3-4. feladat elemzése

A Scriptorium 3. és 4. feladata együtt kerül elemzésre, mivel mindkettő a karakterépítésről szólt annak ellenére, hogy talán nem mindenkinek tűnt fel.
Elöljáróban annyit, hogy az első két feladat után ezek nehezebbek voltak, több szempontnak kellett megfelelni, mélyebbre hatoltunk az írástechnikában, és a véleményezések, hibakeresések is szőrözőbbek.
Bevallom, ez volt az első vízválasztó a Scriptorium életében, egyfajta árok, amelyet nem mindenki tudott átugrani. Hogy milyen okból maradtak a másik oldalon néhányan, talán sosem tudjuk meg, akik azonban vették az akadály, valószínűleg hosszú ideig együtt haladnak tovább.

 • Ők a következők:
  .
  a.peterfy (4. feladatot nem írt)
  Aures
  bellamaria
  Brezsnyew
  Cartwright
  ColemanV
  Creidiki (a 4. feladatmegoldás késik)
  Elftimea
  Hantos Norbert
  Josy (3. feladatot nem írt, nem találtam)
  Kentaur
  Miyoku
  Sir Telen
  Sólyom László
  .
  Az általános elemzés végén minden tag külön véleményezést kap.
  .
 • Feladatkiírás
  .
  A 3. és a 4. feladat kiírásának egyező kritériumai a következők voltak:
  – a műfaj szabadon választható
  – szabad átjárás a különböző idősíkok között
  – az alaphelyzet: három entitás valamiféle konfliktushelyzetbe kerül, mely során párbeszédet folytatnak, ennek végeredménye egyfajta megoldás a helyzetre
  .
  Megkaptátok a szempontokat, amelyeket figyelembe kellett vennetek a karakterépítésnél.
  – környezet
  – ötlet
  – karakter
  – egyezség az olvasóval
  .
  Továbbá:
  – a szereplők legyenek „élőek”
  – szavaik legyenek összhangban a tetteikkel
  – legyen elkülöníthető, melyik szereplő beszél éppen
  – a kommenteket ne vidd túlzásba, megfelelő arányban használd
  – ne legyen „száraz” párbeszéd, vagyis kommentek nélküli
  – minden újabb hozzászólással kapjunk új információt
  – a szereplők reagáljanak egymás szövegére
  – felejtsd el az „inas-szobalány” dialógust, vagyis ne beszéljenek olyasmiről, amit ők már tudnak, de így akarják tudatni az olvasóval is
  – a kommenteknél bátran használj igéket (súgta, nyögte, recsegte, mondta, kiáltotta, visította stb.)
  – ügyelj a központozásra
  .
  A hibák, amiket el kellett kerülnötök:
  – nem a megfelelő szereplőt választod hősnek
  – nem a megfelelő szereplő nézőpontjából látjuk az eseményeket
  – a hős túl tápos (nagyszerű, legyőzhetetlen, nem hiteles)
  – a gonosz túlságosan az
  – nem értjük a szereplők motivációit
  – a szereplők gépiesek
  – felesleges szereplők vannak a történetben, amelyek nélkül is működik a sztori (jelen esetben a három szereplő kötelező)
  – ne válts nézőpontot
  – fontosak a szereplők külső és belső tulajdonságaik, a párbeszédeik, de ezeket ne vidd túlzásba
  .
 • Általános elemzés
  .
  A műveket kétféle szempont alapján vizsgáljuk: történetalkotás és írástechnika. A karakterépítés a történetalkotás szempontjából fontos, és ez fordítva is igaz. Az írástechnika pedig megadja a csomagolást.
  És hogy mi a jó karakterépítés lényege?
  Szereplőink éljenek! Legyen külső-belső megjelenésük, stílusuk, jellemzőik, múltjuk, jelenük és jövőjük. Motivációk alapján élik életüket, hoznak döntéseket, folytatnak párbeszédeket. Az ő viselkedésük irányítja a történet cselekményét, illetve hat rájuk a környezet és a többi szereplő, akikkel érzelmi-fizikai kapcsolatban vannak.
  Karakterötleteket vehetünk a mindennapi életből:
  – idegenek megfigyelése
  – ismerősök, családtagok
  – te magad
  – analógiák
  – emlékek
  – nevek
  .
  A karakterépítés mélysége attól függ, milyen típusú történetet írsz.
  A környezetközpontú és az ötletközpontú ábrázolásnál nem kell mélyen kidolgozni a karaktereket, mert megzavarja az alap mondanivalót.
  Az eseményközpontúnál csak annyira, amennyit a szereplők jelleme enged, esetleg több lehetőség rejlik a különleges karakterben.
  Karakterközpontúnál jól felépített a főszereplőnk, de a mellékszereplők nem.
  És mint ahogy OSC mondta: „A karakterépítés nem erény, hanem technika, olyan mélységben használd, ahol tényleg hozzáad valamit a történethez. Nem karaktert kell építeni, hanem történethez illőt.”
  .
 • A karakterek hibái összességében a következők voltak:
  .
  Rossz választás, hiteltelen szereplők, felesleges szereplők, késői információ, nézőpontváltás, hiányos motiváció, hiányos múlt, elhajlás a klisék felé, az E/1 és az E/3 közötti különbség, a szereplők nem élnek…
  .
 • Mindezek figyelembevételével az összes megoldást tekintve elemezzük a tagok eddigi munkáját egyenként!
  .
  Előrebocsátom, hogy a különböző feladatoknál a többség különböző színvonalon dolgozott, de a fejlődés vagy stagnálás így is megfigyelhető. Látható, kinek melyik műfaj „fekszik” jobban, mi az erőssége és a gyengéje, illetve mennyi energiát és időt bír beleinvesztálni a feladatmegoldásba. (Ez a jövőre nézve fontos momentum, amikor meg kell tervezni adott keretek között egy novellát vagy regényt, de elképesztően kevés idő lesz rá. Be kell tudni építeni a mindennapok gondjai közé!)
  Mielőtt most felszisszennétek, hogy időből van a legkevesebb, emlékeztetlek benneteket, hogy nektek csak azt az egy-két művet kell megírni, de nekem mindet el kell olvasni és elemezni, sőt, ezen felül még sokkal többet, és az idővel én is csehül állok.
  Na, ennyi nyavalygás után lássuk a lényeget!
  .
 • a.peterfy
  .
  Az Árnysereg visszatérése
  Rejtélyes történet, jó feszültségteremtéssel, ugyanakkor műfajidegen kiszólásokkal, elrontott csattanóval. Jó tájleírás, hangulatteremtés, gyakorlatlan cselekményvezetés.
  Javítás után sokkal jobb lett a történet.
  Erenike
  Az alaptörténet folytatása jó, érdekes csattanó, kevéske humor.
  Túltagolt, sok helyesírási hiba.
  A pillangó repte
  Jelentősebb fejlődést és drámai érzéket mutató novella. Érdekes karakterek. Ugyanakkor kidolgozatlan, összetömörített a történet, bizonyos kifejezések oda nem illő használata.
  A 4. feladat nem készült el.
  Mindezek fényében azt kell mondanom, jelentős fejlődést látok Alex első feladatmegoldásához képest, és mivel közben egy scripten kívüli novelláját is olvastam és korrektúráztam, véleményem szerint neki a real time, esetleg a fantasy műfaj „fekszik”.
  Amire oda kell figyelni: helyesírás, cselekmény tervezése-szerkesztése, felesleges mellékszálak kihagyása. 10/6
  .
 • Aures
  .
  Mindentlátó Fenség
  Jó tájleírások, szétcsúszó történet, kerettúllépés. Késői információk, magyartalan mondatok, logikai hibák.
  Erenike
  Fordulatos, cselekményes megoldás. Sokkoló kezdés, kellemes befejezés. Lényeges javulás az előző novellához képest.
  Eső és vér
  Túlírt, zűrzavaros történet. Kidolgozatlan, élettelen karakterek.
  Világgá megyünk
  Az ötletet nem eléggé kihasználó, de érzelmi alapokon nyugvó történet. Élő, de aránytalan karakterek. Az előzőhöz képest kisebb javulás látható.
  Aures, jó ötleteid vannak, de nem tudod megszerkeszteni, összefogni a cselekményt hosszabb terjedelemben. A minőség hullámzó, ez valószínűleg a felületes munkának tudható be. (időhiány?)
  Amire oda kell figyelni: írj szinopszist a történetről, így könnyebben megszerkesztheted a cselekményt! Fejtsd le a felesleges rétegeket, tedd egyszerűbbé a sztorit!
  Mindenképpen rövid történeteket írj egy darabig, a műfaj még meghatározhatatlan. 10/5
  .
 • bellamaria
  .
  A feladat
  Rövid, szaggatott mondatok, szerkesztetlen, rossz tagolású szöveg. Felesleges párbeszéd, de már érezhető karakterábrázolás.
  Erenike
  A legeredetibb megoldás. Jó a kétféle idősík összedolgozása.
  Az utazás
  Remek karakterépítés, jellemfejlődés-ábrázolás.
  Költözés
  Jó dramaturgiai érzék, megfelelő karakterépítés.
  Lassú, folyamatos fejlődés figyelhető az írástechnikát illetően. A cselekményépítés, történetvezetés képessége megvan benned, de még valamiféle gátlást érzek, ami nem enged kiteljesedni. Mindenképpen a real time áll hozzád közel.
  Amire figyelned kell: tagolás, központozás, helyesírás. 10/7
  .
 • Brezsnyew
  .
  A főnix utolsó repülése
  Rejtélyes, figyelemfelkeltő mű, jó stílus, jól olvasatja magát a szöveg. A csattanó üt.
  Erenike (Gemini)
  Kissé kidolgozatlan, de meglepő fordulattal záruló mű. A fantasy nem a te műfajod.
  Inkább a pokol
  Jó ötlet, jó karakterépítés, bár nem tökéletes. A szövegben sok felesleges sallang.
  A legnagyobb út
  Némi visszaesés a cselekményépítésben és karakterépítésben, zavaros helyzet. A javítás után (Hajnal)sokkal jobb lett.
  A minőség változó, véleményem szerint ez annak tudható be, hogy te nem vagy novellaíró. Hosszabb terjedelemben sokkal jobban tudsz karaktert építeni és történetet vezetni.
  Neked mindenképpen a „tiszta” sci-fi fekszik, ehhez megvan a technikai tudásod is.
  Amire figyelned kell: a dramaturgiai ív, előremutató párbeszédek, görcsösség elkerülése. 10/7
  .
 • Cartwright
  .
  A ködszirti rajtaütés
  Az ötlet klisés, a cselekmény elnagyolt. Az írástechnikával nincs nagy gond.
  Erenike
  A kreativitás hiánya észlelhető, kissé elkapkodott.
  Példakép
  Zavaros történet, kidolgozatlan karakterek, szétcsúszott cselekmény.
  A meglepetés
  Jó ötlet, jó karakterépítés, a szereplők élnek. Jó cselekményvezetés.
  Összecsapott megvalósítás.
  Úgy gondolom, a hullámzó minőség mögött időhiány rejlik. Tagja vagy a DM-nek is, nem egyszerű teljesíteni itt is, ott is. Pedig több van benned, mint amit képes vagy megvalósítani. A real time és a sci-fi áll hozzád közelebb.
  Amire figyelned kell: légy összeszedettebb! Rövidebb műveket próbálj írni, melyeknél a minőségre jobban figyelsz. A forma ugyanolyan fontos, mint a történet.10/5
  .
 • ColemanV
  .
  Buborékváros
  Kidolgozatlan, a cselekmény kissé szétfolyik. Helyesírási- és központozási hibák.
  Erenike
  Misztikus történet, gördülékeny stílusban. Központozási hibák.
  Dade
  Kellemes hangulatú történet, viszonylag jó karakterek. Néhol leragadtál lényegtelen részeknél.
  Dade, a hülye skót
  Jó ötlet, a párbeszédek „beszédesek”, a történet izgalmas, sok helyesírási hiba.
  Viszont kevesebb központozási hiba. Lassú javulás látható az írástechnikában. A sci-fi közelebb áll hozzád, mint a többi műfaj, és talán hosszabb terjedelemben jobban fel tudod építeni a cselekményt.
  Amire figyelned kell: a történet dinamikája, élőbb karakterek, tagolás és központozás.10/6
  .
 • Creidiki
  .
  Claire Voyant
  Kellemes és izgalmas hangulatú elbeszélés. Jó dinamikájú, történetközpontú, a stílus szép. A csattanó érdekes.
  Erenike
  Kétféle idősíkban játszódó történet, a cselekmény fordulatos. Érdekes csattanó. A stílus jó.
  Háromtest-probléma
  Az egyik legjobb feladatmegoldás. Remek karakter kidolgozás, jó párbeszédek, az érzelem és a racionalitás megfelelő arányú keveréke.
  A 4. feladattal még adós
  Bármelyik műfajban otthonosan mozogsz, a stílusod könnyed, a karakterekkel nincs túl nagy gondod.
  Amire figyelned kell: jobban alapozd meg a sztorit, használd ki a tapasztalataidból adódó előnyöket, már ami az emberi kapcsolatokat és az érzelmi-értelmi konfliktusokat illeti. 10/9
  .
 • Eftimea
  .
  1. feladat
  Lapos, kidolgozatlan történet. Nézőpontváltások, a szereplők életszerűtlen viselkedése.
  Erenike
  Érdekes feladatmegoldás, jó feszültségteremtés, a stílus jó.
  Harmadik feladat
  Jó ötlet, kissé zavaros sztori, nézőpontváltás.
  4. Feladat
  Laza stílusú, könnyed mese, jelentős javulás látható az első feladathoz képest.
  Timi, fejlődést mutatsz, a történetvezetéssel van még gond. A fantasy és a real time is jól áll neked.
  Amire figyelned kell: a minőség szinten tartása, a cselekmény kidolgozása (szinopszis), élőbb krakterek.10/5
  .
 • Hantos Norbert
  .
  Kedves, rémes ölelés
  Jól szerkesztett történet, megfelelő dramaturgiai ív, jó karakter kidolgozás. Néhány helyesírási hiba.
  Erenike
  Közepes történet, jó leírások, kissé lapos megoldás.
  A homokórán innen és túl
  Történetközpontú novella, közepes karakter kidolgozással. Központozási hibák.
  Fejetlenség
  Jó ötlet, jó megvalósítás. A párbeszédek előremutatóak, humorosak. Kevés hiba.
  Norbi, erős fejlődést mutatsz az első műhöz képest. A sci-fi és real time közelebb áll hozzád, bár az utolsó novellát, nem tudom műfajilag meghatározni.
  Amire figyelned kell: elragad a cselekmény, a történetvezetés, és kevésbé figyelsz az írástechnikára, a hibákra.10/9
  ,
 • Josy
  ,
  1. feladat
  Kellemes kis paródia. Az ötlet jó, a megvalósítás jól sikerült. A csattanó üt a végén, bár nem akkorát, mint vártad.
  Erenike
  Misztikus, hangulatos történet szép stílusban elmesélve. Remek analógia. Háttérkutatás.
  3. feladat nem készült el.
  <
  i>A gyűrű: nulla
  Bátor szatíra. Viszonylag jó megvalósítás, a párbeszédek jók.
  Josy, nagyjából azonos szintet tartasz az írásban, szinte bármit megírsz, amit kérnek tőled.
  Amire figyelned kell: indulj el egy műfaj felé, az ötleteidet ott valósítasd meg, figyelj a központozásra, és hamar eljutsz a publikálásig.10/8
  .
 • Kentaur
  .
  A kő népe
  Napló formátumú történet. Néhány szintaktikai hiba. A stílus és a történetvezetés jó.
  Erenike
  Közepes megoldás, a stílus jó.
  A bűnhődés pokla
  Szépen felépített, remek novella. A feszültséget végig fenntartod, a párbeszédek jók, a karakterépítés remek.
  Halálbiztos
  Remek paródia, jó stílusban kifejtve. A párbeszéd kiváló, a karakterek „élnek”.
  Kentaur, neked is fekszik bármelyik műfaj, de leginkább a paródia jön be, ebben sziporkázol.
  A minőséget végig tartod, kevés fejlődés is látható.
  Amire figyelned kell: alakítsd ki és fejleszd tovább a saját, egyedi stílusod a paródiában, központozás, helyesírás. 10/8
  .
 • Miyoku
  .
  A tenyésztelep
  Némileg szétfolyó történet, kidolgozatlan karakterek, de az ötlet nem rossz.
  Erenike
  Érdekes megoldás, a stílus jó, a történet vége nyitva maradt.
  A bolygón
  Kétféle stílus keveredik a történetben, a cselekmény kissé szétfolyik. A karakterek kidolgozása közepes, a novella történetközpontúra sikerült. Nézőpontváltások.
  Greg választása
  Az ötlet jó, a stílus kellemes, kissé összecsapott szerkesztés. A párbeszéd jó.
  Miyoku, könnyedén írsz, akár kis, akár nagy terjedelemben. Jellemző rád az elhamarkodás, a kidolgozatlan szöveg. Bármilyenműfajban otthon érzed magad.
  Amire figyelned kell: ne elégedj meg ennyivel! Benned több van, mint amennyit megmutatsz a világnak. Nagyobb összpontosítással, pontosabb cselekmény kidolgozással remek novellákat hozhatsz össze.10/7
  .
 • Sir Telen
  .
  1. feladat
  Térben és időben, több síkban játszódó bonyolult cselekményű novella. A stílus jó, a csattanó üt a végén. A hangulata kellemes.
  Erenike
  A történet feszegeti a keretet, jó nézőpont, a vége kissé túlmagyarázott. A stílus jó, kevés hiba.
  Az öröklét bolygója
  Könnyed stílusú sci-fi, a karakterek viszonylag életszerűek, a poénok ülnek, mégis kissé üres a sztori.
  Vértesvérek
  Száraz, túlkommentelt megoldás. A javítás után jobb lett.
  Sir Telen, nálad az a látszat, hogy nem fejlődtél, de szerintem felületességről van szó. Neked megvan az írástechnikai tudásod ahhoz, hogy remek novellákat hozz létre, mégis mintha a scriptet nem vennéd komolyan. Pedig neked a fantasy és a paródia is jól áll.
  Amire figyelned kell: fordíts nagyobb figyelmet az írásra, ne hagyd, hogy elmenjen ez a hajó!10/8
  .
 • Sólyom László
  .
  Hegyvidéki borzalmak
  Gyenge feladatmegoldás. Zavaros cselekmény, szétfolyó történet. Sok hiba.
  Erenike
  Nem rossz megoldás, de logikai hibák találhatók. Szerkesztetlen történet, sok hiba.
  Vértestvérek
  Gyenge írás, gyenge karakter kidolgozás, szétfolyó történet, sok hiba.
  Szigorú nevelés
  A sztori ötlete jó, gyenge megvalósítás, de felfedezhető drámai érzék. Szerkesztetlenség, sok hiba. Laci, mindennek ellenére fejlődést mutatsz, még ha lassút is. És ez reményre ad okot.
  Amire figyelned kell: mindenre. Írj szinopszist a történetről, akkor könnyebben szerkesztheted, faragd le a felesleget a szövegről, figyelj a helyesírási- és központozási hibákra! És ne add fel!10/4
  .
 • Összegzés: az első kettő feladathoz képest a tagok többsége a harmadik és negyedik megoldásnál fejlődést mutat: a párbeszédek jobbak, a cselekményvezetés javult, lassan kialakul, kinek mi lesz az igazi műfaja. A karakterépítéssel még vannak gondok, de ez is fejlődni fog, amint igazi, nagyobb terjedelmű novellát kell írnotok (5. feladat).
  A 3. és 4. feladatot 70%-ban sikerült megoldanotok.

  .

 • A Sciptorium fejlődése
  .
  Brezsnyewnek és Colemannek volt egy javaslata a minap, amit jónak találtam és elfogadtam. A Scriptorium fő vonulata mellett legyen egy mellékszál, egyfajta script spin off, amely mindenképpen jelentős fejlődést illetve nehezített formát jelentene. Ide olyan saját kisregény-regényrészletek kerülnének fel (egyszerre kb. 5-6 oldalnyi), amelyet ugyanolyan módon véleményeznénk, mint a „kötelező” feladatokat, de – mivel ezek a szerzők saját ötleteken alapuló, nagyobb lélegzetű művei – nagy segítséget jelentene a kívülállók kritikái. Ez a Sriptorium Hardcore természetesen nem kötelező, csak azok vennének részt benne, akiknek van félkész vagy kész regényük. És természetesen nem a Scriptorium kötelező feladatai helyett lenne, hanem mellette. A következő, 5. feladatot ugyanúgy mindenkinek meg kell csinálnia, mint eddig, de emellett a saját féltve őrzött művét is a köz cincálására bocsátaná.
  Ennek a keményítésnek az egyik célja, hogy elkezdjünk foglalkozni a regényírással, az írástechnikai, történetvezetési, szerkesztési, önkorrektúrázási, formázási és marketing részével egyaránt.
  Erre nézve kérem a tagok véleményét, javaslatait!
  .
  És végül: az 5. feladatot a jövő héten írom ki. Addig türelem! :)
 • 5
  Te szavazatod: Nincs Átlag: 5 (1 szavazat)

  Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

  A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

  szo, 2008-09-06 18:09 Eve Rigel

  Eve Rigel képe

  Nohátakkor, most a jól megérdemelt söreimet fogyasztom. :D

  szo, 2008-09-06 18:28 ColemanV

  ColemanV képe

  Szerintem a többiek nevében is mondhatom, hogy Köszönjük a részletes elemzést, és a temérdek időt amit a fejlesztésünkbe öltél (és gyanítom, a továbbiakban is ölni fogsz :D ).
  .
  Kedves egészségedre... már ami a söreidet illeti :D.
  .
  És SZÉÉÉTVET a kíváncsiság, hogy milyen furfangosságot ötöltél ki ötödik feladat gyanánt? ;)
  .
  ---------------------------------
  Minden hozzászólásod segítség,
  Minden értékelésed öröm,
  Minden örömöd megtiszteltetés. ;)
  ---------------------------------

  szo, 2008-09-06 18:46 Bloody Dora

  Bloody Dora képe

  Írj egy buzdító szónoklatot azok számára, akik elmaradásban vannak az egyik feladattal. Hm? (Hopsz... ha lelőttem a poén, kérlek, Eve, gyilkolj meg, és töröld a hsz-t...)
  _____________________
  Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

  szo, 2008-09-06 18:55 Eve Rigel

  Eve Rigel képe

  Bocsi, Dora, de most a söreimre összpontosítok. :D

  szo, 2008-09-06 19:06 Bloody Dora

  Bloody Dora képe

  Nem zavarom söreidet. :)
  _____________________
  Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

  szo, 2008-09-06 19:37 Josy

  Josy képe

  Huh!
  Végre!
  Végre valaki!
  Végre valaki igazi törődést mutat, leereszkedő oltogatás helyett!
  Örök hála, Eve!
  Nektek is skacok-lányok!
  Bontok én is egy sört az egészségetekre! - meg úgyis olyan rohadt meleg van.

  (Támogatom a Script Hardcore-t)
  _________________________
  Gondolkodom, tehát ráérek.

  szo, 2008-09-06 20:08 Hantos Norbert

  Hantos Norbert képe

  Csatlakozom, köszönjük, Eve!
  :sör:
  Az ötödik feladat miatt nem aggódok. Elkezdtem vezetni egy ötlet-jegyzetet, amibe a felhasználható ötletelemeket és történeteket írogatom, az egyik csak meg fog felelni az adott feladatnak. :)
  ___________

  "Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

  szo, 2008-09-06 22:41 Alexei B Fargas

  Grat a lelkesedésedhez, Eve! Más már rég virtuális golyót röpített volna ennyi idegesítő marha szemei közé... :-D
  Köszi! :-)

  szo, 2008-09-06 19:03 Alexei B Fargas

  Eks! :-)
  Ha megengedsz egy saját kis véleményt a karakterépítéshez, szerintem a jól megalkotott karakternek egyszerre kell "élőnek és élhetőnek" lennie.
  Épp most dobtam ki a javaslatomat alátámasztó beküldendőt, mert nem tetszett. :-D Kész cseresznye, hogy van mááááásik. :-D
  Tiszta sci-fi? Az mit jelent?

  szo, 2008-09-06 19:05 Bloody Dora

  Bloody Dora képe

  Hogy ne kacsintgass másfelé, sci-fi, így, egyszerűen. :)
  _____________________
  Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

  szo, 2008-09-06 19:14 Alexei B Fargas

  Pedig nagyon szeretek kavargatni! Persze, minden esetben a sci-fi marad az alap (kivéve mikor nem). :-)

  szo, 2008-09-06 19:27 Bloody Dora

  Bloody Dora képe

  A kavarást hagyd a nőkre (izé... a főzőcskézésre értettem, hölgyeim, bocsánat, nem akartam kétértelmű lenni...). :) Ez egy aranyos arc poetica volt.
  _____________________
  Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

  szo, 2008-09-06 20:51 Ndy

  Ndy képe

  Az ucsó pillanatban jutottam én is sörhöz... már azt hittem, hogy fejre állok. Nem tudom, miért enged most a rendszer hozzászólni, de ha így esett, megteszem.
  A regény-kisregény véleményező résszel kapcsolatban vegyesek az érzelmeim.
  Első sorban: nagyon szeretném. Másfelől: mi a fene legyen, ha valakinek nem olyan elnéző a szerkesztője a félkész dolgokkal közreadásával kapcsolatban, mint nálad István... Akkor, megint csak irigykedni fogok. Három dolgot biztosan tudok, magával az írással kapcsolatban:
  1, vannak dolgok, amelyeket az ember megtanult, és biztosan tudja alkalmazni.
  2, vannak dolgok, amelyek stílus- és ösztönfüggőek: vitathatóak, de az ember a "saját hatáskörében" úgy használja, ahogy számára ízléses.
  3, vannak dolgok, amelyekkel nincs tisztában, és érdemes mástól segítséget kérnie.

  Ez minden író, minden hosszabb írására igaz... legfeljebb különböző százalékarányban. Az Amerikai Istenek végén például kb. 2 oldal ilyen típusú köszönetnyilvánítás olvasható, pedig az a regény ki tudja hány rangos díjat nyert.

  szo, 2008-09-06 21:10 Eve Rigel

  Eve Rigel képe

  Azért tudtál hozzászólást írni, mert nem tagadtam meg a hozzáférést a nem scriptes tagoktól.
  Ennek az egyik oka éppen ez, hogy olyanok, mint te, hozzátehessék a saját tapasztalatukat. :)

  szo, 2008-09-06 22:39 Alexei B Fargas

  Szerintem, regény ide vagy oda, az elvárható minden vállalkozó szellemű írópalántától, hogy azt a pár oldalt tisztességgel rendbe tegye a HC scriptben (ha lesz). Ily módon, nem kell félni a "félkész" művektől, maximum csak a "jelentősen javítandóaktól", ami természetesen más tészta.

  szo, 2008-09-06 22:53 Ndy

  Ndy képe

  Persze, de nem is ez a bajom. Ha az ember egy bizonyos kor felett ír, azt legtöbbször felkérésre teszi, vagy legalábbis létezik egy megegyezés egy kiadóval/szerkesztővel. (amennyiben összehozza, amennyiben megfelel, stb... de létezik megegyezés) Ebben az esetben pedig - holott elképzelhető, hogy maga az írás erősen rászorul a scriptesek véleményezésére - a fentebb említett emberek lehet, hogy nem örülnek annak, ha idő előtt jön ki egy részlet magából az írásból :(

  v, 2008-09-07 10:51 Josy

  Josy képe

  Értem az aggodalmadat Ndy, de nem hiszem hogy scripttagjaink között túl sokaknak lenne kiadója/szerkesztője. Mert akkor, gondolom én, elsősorban nem ide irogatnának.
  Viszont fejemet rá, hogy a kilencven százalékuknak van valahol egy regényképződménye a fiók mélyén, melyet valamikor, valamiért elkezdett írni, csak aztán elfogyott az ihlet, ötlet, motiváció, lelkesedés, stb.
  Ha feltenné ide, mások véleményéből lehet hogy kisilabizálna olyasmit, ami ismét előrelendítené a szekeret. Vagy ha azt nem is, de legalább letisztázódna benne, hogy mit is akart-akar voltaképpen a történettel.
  Persze, örök kérdés az szellemi tulajdon védelme, különösen akinek már van kiadója/szerkesztője, de úgy vélem mindent meg lehet beszélni.

  _________________________
  Gondolkodom, tehát ráérek.

  v, 2008-09-07 13:18 Ndy

  Ndy képe

  Josy, meg fogsz lepődni: nem néztem végig a tagokat, de első blikkre látok vagy tízet, akinek van ;) (persze mindenkinek le kell brusztolnia, mit engednek meg neki és mit nem.) Szerinted, aki ilyen-olyan okból megjelenhet nyomtatásban, az nem szorul fejlődésre? Ismét meg fogsz lepődni, de én ismertem pár embert a Nyugat szerkesztői közül, és ők, még idősen is scripteztek péntekenként. :)
  Ja, és emlékszem, hogy tíz évesen felolvastam Lengyel Balázsnak az egyik írásom, mire ő bizony elkezdte kielemezni nekem (amiből persze én nem sokat értettem, de a lényeg, hogy ott ő úgy gondolta: bárkit érdemes oktatni kicsit az irodalomról)

  v, 2008-09-07 13:35 Eve Rigel

  Eve Rigel képe

  "Értem az aggodalmadat Ndy, de nem hiszem hogy scripttagjaink között túl sokaknak lenne kiadója/szerkesztője."
  Ez volt Josy véleménye, amire értelemszerűen ez Ndy válasza:
  "Josy, meg fogsz lepődni: nem néztem végig a tagokat, de első blikkre látok vagy tízet, akinek van"
  Valamit biztosan félreértettem, de szerintem a script tagjai között egy sincs, akinek kiadója/szerkesztője lenne, vagy publikált volna már. Egyedül Hantos Norbi fog nemsokára, mivel megnyerte a Preyert.

  v, 2008-09-07 14:03 Ndy

  Ndy képe

  Bocs. Én a regisztrált tagokra értettem a dolgot. ;) Ők sem véletlen regisztráltak :)
  Az aggodalmam - de ezt nem akarom túlspirázni, nem annyira lényeg - azzal kapcsolatos, hogy pár kiadó kiköti: nem közöl a szerzőtől már megjelent művet. Azt, hogy a netet mennyire veszik komolyan, szintén tőlük függ.
  Viszont: bizony sokszor jól jönne egy közös véleményezés, a régiek írásai is úgy lettek jobbak. Hozzáteszem még, hogy szerintem a sokat emlegetett "írói krízis" pont arról szól, hogy egy esetleg már befutott író sem tudja mindig, önmagában meglépni a következő lépcsőfokot.

  v, 2008-09-07 14:15 Eve Rigel

  Eve Rigel képe

  Az eccerű mezei júzerek között valóban vannak publikált írók szép számmal.
  Hogy a műveikből ide feltesznek-e részletet az az ő felelősségük, mi szívesen közöljük. Olyan is előfordult többször, hogy az ide feltöltött írást a szerző kérésére levettünk, mert megjelent nyomtatásban. Általában nem szokott gondot okozni egy-egy részlet megjelentetése, de egy regény teljes terjedelemben való közélését nyilván nem támogatják.
  Azonban, én úgy gondolom, hogy az HC-be feltett részletek olyan fokú átíráson mennek majd keresztül, hogy ha publikálásra kerülne sor, a jó édsanyja se ismerne rá.

  v, 2008-09-07 14:31 Ndy

  Ndy képe

  Jó, nem parázok, csak felvetettem a dolgot, és kötekszem :) (jelzem, az utolsó mondatoddal nem értek egyet: bizony sokan vannak, akiket már most kiadhatnának... ráadásul nem hinném, hogy egy teljes script-tagságnál jobb szeme lenne egy önmagában álló szerkesztőnek: nem nagyon szokták azokat az írásokat átíratni :) )
  Vagy én értem félre? A cél nem az lenne, hogy egy regény\kisregény részletet addig cincálni, amíg kiváló nem lesz? (akkor erre van egy ötletem: ha a részlet teljesen oké, és már elnyerte a megfelelő formát/minőséget, akkor jöjjön zárt láncon az egész cincálása; ez ellen a kiadó sem tiltakozhat annyira)

  v, 2008-09-07 15:13 Eve Rigel

  Eve Rigel képe

  "jelzem, az utolsó mondatoddal nem értek egyet: bizony sokan vannak, akiket már most kiadhatnának..."
  Én finomítanék ezen a véleményen.
  A scriptben vannak tagok, akik jelenleg a publikálás szintjén állnak, de ez nem azt jelenti, hogy ha most valamelyik művükkel jelentkeznének egy kiadónál, ki is adnák őket.
  A cél az, hogy aki képes és akar regényt írni (vannak echte novellisták), eljusson arra a szintre, hogy ne kelljen egy szerkesztőnek túlóráznia a művén. A tagok utaltak rá, hogy némelyiküknek van elfekvő regénykezdeményük, amelyet nem tudnak folytatni, vagy akár befejezett művük, amellyel nem elégedettek, érzik, hogy valami nem stimmel, csak azt nem tudják, hogy mi. A HC egyik feladata épp az lenne, hogy segítsünk a szerzőnek gatyába rázni a sztorit, megtanulni megszerkeszteni a cselekményt, tartani a keretet, miközben mégis megmarad a történet dinamikája.
  Erre utaltam, amikor azt mondtam, a végére valószínűleg átíródik a regény (pff, de csúnya passzív szerkezet), mert valljuk be, ritkán fordul elő, hogy valaki elsőre bestsellert írjon.

  v, 2008-09-07 20:03 Creideiki

  Creideiki képe

  Nos az ember fia (és lánya természetesen) szeretne publikálni. Regényt is akár. Idővel.
  DE!
  Ahhoz valahogy észre is kell vetesd magad. Egyelőre még azon a szinten sem vagyunk, illetve vagyok, hogy egy legyek a száz beküldött kézirat közül...
  Ahogy a kommentjeitekből kiérzem, itt messze nem az írás minősége az egyetlen tényező...

  -
  Frappáns de tömör aláírás helye.

  h, 2008-09-08 20:24 Ndy

  Ndy képe

  Nem csak az írás minősége, de: először mindenképp meg kell ütni a mércét. (a sokadik publikáció után nyilván becsúszhat egy-egy sztori, ami esetleg nem annyira sikerül)

  h, 2008-09-08 20:12 Ndy

  Ndy képe

  Értem. Hogy ne csak nyavalyogjak, van ezzel kapcsolatban egy ötletem. Szerintem érdemes lenne valamikor egy olyan feladatot kiírni, amelynek az lenne a lényege, hogy a szerző írjon egy szinopszist. De egy HC szinopszist, tehát írja bele a szereplők jellemét, a cselekmény dinamikai tervét, stb. Mindent, amiből megfelelő technikával megírhat egy regényt.

  h, 2008-09-08 20:22 Eve Rigel

  Eve Rigel képe

  Bakker, Andy!
  Ne lődd le nekem itt a poént! :roll:
  Ezért jössz egy sörrel. ;>

  h, 2008-09-08 20:27 Ndy

  Ndy képe

  Tényleg jövök :( Miután elküldtem a hozzászólást, már rájöttem, hogy ez járhat a Te fejedben is: végül is, ez a következő logikus lépés.

  v, 2008-09-07 19:57 Creideiki

  Creideiki képe

  Te ismerted Ignótust?
  :D
  -
  Frappáns de tömör aláírás helye.

  szo, 2008-09-06 21:09 Kentaur

  Kentaur képe

  Cél:10/10! :-)
  Kíváncsian várom a következőt, és próbálok fejlődni. A script hardcore-t támogatom, és részt is vennék benne. Bár vannak kétségeim, hogy miképpen sülne el. Eddig egy darab regényt kezdtem el írni, és immár egy éve pihen itt az első része, és azóta se tudtam hozzá egy sort írni, megfeneklett. Néha kinyitom, és csak nézem, de nem jut eszembe semmi frappáns amivel folytathatnám.
  :-( Szóval megpróbálnám én, de vannak kétségeim, hogy menne-e... De megpróbálnám! Elszántam magam ugynais, hogy író leszek, reszkessetek! ;>
  A cincálást... izé, a jellemzéset köszönöm! Megfogadom!Kicsi szívem hálával teli a mi tyúkanyónk iránt, aki ingyen és bérmentve írót farag belőlünk, ha nem szúrjuk el. :-D
  ----------------------------------------------------------------

  "Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

  szo, 2008-09-06 21:14 Bloody Dora

  Bloody Dora képe

  Kentaur, mivel Neked a paródia fekszik, már beállt az agyam, hogy humorosan fogom fel a szavaidat. Elképzeltem a tyúkanyót, amint farigcsálja az ő csibéit... :D (Ha író leszel, válassz más nicket, még összetévesztenek a másik Kentaurral.)
  _____________________
  Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

  szo, 2008-09-06 21:20 Kentaur

  Kentaur képe

  Jaj nekem, ezt már le nem mosom! :-)
  Sürgőst írnom kell valami hátborzongatót! Csak nehogy elröhögjem magam közbe... Hiába na, morbid az agyműködésem, mindenből viccet csinálok. Képes vagyok kuncogni a legvéresebb horrorfilmen is, mikor a szörny lassan kinyitja az ajtót, mert elképzelem, hogy milyen lenne, ha odacsukná az ujjait/csápjait/akármilyét. 8-O
  Na szóval oké, vágom, parodista az elsőszámú.
  De most elképzeltem, hogy beküldök egy igazi horrort, ti meg csak ültök, és várjátok a poént.
  ----------------------------------------------------------------

  "Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

  szo, 2008-09-06 21:28 Hantos Norbert

  Hantos Norbert képe

  Most gondold el, hogy Clive Barker ír egy paródiát. Az olvasó meg csak pislogna, hogy ebben akkor most mi is volt a félelmetes? :D
  Tanulság: ha a megszokottól eltérő műfajban akarsz alkotni (anélkül hogy előre elvárnának valamit, jelen esetben paródiát), akkor azt tedd (másik) álnév alatt. :P
  ___________

  "Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

  szo, 2008-09-06 21:36 Kentaur

  Kentaur képe

  Oké, akkor majd kiagyalok egy misztikus írói álnvet, meg egy humoros-akármiset.(egyik se Kentaur lesz, mert az hülyén is mutat nyomtatásban, mint írói név)A misztikus már megvan, ha Christine Ardens néven láttok majd könyvet a jövőben, akkor vegyétek meg. :-D
  Tényleg, van neve ennek a műfajnak, amit csinálok?
  ----------------------------------------------------------------

  "Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

  szo, 2008-09-06 21:42 Eve Rigel

  Eve Rigel képe

  Szerintem szatíra, ami az ábrázolásmódot illeti, de a történet groteszk vagy abszurd.

  szo, 2008-09-06 21:44 Kentaur

  Kentaur képe

  Mindig sejtettem, hogy én abszurd vagyok! 8)
  ----------------------------------------------------------------

  "Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

  szo, 2008-09-06 21:14 Eve Rigel

  Eve Rigel képe

  Tyúkanyó?
  Khm... :D
  Mellesleg a véleményezés mellett ma kifestettük a lányom szobáját, amely manőver úgy indult, hogy majd ő egyedül.
  Persze a vége az lett, hogy gyakorlatilag én egyedül, illetve ő a csövek mellett küzdött egy ecsettel. Szép lett, tűz liliom színű. :)
  Holnap még vár rám egy takarítás.
  És egy csomó sör... :P

  szo, 2008-09-06 21:19 Ndy

  Ndy képe

  Velem az egyik barátnőm játszotta ugyanezt, pont egy éve. Mindegy, az ő keze nem remeg - ezt a hátrányát többször fel is róttam neki. :)
  A holnapi sör miatt én sem aggódom, legfeljebb megint a hangfalnak támasztanak. Én a mai miatt aggódom!

  szo, 2008-09-06 22:09 Ndy

  Ndy képe

  Így nem lenne jó a második rész? "az író felnézett, visszaolvasta az eddig leírt szöveget, megcsóválta a fejét... majd frappánsan és lendületesen folytatta: ..."

  szo, 2008-09-06 22:44 Alexei B Fargas

  Na, a script HC erről is szólna! Elvégre, mindannyiunk ismeri az "írói krízis" fogalmát.

  v, 2008-09-07 12:01 Aures

  Aures képe

  Köszönöm Eve a véleményt. (vagy mit)
  Az a baj, hogy nem igen érzem a fejlődést. Másfél éve ugyanazt hallom: jók az ötleteim, de egyébként maga az írás nem. Pedig tényleg teszek azért, hogy jobban írjak.
  Nem érzem magam rossz írónak - ha szabad ilyet mondani. De nem tudok kibontakozni, mert folyton folyvást olyan dolgokkal kell foglalkoznom, amikhez semmi közöm.
  Srácok, én író akarok lenni! Azt akarom, hogy kitűnjek majd az irodalomban. Azt akarom, hogy szeressenek.
  De mondom, gyerek vagyok, és még nem tehetem azt, amit akarok.
  Nehogy azt higyjétek, fel akarok nőni! Szó sincs róla!
  Egyszerűen csak, szeretnék írni. Jó műveket.
  Azt mondják, az embernek arra van ideje, amit szeretne csinálni. Szerintem hülyeség. A tanulás teljesen lefoglal, s ha marad is időm olyan fáradt vagyok, hogy csak bámulom a lap-topomat, és a történeteimet csak fejben írogatom.
  Oké, minden gyerek nyavalyog az iskola miatt.
  De ez más.
  Nekem életcélom van!
  Tudjátok milyen érzés bemennem minden nap úgy az iskolába, hogy tudom, kilenc órát végig kell ülnöm, ráadásul olyan dolgokkal tömöm a fejem, amik nem érdekelnek? Szerves kémia, aztán matek, fizika, stb. Ezek az órák számomra csak arra jók, hogy néha valami ihletet kapjak, amikor már szétuntam a fejem.
  És az egész magyar oktatási rendszer! Csak arra jó, hogy tönkre tegyék az embert.
  És a tanárok? Felőlük meg is dögölhetsz! Ezt meg is mondják. És nem hogy bíztatnának, hogy fiam, fel a fejjel, sikerülni fog, hanem mindent megtesznek azért, hogy a gyerek öngyilkos legyen.
  Hazaérek hatra, aztán még tanuljak tízig!
  Ez a gyerekkorom. Erre fogok emlékezni, mikor harmincévesen visszatekintek.
  Nem arra, hogy boldog voltam, hogy azt csináltam amit szeretek, hanem hogy az igazgatóság állandóan a frizurám miatt üldöz.
  Ez nem az, amit Eve mondott, hogy: attól, hogy nem értenek meg, még nem vagy művész! Nem így érzek.
  Tudom, hogy művész vagyok. Tudom, hogy lehetek sikeres.
  Csak hadd csináljam.
  Én írni akarok. És fejlődni.
  Nem baj, ha majd az albérletre sem futja belőle.
  Ek:hant.
  Hagyjál békén EK.

  Elnézést az ömlengés miatt. Csak fáj, hogy bármennyire próbálok tenni érte, ugyanazon a (közepes) szinten vagyok már mióta.
  És gratulálok azoknak, akik már elmondhatják, hogy igazán jó írok. Vagy hogy majdnem kiválóak.
  _______________
  Behunyom a szemem, hogy lássak.

  v, 2008-09-07 12:12 Eve Rigel

  Eve Rigel képe

  Aures!
  Értelek, és mégsem.
  Ez az elemzés a scriptoriumba írt novellák összefoglaló véleménye. Megmutatja, hogy a tag eddig milyen szinten teljesített és jelenleg hol áll. De azt nem mutatja, hogy a jövőben mire lesz képes!
  A feladatmegoldások arra szolgáltak, hogy kiderüljön, kihez melyik műfaj áll közel, adott keretek és kritériumok között hogyan képes teljesíteni.
  Ez egy pillanatnyi állás. Ha végig olvastad a többiek elemzését is, láthattad, akad olyan, akitől több kreativitás várható, van olyan, akinek sem az ötletei nem elég jók, sem a megvalósításban nem jeleskedik, van aki szinte hibátlanul ír, de fejlesztenie kell a cselekményábrázolást stb.
  Neked vannak ötleteid, és ez már fél siker. A többi pedig megtanulható.
  Fiatal vagy, légy türelmesebb, ne akard egy harapással bekebelezni a világot! :D

  v, 2008-09-07 12:19 Aures

  Aures képe

  Csak legyen türelmem! :D
  Tudom, hogy a "szintemnek" a jövőben változnia kell, és fog. Csak már olyan régóta próbálok emelkedni a létrán. :|
  Augusztusban kezdtem egy regényt. Eljutottam a harmadik fejezetig, plusz még ott a prológus. Most nem tudom folytatni egyelőre. De az a kevés ami eddig megvan, mehet majd a HC-be?
  _______________
  Behunyom a szemem, hogy lássak.

  v, 2008-09-07 12:22 Eve Rigel

  Eve Rigel képe

  Természetesen mehet a HC-be. Teljesen önkéntes lesz, az tesz fel oda részletet a művéből, aki akar, de vállalja a cincálást, mint ahogy a kötelező feladatoknál.
  Pár napon belül kiírom az 5. feladatot, amely nagyobb szabadságot ad majd, jobban előjöhetnek a rejtett képességek.

  v, 2008-09-07 12:23 Alexei B Fargas

  Ha rendbe teszed azt a 3 fejezetet, persze. Én pl egy folytatásos kisregényt fogok beküldeni, minden hónapban egy új fejezetet.

  v, 2008-09-07 12:21 Alexei B Fargas

  Aures, nem te tojtad a spanyolviaszt! :-)
  16 évesen aligha kell attól félned, hogy eltapos majd a jövő. 16 évesen, elhiheted, ha mondjuk, kb dunsztod sincs arról, a valódi világ hogyan működik, milyen mechanizmusokra érdemes íróként vagy egyszerű emberként rátapintani. Ez így van jól. Te csak fejlődj, erősödj, tanulj tovább, hogy ha eljön az ideje, tudd, hogyan kell megtenned a következő lépéseidet.
  Hogy 9 órát feleslegesen eltöltesz? Kétlem. Az iskola nem a tudás növeléséről, hanem a képességek edzéséről szól (legalábbis most még).
  Fel kell nőni, ez van. Örülj annak, hogy ilyen fiatalon ennyit el tudtál érni.
  30 évesen tudod mire fogsz emlékezni? Arra, amit ezekből a korai évekből csíráztatsz...akár sok az, akár kevés.
  Szerintem az íráshoz is kell egy fajta érettség. Talán azért nem érzed a fejlődést, mert ez még nincs meg benned. Hogy mire gondolok? Vannak a fejlődének bizonyos szakaszai, amit ha nincs meg az érett ember a cél mögött, egyszerűen képtelen vagy tovább vinni. Példaként azt tudom felhozni, amit én is megtapasztaltam csellózás közben: először fel kellett nőni a klasszikus zene szeretetéhez, hogy tovább tudjam értelmezni a saját alkotási képességeimet, aztán meg le kellett mondanom róla (kb 3 évvel később), mert már egy teljes embert kívánt volna a zenélés.

  v, 2008-09-07 12:37 Aures

  Aures képe

  Azt hiszem, meg kéne torpannom, és néhány pillanatra hátranézni.
  Hálát kéne adnom minden jóért, amit megtapasztaltam az írás körül; és minden rosszért, hogy szélnek eresszem őket.
  Lehet, hogy túl sokat akartam.
  Vagy csak rossz iskolába járok. :D (tényleg rossz. nagyon gonosz hely. vigasztal a tudat, hogy rajtam kívül mindenki más hányingert kap, és belázasodik, mikor reggel ráébred, hogy be kell menni abba a gimnáziumba.)
  Kösz Brezsnyew. Elgondolkodtam.
  _______________
  Behunyom a szemem, hogy lássak.

  v, 2008-09-07 13:39 Josy

  Josy képe

  Aures, jesszusom, ha 16 évesen úgy tudtam volna írni, ahogy most te...

  Ez nem versengésről szól, és még csak nem is szintbeli különbségek legyőzéséről. Mindenkit másféle tapasztalatok érnek, melyeket másként dolgoz fel, ezért máshogy fejlődik, másban lesz jobb-rosszabb a többieknél.

  Nincs etalon, akihez mérned kellene magad, és tudod miért? Mert az írás önmagadról szól. Lehet, hogy most még nem tudsz úgy írni, mint Lem, és lehet hogy nem is fogsz tudni soha, de az biztos, hogy pl. nálad jobban senki nem tudná visszaadni egy fiatal srác viszontagságait a gimiben :)

  A megalkotott mű az alkotó összessége.

  A fejlődés pedig nem úgy működik, hogy egyik felén beleraksz ennyi vasat, és megszabott időn belül ugyanannyi arany jön ki a másik végén. Hogyan és mikor csapódik le az emberben a rengeteg tapasztalat kézzelfogható eredményként, a fene se tudja. Többnyire csak utólag veszi észre.

  Te csak tűzd ki a céljaid, és fogd lazán a gyeplőt, kerüld messzire a görcsölést. Az csak fingáshoz vezet :D

  _________________________
  Gondolkodom, tehát ráérek.

  v, 2008-09-07 13:59 Josy

  Josy képe

  Ja, nem akartam a lágyabb részeidbe taposni, Ndy, s nem állítottam sehol, hogy lennének olyanok, akiknek nincs szükségük fejlődésre.
  A kiadói/szerkesztői aggodalmadat srciptes fejjel gondoltam végig, azért írtam, hogy "köztünk" szerintem még nincs olyan, aki külön szerkesztővel rendelkezne, ezért az aggodalmadat nem láttam helyénvalónak.
  Kihagytam a számításból a jelenleg nem srciptes jelentkezőket. Én hibám, bocs.

  v, 2008-09-07 14:13 Ndy

  Ndy képe

  Például :) Ahogy egyre jobban muzsikál a script - mint, ahogy azt teszi - egyre komolyabb mérce lehet azoknak, akik "nyomtatódnak" is :) Én néha jobb írásokat olvasok itt, mint egyes antológiákban. Az egyedüli különbség sokszor csak a tapasztalat hiánya. De, ha Eve átsegít páratokat a regényírás "rejtelmein" is, nem adok egy évet, és abban a műfajban is meg fogják ütni jó néhányan a szintet. (és nem azt a szintet értem ezen, amikor pár kiadó hozzá nem értésből, vagy szükségszerűségből könyvnek álcázva ad ki egy karakterhalmazt)
  PS: lágy részeimbe?! Mivel tetted volna? :)

  v, 2008-09-07 20:15 Aures

  Aures képe

  Nagyon kedves, bíztató szavak. Szükségem volt rá... Köszönöm szépen.
  Nem tudom miért, de egész meghatódtam :~(
  Josy, ezt az egész hozzászólást kimásolom, és elteszem egy jól látható helyre, nem baj?
  Jól fog jönni, ha egy pillanatra megállnék tétovázni a hosszú úton, vagy ha újból meginognék magamban.
  Köszönöm.
  _______________
  Behunyom a szemem, hogy lássak.

  v, 2008-09-07 15:24 ColemanV

  ColemanV képe

  Szerintem nem akartál túl sokat és a hazai iskolarendszer tényleg akkora rakás, hogy még :D
  Egy rakás fölösleges lexikális tudást gyömöszölnek a fejedbe, de arra nem tanítanak, hogyan igazodj el a világban, hogyan halászd ki a számodra fontos dolgokat a mai információs zavarosban.
  .
  (kivágott OFFtopic rész, fellelhető a blogomban)
  Én, közelítve a harminchoz bizony igyekszem elfejteni majdnem mindent az iskolaévekből.
  A dolgok amire emlékezni akarok abból az időszakból azok a barátok, barátságok a közösség aminek tagja voltam, a dolgok amiket együtt csináltunk, és a JÓ tanáraim. (Ők tudják kiről van szó, ha ezt olvassák ;) )
  (kivágott OFFtopic rész, fellelhető a blogomban)
  A már említett jó tanárok megmutatják a rájuk bízott ember-kezdeményeknek, hogy "nézd, ez itt egy út a végén egy céllal és TE ezt elérheted".
  Szerintem neked volt ilyen tanárod valamikor valahol, vagy már magadban hordoztad a célt amit el akarsz érni, de semmiképpen nem akartál túl sokat. (inkább tényleg rossz iskolába jársz, de manapság igazi főnyeremény olyan sulit találni ahol igazi tanárok vannak) ;)
  .
  Én azt mondom, hogy éld túl valahogy azt az iskolát, esetleg próbáld kideríteni, hogy esetleg valamelyik tanárod JÓ tanár-e? Lehet, hogy csak belefásultak a rendszerbe, és talán igazi "emberfaragók" is vannak köztük ;)
  .
  EK:ABLAK, - már, hogy a jó tanár ablak a világra? Ooookos EK :D
  ---------------------------------
  Minden hozzászólásod segítség,
  Minden értékelésed öröm,
  Minden örömöd megtiszteltetés. ;)
  ---------------------------------

  v, 2008-09-07 20:35 Aures

  Aures képe

  A számból vetted ki a temérdek szót! :D
  "Egy rakás fölösleges lexikális tudást gyömöszölnek a fejedbe, de arra nem tanítanak, hogyan igazodj el a világban, hogyan halászd ki a számodra fontos dolgokat a mai információs zavarosban."
  És ha megkérdezem a tanárokat, hogy miért gyömöszölik a fejünket, három féle választ kapok (tanártól függően):
  - ez követelmény
  - honnan tudod édes fiam, hogy nem lesz rá egyszer szükséged az életben?!
  - semmi értelme az egésznek. De neked meg kell tanulnod. Ez a dolgod.
  Hát úgyhogy kösz. :D
  Volt egy jó tanárom, még ugyanebben az iskolában. (Épp akkor került oda, úgyhogy még nem volt fertőzött.)
  Az osztálytársaimmal imádtuk.(Angolt tanított.) Kijártunk vele a Margitszigetre, állandóan együtt nevettünk; egymás életéről, és a világról filozofáltunk. Kipakoltunk, sebeket gyógyítottunk, és mindenek előtt, fantasztikusan éreztük magunkat.
  Az órákon mindenkit a nevetőgörcs került. A tanár magyaráz, beszél angolul, és egyszer csak kikerekedett szemmel közbekotyogja, hogy milyen érdekes dolgokat látott tegnap a South Parkban. :D Év végén majdnem mindenki szuper eredményekkel zárt.
  Erre a melák igazgató elveszi tőlünk, és majdnem ki is rúgja a tanárbát.
  Mert lehetetlen, hogy ilyen jó jegyeink legyenek, mert a tanár túl közel került a diákokhoz, mert megosztottunk egymással magánéleti dolgokat, és ezzel ő jelentős kárunkra volt. Ez mi? Ennek mi értelme?
  Aztán a következő évben meg azt sem engedték, hogy találkozzunk vele.
  Bizonyára rájöttek, hogy a tanár úr tényleg egy tanár volt. Márpedig az én iskolámban a tanár és diák között meg kell hogy legyen a három lépés távolság. (És ha a tanár magas, semmi esetre sem fordulhat az éppen hozzá beszélő diákhoz. Elég, ha a szeme sarkából fürkészi.)
  Ja el ne felejtsem; odamegyek a tanárhoz az igazolásommal: - Jó napot kívánok tanár úr.
  Hat másodperc szemsarokból való vizslatás után : - Mi akarsz!
  Hát, én nem tudom mi van a magyar tanárokkal. Meg az oktatással.
  ColemanV, szívemből szóltál. Köszönöm.

  u.i.: lehet, hogy ezt blogba kellett volna?

  _______________
  Behunyom a szemem, hogy lássak.

  v, 2008-09-07 20:40 ColemanV

  ColemanV képe

  lehet igen :D ott már folyik a szó ezerrel ;)
  ---------------------------------
  Minden hozzászólásod segítség,
  Minden értékelésed öröm,
  Minden örömöd megtiszteltetés. ;)
  ---------------------------------

  v, 2008-09-07 20:51 Aures

  Aures képe

  megvolt :D
  Ez a téma kell. Kösz Cole!
  _______________
  Behunyom a szemem, hogy lássak.

  k, 2008-09-09 12:09 miyoku

  miyoku képe

  "Azt akarom, hogy szeressenek."
  azért mertz jól írsz, még nem biztos, h szeretnek majd, sőt!
  ne ez legyen a célod, hanem h publikálj.
  lehet, h kis lépésekben haladok, de nekem még egy önálló kötet is egyelőre érdektelen. arra vágyom, h megjelenjek majd itt-ott, és aki fogékony rám, az tudja, h ki vagyok. mint az underground zenekaroknál. :)
  "Tudjátok milyen érzés bemennem minden nap úgy az iskolába, hogy tudom, kilenc órát végig kell ülnöm, ráadásul olyan dolgokkal tömöm a fejem, amik nem érdekelnek?"
  fogalmunk sincs! minket csak kivágtak a mezőre és nőttünk, mint a dudva.
  - . - . - . - . - . - . - . -
  S im egyszerre ajtóm roppan,
  Mintha egy kéz félve koppan
  – dobban ajtóm csöndesen

  k, 2008-09-09 12:19 Creideiki

  Creideiki képe

  "fogalmunk sincs! minket csak kivágtak a mezőre és nőttünk, mint a dudva."

  :D Imádom a hülye humorod...;)
  -
  Frappáns de tömör aláírás helye.

  k, 2008-09-09 14:41 bellamaria

  bellamaria képe

  Az egyik haverom mesélte, hogy az unalmas órákon azon szórakozott, hogy leírta a tanár kinézetét, mozdulatait, a többieket, hogy mivel szórakoztak az órán, stb... egy - egy novella kapcsán ez hasznosnak tud bizonyulni.
  Én olvastam a pad alatt. És otthon a kinyitott fiókba helyezett könyvből, tanulás helyett. A szüleim mindig azzal büntettek, ha rossz jegyet hoztam haza, hogy letiltottak az olvasásról.

  k, 2008-09-09 16:10 Kentaur

  Kentaur képe

  Jé, én is ezt csináltam! Az a ciki, mikor véletlenül leesik a könyv amit a pad belső felére támasztottál, és persze jó vaskos,- a Gyűrűk ura volt részemról kémiaórán- és pont akkor a tanár a táblára írt, kuss csönd, és: PAFFFF!-csattant a padlón. :-D
  Talán ezért van, hogy mai napig nem tudom a táblázatot?
  ----------------------------------------------------------------

  "Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

  k, 2008-09-09 15:53 Sólyom László

  Sólyom László képe

  Aures barátom, én tudom milyen a suliban szenvedni, de fel a fejjel, te leszel a jövő generáció írója és remélem, hogy én is az leszek! :D
  _________________________________________
  Minden célon túl ott vár a következő.

  k, 2008-09-09 19:02 Aures

  Aures képe

  Legyen így! :D
  _______________
  Behunyom a szemem, hogy lássak.

  v, 2008-09-07 11:41 SirTelen

  Köszönöm szépen a részletes elemzést, majd igyekszem felkötni a nyúlcip... ööö... a gatyámat!
  Egyébként meg minden jó, ha a vége hajó! ...vagy mi. :)
  --------------------------------------------------------------
  "hitehagyott a jó, s a rosszakat
  a meggyőződés szenvedélye fűti..."

  William Butler Yeats

  v, 2008-09-07 19:30 Creideiki

  Creideiki képe

  Eve! Már tegnap végigolvastam az elemzésed. Nem szeretnék nagy szavakat használni, de komolyan meghatódtam, miközben olvastam.
  Igen, nagyon jól esett, amiket rólam írtál. Igen, nagyon hálás vagyok Neked és összes társamnak a pozitív visszajelzésekért és építő kritikákért. Igen, biztos, hogy az írás nagyon fontos részévé vált az életemnek, és amennyire bármiben biztosak lehetünk, annyira biztosan érzem, hogy nagyon sokáig így is lesz.
  De amiért tényleg picit elérzékenyültem (csak picit, mer amúgy én egy érzéketlen macsó vagyok ám :) )
  az a rengeteg idő és pozitív energia, amit belénk fektetsz. Nagyon megtisztelő, különösen úgy, hogy érzem emögött a víziót, a célt, a felépítettséget. Fiatal vagyok, de nem annyira, hogy ne érezzem - sajnos - kicsit rendellenes dolognak, hogy nonprofit "intézményként" terelgetsz minket. Ez egy nagyon csodálatos dolog, és nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy idekeveredtem a kezeid és a többiek közé. :)
  Kisebb vallomás: Sokat filóztam az elején azon, hogy mennyit fog érni a script, és bizony eleinte megütköztem az észrevételeid olykor kemény hangvételén. Aztán rájöttem, hogy ha hímes tojásként kezelnek bennünket, abból nem lesz fejlődés.
  Még egy dolog. Az elemzésből a legfontosabb gondolatod számomra ez:"(Ez a jövőre nézve fontos momentum, amikor meg kell tervezni adott keretek között egy novellát vagy regényt, de elképesztően kevés idő lesz rá. Be kell tudni építeni a mindennapok gondjai közé!)" Belátom, ez a következő lépés.

  -
  Frappáns de tömör aláírás helye.

  v, 2008-09-07 19:55 Eve Rigel

  Eve Rigel képe

  Bevallom, jól esnek a szavak, amiket tőletek kapok. Valóban sok időt és energiát fektetek a scriptbe, de ez nekem nem teher, csak időm nincs mindig elég.
  A környezetemben vannak olyanok, akik folyton mondogatják:
  "Éva, te nem vagy normális! Szétforgácsolod az idődet és az energiádat ahelyett, hogy a saját karriereddel törődnél."
  "Miért nem a regényt írod ahelyett, hogy kineveled magadnak a konkurenciát?"
  Nos...
  Próbálom beosztani az időmet, hogy mindenre jusson.
  Nem konkurenciát nevelek ki, hanem társakat és barátokat kapok.
  Veletek együtt én is folyamatosan fejlődöm.
  Szerintem jó dolog átadni másoknak azt, amit én már tudok, de ők még nem.
  .
  Továbbra sem fogok hímes tojásként bánni veletek, és ti se tegyétek egymással! :)

  v, 2008-09-07 20:37 ColemanV

  ColemanV képe

  Eve, egy hasznos tipp, arra vonatkozólag, hogy mit mondj, ha valaki a Script miatt piszkál.
  .
  Mondd azt, hogy igenis a saját karriereddel foglalkozol, mert a scriptesek lesznek azok, akik minden kiadott írásuk elején a Te nevedet fogják emlegetni a köszönet rovatban, ami jó reklám. Csak gondoljon bele a piszkáló illető, ahány stílus és műfaj képviselőit okítod, annyi stílus és műfaj olvasói ismerik meg majd a neved és közülük sok potenciális olvasód kerül majd ki akik a Te történeteidet is meg fogják vásárolni :)
  .
  Nah? Jó vagyok, vagy jó vagyok? :D
  ---------------------------------
  Minden hozzászólásod segítség,
  Minden értékelésed öröm,
  Minden örömöd megtiszteltetés. ;)
  ---------------------------------

  v, 2008-09-07 21:15 Creideiki

  Creideiki képe

  Jó vagy Cole!
  A próféta szóljon belőled!
  -
  Frappáns de tömör aláírás helye.

  h, 2008-09-08 07:57 Ameli Eftímea Paitha

  Ameli Eftímea Paitha képe

  Eve!
  Köszönöm a véleményt. Igyekszem még ennél is tovább fejlődni, úgy látom, elég alul maradtam a többiek mögött. De majd bebizonyítom.
  Ami pedig a Hardcore-t illeti, én is támogatom.
  *-*-*-*-*
  ÁlomÁlmodó
  http://www.youtube.com/watch?v=TB16jyHX2N4&feature=related

  h, 2008-09-08 18:12 Cartwright

  Cartwright képe

  Héjj! :D
  ---------------------------------------------------------------
  http://irokor.hu/ ;)

  h, 2008-09-08 18:20 Ameli Eftímea Paitha

  Ameli Eftímea Paitha képe

  Hogy micsoda? :D
  EK: enni - hát, már rám férne...
  *-*-*-*-*
  ÁlomÁlmodó
  http://www.youtube.com/watch?v=TB16jyHX2N4&feature=related

  h, 2008-09-08 19:26 Cartwright

  Cartwright képe

  Mi az, hogy alulmaradtál? (Maradtunk :D). Eve szerintem nem rangsort állított fel, hanem értékelte az aktuális teljesítményünket :P (Gondolom van egy "sablon", ami szerint pontozott. Vagy mindenkinek az egyedi tudását nézte és abból ki mennyit tudott hozni... vagy nem tudom :D).
  Szóval nem ugyanaz a kettő. A lényeg: nekünk jobban csipkednünk kell magunkat (vagy esetleg egymást ;) - hehe, jót is kihoztam a helyzetből :D)
  Bár ez saját meglátás volt, oszt lehet tényleg mi buktunk meg :]
  ---------------------------------------------------------------
  http://irokor.hu/ ;)

  h, 2008-09-08 19:51 Eve Rigel

  Eve Rigel képe

  A pontozás mindenkinél az elérhető (10) és ebből a jelenlegi helyezését mutatja.
  Vagyis nem azt, hogy a többiekhez képest hol áll, hanem - saját magához képest, az elvárható szinthez képest -, a négy feladat megírása után hol áll.
  Ráadásul a 10 pont is egyedi, mert nem várható el mindenkitől ugyanaz.
  Többször leírtam már, ne hasonlítsuk magunkat máshoz, és ne hagyjuk, hogy más ezt tegye!
  Lehet, hogy én jó almáspitét sütök, viszont nem bírom lefutni a maratoni távot.
  "Senkinél nem vagyok több, és senki nem kevesebb nálam..."

  h, 2008-09-08 20:21 Cartwright

  Cartwright képe

  Látod, Timi? :) Pontosan így értettem én is. :]
  ---------------------------------------------------------------
  http://irokor.hu/ ;)

  k, 2008-09-09 19:12 Ameli Eftímea Paitha

  Ameli Eftímea Paitha képe

  Valahogy így értettem én is, mégis lehangoló tud lenni az 50 % :) de ma már újra bennem zubog a tettvágy, aminek eredménye egy novi.
  Szóval akkor előre a magamhoz mért legjobb eredméynért :)
  Cart! Attól még csipkedhetjük egymást :D (pusztán ösztönzés céljából)
  EK: kincs - egy csapat jószándékú ember :)
  *-*-*-*-*
  ÁlomÁlmodó
  http://www.youtube.com/watch?v=TB16jyHX2N4&feature=related

  k, 2008-09-09 20:59 Bloody Dora

  Bloody Dora képe

  50% már kettes, szóval nem buktál meg. :) Ha így nézzük.
  (Ismered a viccet az osztályzásról? Nekünk tanárunk első matekdoga előtt sütötte el, mikor látta, hogy nem vesszük a poént... szóval egyes, aki keveset tud, kettes, aki annyit tud, mint a tanár, hármas, aki tudja a tankönyvet, négyes, aki okosabb, mint Einstein, ötös, aki hoz csontot a tanár kutyájának. :D )
  _____________________
  Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

  sze, 2008-09-10 07:02 miyoku

  miyoku képe

  timi, tiszta hülye vagy (amúgy veled álmodtam)!
  ez azt jelenti, h elképesztő sokat fejlődhetsz még magadhoz képest! a 10/10-es már kész van. szvsz számomra riasztóbb gondolat lenne, h kész vagyok, és mindent kihoztam magamból, mint h van rejtett tartalékom.
  - . - . - . - . - . - . - . -
  S im egyszerre ajtóm roppan,
  Mintha egy kéz félve koppan
  – dobban ajtóm csöndesen

  k, 2008-09-09 16:56 Ameli Eftímea Paitha

  Ameli Eftímea Paitha képe

  Oké, láttam.
  Nem úgy értem, hogy sorrendben mi vagyunk az utolsók, inkább úgy, hogy a maximumhoz képest ez csak 50% lett. :(
  Oké, én csipkedlek téged :)
  Ami meg a megbukást illeti: a suliban hány százaléktól adnak manapság elégtelent? (csak az 50%-ból kiindulva)
  EK: kajla. A füled! :)
  *-*-*-*-*
  ÁlomÁlmodó
  http://www.youtube.com/watch?v=TB16jyHX2N4&feature=related

  h, 2008-09-08 13:41 bellamaria

  bellamaria képe

  Nagyon szépen köszönöm a véleményezést.Fejlődünk fejlődgetünk... habár most valami kommunikációs blokk van bennem, várom a következő feladatot. (sőt, mosogatási blokk is, mert már fél órája itt nyúlok a neten, az helyett, hogy mennék a dolgomra :) )

  h, 2008-09-08 13:53 a.peterfy

  Eve!

  Egy kicsit megcsúszva de újból itt!
  Köszönöm az eddigi észrevételeket, a hibákon igyekszem javítani.
  Igaz, onnan nem volt nehéz fejlődni ahonnan elindultam, de nagyon köszönöm a pozitív észrevételeket. :)
  A 4. feladatot hamarosan pótlom, az 5.-t pedig alig várom.
  Gratulálok a többieknek és kívánom, hogy mindenki érje el az írással azt, amit kitűzött maga elé célként.

  h, 2008-09-08 16:12 Sólyom László

  Sólyom László képe

  Eve, kösz a biztatást, megpróbálom a maximumot kihozni magamból! Köszönet a többieknek is, hisz segítőkészen javítottátok a noviaimat! :D
  _________________________________________
  Minden célon túl ott vár a következő.

  h, 2008-09-08 19:50 Blade

  Blade képe

  Akkor most már beszállhatok én is, nem? :) :P

  ---- ----
  So dark the con of man - Mily' sötét az emberi ármány.
  ----
  "Mert zseni csak egy volt, mégpedig Neumann János. Mi, többiek tehetségesek voltunk, de nem voltunk zsenik..." - Wigner Jenő, Nobel díjas fizikus
  ---- ----

  k, 2008-09-09 12:16 miyoku

  miyoku képe

  thx az összegzést!
  - . - . - . - . - . - . - . -
  S im egyszerre ajtóm roppan,
  Mintha egy kéz félve koppan
  – dobban ajtóm csöndesen