéten, aztán megrántotta a ravaszt.

 

 

 

 

3.333335
Te szavazatod: Nincs Átlag: 3.3 (3 szavazat)

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

p, 2009-12-25 20:21 Blade

Blade képe

Nyálkás-véres, nem a kedvencem.

p, 2009-12-25 20:28 Maggoth

Maggoth képe

Én mondtam ;) Arra számítottam, hogy jön a hegyi beszéd az amerikai filmekről. Milyen legyen egy horror, száraz és vértelen? Igazából elfogott a pónigyűlöet :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

p, 2009-12-25 20:37 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Szárazra és vértelenre szívott áldozatokból is micsoda kis horrort lehetne kihozni! (Nem ötleteket adok, á, dehogy... De ha vámpír lesz belőle, verjék agyon egy baltával, hogy a vérmennyiség kiegyenlítődjön.)

_____________________
Dr. Bloody Dora

p, 2009-12-25 20:48 Maggoth

Maggoth képe

Igazából zombirajongókon belül is két nagy tábor van, az egyik a száraz, szikkadt zombikra esküszik, a másik a lucskosakra. Legközelebb megnézzük a helyzetet száraz oldalról is, ha újfent horror hangulatba kerülök valami mesepályázattól  :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

p, 2009-12-25 20:51 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Én Dr. Khalakturru zombiológiai kisesszéire esküszöm (béke poraikra).

_____________________
Dr. Bloody Dora

p, 2009-12-25 21:41 Ndy

Ndy képe

Téves. Ezt a Fantasyán már rég megvitattuk: lassú vs gyors zombik.

--------------------------------------------------------------------

http://www.myspace.com/nexushungary

p, 2009-12-25 22:01 Maggoth

Maggoth képe

Na jó, de általában a szárazak a lassúak, a nedvesek meg a gyorsak  :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

p, 2009-12-25 23:09 Ndy

Ndy képe

Megvitattuk a hozzászólásod, és arra jutottunk, hogy régen minden zombi nedves volt, a lassuak és gyorsak egyaránt. (vigyázzá' öreg, olyan emberrel állsz itten szemközt, aki húsz éve csak horrorfilmre tud elaludni :D )

--------------------------------------------------------------------

http://www.myspace.com/nexushungary

p, 2009-12-25 23:41 Maggoth

Maggoth képe

Attól még az én állításom is igaz, minél jobban, kiszáradnak, annál lassúbak  :D

A különböző nedvességtartalmú zombik közt nem személyiségjegyeikben, hanem idő-sebesség koordináta rendszeben elfoglalt helyzetükben van különbség. Érthető voltam? :D

 

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

p, 2009-12-25 23:53 Ndy

Ndy képe

Spec. esetben a múmia zombinak tekinthető, és igenis gyors. a Múmia bosszúja 1,2,3,4,5,6,7-ben legalábbis ez volt :D (sőt a Múmia visszatérben és a Múmia átkában is :DDD )

--------------------------------------------------------------------

http://www.myspace.com/nexushungary

szo, 2009-12-26 00:04 Maggoth

Maggoth képe

Melyik az a speciális eset, amikor a múmia zombinak tekinthető? Mondjá' példát! És akkor olyan mé' nincs, hogy nagy ritkán a zombi is lehet múmia? Halljuk!

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

szo, 2009-12-26 00:19 Ndy

Ndy képe

A kulcs, a bélés hiánya. Tehát, a bélés nélküli száraz-zombit múmiának nevezzük, pont úgy, mint amikor a fej nélküli zombit, "fej nélküli zombi"-nak hívjuk. Ámde - és most jön a csavar -, ha a múmiát elfelejtették mumifikálni, akkor mondhatjuk rá azt is: zombi. Jah: kérdéses még, hogy feltámad-e, mert a holttest nem minden esetben zombi, de a mumifikált múmia esetében ez gyakorlatilag lényegtelen, hiszen holtában is lehet "átka".

Az öltözet tekintetében is szembeötl a különbség, mert a múmia be van tekerve rongyokkal, amelyeknek a vége lebeg támadáskor a levegőben, míg a zombik szakadt ruhát - az elegánsabbak elnyűtt öltönyt viselnek.

--------------------------------------------------------------------

http://www.myspace.com/nexushungary

szo, 2009-12-26 00:44 Maggoth

Maggoth képe

Okfejtésed tökéletesen megyőzött, egyetlen, mondhatni jelentéktelen apróságtól eltekintve, amely nem más, mint az általad fenkölten csavarnak titulált orbitális logikai bakugrás. Ha ugyanis egy múmiát elfelejtenek mumifikálni, attól még egyáltalán nem válik zombvá, csupán egy tartósítás nélküli tetemmé. Monhatjuk rá persze hogy zombi, sőt, azt is, hogy himalájai előember, de attól még az csak egy konzerválatlan corpus marad. Ézzel a ténnyel pedig az átok korántsem áll szerves összefüggésben. A múmiát különben sem mumifikálják, mert minek, akkor az már duplán be lenne balzsamozva, ami szintén totál értelmetlen (mivel neked egymás közt megsúgom, az elhunytat mumifikálják, és őt ennek fényében nevezzük később múmiának).

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

szo, 2009-12-26 11:11 Ndy

Ndy képe

Na de gondolj bele: ha egy múmiának szánt testet elfelejtenek mumifikálni, ennek ellenére múmia körülmények közt temetik (teszem azt, piramisba, szertartásokkal és a Gonosz kétezer évre pokolba űzetésével) akkor az már múmia, nem? Ha viszont ugyanekkor mumifikálják is, akkor mumifikált múmia!

Konzerválatlan korpus, persze, de amennyiben reanimált illetve reanimálódott, akkor egyben zombi és múmia.

--------------------------------------------------------------------

http://www.myspace.com/nexushungary

szo, 2009-12-26 18:29 Maggoth

Maggoth képe

Feladom, nyertél. :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

p, 2009-12-25 20:49 Blade

Blade képe

A horror nem arról szól, hogy nyálka és vér ömlik mindenfelé, nem? :P

Igazából nagyon nehéz horrort írni. Olyant, amitől az olvasó fel fogja kapcsolni a villanyt vagy a tévét, mert nem bírja a sötétben és csendben olvasni. Ez most nem olyan, sorry, de talán másnak igen. ;)

p, 2009-12-25 20:56 Maggoth

Maggoth képe

Jó, ez nem pont az a pszichohorror, csak kidühöngtem magamon a póni-nyál-klisén. Természetesen igazad van, viszont jól esett.  ;)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

szo, 2009-12-26 09:44 Sren

Sren képe

˝... Kingéknél biztosan megtalálsz...˝ - :DDD

______________________________________________________________________________________________

A szürrealisták és köztem az a különbség, hogy én szürrealista vagyok.

/Salvador Dalí/

szo, 2009-12-26 18:30 Maggoth

Maggoth képe

Hát, észrevetted? :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

szo, 2009-12-26 10:18 Roah

Roah képe

Nekem olvasás közben volt egy kis Resident Evil filingem. Talán a zombik, vagy a lift miatt, pedig ez a Maggothos történet is tartalmaz egyediségeket...zombiló(?!) Ja, és megint ez a végkifejlet. Ugye ezúttal kinyúlt a zombi?:D Összeségében persze nekem ez a rémmeséd is tetszett:)

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

szo, 2009-12-26 18:32 Maggoth

Maggoth képe

Köszi Roah, van olyan vélenény is, hogy kicsit Holtak hajnala :) Örülök, hogy tetszett.

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

szo, 2009-12-26 11:57 Dom Wolf

Dom Wolf képe

Mmm. Kb az egyharmadánál voltam úgy vele, hogyha valami kis csavar lesz a végén, akkor is ötös lesz, mert eszeveszett jó volt a világleírás és a hangulatkeltés. Nos, én nem horrornak mondanám, a kezdet után egy jó kis akciónovellát vártam - ma már olyan is van -, de nem kaptam sem borzongást, sem adrenalint, hanem egy bemutatást, milyen szörnyű lélektani hatása van, ha az élőholtak elfogyasztják az emberiséget. Ami nem rossz, dehát dehát. Technikailag nem tudok rá rosszat mondani, de úgy érzem magam, mintha megkaptam volna a kedvenc mogyorós táblacsokimat, aminek hiába isteni a csokodáléja, a mogyorót kiették belőle a mókusok.

szo, 2009-12-26 18:35 Maggoth

Maggoth képe

Legközelebb kapsz valami akciósat, bár abban sincs mogyoró :)

Örülök, hogy technikailag bejön a dolog.  :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

v, 2010-01-03 13:18 Mickey Long

Mickey Long képe
4

KIcsivel több akció kellett volna bele, és akkor tökéletes lenne. Nekem hiányzott a nagy zombi támadás-lövöldözés-menekülés...

 

----------------------------------------------------------------------------

Ifjú Titán

"A valóság az, amit a tudatod azzá tesz." (Morpheus)

v, 2010-01-03 13:24 Maggoth

Maggoth képe

Na, majd a következő horrort nézd meg, ha kikerül  :) Már eleve akcióval kezdődik  ;)

Kösz a négyest!  :D

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2010-01-05 18:18 Álfröðulson

Álfröðulson képe
4

Szerintem ez se nem száraz, se nem nedves. :-) Horrornak nálam nem illett be, mert nem sok borzongást éreztem olvasás közben.

De azért volt egy-két izgalmas rész:

,,A csillár szemkápráztató fényében farkasszemet nézett a szétdúlt franciaággyal." Tetszett ez a megvalósítás, kezdtem azt hinni, hogy egy zombival szemezett éppen össze.

Egyébként az utolsó mondaton vigyorogtam egy jót, szóval az említett póni gyűlölet nagyon is átjött. :-))

3.5 kerekítve: 4

sze, 2010-01-06 08:35 Maggoth

Maggoth képe

Az a lényeg, hogy sikerült érzéseket átadnom  ;)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2010-01-05 18:52 Kelvin

Kelvin képe

http://www.youtube.com/watch?v=zM7SFD8rZZ8

 

"...Lámpámba az éjnek

pilléje repdes,

Gyász vergődik a falon..."

k, 2010-01-05 20:19 Bloody Dora

Bloody Dora képe

ÁÁÁ, Kelvin, ez valódi HORROR! Segítség! :D (Gyermekkori trauma: tudja valaki, hogy képes egy ló magától repülni, és mi a frász az a csikóhal ott a vízben?)

_____________________
Dr. Bloody Dora

k, 2010-01-05 20:41 Kelvin

Kelvin képe

Eddig nem is figyeltem a vízre. Az egy féreg testű, póni fejű rémálom.

 

"...Lámpámba az éjnek

pilléje repdes,

Gyász vergődik a falon..."

sze, 2010-01-06 08:36 Maggoth

Maggoth képe

Kösz, Kelvin, látom, te is rátapintottál a lényegre  :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

sze, 2010-01-06 11:31 Kelvin

Kelvin képe

Na jó, igazából szeretem a zombis témákat.

Ezt láttuk? Javaslom:

http://www.youtube.com/watch?v=M-cIjPOJdFM

 

"...Lámpámba az éjnek

pilléje repdes,

Gyász vergődik a falon..."

sze, 2010-01-06 11:55 Maggoth

Maggoth képe

Még nem láttuk, de szívesen megnéznénk, halenne pénzünk olyan világi hívságokra, mint a moziba járás.

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

sze, 2010-01-06 13:20 Kelvin

Kelvin képe

Mozi... :)

 

"...Lámpámba az éjnek

pilléje repdes,

Gyász vergődik a falon..."

sze, 2010-01-06 13:43 Maggoth

Maggoth képe

Jó, lemezre sincs  :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

cs, 2010-01-07 00:40 Ndy

Ndy képe

Ideiglenesen tárold khmm... tudtod nélkül a merevlemezeden, majd amikor háromszor-négyszer - csak a biztonság kedvéért - meggyőződtél róla, hogy illegális tartalom, töröld le gyorsan :D

--------------------------------------------------------------------

http://www.myspace.com/nexushungary

cs, 2010-01-07 01:01 Maggoth

Maggoth képe

Ez egy munkahelyi gép, letölteni se tudok vele, otthoni meg nincs  :(

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

cs, 2010-01-07 01:13 Ndy

Ndy képe

Akkor minek a munkahelyre gép? :-O Én anno kétszáz géppel töltöttem, ami a műholdon kifért :D

A kopirájttal azért vigyáz... Mit szólnál például, ha én ellopnám ezt a mondatod: "még nem vesztette el fájdalomérzékelését, mint betüremkedő társai" - pedig fáj rá a fogam, igazságszerint több hasonlóra is az írásból, de tisztességes leszek :DDD

--------------------------------------------------------------------

http://www.myspace.com/nexushungary

cs, 2010-01-07 01:20 Maggoth

Maggoth képe

A tied te gazember, ha cserébe adsz valami ingyenes letöltőoldalt, ahol ilyen filmekhez hozzáférek, és a gépem se érzékeli veszélyes támadó vírusként  :D

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

cs, 2010-01-07 01:31 Ndy

Ndy képe

Jelenleg olyan lassú a netem, hogy nem tartom számon, de körbekérdezek, hogy a haveroknak hogyan kerül a gépére - akaratuk ellenére, tévedésből - a nyilvánvalóan illegális tartalom. (amit annak ellenőrzse után, természetesen törölnek) Cserébe viszont a "szeme filmfelvevőként söpört végig az előszobán" - mondatrészt is elkérném, mert ma telhetetlen vagyok, hiába ígértek már női csizmát is nekem :-O

--------------------------------------------------------------------

http://www.myspace.com/nexushungary

cs, 2010-01-07 01:40 Maggoth

Maggoth képe

Hát, ez a mondat tényleg az egyik legféltettebb kincsem, de legyen, feláldozom vizuális fantáziám fejlesztésének oltárán.  :D

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

cs, 2010-01-07 01:50 Ndy

Ndy képe

A vizuális fantázia fejlesztéséhez használj pornót, mint minden normális ember. Olyan oldalt így is tudok, ott azért lassú nettel is ellenőrzöm a friss tartalmat.

--------------------------------------------------------------------

http://www.myspace.com/nexushungary

sze, 2010-01-06 17:46 Györeizé

Györeizé képe
2

Engedj meg némi kukacoskodást. :) Próbálom kiszűrni a szándékos pongyolákat és kliséket, bár ez nem egyszerű.

"Pufók arca üdvözülten ragyogott, mintha magával a kis Jézussal találkozott volna." - nem érzem találónak a hasonlatot: egy nyolcéves kislánynak nem a kis Jézussal való találkozás ad okot leginkább az "üdvözült ragyogásra". Különben is, előzőleg már a "leggyönyörűbb ajándékként" konstatálta a pónit, miért kell ezt még fokozni?

"Az alacsony hátas sörénye barna színben pompázott" - már leírtad, hogy picike és apró, az alacsony nem kell.

Szerintem nem kéne idézőjelbe tenni az elejét, furán néz ki. Később úgyis leírod, hogy csak emlék volt.

"A Delta Force-nál elsajátította a rejtőzködés fortélyait, és elviselte a kiképzés nehézségeit, amit csak kevés nő mondhatott el magáról." - a mondat második fele nem nagyon illik a bekezdés mondandójába.

"A jó öreg sár volt a tökéletes anyag az arcvonások leplezésére," - nem érzem megfelelő szónak az "arcvonások"-at. Ha valaki bekeni a képét sárral, azzal az arcát leplezi, nem a vonásait.

"Nem mintha az élőhalottak kirívóan élesen láttak volna" - kirívóan élesen? Furán hangzik. Biztosan van jobb szó a kirívó helyett.

"de a belévert megszokásokat senki sem tudja levetkőzni." - a "belévert"-et automatikusan Sandy-re vonatkoztattam (róla volt szó eddig), ahhoz képest a "senki sem" általánosít: alanytévesztésnek is beillik.

"még ha azok mit sem árultak volna el egészségi állapotukról." - egészségi állapot? Szívritmus-zavar, aranyér, nehéz légzés? Az, hogy valaki zombi vagy sem kicsit több, mint "egészségi állapot". Persze itt még nem tudhatjuk, hogy Sandy kimondottan a zombiságot fürkészte, de annál zavaróbb: miért akarhat valaki egy árokban kucorogva, a házba lesve tudomást szerezni a szülei egészségi állapotáról?

"Nem lehetett tudni, ki szúrt el, és mit" - az és elé nem kell vessző, mert felsorolás. Lehetne variálni is: "ki és mit szúrt el", de ez csak tipp.

"A DH4 nevezetű szigorúan őrzött kísérleti vírus valahogy kiszabadult" - már írtad, hogy nem lehetett tudni: nem kell a valahogy, szájbarágós.

"hogy a járvány két nappal szenteste előtt érte el a tetőfokot, miután a folyamatosan mutálódó DH4 a szakértők minden próbálkozásának ellenállt." - át kéne fogalmazni; nem igazán függ össze logikailag az, hogy a vírus ellenállt és az, hogy a járvány pont két nappal szenteste előtt tetőzött (márpedig a miután elméletileg logikai kapocs).

"mindent elkövetett, hogy megóvja gazdáját, de egyedül nem verhette vissza az egész világot." - az "egész világot" túlzás. Nem a gazdája maradt az egyetlen ember.

"Amikor a felvonó ajtaja félig kinyílt, zombik özöne próbált bepréselődni rajta keresztül a fülkébe" - Jesszus, Maggoth! Rajta keresztül?! Sűrgősen dobd ki. A bepréselődni a fülkébe sem túl szép. Ha a mondatot önmagában nézem: "Amikor a felvonó ajtaja félig kinyílt, zombik özöne próbált a fülkébe préselődni", de így meg lehet, hogy kilóg a szövegből. Hm... Oldd meg te. :P

"négylábú társa dühödten vetette magát a befelé tülekedő rémségek bokájára. - rá-ra sok együtt, nem kell a rá.

"Átharapott csontok roppantak fogai alatt," - fölöslegesnek érzem az "átharapott"-at, hisz' a fogaival persze, hogy harap. Elég lenne "Csontok roppantak fogai alatt", de ez szubjektív.

"Átharapott csontok roppantak fogai alatt, zavaros barnás színű löttyel borítva be a padlót," - attól, hogy a csontjaik elroppantak, még nem egyértelmű, hogy ki is kerülhetett a lötty a testükből. Írd le, hogy a húsukat is feltépte, vagy valami.

"Az Átváltozott ez alatt megölte" - miért lett nagybetű? Ekkora tiszteletet érdemel? Értem én, hogy ő volt köztük Az átváltozott, de akkor is fura.

"miközben a szürke fémfalat tulajdonosuk kiömlő vére festette vörösre." - az előző mondatban "áldozatai" van, itt már csak "tulajdonosuk".

"A kétségbeesett férfinak sejtelme sem volt róla, hogy láthatatlan harapófogó szorításába került" 
1 - ha sejtelme sem volt, akkor persze, hogy (számára) láthatatlan: fölösleges a szó.
2 - ha átvitt értelemben használod, akkor az simán "harapófogóba került", nem kell a szorításába. A "harapófogóba kerülés" eleve szorult helyzetet fejez ki.

"A rémséges teremtmény még nem vesztette el fájdalomérzékelését, mint betüremkedő társai, mert elkínzott hördülés szakadt fel torkából," - nem jó a mert. Így olyan, mintha a hördülés lenne az oka annak, hogy még nem vesztette el a fájdalomérzékelését.

"a fertőzés méregként áradt szét ereiben, hogy a halálon túli lét poklába taszítsa" - jajj, de nem az igazi az a "halálon túli lét". Ez inkább azt fejezi ki, hogy az illető a túlvilágon folytatja életét, míg te az "élőhalott" státuszra gondolsz, nem? Nem mondom, hogy egyértelműen rossz, de nagyon kacifántos, meg lehet botlani benne.

„Ebből elég volt” – gondolta Sandy," - egy felkiáltójel belefér.

"Moe-val és Gladysel," - ha következetes akarsz lenni, a másodikat is kötőjellel írod: Gladys-szel. Hülyén néz ki, de te választottál ilyen nevet. :D

"Az egyetlen gyógyír, amellyel megrövidíthette apja és anyja szenvedéseit, a kegyelemlövés volt." - csak ezt a mondatot emelem ki példának, de van még sok ilyen: tudom, hogy ha átvariálod a szórendet, vagy a tagmondatok rendjét, akkor áthelyeződnek a hangsúlyok; pár helyen mégis kéne, hogy ne legyen ilyen bukdácsolós a szöveg. "A kegyelemlövés az egyetlen gyógyír, ami megrövidíthette apja és anyja szenvedéseit.", például. Így kiváltasz egy tagmondatot és egy létigét.

"A kerítésen olyan könnyedén keresztüljutott, mint a kiképzőbázis terepakadályain." - én inkább így írnám: jutott keresztül, de ez szubjektív.

"Villanásnyi időnek tűnt csak, míg a tornáchoz ért." - kinek tűnt annyinak? A lánynak, a mesélőnek, az olvasónak, Józsi bácsinak?

"Megpróbálta összeszedni lelkierejét, mielőtt lenyomná a kilincset." - megpróbálta  múlt időben van, lenyomná jelen időben.

"két csaknem tehetetlen ember" - csaknem tehetetlen? Az adott helyzetre vonatkoztatva ez mit jelent? Ez kábé olyan, mintha azt írnád: "két majdnem magas ember".

"és a melléképületek merev sorfalát." - merev sorfal? Úgy érted, nem voltak rugalmasak? Vagy arra gondolsz, hogy meg se moccantak? Épületek esetében egyik sem meglepő. ;)

"a zombik általában átkozottul lassúak voltak." - az átkozottul miatt úgy hangzik, mintha ez baj lenne. Az?

"Sandy szeme filmfelvevőként söpört végig az előszobán, de nem sikerült életjelet felfedeznie." - nem értem a filmfelvevős hasonlatot. Rögzített minden apró részletet, vagy mi? Miért volt erre szükség? Egyszerűen körülnézett, nem akart megjegyezni semmit. Vagy mégis?

"A neoncsövek fényében lehangolónak tűnt a tusolófülke üressége, és a vakítóan fehér csempe egyhangúsága." - már megint a tűnt. Ha a lány érezte így, írd oda.

"A vécéülőkét beszáradt vér borította." - a beszárad az valahova szárad be, tubusba, üregbe, sebbe, ilyesmi, és nem borít. Megszáradt, vagy simán száradt vér elég.

"de a szembeötlő jeleken kívül a küzdő feleknek nyomuk se látszott." - nem nagyon tudom összerakni a "szembeötlő jeleken kívül"-t és azt, hogy "nyomuk se látszott".

"Nem szeretett volna ott szembe találni magát a szüleivel, ha átváltoztak, de a Sors eddig sem tett gyakran a kedvére." - elküldhetsz melegebb éghajlatra, de akkor is azt mondom: számos remek írás után én már nem akarok ilyen mondatot egy Maggoth-noviban leírva látni. Ez rettenet! Mínusz egy csillag kapásból.

"Nyilván már átesett a változáson, amikor Gladys kiloccsantotta az agyát a vadászpuskával, amelyet férje a garázsban tartott." - miért olyan fontos, hogy hol tartotta a puskát? Teljesen fölösleges infó, simán "És? Akkor mi van?" kategória. Az anyámba is elküldhetsz, de ez mínusz fél csillag.

"amitől a hányinger megállíthatatlan hullámokban tör fel Sandy torkából." - a hányinger, mint inger inkább az agyából tör fel.

„Ne” – gondolta rémülten, - egy felkiáltójel belefér, vagy három pont, ha "elhalón" gondolta.

"míg ki nem adta magából gyomra szerény tartalmát." - a gyomra tartalmát a gyomrából adta ki, nem teljességében magából.

"Még most is fojtogat a miatt a bánat, amire rákényszerített." - mínusz fél csillag. Ha biztosra vehetném, hogy az anya zaklatottságát fejezed ki szándékosan, oké lenne, de nem így érzem.

"Amikor átlesett az alacsony falú karám tetején," - ha a karám alacsony falú, miért kellett átlesni a tetején? Ha a lány lekuporodott időközben, oké, de ilyet nem írtál.

"ahogy a póni fogsora habzsolva merült el" - a póni habzsolt, nem a fogsora.

"a felszakított hasfal belsejében." - meg kéne kérdezni Dórát, hogy el lehet-e merülni a hasfal belsejében.

"A metamorfózis Sandy gyerekkori álmának torz karikatúrájává változtatta az állatot, mintha a pokol démonai gúnyt akartak volna űzni belőle." - kiből/miből akartak gúnyt űzni? A metamorfózisból, Sandy-ből, gyerekkori álmából, a torz karikatúrából, vagy az állatból? Tudom, ezek annyira démoni démonok, hogy mindebből együttesen űztek gúnyt. És tudom, anyámat. :)

"miközben természetellenes gépiességgel falta az előtte heverő tetemet." - érdekelne a természetes gépiesség, hogy ahhoz képest el tudjam képzelni a természetellenest.

"Savószínű szeme felpillantott a meggyalázott hulláról, és hideg gyűlölettel gazdájára szegeződött. Sikolyhoz hasonló nyerítést hallatott, jelezve, hogy felismerte, aztán tétova, imbolygó léptekkel a karám falához botladozott, talán, hogy értelmetlen beidegződéseknek engedelmeskedve kockacukrot kunyeráljon." - ácsi, itt végig a szeméről van szó! És inkább a tekintete szegeződött a lányra, nem a szeme (az még lenne egy látvány). Meg inkább az állat pillant fel, nem a szeme. "Maggoth szeme felpillantott, és..." - hát, nemt'om. Aztán lehet, hogy jó, és csak nekem fura.

"Eszébe jutott a szavak," - jutottak

***

Hááát...

Tudod, nem is olyan rég még tetszett, ha a fentihez hasonlóan kusza novit olvastam tőled, mert pont ez az "eszembe jut, gyorsan megírom, beküldöm, nem tökölök"-jelleg adott valami bájt, vagy plusz hangulatot az egésznek. Ma már nem tetszik. Szerintem elértél már egy olyan szintet, hogy ilyen kidolgozottságú novikat se ide, meg egyáltalán, a neved alatt sehova se küldj be. Ez csak az én véleményem, ne sértődj meg, kérlek. Most komolyan, hogy érezzek át bármit egy olyan noviból, amiben ilyen sorok követik egymást:
"Remélte, hogy nem történt baj, és hogy Sallyt még nem érintette meg az átalakulás," , és "Nemsokára megérezte a rothadás bűzét, és az émelyítő vérszagot."... Mi akar ez lenni? Dokumentumírás, belezés, paródia, szándékos ponyva, szatíra, borzongatás (ha már egyszer a horrorban van)?
Tudom, mondhatod azt, hogy ez csak egy szösszenet, nem kell komolyan venni, stb., de neked már a csak szösszeneteket is sokkal jobban kéne megírnod. Anyázz le, de akkor is így látom. ;)

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

sze, 2010-01-06 18:27 Maggoth

Maggoth képe

Anyád, végre egy rendes kis elemzés, úgy hiányoltam már valami hasonlót!  :)

A következőt is majd lécci, ezt meg majd jól kipofozom, amint befejezem a femslasht, amit most írok, esküszöm.

A szintes vakert viszont haggyad má' vannak jobb napjaim, és vannak rosszak; többnyire inkább csak rosszabbak. Néha meg lehet szerencsém is, ennyi. Abszolúte nem tartok sehol, öregfiú, még csak most kezdtem, kezdőként viszont szúrhatok el novellákat, szívem joga. Annak viszont rettentően örülök, ha segítséget kapok valakitől, és ez az, tehát köszi. :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

sze, 2010-01-06 18:58 Ndy

Ndy képe

Te el is olvasod, mit írsz? :D Nem lenne ez rossz, bár klisé, de tényleg olyan hibák vannak benne, amit már nem kéne. pölö:

„ – Nézd, milyen szép lovacska, Sandy!

Anyja hangja sugárzott az örömtől.

1, Hol az idézőjel vége?

2, A szórend miatt, azt hinném, hogy Sandy a ló.

3, Tanulhatnál a lektorodtól, mert tuti bukás így a párbeszéd, kommenttel a háta mögött, rögtön az elején.

Tehát:

Anyja hangja sugárzott az örömtől:

- "Sandy, nézd milyen szép lovacska!"

Gondolom az odafigyelés minimuma elvárható lenne egy mumifikált múmia esetében is... :D

 

--------------------------------------------------------------------

http://www.myspace.com/nexushungary

sze, 2010-01-06 19:41 Maggoth

Maggoth képe

Jó' van na, jogos, a hibák azok hibák, de nem szeretek megfelelni a mumifikált múmiákkal szemben támasztott alapvető elvárásoknak sem. Persze az a szörnyű, hogy ezek jogosak.

Na, de akkor is. Fene ebbe a novellába!

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

sze, 2010-01-06 19:52 Györeizé

Györeizé képe

Figyi, azt a szintes dolgot úgy értettem, hogy vagy olyan arc, aki el tudja dönteni, hogy végeredményben mit is akar kihozni a noviból, milyen irányt akar adni az egésznek. Olvastam már tőled olyat, ahol kimondottan jó volt például a ponyvaság, mert érezni lehetett, hogy szándékos, és az egyértelmű stílt, jelleget adott az írásnak. Ezt hiányolom itt. Én csak részleteket emeltem ki (és azok nagy része is szubjektív), de ha igazán ki akarod pofozni, adj valami konkrétabb jelleget az egésznek. Szerintem hagyd el az olyan szofisztikált részeket, mint:
"Sandy pedig nem ódzkodott a használatától", "A kétségbeejtő változások", "A szeretteiért aggódó Sandy", "sötét felhők takarták a holdat, ami kedvezőnek tűnt,", stb., stb. Oké, hogy Sandy átváltozását a végére tartogattad ("Megértette végre, hogy gyökeresen megváltozott minden"), de ő már azelőtt is egy "tökös" ex-Delta Force-os csaj volt, legyen hát katonásabb, kíméletlenebb. Tudom, hogy nagyobbat üt a lelki roppanás a végén, ha előtte hisztizik, viszont nem érzem ezt hitelesnek egy ex-kommandóstól, még ha nő is az illető. Persze, tudom, a kommandós is csak ember. :D Valld be, hogy a Delta Force piárosa lettél! :D:P
Az a baj, hogy mondatonként ugrálsz: egy mondat lelkizés Sandytől, egy mondat belekben tocsogás, egy mondat híradóba vagy tankönyvbe illő leírás, és ez ide-oda rángat. Legyen inkább nyers hentelés, Sandy meg b*sszon oda a zombiknak jól. :D
Na jó, befejeztem.

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

sze, 2010-01-06 20:26 Maggoth

Maggoth képe

Magyarul egyszerűbb új verziót írni, mint mondatonként szarozni vele. Be kell látnom, különösebb vezérfonál nélkül írtam, ahogy jött, és ez vissza is ütött rám. Csak eztán se hagyj cserben öreg, ne fogd vissza magad az ilyen zúzos kritikáktól!  :D

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

sze, 2010-01-06 21:18 Györeizé

Györeizé képe

Számíthatsz rám. :D Te pedig ne fogd vissza magad attól, hogy egy mondatra "magyarítod" a többoldalas locsogásom. :D:D Obb már dolgozik rajtam ezügyben, ketten csak mentek valamire. :D

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

sze, 2010-01-06 21:22 Maggoth

Maggoth képe

Természetes, kölcsön kinyír visszajár  :)

Alig várom, hogy feltegyél már valami írást  :D

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

sze, 2010-01-06 21:28 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Egy mondtaba sűríteni az eredeti hozzászólásodat egyszerű: "Ne így, vazze!" - megfelel?

_____________________
Dr. Bloody Dora

sze, 2010-01-06 22:05 Györeizé

Györeizé képe

Tökéletes. :D És ha tetszik, csak annyit írok: "Így, vazze!" :D :D

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

sze, 2010-01-06 23:12 Obb_régi

Na jó, ilyenkor ne fogd vissza magad, jObb voltál, mint a novella.

Bocs Maggoth.

sze, 2010-01-06 23:21 Maggoth

Maggoth képe

Semmi gond, az Univerzum Örökösei díjkiosztón maj' még visszatérünk erre  :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

sze, 2010-01-06 23:41 Obb_régi

De hiszen azon én nem is indultam :)

sze, 2010-01-06 23:46 Maggoth

Maggoth képe

Ne kamuzzá' Vong, úgy is megtalállak ott  :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

sze, 2010-01-06 23:59 Obb_régi

Az nem az Önismeret művészei pályázat?

cs, 2010-01-07 00:05 Maggoth

Maggoth képe

Te madár, azt se tudod, hogy min nyertél?  :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

cs, 2010-01-07 00:10 Obb_régi

Bakker ezek szerint nem :), hogy én mekkora állatt vagyok! :)

cs, 2010-01-07 00:14 Obb_régi

Berágtam és megnéztem az e-mailt: Az Univerzum Művészei Csoport által meghirdetett „Önismeret Művészei” című vers- és novellaíró pályázat zsűrizése lezárult.

Azért csak nem vagyok olyan...

cs, 2010-01-07 00:26 Maggoth

Maggoth képe

De kicsi se, inkább olyan közepes méretű  ;)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.