3/5. script - Kentaur

Pizza és apokalipszis

A bajt aprónak látszó tévedések sorozata okozta. Az első még önmagában csupáncsak egy hétköznapi tény, miszerint a Fatum közben két könyvesbolt is működött. A tarka kirakatú Varázslók Barlangja, és vele átellenben a két kapualj között szerényen meghúzódó Diabolicum. A második tévedés egy késésben lévő szállító volt, aki úgy döntött, hogy biztos a Varázslók Barlangja lesz a keresett bolt. A harmadik pedig egy életunt eladófiú személyében öltött testet, aki oda se nézve írta alá az átvételi elismervényt.
Ezen, önmagukban jelentéktelen események következtében, a Hoc Impius Compositus című könyv kikerült a Varázslók Barlangjának polcára. És ott is maradt egészen másnap délelőttig, mikor is valaki felfigyelt a cikormányos kötetek között az egyszerű, fekete könyvre. Az illető szerette azt hinni, hogy az sugárzik róla: ő egy Rejtélyes Alak. Így, nagybetűvel. Ezzel szemben csupán egy kissé különc, de amúgy teljességgel átlagos fiú volt. A lehető legkisebb betűvel. Ha bármi is sugárzott róla, az csak a vastagon felhordott hajzselé zsíros visszfénye lehetett. Ám szakavatott szemmel szúrta ki a különlegességet ígérő, kopott bőrborítást. Levette a könyvet, és miután a cím nem mondott neki sokat, belelapozott. Egy röpke pillanatig úgy tűnt, hogy azon a feltehetően latin nyelven írták, mint a címet is. Aztán pislogott egyet, és ráébredt, hogy tévedett. Legalábbis ő ezt hitte. Számára is érthetően állt ott a belső borítón a következő szöveg: ”A Gonosz Szolgálatában (Írta: Megveszekedett Al’Hazared)
Avagy hogyanképpen tehetünk szert fertelmes hatalomra, a mi Setét Urunknak nagyobb dicsőségére, az mágiának romlásra es pusztulásra való használatának általa.”
„Király!” - gondolta hősünk, és nyomban megvette a könyvet. (Áron alul, mivel nem volt hozzá játékleírás, és mivel - bár ezt az eladó nem tartotta szükségesnek az orrára kötni -, furcsa módon nem volt az árjegyzékben.) Ezek után hazament, és rögvest felhívta a barátait, közölve velük, hogy teljes harci díszben várja őket ma estére. Pár perc múlva már csöngettek is, hősünk ajtót nyitott az érkezőknek, akik (akárcsak ő maga) baljósnak szánt csuklyával takarták félig az arcukat. Az összhatás kettős volt: egyrészt a takarás egyértelműen előnyükre vált, másrészt a baljósságot igencsak rontotta a köpönyegek alól kilátszó, viseltes tornacipők látványa.
- Szeva, Pit! - köszönt a baloldali csuklya.
A jobboldali csuklya erre oldalba bökte a baloldalit, majd krákogott egyet.
- Úgy értem üdvözöllek, Keleti őrtorony hatalmas mágusa, nagy Atoron! - helyesbített a baloldali.
- Én is üdvözöllek, Délvidék rettegett seld vezére, páratlan Zikras! - válaszolta Pit, alias Keleti őrtorony hatalmas mágusa, nagy Atoron.
- Fogadd az én üdvözletem is, mélyen tisztelt mágusunk! - hajtott fejet a jobboldali csuklya.
- Üdvözöllek téged is, Nyugati bányák törpkirálya, hírhedt Grond!
Ezen átesve a három rettenetes harcos bevonult főhadiszállásukra, és kibontotta a hozott chipset.
- Ezt skubizzátok! - tette eléjük a könyvet Keleti őrtorony… Ah, hagyjuk! Szóval tette eléjük a könyvet Atoron.
A harcostársak elismerően hümmögtek.
- Leírás nem volt hozzá, de majd az általános szabályok szerint játszunk. Itt azt írja, hogy rajzoljuk fel ezeket a jeleket a padlóra - bökött a könyvben lévő ábrákra a házigazda.
A három fiú… Elnézést, a három rettegett harcos zsírkrétát kerített, és fölrajzolta a különös ábrákat. Persze csak halványan, hogy könnyen le lehessen majd mosni. Grond volt a szerencsés, aki a legnagyobbat dobta, úgyhogy átvette a könyvet, és felolvasta a következő részt: - Ha a pecséteket fölrajzoltad vala, idézd meg azon óra démonát, hogy segedelmedre legyen. Majd áldozd fel a bakot, és vérét hintsed a te Uradnak pecsétjére, szólítva Őt.
Grond szertartásosan elhelyezte a bakot jelképező játékfigurát a legnagyobb és legfurább rajzon, majd Atoron idézett, (160 erőpontosat), Zikras pedig fölolvasta, hogyan kell szólítani: - Szólítunk téged, hogy utat mutass! Jöjj el neked tetsző alakodban! Íme itt a bak, és a bak áldozása, mely önmagáért való, és emígyen teljes…
Hatalmas villámlás lobbant, megakasztva a felolvasást. A szobán belül! Zikras ijedtében a hírhedt Grond ölében landolt, figyelemreméltóan kecses helyből felugrást mutatva be, Atoron pedig megcélozta a szekrényt. Egy félelmetes hang dörrent: - A pokol szerelmére, már MEGINT kecske?!
Grondot menekülhetnékjében erősen hátráltatta a nyakába csimpaszkodó, vacogó Zikras, így inkább szorosan becsukta a szemét. Vártak. Végtelen másodperceket mért szívük őrült zakatolása.
Nem történt semmi. Atoron nagyon lassan résnyire nyitotta a szekrény magára rántott ajtaját. Először csak egy rózsaszín csipkefodor látszott ki, majd előbukkant alóla a hatalmas mágus is. A következő látványban volt része: a szoba közepén két barátja egymásba kapaszkodva lehunyt szemmel reszket, előttük pedig egy elegáns úr éppen pipára gyújt. Atoron óvatosan kikászálódott anyukája hattyúprémes neglizséjéből, közben a sokkhatástól rezignáltan vette tudomásul, hogy nem is állt neki rosszul.
- Mi, ki… Hogyan? - habogta, miközben megpróbált végleg szabadulni a vendégszerető szekrényből.
- Nem Miki, hanem a Gonosz - tájékoztatta a piperkőc idegen. - Nem ez az igazi nevem, de jó lesz. Én lennék a gonosz ugyanis.
- Hogyne. Izé, örvendek!
- Na, ezt se mondták még nekem - vonta föl egyik szemöldökét a Gonosz. - Tetszel nekem, édes fiam, megfelelsz.
- Mire? - értetlenkedett Atoron.
- Hogy szolgálatomba állj a társaiddal együtt, ahogy az ilyenkor lenni szokott… Jut eszembe, szólnál nekik, hogy ne vacogtassák olyan hangosan a fogukat? Idegesít.
Atoron megbökte túlzott intim közelségbe gabalyodott barátait.
- Meghaltam már? - érdeklődött Grond résnyire nyitva a szemét, majd ámulva nézte a vele szemben levegőben ücsörgő fickót. Lassan tudatosodott benne, hogy Zikras az ölében kucorog, ő pedig még mindig ölelgeti. Azonnal eleresztette, és piros képpel odasúgta a kábán földre pottyanó seld vezérnek: - Ez köztünk maradjon!
A Gonosz unottan tette föl lábát a nagy semmire.
- Az alku a szokásos - mondta -, a szolgálatért elképzelhetetlen jutalom jár. Meg amit akartok.
- Egy kis tévedés lesz - vakarta meg az orrát Atoron. - Mi csak játszani akartunk! Lenne szíves visszamenni a könyvbe mielőtt anyukám hazaér? Nagyon kiakadna, hogy egy idegen van nálunk.
Azt már el sem merte képzelni, ahhoz vajon mit szólna a drága mama, hogy ez az idegen a szoba közepén lebeg és pipázik. Nem állhatta a dohányfüstöt.
- Én lennék a Pokol Fejedelme - magyarázta a Gonosz. - Hogy is mondjam? A választási lehetőségetek erőst korlátozott, drága gyermekeim.
Néma csend ereszkedett a szobára.
- Ha nem vagytok hasznomra, eledelnek még megteszitek - folytatta a Gonosz a körmeit piszkálva. - Bubika örömmel látna vendégül titeket vacsorára.
- B-bb-Bubika? - emelte fel a fejét Zikras a padlóról.
- Belzebub, a hadvezérem - nézett rá jelentőségteljesen a Gonosz.
Zikras nagyot nyelt, majd Atoronra emelte a tekintetét kérdőn.
- Mit kéne tennünk? - kérdezte amaz citerázó térddel.
„Bármit, csak tűnjön el, mielőtt anya hazaér…” - gondolta hősünk. Egy dolog a Gonosz, aki a pokolra küldhet, és egy másik az anyád, aki elintézheti, hogy inkább ott akarj lenni.
- Egy emberi testre van szükségem, hogy átvehessem jogos uralmamat a világ trónusán.
- Szóval most szellem - fordított Atoron.
- Mondhatni olyasmi - engedte meg a Gonosz. - Lényeg, hogy szerezzetek nekem egy testet mihamarabb. Sok a dolgom, világvége, miegyebek… Éjfélkor visszatérek, addigra legyen meg, és a könyv is legyen nálatok. Ugye nem kell hozzátennem, hogy „mert ha nem…”?
Atoron bőszen megrázta a fejét, a többiek pedig szaporán csatlakoztak. A Gonosz nevéhez méltó kacajjal tűnt el, cseresznyeillatú dohányfüstfelhőt hagyva maga után.
- Mihez kezdünk, srácok? - tette föl a nagy kérdést Atoron. - Muszáj lesz keríteni neki valami testet! Ez élve megesz, ha nem engedelmeskedünk.
- És honnan veszel? Elkéred talán valakitől? - pimaszkodott Zikras. - Ó, ne haragudjon, csak kölcsönvennénk a testét kicsit, világvége után visszakapja, hm?
- A filmekben mindig egy kisbabába akar beleszületni - jegyezte meg Grond.
- Csak nem akarsz gyereket lopni? - ellenkezett Atoron. - Különben sem hiszem, hogy egy csecsemősátán jó lenne.
Egyszerre rázták meg fejüket a képtelen ötleten. Egy baba még háromágú villával sem túl ijesztő.
- Thomas! - csapott a homlokára Atoron.
- Ki? - kelt fel Zikras a padlóról nyögve.
- Thomas, akit múlt héten krepált be, kettővel fölöttünk járt, nem rémlik? Belőve találták egy diszkóban.
- És mit akarsz vele? - nézett rá Grond bambán.
A válasz egy olyan mosoly volt, amire még a Gonosz is elismerően csettintett volna.

*

Aznap a ködös őszi éj a temetőben találta hőseinket, ahogy földes ruhában egy hosszúkás csomagot próbáltak áttuszkolni a kerítésen.
- Ez sírgyalázás! - morgott az orra alatt Zikras idegesen. - Tudjátok, hogy börtön jár érte?
- Szerinted akadály neki az ilyesmi? - vigyorgott rá Atoron. - A világ urai leszünk, öregem!
- Kivenné valaki a lábát a fülemből? - nyögte Grond. - Kösz. És hová visszük?
- Csak ide a bokrokba - válaszolta Atoron. - Szerintem ott is megtalál minket. Na, hulla-hopp!
- Nem értem, miért nem ásta ki maga - morgolódott tovább Zikras. - Nagy baj lesz még ebből, meglásd!
- Nem értesz hozzá! - torkolta le Atoron.
- Csönd! - szólt rájuk Grond. - Egy perc múlva éjfél.
Szemüket az árnyak közé meresztve vártak, de nem történt semmi.
- Tegyük le a könyvet - vetette föl Zikras.
Grond előhalászta, és óvatosan a földre fektette.
- Talán kicsit jobbra - hajolt át a válluk felett a Gonosz.
Élvezettel hallgatta a fiúk ijedt kiáltását, és fölcsillant a szeme, ahogy Grond rémületében megiramodva lefejelt egy ágat, majd csendesen elterült.
- Mindig valami kénkőfüstöt, meg felhajtást várnak, érthetetlen - csóválta fejét a Gonosz. - Ez lenne a test? Remélem, nőnemű.
- S-sajnos ne-nem. Így hi-hirtelen csak ezt… - dadogta Atoron a homlokát törülgetve.
- Mindegy, megteszi - legyintett a Gonosz. - Most pedig olvasd fel a hatszázhatvanhatodik oldalon lévő szöveget!
Zikras Atoronra meredt, és lassan ingatta a fejét, jelezve, hogy ne tegye. De a másik oda se figyelt, mohón vette kézbe a könyvet, és már olvasta is hangosan a szöveget, észre se véve, hogy már nem érti: - *Narro, Irodh’ogh, et Sadhunac, et a infand praep per nomen, tu intertios is ea id dominika. Abscue esse a primcip diem, cum mox i ne spes…
A szavak félelmetes zengéssel hagyták el a torkát, sokáig olvasta a hosszú szöveget. Zikras egyre kényelmetlenebbül érezte magát, Grond még mindig eszméletlenül feküdt a földön, és ő épp elhatározta, hogy megállítja ezt az őrületet, lesz, ami lesz. Atoron felé mozdult, de már elkésett, barátja kifulladva eresztette le a könyvet. Fényes villanás lobbant, és orkánszerű szél kerekedett hirtelen, beletelt pár percbe, mire elült. Mikor vége lett, Zikras kábán nézett körül, de csak a mellette heverő Grondot látta.
- Hol van a test? - köpött ki egy marék levelet csodálkozva. - És hol van Pit?
- Itt vagyok! - válaszolta valahonnan Atoron. - De olyan furán érzem magam…
Zikras hiába meresztette a szemét, Atoron hangja mintha a fű alól jött volna. Baljós előérzet kerítette hatalmába, és ahogy ez már lenni szokott, be is igazolódott. Semmi mást nem látott ott, csak a könyvet.
- Pit? Te vagy az? - hajolt fölé.
- Miért, ki az ördög lennék? - dohogott a könyv enyhén megzizegtetve lapjait.
- Ami azt illeti, pont rá gondoltam… - vakarta meg a fejét Zikras. - Izé. Történt egy kis baleset, ahogy elnézem.
- Meghiszem azt! Megvakultam! - kiáltotta könyv-Atoron. - Megsebesültem?
- Így is lehet mondani. Benne vagy a könyvben, a Gonosz meg sehol.
- Lelépett a mocsok!
- Le. Ez pedig az ígért jutalmunk, ha jól sejtem - sóhajtott Zikras lemondóan. - Tudtam, hogy baj lesz! Várj, megnézem Grondot, még mindig nincs magánál.
Odamászott barátjukhoz, és aggódva hajtotta fejét a mellkasára. Nem a várt szívverés ütötte meg a fülét, hanem halk horkolás. Majdnem elnevette magát a megkönnyebbüléstől.
- Ébresztő, hétalvó! - rázta meg jó erősen.
Grond kábán nyitotta ki a szemét, eltartott egy darabig, míg Zikras elmagyarázta a helyzetet az amúgy sem gyors felfogású fiúnak. Ennek végeztével tanácstalanul ültek le könyvbezárt barátjuk mellé, aki meglepő módon nem is siránkozott.
- Ez érdekes… - susogott magában Atoron. - Mindent tudok, ami bennem van.
- Mit tudsz? - kérdezte kábán Grond.
- Hogy ez egy mágikus börtön, és benne ragadtam a Gonosz helyett örökre. De azt is, hogy mit kell tennünk! Itt áll a huszadik oldalamon, hogy a gonosz ellen isteni segítséget kell kérni.
- És azt hogy kell csinálni? - firtatta Zikras nem túl lelkesen.
- Öh, hát ez kissé homályos. Annyit ír, hogy csak kérni kell, és megadatik.
- Kérjük, hogy mégse legyen miattunk világvége, na, légyszí! - emelte égnek szemét cinikus vigyorral Zikras.
Motorzúgás hallatszott, és a közeli bekötőúton feltűnt egy teherautó, a fiúk földre lapulva lestek ki a bokrok mögül. A jármű a temetőkapuhoz érve megállt, majd egy alak hajolt ki a vezetőülésről és körbevizslatott. A látottakkal nem lehetett túl elégedett, mert fejcsóválva visszahúzódott, és megfordulni készült.
- Talán eltévedt - suttogta Grond.
- Nézd! - mutatott Zikras a teherautó oldalára, amin díszes felirat vált láthatóvá, ahogy megfordult: „Mennyország Zrt. - Válasz imáira!”
A két fiú hitetlenül összenézett, majd Zikras idegesen elnevette magát. Úgy döntött, ez jobb megoldás, mint csendben meghibbanni.
- Mi történik? Mondjátok már! - követelte könyv-Atoron.
- Segítséget kaptunk, azt hiszem - közvetített Zikras. - Grond, te hozd Atoront, és spuri utána, mert már indul is!
A teherutó eközben már távolodott, a fiúk reménykedve loholtak utána. Nem sokáig, a kocsi hamarosan ráfordult a főútra és lehagyta a lihegő társaságot. Zikras és Grond levegő után kapkodva nézett utána.
- Most mi van? - érdeklődött Atoron Grond kabátja alól.
Zikras épp le akarta torkollni, mikor az úton fölvillant előttük egy kikapcsolt fényjelző bója, és villogni kezdett. A fiúk diadalmasan fölrikkantottak, és kissé csökkent lelkesedéssel de tovább kocogtak a jelet követve. A testnevelésórák elbliccelése meghozta eredményét, hamarosan már csak fáradtan vánszorogtak Atoron bíztatásától kísérve: - Ez az, srácok! Még megállíthatjuk! Itt van a harminckettedik oldalamon is.
- Könnyű neked - morogta Grond. - Nem neked kell egy több kilós könyvet cipelni, aminek ráadásul be nem áll a szája, és aki miatt ez az egész történt.
A jelzőbóják rég elfogytak, de ahogy a lakóövezet felé közeledtek, az utcai lámpák ütemesen pislákoltak előttük, mutatva az utat. „Isteni segítség - tűnődött magában Zikras -, úgy látszik, most angyalnak csaptunk fel, de hol lehet a Gonosz?”

*

A Gonosz ekkor az Arbitrium torony tetején ült, és próbált rájönni, hogy mit rontott el. Dicstelen távozását a temető mellől még lenyelte. Ha tested van, nem tűnhetsz csak úgy a semmibe többé. Elméletileg meg lehet csinálni, de gyakorlatilag több energiával jár szétbontani egy testet, és utána pontosan összerakni két lépéssel arrébb, mint lépni kettőt. Nem sokkal, csak úgy tízmilliárdszor nagyobbal. Az orkán csak arra szolgált, hogy angolosan távozhasson. Szégyen a futás, és málló izomzattal meglehetősen nehézkes is. A lehetetlenül hosszú végtagok sehogy se akartak rendeltetésszerű helyükre kerülni, és még ott volt az a fránya nehézkedés! Már az irtózatos energiát követelt, hogy a szó szerint dög nehéz testet mozgásra bírja. Az elsuhanó autók robaja sértette újdonatúj érzékeit, fényoszlop vakította el, és majdnem fenékre huppant, mikor egy kocsi megállt mellette.
A félig letekert ablak mögül kikukucskáló férfi gyanakvással meredt a tinire, aki az útmentén szédelegett bűzlő ruhában, és éppen a jobb kezét próbálta kivenni ball lába hajlatából, kevés sikerrel.
- Jól érzed magad, fiam? - kérdezte, miközben a kocsit sebességben hagyta, biztos, ami biztos….
- Halálian! - válaszolta a Gonosz, és bár nem ez volt az a szó, amit először ki akart ejteni dicsősége éjszakáján, azért örült, hogy legalább a hangképző szervek és az agy működnek.
Nehéz volt rávenni a férfit, hogy furikázza el, hatalma nem jöhetett át teljességgel ezen a szánalmas eszközön. „Anyag! Mindig csak a gond van vele!” - gondolta kissé frusztráltan, a furcsa szekérben ülve. Ahogy a városba értek, rögtön faképnél hagyta az idegesítő emberi lényt, aki egész úton házaséleti gondjaival traktálta. A kocsiból kiszállva megállt az utcán és körbenézett, mire valaki úgy meglökte, hogy egyensúlyát vesztve egy kukának borult.
- Nem tudsz vigyázni?! - harsant mellette egy borízű hang.
A Gonosz vészjóslóan kiegyenesedett: - A Sötétség Hercegéhez beszélsz, szánalmas halandó!
- Persze, én meg Marilyn Monroe vagyok. Na húzzál haza, hülye drogos!
A Gonosz elképedve nézett a tovatántorgó alak után.
- Belzebub! - szólította gondolatban hadvezérét.
- Jó, hogy végre kiszabadult, uram! - Hallotta fejében a testetlen hangot.
- Képzelem, hogy örülsz! - morgott magában a Gonosz. - Hol van itt olyan hely, ami alkalmas lenne az apokalipszis elindítására?
- Az Arbitrium torony, uram, a koordinátái tökéletesek. Kegyetlenségedtől alig pár saroknyira található keletre.
- Pompás! - indult el a Gonosz a jelzett irányba.
- Szabad kérdeznem Iszonyatosságodat, hogy fogja végbevinni a művet? Kerek ötszáz esztendőt töltött mágikus börtönében, ha nem tévedek…
- És azt hiszed, tán berozsdálltam?! Kezdetnek talán megteszi a háború, egy világméretűre gondoltam, ne aprózzuk el. Ez majd helyrerakja őket!
- Kettő is volt, míg Rettenetességed sínylődni méltóztatott, ha szabad megjegyeznem.
- Igazán? - vakarta meg fejét a Gonosz. - Öhöm… Akkor talán egy pusztító járvány! Valami rémes betegség, ami gyermeknemzéskor támadja meg őket, és mind inkább szűzen halnak meg…
- Már létezik, ha közbevethetem - szakította félbe Belzebub. - Egy kondom nevű találmánnyal védekeznek, vagy inkább belehalnak, de nemzenek.
- Éhínség mondjuk?
- Világrészek éheznek, de gyorsabban szaporodnak, mint ahogy meghalnak.
- Eh! Valamit csak kitalálok! - zárta le a vitát a Gonosz.
A torony impozánsan magasodott előtte, üzletek és irodák neoncégérei villogtak rajta fényesen. Nem okozott gondot feljutni a tetejére, ahol elégedetten nézett végig leendő birodalmán.
- Belzebub! - szólította ismét vezérét. - Mutasd hát, mi történt ötszáz esztendő alatt, hogy átlássam, mi lenne a legborzasztóbb csapás.
Belzebub engedelmesen elméjébe irányította a nagyobb történelmi események képeit. A Gonosz eleinte élvezte az előadást, főleg az első világháborút, bár a vége nem tetszett neki. A másodiknál már kissé elbizonytalanodott. Ez az atombomba nevű dolog túlszárnyalta a pokol szörnyűségeit. Brutális gyilkosságokat látott, népirtásokat, modern fegyvereket, mesterséges betegségeket, hihetetlen találékonyságot a rosszban.
- Nincs olyan ördögfattya, aki ilyesmiket tudna kitalálni! - kiáltott föl irigyen.
- Az emberi leleményesség határtalan - értett egyet Belzebub. - De főképp azzá vált az utóbbi századokban.
„Ezeknek a pokol összes hatalma sem kottyan meg!”- gondolta a Gonosz elszontyolodva. Honvágya támadt, semmit sem akart jobban, mint elmerülni egy forró kátrányfürdőben és jó messziről forralni gonosz terveket.
- Uram? - szólította Belzebub aggódva.
- Hagyjál! - duzzogott a Gonosz nagyot szipogva.
Kezdett elmenni a kedve az egésztől, lehet, jobb lenne szépen lelépni erről a tetőről… Leült a szélére, és lábát a semmibe lógázva eltöprengett rajta, hogy vajon mit ronthatott el. Gondolataiból a tetőajtó csapódása riasztotta fel, és ahogy fölnézett, a kölyköket pillantotta meg.
- Ah, persze, a jutalom… - húzta ki magát. - Bocs az alkuszegés miatt, rossz szokás.
Zikras és Grond tanácstalanul torpant meg, utóbbi Atoront szorongatta kezében. Zikras megköszörülte a torkát: - Most mit kell csinálni, Pit?
- Az áll bennem, hogy jogunkban áll alkut felajánlani - válaszolta Atoron. - És ezt nem szegheti meg, mert most a fentiek nevében beszélünk.
- Mit tudnátok ajánlani a világ trónusa helyett?! - legyintett a Gonosz lemondóan. - Bár az eléggé el lett szúrva, ami azt illeti…
- Mit szólna még egy lehetőséghez? - kérdezte Atoron bőszen lapozva önmagát.
Meglehetősen tetszett neki, hogy hirtelen hatalmas tudás birtokába jutott, amellyel sorsfordító dolgokat vihet végbe. Nemsokára ráakadt a megfelelő passzusra, anyja jutott eszébe, aki mindig mondta neki: ”nézz magadba, kisfiam!” A tanács most az egyszer jónak bizonyult.
- A Mennyek nevében ígérem - kezdte ünnepélyes hangon -, hogy háborítatlanul járhatsz a föld színén egy emberöltőt, hogy fölmérd határait, és kibontakoztasd képességeid. Azután pedig méltányos alkura bocsájtatik a dolog, és egyezség születik.
- Eltanulhatnám ezt a végtelen találékonyságot - tűnődött el a gonosz. - Méltányos alkut mondtál? Odafenn nem hazudnak. Benne vagyok! De nem ezzel a rothadó testel.
- Mi van az enyémmel? - kérdezte Atoron. - Mostanában azt se tudom, hol áll a fejem.
- Oh, igen! Az jó lesz! - örvendezett a Gonosz. - Átmenetileg egy köztes dimenzióban tartózkodik, de megoldható a kicserélése.
- Akkor ezt el is intéztük - sóhajtott Zikras megkönnyebbülve. - Flamós vagyok, egy pizzát valaki?
- Jó ötlet! - helyeselt a Gonosz. - Fölfelé jövet láttam egy ilyen pizza nevű ételárust, az volt ráírva, hogy non-stop.
- Hozok pár szeletet! - tüsténkedett Grond.
Végre valami egyértelmű, és neki való feladat! Zikras kezébe nyomta Atoront, és szinte futva indult el az ételért.
A Gonosz föltápászkodott a tető széléről.
- Menjünk utána, kellemesebb helyen is ehetünk! - javasolta.
Egyetértésben ballagtak le a lépcsőn, végig az üvegfalú folyosókon az éttermi részig. Grond már tálcákkal megpakolva integetett feléjük. Zikras hangos gyomorkorgással vette el tőle az egyiket, mikor megakadt a szeme valami fehéren Grond hóna alatt.
- Mi van nálad? - kérdezte még mindig a pizza szeletekre koncentrálva.
- Csak megkértek, hogy fogjam, míg a gazdája visszajön a mosdóból. Valami könyv.
- Miféle könyv? Könyvekről most egy darabig hallani sem akarok! - rémüldözött Zikras.
- Mondom, hogy csak fogom egy kedves úrnak - mutatta fel Grond.
- Hoc Voluntariaus Angelis Mandatus** - olvasta hangosan Zikras a fényes feliratot. - Ez mit jelent?
- Hogy az egyensúly helyreállt - válaszolta a Gonosz kárörvendő mosollyal.

5
Te szavazatod: Nincs Átlag: 5 (2 szavazat)

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

szo, 2008-11-08 06:35 Eve Rigel

Eve Rigel képe

Az 5. feladat újabb novellája.
.
Jó mondatok:
” Avagy hogyanképpen tehetünk szert fertelmes hatalomra, a mi Setét Urunknak nagyobb dicsőségére, az mágiának romlásra es pusztulásra való használatának általa.”
„Király!” - gondolta hősünk, és nyomban megvette a könyvet.”

Hatásos a hirtelen stílusváltás a két mondatban.
.
” Ezen átesve a három rettenetes harcos bevonult főhadiszállásukra, és kibontotta a hozott chipset.”
Itt egy mondaton belül kifejező .
.
Kevés hibát találtam, azok is inkább stilisztikaiak, és a vége felé több betűhiba.
”- Úgy értem üdvözöllek, Keleti őrtorony hatalmas mágusa, a nagy Atoron!”
Nem kell a névelő a harmadik tagmondatban. (Ez vonatkozik a többi megszólításra is.)
Mi az a hattyúprém? :)
.
Összegzés:

Ultrabrutális leszek, és roppant őszinte.
A sztori jól indul, később kissé szétesik. A terjedelem túl nagy neki, lötyög benne: ez valójában egyetlen ötletre épül, és rövidebben nagyobbat szól. A stílus jó, de a vége felé, mintha untad volna. Bár a kiírásnak megfelel, de egy csomó lapos, elkoptatott poént zsúfoltál bele, a közepe táján szószátyárrá vált a szöveg. Felesleges nézőpontváltás (ha kimarad a stoppos jelenet, nem változik a sztori) Az elején nem egyértelmű a két könyvesbolt közötti különbség. Az olvasónak nem esik le, hogy mit jelent igazából a szállító tévedése.
Ekkora terjedelem már komolyabb (nem műfajilag) történetet igényel.
Úgy gondolom, a rövidebb terjedelmű művekben brillírozol igazán jól. :)

szo, 2008-11-08 09:43 Kentaur

Kentaur képe

Igen, szerintem is a rövidebb csattanós áll jól nekem. De eddig nem is igazán írtam hosszúakat, talán ebbe is bele kell jönni.
A végét azt talán inkább elkapkodtam, mert be akartam fejezni mielőtt új melóba állok, és nem lesz időm megírni...
Nem szoktam én az ilyen hosszúhoz, de annyi cselekményt csúfoltam bele, amit mind el kellett varrni, hogy még így is túllóg a kereten.
Örülök, hogy kevés a hiba, mert iszonyat sokat dolgoztam vele, viszont szomorú, hogy nem üt nagyot.

----------------------------------------------------------------

"Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

szo, 2008-11-08 21:30 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Nyugi, azért nem vészes, engem ez a mondat megvett kilóra:
"Atoron óvatosan kikászálódott anyukája hattyúprémes neglizséjéből, közben a sokkhatástól rezignáltan vette tudomásul, hogy nem is állt neki rosszul."
(48 és fél, maradhat? :) )
Tudom, hogy elfelejtettem kiírni, mik a szerintem problémás mondatok, de egyszer eljutok odáig is.
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

v, 2008-11-09 11:26 Kentaur

Kentaur képe

Maradhat, sőt, csapjon hozzá egy kis extra husit is. :-D
Az jó lesz, köszi!
Volt, akinek nagyon tetszett, kaptam jelképes 5 csillagot! :-)
----------------------------------------------------------------

"Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

h, 2008-11-10 12:10 Creideiki

Creideiki képe

Tetszik a felütés, olyan Rejtős egy kicsit.
A sztorit ismertük, nem változtattál rajta nagyokat.
A stílusod könnyen olvasható, és szórakoztató. Az ilyen mondatok tetszenek kifejezetten:
"- Mit szólna még egy lehetőséghez? - kérdezte Atoron bőszen lapozva önmagát."
"- Miért, ki az ördög lennék? - dohogott a könyv enyhén megzizegtetve lapjait."
Magát a szöveget böngészve semmilyen hibát nem láttam (én a központozás nagy-nagy mestere...), látszik, hogy sokat bíbelődtél vele.
Nekem bejött a vége is, de némi hiányérzetem van. Ez persze azért is lehet, hogy nem figyeltem eléggé olvasás közben. Mindenesetre, ami kicsit ködös volt: 1. Mi lett végülis Atoron testével? Maradt könyv? 2. Nem tudom miért, de ez az exhumálós dolog nálam kicsit kilóg ilyen hétköznapi nörd gyerekek "profiljából".
Bődületes jellemfejlődést sem kell várni, egy ilyen jellegű történetnél, az kicsit zavart azért, hogy a három srác elég hasonló jelleműnek jött le.
Összességében élvezettel olvastam és mivelszerintem jól írsz, szívesen olvasnék Tőled valami jó komoly történetet, a mostani scriptes tapasztalatokkal felvértezetten.

(Azt látom, azért nehezen szabadulsz a démonológia köréből...;) )

-
Frappáns de tömör aláírás helye.

h, 2008-11-10 19:14 Kentaur

Kentaur képe

Köszi, épp most írok egy "komolyat," amolyan lélektanisat, a magyar laptopos sámán ötlet nagyon megtetszett...
1:Atoron teste a Gonoszé lett, de ez benne is van, maga Atoron könyv maradt. 2:na igen, de jobb nem jutott eszembe, mégiscsak kell valahonnan egy test...

Igen, bár ebbe már volt egy csipet necromancia is, csipázom a misztikus témakört, pláne, hogy nem szégyellek ebből is viccet csinálni. (meg a gonoszból se, meg a halálból se...)
----------------------------------------------------------------

"Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

k, 2008-11-11 10:47 Sólyom László

Sólyom László képe

Hello! Este elolvastam a műved. Az eleje izgalmasan indult, a közepén kicsit elkalandoztam, de a végére ismét képben voltam. Nem sok extrát hordoz magával, amit leírtál a szinopszisban az itt is megvalósult, de semmi több. Voltak benne poénos mondatok, például a sátáncsecsemős rész nagyon bejött. Nekem eddig az első és második feladathoz tartozó írásod tetszett a legjobban.
Ehhez a művedhez is gratulálok! :D
_________________________________________
Minden célon túl ott vár a következő.

k, 2008-11-11 12:01 Creideiki

Creideiki képe

Ez egy érdekes dolog.
Mivel a fejlődés nem feltétlenül lineáris...
Lehet, hogy egy későbbi mű(vünk) kevesebb hibát rejt, és gördülékenyebb a stílusa,
de valahogy az összkép alapján kevésbé tetszik.
Az biztos, hogy az Erenikés műved tetszett nekem is a legjobban, valahogy a hangulata miatt, vagy nem tudom miért.
Holott ez a 3/5 sok szempontból jobb.
Fene érti ezt...
Lehet, hogy Evenek igaza van és a rövidebb dolgok jobban mennek Neked. (egyelőre!)
(Amúgy a sajátjaimmal is így vagyok olykor, bár az utolsó kettővel most elégedett vagyok.)
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

k, 2008-11-11 12:18 Sólyom László

Sólyom László képe

Nekem is az Erenikés tetszett a legjobban, valami nagyon megfogott benne, de amúgy amit a scripten kívül írsz azok is nagyon bejönnek. Főleg az a poénos zombis novella!
_________________________________________
Minden célon túl ott vár a következő.

k, 2008-11-11 15:08 Eve Rigel

Eve Rigel képe

Laciét is megpróbálom ma este vagy holnap délelőtt kitenni. Annyira be vagyok havazva, hogymost is a suliból írok lopva.
Egyébként, semmi idegeskedés! Az 5. feladat egyik célja, hogy felmérjük/felmérjétek, a rövidebb, vagy a hosszabb írás fekszik nektek jobban.
A végén meglesz az összesítés, meglepő eredmények születnek. :)

k, 2008-11-11 16:52 Creideiki

Creideiki képe

Van egy ilyen hosszabb tanmeneted is számunkra?;)
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

k, 2008-11-11 19:00 Eve Rigel

Eve Rigel képe

Van egy alternatív. :)
A 6. feladat érdekes lesz.

k, 2008-11-11 21:04 Creideiki

Creideiki képe

Francba, már alig várom...
Soha nem adom le elsőnek a novit, soha nem adom le elsőnek a novit, soha nem adom le elsőnek a novit...;)
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

sze, 2008-11-12 14:12 miyoku

miyoku képe

hát remélem, mert ez totál kifacsart, és összetört. de legalább kész! most írnék vmt csuklóból. :)
v egy tuti képről.
- . - . - . - . - . - . - . -
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

sze, 2008-11-12 09:34 miyoku

miyoku képe

"Az 5. feladat egyik célja, hogy felmérjük/felmérjétek, a rövidebb, vagy a hosszabb írás fekszik nektek jobban."

ezt megmondom feladat nélkül is; nekem a rövidebb. :lol:
- . - . - . - . - . - . - . -
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

k, 2008-11-11 19:14 Kentaur

Kentaur képe

Érdekes, hogy ezt a "semmi meglepő, mert az van benne, amit a szinopszisban leírtál" ezt olyan csalódottan mondjátok...

Hát nem ez lett volna az egyik lényeg? Hogy megtanuljunk előre tervezni, és valamennyire tartani magunkat hozzá? Legközelebb nem mondom el végét! :-P

Viszont nálam az is fejlődés, hogy egy ilyen hosszút egyáltalán be tudtam fejezni mintegy "egyhúzásra".
Kb vagy négy ötletem hever a fiókba nagyobb lélegzetű, amit a büdösbe nem fogok befejezni...
EK:izzad
Hát le is izzdtam vele, az tuti.

----------------------------------------------------------------

"Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

k, 2008-11-11 21:05 Creideiki

Creideiki képe

Én ezt semmiképp sem tartom negatívumnak, sőt...
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

k, 2008-11-11 21:26 Eve Rigel

Eve Rigel képe

Nem értem, mi a probléma...
Szépen megírtátok a meghatározott kereten belül, nagyjából hoztátok a szinopszist - Kentaurnak is csak a közepe csúszott szét kicsit, egyébként jó felépítésű a történet.
Szinopszis nélkül nem biztos, hogy így sikerült volna megírni. Nemcsak azért, mert nem lett volna mit követni, hanem mert nem foglalkoztatok volna ennyit vele.
Elárulom, a következő feladat rövidebb. Érdekes lesz megtapasztalni, milyen könnyedén kirázzátok majd a kisujjatokból, annak ellenére, hogy a kiírás azért megizzasztó. :D
EK: KOTON
(ejnye!)

sze, 2008-11-12 08:12 Josy

Josy képe

Hehe, én má' megint az könnyebbhez folyamodom... Utólag írok szinopszist az új műhöz :D

_________________________
Gondolkodom, tehát ráérek.

sze, 2008-11-12 14:03 Sólyom László

Sólyom László képe

Félre ne érts Kentaur, a novid nagyon jó lett, csak te a szinopszisodban hozzá tetted azt a mondatot,hogy: Ám a történetnek nincs még vége…
Tehát, ezért vártam még valamit.
_________________________________________
Minden célon túl ott vár a következő.

sze, 2008-11-12 19:21 Kentaur

Kentaur képe

Nem értettelek félre,meg tudom én, hogy ez most nem annyira nagyon jó(mint szokott amúgy lenni, ezt is lehet dícséretnek venni ám!)Akkor még nem tudtam mi lesz avége ennyire pontosan, de nincsen ugye tényleg vége, mert megszívták az önkéntes angyalsággal, azt hitték csórikák, hogy vége, és mehetnek vissza szürke kis életükbe... ;>
----------------------------------------------------------------

"Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

cs, 2008-11-13 15:54 Sólyom László

Sólyom László képe

:D
_________________________________________
Minden célon túl ott vár a következő.

p, 2008-11-14 14:00 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Szokásos: előbb hibalista, majd összességében vélemény.
*
22 145 leütés. Ejhaj.
„A második tévedés egy késésben lévő szállító volt, aki úgy döntött, hogy biztos a Varázslók Barlangja lesz a keresett bolt.” – felmerül a kérdés: miért is döntött úgy?
„valaki felfigyelt a cikkormányos kötetek” – cikormányos (ne higgy mindig a word helyesírási javaslatainak.)
„Ha bármi is sugárzott róla, az csak a vastagon felhordott hajzselé zsíros visszfénye lehetett, ám szakavatott szemmel szúrta ki a különlegességet ígérő, kopott bőrborítást.” – jáááj… Szegény hajzselé, szakavatott szemmel ki tud szúrni egy bőrborítást? (Alanyegyeztetési hiba.)
„a következő szöveg:”A Gonosz Szolgálatában” – lemaradt szóköz. Valamint miért van sortörés a „(Írta: Megveszekedett Al’Hazared)” után?
„Áron alul, mivel nem volt hozzá játékleírás” – Tessék? Játékleírás?! Egy könyvhöz? Jó, gondolom valami kalandjáték-könyvnek nézte (a későbbiek is erre utalnak), talán a bolt is olyan, hogy csak ilyeneket árul, ez azonban sehol nem volt megemlítve!
„hogy teljes harci díszben elvárja őket ma estére” – elvárja? Nem inkább várja?
„Keleti őrtorony hatalmas mágusa, a nagy Atoron!” – nem kell névelő. Következő megszólításnál sem.
„- Én is üdvözöllek, Délvidék rettegett seld vezére, a páratlan Zikras! - válaszolta Pit, alias Keleti őrtorony hatalmas mágusa, a nagy Atoron.
Na most a következő köszönésekbe teljesen belezavarodtam, nagyon nehéz volt azonosítani, ki kicsoda.
„- Szeva, Pit! - köszönt a baloldali csuklya.
A jobboldali csuklya erre oldalba bökte a baloldalit, majd krákogott egyet.” – itt például azt hittem, Pit a jobboldali csuklya, ez azonban a továbbiakban ellentmondásossá vált, és csak sokadik elolvasásra tisztult le a helyzet.
„a három rettenetes harcos bevonult főhadiszállásukra” – javaslok egy névelőt: a főhadiszállásukra, bár ez talán nem hiba.
„Grond volt a szerencsés, aki a legnagyobbat dobta” – hmm. Aki nem nagyon jártas a szerepjátékokban az itt furcsán nézhet, hogy mi van? Mit dobott? (Na jó, ez lehet csak kukacoskodás.)
„majd Atoron idézett, (160 erőpontosat,) Zikras pedig fölolvasta” – helyesen: „majd Atoron idézett (160 erőpontosat), Zikras pedig fölolvasta”
„Hatalmas villámlás lobbant megakasztva a felolvasást.” – vessző: „Hatalmas villámlás lobbant, [ily módon] megakasztva a felolvasást.”
„Végtelen másodperceket mért szívük őrült zakatolása. Nem történt semmi.” – vagy kezdd új sorba, vagy iktass be a „történt” elé egy „de” szócskát!
„habogta miközben megpróbált” – vessző.
„A választási lehetőségetek erőst korlátozott” – talán „erősen”.
„Mihez kezdünk srácok?” – megszólítás, vessző.
„A filmekben mindig egy kisbabába akar” – leszületni? Talán beleszületni.
„- Kivenné valaki a lábát a fülemből” – pardon, milyen lábat?
„Élvezettel hallgatta a fiúk ijedt kiáltását és fölcsillant a szeme” – vessző, különben felsorolás akarna lenni, úgy meg értelmetlen.
„Remélem nőnemű.” – hmm… Szerintem vessző kéne, emiatt: „Remélem [azt], [hogy] nőnemű.”
„Mikor vége lett Zikras kábán nézett körül” – vessző: „Mikor vége lett, [akkor] Zikras kábán nézett körül”
„Motorzúgás hallatszott, és a közeli bekötőúton feltűnt egy teherautó, a fiúk földre lapulva lestek ki a bokrok mögül” – hehe, lefogadom, hogy ez lett volna a kért isteni segítség, csak épp mivel nem látott senkit, azt hitte, hogy vakriadó. :D
„Mennyország Zrt. - Válasz imáira!” – hehh, hát nem eltalátam? :D
„Ez az srácok!” – megszólítás, vessző.
„Nem sokkal, csak úgy tízmilliárdszor nagyobbal” – van az több is. kvantum-fizikával elvileg kiszámolható. Na jó, a Gonosznak lehet, hogy könnyebb dolga lenne, mint egy kvantumfizikusnak. :P
„legalább a hangképző szervek, és az agy működnek.” – felsorolás, tehát nem kell vessző.
„Ahogy a városba értek rögtön faképnél hagyta” – vessző: „Ahogy a városba értek, [úgy] rögtön faképnél hagyta”
„Szabad kérdeznem iszonyatosságodat” – megszólításként használja, tehát illene nagybetűvel írni.
„és ahogy fölnézett a kölyköket pillantotta meg.” – vessző: „és ahogy fölnézett, [úgy] a kölyköket pillantotta meg.”
„A mennyek nevében ígérem” – hmm, talán célszerű lenne itt is nagybetűt használni.
„Eltanulhatnám, ezt a végtelen találékonyságot” – nem kell vessző.
*
Általános hibák:
Gyakorlatilag sehol nem használsz gondolatjelet! Minden „gondolatjeled” sima kötőjel.
Túl sok a komment. Sokszor ketten felváltva beszélgetnek (főhős+Gonosz), ekkor felesleges minden egyes mondatot kommentezni. Egy komment két infót hordoz: ki mondta, és hogyan mondta. Ha mind a kettő egyértelmű és könnyen kitalálható, a komment felesleges.
Vége felé sűrűsödnek a vesszőhibák.
*
Általánosságban a műről:
Jól eltalált a cím. Humoros, felkelti a figyelmet, és a novellát elolvasva értelmét nyeri. Remek!
Az novella eleje nagyon jó, remek felvezetés. Középtájt érdekes a fordulat, nem ilyesmire számítottam, kicsit stílusban talán el is üt a folytatása, túl éles váltás, A vége és az eleje a temetős rész miatt nehezen illeszkedik össze (bocs, egy matematikai kifejezés jutott eszembe: középen nem deriválható a függvény. :-) )
Nem világos, hogy akadtak a Gonosz nyomára a fiúk. Követték az égi jeleket? Meg kellett volna említeni, mondjuk hogy a Gonosz megkérdi, „hogy találtatok rám”.
A legvégén nem egészen értem, mire akartál célozni a másik könyvvel. Más srácok is eljátszották talán ugyanezt, csak a másik oldalon? Az oké, hogy z egyensúly helyreállt, de a mikéntje nem világos.
*Egy-két sablonos poéntól eltekintve nagyon ütős a humor-felhozatal. ;) Ehhez külön gratula!
Összességében kellemes, történet szempontjából talán nem tartalmaz sok újdonságot, de a remek poénok feldobják az egészet, kellemes olvasmánnyá alakítva a novellát.
*
Végül pedig kigyűjtöttem a kedvenc mondataimat, ezeknél muszáj volt hangosan nevetnem. :-)
„Az illető szerette azt hinni, hogy az sugárzik róla: ő egy Rejtélyes Alak. Így, nagybetűvel. Ezzel szemben csupán egy kissé különc, de amúgy teljességgel átlagos fiú volt. A lehető legkisebb betűvel.”
„Ezen átesve a három rettenetes harcos bevonult főhadiszállásukra, és kibontotta a hozott chipset.”
Az ilyen és hasonló narrátori kiszólások: „A három fiú… Elnézést, a három rettegett harcos” – nagyon feldobják a hangulatot!
„Lenne szíves visszamenni a könyvbe mielőtt anyukám hazaér?” – Váá, nagyon nagy…
„Egy dolog a Gonosz, aki a pokolra küldhet, és egy másik az anyád, aki elintézheti, hogy inkább ott akarj lenni.” - :-)
„- Tegyük le a könyvet - vetette föl Zikras.
Grond előhalászta, és óvatosan a földre fektette.
- Talán kicsit jobbra - hajolt át a válluk felett a Gonosz.” – Imádom az ilyesfajta poénokat. :D
„Bocs az alkuszegés miatt, rossz szokás.”
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

p, 2008-11-14 14:05 Sólyom László

Sólyom László képe

Tyű ha Norbi, megint kitettél magadért! Remélem az enyémet is ilyen alaposan áttanulod majd! :D
_________________________________________
Minden célon túl ott vár a következő.

p, 2008-11-14 14:07 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Úgy terveztem, hogy senkivel nem kivételezek. :)
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

p, 2008-11-14 16:54 Josy

Josy képe

(Muhahahahaaa! - ez amolyan kézdörzsölős, gonyosz nevetés, Norbi... :D )
_________________________
Gondolkodom, tehát ráérek.

p, 2008-11-14 19:39 Kentaur

Kentaur képe

Édes, egyetlen Norbink, a Hentes! :-)
Ezúttal úgy érzem, nem merültél el teljességgel a mű hangulatában, talán fáradt lehettél... jelzem, hol gondoltam ezt.

"Valamint miért van sortörés a „(Írta: Megveszekedett Al’Hazared)” után?"
Mert így ítéltem hangulatosnak, ugyanis a könyvből idézek, ott pedig az alcímet és a címet szokás külön szedni.

"Tessék? Játékleírás?! Egy könyvhöz? Jó, gondolom valami kalandjáték-könyvnek nézte (a későbbiek is erre utalnak), talán a bolt is olyan, hogy csak ilyeneket árul, ez azonban sehol nem volt megemlítve!"
Itt jeleznék pl, mert az egész hangulata, maguk a srácok, a téves bolt neve, és amúgy minden arra utal, hogy ez bizony egy szerepjáték könyv, amihez kapsz játékleírást. Szájbarágás lett volna elmagyarázni szerintem.

"Aki nem nagyon jártas a szerepjátékokban az itt furcsán nézhet, hogy mi van? Mit dobott? (Na jó, ez lehet csak kukacoskodás.)"
Előbbi fényében: igen az! :-P

„A választási lehetőségetek erőst korlátozott” – talán „erősen”.
Ez kérlek egy amolyan "régies" íz a beszédében, direkte van, mint ahogy most a direkt szót is direkt írtam direktének... Éreted, ugyi? :-)

"„- Kivenné valaki a lábát a fülemből” – pardon, milyen lábat?"
Mit is cipelnek éppen? Ha teszem azt egy asztalt cipelnek, és azt írom, hogy: levenné valaki a lapját a gerincemről?- feltételezem nem kell elmondanom, hogy az asztal lapjáról van szó... Az én mélyen tisztelt Olvasóm érti... még ha mondatszerkezetileg esetleg bele is lehet ebbe kötni talántán.
De az meg a kommentben lett volna hülyén kijőve, ha elmagyarázza, hogy a hulláét, amit éppen cipelünk. :-)

"Gyakorlatilag sehol nem használsz gondolatjelet! Minden „gondolatjeled” sima kötőjel."
Ezt már korábbi írásaimnál jeleztem többször, hogy a klaviatúrám egy életre kelt rémálom, és örökös gyűlöletben leledzik a gondolatjellel, nem szeretik egymást. :-(

"Nem világos, hogy akadtak a Gonosz nyomára a fiúk. Követték az égi jeleket? Meg kellett volna említeni, mondjuk hogy a Gonosz megkérdi, „hogy találtatok rám”."
Tisztelettel megint jeleznék... Ha a teherató a bazinagy felirattal, meg a hoszasan leírt égi jelek, a pislogó lámpák, amit követnek nem teszik egyértelművé, akkor úgy érzem, hogy a hiba az ön készülékében van. :-D

"A legvégén nem egészen értem, mire akartál célozni a másik könyvvel. Más srácok is eljátszották talán ugyanezt, csak a másik oldalon? Az oké, hogy z egyensúly helyreállt, de a mikéntje nem világos."
Tényleg nem világos, homályos: ez egy homályos "nincs ám még vége utalás", tudod, olyan, amin jobb esetben eltöprengsz.

"Végül pedig kigyűjtöttem a kedvenc mondataimat, ezeknél muszáj volt hangosan nevetnem."

Ezt külön köszönöm! Nagyon jól esett, hogy megemlíted őket!
Meg köszönöm az ezúttal is alpaos fáradozásodat is, amivel mindenképpen fejlődésemet segíted, a többi dologban igazad van.
Ki is fogom javítani, amint lesz rá egy kis időm.

----------------------------------------------------------------

"Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

p, 2008-11-14 20:58 Creideiki

Creideiki képe

Hagyd a srácot, reménytelen! Kicsit kocka.:D ;> A képregényekhez sem lő semmit. ;)
Viszont Rubik-kockás történetet ne nagyon irj neki. Megesz reggelire.
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

szo, 2008-11-15 11:57 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Ugyan, hát kocka vagyok én? :]
Bloody Dorának meg biológiával foglalkozó novellát ne írj, mert sejtjeire tépi. :)
Hmm, lehet, hogy kéne egy ilyen novella, hogy az a címe, hogy "Absztrakt", és utána csak üres oldalak következnek... Na, abba aztán senki nem tudna belekötni! :D
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

szo, 2008-11-15 19:35 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Kínos, de van. Szerény személyem követte el, annó. A címe egyébként "Gondolataim most". (Vagy Rejtő, Az ellopott futárban írta meg ezt, ott "A jog és az igazság története napjainktól születéséig, írta: Dr. Merivn" című könyv volt ilyen.)
Nem fogod elhinni, de én bele tudtam kötni. Még abba is. :)
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

szo, 2008-11-15 20:01 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Most hogy mondod, a Rejtős változatot ismertem. :) De az nem volt teljesen üres, volt olyan, hogy "A diktálásért a napi díjat átvettem..."
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

szo, 2008-11-15 20:04 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Na ja, de a könyv lényegében mégiscsak üres... (bár az igazség benne van).
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

szo, 2008-11-15 11:54 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Reagálnék a reagálásodra. :)
*
"Ez kérlek egy amolyan "régies" íz a beszédében, direkte van, mint ahogy most a direkt szót is direkt írtam direktének... Éreted, ugyi?" - No igen, csakhogy ez az egyetlen régies kifejezés, amit használ! (Amennyire én láttam.) Az összes többi részben normálisan beszél. Ha régies a szavajárása, akkor minden mondatában beszéljen régiesen! (Mint például a könyv maga. Tele van régies kifejezésekkel, szerinted abba miért nem kötöttem bele? :) ) Ezért nem illik ide ez a szóhasználat.
A lábas: "Az én mélyen tisztelt Olvasóm érti... még ha mondatszerkezetileg esetleg bele is lehet ebbe kötni talántán." - nekem azonnal leesett, hogy a hullalábról van szó, csupán mondatszerkezetileg kötöttem bele. :) Használsz egy birtokos esetet (valakinek a lába), ahol nem szerepel a birtokos, az előző mondatban sem. Na jó, ez tényleg kukacoskodás, de nálam pont az a cincálás, hogy mindenbe belekötök amibe egy kicsit is bele lehet kötni. ;) Te meg eldöntöd, hogy vagy igazam van, vagy nem, de mindenképpen elgondolkodsz rajta. Nekem meg pont ez a célom vele.
"De az meg a kommentben lett volna hülyén kijőve, ha elmagyarázza, hogy a hulláét, amit éppen cipelünk." - esetleg így: "- Kivenné valaki ennek az izének a lábát a fülemből?" - de ez csak szubjektív javaslat. Igazából itt tényleg csak kukacoskodtam.
"Ezt már korábbi írásaimnál jeleztem többször, hogy a klaviatúrám egy életre kelt rémálom, és örökös gyűlöletben leledzik a gondolatjellel, nem szeretik egymást." - ez egy kiadónál csak üres magyarázkodás lenne. Egyéni probléma, oldd meg. :) Na jó, egy kiadó valószínűleg megvonná a vállát, és a szerkesztő/tördelő reflexből javítaná. De akkor is jó lenne találni egy megoldást. Privátban majd megpróbálok segíteni.
"Nem világos, hogy akadtak a Gonosz nyomára a fiúk. Követték az égi jeleket?" - bocsánat, én fogalmaztam rosszul. Az Olvasó számára világos. A Gonosz viszont egyáltalán nem csodálkozik rajta, az Olvasó (ez esetben én) meg azon csodálkozik, hogy a Gonosz miért nem csodálkozik? Ok, talán tudta előre, nem az első eset, de jelezhetted volna ezt, pl hogy Gonosz megemlíti, hogy sejtettem, hogy még egymásba botlunk, vagy hasonló.
"Tényleg nem világos, homályos: ez egy homályos "nincs ám még vége utalás", tudod, olyan, amin jobb esetben eltöprengsz." - el is töprengtem, hogy a számtalan lehetséges magyarázat közül melyikre gondolhattál. Szeretem az utalásokat, de ha egyértelmű, mire lehet számítani a jövőben. Ez erősen szbjektív, így ez egy szubjektív vélemény volt csak, maradhat így is. (ELnézést, ha ez nem volt világos.)
"Ezt külön köszönöm! Nagyon jól esett, hogy megemlíted őket!" - maga a novella nagyon pozítívan ért, de ha csak kötözködök, azt gondolod, hogy nem tetszett. Pedig de, nagyon is. :) Még egyszer Gratula hozzá!
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

v, 2008-11-16 10:09 Kentaur

Kentaur képe

Na, az jó lenne, ha elmondanád, hogy varázsolhatok gondolatjelet, mert vagy kötőjelet kapok, vagy kötőjelet vesszővel, de gondoltjelet nem, akármivel nyomkodom. Max, ha ő úgy gondolja, akkor néhanap kapok egy kettőt ajándékba mintegy... :-) Szerintem egyszerűen el van szaródva a gomb, és klaviatúrát kéne cserélnem, az e betű is mindig beragad, verni kell, hogy kiadja.
Nem is tudom ezt a Gonoszos dolgot.. ő a Gonosz, tőle nem meglepő, meg ez amolyan abszurditás benne, mint a pizzás dolog, olyan rezignáltság... De ez persze lehet nem jön le.
Örülök, hogy tetszett, és tudom, hogy az én érdekem, hogy kötözködsz. Csak nem értettem, hogy mit nem értesz.

----------------------------------------------------------------

"Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

v, 2008-11-16 12:44 SirTelen

Gondolatjel varázslás Wordnél:
Beszúrás menüpontra kattintás.
A megjelenő menüsorban a Szimbólum... menüpontra kattintás.
A megjelenő ablak felső részén a Különleges karakterek fülre kattintás.
Az ezután megjelenő ablakban kiválasztani a Gondolatjel sort, hogy a sötét csík azon álljon.
Ezután rákattintani a Billentyűparancs... gombra alul.
Az ekkor megjelenő ablakban az Új billentyűparancs: alatti írható mezőbe kell kattintani, majd ezután azt a billentyűt megnyomni, amelyiket a Ctrl+- helyett akarod használni.
Pl.: F11,F9 stb. vagy bármi, ami nem olyanra van lefoglalva amit egyébként is használsz.
Kiírja, hogy eddig mi volt hozzárendelve. Ezt felülírja amikor rákattintasz a Hozzárendelés
gombra.
Ezután Bezárás , és máris arra a billentyűre írja ki a gondolatjelet.
Tádááá...

--------------------------------------------------------------
"hitehagyott a jó, s a rosszakat
a meggyőződés szenvedélye fűti..."

William Butler Yeats

v, 2008-11-16 12:47 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Hát, SirTelen megelőzött. :)
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

v, 2008-11-16 16:03 Kentaur

Kentaur képe

Köszönöm, kipróbáltam, sikeres!
:-)
EK:sipog
Van ilyen szó?!
----------------------------------------------------------------

"Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

v, 2008-12-07 19:29 Ameli Eftímea Paitha

Ameli Eftímea Paitha képe

Szia!

Tudom, már nagyon régen feltetted, mások már túl is vannak rajta ezerszer, de sajnos nekem csak most fért bele, hogy olvassam.
Nagyon jól indult, rettenetesen tetszett a stílus, amivel írtad. Meglepődtem egy kicsit, de aztán rájöttem így lett jó. AZ igaz, hogy nekem a két bolt egy kutya, de ezen túllépve semmi nem zavart.
A szekrényes jelenet nagyon bejött, jót nevettem. Ahogy a flegma Gonosz is, végre elütött a gyerekektől. Azt olvastam valakinél, hogy a hátom gyerek nem sokban különbözött. Igaz Atoront mohó volt, hisz csak azért is felolvasott, és hullát lopott, de valahogy a többiben egyformák voltak, vagy nagyon hasonlítottak egymásra. Ezzen szemben a Gonosz jó lett, tetszett a Belzebubos rész is (van egy medvém, Belzebub a neve, ő jutott eszembe. Kissé nevetséges volt :D ).
Van egy rész, amikor Atoront a könyvbe kerül, amikor az eddigi nézőpontot lepasszolod a másik srácnak. Ezt értem, miért teszed, de akkor miért nem ő lett az eredeti nézőpont. Nem kellett volna a váltás, és mivel a három fiú mindig együt volt, nem is lett volna fontos. Oké, a könyvet Atoront veszi, de csak egy névmódosítás, és kész.
A vége nekem sem esett le, hogy a fiú most a könyvben marad vagy sem. Viszont ha ténygel nem jut onnan ki felmerül egy kérdés. Nem fogja keresni senki? Vannak szülei, akiknek hiányozni fog a fiúk. Vagy csak a barátok egyszerűen közlik velük, hogy ő lett a könyv?
Ez már nem tartozik a történethez, csak eszembe jutott.
Minden esetre nekem tetszett, olvastatta magát, és a poénok is jól illettek. Sztem.
Köszi, hogy nem tetted szóvá, hogy eddig nem olvastam.
*-*-*-*-*
ÁlomÁlmodó
http://www.youtube.com/watch?v=TB16jyHX2N4&feature=related

h, 2008-12-08 10:00 Kentaur

Kentaur képe

Szia!

Látszik a vége nem sikerült olyan jól, különben figyelmesebben olvastad volna. Benne van, hogy a Gonosz a végén lecseréli a lopott testet Atoronéra, aki a könyvben marad... :roll:
(és akkor ugye nem tűnik fel senkinek)
A váltással talán igazad lenne, de végül is nem E/1-ben írtam, csupán a narrátor "kamerája" átsiklik másra, ahogy utána a Gonoszt mutatja.
Örülök, hogy azért valamennyire tetszett. :-) Meg hogy szántál azért rá időt, lényeg, hogy el lett olvasva.
----------------------------------------------------------------

"Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

h, 2008-12-08 17:21 Ameli Eftímea Paitha

Ameli Eftímea Paitha képe

Ne bomolj, nem valamennyire tetszett, hanem nagyon. Nincs okod panaszra. Ídőt pedig szánok mindre, csak érjek a végükre :-)
*-*-*-*-*
ÁlomÁlmodó
http://www.youtube.com/watch?v=TB16jyHX2N4&feature=related

szo, 2008-12-13 08:33 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Nekem nagyon bejött ez a novi, olyan kicsit Terry Pratchettes, meg a narraátor önmagát
kiigazgató stílusa miatt a Gyalog-galoppra is hajaz picit - mindenesetre jól szórakoztam,
ezért kapsz egy ötöst, de pár apró hibára azért ráakadtam:
"miután a cím nem mondott neki sokat, belelapozott. Egy röpke pillanatig úgy tűnt neki
- neki, neki szóismétlés
"Most pedig olvasd fel a hatszázhatvanhatodik lapon lévő szöveget
- hatszázhatvanhat lap, az ezerkétszáz oldal, mivel egy lap mindkét oldalára szoktak
szöveget nyomni, persze hihető, hogy egy bazi vastag könyvről van szó, de biztos,
hogy nem hatszázhatvanhatodik oldalt akartál mondani?
"már olvasta is hangosan a szöveget, észre se véve, hogy már nem éri
- gondolom, hogy már nem érti
"egyensúlyát vesztve egy kukának borultborult
- egyik borult mehet a levesbe
Hát, ennyi - igazán nem vészes egy ilyen hosszú műnél, ami ismétlen: nagyon tetszett,
és részemről kiérdemelte az ötöst...

v, 2008-12-14 12:07 Kentaur

Kentaur képe

Köszönöm szépen!
A hibákat a többivel együtt javítani fogom, amint nem pályázatokkal lesz tele a fejem, és el bírom magam szakítani a szövegszerkesztőtől. :-)
----------------------------------------------------------------

"Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

v, 2008-12-14 12:23 Creideiki

Creideiki képe

Semmi másnaposság? ;)
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

v, 2008-12-14 12:56 Kentaur

Kentaur képe

Ahh, dehogy, csak a fejem fáj kicsit, de szerintem inkább az időjárástól. Nem ittam én annyit, hogy kiüssön, három sör, egy kis pálinka, meg két pohár pezsgő még nem fektet ki.

----------------------------------------------------------------

"Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

h, 2008-12-15 10:39 miyoku

miyoku képe

na, veled tudtam ma le a scriptes normát: minden napra egy s. írás.
tetszett! néhány poén kissé fárasztó, de találtam jó kis mondatokat is. :)
- . - . - . - . - . - . - . -
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

h, 2008-12-15 10:41 Creideiki

Creideiki képe

Helyes-helyes. (
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

sze, 2008-12-17 21:36 Alexei B Fargas

Hali!
Tetszett, kimondottan tetszett! Sok találó ötlet, csavar és humor jelelmzi, ami kellemes kikapcsolódást nyújtott, köszönöm!
A karakterek hihetően "geek"-ek, jók lettek, néhol meg is nevettettek.
Ami nem tetszett, azt pár vadmetszéssel el lehetett volna intézni. Ilyen pl. a félmondatok, ahol a mesélő gyk. "behajol" a történetbe. Pl: "- Ezt skubizzátok! - tette eléjük a könyvet Keleti őrtorony… Ah, hagyjuk! Szóval tette eléjük a könyvet Atoron." A mesélő is személyiséget és karaktert kap ezzel, ami zavaró, hiszen előtte ilyesmiről nem volt szó. A későbbiekben is csak egyszer ragadtatta el magát annyira, hogy a mesélésen és az ítéletmondáson túl "megmozduljon" vagy "horkantson", ki lehett volna hagyni ezeket.
Van pár felesleges komment, főleg az elején.
A cím sem az igazi.
Vannak benne túl hirtelen cselekmény/viselkedésnorma-váltások. Egyik pillanatban még ártatlan, töketlen sutyerákokról van szó, a másikban már hullarablókról. Ezt a típusú "kalandvágyat" a korábbi kommentek és jellemzők alapján nem feltételezhetjük róluk, személyiségük hitele sérül! Kicsit jobban kellett volna megágyazni a váltásnak.
Hasonló a gondom a végével is. Egy-egy félmondat jót tett volna az egész történet során, ami erre a végkifejletre mutat (pl. a Gonosz gyomra megkordul pipázás közben).
A közepe leül, kevesebb lesz a humor, itt nem eléggé egyenletes a stílus.

Mi szerepe van az angyali segítség kérésének? Annélkül nem találták volna meg a Gonoszt? Egyáltalán, hogy találták meg?
A vége az egyensúlyól frappáns és tetszetős!

Azt hittem az lesz a csattanó, hogy a Gonosz minden erejét elveszti, mert akkora meló itt élni...Egy vizsgaidőszakba bele is döglene! :-D
Nálam 4,5 csillagot ér, de felfelé kerekítek. :-)

cs, 2008-12-18 10:00 Kentaur

Kentaur képe

Köszi a véleményt, szerintem is igazad van... bár...
Más is mondta, hogy nem érti, hogy akadtak a Gonosz nyomára, én meg nem tudom, hogy írhattam volna le világosabban, hogy felülről segítették őket, és a lámpák jeleit követték.
A másik ami másnak meg nagyon tetszett a narrátori kiszólások. Ez talán izlés kérdése, én plusz poénforrásnak vettem, a Pindur Pandurban is tök jól jön ki. :-)
A cím is talán izlés dolga, ez is többeknek kifejezetten tetszett.
A többit azt tényleg elszúrtam, de örülök, ha a hangulata kárpótolt a kezdő hibákért.

----------------------------------------------------------------

"Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

cs, 2008-12-18 10:11 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Én vagyok az, akinek konkrétan bejött a narrátor ökörködése ( ha én ilyet próbálok, Dóra
rögtön lehord, hogy ne kedélyeskedjek ), és szerintem a cím is frankó,
mert elég figyelemfelkeltő, és ez a sztori elég mókás és szórakoztató ahhoz, hogy
ne kelljen rajta apróságokat számon kérni.

cs, 2008-12-18 16:07 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Azért, mert nem csinálod jól... :P (abban a közegben nem áll jól az ökörködés... de az angyalosnál nem hordtalak le, hogy ne kedélyeskedj, sőt, a szőkésnél sem stb.)
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

cs, 2008-12-18 16:12 Maggoth

Maggoth képe

- Maggoth
Melyik angyalosról beszélünk? Az elsőnél igenis leszúrtál, a Mickeyvel közösnél meg
csak azért nem, mert ott nem én csináltam - a szőkésnél elismerem...
Különben is, hogy kell jól kedélyeskedni?

cs, 2008-12-18 12:06 Ndy

Ndy képe

Az igazság az, hogy nekem bejött ez a novella a nyilvánvaló hibák ellenére is. Szerintem rosszabb lett volna, ha feszesebb a történetvezetés a humor rovására. Sokat gondolkoztam rajta: sajnos a vicceskedés műfaját tekintve csapongó. :) Pratchettnél ez azért nem okoz gondot, mert - általában - hosszabbak a történetek. (Volt is némi áthallás, de ez csak jó, amíg le nem írod, hogy az autómagnóban minden kazetta Queen összessé változik :D ) Lehet, hogy itt is jobb lett volna hosszabban írni - tudom, a korlát -, és akkor eltűnnek a részek közti aránytalanságok. Van, akinek ez "a középméret nem áll jól". Kéne egy legalább 50K-s sztorival próbálkoznod -, amit be is fejezel. Akkor az is kiderülne, hogy képes vagy-e szerkeszteni.
A sztori lehetne jobb is, legközelebb szerintem kicsit gondolkodj el azon is. Ja, ezt javítsd ki, mert hetek óta idegesít: "Muszáj lesz kertíni neki valami testet!."
Egy nehéz nap után, mindenesetre nagyon jól esett ez a kis írás.
EK: DIDI. Nem tudom nem észrevenni, hogy néha egy követ fújtok EK-val.

cs, 2008-12-18 14:21 Kentaur

Kentaur képe

Köszi szépen!
Nekem olyan érzésem volt ezzel a karakterhatárral, hogy olyan, mint pontos adagot főzni: tuti, hogy vagy kicsit több lesz, vagy kevesebb és a több még mindig jobb.
De igazán jó akkor lesz a kaja, ha bele a bográcsba minden jót, aztán hajrá. :-)
No igen, lehet, érdemes lenne megpróbálnom egy igazán hosszút.
Pratchett etalon! :-D
Gondoltam majd összegyűjtöm a hibákat és javítom egybe, ha lesz egy csöpp időm, de a kedvedért akkor ezt javítom most.
Nehogy itten a hajadat kitépd, mert nézni se bírod!
----------------------------------------------------------------

"Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

cs, 2008-12-18 14:29 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

"De igazán jó akkor lesz a kaja, ha bele a bográcsba minden jót, aztán hajrá."
Ne! Azt inkább ne. Kajában se, de novellában főleg ne!
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

cs, 2008-12-18 14:35 Kentaur

Kentaur képe

Norbi, te egy droid vagy, rájöttem! :-D
----------------------------------------------------------------

"Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

cs, 2008-12-18 14:42 Hantos Norbert

Hantos Norbert képe

Ne-ne-ne-nem vagyok robot... :D
Kezdünk offolni, mindjárt jön Eve, és jól szétzavar minket. Téged is, meg engem is. :)
___________

"Felülhetsz egy sárkány hátára, de ő dönti el, mikor és hogyan szállsz le róla."

cs, 2008-12-18 16:10 Eve Rigel

Eve Rigel képe

Hát, ja. 8)

cs, 2008-12-18 14:38 miyoku

miyoku képe

kajába simán! gyakorló szakács vagyok, naponta főzők, a legjobb kaják ösztönből születnek.
- . - . - . - . - . - . - . -
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

cs, 2008-12-18 14:43 Creideiki

Creideiki képe

az ösztönök jók.
-----------------------------------------------------------------
http://creideiki.sfblogs.net

cs, 2008-12-18 14:42 Ndy

Ndy képe

Van ám a spontaneitásnak értelme és haszna, csak fel kell készülni az utólagos szerkesztésre, vagy arra, hogy esetleg nem lehet felhasználni a csinálmányt :D
Most már megőrülök, ha nem ehetek egy pizzát. :)

cs, 2008-12-18 14:43 Creideiki

Creideiki képe

Épp lepényt eszek...
-----------------------------------------------------------------
http://creideiki.sfblogs.net

cs, 2008-12-18 14:50 Kentaur

Kentaur képe

Óvatosan Ndy, a multkor is hogy jártam:
pizzát zabáltam a barátaimmal, és arról dumáltunk, ha minden idióta idézgetés sikerülne, amit tinik csinálnak éjfélkor a hálótermekben, akkor csóri Gonosz mit szólna. Szegénynek még pizzát se adnak, hanem folyton hülye áldozati bakokkal zaklatját: A pokol szerelmére, már MEGINT kecske?!
Kicsit nem figyelsz oda, aztán kész az idióta novella, az apokalipszisről már nem is beszélve... :roll:
----------------------------------------------------------------

"Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

cs, 2008-12-18 14:58 Ndy

Ndy képe

Az apokalipszis már le van vajazva: jelenleg a pizza okoz problémát. :D