3/2 script - Györeizé

Káin városa

…de a tó nem fogadta be Erenikét. A városiak döbbentek nézték, ahogy a lány, háttal a partnak, hátrakötött kézzel, lehajtott fejjel, némán térdepel a víz felszínén. A felszínen, mely a legapróbb hullámot sem vetette, mikor Erenike rázuhant.
Eltartott pár pillanatig, míg valaki megtörte a döbbenet némaságát:
– Bo… Boszorkány! Té-tényleg boszorkány! – hallatszott az első, remegő hangú ítélet.
Aki el tudta vonni tekintetét az érthetetlen látványtól, most mind a polgármesterre nézett, útmutatást, ítéletet, feloldozást várva. Amaz, bár nagy erőfeszítésébe került, hamar határozottságot kényszerített magára.
– Nicosa polgárai! Ím láthatjátok, ez a nőszemély valóban boszorkány! – Rövid szünetet tartott, hogy az emberek megemészthessék: megkérdőjelezhetetlen ítélet született. – Máglyára kell őt küldenünk, hogy Isten akarata szerint megtisztuljon a lelke! Máglyára vele!
A helyeslő morajlás, mely végighullámzott a tömegen, jelezte: kétség nem maradt senkiben afelől, hogy mi a dolga. Szorgos hangyákként széledtek szét, hogy fát, rőzsét, petróleumot, kátrányt összegyűjtve, minél előbb máglyát állítsanak; amit azért nem tettek eddig, mert senki nem gondolta, hogy szükség lesz rá. Valahol mindenki tudta, hogy a vízpróba egyáltalán nem próba, hanem maga a halálos ítélet; már rengeteg meggyanúsított férfit és nőt vetettek a tóba, hogy aztán békében hazamenjenek, tudván, hogy legközelebb csak pár nap múlva kell foglalkozniuk a dologgal, mikor is a felpuffadt, felszínre vetődött holttesteket kell majd kihalászniuk a vízből. Erenike volt az első ilyen eset, és a városiak becsületére legyen mondva: hamar magukhoz tértek a sokkból. Sőt, egy eddig ismeretlen, bizsergető érzés lett úrrá mindenkin:
– Ma valódi boszorkányt égetünk, Isten akarata szerint!
A két katona, ki előzőleg Erenikét kísérte, némi győzködés után vállalta, hogy partra hozza a boszorkát. De ezt csak úgy voltak hajlandók megtenni, hogy két pap is csónakba szállt velük, keresztjeikkel és változatos fohászokkal tartva kordában a gonoszt. Erenike mozdulatlanul tűrte, hogy a ladikba rángassák, majd partra tegyék; bár a zsákot már levették fejéről, ő mégsem nyitotta ki szemét. A rázúduló szemét- és szitokáradatra sem reagált, pedig mindkettőből kapott bőven, amíg a csodamód gyorsan elkészülő máglyához terelték a katonák, papok és egyéb önkéntesek.
A nicosai lehetett az egyik legnagyobb és legfurcsább máglya, amit valaha is építettek: mindenki kötelességének tartotta, hogy hozzájáruljon a szent feladathoz, és valami éghetőt tegyen az építményhez. Törött székek, repedt teknők, viseltes seprők, szakadt tolldunyhák ugyanúgy részét képezték, mint a frissen faragott tetőgerendák, melyeket az emberek fontosabbnak találtak a máglya, mintsem saját házaik részévé tenni. Mintha a város minden szemetét igyekezett volna eltüntetni a bűnös lélekkel együtt.
A cél szentesítette eszközök groteszk emlékműve, a szemétből és feláldozott javakból készült kapu, mely a túlvilágra nyílik.
A máglya.
Amennyire lelkes volt mindenki, olyannyira féltek is; ezért senki nem várta el sem a polgármestertől, sem a papoktól, hogy hosszú litániát tartsanak, vagy akár egy röpke imát mondjanak a boszorkány lelkéért. A lányt az oszlophoz kötöző katonák alig hagyták el a máglyát, a polgármester már meg is gyújtotta azt a kezébe nyomott fáklyával. A lángok egy szempillantás alatt elborították az építményt.
Ez volt az a pillanat, mikor Erenike kinyitotta szemét. Az égre emelte tekintetét, majd fájdalmas, gyászos énekbe kezdett. Hangjára összegyűltek a nemrég szétoszlott felhők, és erős szél támadt, mely felkorbácsolta a tüzet. A lány hosszú, fekete haja is lángba borult, majd szemei az izzó acélhoz váltak hasonlatossá; a tömeg döbbenettől némán és mereven tűrte, hogy Erenike, a lángtengeren keresztül, végighordozza rajtuk, a házakon, az egész városon izzó tekintetét. Mintha keresett volna valamit, vagy valakit, egyetlen olyan dolgot vagy személyt, ami miatt gátat szabna a tűznek, mely már a környező épületek és emberek felé is kinyújtotta elemésztő karjait.
Csupán pár pillanat kellett hozzá, hogy mindenkiben tudatosuljon: ennek a tűznek Erenike parancsol.
A burok, mely a lány első énekénél alig érezhetően beborította a várost, most erősebb lett, láthatóvá is vált. Egy áttetsző kupolává épült, mely visszatükrözte a közepén lángoló máglya fényét. A viharos szél, belül ragadván, körbesöpört az egész városon, szikrákkal, lángforgácsokkal teljesen, és tűzbe borított házat, embert, fát; mindent, amit csak ért.
Nicosa városa pillanatok alatt vált testet-lelket elemésztő, hatalmas kohóvá.

A szentséges, nagyhatalmú püspök úr, Isten felszentelt földi helytartója díszes, hatalmas asztala mögött ült, és az előtte heverő, megégett fatáblát nézte. Nicosa kormos szélű, viseltes névtábláját, melyet a távoli városba küldött emberei nemrég hoztak felséges színe elé.
A táblán a megszokott, cirádás Nicosa felirat helyett a következő szó állt:
Cainos.
– Az Úr legyen hozzánk irgalmas… – sóhajtotta remegőn a tisztelendő, rózsafüzérét szorítva, tekintetét a kandalló lobogó lángjaira emelve.

3.5
Te szavazatod: Nincs Átlag: 3.5 (2 szavazat)

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

cs, 2009-05-21 12:12 Eve Rigel

Eve Rigel képe

A történetet a kiírásnak megfelelően jól folytattad: felkelti a kíváncsiságot, vajon mi történik a lánnyal? Nem süllyedt el a tóban.
A cselekményvezetés jó, a szöveg olvasatja magát, a stílus megfelel az előzményeknek.
A végkifejlet egyedi, és úgy zárod le, hogy igazából nincs lezárva. Az anagramma használata, mintegy a sötét jövő előrevetítése, tetszik.
Pár hibát vagy inkább kétséges megoldást találtam csak.
.
”– Bo… Boszorkány! Té-tényleg boszorkány! – hallatszott az első, remegő hangú ítélet.

Ha a hang remeg, ne kétféleképpen jelezd! Az első mondatban három pontot tettél, a másodikban kötőjelet.
.
” Aki el tudta vonni tekintetét az érthetetlen látványtól, most mind a polgármesterre nézett, útmutatást, ítéletet, feloldozást várva.
Feloldozást?!
Ez itt helytelen kifejezés. Épp most állapították meg, hogy Erenike boszorkány.
.
”– Nicosa polgárai! Ím láthatjátok, ez a nőszemély valóban boszorkány! – Rövid szünetet tartott, hogy az emberek megemészthessék: megkérdőjelezhetetlen ítélet született.”
Általában szerencsésebb, ha az első mondat után jön az első komment párbeszédeknél.
A kettőspont felesleges.
.
”– Máglyára kell őt küldenünk, hogy Isten akarata szerint megtisztuljon a lelke! Máglyára vele!„
Hatásvadász redundancia. A második mondat már nem kell. Azt inkább szajkózhatja a tömeg.
.
” Szorgos hangyákként széledtek szét, hogy fát, rőzsét, petróleumot, kátrányt összegyűjtve, minél előbb máglyát állítsanak; amit azért nem tettek eddig, mert senki nem gondolta, hogy szükség lesz rá.
Miért nem gondolták? Ez itt ellentmondás. Ha eddig mindenki elsüllyedt, akit a tóba vetettek, és így kiderült róla, hogy ártatlan, furcsa, hogy az embereknek eszükbe sem jutott, egy esetleges következő próba során valakiről csak bebizonyosodik a bűnösség. Értem, hogy mit akarsz kifejezni itt, de ez a tagmondat így nem jó.
.
” pár nap múlva kell foglalkozniuk a dologgal, mikor is a felpuffadt, felszínre vetődött holttesteket kell majd kihalászniuk a vízből.”
Pár nap alatt még nem puffad fel egy hulla a vízben. Legalább tíz nap. (Dóri?)
.
”Erenike volt az első ilyen eset, és a városiak becsületére legyen mondva: hamar magukhoz tértek a sokkból.”
Az „eset” kifejezés itt furán mutat.
A „becsületére legyen mondva” itt helytelen, mert egészen mást jelent, mit amit ki akartál fejezni. Az lehetne a városiak becsületére mondva, ha kiállnak a lány mellett, és megmentik a tűzhaláltól.
.
Ez viszont nagyon tetszik.
” A nicosai lehetett az egyik legnagyobb és legfurcsább máglya, amit valaha is építettek: mindenki kötelességének tartotta, hogy hozzájáruljon a szent feladathoz, és valami éghetőt tegyen az építményhez. Törött székek, repedt teknők, viseltes seprők, szakadt tolldunyhák ugyanúgy részét képezték, mint a frissen faragott tetőgerendák, melyeket az emberek fontosabbnak találtak a máglya, mintsem saját házaik részévé tenni. Mintha a város minden szemetét igyekezett volna eltüntetni a bűnös lélekkel együtt.
A cél szentesítette eszközök groteszk emlékműve, a szemétből és feláldozott javakból készült kapu, mely a túlvilágra nyílik.
A máglya.”

.
” Ez volt az a pillanat, mikor Erenike kinyitotta szemét.”
mikor helyett amikor
a szemét
.
” Erenike, a lángtengeren keresztül, végighordozza rajtuk, a házakon, az egész városon izzó tekintetét.”
Szintaktikai hiba.
Erenike a lángtengeren keresztül végighordozta a tekintetét rajtuk, a házakon, az egész városon.
Múlt időből jelenbe váltottál, és a te szerkezetedben a mondatnak az az értelme, hogy a városon izzó tekintetét hordozza végig mindenen. Pedig nyilván azt akartad írni, hogy a tekintete izzik, és így pillant körbe mindenen.
.
” Egy áttetsző kupolává épült, mely visszatükrözte a közepén lángoló máglya fényét.”
Nem kell az „egy”.
.
Gratulálok, a feladatot teljesítetted! :)

p, 2009-05-22 08:30 Györeizé

Györeizé képe

Köszönöm az észrevételeket és a tanácsokat! Jól jöttek, mert pár helyen én is éreztem, hogy "kacska", de magamtól nem tudtam volna definiálni, hogy miért. Igyekeztem a kiírt szempontoknak megfelelni, és ez ütközött azzal, hogy magamtól egy totál misztikus és "fura" sztorit írtam volna, olyan 10k körül; a kettő keverékéből lett ez. :)
Köszönet még egyszer; itt nem javítok, de a jövőben mindenképp alkalmazom majd a tanultakat.
___ Az vagy, ami megesz. ___

cs, 2009-05-21 17:13 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Nem egyeztettem, mit említett Eve és mit én, elnézést, ha valamivel már tisztában voltál.
*
"…de a tó nem fogadta be Erenikét." - hm. Oké, hogy hármaspont, de mivel új fejezet, nem kéne mégis nagy kezdőbetűvel?
"– Bo… Boszorkány! Té-tényleg boszorkány! – hallatszott az első, remegő hangú ítélet." - komment előre: "– Bo… Boszorkány! – hallatszott az első, remegő hangú ítélet. - Té-tényleg boszorkány!"
"Aki el tudta vonni tekintetét" - tekintetet elvonni?
"útmutatást, ítéletet, feloldozást" - jelzőhalmozás. Helyettesítsd eggyel,ami helettesíti az összes többit. :P
"megkérdőjelezhetetlen ítélet született. " - ítélet: szóismétlés
"hogy fát, rőzsét, petróleumot, kátrányt összegyűjtve" - megint jelzőhalmozás. Javaslat: "hogy a szükséges dolgokat összegyűjtve"
"amit azért nem tettek eddig, mert senki nem gondolta, hogy szükség lesz rá. " - ez a mondat teljesen felesleges, kilóg a szövegből, "magyarázom a bizonyítványt"-szagú. Húzd ki nyugodtan, és írd helyette, hogy a máglya szükségessége mindenkit meglepett, vagy ilyesmi.
"Valahol mindenki tudta, hogy a vízpróba egyáltalán nem próba, hanem maga a halálos ítélet; már rengeteg meggyanúsított férfit és nőt vetettek a tóba, hogy aztán békében hazamenjenek, tudván, hogy legközelebb csak pár nap múlva kell foglalkozniuk a dologgal, mikor is a felpuffadt, felszínre vetődött holttesteket kell majd kihalászniuk a vízből." - au. Hosszú és elborzasztó mondat, tele magyarázatokkal.
"bár a zsákot már levették fejéről, ő mégsem nyitotta ki szemét." - hmm, esetleg névelővel: a fejéről, a szemét
"nyitotta ki szemét. A rázúduló szemét- " - szóismétlés: szemét, szemét. Más a jelentés, de nagyon zavaró így egymás mellett.
"amíg a csodamód gyorsan elkészülő" - csodamód? Eh... Szerintem húzd ki.
"papok és egyéb önkéntesek." - nem kell az egyéb, ronda szó itt.
"feladathoz, és valami éghetőt tegyen az építményhez." Szerintem nem kell vessző. (Hozzájáruljon és tegyen.)
"Törött székek, repedt teknők, viseltes seprők, szakadt tolldunyhák ugyanúgy részét képezték" - na megjegyzem, itt pl. kifejezetten jól mutat a felsorolás. ;)
"A cél szentesítette eszközök groteszk emlékműve, a szemétből és feláldozott javakból készült kapu, mely a túlvilágra nyílik.
A máglya." - a vége nem kell. Persze, hogy a máglya! Ne nézd "hülyének" az olvasót, a nyilvánvaló dolgokra magától is rájön. :)
"Amennyire lelkes volt mindenki, olyannyira féltek is" -aucs. Alanyegyeztetési hiba, illetve arra hajazó. "Amennyire lelkesek voltak, olyannyira féltek is"
"ezért senki nem várta el sem a polgármestertől," - felesleges az ezért
"A lányt az oszlophoz kötöző katonák alig hagyták el a máglyát," - Qua? Ezt a mondatot 4x kellett elolvasnom. "Alig hagyták el a lányt az oszlophoz kötöző katonák a máglyát" kicsit jobb, vagy "Alig hagyták el a katonák, akik a lányt az oszlophoz kötözték, a máglyát"
"majd szemei az izzó acélhoz váltak hasonlatossá" - au. Ez megint fájt. Ez a "váltak hasonlatossá" ez egy régies kifezésmód; mivel eddig "normál" szövegben mesélt a narrátor, így ez most nagyon kilóg. Ezenkívül páros szervek egyes számba.
"a tömeg döbbenettől némán és mereven tűrte" - névelő: a döbbenettől. A második jelző megint nem kell.
"hogy Erenike, a lángtengeren keresztül, végighordozza rajtuk, a házakon, az egész városon izzó tekintetét." - rengeteg felesleges vessző. "hogy Erenike a lángtengeren keresztül végighordozza rajtuk és az egész városon izzó tekintetét." (megint sok a jelző)
"Mintha keresett volna valamit, vagy valakit, egyetlen olyan dolgot vagy személyt," - hát, ez megint kicsit kilógó fokozás.
"sóhajtotta remegőn a tisztelendő" - inkább remegő hangon
*
Szerelemes vagy a jelzőkbe. Nagyjából a 3/4-ét simán ki lehetne vágni.
Próbáld ki, hogy leírsz egy mondatot úgy, ahogy neked tetszik, majd szedd ki belőle az összes jelzőt! Kapsz egy alapmondatot. Csak azokat a jelzőket rakd vissza, amik feltétlen szükségesek, amik adnak valami pluszt! Ha kettő jelzőt raktál vissza, töröld mindkettőt, és használj olyat, ami mondkettőt kifejezi. :) Gyakorlásnak kiváló. Utána már ráérzel, mikor jelent valóban többet a több jelző.
Igazából más zavaró hibád nem volt.
A történet nem rossz, elsőre átlagosnak hittem, de a legvége egy picit megdobja. :)
Három és fél csillag, de a motiváció kedvéért legyen három.
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

p, 2009-05-22 09:00 Györeizé

Györeizé képe

Köszönöm, Norbi!
Ha minden egyes dologra tételesen reagálnék, jajh, de hosszú lenne; ezért csak annyit, hogy kb. fele arányban egyetértek, de a másik fele szubjektív, és a "nekem így tetszik" elve alapján marad. Csak egy példa:
"A cél szentesítette eszközök groteszk emlékműve, a szemétből és feláldozott javakból készült kapu, mely a túlvilágra nyílik.
A máglya." - a vége nem kell. Persze, hogy a máglya! Ne nézd "hülyének" az olvasót, a nyilvánvaló dolgokra magától is rájön.
Eszembe sem jut hülyének nézni az olvasót; azért írtam ki még egyszer, mert számomra a sztori központi "szereplője" a máglya; abban futnak össze a szálak, az kapcsol össze mindenkit. Az egész úgy jelent meg előttem, mint egy homokóra: a sztori a közepére összeszűkül egy ponttá, és utána innen szélesedik tovább. Ez a pont a máglya; és igazad van, el is hagyhatnám, fölöslegesnek tűnhet, de fontosnak éreztem ennyire ráirányítani a figyelmet. Nemtom, valamiért fontosnak éreztem, hogy ezt így odaírjam, és nem volt kedvem vitatkozni magammal. :)
A jelzőhalmozásról szólván... Alapból nem szoktam sok jelzőt használni az írásaimban, itt valamiért jött az indíttatás, hogy tegyem. Nemtom, nekem kellettek, hogy kicsit magaménak is érezzem a sztorit, és ne csak egy száraz feladatmegoldásnak. A javasolt gyakorlási módszer tetszetős, majd kipróbálom.
Köszönöm a véleményeket és tanácsokat, még a "nekem így tetszik, így írom, slussz"-kategóriába eső dolgoknál is jó visszajelzést kapni, hogy másnak hogy megy át. De, mint mondtam, kb. fele arányban simán igazad van, és bár itt nem javítom a hibákat, igyekszem tanulni belőlük.
Ja, és az, hogy ennyit foglalkoztál az irománnyal, nagyobb motiváció, mint az akárhány csillag. ;)
___ Az vagy, ami megesz. ___

p, 2009-05-22 11:04 Györeizé

Györeizé képe

Egy dologra rákérdeznék konkrétan:
"Aki el tudta vonni tekintetét" - tekintetet elvonni?
Hm, sok-sok könyvet olvastam, sokféle stílusút, és ennek köszönhetően egy csomó kifejezéssel kapcsolatban él bennem érzés, hogy az úgy helyes, használható; ez csak amolyan homályos érzet, és tényleg nem tudom, hogy jogos, vagy csak azt hiszem, hogy az. Pölö a fenti. Számomra a tekintet azt jelenti, hogy ha valamire rátekintesz, ránézel, akkor az magához vonzza a szemed "figyelmét"; olyan, mintha egy szál jönne létre a szemed és a vizsgált dolog között. Ez a tekintet, ami odaköt a nézett dologhoz. T'om, bonyi, de ilyesmi. És ezt a szálat néha erővel kell elszakítani, hogy aztán máshová nézhess, másra irányuljon a tekintet. Így értem én az "elvonni" szót jelen esetben.
Lényeg a lényeg: tényleg érdekel, hogy lehet-e másképp is megfogalmazni ezt, mert ha lehet, és az jobb, ezentúl úgy teszem.
___ Az vagy, ami megesz. ___

p, 2009-05-22 11:07 Eve Rigel

Eve Rigel képe

Szerintem jó a "tekintetét elvonni" kifejezés.
Ez már lehet stílusjegy.

p, 2009-05-22 11:25 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Öhm... A tekintetét elvonni nekem furcsán hangzott, ettől persze lehet jó, csak vagy ritkán találkoztam vele, vagy nem ragadt meg benne, hogy van ilyen.
Természetesen nem kell velem mindenben egyetérteni, sőt, akkor néznék furán, ha mindenre rábólintanál, mert akkor az azt jelentené, hogy mégsem vetted komolyan. :D
Amiket írtam, azokban bőven vannak olyanok, hogy "nézd át, biztos így akartad?" Erre persze rá lehet bólintani, hogy "persze, így akartam", csak azért szóltam, mert az is elképzelhető, hogy "jaj de jó, hogy mondod, erre nem gondoltam" :D
A máglya említse is ilyen, maradhat ha szeretnéd (a "hülyének" nézni az olvasót szigorúan idézőjelben értettem :) ), csak jeleztem, hogy szerintem ezzel már egy picit túlságosan is kihangsúlyozod.
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

p, 2009-05-22 12:39 Kentaur

Kentaur képe

Nahát, ez eddig a leginkább tetsző Erenike nekem!
A hibák már ki vannak vesézve, látom.
Különösönen tetszett, hogy a lány nem merült el! Ez nagyon eredeti, és tovább gondolja az ember, hogy érdekes lenne elképzelni, miszerint tényleg hatásos a vízpróba, és a boszikat tényleg nem fogadja be a víz!
A stílus is szép, gördülékeny az egész, csak a vége kissé elkapkodott, vagy nem eléggé kifejtett, és itt most nem a homályos befejezésre gondolok, mert az előny is lehet. Csupán kicsit aránytalan a bevezetéshez. De ugye az a fránya karakterhatár! ;-)
Mint első scriptes feladat simán négy csillagot megérdemel! Csak azért nem öt, hogy ösztökéljelek, és azért csak voltak hibák... De a hibákat majd megjegyzed, de én tuti nem központoztam így az elsőnél. Úgyhogy kezdésnek kíválló.
Kíváncsi leszek, miket hozol ki az összetettebb feladatokból!
----------------------------------------------------------------
A tiszta lelkiismeret általában a rövid emlékezet biztos jele.

p, 2009-05-22 14:31 Györeizé

Györeizé képe

Váó, kösz! :)
Igen, én is éreztem, hogy a vége gyors, de ez egyrészt azért van, mert tényleg pillanatok alatt történt minden, másrészt a karakterhatár... Végig az járt a fejemben: "Miért? Miért nem lehet egy ezressel több?" :D
Viszont... Ha elárulom, hogy ez nem az első, az levon az értékéből? Csak azért, mert a Legnagyobb félelmes novim már fent van, úgy, ahogy nektek, saját név alatt. Ha gondolod, sasold meg. ;)
Köszönöm, örülök, hogy tetszett!
___ Az vagy, ami megesz. ___

p, 2009-05-22 18:40 Kentaur

Kentaur képe

nem von le :-D
----------------------------------------------------------------
A tiszta lelkiismeret általában a rövid emlékezet biztos jele.