Creideiki

Háromtest-probléma

Karl csendben lépdelt a szervizakna öntött műgyanta padlóján. Elmélyülten figyelte az előtte sétáló férfi és nő járását, fél füllel hallgatva csak a köztük zajló menetrendszerű vitát.
Sophie tempós, mégis könnyed lépéseinek zaja harmonikusan illeszkedett a mackós Roger hosszú lépteinek koppanásához.
„Milyen fura!” – gondolta Karl, - „az elméjük folyton harcban áll, miközben a testük – tudtukon kívül – tökéletes rezonanciában van…”
Hirtelen ötlettől vezérelve hangosan trappolni kezdett, hogy a másik kettőt kizökkentse a ritmusból. Pár percig próbálkozott, majd átváltott egy ütemtelen, csusszanó-koppanó járásra, de ez sem használt.
„Ha fremen lennék, biztosan jobban menne” – mosolyodott el magában, majd játékosan ugrott egyet, hatalmas döndüléssel beütve fejét a szerviz járat alacsony mennyezetébe. Erre végre Sophie és Roger is megfordult, meglepett tekintettel méregetve munkatársukat.
- Megint rád jött, Karl? – kérdezte a nő epésen. – Komolyan nem értem, hogy egy ilyen felkészült szakember, mint te, hogyan tud ilyen infantilis lenni.
- Hoppá Karl testvér, most valami okosat felelj, mert mindjárt indul a régi lemez! – Roger vigyorogva fogadta a nő rosszalló pillantásait. – Tudod, Sophie néni híres fejmosodája.
- Nem vicces Roger! Én csak jót akarok neki. Nézz rá! Itt van harmincöt éves, briliáns részecsketudós, jóképű; de lyukas tornacipőben és kinyúlt Pókember pólóban flangál, és az évtized legfontosabb tudományos áttörésének részeseként ugrabugrál a munkahelyén, ahelyett, hogy a rohadt mágneseket ellenőrizné!
Szokásához híven egyre jobban belelovagolta magát a litániába: – Komolyan mondom Karl, nőj fel végre, viselkedj a státuszodhoz méltóan, vagy soha nem lesz egy normális nőd! Tuti, hogy én voltam az utolsó.
- Sophie, csak bevertem a fejem, oké? – Karl hangja megbántottan csengett. – Nem értem, mi köze van ennek az életemhez, meg hogy miért rúgtál ki annak idején.
- Csak lehetőleg ne előttem beszéljétek meg, jó? Kicsit unom, hogy a nőm meg a legjobb barátom vitáit moderáljam. – Roger elnyomott egy ásítást. – Inkább tényleg nézzük meg azokat a mágneseket! Karl, vedd elő a magnetométert! Sophie, te meg ne keverd össze Pókembert a Zöld Lámpással. Nagyon ciki!
Karl felröhögött, miközben Sophie is próbálta visszatartani nevetését. Félig sikerült; egy mosollyal azért a méltóságát is megőrizte, és a feszültté váló hangulat is végleg megenyhült:
- Jól van képregény-falók, csak gúnyolódjatok. Nekem már ez a keresztem, úgy látszik kifogtam a CERN két legnagyobb nerd-jét.
Miközben a két férfi a mágnesekkel foglalatoskodott, Sophie a hűtő mechanizmus vezérlő programjain futtatott le néhány ellenőrző rutint. Miután mindent rendben lévőnek talált, gyorsan átírt néhány paramétert, gondosan ügyelve arra, hogy ne vegyék észre…
Hamar végzett, jobb híján a még mindig ugyanazzal bíbelődő férfiakat kezdte figyelni. Kiélvezte a pillanatnyi békét, amiben az utóbbi időben nem sok részük volt. Mostanában folyton veszekedtek, félig viccesen marták egymást.
Elnézte őket: az egykori és mostani kedvesét, akik erre a tényre fittyet hányva – vagy épp ezért – olyan mély és feltétel nélküli barátságban voltak, amilyenre Sophie még sosem látott példát.
Sokszor volt féltékeny Karlra, látva barátságuk intenzitását.
Ilyenkor úgy érezte, hogy őt soha nem szerették úgy, mint ahogy ők egymást. Olykor Roger-ra is féltékeny volt, ugyanezen okból. Az ilyen pillanatokban gyakran megrémült saját magától, az érzéseitől.
Egyszerre akarta szeretni mindkettőt, a nyegle zsenit, meg a jószívű, folyton viccelő mackót.
Sophie már régóta tudta, hogy ez nem lehetséges. Nem lehet egyszerre mindkettejüké, nem lehetnek egyszerre az övéi.
De meg akarta próbálni.

Nemsokára a két férfi is végzett, úgyhogy továbbindultak a következő munkaállomásukhoz. A mélyen a föld alatt húzódó alagút - melynek gyomrában most gondolataikba merülve, szótlanul bandukoltak - alig észrevehetően kanyarodott az egyik irányba.
Ez volt a nemrég átadott LHC - az emberiség által valaha épített legnagyobb részecskegyorsító - fő szervizalagútja. Akár egy 27 kilométeres, saját farkába harapó leviatán, melyet azért hoztak létre, hogy majdan az emberiség kezébe adja a kvantummechanika szent Grálját.
Egyszerre volt nyomasztó és felemelő hely, melynek hangulata időről időre rájuk telepedett.
Ilyenkor Sophie általában a múlt és jelen szerelmén őrlődött, amit Karl a „háromtest- problémának” keresztelt el. Roger barátja és szerelme gondolatait próbálta kitalálni, míg Karl agya automatikusan lecsapott a legelső praktikus problémára, amivel találkozott:
- Azon gondolkodtam éppen – kezdte, megtörve a csendet –, hogy milyen érdekes…
- …a tekinteteink pillanatnyi irányvektorának eredője és a fal görbülete között felállítható viszonyrendszer sajátossága? – vágott közbe gúnyos mosollyal Roger.
- Nem, nem, bár most, hogy mondod érdekes gondolat kísérlet, lenne…- Pár pillanatra úgy tűnt, mintha ténylegesen alámerült volna a problémába, de aztán félszegen folytatta:
- Tudjátok mit szeretek ebben a melóban a legjobban? Itt soha nem kell tömegben dolgoznom. Csak én, Sophie, Roger és a szellem.
- Miféle szellem? – bukott ki Rogerból önkéntelenül, pedig tudta, hogy ez csapda lesz.
- Hát a „háromtest” szellem. Mi hívtuk őt életre, és azóta mindig velünk van. Az egymás iránt érzett szeretetünk, barátságunk, szerelmünk, nehezteléseink, sőt gyűlöletünk éltetik. Ő mi vagyunk. Ő a mi háromtest-problémánk. Csak éppen őrá nincs fizikai megoldás. Keringünk egy közös érzelmi nullpont körül, mint három hasonló égitest egymás körül. Kaotikus pályákon, olykor egymást súrolva, felhevítve vagy szinte fényévnyi távolságra, abszolút nullára hűlve. De mindig egymás körül, a rendszerből nem tudva, és nem is akarva kilépni. Amíg mi hárman a magunk módján együtt vagyunk, addig a szellem is létezni fog. De amíg a szellem létezik, addig egyikünk sem lehet igazán boldog.
Sophie rémülten konstatálta, hogy Karl a maga fogalmaival ugyanúgy érti és érzi hármójuk kapcsolatát, mint ő.
És ő is csak egy megoldást lát.
- Létezhet megoldás – Roger mély baritonja szomorúan csengett. – Az egyikünk…szóval, ha csak ketten vagyunk és nem hárman, akkor nem lesz többé háromtest-probléma.
- Ezt verd ki a fejedből, Roger! – Sophie hangja a pánik, elkeseredés és szenvedély kórusaként vibrált az íves betonfalak közt. – Mi hárman egyek vagyunk!
- Igen. Eleinte rossz lenne mindhármunknak, de idővel már csak egy kellemes emlék lenne az egész. Ti…szóval a másik kettő boldogan élne, és aki elmegy, nos előbb-utóbb ő is összeszedné magát.
- Te el akarsz menni. Elmennél?! – Karl fátyolos tekintettel nézte barátját; Sophie úgy érezte, a szíve menten megszakad. – De Roger, nem lehet, nem mehetsz el…
- Tudod, mint az X-men-ben. Jean Grey ugyanúgy szerette Küklopszot és Rozsomákot, de Rozsomák félreállt az útjukból.
- Te miről beszélsz Roger?! Szerinted Jean Greynek jó volt, hogy csak az egyiküket szerethette? Rozsomáknak jó volt, hogy nem lehetett az övé a lány? És főleg: Küklopsz és Rozsomák gyűlölte egymást! – Karl már magából kikelve kiabált – Micsoda baromság ez? Egyébként is tudod jól, hogy utálom az X-ment!
- Persze, tudom. De Rozsomák volt az egyetlen, aki elbírta viselni, hogy elszakították a szerelmétől.
- Hülye vagy! Senki nem szakít el senkit, senkitől. Így vagyunk jól hármasban, ahogy vagyunk. – Karl vigasztalhatatlan volt.
- Karl, te vagy a legjobb barátom. Tudom, hogy még mindig szereted Sophiet, ugyanúgy, ahogy én. Ő is tudja. Ő is szeret téged. De engem is. Szerinted ez normális? Szerinted ez egyensúlyi helyzet? Jól mondtad: keringünk egymás körül, mint afféle egymástól megrészegült bolygók. Az ilyen meséknek mindig tragikus a vége. Én ezt megértettem és ezért elmegyek. Már egy ideje gondolkodom ezen, és ez a mostani beszélgetés engem támaszt alá. – Roger szavai közül kihallatszott a véglegesség. - Tudom, hogy mindhárman szenvedni fogunk. Tudom, hogy mindhárman sok mindent el fogunk veszíteni, de legalább esélyetek lesz normális kapcsolatban élni. A mostani helyzet oly gyönyörűséges és csodálatos lenne, ha csak mi hárman lennénk a világon. Ha megállna az idő. De sajnos nem így van. Ez, szerelmeim, nem vezet sehová…

Karl próbált ellenkezni, de mintha hirtelen elhagyták volna a szavak. A beállt csendben csak Roger szavai vertek visszhangot a fülében, lehalkíthatatlanul.
A lány agyában egy gondolat zakatolt, mint valami negatív mantra: „...ez nem lehet, ez nem lehet, ez nem lehet…”
Nem mert megszólalni. Attól félt, hogy minden újabb mondat csak tovább sodorná őket a szakadék felé, melyet Roger iménti szavai hasítottak az útjukba.
Roger törte meg ismét a csendet, hangjának hivatalos hangszíne szöges ellentétben volt háborgó lelkével:
- Jól van! Menjünk a vezérlőbe, még le kell futtatni a teszteket. Kedden próbaüzem lesz, addig még sok dolgunk van! – azzal elindult a pár száz méterre lévő liftállomáshoz.
Karl és Sophie vonakodva követték. Karl még le is lassított, hogy hallótávolságon kívül maradjanak.
- Tudom, min mesterkedsz az utóbbi napokban, Sophie-szív. – suttogta Karl, azon a nevén nevezve a lányt, amit néhány évvel korábban adott neki, amikor még egy pár voltak. – Nemrég eltűnt a dolgozatom, amiben részletesen kifejtettem az ember alkotta fekete lyukak és féregjáratok létrehozásának gyakorlati lehetőségeit itt a CERN-ben. A legtöbben ostobaságnak tartják az állításaimat, de te elhitted, hogy lehetséges, ugye? Tudom, hogy többször babráltál a mágnesekkel.
- Mindhármunkért teszem. A szerelmünkért. A barátságunkért. Hogy örökké tartson. - A lány mintha pár perc alatt éveket öregedett volna. – Segítened kell!
A férfi gyengéden szétmázolt a lány szeme alatt egy elszabadult könnycseppet.
- Segítek Sophie-szív – elbűvölten nézte, ahogy a fekete szempárba visszatér a fény –, de most siessünk, érjük utol ezt a nagy mamlaszt, nehogy gyanút fogjon. Ha ott leszünk, vondd el a figyelmét egy kis időre. Én addig felviszem az új beállításokat.

A liftállomás, nevével ellentétben nem függőleges, hanem oldalirányú mozgásra alkalmas liftek kiindulópontja volt; bár a helyi tudós zsargon csak pályaudvarnak és vonatnak nevezte őket.
Roger már beszállt a kisméretű vasúti kocsira emlékeztető liftbe, és türelmesen bevárta, míg a másik kettő is odaér.
Az utazás a gyorsító gyűrű közepén található vezérlőszoba felé nem tartott sokáig. Mindhárman szótlanul ültek a fém keretes ülőhelyeken, míg végül a lift zökkenve megállt és hangos szisszenéssel beengedte őket a vezérlőbe.
A kis terem közepén egy számítógép terminál állt, innen lehetett a próbaüzemet és a kisebb teszteket levezényelni. Sophie valami ürüggyel félrevonta Roger-t, egy állítólag defektes panelt mutogatva.
Karl ezalatt szélsebesen felülírta a részecskegyorsító működését szabályzó alapbeállításokat az általa korábban kalkulált elméleti értékekre.
Mutatóujja ugyanabban a pillanatban csapott a „végrehajt” gombra, mint amikor Roger megértette, hogy mit tervez a másik kettő.
Odalépett Karl mellé, vetett pár pillantást a kijelzőre, majd mélyet sóhajtott.
- Úgy látom ti ketten végül mégiscsak megoldottátok a háromtest-problémát. – Csendben tűrte, ahogy Karl átölelte jobb oldalról, majd bal kezével félszegen magához vonta Sophie-t.
Így álltak percekig, hallgatva az ébredő berendezés egyre erősebb zúgását.
- Pár éve, amikor összejöttünk, mondtál nekem valamit – a lány átszellemült arcát túlvilági fénybe vonta a monitor kékes fénye – a szerelemről, a szeretet szingularitásáról…
- Azt mondtam, hogy annyi szerelem van bennem, hogy úgy érzem, menten szétrobbanok, és a lelkem helyén csak egy aprócska pont marad, kisebb, mint a fekete lyukak szívében lévő szingularitások. És ebben a picike pontban, mint egy fekete lyukban, melyben nulla a kiterjedés, de végtelen a szeretet; ott leszek én, és onnan nézem az arcodat a megfagyott időben, míg az utolsó csillag is kialszik, és az univerzumban kihuny minden fény.
- Igen, ezt mondtad. De én is ott leszek, és ott lesz Karl is, és egymást látjuk majd, ahogy megáll az idő. – Sophie elmosolyodott, és ekkor egy felfoghatatlanul röpke pillanat alatt meghasadt, majd összeforrt a tér szövete.

…a tegnap esti órákban. Az intézet központi blokkja helyén egy több száz méter átmérőjű, szabályos gömb alakú anyaghiány keletkezett. A CERN szóvivője kizártnak tartja, hogy a katasztrófát egy tesztfutás alatt keletkezett miniatűr fekete lyuk okozta. Mint elmondta, „valószínűleg egy eddig ismeretlen fizikai jelenséggel van dolgunk, melynek létrejötte kapcsolatban lehet a most beüzemelési fázisban állt LHC – berendezéssel, azaz Nagy Hadron Ütköztetővel.”
Nemzetközi tudóskörökből származó vélemények eltérnek a katasztrófa lehetséges okairól, de abban minden forrás egyetért, hogy a jövőben fokozott óvatossággal kell közelíteni a jelenlegi tudomány határterületeit ostromló projektekhez.
Több vallási és spirituális vezető is hangoztatta véleményét, egybehangzóan elítélve az ambiciózus terv célját és kivitelezését. A vatikáni szóvivő a következőképpen fogalmazott a CERN központ pusztulása kapcsán:
„Sajnos bebizonyosodott, hogy az emberiség – bár jóhiszeműen – de rossz célokra fordítja erőforrásait. Aki az anyag titkaiba kíván bepillantani, az magát a Teremtést venné szemügyre, és ez nem a mi halandó szemünknek való. Úgy gondoljuk, hogy az isteni mű megértésének hiábavaló hajszolása helyett, inkább a tradicionális emberi értékek visszaállítására fordítsuk energiáinkat, hisz ezek örök érvényűek és rajtuk keresztül ismerhetjük meg önmagunkat és a környező világot. Gondolok itt a barátságra, szeretetre, a szerelemre…”

4.333335
Te szavazatod: Nincs Átlag: 4.3 (3 szavazat)

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

k, 2008-09-02 05:41 Eve Rigel

Eve Rigel képe

Ez a novella még a harmadik feladat megoldása.
Egyetlen mondatban tudom összefoglalni a véleményemet:
Creidiki, minden elismerésem, ez remek volt!
Öt csillag.
.
És kicsit bővebben…
Az ötlet kiváló, a megvalósítás jó, a szereplők élnek. Van múltjuk, jelenük, és később kiderül, mi a jövőjük. Van hátterük, megismerjük a kapcsolataikat, érzéseiket…
Van kiterjedésük, stílusuk, a párbeszéd folyamatosan egyre több infót ad.
A konfliktust jól ábrázoltad, a megoldás egyedi.
Egy gondom volt csak: ez a történet hosszabb, mint a 13 ezer leütés, de kissé így is túllépted a keretet.
A központozással nincs gond, az elején van egy kis keveredés az első idézőjeles, gondolatjeles mondatnál. Néhol több igekötőt használsz, ezen kívül semmi javíthatatlan hiba.
Ebben az állapotában a novella egy laza szerkesztés után akár meg is jelenhetne.
Ez már az a szint. :)
Gratulálok!

sze, 2008-09-03 08:47 Creideiki

Creideiki képe

Köszönöm szépen. Tudom, milyen keményen kritizálsz, ha valami nem tetszik, megpróblom a 4.-et még jobban megcsinálni.
A Brezsnyew kontra Crei témáról neked mi a véleményed,Eve?
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

sze, 2008-09-03 09:30 Eve Rigel

Eve Rigel képe

Ez a novella a kritériumok figyelembevételével megfelel a kiírásnak, és nekem személy szerint tetszett. Épp az adta meg az egyediségét, hogy jól ötvözted az érzelmeket a racionalitással.
Értem Brezsnyew álláspontját is, nem is tiltakozom ellene, de úgy gondolom - ahogy ezt már máshol is kifejtettem -, hogy a sci-fiben is meg kell hagyni az alkotói szabadságot. Ebbe pedig belefér egy feketelyuk által elpusztított világ képe.
Azt mondják a sci-fi a lehetséges jövő, mindenképpen realáis tudományos alapokra kell épülnie.
Ez részben igaz is, de nekik figyelmébe ajánlom Zsoldos Péter Feladatját. :)

k, 2008-09-02 07:49 Kentaur

Kentaur képe

Erre érdemes volt várni!
Creideiki, te ilyet is tudsz?! Wooow!
Különösen tetszett ez a mondat:"Ez, szerelmeim, nem vezet sehová…"
Ez annyira mély, hogy nem is hiszem el, hogy pasi tollából jött ki. :-D
Ebben az egy mondatban annyi fájdalom és érzés van, amitől könny szökik az ember szemébe. És közben nem giccses vagy nyálas!
Komoly kutatómunka fekszik a háttérben, hogy az egész tudományosan megalapozott legyen, és ezt is szeretem, mikor valós elméletet dolgoz fel egy írás.
A végén olyan mesterien váltasz át az örök szerelem témaköréből a tudományba, majd azon át a spiritualitásba, hogy mindenkinek leesik a tantusz: Egy és ugyanaz mindhárom, összekapcsolódva egymásból lettek az örök kérdések végett.
Na tessék, mint látható nagy hatással volt rám. Nagyon gratula, és természetesen öt csillag.

----------------------------------------------------------------

"Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

k, 2008-09-02 09:45 miyoku

miyoku képe

nagyon szép! akkor lett volna hiánytalan a történet, ha szexben is megosztoznak hármasban, mert a fickók is annyira imádják egymást, h így tudják legjobban kifejezni szeretetüket.
én is képregény fan vagyok! :)
- . - . - . - . - . - . - . -
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

k, 2008-09-02 09:54 Kentaur

Kentaur képe

De az elvette volna az élét, Miyoku!
(amúgy persze, jó lenne végre ilyet is olvasni ;-) ) Ennél sokkal több van benne, hogy egy szimpla egyszerű szexel elszúrja a feszültséget. Már hogy ilyet kimondott a szereplő, ez már olyan bonyolultsága a szépséges férfiléleknek, amiben való gyönyörködéssel meg kell elégednünk. Így életszagúbb, hogy annyira bonyolult benne az érzelmi katyvasz, hogy csak félig öntudatlan elszólásban bukik ki. Ez így gyönyörű.
Na most egy évre előre megvolt az elérzékenyülés adagom.
----------------------------------------------------------------

"Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

k, 2008-09-02 09:56 miyoku

miyoku képe

én ezt értem, de attól függetlenül ez is benne lehetne. mert ha ilyen létezik, akkor a testiség is része. értem én, h nem erről szól a novella.
creideiki hihetetlen!
- . - . - . - . - . - . - . -
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

k, 2008-09-02 10:00 Kentaur

Kentaur képe

Creidiki, ezzel az érzelmi szikrázásal most piedesztára emelődtél a szemünkben! Minden nő ellágyul az érzelmes férfitól. :lol:
----------------------------------------------------------------

"Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

k, 2008-09-02 10:03 miyoku

miyoku képe

engem már a festős scriptes feladattal elkápráztatott.
csak azért nem adok ötöst, mert elég erőssen kicsúszott a határidőből, és ez az én szememben kicsit levon az értékéből. :(
- . - . - . - . - . - . - . -
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

k, 2008-09-02 10:10 Kentaur

Kentaur képe

Hú, az tényleg marha jó volt! Imádtam én is, egyik kedvencem. Jól ír, na! :-)
----------------------------------------------------------------

"Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

k, 2008-09-02 12:05 miyoku

miyoku képe

azt szét is küldtem mindenkinek.

- . - . - . - . - . - . - . -
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

k, 2008-09-02 12:50 Creideiki

Creideiki képe

Lányok. Nagyon jól esik, amiket írtatok. Nagyon jó érzés másoknak ilyen pillanatokat okozni. Ezért már megérte megpóbálkoznom az írással. Teljesen feltöltődtem.
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

k, 2008-09-02 12:24 Alexei B Fargas

Nah, elolvastam.
Nagyon aranyos és szép a metaforikus magyarázat, amit a fekete lyuk köré vontál... ám nem sikerült eléggé hozzáigazítanod a néhol meglepően részletes, tudományos szemlélethez. (Javaslom, olvass több Lem-et, ő az ilyenben mesteri.)
Ez a megbicsaklás a szereplőkön is meglátszik. Az egyik pillanatban még "perverz" kockákat látunk magunk előtt, a másikban pedig menthetetlen romantikusokat. Nem mondom, hogy a két karakter üti egymást, de az átvezetés számomra túl hirtelen és érezhetetlen volt. Mi, nörd-ök (már magyarították) nem tudunk ilyen hirtelen váltani, ez házi tapasztalat. :-)
***
Személyes vélemény (nem megfontolásra):
Nem tetszett, be kell vallanom, ám ehhez valószínűleg sokat tesz a tény, hogy fizikus vagyok.
Hogy miért? Egy komoly kritikám van (valszeg senki mást nem zavarja): nagyon olyan érzésem volt olvasás közben, mintha egy áltudományos baromságot olvasnék. Szeretem a meséket, amik felpiszkálják az emberek kíváncsiságát és fantáziáját, de nem az olyanokat, amik tovább hülyítik őket. (Legtöbbjük így is éppen eléggé az.)
Hogy Rajas Koothropali-t idézzem a BBT-ből:
Aki azt hiszi, hogy jön a világvége a CERN-ben, csupán egy "nagy csapat rinyagép". :-)
***
Még egy kérdés:
Jól éreztem a karaktereken, hogy te is szereted a Big Bang Theory-t? :-D

k, 2008-09-02 13:14 Creideiki

Creideiki képe

Nagyon érdekes dolgokat feszegetsz.
A helyzet az, hogy semmi esetre sem szerettem volna ismeretterjesztő jellegű irományt produkálni, szimplán ezt az ötletemet akartam lehető legjobban a script feladat követelményei közé paszírozni.
Egy dolgot fejts ki pls, hogy értsem. Egyrészről azt irod, hogy "meglepően részletes, tudományos szemlélet",ugyanakkor áltudományos-szerű. Ez egyelőre üti egymást nálam és valahogy ezt próbáld megmagyarázni, mert ez nagyon fontos a literátori jövőmre nézve. ;)
Ugyanis nagyon próbáltam az áltudományosság látszatát elkerülni. Éppen ezért semmi olyat nem írtam bele, ami úgymond mérvadó emberek szájából ne hangzott volna el, vagy ne lenne tény. Másrészről az egész csak egy háttér,legyen bármily lényeges is, amibe a történések beágyazódnak. A Koothropali idézetből arra következtetek, hogy maga a tény zavaró, hogy ilyen felvetés létezhet.
Ha erről van szó, akkor nem sikerült úgy átadnom a dolgokat, ahogy szerettem volna, mivel bár tény, hogy ez egy agyonreklámozott végitélet - lehetőség, (és ezáltal jóval nagyobb publicitást kapott, mint a szerencsétlen Higgs-bozon, amiért többek között az LHC-t létrehozták) azért jó téma egy gondolat-kísérletre. Fel is robbanthattam volna a CERN-t, de akkor meg nem tudom beleírni a fekete-lyuk metaforámat. :D
Másszóval, mint narrátor próbáltam nem propagálni a "LHC-ből fekete lyuk lesz" dolgot, de így történt.
A személyes véleményed akkor a legrelevánsabb, ha egy laikus olvasó, ha elolvasta, utána azt hiszi, hogy "na vazze a CERN-ből fekete lyuk lesz!" Mivel én ezt tudatosan próbáltam elkerülni, tényleg megköszönném ha ezt kibontanád, hogy a jövőben erre, ha úgy érzem indokolt, jobban figyelhessek.

Na a "perverz" szótól azért dobtam egy filigrán hátast, még így idézőjelben is. :D
Azt aztán végképp nem akartam, hogy ez jöjjön le.

A nördöt most már tudom. :)

Lemet sajnos nem tudok többet olvasni, mivel már mind megvolt. Én is nagyon szeretem.

A BBT-t csak mesélték, egyik haverom óriási fan. Nekem való sorozatnak tűnik. (Na nem mintha nörd lennék, mert nem :D)

Ja és még egy gondolat. Ez valami szuper,hogy még fizikusunk is van a scriptben. Rengeteg nézőpont van és így tényleg NAGYON sokat lehet tanulni...

-
Frappáns de tömör aláírás helye.

k, 2008-09-02 16:45 Alexei B Fargas

Szia!
Oké, megpróbálom kifejteni a véleményemet.
Egyrészt, mint jeleztem is, a véleményem személyes, semmiféle komoly hatással nem szabad, hogy az írókarrieredre, vagy bármi mára hatással legyen (sőt, állítom, ha egy kicsit ismert lennél, még akár széjjel kereshetted volna most magad ezzel a novival). Mostanában nagyon mennek az olyan témák, amik arra építenek, hogy az emberek valamitől félnek, nem értenek. Pl (csak megjegyzésképpen), az a feketelyukas-CERN-es baromság, amit annyira hitegetnek velünk, ott hülyeség ahol van, bármennyire is szeretnénk, hogy egy újabb Y2k vagy egy madárinfluenza legyen belőle, nem lesz. (Érezhető cinizmust ismét nem magatokra venni. Köszönöm.)
Tudományos részletesség alatt a novi legelejét értem, ahol pl. rezonanciáról vagy mechanizmusokról beszélsz. A nyelvezet nekem végig azt sugallta, hogy itt valami tudósos ökörködés lesz, sok olyan szóval, amit a legtöbb ember nem ért (amolyan BBT-sen kihozva a komikumot, konfliktust).
Ilyen pl a következő részlet is:
"A tekinteteink pillanatnyi irányvektorának eredője és a fal görbülete között felállítható viszonyrendszer sajátossága?" Ezt a mondatot nem hiszem, hogy mindenki megérti (tekintetbe véve, hogy a fizika oktatás elég csekély minőségű...)
Később, a fentebb említett stílus kicsit felhígul és bejönnek olyan elemek, amik normális szövegkontextusban nem férnek meg vele: a szereplők romantikus képzelgésre cserélik rideg racionazizmusukat. Ez, összekeveredve a korábbi hangulattal bennem olyan hatást váltottak ki, mintha valaki nagy szavakkal dobálózna, amíg meg tud valamit magyarázni, aztán átvált, mikor már elfogytak az ész érvek (ha van türelmetek egy-egy Egeli cikkhez, nos, azok pont ilyenek).
Ha ezt egy laikus (értsd, átlagos) ember elolvassa, valszeg a mű elején az marad a fejében, hogy "oké, én nem értem ezt a hülyeséget", a végén pedig, mivel átváltasz egy "emberközelibb" stílusra, az, hogy "itt a világvége". Ki mit ért meg, ugye, de a lényeg, hogy nem az irodalmi értékeket... :-P
A történet súlyeloszlása is (gondolom, nem tudatosan) erre játszik, elvégre a tudósok vitája, a CERN és az "elvi" fekete lyuk teória is ide mutat.
Az egész gondot talán áthidalhattad volna egy olyan egyszerű kis lépéssel, hogy CERN helyett NREC-et írsz, és azt mondod, ez egy olyan részecskegyorsító, ami pont olyan, mint a CERN-es csak épp holnap kezdik el építeni (nemtom, érzed-e a különbséget). Az egybeesés túl zavaró, a történet pedig nem elég komikus ahhoz, hogy aki a rosszra akar gondolni, ne arra gondoljon.
Summa-summarum, én mindig igyekszem kerülni az ilyen friss, összeesküvés-elmélet gyanús témákat (itt is szerintem a fenti névcserével meg pár megjegyzéssel ki lehetett volna írtani a problémámat). Ne azért olvassa valaki a művem, hogy azzal becsatlakozhasson a népbutítás-projektbe. Arra ott a Sztory magazin meg a többi hulladék.
Nomeg, ki tudja, hova kerül majd egy-egy történetem! A végén még építenek rám egy vallást a hátam mögött, mint Hubbard-ra a Scientológiát! :-D
Komolyra véve a figurát, amit én hibának érzek, az nem hiszem, hogy más is. Uh no para, inkább nézz meg pár BBT-t! :-D

k, 2008-09-02 18:34 Creideiki

Creideiki képe

Nah, így már értem az álláspontodat, logikus. Kicsit hagyom ülepedni, aztán aminek be kell épülnie az be is épül, aminek nem az megy megy a levesbe. :)
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

k, 2008-09-02 18:41 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Nem igazán értek egyet a "maszkírozással". Azt tapasztalon, hogy amit a szerző így "elrejtett", de nem túl aprólékosan (tehát még feltárható az eredeti), az nagyobb pánikot szül. (Persze, hogy ha ez a mű tényleg, nyomtatásban...) Mivel mindenki lázasan keresi az eredetijét, és juj, ha falazni kell, akkor ott bizony komoly baj lehet, és itt a világvége, apukám, pakolj! A nyíltabb felvállalása az összeesküvés-elméletnek elveheti az utánagondolás erejét. Bár a "holnap kezdik el építeni" ötlet valóban jó, az használhatóbbnak tűnik nekem, mint a névmaszkírozás.
(Már megint a vogul. Kinyírom a kódot!)
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

k, 2008-09-02 19:39 Creideiki

Creideiki képe

Hát akárhogy is van, én az érzelmi, kapcsolati dinamikára koncentráltam, meg arra, hogy a karakterek életszerűek legyenek.
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

k, 2008-09-09 19:47 Creideiki

Creideiki képe

Most hirtelen nem találtam, hol is vesézgettük a dolgot de ez most aktuális, akit érdekel:

http://www.origo.hu/tudomany/20080909-lhc-cern-nagy-hadron-utkozteto-ind...

Reméljük minden rendben lesz...;)
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

k, 2008-09-02 13:47 miyoku

miyoku képe

ezért pontoztad le? :OOO
a legtöbb sci-fi "áltudományos baqromság" mivel az írók f****t sem konyítanak a tudományhoz.
- . - . - . - . - . - . - . -
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

k, 2008-09-02 16:04 Alexei B Fargas

Egy 4-est adtam. A többiek úgyis 5-öt adnak, mert jó írás (csak nekem nem tetszik).

k, 2008-09-02 16:31 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Ennek utánanéztem még akkor, mikor Miyoku írt, 3 csillagot adtál. Biztos elcsúszott... :) (A szóbeli csillagozás számít! :D )
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

k, 2008-09-02 16:47 Alexei B Fargas

Uhoh, akkor bocsesz Crei!
Mi a fene?! Te vagy Dóra a karcolat ávója???? :-D Mi ez az utánanyomozás? :-)

k, 2008-09-02 16:49 Eve Rigel

Eve Rigel képe

Én is láttam a három csillagot, és nem nyomoztam, csak időnként ránézek az adminisztrációra.
De ennek nincs nagy jelentősége most, mert tényleg a szóbeli véleméyezés számít és szóban négyet adtál. :)
Többször mondtam, hogy nem gond, ha lecsillagozunk valamit, csak jelezzük, miért.

k, 2008-09-02 17:07 Alexei B Fargas

Akármennyit is adtam, a többieket ez ne befolyásolja!

k, 2008-09-02 18:32 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Nem, azért nyomoztam utána, mert Miyoku azt mondta "lecsillagoztad", gondoltam, biztos ő jobban látta, hogy nagyon lezuhant a csillagok száma, és megnézem, mennyi az annyi. Vagy ha nem "csillagoztad le", akkor én, a hős megmentő, megvédem gyermeki lelkedet a vérszomjas nőszemélyek lakkozottkörmös támadásaitól. (Hmmm... bocs, ez önparódia akart lenni.)
Igazából tök mindegy, hanyat adtál, csak gondoltam, megnézem a dolgot. Nehogy valami probléma adódjon belőle... (azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy először nem találtam meg az értékelésedet, ezért is lettél nagyon gyanús... úgy csillagozni, hogy nem csillagoztál, az már a sci-fi témakörén is túlmutat)
EK: mol. Csendet!
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

k, 2008-09-02 18:53 Creideiki

Creideiki képe

...Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok.
A szegény legénynek utat mutassatok...
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

k, 2008-09-02 18:24 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Na, csapjunk is bele:
*
"csak a köztük zajló menetrendszerű vitát." - jelző, mert felsorolás: csak a köztük zajló, menetrendszerű vitát.
"„Milyen fura!” – gondolta Karl, - „az elméjük folyton harcban áll" a második az gondolatjel. Plusz nem vagyok biztos a helyes központozásban.
Itt jegyezném meg, hogy később is nagyon sok helyen kötőjel van gondolatjel helyett. :(
"Ha fremen lennék" - Dűne-univerzum?
"Hoppá Karl testvér" - megszólítás, vessző.
"Nem vicces Roger!" - itt is.
"Komolyan mondom Karl" - itt is.
"és a feszültté váló hangulat is végleg megenyhült:" - szubjektív vélemény: jobb lenne a pont. Amúgy is új sorba kezded... (Kettőspontnál folytatni kéne, de akkor meg egybefolyna az előtte lévő bekezdéssel, mert az több soros.)
"Jól van képregény-falók" - ez is megszólítás, ez is vessző.
"- Jól van képregény-falók, csak gúnyolódjatok." - felszólítás, tehát felkiáltójel.
"úgy látszik kifogtam a CERN két legnagyobb nerd-jét." - vessző, mert a teljes mondat: "úgy látszik, (hogy) kifogtam"
"a hűtő mechanizmus" - hmm, nem egybe? Nem maga a mechanizmus az, ami hűt...
"gondosan ügyelve arra, hogy ne vegyék észre…" - ez nem nézőpont váltás? Mintha Karlról Sophie-ra ugrottál volna, vagy ez csak nekem tűnik úgy? Hiszen az elején beleláttunk Karl fejébe, most viszont azt látjuk, amit Sophie csinál, és Karl nem is tudna róla.
(Később visszaváltasz Karlra.)
"Elnézte őket:" - szubjektív vélemény: az itt következő sorokat (az üres sorig) kissé túltagoltnak érzem. Minek annyi enter?
"Akár egy 27 kilométeres" - biztos, hogy számmal?
"„háromtest- problémának”" - miért a szóköz?
"a legelső praktikus problémára, amivel találkozott:" - itt kettőspont után még lehet egy sorba folytatni.
"- Nem, nem, bár most, hogy mondod érdekes gondolat kísérlet, lenne…" - helyesen: "- Nem, nem, bár most, hogy mondod, érdekes gondolat kísérlet lenne…"
"mintha ténylegesen alámerült volna" - "ténylegesen"? Nem inkább "tényleg"?
"félszegen folytatta:" - nem kell új sor.
"Tudjátok mit szeretek ebben a melóban a legjobban?" - vessző: "Tudjátok (azt), (hogy) mit szeretek"
"- Létezhet megoldás – Roger mély baritonja szomorúan csengett." központozás: megoldás után pont.
"Az egyikünk…szóval" - hármaspont után szóköz, plusz nagybetű, mert újrakezdi a mondatot.
"Karl már magából kikelve kiabált – Micsoda baromság ez?" - központozás: kiabált után kettőspont (avagy pont).
"aki elbírta viselni" - "aki el bírta viselni"
"még mindig szereted Sophiet" - Sophie-t
"Jól mondtad: keringünk egymás körül" - Eve-t idézve: párbeszédben hogy ejted ki a kettőspontot? :)
"Én ezt megértettem és ezért elmegyek" - vessző, mert új tagmondat.
"Ha megállna az idő." - hmm, tipp a történet végére: megpróbálja megállítani az időt. Azt vagy sikerül, vagy nem. Ha eltaláltam, akkor itt eléggé kiérződik a végecsattanó... Túl egyértelmű utalás. Ha nem ilyen a vége, akkor pardon, storno.
"elhagyták volna a szavak. A beállt csendben csak Roger szavai vertek visszhangot" - szavak, szavai, szóismétlés.
"melyet Roger iménti szavai hasítottak az útjukba." - itt is szerepel a "szavai" szó.
"ellentétben volt háborgó lelkével:" itt is kettőspont van, lásd korábbi megjegyzések.
"Menjünk a vezérlőbe, még le kell futtatni a teszteket. " - felszólítás, felkiáltójel.
"addig még sok dolgunk van! – azzal elindult" - új mondat, nagy kezdőbetű.
"a pár száz" - pár száz, vagy párszáz? Nem mindegy.
"Sophie-szív. – suttogta Karl," - központozás: nem kell pont.
"de most siessünk, érjük utol ezt a nagy mamlaszt, nehogy gyanút fogjon" - felszólítás, felkiáltójel.
"a ott leszünk, vondd el a figyelmét egy kis időre." - itt is.
"A liftállomás, nevével ellentétben nem függőleges" - ööö, lehet nem kéne vessző, de nem tudom.
"bár a helyi tudós zsargon csak pályaudvarnak és vonatnak nevezte őket." - a zsargon nem inkább "bonyolít"? Aféle fitogtatás, hogy az illető ért a szakterülethez / témához. Megpróbáltam utánanézni, de nem találtam egyértelmű leírást...
"kisméretű vasúti kocsira emlékeztető liftbe" - a vasúti kocsi volt kicsi, amire emlékeztetett, vagy a lift maga? Utóbbi esetben vessző kell, és az volna célszerűbb: "kisméretű, vasúti kocsira emlékeztető"
"félrevonta Roger-t," - miért a kötőjel? Az csak akkor kell, ha az utolsó betűt/hangot nek ejtik. Pl Sophie-t.
"hogy az emberiség – bár jóhiszeműen – de" vessző. Helyesen: "– bár jóhiszeműen –, de"
"hiábavaló hajszolása helyett, inkább a " - nem kell vessző.
Szubjektív: Az utolsó bekezdést teljes egészében dőlt betűbe szedtem volna. Jobban kiérződik, hogy ez a rádióból / TV-ből szól, és kevésbé zavaróak akkor az újsorok is (folyton azt hiszem, visszaváltasz a narrátorra).
*
Általános hibák:
Megszólítás előtt, mögött mindig kell vessző!
A Komment után kettőspont általában ugyanabban a sorban marad, lásd Eve központozási cikke(i).
Vesszőhibák.
*
Az x-menes / egyéb filmes (?) utalásoknál én csak vakartam a fejem. Biztos.
*
Huhh. Kövezzetek meg, de a sok hiba nekem nagyon lerontotta a végére a kedvemet. A karakterek jók, és különösen jók az érzelmek, azok nagyon jól átjönnek, azt élveztem. Emiatt persze a kiírásnak is megfelel (és ez plusz pont, nem sok scriptesnek sikerült, nekem sem).
Sajnos a sok apró (tényleg csak apró... de sok) hiba, a késés, a terjedelemtúllépés (az eleje feleslegesen hosszú, az ugrálást a legelejéről ki is lehetne kapni, nem sokat veszít a novella és a karakter) nagyon lerontják az összképet. Én csak négyest adnék rá.
Végezetül a két kedvenc részem:
"- …a tekinteteink pillanatnyi irányvektorának eredője és a fal görbülete között felállítható viszonyrendszer sajátossága?" - :D Ez naaagyon jóóóó. :lol:
"- Azt mondtam, hogy annyi szerelem van bennem, hogy úgy érzem, menten szétrobbanok, és a lelkem helyén csak egy aprócska pont marad, kisebb, mint a fekete lyukak szívében lévő szingularitások. És ebben a picike pontban, mint egy fekete lyukban, melyben nulla a kiterjedés, de végtelen a szeretet; ott leszek én, és onnan nézem az arcodat a megfagyott időben, míg az utolsó csillag is kialszik, és az univerzumban kihuny minden fény."
Ez a bekezdés egyszerűen szép. Úgy, ahogy van. És ezt vedd nagyon komoly dicséretnek, mert ilyet ritkán mondok.
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

k, 2008-09-02 18:32 miyoku

miyoku képe

"Az x-menes / egyéb filmes (?)"
képregény. drága, képregény! :)
- . - . - . - . - . - . - . -
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

k, 2008-09-02 18:40 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Félreértettél. Az egyéb a filmes, csak lemaradt a vessző. Tehát "az x-menes (képregényes) / egyéb, (filmes)"
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

k, 2008-09-02 18:43 miyoku

miyoku képe

pedig te pont olyan képregényolvasónak (is) tűnsz. :)
- . - . - . - . - . - . - . -
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

k, 2008-09-02 18:46 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Hmm. Az általam elolvasott képregények száma valahol egy és kettő között ingadozik, nyílt intervallumban.
Remélem, nem okoztam azért csalódást. ;)
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

k, 2008-09-02 18:52 Creideiki

Creideiki képe

ÖÖö, ennyire azért nem számítottam. Kb 3/4-t jogosnak is érzem. Hihetetlen, hogy pont a típushibáimat (már korábban is jellemzőek voltak) nem szúrom ki, amikor korrektúrázom magam. Lehet, hogy ezentúl nem bliccelem el a hibajavítósdit, amit te is csinálsz. Asszem készségfejlesztésre jó.

"Szubjektív: Az utolsó bekezdést teljes egészében dőlt betűbe szedtem volna. Jobban kiérződik, hogy ez a rádióból / TV-ből szól, és kevésbé zavaróak akkor az újsorok is (folyton azt hiszem, visszaváltasz a narrátorra)." - ezzel 100% -ig egyetértek, így is volt még wordben, csak éppen a karcolaton nem így jelenik meg. Gondolom valamelyik html-el lehet ezt csinálni, majd ebben segíthetnél.

"Ha fremen lennék" - Dűne-univerzum? - Iggen. Ha nem akarták, hogy jöjjön a féreg...

Az x-menes / egyéb filmes (?) utalásoknál én csak vakartam a fejem. Biztos. - Képregényes szubkultúra. Egyébként belinkeltem a végén, mivel nem mindenki képregény-faló. Te nem ismersz ilyen arcokat?

A nézőpontváltást én is észrevettem. (Még jó, hiszen én írtam :D) Mindennek ellenére nem éreztem, hogy bántaná a sztorit, sőt. Ezért bizony én bent hagytam...;)

Valaki azt írta, hogy kötőjel és gondolatjel között nem tud különbséget tenni a karcolat. Úgyhogy ezzel eddig soha nem foglalkoztam. Sőt észre sem vettem, hogy már igen.

"- …a tekinteteink pillanatnyi irányvektorának eredője és a fal görbülete között felállítható viszonyrendszer sajátossága?" - :D Ez naaagyon jóóóó. lol
Az öcsém programtervező matematikus. Ez egyik tanárának volt ez egy spontán megnyilvánulása egy előadáson. Nekem is nagy kedvencem...

-
Frappáns de tömör aláírás helye.

k, 2008-09-02 18:55 Bloody Dora

Bloody Dora képe

< i > és < / i > csak a szóközök nélkül. Nyitja-zárja a dőltbetűs részt.
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

k, 2008-09-02 20:09 Creideiki

Creideiki képe

Köszi Dora!
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

k, 2008-09-02 20:18 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Ne felejtsd el lezárni, különben végig dőltbe rakja. ;)
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

k, 2008-09-02 20:32 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Per-i, nem i-per! ;) (A szerkesztők okosak, és szerkesztenek.)
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

k, 2008-09-02 20:35 Creideiki

Creideiki képe

Jól van jól...fog ez menni. :D
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

k, 2008-09-02 20:37 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Nem azért, mert okosak, hanem mert megvan ez a hatalmuk. A kettő nem ugyanaz. :P
(Hmm este van, ilyenkor eszerint nem csak kötekedő vagyok, de szemtelen is. :) )
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

k, 2008-09-02 19:12 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Hmm, manga/animerajongó ismerősöm van. Képregény kevésbé. Egyébként ez is szubjektív vélemény volt. Egyszerűen nekem nem jött be. Lehet, hogy azért, mert nem csak egy egy soros utalás (az nem szúrna annyira szemet), hanem több novellasor is erre épül.
"Az öcsém programtervező matematikus." Én meg programtervező informatikus. Lehet, hogy ezért tetszett? :D
Jaj, Dorának van egy hasonló mondatom: biológus ismerősöm tanárának beszólása:
"Az autoszomális monoszóm letális in utero!"
(Bibi, én tudom, mit jelent!)
Az annyira népszerű lett, hogy az ismerősöm csoporttársa rányomtatta a pólójára. :D
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

k, 2008-09-02 19:32 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Szép. :) (Miből gondolod, hogy én nem tudom, mit jelent?)
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

k, 2008-09-02 20:02 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

A hozzászólás mindenkinek szólt, azért nem privát üzenet. Tehát a többieknek volt a "bibi!" :D
De most már ez a mondat is ott van az Élet nagy igazságai között. Mint a Maxwell-egyenletek. ;>
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

k, 2008-09-02 20:37 Josy

Josy képe

Ne aggódj, Crei, a belefektetett energia, idő és tehetség átjött, a többi meg majd idővel kiforr.

A karakterek impulzívak, mély érzelmeket élnek át, "menthetetlen romantikusok". Mindennek az ábrázolása lenyűgözi az olvasót, ebben utánozhatatlan vagy, Crei (legalábbis itt a scriptben).
De sajnos ez az érzelmesség egyben hiteltelenné is teszi a környezetet, amiben mozognak. Három fiatalember, zűrös érzelmi kötelékben egymással, a frissen üzembehelyezett CERN-ben? Lehet...
A végéről hiányolom a három eltűnt személy megemlítését, szokás az ilyen, hírértéke van (sajnos).

Az(scifi)író tekintse eszköznek a tudományt, így új célokat helyezhet a tudós elé.

Ismét remekeltél, a lényeg lenyűgöz.
_________________________
Gondolkodom, tehát ráérek.

p, 2008-09-05 14:53 Creideiki

Creideiki képe

Nagyon koszönöm Josy. Akkor leszek igazán boldog, ha a dicsőrő szavaid után már nem lesz a zárójelben a "legalábbis a sriptben" kitétel...:D loller

Igazából sokat gondolkoztam azon, hogy a végén lévő külön részt egyáltalán hozzárakjam-e a novihoz. Nekem elsőre jobban tetszett anélkül, teljesen más volt a kicsengése. De aztán mégis visszabiggyesztettem, bár nem tudtam megmagyarázni, hogy miért...
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

k, 2008-09-02 20:51 Cartwright

Cartwright képe

Hehe, ez már az ikszedik CERN témájú novella, amit olvasok. Ráadásul még én is akarok írni egyet a témába :P
Nade. A többiek kiemelték a hibákat, szóval azokat tudod. De nem is ezért írtam. Miért rozsomák a Wolverine? :D Tudom, hogy azt jelenti, meg a magyarban is rozsi, de szerintem itt maradhatott volna. Ez olyan nekem, mint ha a Star Trekben azt írnák az U.S.S. Enterprise, hogy Belépésidíj - vagy legalábbis vállalkozás :D. Jó, ez egyéni szociális probléma :D

---------------------------------------------------------------
http://irokor.hu/ ;)

sze, 2008-09-03 08:42 miyoku

miyoku képe

mert rozsomáknak hívják.
- . - . - . - . - . - . - . -
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

sze, 2008-09-03 19:01 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Nekem is Wolwerine, a rozsomák az olyan... magyarul nem illik hozzá. Ez egy bumfordi kis állatka, igaz, hogy a legkegyetlenebb gyilkos, de akkor is... A magyar szó nem illik a jelleméhez. (Még régen Farkasnak fordították. Az valahogy jobb volt.) De akinek nem tetszik a Rozsomák, az használja a Wolwerine-t... az olvasás kreatív munka. :)
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.