Az expedíció

Oorgh a három fényórányira tündöklő sárgásfehér csillagot nézte és közben azon töprengett, hogy mitől olyan különleges úticéljuk. A galaxisban milliószámra rajzottak a hasonló csillagok és ebből a távolságból a körülötte keringő nyolc bolygó sem mutatott semmi olyan furcsaságot, ami indokolta volna a Szövetség immár 500 millió éve fennálló tiltását. Mégis volt valami az egyik belső planétán, ami miatt a Galaxis tizennégy értelmes faja előtt a rendszer zárva volt.

Oorgh tudta, hogy óriási megtiszteltetésben részesültek azzal, hogy őket küldték ide az 500 évente esedékes információ gyűjtő akcióra. A csillagrendszer kapuit ilyenkor megnyitották és a kiválasztott kevesek beléphettek belsőbb vidékeire. A korábbi expedíció pontosan fél évezrede érkezett meg és eleinte ígéretes hírekkel szolgált a harmadik bolygóról. Azonban történt valami, ami miatt anyahajójuk működésképtelenné vált és hamarosan a jeladásaik is elhallgattak. Mindez azt jelentette, hogy hajótöröttek lettek a Tiltott Rendszerben: az 500 éves szabályt senki nem szeghette meg és ezért mentőhajókat sem küldhettek értük. A szabályt – akárcsak a rendszert védő nagyhatalmú autonóm gépeket – még az Elsők hozták és se Oorgh népe, se más nem akart ezzel dacolni. - Ha végeztünk a harmadik bolygón, majd megkeressük a szerencsétlenül járt hajót és a legénység emlékeit visszavisszük saját csillagaink közé - gondolta Oorgh. - De előbb a feladat, amiért idáig utaztunk.

A harmadik bolygó gyönyörű volt. Ebből a magasságból már kivehetőek voltak az egész világot beborító hatalmas kék óceán ölelte kisebb-nagyobb szigetek. Összterületük vetekedett a nagy sarki szárazulattal és az átellenes félgömb mérsékelt zónájában terpeszkedő két kisebb kontinensével. A hajó felől szemlélve épp akkor kelt fel a bolygó mögött ezüstös színű holdja, csupasz felszíne éles kontrasztot alkotott az alattuk keringő világ derengő atmoszférájával. Az egész Galaxisban csak egy maroknyi ehhez hasonló planéta volt, az értelmes lények trilliói jórészt terraformált bolygókon éltek.
- Valami nincs rendben Oorgh! – Nnamuh volt a társa és a két személyes expedíció tudományos vezetője.
- Adatbázisunk szerint a felszín harminc százaléka szárazföld. Saját méréseim viszont kevesebb, mint húsz százalékot mutatnak. Emellett a jégsapkák teljesen hiányoznak… De van más is: egy jel kivételével a teljes kommunikációs spektrumban csend honol.
- Honnan jön a jel?
- A sarki kontinens irányából.
- Tehát az Elsők bázisa a felszínre került – sóhajtotta Oorgh... – Nos rendben. Leszállunk a jel forrásához. Ezen a bolygón jelen pillanatban minden más már érdektelen számunkra.

A bázis meglepően kicsi volt. Nnamuh csodálkozva jegyezte meg, hogy az Elsők - akiknek monumentális alkotásait a Galaxis minden szegletében fel lehet lelni - ilyen kis léptékben is tudtak építkezni. Az egyetlen bejárat persze így is sokszorosan túlméretezett volt a Tizennegyedik fajból származó Oorgh és Nnamuh számára.
Odabent hosszúkás csarnok fogadta őket. Tőlük jobbra, egyetlen hosszú sorban, megvilágított sztázis fülkék álltak, bennük az örökkévalóságnak megőrzött különféle lények függtek. Lények, akikhez hasonlót még egyikük sem látott soha. Balkéz felől, egy sokkal rövidebb sorban ugyanilyen fülkék sorakoztak, de ezek szellősebben álltak és pontosan tizennégy volt belőlük. Ezekben már sokkal ismerősebb formákat láttak, de nem volt idejük jobban szemügyre venni őket, mert a fülkék mögötti félhomályban megmozdult egy árnyék és egy hatalmas, lenyűgöző teremtmény bontakozott ki előttük.
- Egy Első! – Oorgh önkéntelenül felkiáltott, ahogy felismerte a legősibb űrjáró civilizáció húsz méteres szárnyas gyíkra hasonlító képviselőjét.
- Így van kedves Tizennegyedik. Bizony rég volt, hogy utoljára találkoztam valakivel a fajtádból. Hadd üdvözöljelek benneteket az Értelem Csarnokában. Bizonyára nem kérdések nélkül érkeztetek.
- Nos, valóban nem. – Oorgh gyorsan visszanyerte önuralmát. – A Szövetség soros ötszáz éves feltáró útjának vagyok a vezetője. A bolygón élő ígéretes faj megfigyelése a feladatunk. Illetve lett volna a feladatunk. Tudtunkra adták, hogy az egyik sarki jégtakaró alatt egy Első bázis van. Amennyiben jeleket fognánk erről a bázisról, akkor haladéktalanul le kell szállnunk és eredeti küldetésünket meg kell szakítanunk. Azt is közölték, hogy ez a lehetőség felettébb valószínűtlen. Most mégis itt vagyunk.
- Igen, itt vagytok, mert a dolgok nagyon rosszul alakultak az elmúlt pár száz évben - szólt az Első, majd inkább magához beszélve folytatta: - Bár közbe léphettünk volna...
- Mi ez a hely, Első? – Nnamuh, akiben felülkerekedett a tudós, nem figyelt fel az Első különös hanghordozására és már javában a legközelebbi sztáziskamrát vizsgálta.
- Ez itt, ez…ez egy Második? – Az átlátszó fülkében karcsú lény lebegett. Akárcsak Oorghnak és Nnamuhnak, neki is két-két lába és karja volt, de sokkal magasabb volt náluk és széles vállai fölött egy pár fehér tollas szárny emelkedett. Teste körül jól látható aura derengett, mintha a lény maga lett volna az őt beborító aranyszínű fény forrása. Soha senki nem látott még Másodikat, csak az Elsők elbeszéléseiből ismerték őket és legendás fajukat, mely még az idők hajnalán megtalálta az energia alapú létezés kulcsát s nem sokkal később levetette anyagi valóját.
- Igen. Ő egy Második. A következő fülkében pedig egy Harmadikat őrzünk. Sok millió évvel azelőtt pusztultak ki, hogy a ti fajotok kifejlődött volna. Egy idő után elfogyott előlük a cél és dekadenciába zuhantak, majd visszafejlődtek. A többieket valószínűleg ismeritek. Itt, ebben a tizennégy tartályban van egy-egy példány az összes űrutazó fajból; az Elsőket pedig én magam képviselem. A saját sztázismezőm automatikusan kikapcsol, ha a bázis felszínre kerül, ezért beszélgethetek most veletek. Én felügyelem ezt a helyet, amit Értelem Csarnokának hívunk.
- És a másik sor? Ők kik vagy mik?
- Ők szintén elértek az értelem fényéig, de soha nem jutottak ki a világűrbe. Tudnotok kell, hogy a bolygó nem mindig vendégmarasztaló hely. Pár százezer évente komoly eljegesedések és felmelegedések váltják egymást. A két szélsőséges állapotban csak egy társadalmilag és technológiailag egyaránt fejlett civilizáció tud életben maradni. Ők itt túl lassan fejlődtek, vagy túl gyorsan tört rájuk a soron következő jégkorszak. A menetrendszerű glaciálisok és felmelegedések elsöpörték őket. De itt, ebben a csarnokban ők sincsenek elfeledve. Az Értelem ritka kincs a világegyetemben, de még annál is ritkább, mint ahogy ti gondoljátok.
- Ezt hogy érted, Első? – Nnamuh sejtette, hogy most valami olyasmit fog hallani, amit kevesen tudtak a Galaxisban.
- Feltűnt már neked, hogy minden értelmes faj nagyon hasonló körülmények között érzi magát a legjobban? Hogy mindegyik az oxigén, nitrogén és egyéb gázok ugyanolyan arányú keverékét lélegzi be? Hogy mindnek egyazon gyökerű a DNS-e? Sokan elméláztak már ezen, s azon is, hogy az ismert űrutazó fajok, bár nagyban különböznek egymástól, az élet biztosította végtelen variációk helyett mégis oly sokban hasonlítanak egymásra.
Oorgh tudta, értette, csak hinni nem akarta:
- Azt akarod mondani, hogy mind…mindannyian itt fejlődtünk ki? Mindannyian innen származunk, erről a bolygóról?
- Így van. Mi voltunk az Elsők és mi vagyunk, akik még emlékezünk az eredetre. Ez a planéta periódikusan eljegesedik majd felmelegszik. A kettő közötti átmeneti időszakban olykor szárba szökik az Értelem. Csak azok a fajok lehetnek hosszú életűek, akik időben rálelnek az űrutazás útjára és kirajzanak a galaxisba. Ott aztán élettelen világokat tesznek lakhatóvá és szép lassan elfelejtik, hogy honnan is származtak. Így tettek a ti őseitek is. Persze néhányan mindig hátra maradnak és ők előbb-utóbb kihalnak, visszafejlődnek, esetleg idővel követik testvéreiket. Én pedig megőrzök egyet a hátramaradókból…

Nnamuh ekkor már az utolsó előtti fülkével szemben állt és ismerős lényt látott odabent: Saját fajtájának egy képviselőjét. Alacsony kis lény, satnya törzs, vékony végtagok, szürkésfehér bőr, a testhez képest nagyméretű fej. Keskeny szája, orra alig látszott, hatalmas fekete szemeiben önmagát látta visszatükröződni. Egy darabig tisztelettel nézte néhai ősét, majd az utolsó sztázisfülkére pillantott:
- És ő? Ezt a fajt nem ismerem.
- Ők a legfiatalabb űrutazó faj. Ők a Tizenötödikek. Miattuk jöttetek.
- Én azt hittem, hogy mi vagyunk a legfiatalabb űrutazó faj - Most már Oorgh is ott állt az utolsó tartálynál és valami megmagyarázhatatlan szomorúsággal szemlélte a benne lebegő magas lényt, mely nagyon hasonlított a Másodikra, csak nem voltak szárnyai és valamivel robusztusabb volt.
- Tulajdonképpen ismét ti vagytok azok. A Tizenötödikek, bár már elkezdték felfedezni a világűrt, sok szempontból még gyermekek voltak…
- Voltak?
- Igen. Megfontolatlanul, szinte csodálatra méltó leleménnyel mérgezték a bolygót, mire az ellenük fordult. Sok száz fajt sodortak a kihalás szélére, ezzel felborították az élővilág természetes egyensúlyát. A légkörbe pumpált vegyületeik pár évtized alatt destabilizálták a bolygó hőháztartását, a tengeri áramlatok leálltak, miközben a jégsapkák olvadni kezdtek. A rohamosan csökkenő szárazföldön pedig egyre zordabb időjárási viszonyok lettek mindennaposak. Amikor észhez tértek, már túl késő volt…A társadalmuk, a gazdaságuk összeomlott. Százmilliók haltak éhen és a körülmények tovább romlottak. Azokban az utolsó napokban mégis majdnem győzni tudtak az elemek és a káosz felett és kiérdemelték, hogy itt lehessenek...De végül mégis elbuktak.
- Milyen mélységesen szomorú vég egy értelmes fajnak – törte meg a beállt csendet Oorgh nagy sokára. – Kik voltak ők? Hogyan nevezték magukat?
- Embereknek hívták magukat.
Oorgh még egyszer rápillantott az idegen arcra. Nézte a szokatlan, apró szemeket, a nagy orrot, a különös szőrzetet a fejtetőn. Bár nem ismerhette arckifejezéseiket, gesztusaikat, most még is úgy érezte, hogy a lény – az ember – a büszkeség és a szégyen lehetetlen keverékével tekint rá a tartályból. Belenézett ezekbe a furcsa, mégis ismerős szemekbe és csak annyit mondott még utoljára:
- Nyugodj hát békében, Ember!

4.75
Te szavazatod: Nincs Átlag: 4.8 (8 szavazat)

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

k, 2008-04-22 21:05 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Úgy kezdtem, hogy ki akartam listázni a hibákat (jórészt vesszők), de azt hagyom másra. Valamit azért még megjegyzek:
"Milyen mélységesen szomorú vég egy értelmes fajnak. – törte meg a beállt csendet" - Ilyenkor nem kell pont. Hiszen egy mondat.
A vége... jó. "Nem hittem volna, hogy egy sci-fi meg tud hatni" - ezt suttogtam, mikor rákattintottam az elfogadás gombra. Valóban, nem hittem volna. Főleg nem úgy, hogy az elején húztam a számat meg vesszőhibás próbálkozásnak könyveltem el az egészet. És mégis... nem hittem volna. Komolyan.
(EK: sokk. Még nem, de közelít.)
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

k, 2008-04-22 21:32 Creideiki

Creideiki képe

Ööö...akkor ez most jó?:)

1. Vesszőhibákat megnéztem, hát találtam párat...:( Holnap szépen kijavítgatom, immár éberen...
A másik dolog is típushiba, az előző történetnél is jelezték...Na mindegy azért valahogy csak levetkőzöm, idővel...
2. EK - ??
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

sze, 2008-04-23 08:03 Blade

Blade képe

Aki mégegyszer leírja, mi az EK-ja, letiltom egy hétre. :P

---- ----
So dark the con of man - Mily' sötét az emberi ármány.
----
"Mert zseni csak egy volt, mégpedig Neumann János. Mi, többiek tehetségesek voltunk, de nem voltunk zsenik..." - Wigner Jenő, Nobel díjas fizikus
---- ----

sze, 2008-04-23 08:24 Creideiki

Creideiki képe

Hahh, akkor már sosem tudom meg mi az az EK?

-__---___----____-----_____------______
Frappáns de tömör aláírás helye.

sze, 2008-04-23 08:33 miyoku

miyoku képe

ek = ellenőrzőkód
77777777777777777777777777777
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

sze, 2008-04-23 06:07 hazmat

hazmat képe

A végére jól kialakul a történet. ;)
A befejezést még csak nem is sajdítottam, ami egyben szomorú volt és megindító. :~
Azt hiszem ezt a véget fajunknak, mindenképpen el kellene kerülnie. Csak az a baj, hogy önpusztítófajta vagyunk. ;<

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

"Nem kell megértenünk a világot; elég, ha eligazodunk benne." - Albert Einstein

sze, 2008-04-23 08:04 miyoku

miyoku képe

gyönyörű!!! nagyon tetszett, ez a mondat különösen "Ők szintén elértek az értelem fényéig, de soha nem jutottak ki a világűrbe. ".
a vesszőhibákat nem én fogom kigyűjteni, ahhoz béna vagyok, viszont kapsz egy ötöst. ez a legjobb írás amit az utóbbi két (?) hétben itt olvastam, gratulálok!
::::::::::::::::::::::::::::::::::
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

sze, 2008-04-23 08:39 Creideiki

Creideiki képe

Köszönöm a dícsérő szavakat! Már elhatároztam egyébként, hogy átírom az elejét, az kevésbé tetszik, de jól esik, hogy amit én is jónak éreztem, az Neked is tetszett!

Vesszőhibákkal amúgy reménytelen vagyok...erre ki kell találnom valamit...:)

--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__--__
Frappáns de tömör aláírás helye.

sze, 2008-04-23 08:47 miyoku

miyoku képe

nehogy átírd!!!! v itt ne javíts bele, úgy jó ahogy van.
hát igen, a vessző, nem vessző kérdés nyomasztó. :)
:::::::::::::::::::::::::::::::::
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

sze, 2008-04-23 09:03 hazmat

hazmat képe

Ez a novella engem is nagyon megfogott. Csillagoztam is. :)
A vesszőhibákat próbáld kijavítani, nézesd át egy ismerősöddel, aki vágja az ilyesmit. ;)
Akkor talán bronztollra jelölnek, mert én ezt az írást jelölném...

°°°°°°°°°°°°°°°°

"Nem kell megértenünk a világot; elég, ha eligazodunk benne." - Albert Einstein

sze, 2008-04-23 09:52 miyoku

miyoku képe

tényleg, h működik a bronztoll? a szerkesztők ajánlják egymásnak a művet? mi nem hívhatjuk fel rá a figyelmet, v h van ez?
//////////////////////////////////
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

sze, 2008-04-23 09:54 Blade

Blade képe

Olvasd el ott fent :P

Miért írsz mindenféle karaktereket az aláírásod fölé? Magát az aláírást módosítsd az adataidnál, és akkor nem kell mindenféle krikszkrakszokat beszúrogatni.

---- ----
So dark the con of man - Mily' sötét az emberi ármány.
----
"Mert zseni csak egy volt, mégpedig Neumann János. Mi, többiek tehetségesek voltunk, de nem voltunk zsenik..." - Wigner Jenő, Nobel díjas fizikus
---- ----

sze, 2008-04-23 09:58 miyoku

miyoku képe

nekem ez így tetszik. :)
:::::::::::::::::::::::::::::::
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

sze, 2008-04-23 11:17 Blade

Blade képe

Ezesetben: oppardon :)

---- ----
So dark the con of man - Mily' sötét az emberi ármány.
----
"Mert zseni csak egy volt, mégpedig Neumann János. Mi, többiek tehetségesek voltunk, de nem voltunk zsenik..." - Wigner Jenő, Nobel díjas fizikus
---- ----

sze, 2008-04-23 10:26 Creideiki

Creideiki képe

Én elolvastam az imént. Megtisztelő lenne, de már lecsúsztam róla... ;) Mindenesetre örülök a kellemes észrevételeiteknek...
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

sze, 2008-04-23 09:38 miyoku

miyoku képe

ja és kérdezted (te kérdezted?), h fejleszthető-e a dolog. hát zongorázni lehetne a különbséget a másik storyd, meg eközött.
oioioioioioioioioioioioioioioi
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

sze, 2008-04-23 09:44 Creideiki

Creideiki képe

A másik volt az Első... ez viszont a Második...:)

Amúgy nem én kérdeztem, hanem a földim...kihaeennem. (Mindketten most regisztráltunk.)
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

sze, 2008-04-23 09:49 miyoku

miyoku képe

akkor most megfogtál. :)
()()()()()()()()()()()()()()()
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

sze, 2008-04-23 09:31 Blade

Blade képe

Tényleg jól megírtad, hibátlan, érdekes és olvasmányos. Ami nem tetszett, hogy olyan volt, mint egy dokumentumfilm, nincs igazi sztori, amibe beépítetted volna a sok információt az ősökről.

Egy kis pluszt még beleviszel a köv történetedbe és máris nagyot fogsz előrelépni! ;)

---- ----
So dark the con of man - Mily' sötét az emberi ármány.
----
"Mert zseni csak egy volt, mégpedig Neumann János. Mi, többiek tehetségesek voltunk, de nem voltunk zsenik..." - Wigner Jenő, Nobel díjas fizikus
---- ----

sze, 2008-04-23 17:02 Soregi

Soregi képe

A felénél tűnt fel, hogy igencsak érdekel, mi sül ki belőle, mondhatni rávettél, hogy végigolvassam. Ezért járnak a csillagok.
Viszont némi "akció" tényleg hiányzott belőle. Még jobban hiányolom, hogy a felemlegetett előző küldetés hajótörötteinek története nem folytatódott, azt gondoltam, ezzel még lesz valami terved. Vagy csak nem figyeltem? Elolvasom újra.
---------------------------------------------------
Ki messze száll, elhagyván a földi bánatot, az túléli a mát, és túl a holnapot.

sze, 2008-04-23 17:10 Soregi

Soregi képe

Elolvastam megint. Egyre inkább úgy érzem, szükségtelen a hajótörés leírása. Elvarratlan szál, ami csak kérdőjeleket hagy maga után, és a történet lényege szempontjából nincs jelentősége. A végén megint az maradt bennem, hogy jó-jó, de mi történt ötszáz éve az előző űrhajóval?
Biztos ők okozták a természeti katasztrófát, és ezzel fel is mentettem az emberiséget a felelősség alól. :D
____________________________
Ki messze száll, elhagyván a földi bánatot, az túléli a mát, és túl a holnapot.

sze, 2008-04-23 17:38 Creideiki

Creideiki képe

Bele is trafáltál meg nem is. Irtam korábban, hogy ezt a szálat én is kiirnám belőle, de még nem ötleteltem rajta. Amúgy azért került bele, mert nagyon megtetszett, hogy szereplőink kis ufonauták...:) Aztán eszembe jutott, hogy a pórul járt expedícióval jóllehetne magyarázni az UFO észleléseket, meg Roswellt stb.

Mindenesetre ezzelmajd kezdek még valamit mert kicsit kilóg. Arra is gondoltam, hogy egybőla bázison csatlakozunk hőseinkhez, de valami felütés kellett, hogy egy minimális háttért tudjak mutatni.
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

sze, 2008-04-23 17:48 Soregi

Soregi képe

Sejtettem, hogy az ufókkal lenne ez összefüggésben, de egyetlen expedíció veszte aligha magyarázza a rengeteg észlelést. Emlékszem, hogy írtad, változtatnál az elején, de nem tudtam, erre gondolsz-e konkrétan. Bár próbáltak lebeszélni róla, szerintem teljesen rendben van, ha valaki tovább "pofozgatja" az írását. A döntés a tiéd.
____________________________
Ki messze száll, elhagyván a földi bánatot, az túléli a mát, és túl a holnapot.

sze, 2008-04-23 22:15 Creideiki

Creideiki képe

Reméljük meg lesz a szükséges Plusssz.
-________________-
Frappáns de tömör aláírás helye.

sze, 2008-04-23 12:04 Kentaur

Kentaur képe

Megérdemelte az ötcsillagokat. Nagyon jó, és tényleg megható. A szárnyas lény angyal volt?
----------------------------------------------------------------

"Az emberek néha belebotlanak az igazságba... Aztán fölállnak és továbbmennek."

sze, 2008-04-23 12:05 miyoku

miyoku képe

szerintem igen, nekem az jött le. külön tetszett, h a kis szürkék is szerepeltek.
- . - . - . - . - . - . - . -
S im egyszerre ajtóm roppan,
Mintha egy kéz félve koppan
– dobban ajtóm csöndesen

sze, 2008-04-23 12:10 Creideiki

Creideiki képe

Bizony, bizony. Örülök, hogy ezek átjöttek. Az Elsőkkel is volt egy ilyen szándékom egyébként...
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

szo, 2008-04-26 15:55 isslac

Tudtommal az angyalokat 8 csoportra lehet osztani tehát akkor nem is Elsők lennének hanem a Nyolcak
Tetszett a novella gratu!

sze, 2008-04-23 12:43 kihaeennem

Crei, gratulálok, ez nagyon jól sikerült! :)
Tényleg sokkal jobb lett, mint az előző! Engem nem zavar, hogy úgymond nincs igazán sztori, mert szerintem így tökéletes! ;)
*****

sze, 2008-04-23 14:47 Daemon

fura a felépítése.
DE nagyon tanulságos.
Kifejezetten jó magyarázós szkifi.
de a dns okszigén nitrogén dolgot én nem értem.
az atom egy érdekes dolog meg minden, de kiderülhet hogy olyan valós feltételezés mint a geocentrikus világkép.
Aztán némelyest fejlődik egy heliocentrikus kvark/angyag/kvantum unifikált teóriája, és azt vesszük észre, hogy az atom csak matematikai valószínűségek megjelenése, és a világ valójában egy érzékelhetetlen folyamat, amit az emberi értelem sodor érzékelhetővé, néminemű hibázások kompenzálásával.
Tehát elég pofátlan dolog azt feltételezni hogy atomokból vegyületekből meg ilyenekből áll össze minden értelmes lény.
On the other hand,
szép történet, a megvalósítása a régi korok klasszikus optimizmusát tartalmazza.
Ergo optimistából fordul kevésbé optimistáva, ahelyett hogy a ma híres pesszimistából fordulna kevésbé optimistába.

sze, 2008-04-23 15:07 Creideiki

Creideiki képe

Schrödinger macskája eközben ott vinnyog a sarokban...
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

sze, 2008-04-23 15:09 Creideiki

Creideiki képe

Amúgy hova lett a novim címe? Meg má szerkeszteni sem tudom... (ek: lutri)
-
Frappáns de tömör aláírás helye.

sze, 2008-04-23 19:37 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Ez nekem is nagyon tetszett. :) Tényleg nagyon megindító volt. Csak gratulálni tudok. Egyetlen lényegi hiba, amit találtam az, az, amit Soregi is leírt. Felesleges a korábbi hajótörés szál. Nem folytattad, elvarratlan, de valójában teljesen szükségtelen is. Nem kell bele. Ez nem egy akciótörténet. Érzelmileg ragad magával. Vedd ki szerintem azt a részt, és tökéletes lesz az alkotásod.
__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

cs, 2009-07-09 21:34 acélpatkány

acélpatkány képe

Mért van az, hogy ha szóba kerül "egy rendszer harmadik bolygója", az 90%-ban a Föld? Egyből tudtam hogy az az a bolygó :)
De egyébként tényleg jó írás, az utolsó mondat is ül, pedig ott szokott nálam eldőlni egy novella értéke.
__________
A szívverést kell érezni, nem az olvasmány súlyát.” /Ray Bradbury

v, 2010-05-16 18:28 ICKszmájli

ICKszmájli képe

Hát ezt még jobban is meg lehetne írni, attól függetlenül, hogy nem rossz, sőt...;))

Non mollare mai, non mollare mai, non mollare mai!!