3/3. script. - Sólyom László

Vértestvérek

Az esti órák kezdetét a kihunyt fények jelezték elsőnek, majd a hold megjelenése következik a sötét égbolton. Az est, rendíthetetlen nyugalmát léptek zaja törte meg. Alacsony szőrös külsővel rendelkezett a lény. Egyértelműen kutyára hasonlított, más nem is lehetett? Lomhán szaladt a kiszemelt kukák felé. Szokatlan módon viselkedett, ahelyett, hogy élelem után kutatott volna, inkább lustán megállt, mint, aki találkára vár. Felnézett a magasba, bizonyára a csillagok állásából szűrte le a pontos időt. A telihold fénye egyáltalán nem zavarta, pedig a legtöbb kutya vonyítással, ugatással vészeli át, az ehhez hasonló estéket.
Hamarosan egy másik alak közeledett, egyenesen a szőrös teremtmény felé. Egészen emberinek tűnt. Hosszú vörös frizurát viselt, mozgása kecses volt. Kétség sem fér hozzá, hogy a közeledő személy, nő nemű. Vékonyra sminkelt száján megcsillant a hold fénye.
A kutya továbbra is rendíthetetlenül állt. Felnézett a nőre, és egy halk morgást préselt ki magából.
– Most már semmi szükség az álcára – szólt rá a vörös hajú szépség.
A szőrös lény, engedelmesen kezdett átalakulni valami mássá. Először a feje megnyúlt, majd hegyes fogai emberivé fejlődtek. Fülei körül eltűnt a bozontos szőr, szemei kiszélesedtek az orra kiugróbbá változott. Mellső és hátsó lábai, ugyan ezen az átalakuláson mentek keresztül. A végeredmény, szemmel láthatólag, teljesen megfelelt a nő elvárásainak. A kutya életerős férfivá alakult át. Hétköznapian nézett ki. Barna haj, zöld szempár, borostás arc, és átlagos méretű fülek. Fiatalos vonásaiból, még a kora is kiszámítható, 22 éves srácnak nézett ki.
– Ruhát nem hoztál? – kérdezte a meztelen férfi.
Az átváltozásaival mindig az volt a bökkenő, hogy az éppen hordott ruhákból nem maradt semmi.
– Mindenre nekem kell gondolni! – mondta szemrehányóan a nő, majd egy hétköznapi göncöt dobott felé, amely a férfi fején landolt.
– A kezembe is adhattad volna!
– Még mit nem! A segged ne töröljem ki?! – hangjából gúny érződött.
– Folyton vitáztok. Nem hagynátok abba! – szólt közbe egy harmadik személy, aki egy bérház tetején guggolt.
– Dred, te is megérkeztél? – kérdezte az alakváltó.
– Meglepődtél Oni! Csak nem azt feltételeztétek, hogy otthon maradok. A küldetést nélkülem nem tudnátok véghez vinni! Szükségetek van a nyomolvasási képességemre.
– Kár volt eljönnöd! Nélküled is elboldogulunk! – mérgelődött a vörös szépség, majd karba tett kézzel fordult el a többiektől.
– Mi bajod Melissa? Még mindig a múltkori félreértésért vagy dühös?
– Félre értés!? – a lány dühe csak egyre fokozódott.
– Igen az volt – mentegetőzött Dred, aki igazán különösen nézett ki. Füle hegyes, szeme hosszúkás, ajka, pedig vékonyan simultak össze. Fekete haja, tüskésen meredt az ég felé. Bőrszerkót hordott, igazi metál stílusban.
– Egyértelműen láttam, hogy azt a kis fruskát szájon csókoltad.
– Na tessék, ismét szerelmi perpatvar! – suttogta Oni.
– Te, pedig maradj ki ebből! – hurrogta le az alakváltó srácot.
– Folytathatnánk később a vitát? Most, ha jól tudom fontos dolgokkal kell foglalkoznunk.
– Most fogjuk megvitatni – háborgott Melissa.
Oni magára kapta a ruhát, majd feltápászkodott a poros talajról.
– Piszkos lett a tenyerem, remélem nem fertőzött a föld, egy kietlen bolygón, soha sem lehet elég óvatos az ember.
A másik két személy ügyet sem vetett Onira, sőt egyre hangosabban vitáztak.
– Hékás, nem akarok ünneprontó lenni, de indulnunk kell! Két óra múlva megnyílik az időkapu. Kevés időnk maradt a küldetés végrehajtására. El kell kapnunk a lényt bármi áron. Tudjátok, veszélyezteti az univerzum békéjét! – figyelmeztette társait Oni.
– Igazad van, de ettől még nem bocsátok meg Drednek – durcáskodott Melissa.
A három különös személy elindult, hogy véghezvigyék küldetésüket. Valamilyen műszer segítségével tájékozódtak, amellyel Oni rendelkezett, bár Dred képességeivel is megtalálnák a keresett célszemélyt.
– El fogjuk kapni, érzem! Sok számlát kell még törlesztenem, tehát nem menekülhet… – mondta Oni, majd elgondolkozott magában. Fájdalmas emlékek gyötörték, melyek kapcsolatban vannak a keresett lénnyel.
– Sajnálom a barátnőd Oni! – mondta őszintén Melissa.
– Neki ennyi élet rendeltetett.
Egy pillanatra csend ült a városra. A két társ osztozott Oni érzelmeivel, ezért megpróbáltak tapintatosak lenni. Melissa szomorkásan nézett az alakváltó srácra, Dred hasonlóan tett. A város, amelyen áthaladtak teljesen kihaltnak látszott. A házak üresen sorakoztak egymás mellett. Egyedül, ami működőképesnek mondható, az a villanyoszlop. Fényük által jobban lehet tájékozódni az esti órákban. A Hold fénye további segítséget nyújt, a csillagok állásából, pedig kiolvasható a pontos idő. Oni amikor átváltozott, mindig a csillagokra hagyatkozik, egyfajta útmutatóként szolgálnak neki.
Dred valami érdekes dolgot vélt felfedezni az egyik ház falán.
– Nézzétek csak!
– Mi lehet ez? – kérdezték tanácstalanul társai.
– Nyálkás váladék! Ez még friss, nem lehet messze a bestia.
– Akkor siessünk, el akarom kapni időben! – kiáltott fel Oni, majd gyors léptekkel vágott át a házak tömbjein. Valóban elszánt volt, egyértelműen a bosszú éltette. Elismert vadásznak tartották, amióta csak a vérszervezet tagjaihoz csatlakozott. Vakon megbíznak a képességeiben, mert még soha nem vallott kudarcot. Csoda srácnak tekintik, mert egyedi tulajdonságokkal született. Képes átváltozni kutyává, farkassá, és sólyommá. Az elmúlt években különböző kísérleteken ment keresztül, annak érdekében, hogy erősebbé váljon. Ma már képes átváltozni farkasból, vérfarkassá és sólyomból griff madárrá. A másik két társa szintén egyedi képességeket birtokol, de Onié a legérdekesebb.
– Nézzetek oda! – kiáltott fel Melissa egy árnyékra mutatva.
– Én nem láttam, de a szagát éreztem – jegyezte meg Dred.
Oni gondolkodás nélkül cselekedett és újabb átváltozásra készült. A teste zsugorodni kezdett, karjai szárnnyá alakultak, a fején, pedig kampós csőr formálódott. A férfi immár tollas külsővel rendelkezett.
– Nini egy sólyom! – nevetett Dred!
– Most mi rajta a mulatságos? – kérdezte a vörös hajú démon.
– Semmi! Csak olyan viccesnek találom, ezeket az átalakulásokat.
– Tán a te képességeid jobbak?!
– A nyomolvasásra gondolsz, vagy a harci sugaramra? – kérdezte a férfi.
– Tök mindegy, mit tudsz, te akkor sem érsz fel velünk! – gúnyolódott a nő.
– Szóval megint elkezdted a vitát!
Oni ügyet sem vetett barátaira, sólyom képében felröppent a magasba. Szürke tollai, ezüstös árnyalatot kölcsönöztek a hold fényétől. Aranyszínű csőre, ékszerként ragyogott a sötét estén.
– Oni terepszemlét tart – mutatott a magasba Dred.
– Ő legalább komolyan veszi a küldetést!
– Ezzel megint mire akarsz célozni? – fortyant fel Dred.
– Most nem kötekedni akarok. Azt akartam mondani, hogy mindezt a barátnője emlékéért teszi.
– Egyértelmű! Elvégre ez a lény tépte szét őt, nyilvánvaló, hogy bosszúra fáj a foga.
A többiek észre sem vették Onit, aki már a visszaváltozással foglalatoskodott. A rajta levő ruhák most is elszakadoztak, de azért, maradt rajta annyi, hogy eltakarják a kényes pontokat.
– A közelben van egy templom, ha jól láttam, akkor arra tartott. Körülbelül százötven métert kell megtennünk – közölte az információkat.
– És ezt mind a sólyomszemeddel láttad? – mosolygott Dred.
Oni értette a tréfát, ezért nem vette sértésnek. Gyors léptekkel indultak el, a templom irányába. A magányos házak szótlanul álltak, tényleg különös egy elhagyott bolygón barangolni, főleg akkor, ha egy ocsmányság nyomában kell loholni.
– Siessünk, mert kevés az időnk! – nézett a csillagokra Oni.
– Hány percünk van? – kérdezte Melissa.
– Fél óra!
– Ezt a pontos időt fentről olvastad le? Mi van, ha csillagok tévednek? – kételkedett Dred.
– Azt kétlem! Isten műve csakis tökéletes lehet.
– Te hiszel benne?
– Valakiben kell hinni! – Oni a nyakához kapott, bizonyára valamilyen szent ékszert keresett. – milyen ostoba vagyok, otthon hagytam!
– Miről beszélsz?
– A Jézusos nyakláncról, még a barátnőmtől kaptam – a férfi szíve ismét elszorult, mert a kedvesére gondolt.
Melissa titkon pillantgatott Dred felé. A férfi vonásait tanulmányozta. Csábos nézése arról árulkodott, hogy még mindig szereti. Gyakran vitáznak, de az érzelmek továbbra is izzanak.
– Mit nézel, talán van valami az arcomon? – kapta el a lány tekintetét.
– Nem te ostoba!
– Hát akkor meg?
A nő jobban begyorsított, immár a két férfi előtt haladva.
– Komolyan nem értelek titeket. Én soha nem vitáztam ennyit a barátnőmmel – szólt közbe Oni.
– Ő kezdte! – vágta rá Dred.
– Gyerekként viselkedsz.
A villanyoszlopok fénye hirtelen kihunyt. A három barát megállt, a szokatlan eseményre. Dred villám gyorsan megmászott egy tömblakást, hogy átnézzen a városon.
– Mit látsz? – kérdezték kórusban a társai.
– Ez a mocskos elszakította a fő vezetékeket! Nincs messze a templom, pár méter és ott vagyunk.
A többiek végig sem hallgatva azonnal elindultak. Oni arca komorságot tükrözött. A vadászösztönei kifinomultak voltak, mint az állatoké.
– Hé várjatok! – ugrott le a tetőről Dred.
A három vadász percek leforgása alatt elérte a szent építményt. Óvatosan lépdeltek. Körbe járták, de senkit sem találtak.
– Csak nem arra gondoltok, amire én! – kiáltott fel Melissa, majd berúgta a templom ajtaját.
A szemük elé tárult egy hosszú széksor, középen egy piros szőnyeg díszelgett. A falakon festmények porosodtak, amelyek Jézust, Máriát, vagy éppen az apostolokat ábrázolták. Velük szemben egy hatalmas kereszt lógott, amely ezüstösen villogott.
– Nagyszerű, Isten házában kell levadásznom, ezt a dögöt! – fortyogott dühében Oni, majd újabb átváltozásra készült. A teste megnyúlt, feje hosszúkássá formálódott, szemei vörösen izzottak. Vérfarkas tekintete félelmet keltett barátaiban. Az immár szörnyszülött társ a magasba ugrott, majd hegyes fogait belevájta egy nyálkás húsba, amely eddig a plafonon lógott. Ennek az eredménye az lett, hogy mindketten padlót fogtak.
– Észre sem vettem a bestiát! Valóban Oni a legjobb közöttünk! – csodálkozott Dred.
Az ellenségük teste leginkább egy imádkozó sáskára hasonlított, csak ez a példány meghaladta a három métert. Hosszú kampós felkarokkal rendelkezett. Oni talpra pattant, majd vicsorítva járta körbe áldozatát. A mutáns lény, fülsiketítő hangokat adott ki, amely hatására kitörtek a templom ablakai. Kampós karjaival a vérfarkas irányába kapott. Oni ügyesen tért ki a támadások elől.
– Talán segítenünk kellene – jegyezte meg Melissa.
– Minek látod, hogy elboldogul.
Ebben a pillanatban óriási taslit kapott a vörös szemű társ, amely hatására felkenődött a falra. Eszméletét vesztve zuhant a székek közé. A sáskaszerű lény egy hirtelen mozdulattal ugrott utána, majd nyálkás lábaival ráugrott a nyakára. Az alakváltó srác fuldokolni kezdett. Dred, ezt már nem nézte tétlenül, odaszaladt, hogy segítsen társán. Apró sugárgömböt formált kezével, majd a lény felé irányította.
– Ügyes vagy eltaláltad! – kiáltott fel Melissa, de az öröme, hamar abba maradt, mert a mutáns ellentámadást indított. Hosszú kampós karját Dred vállába vájta. A férfi kétségek és fájdalmak közepette ordított fel. Melissa pupillája, ekkor sárgára színeződött, majd egy lézer sugárral kínálta meg az ellenfelet, amely egyenest a szeméből távozott. A lény karja elvált a testétől, ennek a támadásnak a hatására.
– Nézd, az időkapu megnyílt! – nyögte Dred és kifelé mutatott, ahol egy kékes villámló ajtó állt.
Oni közben magához tért, és újabb elszánt támadásba fogott. Ráugrott a lény határa, majd hegyes fogaival a bestia nyakába harapott. A mutánst pokoli fájdalmak gyötörték és ezért képtelen volt védekezni.
– Dred, célozzunk a nyakára, mert az a gyenge pontja! – kiáltotta Melissa.
A férfi, erőt vett magán, majd újabb sugarat formált a kezével és a lény felé lőtte. Melissa hasonlóan cselekedett. A óriás sáska feje lebucskázott a földre, majd elernyedt teste talajt fogott. Oni szintén a padlóra esett, de neki nem lett baja.

Másnap:

– Hogy vagy Oni? – kérdezte egy vékony női hang.
– Köszönöm az érdeklődést, egészen jól. Most már egészen jól…

4
Te szavazatod: Nincs Átlag: 4 (3 szavazat)

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

k, 2008-07-08 17:48 Eve Rigel

Eve Rigel képe

Nem fogok mindenki novellájába ilyen mélységben belemászni, de ebbe muszáj volt, ugyanis, sajnos olyan, mint az állatorvosi ló, minden létező hibát tartalmaz.
A kiírásnak gyengén felel meg, a karakterek nem élnek, gépiesek.
Alig tudunk meg róluk valamit. Az egyetlen információ, hogy Oninak a barátnőjét megölte a lény, de hogy miért, mikor, milyen körülmények között, homályban marad. A küldetés valódi célja szintén. Lényeges információkat későn, vagy egyáltalán nem kapunk meg.
A többi hibát az elemzés során jelzem.
Mondatonként mentem végig a szövegen. Vastaggal mutatom a hibát, dőlttel a véleményem.
(Ebben az esetben elvárom, hogy a tagok részletesen kifejtsék a véleményüket!)
Lacinak pedig annyit mondok, hogy ne ess kétségbe, a vélemények nem neked, hanem a művednek szólnak! Próbálj meg profitálni belőlük, hogy a következő novella jobb legyen!
.
.
Az esti órák kezdetét a kihunyt fények jelezték elsőnek, majd a hold megjelenése következik a sötét égbolton.
Első tagmondat múlt időben van, a második jelenben. A Hold nagybetű.
Az est, rendíthetetlen nyugalmát léptek zaja törte meg.
Nem kell vessző.
Alacsony szőrös külsővel rendelkezett a lény. Egyértelműen kutyára hasonlított, más nem is lehetett?
Nem kell kérdőjel.
Lomhán szaladt a kiszemelt kukák felé. Szokatlan módon viselkedett, ahelyett, hogy élelem után kutatott volna, inkább lustán megállt, mint, aki találkára vár.
Nem találkára vár, hanem valakire, vagy találkozója lesz.
Felnézett a magasba, bizonyára a csillagok állásából szűrte le a pontos időt.
A narrátor nem tudhatja, mire gondolt a kutya. Nem minősíthet.
A telihold fénye egyáltalán nem zavarta, pedig a legtöbb kutya vonyítással, ugatással vészeli át, az ehhez hasonló estéket.
Hamarosan egy másik alak közeledett, egyenesen a szőrös teremtmény felé. Egészen emberinek tűnt.
Kinek tűnt emberinek?
Hosszú vörös frizurát viselt, mozgása kecses volt. Kétség sem fér hozzá, hogy a közeledő személy, nő nemű.
Első mondat múlt időben van, a második jelenben. "nőnemű"
Vékonyra sminkelt száján megcsillant a hold fénye.
A száj rúzsozva lehet, az arcot sminkelik.
A kutya továbbra is rendíthetetlenül állt. Felnézett a nőre, és egy halk morgást préselt ki magából.
– Most már semmi szükség az álcára – szólt rá a vörös hajú szépség.
A szőrös lény, engedelmesen kezdett átalakulni valami mássá.
Nem kell vessző.
Először a feje megnyúlt, majd hegyes fogai emberivé fejlődtek.
Így azt fejezed ki, hogy a feje először megnyúlt, de várható még más is…
Viszont a szöveg szerint te a sorrendet szeretted volna meghatározni:
„Először megnyúlt a feje, majd…”

Fülei körül eltűnt a bozontos szőr, szemei kiszélesedtek az orra kiugróbbá változott.
Füle, szeme…
Mellső és hátsó lábai, ugyan ezen az átalakuláson mentek keresztül.
„ugyanezen”
A végeredmény, szemmel láthatólag, teljesen megfelelt a nő elvárásainak.
Második vessző nem kell.
A kutya életerős férfivá alakult át. Hétköznapian nézett ki. Barna haj, zöld szempár, borostás arc, és átlagos méretű fülek. Fiatalos vonásaiból, még a kora is kiszámítható, 22 éves srácnak nézett ki.
Szóismétlés. A kor meghatározása erős túlzás.
– Ruhát nem hoztál? – kérdezte a meztelen férfi.
Az átváltozásaival mindig az volt a bökkenő, hogy az éppen hordott ruhákból nem maradt semmi.
– Mindenre nekem kell gondolni! – mondta szemrehányóan a nő, majd egy hétköznapi göncöt dobott felé, amely a férfi fején landolt.
Milyen a hétköznapi gönc? Írd le!
– A kezembe is adhattad volna!
– Még mit nem! A segged ne töröljem ki?! – hangjából gúny érződött.
Központozási hiba!
– Folyton vitáztok. Nem hagynátok abba! – szólt közbe egy harmadik személy, aki egy bérház tetején guggolt.
Leírtam már, hogy az első komment az párbeszéd első mondata után következik.
– Dred, te is megérkeztél? – kérdezte az alakváltó.
– Meglepődtél Oni! Csak nem azt feltételeztétek, hogy otthon maradok.
Mindkét mondat végére kérdőjel kell.
A küldetést nélkülem nem tudnátok véghez vinni! Szükségetek van a nyomolvasási képességemre.
„véghezvinni”
– Kár volt eljönnöd! Nélküled is elboldogulunk! – mérgelődött a vörös szépség, majd karba tett kézzel fordult el a többiektől.
Felesleges komment.
– Mi bajod Melissa? Még mindig a múltkori félreértésért vagy dühös?
Félre értés!?a lány dühe csak egyre fokozódott.
„Félreértés”, központozási hiba.
– Igen az volt – mentegetőzött Dred, aki igazán különösen nézett ki. Füle hegyes, szeme hosszúkás, ajka, pedig vékonyan simultak össze. Fekete haja, tüskésen meredt az ég felé. Bőrszerkót hordott, igazi metál stílusban.
Egy szereplő külső leírását mindig akkor kell megejteni, amikor először megjelenik, nem később. Vesszőhibák.
– Egyértelműen láttam, hogy azt a kis fruskát szájon csókoltad.
– Na tessék, ismét szerelmi perpatvar! – suttogta Oni.
– Te, pedig maradj ki ebből! – hurrogta le az alakváltó srácot.
Ki hurrogta le?
– Folytathatnánk később a vitát? Most, ha jól tudom fontos dolgokkal kell foglalkoznunk.
Nem tudjuk, itt ki beszél. Vessző hiányzik.
– Most fogjuk megvitatni – háborgott Melissa.
Oni magára kapta a ruhát, majd feltápászkodott a poros talajról.
Eddig meztelenül figyelte a beszélgetést?
– Piszkos lett a tenyerem, remélem nem fertőzött a föld, egy kietlen bolygón, soha sem lehet elég óvatos az ember.
Elkésett információ. Csak most ismerjük meg a helyszínt.
A másik két személy ügyet sem vetett Onira, sőt egyre hangosabban vitáztak.
– Hékás, nem akarok ünneprontó lenni, de indulnunk kell! Két óra múlva megnyílik az időkapu. Kevés időnk maradt a küldetés végrehajtására. El kell kapnunk a lényt bármi áron. Tudjátok, veszélyezteti az univerzum békéjét! – figyelmeztette társait Oni.
Ez a párbeszéd kizárólag azért zajlik, hogy az olvasót tájékoztassák arról, amit ők már tudnak. Tipikus „inas és szobalány dialógus”. Hiba.
– Igazad van, de ettől még nem bocsátok meg Drednek – durcáskodott Melissa.
A három különös személy elindult, hogy véghezvigyék küldetésüket. Valamilyen műszer segítségével tájékozódtak, amellyel Oni rendelkezett, bár Dred képességeivel is megtalálnák a keresett célszemélyt.
Homályos elem: „valamilyen műszer”. Milyen? Miért nem írod le?
Ha Dred képességeivel is megtalálnák, miért nem azt teszik?

– El fogjuk kapni, érzem! Sok számlát kell még törlesztenem, tehát nem menekülhet… – mondta Oni, majd elgondolkozott magában. Fájdalmas emlékek gyötörték, melyek kapcsolatban vannak a keresett lénnyel.
Az elgondolkodás mindig magunkban történik.
„Vannak” helyett „álltak”. Ne váltsunk át jelenbe!
– Sajnálom a barátnőd Oni! – mondta őszintén Melissa.
– Neki ennyi élet rendeltetett.
Egy pillanatra csend ült a városra.
Ismét késői információ. A várost nem írtad, le eddig fel sem tűnt, hogy ott vannak.
A két társ osztozott Oni érzelmeivel, ezért megpróbáltak tapintatosak lenni.
„érzéseivel”
Melissa szomorkásan nézett az alakváltó srácra, Dred hasonlóan tett. A város, amelyen áthaladtak teljesen kihaltnak látszott. A házak üresen sorakoztak egymás mellett. Egyedül, ami működőképesnek mondható, az a villanyoszlop.
Szintaktikai hiba.
„Egyedül a villanyoszlop volt működőképes.”

Fényük által jobban lehet tájékozódni az esti órákban.
Itt miért van többesszámban?
A Hold fénye további segítséget nyújt, a csillagok állásából, pedig kiolvasható a pontos idő.
Idegen bolygón vannak. Többet kellene tudnunk arról a Holdról és azokról a csillagképekről.
Oni amikor átváltozott, mindig a csillagokra hagyatkozik, egyfajta útmutatóként szolgálnak neki.
Az átváltozáshoz??
Dred valami érdekes dolgot vélt felfedezni az egyik ház falán.
Felejtsük el a „valami” szót!
– Nézzétek csak!
– Mi lehet ez? – kérdezték tanácstalanul társai.
Felesleges komment. A kérdésben benne van a tanácstalanság.
– Nyálkás váladék! Ez még friss, nem lehet messze a bestia.
– Akkor siessünk, el akarom kapni időben! – kiáltott fel Oni, majd gyors léptekkel vágott át a házak tömbjein.
Mihez képest időben? „átvágott”
Valóban elszánt volt, egyértelműen a bosszú éltette. Elismert vadásznak tartották, amióta csak a vérszervezet tagjaihoz csatlakozott. Vakon megbíznak a képességeiben, mert még soha nem vallott kudarcot. Csoda srácnak tekintik, mert egyedi tulajdonságokkal született. Képes átváltozni kutyává, farkassá, és sólyommá. Az elmúlt években különböző kísérleteken ment keresztül, annak érdekében, hogy erősebbé váljon. Ma már képes átváltozni farkasból, vérfarkassá és sólyomból griff madárrá. A másik két társa szintén egyedi képességeket birtokol, de Onié a legérdekesebb.
Váltogatod a jelen és a múlt időt. Vesszőhibák. Az átváltozásoknak milyen jelentőségük van?
A többiek képességét megemlíted, de nem fejted ki.

– Nézzetek oda! – kiáltott fel Melissa egy árnyékra mutatva.
– Én nem láttam, de a szagát éreztem – jegyezte meg Dred.
Oni gondolkodás nélkül cselekedett és újabb átváltozásra készült.
A „gondolkodás nélküli cselekedet” gyors, a „készülődés” lassú. Így ütik egymást.
A teste zsugorodni kezdett, karjai szárnnyá alakultak, a fején, pedig kampós csőr formálódott. A férfi immár tollas külsővel rendelkezett.
– Nini egy sólyom! – nevetett Dred!
– Most mi rajta a mulatságos? – kérdezte a vörös hajú démon.
– Semmi! Csak olyan viccesnek találom, ezeket az átalakulásokat.
– Tán a te képességeid jobbak?!
– A nyomolvasásra gondolsz, vagy a harci sugaramra? – kérdezte a férfi.
– Tök mindegy, mit tudsz, te akkor sem érsz fel velünk! – gúnyolódott a nő.
– Szóval megint elkezdted a vitát!
Oni ügyet sem vetett barátaira, sólyom képében felröppent a magasba. Szürke tollai, ezüstös árnyalatot kölcsönöztek a hold fényétől. Aranyszínű csőre, ékszerként ragyogott a sötét estén.
Hogyan ragyogott a sötétben?
– Oni terepszemlét tart – mutatott a magasba Dred.
Ismét egy felesleges magyarázat az olvasó számára.
– Ő legalább komolyan veszi a küldetést!
– Ezzel megint mire akarsz célozni? – fortyant fel Dred.
– Most nem kötekedni akarok. Azt akartam mondani, hogy mindezt a barátnője emlékéért teszi.
– Egyértelmű! Elvégre ez a lény tépte szét őt, nyilvánvaló, hogy bosszúra fáj a foga.
Ne nézzük hülyének az olvasót! Nem kell a szájába rágni, mi miért történik.
A többiek észre sem vették Onit, aki már a visszaváltozással foglalatoskodott. A rajta levő ruhák most is elszakadoztak, de azért, maradt rajta annyi, hogy eltakarják a kényes pontokat.
Felesleges prüdéria.
– A közelben van egy templom, ha jól láttam, akkor arra tartott. Körülbelül százötven métert kell megtennünk – közölte az információkat.
– És ezt mind a sólyomszemeddel láttad? – mosolygott Dred.
Értelmetlen kérdés. Ha sólyommá alakult, nyilván azzal látta.
Oni értette a tréfát, ezért nem vette sértésnek. Gyors léptekkel indultak el, a templom irányába. A magányos házak szótlanul álltak, tényleg különös egy elhagyott bolygón barangolni, főleg akkor, ha egy ocsmányság nyomában kell loholni.
– Siessünk, mert kevés az időnk! – nézett a csillagokra Oni.
– Hány percünk van? – kérdezte Melissa.
– Fél óra!
– Ezt a pontos időt fentről olvastad le? Mi van, ha csillagok tévednek? – kételkedett Dred.
Ennyire nincsenek tisztában egymás képességeivel, hogy folyton hülye kérdéseket tesznek fel?
– Azt kétlem! Isten műve csakis tökéletes lehet.
– Te hiszel benne?
– Valakiben kell hinni! – Oni a nyakához kapott, bizonyára valamilyen szent ékszert keresett.milyen ostoba vagyok, otthon hagytam!
A narrátor nem tudhatja, mit keresett. Központozás!
– Miről beszélsz?
– A Jézusos nyakláncról, még a barátnőmtől kaptam – a férfi szíve ismét elszorult, mert a kedvesére gondolt.
Központozás!
Melissa titkon pillantgatott Dred felé. A férfi vonásait tanulmányozta. Csábos nézése arról árulkodott, hogy még mindig szereti. Gyakran vitáznak, de az érzelmek továbbra is izzanak.
– Mit nézel, talán van valami az arcomon? – kapta el a lány tekintetét.
– Nem te ostoba!
– Hát akkor meg?
Ez a párbeszéd érdektelen.
A nő jobban begyorsított, immár a két férfi előtt haladva.
– Komolyan nem értelek titeket. Én soha nem vitáztam ennyit a barátnőmmel – szólt közbe Oni.
– Ő kezdte! – vágta rá Dred.
– Gyerekként viselkedsz.
A villanyoszlopok fénye hirtelen kihunyt. A három barát megállt, a szokatlan eseményre. Dred villám gyorsan megmászott egy tömblakást, hogy átnézzen a városon.
– Mit látsz? – kérdezték kórusban a társai.
– Ez a mocskos elszakította a fő vezetékeket! Nincs messze a templom, pár méter és ott vagyunk.
Ha a város kihalt volt, mitől volt fényük a villanyoszlopoknak?
A többiek végig sem hallgatva azonnal elindultak. Oni arca komorságot tükrözött. A vadászösztönei kifinomultak voltak, mint az állatoké.
– Hé várjatok! – ugrott le a tetőről Dred.
A három vadász percek leforgása alatt elérte a szent építményt. Óvatosan lépdeltek. Körbe járták, de senkit sem találtak.
– Csak nem arra gondoltok, amire én! – kiáltott fel Melissa, majd berúgta a templom ajtaját.
A szemük elé tárult egy hosszú széksor, középen egy piros szőnyeg díszelgett. A falakon festmények porosodtak, amelyek Jézust, Máriát, vagy éppen az apostolokat ábrázolták. Velük szemben egy hatalmas kereszt lógott, amely ezüstösen villogott.
Ha nem volt fény, mindezt hogyan láthatták?
– Nagyszerű, Isten házában kell levadásznom, ezt a dögöt! – fortyogott dühében Oni, majd újabb átváltozásra készült. A teste megnyúlt, feje hosszúkássá formálódott, szemei vörösen izzottak. Vérfarkas tekintete félelmet keltett barátaiban. Az immár szörnyszülött társ a magasba ugrott, majd hegyes fogait belevájta egy nyálkás húsba, amely eddig a plafonon lógott.
Késői, hiányos információ. Nem írod le, hogy a lény ott lóg a plafonon.
Ennek az eredménye az lett, hogy mindketten padlót fogtak.
Felesleges szleng.
– Észre sem vettem a bestiát! Valóban Oni a legjobb közöttünk! – csodálkozott Dred.
Az ellenségük teste leginkább egy imádkozó sáskára hasonlított, csak ez a példány meghaladta a három métert. Hosszú kampós felkarokkal rendelkezett. Oni talpra pattant, majd vicsorítva járta körbe áldozatát. A mutáns lény, fülsiketítő hangokat adott ki, amely hatására kitörtek a templom ablakai. Kampós karjaival a vérfarkas irányába kapott. Oni ügyesen tért ki a támadások elől.
– Talán segítenünk kellene – jegyezte meg Melissa.
Minek látod, hogy elboldogul.
Ez így azt jelenti, minek nézed, minek foglalkozol vele.
Ebben a pillanatban óriási taslit kapott a vörös szemű társ, amely hatására felkenődött a falra. Eszméletét vesztve zuhant a székek közé. A sáskaszerű lény egy hirtelen mozdulattal ugrott utána, majd nyálkás lábaival ráugrott a nyakára.
Szóismétlés. Pongyola fogalmazás.
Az alakváltó srác fuldokolni kezdett. Dred, ezt már nem nézte tétlenül, odaszaladt, hogy segítsen társán. Apró sugárgömböt formált kezével, majd a lény felé irányította.
– Ügyes vagy eltaláltad! – kiáltott fel Melissa, de az öröme, hamar abba maradt, mert a mutáns ellentámadást indított. Hosszú kampós karját Dred vállába vájta. A férfi kétségek és fájdalmak közepette ordított fel.
Milyen kétségek?? Meg fog dögleni, oszt jóvan.
Melissa pupillája, ekkor sárgára színeződött, majd egy lézer sugárral kínálta meg az ellenfelet, amely egyenest a szeméből távozott. A lény karja elvált a testétől, ennek a támadásnak a hatására.
– Nézd, az időkapu megnyílt! – nyögte Dred és kifelé mutatott, ahol egy kékes villámló ajtó állt.
Oni közben magához tért, és újabb elszánt támadásba fogott. Ráugrott a lény határa, majd hegyes fogaival a bestia nyakába harapott. A mutánst pokoli fájdalmak gyötörték és ezért képtelen volt védekezni.
Nézőpontváltás. Nem tudhatjuk, mi gyötörte.
– Dred, célozzunk a nyakára, mert az a gyenge pontja! – kiáltotta Melissa.
A férfi, erőt vett magán, majd újabb sugarat formált a kezével és a lény felé lőtte. Melissa hasonlóan cselekedett. A óriás sáska feje lebucskázott a földre, majd elernyedt teste talajt fogott. Oni szintén a padlóra esett, de neki nem lett baja.

Másnap:
– Hogy vagy Oni? – kérdezte egy vékony női hang.
– Köszönöm az érdeklődést, egészen jól. Most már egészen jól…

A befejezés homályos, nem értem, mi történt másnap.

k, 2008-07-08 19:03 Kentaur

Kentaur képe

Meg ne haragudj, de ez nagyon gyengére sikeredett. Eszméletlenül sok hibát tartalmaz, és még nekem is majd kiszúrta a szemem a borzalmas központozás. Ehhez még jön az, hogy maga a történet se túl érdekfeszítő. A párbeszédekből nem derül ki a lényeg, viszont rakat érdektelen infó van beléjük zsúfolva, mintha csak azért írtad volna őket, hogy fogyjon a karakter...vagy nem is tudom. Tudsz te ennél jobbat is, ez olyan volt mint az Xmen 6005.-ik epizódja amikor már csak kínlódnak... :-)
"és átlagos méretű fülek."
Sok fölös infóból ez különösen megragadott. Miért kell kihangsúlyozni, hogy a mérete a fülének átlagos?
"22 éves srácnak" borzasztóan zavaró, mikor egy szövegben szám van! Ezt kiírni kell, hogy huszonkét éves, már ha fontos ez ennyire pontosan...

----------------------------------------------------------------

"Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

k, 2008-07-08 19:30 D.dictus magister

Mondd, hogy a központozást csak elrettentésnek szántad! Mert ha igen, akkor sikerült. Egyetértek a kritikákkal; szerintem nagyon gyorsan írtad, nem gondoltad át. A szövegkohézió nagyon nagyon rossz, nem ismerünk semmit és nem is tudunk meg semmit, csak sejthetjük... azért csak hajrá, gyilkold a mutáns-nyálkás-sáskákat, hulljon a férgese, ez a lény nagyon tetszett xd. Azért egy ikszmen-csillagkapu paródiának megteszi....

Isten semmiből teremtette a világot, de meg is látszik rajta.

k, 2008-07-08 19:55 Eve Rigel

Eve Rigel képe

Kiküszöböltem a hibát, amely lehetővé tette, hogy kívülálló kommenteljen scriptes művet. Nem törlöm, de innentől nem írhatnak kívülről bele.

k, 2008-07-08 20:22 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Csak azokat írom le, amiket Eve nem jelzett, de nekem szemet szúrt (vagy Eve siklott akkor át felette, vagy nem hiba) (főleg vesszővel kapcsolatosak):
*
"Alacsony szőrös külsővel rendelkezett a lény." - alacsony után vessző, mert így a szőrre írod, hogy alacsony, akkor meg a megfogalmazás rossz: rövid szőrű
"mint, aki találkára vár." - nem kell vessző.
"vészeli át, az ehhez hasonló estéket." - nem kell vessző.
"Hosszú vörös frizurát viselt" - vessző: "Hosszú, vörös frizurát viselt"
"hogy a közeledő személy, nő nemű." - nem kell vessző.
"szemei kiszélesedtek az orra kiugróbbá változott." kiszélesedtek után vessző.
"Mellső és hátsó lábai, ugyan ezen az átalakuláson mentek keresztül." - nem kell vessző, lábai helyett lába.
"Fiatalos vonásaiból, még a kora is kiszámítható, 22 éves srácnak nézett ki." - Tessék? Huszonkét évesnek nézett ki? Pont? Miből számolható ki ennyire precízen?
"Mindenre nekem kell gondolni!" - "gondolnom", de nem biztos, lehet, hogy így is jó.
"– Még mit nem! A segged ne töröljem ki?! – hangjából gúny érződött." - aközpontozási hiba itt konkrétan az, hogy a "Hangjából" már új mondat, ezért nagy betű.
"Nem hagynátok abba!" Ez kérdő mondat, tehát kérdőjel. (Legalábbis nem hiszem, hogy feltételesnek szántad.)
"Meglepődtél Oni!" - Oni megszólítás, tehát vessző kell elé.
"– Igen az volt – mentegetőzött Dred, aki igazán különösen nézett ki. Füle hegyes, szeme hosszúkás, ajka, pedig vékonyan simultak össze. Fekete haja, tüskésen meredt az ég felé." - a vesszők helyesen:
"– Igen, az volt – mentegetőzött Dred, aki igazán különösen nézett ki. Füle hegyes, szeme hosszúkás, ajka pedig vékonyan simultak össze. Fekete haja tüskésen meredt az ég felé."
"– Te, pedig maradj ki ebből!" - nem kell vessző.
"egy kietlen bolygón, soha sem lehet elég óvatos az ember." - "soha" előtt nem kell vessző.
"El kell kapnunk a lényt bármi áron." helyesen: "El kell kapnunk a lényt, bármi áron!"
"Sajnálom a barátnőd Oni!" - megszólítás, vessző Oni elé.
"A város, amelyen áthaladtak teljesen kihaltnak látszott." - "teljesen" elé vessző.
"Fényük által jobban lehet tájékozódni az esti órákban. A Hold fénye további segítséget nyújt" - fényük, fénye, szóismétlés.
"Képes átváltozni kutyává, farkassá, és sólyommá." - "és" elé a felsorolás miatt nem kell vessző.
"Ma már képes átváltozni farkasból, vérfarkassá és sólyomból griff madárrá." - nem kell vessző.
"a fején, pedig kampós csőr formálódott. " - nem kell vessző.
"Nini egy sólyom!" - nini után vessző.
"nevetett Dred!" - miért felkiáltójel?
"Csak olyan viccesnek találom, ezeket az átalakulásokat." - nem kell vessző.
"Szürke tollai, ezüstös árnyalatot" - nem kell vessző.
"de azért, maradt rajta annyi" - nem kell vessző.
"Gyors léptekkel indultak el, a templom irányába." - nem kell vessző.
"Gyors léptekkel indultak el, a templom irányába." - ez mintha a narrátor kiszólása lenne, ami csúnya dolog.
"Nem te ostoba!" - te ostoba megszólítás, tehát vessző kell.
"A három barát megállt, a szokatlan eseményre." - nem kell vessző.
"Hé várjatok!" - vessző.
"Csak nem arra gondoltok, amire én!" - kérdő mondat, tehát kérdőjel.
"Minek látod, hogy elboldogul." - "minek" után vessző. (különben az értelme lásd Eve-nél)
"egy hirtelen mozdulattal ugrott utána, majd nyálkás lábaival ráugrott a nyakára." - ugrott, ráugrott, szóismétlésnek érzem, inkább rávetődött.
"Dred, ezt már nem nézte tétlenül" - nem kell vessző.
"Ügyes vagy eltaláltad!" - vessző.
"de az öröme, hamar abba maradt" - nem kell vessző.
"Hosszú kampós karját" tulajonságfelsorolás, tehát vessző.
"Melissa pupillája, ekkor sárgára színeződött" - nem kell vessző.
"majd egy lézer sugárral" - lézersugárral.
"A lény karja elvált a testétől, ennek a támadásnak a hatására." - nem kell vessző, a második tagmondat amúgy is felesleges.
"egy kékes villámló ajtó állt." - ha az ajtó volt kékes, akkor "egy kékes, villámló ajtó állt." ha a villám volt, akkor "egy kékesen villámló ajtó állt."
"A férfi, erőt vett magán, majd újabb sugarat formált a kezével és a lény felé lőtte." helyesen:
"A férfi erőt vett magán, majd újabb sugarat formált a kezével, és a lény felé lőtte."
Másnap:
Ha eddig is tudtuk, hogy nem lett baja, mi a szerepe a másnap történteknek?

*

Hááááát. Garmadányi hiba. Sok értelmetlen párbeszéd, ami nem viszi előre a történetet. Bevallom, a hibák miatt nem is tudtam nagyon a cselekményre figyelni, de annyira nem is keltette fel az érdeklődésemet.
Ezen még nagyon-nagyon-nagyon sokat kellett volna csiszolnod... És én is hangsúlyozom: a véleményezés a műnek, és nem az írónak szól. Ha a negyedik feladatra jobban figyelsz, egyből sokkal-sokkal jobb mű fog kerekedni!
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

k, 2008-07-08 20:32 Eve Rigel

Eve Rigel képe

Ezért kértem, hogy véleményezzétek ti is. Az összes vesszőhibára már nem volt energiám.

k, 2008-07-08 20:33 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Megtörtént. :)
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

k, 2008-07-08 21:03 a.peterfy

Laci!
Ez szerintem is gyenge volt. Biztosan elszomorít de a helyesírási hibák mögött a tartalmi mondanivaló is elsikkadt. Próbáltam nem észrevenni az ismétléseket, a visszatérő szavakat, az átváltozások leírásánnak gyengeségeit, a lények leírását, a megmagyarázó mondatokat.
Valaki írta az előző scriptek kritikai észrevételeiben, hogy az nem elég ha az író maga előtt látja a történetet, ami egyébként lehetne jó is, meg kell tudnia azt jelenítenie mások számára is.
A legközelebbi írásodat próbáld meg úgy papírra vetni majd ellenőrízni is, hogy azt egy "utcáról" jött ember is megértse.

Kitartás!

k, 2008-07-08 22:17 Creideiki

Creideiki képe

Halló Lackó. Volt ez jobb is. Meg lesz is.

Azt irtad, hogy ez ment eddig a leggördülékenyebben.
Na szerintem, amikor végeztél legközelebb nézd át tízszer, javíts minden hibát, amit látsz vagy találsz, utána pedig tedd el pár napra pihenni...
Majd vedd elő és megint, javítsd, csiszolgasd.
Szerintem alapprobléma, hogy sokszor kicsit fura a szóválasztásod: Vannak jól elkapott mondataid, majd hirtelen jön valami tankkönyv izű szöveg és teljesen kizökkent az olvasásból.
Pedig van fantáziád, kicsit ugyan közel vagy bizonyos klisékhez de ez idővel elkopik szerintem.

Ez komoly küzdelem ez a script...
Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy kétféleképp lehet fejlődni:

1.írni, írni, írni.
2.olvasni, olvasni, olvasni.

Egyszerű ez, de mégis nehéz...

-
Frappáns de tömör aláírás helye.

sze, 2008-07-09 13:30 Sólyom László

Sólyom László képe

Amikor megláttam a kritikákat, nagyon elszomorodtam, és azt gondoltam, hogy nem vagyok közétek való. Egy hosszú séta után elgondolkodtam és arra jutottam, hogy ettől a perctől fogva mégtöbbet fogok írni és olvasni! A szavaitok, pedig nagyon építőek, ezért köszönet mindenkinek. Különösen Evének, aki sok energiát fektet minden novellámba, majd miyokunak, de ezt ő is tudja! Remélem a Sriptben továbbra is fejlődni fogok!!! :D:D
És sok sikert mindenkinek a továbbiakban!
_________________________________________
Minden célon túl ott vár a következő.

sze, 2008-07-09 13:42 miyoku

miyoku képe

ez hülyeség, h ki közénk való és ki nem.
szvsz olvass rengeteget! sokkal többet mint eddig, mert vh úgy érzem, h nem falsz elég kö9nyvet (v nem a megfelelőket), egy csomó hibád erre utal. tessék az uncsi estéket tvzés helyett, izgis könyvvel a kezedben tölteni! :)
- . - . - . - . - . - . - . -
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

sze, 2008-07-09 13:48 Sólyom László

Sólyom László képe

Most épp Stephen King: Az Írásrólt olvasom! Utána, pedig Terry goodking kötetei következnek! De azért tudnál tanácsot adni, hogy mit olvassak!!!
_________________________________________
Minden célon túl ott vár a következő.

sze, 2008-07-09 13:52 miyoku

miyoku képe

ezek tök rendben vannak!
king forever! :)
olvasd el a novelláit is, rengeteget tanulni belőlük.
én mondjuk tök mindenevő vagyok, nyáladzásos románán kívül mindent olvasok, legyen az szabó magda, wilde, anne rice, jókai, shakespeare, lovecraft...
a gimiben lemaradtakat is pótolhatod esetleg, középiskolában már jó, használható kötelezők vannak.
ami a te korodban nálam best of volt, az a lolita, mester és m., zabhegyező, dorien gray arcképe, 1984...

- . - . - . - . - . - . - . -
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

sze, 2008-07-09 14:15 Sólyom László

Sólyom László képe

Kösz a tanácsot

_________________________________________
Minden célon túl ott vár a következő.

sze, 2008-07-09 15:46 Eve Rigel

Eve Rigel képe

Na, ma egy kissé zűrös napom van, de már részben itt vagyok. :)
Laci!
Semmiképpen se add fel az írást!
Ez a novella most nem sikerült jól, nehéz dió, nem véletlen, hogy most került sorra a karakterépítés.
A következőkkel egyre könnyebben megbirkózol majd.

sze, 2008-07-09 14:42 Josy

Josy képe

A mindennapi olvasás bizony "elkerülhetetlen", ha fejlődni akarsz. A hosszabb művek, regények olvasása közben rengeteg szabályt, eljárást, fogást teszel magadévá tudat alatt, és idővel már a saját, és mások írásaiból is kiérzed majd a hibákat, melyek valahogy "kilógnak" a sorból.

A novellákat pedig kíméletlenül elemezd sz.rrá, ki-mit-miért-stb elven, mert a tudatosság ugyanolyan elengedhetetlen része az írásnak, mint az ösztönösség.

(mondjuk én szívesen olvasnék itt egy közismert novellát írástechnikailag szételemezve, szerintem rajtam kívül másokat is érdekelne az a váz, építkezési eljárás, ahogy a nagyok csinálják)

Bár mindenki azt mondja, a kritikát illik meghajolva elfogadni, de ez főleg kezdőként a legnehezebb. Ám ha félredobod a folyton mormogó egódat, és minderre úgy tekintesz, mint megoldandó problémára, amin nekiállsz állhatatosan dolgozni, napról napra, hétről hétre, hamarabb észreveszed a fejlődést magadban, mint hinnéd.

Kitartás Laci, bukkanók mindig vannak, de ha lent maradsz, vajh ki emlékszik majd rád...?

_________________________
Gondolkodom, tehát ráérek.

sze, 2008-07-09 14:20 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Mivel nem tudjuk, mit olvastál, így nehéz tanácsot adni. Olvass... Jókait. Az mindig bejön. :) Az egyik legtágabb szókincsű írónk, szép összetett mondatai vannak. Vagy Szerb Antal, én az ő gondolatmeneteit nagyon bírom. Bár ő már komolyabb olvasmány. Esetleg az izgalmas történetek terén a régebbi Aghata Christi könyvek jó mínőségűek; vagy mindjárt csapjunk a közepébe, és Umberto Eco. Azért ő nem semmi. Az olaszok amúgy nagyon jók. Van egy olvasmány, nekük kötelező volt, és bevallom, sokat sírtam utána, a címe: A szív (Il cuore). Mindjárt utánanézek, ki az írója, sajnos mindig elfelejtem. Nos, ezen kamasz fejjel sírtam, míg a Kincskereső Kisködmönön hatévesen (anyukám felolvasta az elsó pár fejezetét, majd abbahagytuk... nem ilyen kisgyereknek való az). Na, megvan, Edmundo de Amicis. Gyerekregény, de attól még szép.
Ha viccesebb olvasmányra vágysz, akkor Rejtőt tudom ajánlani, a szójátékai gyakran fordíthatatlanok, ezért sajátosan magyar (a híres regényeinek a még híresebb kezdő jelenetei... :D ). Ott van még Kosztolányi novella-művészete, az egyszerűen csodás - gyakran humoros, könnyed, de van nagyon nehéz és elgondolkodtató darabja is. A Szépirodalmi kiadó Magyar remekírók sorozatában jelent meg összegyűjtve, ha szerencséd van, megtalálod a polcon, ha nincs, könyvtárban meglesz (általában). Ott van még Ottlik Géza: Iskola a határon. Nem könnyű olvasmány, és nem árt előtte elolvasni róla egy tankönyvi elemzést, hogy igazán élvezhesd (így majd a stílusra jobban figyelsz), de igazi iskola-regény.
Ott vannak a sziget-regények, amik ennek a feladatnak az alapját épezték. Jó, csak nekem kellett a világirodalomból kigyűjteni ezt a motívumot, de ez most lényegtelen. Szóval kezdve a Robinson Crusoe-tól az összes robinzonád (pl. van valami svájci, A Robinson család című könyve), aztán Verne Két évi vakációja és enek ellentétpárja Golding világhírű műve, a Legyek Ura (az kemény könyv, filmben meg sem közelíti).
Most sikerült megszereznem és elolvasnom a Virágot Algernonnak című regényt (Daniel Keyes), de azért az még nem ajánlom. Bár egy scriptes feladat úgy is a belső jellemfeljődésről fog szólni (előbb-utóbb eljuttok odáig), és ahhoz jó lehet (meg még rengeteg mindenhez jó lehet). Aztán van még Cervantes műve, az sem rossz.
Na, abbahagyom. Ha írástechnika kell, akkor ott van még Orson Scott Card, akitől Eve is idézett. Az ő írásainak sok fordítása fent van a neten (pl. a Delta Műhely honlapján, vagy a Boncnok is emlegeti). Mondtam pár kötelező olvasmányt (ezek közül nekem mind kötelező volt), keressek még?
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

sze, 2008-07-09 14:25 miyoku

miyoku képe

a szívet én is olvastam 14-15 évesen.
virágot a. és a legyek ura alap, laci, azokat mindenképp! én még hamvast nagyon csípem, bár a karnevált edzetteknek ajánlanám, több hobbi-olvasó ismerősöm elvérzett mikor kölcsönkérték. :)
jókait én csípem, de úgy veszem észre, h keveseknek jön be.
szvsz kezd vm könnyedebbel!
marquez, vonnegut, ők is kihagyhatatlanok!
dóri: agathe c. lehet/biztos, h jól ír, de annyira logikátlan, több sebből vérzőek a storyjai, h magáért a történetért nem érdemes olvasni. kiskoromban csíptem, de ma már idegesít.
- . - . - . - . - . - . - . -
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

sze, 2008-07-09 14:40 Bloody Dora

Bloody Dora képe

De ha fejlődni akar, akkor szorítsa össze a fogát és olvasson Jókait. :)
Lovecraft valóban jó ajánlat, bár nem az összessel kell kezdeni, mivel az egy összes - szelektélni kell. Mert vannak nagyon pocsék művei is (pl. az összes második kötetének a nyitódarabja... kevés rosszabbat olvastam). Az M&M kihagyhatatlan, de az sem mindenkinek jön be (összetett regény). Az 1984-et én is csak ajánlani tudom, mondjuk érdemes hozzá fordítói/szerkesztői utószót olvasni. A Zabhegyezővel kapcsolatban kétségeim vannak, de nem szeretnék senkit sem lebeszélni. De a legszebb az lenne, ha Krúdyt olvasnál, kedves Laci. Nagyon kevés embernek jön be az a stílus, viszont sokat lehet tőle tanulni. Huh, méghozzá mennyit! (Na jó, legyen valami rövidebb is: Mikszáth, talán Móricz, amit senki sem szeret: Flaubert, ami jobb: Balzac, ami igazán fordulatos: Stendhal, ami kegyetlen: Zola (Germinal, bányaló halála... megrázó), ami őszinte: Villon (ez líra, tudom), és a nagy orosz regények. Nem kell a Háború és békével kezdeni, vannak ott is rövidebbek.)
Vagy menj be egy könyvtárba, aztán amelyik könyv borítója Rád szól, hogy "tolle et legge", azt kapd fel, és kész. :D (Aztán belefutsz Szent Ágostonba...)
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

cs, 2008-07-10 12:14 Sólyom László

Sólyom László képe

Az Aranyembert azt szeretem! Ha jól tudom Jókai írta! Na meg a Kőszívű ember fiai!
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat!!! Remélem, ezek a könyvek az épülésemre lesznek!
Egyébbként ezeket szoktam olvasni: Philip.k.Dick regényei, Stephen King, Tolkien, Rowling, Warcraft sorozatok stb...
Szerintetek, ezek is jók?
_________________________________________
Minden célon túl ott vár a következő.

cs, 2008-07-10 12:46 miyoku

miyoku képe

tökéletesek! csak azért jó sokféle műfajt olvasni, mert tágul a látóköröd, szókincsed, különböző stíusokat szívsz magadba.
- . - . - . - . - . - . - . -
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

cs, 2008-07-10 12:53 Sólyom László

Sólyom László képe

Akkor belehúzok! Nyáron lesz idő olvasni!!!
_________________________________________
Minden célon túl ott vár a következő.

cs, 2008-07-10 19:58 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Nem tökéletes, nagyon egy-kaptafa. De hagyjuk az offot. Igaz, a stílus változó, de mégis egy tőről fakad.
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

sze, 2008-07-09 14:50 Bloody Dora

Bloody Dora képe

"szvsz kezd vm könnyedebbel!
marquez, vonnegut, ők is kihagyhatatlanok!"

A két mondat sorrendje nem túl jó, mert egy pillanatra azt hittem, Marquezt és Vonnegutot mondod könnyebbnek. :) (Christi sztorijai szerintem unalmasak és laposak, én a stílusról beszéltem, hogy tud eltitkolni információt, aztán később előszedni, hogy tud manipulálni a részletekkel - ebben nagyon jó. Persze én olvastam a későbbi regényeit is, és azokban már ez sem ment neki. Mikor már a belépőnél kitalálod, ki a gyilkos, és mi lesz a történet további része...)
Azért az sem jó, hogy agyba-főbe soroljuk a kedvenceinket. Arra a kérdésre, hogy mit olvass, nincs ilyen válasz. Meg kell nézni, mit szeretsz, mit szeretnél olvasni (milyen stílus/történet), mit szeretnél majd írni, mik a hibáid, és utána lehet sorolni a könyveket. Mert ha én szeretném a mondataimat kurtítani, akkor nem sokat ér Pázmány. ;)
De még a végére: Békés Pál: Kétbalkezes varázsló. Nagyon aranyos kis mese, állandóan ajánlgatom, mert a MEK-ben ingyen megvan. És tényleg jó. És gyerekes, meg népmesei, meg szép, meg vicces, meg ha én 20 évesen úgy olvastam újra, hogy még mindig találtam benne új poént, akkor nem lehet rossz (15-16 évesen olvastam először). Vagy, ha jó tudsz angolul (volt valami vizsgád, nem?), akkor előszedem azt a linket, ahol a GyU-t "híres szerzők kicsit átírták a saját stílusukra". Hemingway Megye-jelenete csúcs. Bár angol az egész, de élvezetes. (Ja, olvass Hemingwayt. Az a pasas hihetetlen volt.)
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

sze, 2008-07-09 16:20 Creideiki

Creideiki képe

Akkor inkább Móriczot, Kosztolányit.
Heller, Remarque, Vonnegut.
És scifit minden mennyiségben.
Mondjuk Asimov, neki elég letisztult stílusa van vagy Clarke.
De ha jót akarsz akkor Lem vagy Sztrugackijt.
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

sze, 2008-07-09 19:27 miyoku

miyoku képe

"Vagy, ha jó tudsz angolul (volt valami vizsgád, nem?), "
hát, ezt ő tudná megmondani, de az of course-nál elakadt. szóval abban én nem bíznék.
a lovecraft fordítások elég szarok, kivéve a bihari fordítások.
én milne micsoda négy napjával vagyok úgy oda, h most olvastam újra, 10 évesen volt a kedvencem és ismét elvarázsolt. ja, laci! milnét isw nagyon ajánlom!
békés pál egy isten, a lolita fordítása óta imádom!
ek: pop....csajok, stb. az is egy tuti könyv, bár a film se rossz!
- . - . - . - . - . - . - . -
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

sze, 2008-07-09 16:36 Kentaur

Kentaur képe

Nagyon jó könyveket ajánlottak neked! Bár Umberto Echo szerintem neked talán még nem való...de hátha.
Egy -két Shakespeare sem árt!!!
----------------------------------------------------------------

"Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

sze, 2008-07-09 16:38 Creideiki

Creideiki képe

Sose értettem, mit esznek Eco-n...
A rózsa neve jó volt de semmi extra.
A Foucault - ingát nem bírtam elolvasni...

Balzacot melegen ajánlom én is!!!
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

sze, 2008-07-09 16:46 Kentaur

Kentaur képe

Misztikus író, kell némi mellékismeret könyveinek teljes élvezetéhez. Sokaknak ezért nem jön be.
A Foucault-ingának meg a végén van a sluszpoén, amitől én hátast dobtam anno, de az is olyan, hogy sok poén benne nem üt, ha nem ismered amiről ír. És akkor nem jön le mekkora kifigurázást csinál benne, és a másik min rötyög, miközben nem is vicces amúgy... :-)
Dehát izlés dolga.
----------------------------------------------------------------

"Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

sze, 2008-07-09 16:53 Kentaur

Kentaur képe

Talán Anne Riche a neked való...vámpíros ugyanis! :-)
(közben pedig gyönyörűséges szóképei vannak, és a karaktrerei meg olyan élethűek, hogy hátrasanídtasz miközben olvasod)
----------------------------------------------------------------

"Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

sze, 2008-07-09 19:30 miyoku

miyoku képe

és nem csak vámpíros! a boszorkánykróikák mesés!
- . - . - . - . - . - . - . -
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

sze, 2008-07-09 19:41 Aures

Aures képe

Milyen jó, hogy nincs semmi pénzem :-? . A könyvtárból meg ki vagyok tiltva...8O
Bocs Laci az offért. Majd írok a műre is. ;)
_______________
Behunyom a szemem, hogy lássak.

sze, 2008-07-09 19:45 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Kutyákat nem is szoktak a könyvtárba engedni. :)
(Bocsánat, nem tudtam kihagyni... :D A nagy kék szem pimaszkodik.)
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

sze, 2008-07-09 21:22 miyoku

miyoku képe

épp neil gaiman csillagporát olvasom. a film is lenyűgöző! egy igazi, eredeti, sablonmentes, jól megírt mese.
- . - . - . - . - . - . - . -
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

cs, 2008-07-10 19:38 Aures

Aures képe

Pedig szobatiszta vagyok, meg rendes... :D (Na jó nem... Tudtam, hogy átLÁTSZ rajtam)
Ek: vereb.
Ó, dehogy...;>
_______________
Behunyom a szemem, hogy lássak.

cs, 2008-07-10 20:06 Aures

Aures képe

Sokat már nem tudok hozzáfűzni. Néha kicsit tényleg tankönyves szövegek vannak. pl. vmilyen stílussal "rendelkezett", vagy "frizurát viselt". Finomabban, érzékenyebben, még is markánsabban, és élvezetesebben ki lehet fejezni ezeket a dolgokat más szavakkal. Ha már rengeteget olvastál, ezek csak úgy jönni fognak írás közben. Olvass nagyon sokat. Tök jó könyveket ajánlottak (felét nem olvastam :D). King könyve nagyon hasznos, bár van néhány dolog, amit nem igazán értek benne, ezt le is írom majd blogban. Ha szereted az ifjúsági fantasyt (horrort), ott vannak Darren Shan könyvei. Imádom őket. A Vámpír-könyveknek nagyon jó hangulatuk van. A könyv tele pofáncsapós fordulatokkal. Nagyszerű. A Démonvilág sorozat mélyebb, szürkébb, (kidolgozottabb, és talán "fejletteb" is). De az már inkább horror, tele röpködő belekkel, kettétépett aggyal, stb...
Jó olvasgatást! :D
_______________
Behunyom a szemem, hogy lássak.

cs, 2008-07-10 19:56 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Dobj méllel, és küldhetem, bár csak a vámpírok vannak meg (kéz alatt, fű alatt). :) Természetesen csak "részlet".
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

h, 2008-07-14 15:04 ColemanV

ColemanV képe

Hát (Háttal nem kezdünk mondatot - Hernády tanárnő) a többiek már mindent elmondtak, de nekem megmaradtak a logikai hibák...Semmi gond azok nagyon fekszenek ;)
.
Tehát: csak engem zavart, hogy Oni ruhája, hogyan maradt rajta mikor sólyom képében felröppent a tetőre? Mert ugye utána mégis maradt rajta "némi ruha" :D
(elnézést, de olvasás közben megjelent előttem az alsóneműt viselő sólyom képe és bizony meglehetősen nehezen sikerült kellő komolysággal folytatni az olvasást :D )
.
Kicsit korábban volt a "Valamilyen műszer segítségével tájékozódtak, amellyel Oni rendelkezett"
Itt ismét egy logikai hiba, mert ugye a történet elején Oni kutya formájában érkezik, a ruhát Melissától kapja. Akkor honnan a műszer?
(ismét elnézést, de felmerült bennem, hogy egy USA börtönben ennél a kérdésnél jönne a testüregmotozás gondolata...Szegény Oni! :D )
.
Kedves László!
Az írás feladásának gondolata eszedbe se jusson, me' agyonváglak! :D
Ahogy már írták előttem, időnként nagyon eltalált mondataid vannak, szerintem lehet rájuk építeni, csak a bezavaró dolgokat kell kiszűrni.
Talán mondhatom, hogy megérzésem szerint a lezajló jeleneteket nagyon élénken látod magad előtt, csak a leírásuk módján kell dolgozni.
(Csak azért merészelek ilyesmit mondani, mert ez az írásod meglehetős hasonlóságot produkál egykori önmagam írásaival - szerencsére azokat csak papíron követtem el és kevesen látták :D - pedig lehet, hogy jót tett volna akkoriban nekem is egy kis segítség a Script. tagoktól és akkor mára kiadhatták volna pár történetemet :D )
A sok olvasás mellett azt tudnám javasolni, hogy miután leírtad az első változatot ess neki és keress logikai hibákat - lásd fent - aztán kezd átírni a mondatokat úgy hogy "közérthetőek legyenek". Úgy, hogy a lelki szemed előtt zajló eseményeket egy mezei olvasó is világosan maga elé tudja képzelni. A logikai hibák kiiktatásával megelőzheted, hogy az olvasó megtorpanjon a történet olvasása közben, elgondolkodni az adott részen egy "most akkor hogy is van ez?" felkiáltással. Ha pedig nem kell megtorpanniuk az már nagy előre lépés. ;)
.
Lesz ez még jobb is :)
És ha most nem is jött össze, hogy nagy kedvencemet idézzem "-Nem probléma!" (Parker Lewis)
HAJRÁ! ;)

---------------------------------
Minden hozzászólásod segítség,
Minden értékelésed öröm,
Minden örömöd megtiszteltetés. ;)
---------------------------------

h, 2008-07-14 16:19 Sólyom László

Sólyom László képe

Ok, vettem mester! :D
Kösz a buzdítást!
_________________________________________
Minden célon túl ott vár a következő.

k, 2008-07-15 12:21 Sólyom László

Sólyom László képe

Megkérhetnék mindenkit, hogy ne adjon rá csillagot, mert a kettő nagyon csúnya! Akkor adjatok rá, ha valóban nagyot alkottam magamhoz képest. Köszönöm a megértést! :D
_________________________________________
Minden célon túl ott vár a következő.

v, 2008-07-20 17:53 Ameli Eftímea Paitha

Ameli Eftímea Paitha képe

Szia!
Hol is kezdjem. Olvastam a többiek vmny-ét, láttam Eve és Norbi is sok vessző meg egyéb hibát kiírt, és mivel nem akarok ismételni - Norbi úgy is alapos -, ezt most kihagyom. Nem tudonám, mi az, amit olvastál már, és mi az, amit nem.
Ez a történet nem lett jó, ezt már más is írta, te is tudod. Ahogy olvastam, olyan érzsem volt, mintha egy "gyerek" írta volna. Vannak barátaim, akik nálam fiatalabbak - még nálad is-, és szeretnek irkálni. Ők kezdtek hasonló módon. Mint akik keresik magukat, azt, hogy is kéne szavakból mondatokat alkotni. Sok volt a görcsös rész, amikor erőszakkal akartál megfelelni, de pont ezért nem jött össze. Teljesen mint egy kezdő író. Nem figyeltél az igeidőre. Hol jelen, hol múlt, egy mondaton belül is váltasz. Kiszólsz a történetből, olyat írsz, amit nem tudhatnál.
Nem is érzem, ki a központi alak, pedig ez kiírás volt (oké, álítólag nálam sem jött le tisztán), de itt még annyira sem. Úgy éreztem Oni az, hisz ő jelenik meg először, de aztán bekavarsz a többiekkel is. A lánynak van egyáltalán neve? Ha igen, nem is tűnt fel.
A szerelmi cívódás meg olyan... mint valami szappanopera "-Úgy szeretlek, de közben gyűlöllek! Hogy tehetted ezt velem!" Érted? Minek? Csak a karaktert viszi.
Ezenkívül: van három embered - mert úgye ezt volt a feladat -, de az egészen azt éreztem, hogy minek? A harmadjára felbukkanó ff és a nő csak töltelék. Mindent Oni csinál, keres, felderít, végül megöli a sáskát. A nő egyszer megkérdezi: "– Talán segítenünk kellene – jegyezte meg Melissa." (jé, van neve a lánynak), mire Dred csak annyit mond: Minek, látod, hogy boldogul. Vagyis még te írod le, hogy nem is lenne rájuk szükség.
Ahog ymár írta valaki, nem tudjuk meg, mi vezeti Onit. Megölt a bnőjét a lény, de aztán ennyi. Egyáltalán hol vagyunk? Már ment atörténet, amikor kiderül, hogy egy idegenm kihalt bolygón. Viszont ott a kérdés, ami engem pl érdekelt volna: hogy mentek oda, miért nincsenek emberek, mi ez a lény, amit keresnek. Csak később írod le, hogy egy sáska. Nincsenek meg az okok, így az jön le, hogy öljük meg, mert muszáj. De miért?
Az egész történet nehezen olvasható, zavar a sok vesszőhiba, az igeidőbeli ugrálás, a felesleges részek.
Tudsz te ennél jobbat is, ne keseredj el, majd a következőt könnyebben megírod.
*
Valahol szóba került, hogy mit olvass. Sok tippet írtak a többiek, de igazából sztem az a fontos, hogyolyat, ami érdekel. Lehet az szépirodalom, ponyva, műfajban is széles a tárház, de jók a versek is. Én mindent olvasok: krimi, ifjusági, mese, fantazy. (Na jó, nem mindnet, mert a sci-fi-t, és a romantikát nem szeretem). Igazából bmiből lehet tanulni, sok féle stílus létezik, találd meg azt, ami neked a legszimpatikusabb.
(EK: csapa. Ez kell nekünk is, egy csapa, amin előte jutunk.)
*-*-*-*-*
ÁlomÁlmodó

h, 2008-07-21 11:15 Sólyom László

Sólyom László képe

Köszönöm, hogy elolvatad! Valóban rengeteg hibát tartalmaz és mindezeket a script tagok szépen felsorakoztatták. Mégegyszer köszönet érte! :D
Most azon dolgozom, hogy a következő jobban sikerüljön. Egésznap olvasok, mert ezáltal lehet fejlődni! Valóban kezdőnek számítok, és ezt nem tagadom le egy percre sem, de próbálok igyekezni! Remélem a következő már jobban fog sikerülni! :D
_________________________________________
Minden célon túl ott vár a következő.

h, 2008-07-21 07:22 Kentaur

Kentaur képe

"Akkor adjatok rá, ha valóban nagyot alkottam magamhoz képest. Köszönöm a megértést!"
Úgy látom, ez most nem lett figyelmbe véve, és valaki feljavította. :roll:

EK:csaba
Ő volt tényleg? :-)
----------------------------------------------------------------

"Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."