Josy

Marie nyihákolt egy rémültet, prüszkölve felágaskodott, majd vadul kirohant alólam.
Hál' istennek volt még annyi józanság bennem, hogy kirántsam lábamat a kengyelből, különben most ott lobognék mögötte, s hazáig hallgathatnám fejem csattogását a sziklákon. De így csak nyekkentem egy nagyot a kemény földön.
- A jó édes anyádat. - Szemem előtt bizarrmód megdagadt a lapos hegyvonulat mögött lenyugvó nap, felfújódó vörös gömbje kiszorított minden mást a fejemből, majd szétpukkadva fájón végigfolyt a gerincemen. - Húúú, a jó édes…
Nagyot kortyoltam az üvegből, amit sikerült törékeny csecsemőként megóvnom a serüléstől, mégpedig úgy, hogy egész idő alatt a magasba tartottam.Igaz, hogy csak helyi lötty volt, de akkor is. Elégedett böffentés fakadt ki belőlem, ahogy a kellemes zsibbadás lassan elöntötte testemet, és a kín felhagyott végre a hátam marcangolásával.
Elfeküdtem volna még ott a porban akár napokig is, csak én és a magasba tartott pia. Ó igen, milyen jól ellettünk volna! Annyi baj volt csupán az idilli képpel, hogy egyik eleme sehogy sem illett az összképbe, és akármennyit húztam is az üvegből, makacsul ragaszkodott a létezéshez.
- A jó édes! - tápászkodtam fel lihegve a földről, és nekihátráltam az út menti sziklának.
- Billy… - A szélfútta hangtól borsódzni kezdett a tarkóm. A hang gazdájától meg remegni a térdem. Nem csodálkoznék, ha Marie rögtön világgá futott volna.
- Joe? - léptem egy bátortalant közelebb a ködös, fátyolszerű alakhoz, ami az út lejtős oldalán lebegett. - Öreg komám, tegnap temettünk, máris kidobott a föld?
- Billy… - suttogta a szellem, és a közeli kanyon felé mutatott. - Kincs… Arra… Billy… Kincs…
- Húúú… - Nagyot kellett húznom az üvegbe, nehogy elájuljak. Ez itt most tényleg Joe szelleme? És tényleg valami kincset emleget? Vagy az öreg Phil kevert valamit a löttybe?
- Billy… Kincs… Arra…
- Jól van már! - szuszogtam neki az üveg alól. - Gon-dol-ko-dom!
- Szétru… gom a … töködet… kölyök!
A soron lévő torokmarónak épphogy sikerült elfojtani a sikoltásomat. Ez tényleg Joe! A jó édes… Akkor tényleg kincs! Csak nem talált halála előtt valamit azokban az elhagyatott bányákban? Valami rég elfeledett banda zsákmányát?
Meglendítettem még néhányszor az üveget, a biztonság kedvéért, hátha mégis csak képzelem ezt az egészet, és voltaképpen Marie hátán dülöngélek hazafelé. De Joe az ötödik lendítés után is kitartóan mutogatott le a kanyonba, úgyhogy megvontam a vállam, és intettem neki, hogy mehetünk.
Szeszélyes lépteim alatt meg-megfutott a meredek hegyoldal, ahogy egyszerre próbáltam szemmel tartani az előttem suhanó szellemalakot, az orvul gáncsoló kődarabokat, a piásüveg száját, és ha már úgyis hátrabicsaklott a nyakam, a besötétedő égbolton megjelenő csillagokat. A lejtő közepéig még jól is ment a mutatvány.
Aztán az egyik alattomos szikla odaköszönt a csizmámnak, mire az rögtön vissza hogy: "Zutty!", én meg mindkettőnek hogy: "A jó édes!", aztán felborult a világ, és már mindenki köszönt mindenkinek. A Hold a Földnek, a térdem az állkapcsomnak, a fejem egy sziklának, a könyököm egy sziklának, a piásüvegem egy sziklának.
A kanyon aljában hűvös és puha volt a homok, ahogy nyekkenés közben sikerült megállapítanom. Ha nem fájt volna minden porcikám, biztos betakarózom vele nyakig, és ki sem mozdulok alóla. De így sem volt rossz, kiterülve feküdni rajta. Ó igen, jöjj hideg zsibbadás! Jöjj!
Nem az jött, hanem Joe. Ocsmány, felpuffadt ködarcával sikerült annyira rám hoznia a frászt, hogy még ha egy tonna homok alatt lettem volna, akkor is felugrom.
- Ó, a bánat! - Alig tápászkodtam fel, menten két tenyerem közé kellett szorítanom a fejemet, nehogy szétrobbanjon a sok kíntól, ami hirtelen belenyilallt. Ekkor vettem észre, hogy valami hiányzik a kezemből.
- Joe! - zokogtam fel. - Odalett a piám!
- Billy… Ott… Kincs…
Sántikálva és nyöszörögve kezdtem téblábolni a homokban, kétségbeesetten le-lehajolva az üvegnek látszó kődarabokhoz vagy száraz kórókhoz. - A piám, Joe!
- Billy! - Joe komám hirtelen olyan mozdulatot tett felém, mintha pofon akarna csapni. Fátyolkeze keresztülsuhant rajtam, amitől olyan jeges dermedtség futott végig a hátamon, mintha magával a Holddal csókolóztam volna. Ez néhány pillanatra belém fojtotta a nyivákolást.
- Kincs… Ott… - mutatott Joe egy közeli, az éjszakánál is sötétebb nyílás felé a kanyon aljában, amit még csak most vettem észre. - A tiéd… Menj!
- Húúú! - kerekedett ki a szemem, és ösztönösen számhoz emeltem a kezemet. A gyors csalódottság érzését lassan szégyen, majd keserű felismerés követte. Mindennek a pia az oka! Joe komám felkapaszkodta magát az alvilágból, csak azért, hogy még egy utolsó jót cselekedjen az ő cimborájával, én meg csak azt a fene italt hajkurászom, ahelyett hogy ráfigyelnék. Elég! Végeztem a piával!
- Ide azt a kincset! - kiáltottam Joenak, majd helyeslő bólintásán felbuzdulva két markáns lépést követő harmadikkal elvesztem a sötét nyílásban. A negyedik lépés már nem ért talajt.
Nem éppen szalonképes kifejezéseket aggattam Joe barátomra zuhanás közben. Igazán megjegyezhette volna úgy félúton, hogy egy mély üregről van szó. Csak mert a legnagyobb jó szándékkal sem nevezhetném nyekkenésnek, ahogy földet értem a hideg talajon. Inkább valami reccsenéses durranásnak.
- A jó édes! - préselődött ki a tüdőmből, és végleg elegem lett mindenből. Nem kell már az a fránya kincs sem. Csak hagyjanak békében elájulni!
Ha a delírium ölelésében lehanyatló kezem nem ütődik neki valami kemény dolognak, és nem vélem túlságosan is ismerősnek azt a tompa koppanást, biztos menten elájulok. De azért még erőtlenül kitapogattam az összetört faláda belsejét.
Hirtelen úgy kitisztult a fejem, mintha jeges vízbe dugtam volna.
- Joe - szipogtam megilletődve -, te vén szarházi!
Hatalmas könnycseppeket csurgatva arcomon, felszabadult nevetéssel tekertem le az egyik üveg nyakát, melynek már csak a formájából is tudtam, hogy Joe örökkön rejtegetett Johnnie Walker Blue Label whiskyjéről van szó, és feltartottam az égbe.
- Köszönöm Joe! Igazi barát vagy! Köszö… glug… szönöm… glug!

5
Te szavazatod: Nincs Átlag: 5 (4 szavazat)

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

sze, 2008-06-11 16:53 Eve Rigel

Eve Rigel képe

Tizedik…
1. A cím közömbös.
2. A tagolás megfelelő.
3. A cselekmény… hááát… hogy is mondjam.
Jót röhögtem rajta. Az első mondat azonnal ütött, bár akkor még nem tudtam eldönteni, hogy mi a novella műfaja, de aztán megvilágosodtam.
Egyetlen szituációra épül a történet, és épp akkora, amekkorát a keret elbír. Nem írod le az előzményeket, de itt nincs is szükség rá, sok információt kapunk, amelyből össze tudjuk rakni a képet. Megvan a történet lendülete, sodorja az olvasót. A végén megvan a csattanó is, amely tökéletesen illik a sztorihoz.
4. A stílus jó, a szöveg megfelelő könnyedséggel humoros.
Már az első mondat üt. Erős a kontraszt a lágy női nevet viselő ló (feltételezhetően az) és a cselekvés között. Ez a mondat kb. hatféle szintaktikai hibát tartalmaz, de meg kell hagyni, mert nagyon eredeti.
”- A jó édes anyádat.”
Ide felkiáltójel kell.
” Szemem előtt bizarrmód megdagadt a lapos hegyvonulat mögött lenyugvó nap, felfújódó vörös gömbje kiszorított minden mást a fejemből, majd szétpukkadva fájón végigfolyt a gerincemen.”
No, ezt azért rakjuk rendbe!
Helyette.
” Szemem előtt bizarrmód megdagadt a lapos hegyvonulat mögött lenyugvó nap felfúvódó vörös gömbje, minden mást kiszorítva a fejemből, majd szétpukkadva, fájón végigfolyt a gerincemen.”
„a lapos hegyvonulat mögött lenyugvó nap felfúvódó vörös gömbje” eléggé erőltetett birtokos szerkezet.
” Nagyot kortyoltam az üvegből, amit sikerült törékeny csecsemőként megóvnom a serüléstől…”
A mondat értelme szerint te voltál a törékeny csecsemő.
Helyette:
” Nagyot kortyoltam az üvegből, melyet sikerült, mint egy törékeny csecsemőt, megóvnom a serüléstől…”
Kevesebb igekötőt használj!
” Elfeküdtem volna még ott a porban akár napokig is…”
Elég a „feküdtem volna…”.
” Nagyot kellett húznom az üvegbe, nehogy elájuljak.”
„üvegből”
” Joe komám felkapaszkodta magát az alvilágból, csak azért, hogy még egy utolsó jót cselekedjen az ő cimborájával, én meg csak azt a fene italt hajkurászom, ahelyett hogy ráfigyelnék.”
Ez is eléggé magyartalan mondat.
Helyesebben lehetne így:
”Joe komám felkapaszkodott az alvilágból… ahelyett, hogy figyelnék rá.”
Azonban az eddigi stílushoz passzol a mondat a maga egyediségével, így maradhat.
5. A központozás rendben van, a helyesírás is megfelelő, néhány vesszőhiba, és az említett felkiáltójel hiánya…
6. A kiírásnak teljes mértékben megfelel. A keretet kissé túllépte.
Gratulálok!
.
EK: OKUL

sze, 2008-06-11 17:37 miyoku

miyoku képe

"Öreg komám, tegnap temettünk, máris kidobott a föld?" :))))))
"Aztán az egyik alattomos szikla odaköszönt a csizmámnak, mire az rögtön vissza hogy: "Zutty!", én meg mindkettőnek hogy: "A jó édes!", " ezt a mondatot leszámítva, ami nekem túl erőltetettnek tűnik, tökéletes! vicces, tuti, ötös.
- . - . - . - . - . - . - . -
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

sze, 2008-06-11 17:39 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

"Szemem előtt bizarrmód megdagadt a lapos hegyvonulat mögött lenyugvó nap, felfújódó vörös gömbje kiszorított minden mást a fejemből, majd szétpukkadva fájón végigfolyt a gerincemen." - ezt a mondatot nem értem... mi folyt végig? A hátán a nap képe, ami a szeme előtt volt?
"léptem egy bátortalant közelebb a ködös" - helyett inkább "bátortalanul léptem közelebb"
"- Szétru… gom a … töködet… kölyök!" :lol: amúgy a szétrúgom hosszú ú, az "a" és a hármaspont közé nem kell szóköz.
"a besötétedő égbolton megjelenő csillagokat." - hmm (nem hiba, de azért megjegyzem), a csillagokat is szemmel kell tartani? Elég sokat ihatott már. :)

A stílusa nagyon jó, főleg a mindenki köszön mindenkinek rész viszi a pálmát!
Címben tényleg lehetett volna valami találóbbat találni. (Eh, képzavar. :))
Sajnos a végefelé egyre biztosabb voltam benne, hogy pia a kincs, így nem ütött akkorát, de ehhez a történethez ehhez a befejezés illik a legjobban.
Kicsit talán kevesebbet káromkodhatott volna, esetleg változatosabban. Egy cifra, de nem durva káromkodás nagyon fel tudja dobni a hangulatot (ami itt amúgy sem volt lapos). Használd ki édes anyanyelvünket! :D
Összeségében nekem nagyon tetszett, gratula!
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

sze, 2008-06-11 18:30 Josy

Josy képe

Köszönöm a véleményeket és a nyelvtani "cincálást", mindkettőre szükségem van :)

A véleményekhez: Kicsit féltem, hogy mennyire jön be nektek a humorom (a pályázatra beküldött novella után), a rövid határidő ezt a nyelvet hozta ki belőlem, úgylátszik ez az én belső hangom. De azért igyekszem majd változatos lenni a további feladatok során.

A "Szemem előtt..." mondatban a vöröslő nappal a fájdalomra szerettem volna utalni, ahogy a földetérés után szétárad hősünkben. Nem sikerült a társítás.

A nyelvtanhoz: Nem garantálom, hogy kevesebb mondattani hibát fogok ejteni, utólag visszaolvasva ez elég mélyen bennem van (talán az egész nyelvhasználatomban), de ha továbbra is figyelmeztettek az ilyesmire (ezúton is puszi Eve-nek), igyekszem etéren is javulni.

Szóval: huh, azt hittem felkoncoltok :D

_________________________
Gondolkodom, tehát ráérek.

cs, 2008-06-12 12:51 Kentaur

Kentaur képe

Ez nagyon jó lett. A ki köszön kinek rész különösen tetszett. Igaz, hogy nincs különösebb háttértörténet, de közben rájöttem, hogy így kell ezt ilyen rövidke novellánál. Ez így lett jó, hogy nincs különösebb mondanivaló és még a csavar benne is csak egy kis humor. 5 *!
----------------------------------------------------------------

"Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

cs, 2008-06-12 12:56 miyoku

miyoku képe

ahogy a szellem dumál, az haláli!
"Kincs… Arra… Billy… Kincs…"
- . - . - . - . - . - . - . -
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

v, 2008-06-15 00:54 Creideiki

Creideiki képe

Miyoku, milyen jó a humorod tudat alatt! Ahogy a szellem dumál az tényleg HALÁLI.:)
Muhaha!

(Galla M: Haláli érted? Szellem...halott...haláli!Érted? Óriási!)
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

v, 2008-06-15 07:16 miyoku

miyoku képe

nem csak tudat alatt.
- . - . - . - . - . - . - . -
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

v, 2008-06-15 08:33 Josy

Josy képe

Simogatjátok a lelkem, komolyan :) Dorombolok is, kár hogy nem halljátok :D

Úgy látszik igaz rám a mondás, miszerint az túlzott erőlködésnek csak fingás a vége. Vagyis ha görcsösen igyekszem megírni egy történetet, hogy "Húúú, most olyat odaba..ok!" vagy "Olyan pojénos leszek, hihi!", abból az olvasó biza kiérzi az izzadtságszagot, és nem jön be neki.

Ha meg csak úgy, az izgalmas játék kedvéért írok valamit, szívmelengető véleményeket kapok, ahogy tőletek is.

A novella poénjai is erről tanúskodnak: a "mindenki köszön mindenkinek" rész csak úgy jött, csípőből.
A "Húúú... - nagyot kellett HÚ-znom az üveg-BE" pedig nem nagy humorként, de elő volt készítve, mégsem jött le senkinek.

Jó néhány dolgot kell még tanulnom magamról, hogy miként lehetek a hiteles kútja az írásnak.

(A cowboy-t nem akartam kinyírni - azért kapott rendesen -, megtetszett a dolgohoz való állása. Pedig antialkoholista vagyok :D )

Még egyszer köszi mindenkinek, mély tanulság volt számomra!

________________________
Gondolkodom, tehát ráérek.

v, 2008-06-15 08:44 Eve Rigel

Eve Rigel képe

Látom, kezded kapiskálni a lényeget. ;)

v, 2008-06-15 09:11 Creideiki

Creideiki képe

Akkor most megsértettelek...Úgy sajnálom.
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

v, 2008-06-15 09:32 Josy

Josy képe

Crei, engem csak az tud megsérteni, aki szántszándékkal bánt.
Nem tudom, mivel sértettél volna meg. :)
_________________________
Gondolkodom, tehát ráérek.

v, 2008-06-15 09:49 Creideiki

Creideiki képe

Ja nem ezt Miyokunak szántam. De téged sem akartalak megsérteni :D
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

v, 2008-06-15 11:55 Josy

Josy képe

Hát most megsértődtem :D
_________________________
Gondolkodom, tehát ráérek.

v, 2008-06-15 13:28 miyoku

miyoku képe

ne viccelj mimóza! :)
engem max anyázással lehet megsérteni. :)
- . - . - . - . - . - . - . -
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

szo, 2008-06-14 21:05 Fishbone

Fishbone képe

Hehh, ez zsír. :D
Mást nem fűznék hozzá, elhangzott már minden nagyjából.
__________________
Egyszer élünk, egyszer élünk,
Egy gyalogot lecserélünk.

v, 2008-06-15 00:45 Creideiki

Creideiki képe

Ezt a pályázatra kellett volna beküldeni...;)
Végre egy kifejezetten humoros és nagyon könnyed stílusú történet.Olvastatja magát, szórakoztató.

Egy két dolog, ami jobban kitűnt:

"Szemem előtt bizarrmód megdagadt a lapos hegyvonulat mögött lenyugvó nap, felfújódó vörös gömbje kiszorított minden mást a fejemből, majd szétpukkadva fájón végigfolyt a gerincemen." - bár a bizarrmód szóval még nem találkoztam, ez a mondat zseniális!
"Annyi baj volt csupán az idilli képpel, hogy egyik eleme sehogy sem illett az összképbe, és akármennyit húztam is az üvegből, makacsul ragaszkodott a létezéshez." - ezt viszont csak harmadik nekifutásra sikerült értelmeznem...ez persze nem feltétlenül neked kritika. De azért lehet, hogy mégis...;)
"Nagyot kellett húznom az üvegbe, nehogy elájuljak." - üvegBŐL, szvsz.

A párbeszédek elég egyoldalúak, de hát ez egy rögeszmés szellem és egy atomrészeg cowboy (redneck? akárki?)társalgásánálnem hiszem, hogy felróható.;)

A csattanó kapcsán: mivel hősünk és a piásüveg viszonya annyira az arcunkba van tolva végig, maga a kincs mivolta elég hamar sejthető volt. Bevallom azt reméltem, hogy Billy is kitöri a nyakát és Joe barátjával együtt sétálnak a túlvilági ivóba. De ez csak kekeckedés, nekem így is "teccett."

-
Frappáns de tömör aláírás helye.

v, 2008-06-15 00:52 Creideiki

Creideiki képe

Miután megírtam a hsz-t elolvastam a véleményeket. Azért tök vicces - és érdekes tanulsága a scriptnek -, hogy a felfúvódó vörös gömbös mondatról mekkorát szórnak a vélemények. Nekem nagyon bejött, Norbi nem értette, Eve szétcincálta...

-
Frappáns de tömör aláírás helye.

v, 2008-06-15 12:09 Aures

Aures képe

Hi Josy, már nem igen tudok mit hozzá fűzni. A stílus nagyon jó, nekem az összes poén bejött, a gerincen szétfolyó izéről meg sejtettem, hogy fáj neki.;) Gratulálok. :D
_______________
Behunyom a szemem, hogy lássak.