3/2. script - Arcas Gnosfle

Az összesereglett tömeg némán figyelte, ahogy lány fehérlő testét elnyeli a sötéten örvénylő víz.
Bűntudat, harag, csalódottság, elégtétel - mind a lelkekbe költözött. Volt, kinek összeszorult a torka, volt, kinek könnypatak szántott barázdát az arcára száradt porba, volt, ki hangját felemelve, árulást kiáltott.
Nicosa városának lakói két táborra szakadva üvöltöztek egymással.
- Gyilkosok! Megöltétek azt a szegény lányt! - pörölt a papokkal a cserzővarga. A jobb oldali sereglet biztatóan hümmögött mögötte.
- Nem tett semmi rosszat, mégis elveszejtette! Égjen maga a Pokol tüzén!- szapulta a polgármestert egy idős asszony. Két láncinges katona kellett hozzá, hogy ne érhessen el hozzá. Ha tehette volna, biztos kikaparja a szemét.
- Mit merészelsz, szentségtörő! - vágott vissza a papok vezetője bal felől. Bütykei kifehéredtek, ahogyan kereszttel ékített pásztorbotját markolta. - Ha még egyszer ilyesféle szavakat hallok tőled, rólad ítél majd a következő per! - fröcsögte, nyakán kidagadtak az erek.
- Aztán ha elmerült, - sápítozott a torzképű némber mögüle - mit bizonyít az? Bizton lélegzi a vizet is, valami ördögi praktikával.
Érvek és ellenérvek, szidalmak és átkok röpködtek mindkét oldalról, de a tettlegességtől és a katonáktól való félsz féken tartotta az indulatokat.
Még egy darabig.
A polgármester ezt az időből kizökkent pillanatot használta ki, hogy lenyugtassa a tömeget. Négy láncsinges emelte pajzsra, hüvelykjeit övébe fűzve, szűkre vont pillákkal várt a csendre.
- Polgárok! Honfitársaim! Testvéreim! - zengő baritonja messzire szállt a sötétlő vizek felett.
- Szörnyű a bűn, melyet elkövettünk! Ha mentséget nem is, megbocsátást viszont őszintén remélhetünk, hisz szörnyű volt az a bűn is, mellyel Erenikét vádoltuk. A szent Próba után, megbizonyosodva, tiszta lelkiismerettel jelentem ki, hogy a lány nem volt boszorkány. Elrendelem, hogy neve töröltessék a vád fekete könyvéből, tiszteletére pedig szobrot emeltetek itt, a tó mellet.
Fehér fogait villantó mosolya, mellyel már oly sok vitát eldöntött, oly sok dámát elcsábított, ezúttal kevésnek bizonyult. A felzúduló tömeg elsodorta a katonákat, a bal oldali ellenlábasok sorai közt utat törve verekedték magukat a hazugnak, gyilkosnak, képmutatónak kikiáltott városatya felé.
A szólásra emelkedő főpapnak annyi ideje sem volt, hogy kezeit az égre emelje. A sárba tiporták: kapcás, sarus, bocskoros lábak közt lelte halálát.

***

A tó várossal átellenes partján a remete egykedvűen eregette a füstkarikákat hosszúszárú pipájából. Megette már a kenyere javát, ahogy mondani szokás, túl sok telet látott ahhoz, hogy különösebb érdeklődést mutasson a városi népek komédiái felé.
A délutáni üvöltözés, kiabálás, vádaskodás hangfoszlányai a hullámok hátán érkeztek hozzá, a napnyugta után felgyújtott polgármesteri palota füstszaga fürge szelek szárnyán.
Vizenyős tekintete hasztalan próbálta kivenni a város utcáin hangyaként sereglő, fáklyás, vasvillás, kaszás alakokat, a kor mostanra fátylat vont valaha éles szemei elé. Lemondóan szippantott egyet a csibukból, arca megrándult, ahogy a keserű dohány a torkába karmolt.
Már majdnem elszenderült, mikor hangos loccsanást hallott. Tágra nyílt szemekkel, ropogó térdekkel emelkedett fel apró tüze mellől.
Újabb loccsanás.
A vízből egy alakot látott kiemelkedni. Lábainál fekete tó, mögötte fáklyaként világító, lángoló palota, feje felett furcsán éles fénnyel világító csillagok. Aztán belépett a kis tűz fénykörébe.
A vörösen táncoló fények göndör, fekete szakállal keretezett aszkétaarcot világítottak meg, a férfi hollóhaja csöpögve tapadt hátához, keskeny vállaihoz. Amint meztelen lábain botladozva kiért a partra, visszafordult.
Lassan ingatta a fejét, ahogy az elszabadult indulatoktól és fékevesztett lángoktól halódó városra pillantott.
- Bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek… - suttogta alig hallhatóan. Kezeiből cuppanva hullt a parti fövenyre néhány átázott kötéldarab, meg egy fekete csuklya.
- Vedd ezt magadra fiam! - durva, vastag posztó terült szét a hátán. - Hidegek az éjszakák.
Megfordult.
A remete aggódó tekintettel állt mögötte. Ráncos kezeivel kitartóan dörzsölte vállait, hogy siettesse vérének áramát. Arcára erőltetett harag vésett barázdákat, de szemeiben csak szeretetet látott.
- Hála néked, jó öreg - mosolyodott el a szakállas.
- Csitt! Ülj a tűz mellé! Még teljesen átfázol nekem - parancsolt rá amaz. Az idegen szót fogadott, göndör fürtjeiből, szakállából kicsavarta a vizet. Közben a remete, magában zsémbelve, alkarnyi tuskókat vetett a lángokba. Dolga végeztével leült, szemben a még mindig csöpögő hajú férfival.
- Bolond! - mordult rá. - Éjnek idején vízbe menni… Bolond, mint azok, ni! - bökött a lángoló város felé.
- Csak tévelyegnek. Ki vagy te, jó öreg? - kérdezte szelíd mosollyal a szakállas.
- Én? Senki - feje lehorgadt. - Valaha pásztor voltam. A nyájam kivetett magából.
Hangjában őszinte szomorúság, őszinte szeretet csengett. Mikor könnyektől elnehezült pillantását feljebb emelte a tűzből, pipája koppanva hullt a kövekre.
A szakállas állt előtte, de immár ruhában, száraz hajjal, kikerekedett arccal.
- A nyájadnak újra szüksége van rád, Cornelius Atya. Menj hozzájuk - hangja zengő kórus.
- De hisz… hogyan? - dadogta az öreg remete, miközben felállt, nyakában hordott keresztje előbukkant a zsír és sárfoltos darócruha redői közül.
A szakállas újra mosolygott, de nem volt már abban szelídség. Más volt. Ősi, mégis ismerős, felemelő, mégis ijesztő. A remegő ajkú remete vállára tette jobbját, mélyen a vizenyős szemekbe fúrta átható tekintetét. Századévek sorába bámult a remete akkor.
- Én mondom néked, hogy kőszikla vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat - zengte a kórus a szavakat, melyeket a szakállas, aszkétaarcú féri hallott először az emberek fiai közül.

3
Te szavazatod: Nincs Átlag: 3 (1 szavazat)

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

k, 2008-09-23 18:09 Eve Rigel

Eve Rigel képe

A történet folytatása nem tükrözi teljes mértékben az előzményeket.
Gondolok itt a tömeg hangulatára.
A novella második része kis gondot okozott: háromszor kellett elolvasnom, hogy megértsem, illetve rábólinthassak, hogy jól értem.
Meglepő Jézus és Péter apostol jelenléte mint megoldás, de végül is belefér.
A stílus nem rossz, fellelhető néhány szintaktikai- és központozási hiba.

k, 2008-09-23 22:27 Arcas Gnosfle

Arcas Gnosfle képe

Igen, én is érzem, de igazából úgy okoskodtam, hogy mivel a lány elmerült, mindkét tábor megdöbben. Akik szerették, azért, mert elveszítik, akik boszinak tartották meg azért, mert bizonyosságot nyert, hogy nem az. Ezek után mindenki temperamentuma szerint kezd el reagálni.
A második rész tényleg zűrös, de kicsit talán ilyenre, (nehezen érthetőre, bonyolultra, titokzatosra) is akartam. Persze tisztább is lehetne, kerülve a szájbarágást. Majd egy újabb Isteni szikra után talán újjá születik. :)
Köszönöm!
"...only iron turns to rust,
only proud man turn to dust..."

k, 2008-09-23 19:57 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

A legfőbb hiba a páros szervek rosszul írása. Bizony, azokat egyes számba kell, szemek helyett szem, esetleg szempár. Satöbbi. Pár apróbb vessző és központozási hiba, ezeket még gyakorlod és egész lecsökken a hibaarányod. ;)
Na akkor egy kis kötekedés:
*
A szóköznélküli karakterszámot tessék elfelejteni, olyan nem létezik. :) 5100 karakter még megengedett, 5800 már kevésbé. Ejhaj. Na jó, elnézzük. ;)
Továbbra is kötőjeleket használsz gondolatjel helyett! A kötőjel a rövidebb vízszintes vonal, a gondolatjel a hosszabb, ez számítógépen általában a ctrl-minusz gombokkal hozható elő. Nem tudom,
hogy csak lusta vagy használni, nem tudod hogyan kell elővarázsolni vagy egyáltalán nem tudod, mi a különbség a kettő használatában. Ha megadod a választ, szívesen segítek és elmagyarázom.
*
"ki hangját felemelve, árulást kiáltott." - elhagyható a vessző. Valaki valamilyen módon csinált valamit.
"A jobb oldali sereglet" - jobb oldali?! Honnan nézve jobb? Tessék más módon egyértelműsíteni a két tábort (nagyobb-kisebb?) mert a narrátor pozíciója nem lehet konkrét! Nem a dombtetőről magyaráz, teszem azt.
"Égjen maga a Pokol tüzén!- szapulta" Gondolat jel elé szóköz.
"Két láncinges katona kellett hozzá, hogy ne érhessen el hozzá." - hozzá, hozzá, nagyon zavaró szóismétlés.
"- Aztán ha elmerült, - sápítozott a torzképű némber mögüle - mit bizonyít az?" - rossz helyen van a vessző. A közbekelt komment az első tagmondatra vonatkozik, tehát még a vessző elé kell. Helyesen: "- Aztán, ha elmerült - sápítozott a torzképű némber mögüle -, mit bizonyít az?" (Plusz: a ha elől lemaradt egy vessző.)
"időből kizökkent pillanatot" - időből kizökkent pillanat? Ez értelmetlen kifejezés.
"Négy láncsinges" - láncinges
"hüvelykjeit övébe fűzve" - inkább hüvelykujjait, vagy még jobb, mindkét hüvelykujját.
"szűkre vont pillákkal várt a csendre." - pillákkal... Ez olyan... lányos. Inkább összeszűkült szemmel/szemöldökkel
"- Polgárok! Honfitársaim! Testvéreim! - zengő baritonja messzire szállt a sötétlő vizek felett." - komment az első tagmondathoz dukál! Helyesen: "- Polgárok! - zengő baritonja messzire szállt a sötétlő vizek felett. - Honfitársaim! Testvéreim!"
"tiszteletére pedig szobrot emeltetek itt, a tó mellet." - heh? Szobrot? Miért is?
"a bal oldali ellenlábasok" - itt is zavaró a baloldali, mégha a polgármester szemszögéből akár meg is lehetne magyarázni. Akkor inkább már "a polgármestertől balra álló ellenlábasok"
"hogy kezeit az égre emelje" - párso szervek egyes számba: kezét.
"A délutáni üvöltözés, kiabálás, vádaskodás hangfoszlányai a hullámok hátán érkeztek hozzá, a napnyugta után felgyújtott polgármesteri palota füstszaga fürge szelek szárnyán." - huh, ez túlságosan költői lett, kilóg. Szerintem.
"éles szemei elé." - szeme.
"Tágra nyílt szemekkel" - szemmel.
"ropogó térdekkel " - térddel.
"Lábainál fekete tó" - lábánál.
"A vízből egy alakot látott kiemelkedni." (...) "Aztán belépett a kis tűz fénykörébe." Az alak tárgyként szerepel, nem alanyként. Ergo olybá hat, mintha az öreg lépett volna be a fénykörbe. Mondjuk ez az előtte lévő mondatra is igaz. Végül is, nem nagy hiba, csak egyértelműsíthetőbb.
"keskeny vállaihoz" - vállához.
"meztelen lábain" - lábán.
"Kezeiből cuppanva" - kezéből.
"- Vedd ezt magadra fiam!" - megszólítás elé, mögé mindig kell vessző, tehát: "- Vedd ezt magadra, fiam!"
"Megfordult." - ki? Az öreg vagy a másik?
"Ráncos kezeivel" - kezével.
"dörzsölte vállait" - vállát.
"de szemeiben csak" - szemében.
"- Hála néked, jó öreg" - óhajtó mondat, ergo felkiáltójel: "- Hála néked, jó öreg!" Vagy hármaspont: "- Hála néked, jó öreg..."
"- Csitt! Ülj a tűz mellé! Még teljesen átfázol nekem - parancsolt rá amaz. " - komment az első tagmondathoz: "- Csitt! - parancsolt rá amaz. - Ülj a tűz mellé! Még teljesen átfázol nekem."
"- Csak tévelyegnek. Ki vagy te, jó öreg? - kérdezte szelíd mosollyal a szakállas." - itt is, és a kérezte kommentet emiatt át kell írni: "- Csak tévelyegnek. - mondta szelíd mosollyal a szakállas. - Ki vagy te, jó öreg?"
"- Én? Senki - feje lehorgadt." - központozási hiba: új mondat, nagybetű. Plusz lemaradt névelő. "- Én? Senki - A feje lehorgadt."
"- A nyájadnak újra szüksége van rád, Cornelius Atya. Menj hozzájuk - hangja zengő kórus." - vegyes hibák: dupla központozási, valamint lemaradt felkiáltójel. Helyesen: "- A nyájadnak újra szüksége van rád, Cornelius Atya. - Hangja zengő kórus. - Menj hozzájuk!"
"a vizenyős szemekbe" - szempárba.
*
Nem értem. És mi lett Erenikével?
Beledobták a vízbe, polgármester védőbeszédet tartott, nem sikerült, tömeg két részre szakadt.
Majd váltás: öreg remete + szakállas férfi, akiknek azért sejtem a szerepét. Ez utóbbi lett volna Erenike? Nekem egy kissé túl éles kanyar, mintha a két rész nem is tartozna egybe.
A hibaszámod csökkent, főleg a központozási, és sikerült visszaszorítanod a túlírt jelzős szerkezeteket. Most már csak szimpla jelzőfelsorolás van, de ez nem zavaró (csak az, hogy sok helyen alkalmaztad :/ De az csak egy picit, ez inkább szubjektív vélemény.)
Az elejét picit elnyújtottnak érzem, elvégre a hangsúly erősen a második részen volt.
Tetszik a mű bibliai vonatkozása.
Ööö, hát dióhéjban ennyi lenne. :)
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

k, 2008-09-23 22:14 Arcas Gnosfle

Arcas Gnosfle képe

Köszönöm szépen.
A páros szervek egybeírása eszméletlen idegen hangzású nekem, de muszáj lesz megszoknom. Tuti a tetemes mennyiségű angol szövegfordítás ment az agyamra, a kötelezően többes számban használatos szavaikkal: trousers, glasses, eyes, etc. Bekészítek egy korbácsot a billentyűzet mellé, és ha átolvasásnál ilyet látok, lesújtok, mint Silas az Opus Dei-ből :)(Blade idézetének tiszteletére).
Valóban kisit élesre sikerült a váltás, de még így sem fértem bele a karakterszámba. Ejnye!
Az Eve által írt központozási fejezet azóta is - az alvós mackóm helyett - figyel a hónom alatt, de még mindig nem érzem teljesen a magaménak. :)
Mi lett Erenkikével? Erre vonatkozna a vízből kilábalós rész, ahol ugye a szakállas földre dobja a köteleket meg a csuklyát, amivel vízbe dobták. Hogy úszott a másik partig, nem hiszem, hogy lényeges. A sztorim szerint Erenkie nem Erenike, csupán az Úr (mondjuk) egy angyala, aki lány alakjában segítette volna/segíti vissza a népet az igaz ösvényre. Valójában Péter Apostol, mint azt az idézettel is próbáltam érzékeltetni.
A kötekedésnek pedig külön örülök, rendkívüli módon segít a szöveg hibajavítós átírásában.
Komolyan, barátaim, csodálom a rám fordított türelmeteket és időtöket! Ez mindenkire vonatkozik. Őszintén mondom.
"...only iron turns to rust,
only proud man turn to dust..."

sze, 2008-09-24 07:14 SirTelen

Tudom, hogy ez az én dakota lovam, és előre elnézést kérek mindenkitől, hogy már megint ezen lovagolok, de Móricka viccek olvasása helyett, nem ártana felidézni az általanás iskolai tanulmányokat, vagy egy nyelvtan könyvet megnézni.
Bármilyen meglepő, a "kezei" egyes szám, nem pedig többes szám. A többes szám jele "k".
kéz-kezek, láb-lábak, alma-almák
Tehát, ha az a szabály, hogy csak egyes számban, akkor a kezei helyes.
Hogyan?
Mivel ez egy birtokos viszony. Valakinek a valamije(i).
A kezei pedig ( a magyar nyelv szabályai szerint) egyes szám, több birtok.
Ugyanis a birtokos egyes számban áll.
Többes számban a végére kerülne a "k": kezeik.

Az Édes Anyanyelvünk műsorát hallották. :)

--------------------------------------------------------------
"hitehagyott a jó, s a rosszakat
a meggyőződés szenvedélye fűti..."

William Butler Yeats

sze, 2008-09-24 10:27 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

"A kezei pedig ( a magyar nyelv szabályai szerint) egyes szám, több birtok." Egy alanynak a több birtoka. Az alany (aki birtokolja) valóban egyes számban van, de nem is az volt a vita tárgya, hanem az, hogy ezáltal "több keze" van, ami páros testrész esetén csúnya.
"Összekulcsolta karjait" kontra "Összekulcsolta karjaikat" Melyik a hibás? Nos, mindkettő. Te azt bizonygatod, hogy a második hibás, és semmit nem mondasz az elsőről. :)
Engem hallottál. :P
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

sze, 2008-09-24 10:51 Arcas Gnosfle

Arcas Gnosfle képe

Hagy én is!!! Hagy én is!!! Légyszi!!!
A kedvenc témán! Nekem seni ne próbálja bemagyarázni, hogy az első, "Öszzekulcsolta karjait", az rossz. Pl:"Béla összekulcsolta karjait hatalmas sörpocakja felett, ahogy a szalagkorlátnak dőlt."
Sőt, kis egyeztetéssel a 2. is lehet jó: "Béla és Józsi összekulcsolták karjaikat, ahogy részegen tántorogtak hazafelé."
Azt akarjátok mondani, hogy helyesen "Béla összekulcsolta a KARJÁT"? És mi lett a másik karjával? Leszaggatta az úthenger? Különben is, egy kart hova a rákba kulcsolsz? Legalább 2 kell.
Ok, szemek - szem, lábak - láb stb. alapesetben lehet, hogy - szokás alapján - egyes számban használjuk őket, de ilyen szerkezeteknél eszméletlen zavaró, vagy akár komikus is lehet, ha így teszünk.
Emlékezetes jelenetet az Elemi Ösztönből: "Keresztbe vetett lábbal ült a fekete fotelban. A kihallgatást végző rendőrök izzadtak helyette. Nem is figyelt rá, miket kérdeznek. Zöld szeme a Mesterlövész tekintetét kereste. Kezével megcirógatta saját vállát, közben pedig lassan megcserélte lábát. A rendőrök felnyögtek, amint észrevették, hogy nincs rajta bugyi..."
Szóval: Sharon Stone bizony félszemű, félkarú, féllábú, sőt, még a fél mellkasa is hiányozhat, hiszen csak egy válla van. Ok, Michael Douglas (szerintem) egy ripacs, plusz még csúnya is, de azért neki se kellene egy ilyen nő. :)
De ez csak az én véleményem. Ja, és remélem nem túl pornográf a tartalom... Nem én találtam ki, ilyen a film.
Valaki tegyen igazságot! Plíz!
"...only iron turns to rust,
only proud man turn to dust..."

sze, 2008-09-24 11:06 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

"Béla összekulcsolta karjait hatalmas sörpocakja felett, ahogy a szalagkorlátnak dőlt." Hibás. Helyesen:
"Béla összekulcsolta két karját hatalmas sörpocakja felett, ahogy a szalagkorlátnak dőlt."
"Béla és Józsi összekulcsolták karjaikat" hibás. Helyesen:
(Béla és Józsi) "Mindketten összekulcsolták karjukat." (Itt egyeztetni kell, mert alanyfelsorolás esetén még nem kerül az ige többesszámba, pl "Három kutya ugattak" hibás.)
Az elemi ösztönös példamondat jó, egy kivétellel:
"közben pedig lassan megcserélte lábát" megcserélni csak valamit valamivel tudsz, ergo:
"közben pedig lassan megcserélte két lábát"
Ha zavaró az egyesszám használata, feloldható a "két" és a "pár" szavakkal, de továbbra is egyes számban illene maradnia a páros testrésznek.
Félszemű stb. akkor lenne, ha ilyen lenne a mondat: "Fél/Egyedüli/Ép/ szeme a Mesterlövész tekintetét kereste (...)"
A többes szám használata nem nagy hiba, mert egyre inkább elterjed a köztudatban (idézet: "Mosom kezeim" sajnos nem cserélhető le), de attól még hiba.
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

sze, 2008-09-24 12:25 SirTelen

Irodalmi példák
Balassi Bálint: "Angyalábrázata szemeimnek tetszék-é?" (Egy kegyes képében); "Hullnak keservemben szemeimből könnyeim" (Darvaknak szóló). Szenczi Molnár Albert: "Úr Isten! az én imádságom, Kérlek, végyed füleidbe" (5. zsolt.); "Mint a te szemeidnek fényét" (17. zsolt.). Berzsenyi Dániel: "A láthatatlan férgek a te Bölcs kezeid remekelt csudái" (Fohászkodás); "Csontjaimat kezeid takarják" (uo.). Csokonai Vitéz Mihály: "Rózsamézzel harmatoznak Csókra termett ajkaid" (Egy rózsához); "E szóra karjaim kinyúlnak" (Még egyszer Lillához). Kölcsey Ferenc: "Hányszor zengett ajkain Ozmán vad népének" (Himnusz); "Majd töröktől rabigát vállainkra vettünk" (uo.); "Vérözön lábainál, S lángtenger felette" (uo.). Vörösmarty Mihály: "Andalodó szemeket vetett rá Hajna" (Zalán futása); "Meg ne sebezzétek könnyű kis lábait" (uo.); "Anyja kémli hű szemekkel" (Petike). Petőfi Sándor: "S megfürösztöm arcát szemeim könnyével" (A jó öreg kocsmáros); "Mert hisz lábaim már a sír szélén vannak" (uo.); "S mi nyaljuk boldogan kegyelmes lábait" (A kutyák dala); "Ott merengnek szemeim a silbakon" (Nézek, nézek kifelé); "Testi szemeimet behunyom, és lelkem szemeivel nézek" (Kiskunság); "Dicsvágy patakja! ajkaim belőle Sok boldogító mámort ittanak" (Itt benn vagyok...). Arany János: "Térdre esett most a király lábainál" (Toldi); "Míg ajkain a tenger népnek Búsan búgott lassú gyászének" (Keveháza); "Orcáikon, mint félelem, Sápadt el a harag" (A walesi bárdok); "Hogy ha magát foglyul kezeidbe adja" (Toldi szerelme). Ady Endre: "Lecsukódtak bús, nagy szemeim Számára a világnak" (Imádság háború után); "Öntözzem e szájjal csak egyszer a Léda őszi szemeit" (Szent Június hívása); "Táncol bolondul a kezein" (Az én koporsó-paripám).

***
SZEPESY GYULA
NYELVI BABONÁK

http://mek.oszk.hu/01600/01688/01688.htm#3
***
Te jössz! ;) :P
( A Himnusz elég ütős, nem? Fránya Kölcsey nem tudta a szabályt, mi meg tiszteljük ezért a műért. :))

--------------------------------------------------------------
"hitehagyott a jó, s a rosszakat
a meggyőződés szenvedélye fűti..."

William Butler Yeats

sze, 2008-09-24 07:06 Kentaur

Kentaur képe

Ugyan-ugyan, hát ezért vagyunk itt, hogy segítsük egymást!(jaj, ez de meghatóra sikeredett, egészen elérzékenyültem)
Noh, ha az volt a cél, hogy leessen, hogy ő volt az apostol, akkor ez sajnos nem jött össze. Mert a remetének mondja, én meg néztem, hogy kerül Péter oda? Úgy jön ki, mitha a remete lenne az. Vagy én értettem félre valamit? Ez a rész már nem misztikus, vagy titokzatos, hanem zavaros.
A hirtelen váltás is kijöhetne jól, ha mondjuk a gondolataiban, emlékeiben, amit láttatnál, picit megmagyarázódna a dolog.
"Lassan ingatta a fejét, ahogy az elszabadult indulatoktól és fékevesztett lángoktól halódó városra pillantott." És itt jöhetne valami olyasmi, hogy: Egykori lánytestét a vízben hagyta, küldetése befejeződött...
Mindjárt világosabb lenne a váltás. Persze nem jó a szájbarágás, de az se jó, ha az olvasó csak néz értetlenül.
Tyűha, egyébként! Ha így folytatod, akkor utólérsz minket, mire a következő feladatot megírjuk!
Inkább lassíts kicsit és nézd át többször, mert sok hibád szerintem figyelmetlenség most. És had adjam tovább a jótanácsot: tedd egy napra félre, hogy fiss szemmel láthasd, és utána olvasd fel magadnak hangosan! Ezzel rengeteg tagolási, és vesszőhibára fény derül, és észrevehetővé vállik sokminden más is. A csavarok pedig jó dolgok,(én már csak tudom! :-) ) de mindig adódjanak a történet fonalából, és illeszkedjenek a hagulatához. A lázadásra célzok itt elsősorban, picit eröltetett, kicsit hihetetlen, nem illik a képbe, vagy bővebb magyarázatot, vag nagyobb konfliktust igényelne.
Amúgy a stílus ismét jó, és a kommentekben eltaláltad az adott kor hangulatát.

----------------------------------------------------------------

"Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

sze, 2008-09-24 12:37 Kentaur

Kentaur képe

Hajrá egyik, ne hagyd magad másik! :-)
Ennek a vitának kíváncsi lennék a végére. Anyanyelvünk topikban lenne érdemes folytatni.
----------------------------------------------------------------

"Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

v, 2009-04-12 15:11 Györeizé

Györeizé képe

Nekem nagyon tetszett ez a "megoldás", mindig örülök, ha valaki értelmesen és kreatívan nyúl bibliai témákhoz. A városiak egymásnak ugrása is tetszik, remekül illik a "Bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek…" sorhoz. Én nem nagyon találok benne hibát, tetszik úgy, ahogy van.
__"Nem muszáj. A lényeg, hogy megtehetnéd."
L'ibress, Jedi-nagymester
__"Kár, hogy öntelt vagyok. Így már nem fér több belém magamból."