A másik én

Homlokát a kocsi hideg ablakához nyomta, de a fájdalom nem enyhült. Az egész világ forgott körülötte, lassan, kitartóan, bosszantóan. A vezető olyan finoman fékezett, mintha egy halom tojás lenne a rakománya. Ezen önkéntelenül elmosolyodott - atletikus termetével ritkán váltott ki más emberekben az asszisztenséhez hasonló gyengéd figyelmességet. Odafordult a fiúhoz.

— Köszönöm!

— Nincs mit — felelte a srác, miközben aggódva vizslatta.

— Csak egy kis megfázás — vette elejét a kérdezősködésnek nehezen forgó nyelvvel. Tudta, hogy nem valami szép látvány, de nem akart szót vesztegetni olyan apróságokra, mint a karikás szemek, csapzott haj, vagy a lázban égő sápadt bőr.

A fiú bólintott, de amikor ki akart szállni az a vállára tette a kezét.

— Ami ma történt…— A nő szúrós tekintete egy pillanatra elbizonytalanította. — Az nem a te hibád volt, főnök!

Angie szaggatottan felsóhajtott. Hibázni többféleképpen lehet — gondolta szomorúan. Az elmúlt pár óra eseményei mázsás súlyként nehezedtek rá... 

 

A laborban elszabadult a pokol. Nem is várt mást. Ha a nagyfejűek úgy határoztak, hogy egy szituációban az ő közreműködésére van szükség, akkor ott tombolt a káosz.

Nem vesztegette az időt, tudta, hogy minden tizedmásodperc számít. Asszisztense szerencsére értette a dolgát, legalább vele nem kellett bajlódnia.

— Halott — jelentette a fiatalember a terem másik felében álló hatalmas plexi henger előtt térdelve. A hengerben egy emberi test feküdt. Onnan, ahol ő állt, a nemét nem tudta megállapítani, de nem is érdekelte. Halott volt, így már nem kellett vele számolni. Akadt más baja bőven.

Hallotta, hogy a srác halkan szitkozódik a háttérben. Akaratlanul is arra gondolt, hogy egy női test hever a hengerben, minden bizonnyal tökéletes, páratlan szépség.

— A gép megbolondult — pattant mellé egy technikus, alighogy ledobta magát egy, még ki sem hűlt székbe. — Egyszerűen nem hajlandó kommunikálni velünk…A villámcsapás túlterhelte a rendszert, és már így kaptuk vissza, használhatatlanul!

— A lélek valahol ott bolyong azokban a kábelkötegekben — lépett mellé egy idősebb kolléga is.

Körülvették, egyre többen jöttek, mindegyik beszélt hozzá. Hangok, hangok, hangok mindenhonnan.

Rápillantott a digitális órára, és abban a pillanatban tudta, hogy képtelenség.

— Miért csak most szólnak? — csattant fel, tőle szokatlanul hevesen.

A technikusok egy csapásra elhallgattak.

— Nem működtek a telefonok — felelte valaki halkan, védekezőn.

Hát persze, hogy nem! Hülyeségeket kérdezett, mert érezte a vesztét. Furcsa érzés volt, még soha nem találkozott vele a munkahelyén. Itt soha, senki és semmi nem győzhette le!  

Az óra, mintha csak gúnyolná, sebesen számolt vissza. Már csak másodpercek, és a lélek elvész, megszűnik létezni…örökre.

— Igen magas prioritású az ügy — szúrta közbe valaki. — Ez egy Pusztító. Ritka fejlesztés.

A duruzsolásuk az agyára ment.

— Nem tudja kiszedni onnan? — szólt egy hang a tömegből.

Jó kérdés! – gondolta mérgesen.

— És ha kiszedtem, hova parancsolja, uram?! A test halott, a tároló rekeszt nem nyithatom meg még több mint három percig, ami ebben az esetben az örökkévalósággal egyenértékű…

Hátrarázta a szemébe hulló barna tincseket. Észrevette, hogy remeg a keze.

Ideges volt, pedig krízisszakértőként ritkán engedhette meg magának azt a luxust, hogy ideges legyen, azt pedig soha, hogy ezt mások is észrevegyék.

— A jel egyre gyengébb.  — A srác továbbra sem mozdult a lassan kihűlő test mellől, de már nem azzal foglalkozott. Egy apró detektorral a földön tekergőző kábeleket vizsgálta, szemét egy pillanatra sem vette le a műszerről. — El fogjuk veszíteni! Így biztos, hogy elveszítjük.

 

Távolról hallotta a fiú hangját…

 

Nem bírta elviselni a kudarcnak még a gondolatát sem. Az élete semmit nem ért, csak addig létezett, amíg az épületkomplexum szívében tartózkodott, és a munkáját végezte. Ahogy kilépett az utcára egy birka lett, olyan ember, akibe csak az nem rúg bele, aki még erre sem veszi a fáradtságot. Győznie kellett, mert odakint minden percben ott leselkedett rá a totális megsemmisülés réme.

Vörös köd borult az agyára. Érezte, hogy neki vége. Az élet megtalálta a sebezhető pontját, és végzetes csapást mért rá. Már semmire sem jó, nincs értelme folytatni…

A pánik maga alá gyűrte.

— Nincs értelme…— suttogta a képernyőt nézve, amin kusza adathalmazok futottak a végtelenbe, és jobbra, lent, mintha rajta nevetett volna az óra.

— Nincs semmi értelme! Rohadj meg! Rohadj meg! — ordította sebzetten, és egy mozdulattal kitépett a fali csatlakozóból egy köteg kábelt. A képernyő elsötétült. Csönd lett.

Döbbent tekintetek kereszttüzében borult az asztalra, és úgy kapkodta a levegőt, mint aki két maratonit nyomott le egyhuzamban. Végignézett rajtuk, a fehér köpenybe bújt birkákon, és furcsa módon nem érezte azt, hogy olyan lenne, mint azok. Ellökte magát az asztaltól, és kicsit bizonytalan léptekkel az ajtó felé indult. Az emberek elhúzódtak az útjából, mintha valami fertőző kórban szenvedne. Ezen jót mulatott magában, és arra gondolt, hogy valami ilyesmit érezhetett Mózes is, amikor száraz lábbal kelt át a Vörös–tengeren. Hallotta az ajtó nyílását kísérő szisszenő hangot, de a zuhanást már nem érzékelte.

 

 

A személyzeti mosdóban állt, a tükör előtt. Döbbenten meredt saját jól ismert képmására; egy idegen nézett vissza rá. Szeme már égett, de képtelen volt pislogni. Mintha valami ismeretlen erő arra kárhoztatta volna, hogy élete hátralévő részében tágra nyílt szemmel tekintsen önmagára.

— Mi történik velem? — Alig tudott beszélni. A gondolattól, hogy senki nem tudja, hogy megszökött a gyengélkedőből, kezdett pánikba esni. Mikor kezdik el keresni? És hol? Ugyan kinek is hiányozna?

Egész testében remegett, a lába mintha kocsonyás anyaggá vált volna, de a keze acélos keménységgel szorította a mosdókagyló peremét.

Hagyd ezt abba!

Nem hallott hangot a fejében, mint állítólag a bolondok szoktak – ettől egy kicsit megnyugodott–, a gondolat a sajátja volt, teljesen az övé. Mégis…Tőle merőben szokatlan határozottságot érzett abban az egy rövid kis felszólításban.

— Mi történik velem? — Tette fel újra a kérdést.

Nem tudod? Azt hittem, te vagy itt a lángész!

— Ezek nem az én gondolataim!

De még mennyire, hogy azok! Látsz itt valakit magadon kívül?

— Magamon kívül…Az nem lehet! A lélekfúzió nem bizonyított eljárás…

Valóban nem. Ezért, remélem egyetértünk abban, hogy ezt a kis balesetet nem is kell nagydobra verni?

Gúnyosan mosolygott tükörképére.

— Ezt nem teheted! Nem veheted el a testem! A szabad akaratom, az életem…

Milyen élet, hm? Neked nem volt életed! Egy senki voltál előttem! De ennek most vége. Jó csapat leszünk, érzem a zsigereimben. Oh, bocsánat! A te zsigereidben. De ez csak felesleges szócséplés, a te életed az én életem, és ez fordítva is igaz. Hol itt a hiba? Végső soron megmentettél! Lehetnél egy kicsit büszkébb is erre a nem mindennapi húzásra!

— Valaki ébresszen fel, ez biztos csak valami rossz álom!

Ha még nem mondtam volna, akkor most megteszem: fejezd be a nyafogást, nem bírom!

— Valahogy biztos vissza lehet fordítani a folyamatot. Keresünk neked egy alkalmas testet, és mindenki mehet a dolgára! Milyet szeretnél? A technikusok minden kívánságodat teljesítik, ezt bízd csak rám!

Azt hiszem, nem értettél meg! Nem lehet visszafordítani. Ez van. Szokj hozzá, én is ezt teszem!

— Mi az, hogy nem lehet? Olyan nincs! Hacsak…

Úgy van! Nem vagy te olyan nagyon buta, mint amilyennek első körben látszol! Egyébként ez bók volt. Gondoltam szólok, hisz még nem ismerjük egymást; nehogy sértődés legyen belőle.

— A partícionálási folyamat nem ment végbe. Totális fúzió! Szent ég!

Én sem mondhattam volna szebben.

 

 

Otthon, édes otthon… Fáradtan vonszolta magát a konyha felé, ahol a férjét sejtette.

A tányér centikkel a feje mellett repült el, és a mögötte lévő falnak csapódott. Angie döbbenten nézte a csempén lassan folydogáló sárgás-fehér masszát.

— Ezt a szart nem lehet megenni! — üvöltötte Richard.

A dermedten álló nő felé vetődött. Angie–nek esélye sem volt kitérni előle, a férfi a hideg falnak szorította; szemeiben az őrület tüze égett.

— Semmire nem vagy jó! — fröcsögte a nő arcába gúnyosan. Papucsának talpa alatt  cuppogott a szétfröccsent zabpehely– kulimász.

Hosszú, erős ujjai satuként szorították a nő vékony csuklóját.

— Ez fáj! — próbálta meg kiszabadítani magát Angie, de csak annyit ért el, hogy Richard keze még erősebben fonódott köré. Az egymásnak feszülő izmok közötti résen keskeny vérpatak tört át ott, ahol a férfi durva keze a vékony bőrbe mart. Angie felhagyott a kapálózással, és megbabonázva nézte a sötétvörös kígyót, ahogy az lassan araszolt a könyöke felé.

Hirtelen valami földöntúli nyugalom szállta meg. A fájdalom ködén túl, mintha valaki kinyúlt volna érte, magához vonta.

Új élet, emlékszel? Együtt!

— Azt mondtam, ez fáj! — szakította el tekintetét a vértől, hogy a férfi szemébe fúrhassa pillantását.

— Tényleg azt hiszed, hogy érdekel, mit érzel, te hülye ku…

Richard feje hatalmasat csattant a csempén, orrából vastag sugárban spriccelt a vér.

Angie letérdelt a padlót fogott, kábult férfi mellé, aki szemmel láthatóan nem értette, hogy lett egyik percről a másikra vadászból áldozat. A nő tétovázás nélkül rántotta újra talpra, nem törődve az okozott fájdalommal.

— Nézd, édes! Elég rémes napom volt ma, igazán lehetnél egy kicsit kedvesebb is! Mi a véleményed? —   Hátracsavarta, majd finoman megemelte a férfi karját, hogy Richardnak feljebb kellett emelkednie, ha nem akarta kiugrott vállízülettel végezni.

Angie gyöngéd mozdulattal törölte le a férje szeméből kibuggyanó könnyeket, de a szorításából nem engedett.  

— Sokat kell még tanulnod, de ígérem, minden nap lesz időm rá, hogy tanítsalak. Örömömre szolgál majd figyelni, hogy válik abból a szánalmas kis görényből, aki most vagy, emberi lény.

Elengedte a férfit, aki térdre rogyott előtte, és a cipője mellé ürítette háborgó gyomra tartalmát.

— Semmi baj! Nincsen semmi baj…— duruzsolta a nő, miközben egyik kezével Richard hajába markolt és kényszerítette, hogy a szemébe nézzen. – Én kész vagyok, hogy helyrehozzam, amit anyád annak idején elrontott. Csak mondd, hogy te is akarod!

Richard erejéből csak egy reszketeg bólintásra futotta. Mielőtt megvált volna az eszméletétől, borzalmas jövőkép sejlett fel előtte.

3.75
Te szavazatod: Nincs Átlag: 3.8 (8 szavazat)

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

v, 2009-12-06 16:58 Blade

Blade képe

Sose nősülök meg...ezek a nők...brutális :)

Ebből a sztoriból még azt is kinézem, hogy a kísérletet az elején csak simán elképzelte magának. Lélekfúzió, mi? Fenét...:)

Amúgy emlékszem rá...

v, 2009-12-06 20:43 Roah

Roah képe

Üdv Indi!

De sok nő lenne boldog, ha lenne egy Másik Énje! De sokan örülnének annak, ha már a tudomány itt tartana...

Nekem tetszett a fúziód.

Csak egy apróságot vettem észre, a többihez még zsenge vagyok.

A tányér centikkel a feje mellett repült el, és csapódott a mögötte lévő falnak. Angie döbbenten nézte a csempén lassan folydogáló sárgás—fehér masszát.

Látod? A "fehér" elé bepofátlankodott egy gondolatjel.

Tisztelettel  :)

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

v, 2009-12-06 21:07 Indi

Indi képe

Szia,

Köszönöm, hogy lefülelted a kis hamist. Kezdetben kevesen voltak, most meg gombaként szaporodnak. :)

A tudomány ennek a novellának a nyomására villámgyorsan megoldja majd a kérdést, és akkor jajj a rosszfiúknak :P Örülök, hogy tetszett.

----------------------------------------------------------

"Nem vagyok sznob. Kérdezz meg bárkit. Úgy értem, bárkit, aki számít." (Simon Le Bon)

"Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni" (Harry Lo

v, 2009-12-06 21:32 Álfröðulson

Álfröðulson képe

Tetszett ez a fúziós dolog, kíváncsi lettem volna rá, hogyan él tovább két lélek egymás mellett a mindennapokban. :-) Bár nem értem, hogy volt képes eddig a nő egy ilyen férfival együtt élni, aki már egy elrontott zabpehely miatt nekiesik egy nőnek? Bár más dolog miatt sem kéne nekiesnie. Bocs, én már csak ilyen akadékoskodó vagyok. :-P

v, 2009-12-06 21:37 Indi

Indi képe

Egy szélsőséges momentumot ragadtam ki a mindennapjaikból. A nő alapvetően akarat gyenge, ezért élt vele együtt.
Engem is érdekelne, milyen életük lehet, de már így is elvettem Blade kedvét a nősüléstől :P

Örülök, hogy tetszett.

----------------------------------------------------------

"Nem vagyok sznob. Kérdezz meg bárkit. Úgy értem, bárkit, aki számít." (Simon Le Bon)

"Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni" (Harry Lo

v, 2009-12-06 23:29 Obb_régi

"Homlokát a kocsi hideg ablakának döntötte, de a fájdalom nem enyhült." - inkább ablakához nyomta

"Tudta, hogy nem valami szép látvány, de nem akart szót vesztegetni olyan apróságokra, mint a karikás szemek, csapzott haj, vagy a lázban égő sápadt bőr." - ezt inkább egy mondattal később kellene helyezni.
 

"Agyában egymást kergették az elmúlt pár óra eseményei…" - gondolataiban

"Ha a nagyfejűek úgy határoztak, hogy egy szituációban az ő közreműködésére van szükség, ott szükségszerűen káosz volt." - van-volt ütköznek, a szükségszerű sem az igazi, ...ott szükségszerűen káosz uralkodik

"— Nem működtek a telefonok — felelte valaki halkan, védekezőn." - a védekezőn nem kell

"Ideges volt, és ez meg is látszott rajta." nem kell a meg is látszott rajta, mert előbb már leírtad a jeleket, és mehet egy mondatba, Ideges volt, pedig krizisszakértőként...

Majd jövök még, egyenlőre érdekesnek ígérkezik. 

h, 2009-12-07 13:22 Indi

Indi képe

Sok igazságod  van,  ezeket igyekeztem valahogy korrigálni.

"— Nem működtek a telefonok — felelte valaki halkan, védekezőn." - a védekezőn nem kell - itt megtartanám a védekezőnt, fontosnak érzem, hogy az olvasó tudja, hogy az, akitől segítséget, megoldást, megnyugtatást várnának az emberek, az védekezésre kényszeríti őket azzal, hogy ideges, rájuk förmed stb.

"Tudta, hogy nem valami szép látvány, de nem akart szót vesztegetni olyan apróságokra, mint a karikás szemek, csapzott haj, vagy a lázban égő sápadt bőr."  - hosszú egyben, vagy tartalmilag nem passzolnak egy mondatba?

 

Köszönöm az eddigi és a további segítséget is :)

----------------------------------------------------------

"Nem vagyok sznob. Kérdezz meg bárkit. Úgy értem, bárkit, aki számít." (Simon Le Bon)

"Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni" (Harry Lo

h, 2009-12-07 13:43 Obb_régi

Nem kel,l mert kiérződik a történetből, utal rá a halkan is és csak hülyének nézel, hogy ennyiből nem tudom összerakni.

Tudta, hogy nem valami szép látvány, de nem akart szót vesztegetni olyan apróságokra, mint a karikás szemek, csapzott haj, vagy a lázban égő sápadt bőr."  - hosszú egyben, vagy tartalmilag nem passzolnak egy mondatba? - nem itt az a baj, hogy rossz helyen van, ezután kellene jönnie: — Csak egy kis megfázás — vette elejét a kérdezősködésnek nehezen forgó nyelvvel.
 

h, 2009-12-07 16:20 Indi

Indi képe

Értem és értem. Javítom :) Még egyszer köszönöm a segítséget!

----------------------------------------------------------

"Nem vagyok sznob. Kérdezz meg bárkit. Úgy értem, bárkit, aki számít." (Simon Le Bon)

"Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni" (Harry Lo

h, 2009-12-07 10:02 Maggoth

Maggoth képe
4

Tetszett, a végére egy kicsit eszembe jutott a Két Rose, de jó volt :) Négyes, szerintem. Egy jó erős négyes.

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

h, 2009-12-07 13:24 Indi

Indi képe

Ha nem ismerem a Két Rose-t, az ebben az esetben jó vagy az minden esetben ciki? :)

Köszönöm a négyes!

----------------------------------------------------------

"Nem vagyok sznob. Kérdezz meg bárkit. Úgy értem, bárkit, aki számít." (Simon Le Bon)

"Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni" (Harry Lo

h, 2009-12-07 14:19 Maggoth

Maggoth képe

Az teljesen jó, viszont tessék mihamarabb bepótolni, ha jól emlékszem, valami Stephen King nevű firkász készítette :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

h, 2009-12-07 16:23 Indi

Indi képe

Éppen a Végítéletben vagyok benne nyakig. Szép nagy halom hullát sikerült már kitermelni, és még hol van a vége?! :D

----------------------------------------------------------

"Nem vagyok sznob. Kérdezz meg bárkit. Úgy értem, bárkit, aki számít." (Simon Le Bon)

"Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni" (Harry Lo

h, 2009-12-07 16:31 Maggoth

Maggoth képe

Most valljam be, hogy a Végítéletet még nem olvastam tőle?

Az nekem lenne totál cink. :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

h, 2009-12-07 13:37 Obb_régi

"mely most mintha egy idegené lett volna." - ha most, akkor lenne

Itt a közelben három "volna" is van

Oszt elég ügyes kis, dolog lett a kezdeti bizonytalanságok után, tetszett.

 

h, 2009-12-07 14:20 Mickey Long

Mickey Long képe
4

Tetszett!
Bár a gyomorforgatóan cuppogó zabpehely egy kicsit erőltetett volt ( nehezen tudtam elképzelni). De nagyon jó kis írás.

----------------------------------------------------------------------------

Ifjú Titán

"A valóság az, amit a tudatod azzá tesz." (Morpheus)

h, 2009-12-07 16:28 Indi

Indi képe

Köszi, Mickey!

A zabpelyhen még eltöprengek, valamit csak ki akartam vele fejezni...megpróbálom másképp :)

Úgy nézem lesz még vele dolgom egyébként is.  

----------------------------------------------------------

"Nem vagyok sznob. Kérdezz meg bárkit. Úgy értem, bárkit, aki számít." (Simon Le Bon)

"Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni" (Harry Lo

h, 2009-12-07 14:29 fyra

fyra képe

"A személyzeti mosdóba állt a tükör előtt" - mosdóban.

Az eleje és a közepe nagyon tetszett, a vége viszont nem igazán. Amilyen erősen indítottál, többet vártam, meg talán hosszabbat, szerintem lett volna még potenciál a sztoriban :).

Azt a részt viszont, ahol a nő azon mereng, hogy az élete többi területén egy senki, és csak a munkahelyén lehet sikeres, azt nagyon eltaláltad. Az a pár bekezdés magában megérne öt csillagot.

___

"Ha eddig nem említettem volna, nagyon rosszul tűröm az emberi hülyeséget!" (az istenektől való Korinorisi Arh'hin varázslónő)

h, 2009-12-07 16:26 Indi

Indi képe

Köszönöm :)

Nem szerettem volna nagyon elnyújtani, és átesni a ló túloldalára, de igazad van, lett volna még mondanivalóm ;) Talán majd legközelebb :P

----------------------------------------------------------

"Nem vagyok sznob. Kérdezz meg bárkit. Úgy értem, bárkit, aki számít." (Simon Le Bon)

"Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni" (Harry Lo

k, 2009-12-08 16:38 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Már mondtam neked tegnap is, Cicufer, de ide is leírom, engem rögtön az elején a Ghost in the shell Stand alone complex című sorozatra emlékeztetett. Magát a sorozatot nem szerettem, mert unalmasnak tartottam, de itt persze nem ez a párhuzam. :) Ellenben a sorozat végén történt, hogy a kiborg főhősnőt lelőtték, de a lelke a számítógépes hálózatba került mindaddig, míg aztán egy új teste nem lett. Ezért jutott eszembe a rendszerben rekedt illetőről ez az egész.

Viszont egy valamit furcsáltam a novellában. Rendben, hogy a lány új lelkének személyisége sokkal erősebb, mint a másik és temparamentusosabb, lehet hogy volt némi, vagy akár gyaklorlott harcművészeti jártassága is, de a fizikai ereje nem nőhetett ettől. Márpedig írtad, hogy csak úgy felrántotta a földről a fickót a végén, ami már komolyabb testi erőre vall. Tehát leverheti, mint vak a poharat, kihasználva a meglepetés erejét, de az hogy csak úgy felkapja már túlzás. Erre a megerősödött személyiség még nem teheti képessé.

__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

k, 2009-12-08 18:24 Indi

Indi képe

A furcsaság még belefér :)

A nő fizikuma nem került szóba, egészen a végéig, ahol azt állítottam, hogy felrántotta a fickót a földről. Ha azt feltételezted, hogy gyenge és törékeny, mint amilyennek a nőket általában képzeljük, akkor tévedtél. Ennyi. Ez lehet furcsa, ahogy mondtad, de logikailag nem keveredtem ellentmondásba magammal. Ő (Angie) nem fizikálisan volt képtelen a fúzió előtt kiállni önmagáért, hanem lelkileg. Ezen pedig a már ismert módon segített a kis baleset.

 

Egyébként igazad van, ha a nő tényleg gyenge lett volna fizikálisan, akkor nem egészen így végződik a történet...elő került volna az ásó, a kapa és a nagyharang is (nem feltételnül ebben a sorrendben) :P

----------------------------------------------------------

"Nem vagyok sznob. Kérdezz meg bárkit. Úgy értem, bárkit, aki számít." (Simon Le Bon)

"Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni" (Harry Lo

k, 2009-12-08 20:27 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Mivel korábban nem jegyezted meg, hogy erős fizikumú, ezért hiba. Ellentmondás nincs, de feleslegesen elhalgatott információ, ami az olvasóban megdöbbenést kelt, az van. Emlékszel, éppen az a téma, amikor te nemrég megjegyezted nekem, hogy milyen meglepő volt, hogy a csaj magas (amikor a srácot felemelte), mivel erről még nem volt szó. Igazad volt, hát javítottam. De itt ugyanez van.

__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

k, 2009-12-08 21:20 Indi

Indi képe

Van benne valami! Nekem tényleg igazam volt :P

Majd meglátom hova lehet beszúrni, hogy a csaj testépítő volt, birka lélekkel.

Köszönöm a segítséget, Süti!

----------------------------------------------------------

"Nem vagyok sznob. Kérdezz meg bárkit. Úgy értem, bárkit, aki számít." (Simon Le Bon)

"Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni" (Harry Lo

sze, 2009-12-09 19:01 Arvael

Arvael képe

Hű, hát már mindenféle okosságokat elmondtak itt előttem, így nem is tudom, mit írhatnék még... Talán annyit, hogy az eleje nekem egy kicsit nehezen indult, de aztán, mielőtt még észrevehettem volna, már faltam a betűket :D

Nagyon belendült a végére. És tetszik ez az elgondolás, szimpi ez a másik én is x) Csak így tovább! :D 

___

"Reality is for people who cannot cope with science fiction."

cs, 2009-12-10 14:57 Indi

Indi képe

Köszi

----------------------------------------------------------

"Nem vagyok sznob. Kérdezz meg bárkit. Úgy értem, bárkit, aki számít." (Simon Le Bon)

"Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni" (Harry Lo

cs, 2009-12-10 13:14 Pergamon

Pergamon képe
4

Lehet, bennem a hiba, de nekem sokáig nem volt világos, hogy a 2. bekezdéstől kezdve visszaemlékezünk. Én úgy olvastam, hogy a srác bevitte a kórházba vagy szimplán beért a laborba és folytatódik a napja. Sőt, az elején azt hittem, hogy meghalt a csaj. Ha a laboros jelenet elején kiírod valahol az alanyt(Angie) akkor a figyelmetlen olvasóknak is könnyebb a dolga :)

"A fiú bólintott, de amikor ki akart szállni az a vállára tette a kezét.

— Ami ma történt…— a nő szúrós tekintete egy pillanatra elbizonytalanította. — Az nem a te hibád volt, főnök!" - itt nehéz kibogarászni, ki mit csinált.

Aztán a közepétől kezdve összeállt a kép. A végén nekem is furcsa volt, hogy a pasi rögtön nekiesik. Szerintem hatásosabb lenne, ha csak valami poénosnak szánt megjegyzéssel fogadná párját. Ez felidézi a megaláztatások hosszú sorát, és a csaj kitör, mint egy vulkán. Kis, szinte ártatlan beszólásra erősen eltúlzott agresszív reakció, az olyan emberi.  Sejteti, hogy mennyi mindent kellett elfojtani ebben a beteges kapcsolatban.

Na, csak negatívat írtam, pedig azért tetszett ám :) Csak remélni tudom, hogy nem személyes élményen alapul :)

cs, 2009-12-10 15:06 Indi

Indi képe

A figyelmetlen olvasó így járt :P Nem akarom átbarkácsolni az egészet, de más történetnél, majd megemlékezem róluk is (a figyelmetlen olvasókról). De, ha a közepétől a helyükre kattantak a dolgok, még ha megkésve is, akkor olyan nagy nem lehet a baj :)  

A végével kapcsolatban igazad lehet, már én is gondoltam rá, hogy azt másképp kellett volna, de ez van. Most már marad. Ha mindezek ellenére is tetszett, annak örülök, köszönöm, hogy olvastad és hogy segítettél. Mert segítettél, ne legyenek kétségeid ;)

 

 

----------------------------------------------------------

"Nem vagyok sznob. Kérdezz meg bárkit. Úgy értem, bárkit, aki számít." (Simon Le Bon)

"Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni" (Harry Lo

h, 2009-12-14 15:45 alice

alice képe
3

Hát kedvesem, stephanie barátnőnk már ellőtt egy ilyen story-t, ha jól sejtem...

Csak itt most a földönkívüli jóság és szeretet néminemű agresszióval társul... És inkább fantasy jelleget ölt!

De az idősíkokkal nekem is volt gondom, és nagyon kellett figyeljek, hogy kibogarásszam, hogy ki és mit mondott vagy csinált.
Viszont a fogalmazás tetszett:)!
Dencsi legyen veled:P!

h, 2009-12-14 16:22 Indi

Indi képe

Azt mondod, hogy rólam kopintotta? Hű, a nemjóját! Bepereljem?! :D

Az új mottóm: "Szeretek az idősíkokkal játszani, csak nem tudok" :P

Köszi a csillagocskákat, de még inkább, hogy olvastad.  

 

 

...és a Te lelkeddel! ;)

----------------------------------------------------------

"Nem vagyok sznob. Kérdezz meg bárkit. Úgy értem, bárkit, aki számít." (Simon Le Bon)

"Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni" (Harry Lo

k, 2009-12-15 08:06 Kreeteeka

Kreeteeka képe
4

Azt hiszem, egy másik oldalon olvastam már olyan sztorit, aminek ugyanez volt a címe, de az írójára nem emlékeztem, és reméltem, hogy ez az az írás. Hát nem, de érdemes volt elolvasni. :)

Enyhe (haha) sötétségben tapogatóztam a történeted elején, és talán a végére sem lett meg minden részlet helye, de ennek ellére tetszett. Ez a lélek fúzió ötlet érdekes. Meg a konkrét szitu is. Kapsz tőlem egy négyest.

A hibákra nem figyeltem direkt, de egyet felfedeztem: "a srác halkam szitkozódik"

* * * * *

Boldogok a lelki szegények és az analfabéták.

k, 2009-12-15 09:13 Indi

Indi képe

Örülök,hogy nem csak raboltam az idődet ;) és köszönöm, hogy elcsípted azt az elütést, gyorsan leszámoltam vele.

Nem tudom mihez kezdjek az idősíkokkal.  Imádok ugrálni ide-oda, de közben a célközönség fele elvész :(

 

 

----------------------------------------------------------

"Nem vagyok sznob. Kérdezz meg bárkit. Úgy értem, bárkit, aki számít." (Simon Le Bon)

"Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni" (Harry Lo

k, 2009-12-15 10:04 Maggoth

Maggoth képe

Ismerős a szitu, erre nem mindenki van berendezkedve. Filmben még szeretik, de írásban már nem rajonganak érte :(

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2009-12-15 12:32 Indi

Indi képe

Írás közben lemozizom a történetet és az ottani éles váltások rendre belekerülnek az írott verzióba. Ez lehet a gond. Meg az, hogy mások nem én vagyok ;)

----------------------------------------------------------

"Nem vagyok sznob. Kérdezz meg bárkit. Úgy értem, bárkit, aki számít." (Simon Le Bon)

"Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni" (Harry Lo

k, 2009-12-15 10:07 fyra

fyra képe

Én is gyakran járok hasonló cipőben (rossz szerepjátékos beidegződés :D). Egyébként vicces, hogy a legtöbb komment épp a történeted elejét találja gyengének, nekem pedig pont az tetszik - lehet, hogy pont az időben ugrálás, illetve az említett hasonló cipő miatt? Mindenesetre biztos van rá mód, hogy megfelelően tudd (tudjuk?) érzékeltetni, egyszer majd csak rájövünk :).

___

"Ha eddig nem említettem volna, nagyon rosszul tűröm az emberi hülyeséget!" (az istenektől való Korinorisi Arh'hin varázslónő)

k, 2009-12-15 12:31 Indi

Indi képe

A születőfélben lévő ötletem olyan durván cikázik, hogy én is elvesztem benne...odébb van még a megoldás, de azt mondom, ne adjuk fel!  :D

----------------------------------------------------------

"Nem vagyok sznob. Kérdezz meg bárkit. Úgy értem, bárkit, aki számít." (Simon Le Bon)

"Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni" (Harry Lo

sze, 2009-12-16 17:52 Kreeteeka

Kreeteeka képe

Azt hiszem, az a legnagyobb baj, hogy nem tudjuk azzal a szemmel nézni a saját írásainkat, amivel a többiek. A mi gyerekünk szebb, de vajon mennyivel? Vagy nem is?

* * * * *

Boldogok a lelki szegények és az analfabéták.

cs, 2009-12-17 00:21 Györeizé

Györeizé képe

Néhány tipp, javaslat (nagy részükben én sem vagyok biztos, úgyhogy tényleg csak javaslatok):

"— Ami ma történt…— a nő szúrós tekintete egy pillanatra elbizonytalanította." - Központozási hiba, nagy "a" bötű kell: "- Ami ma történt... - A nő szúrós tekintete..."

"A laborban káosz uralkodott", valamint: "...akkor ott tombolt a káosz" - túl közel van a két "káosz", akár szóismétlésnek is tekinthető.

"Nem vesztegette az időt, tudta, hogy minden tizedmásodperc számíthat." - nyugodtan írhatod, hogy "számít", elvégre van olyan tapasztalt, hogy ezt tényként kezelje, nemde?

"...a terem másik felében álló hatalmas plexi henger előtt térdelve. A hengerben egy emberi test feküdt." - nehéz volt összeraknom, hogy a henger áll, de a test fekszik. Összekuporodva fekszik az alján? Mert ha kinyújtózva, akkor elég nagy átmérőjű az a henger (oké, írtad, hogy hatalmas :) ). Plexihenger egybe.

"Hát persze hogy nem!" - hogy elé vessző.

"Itt soha, senki, és semmi nem győzhette le!" - az és elé nem kell vessző, mert felsorolás.

"a tároló rekeszt nem nyithatom meg, még több mint, három percig," - a "meg" után nem kell vessző, és a "mint" után sem.

"— A jel egyre gyengébb — a srác továbbra sem mozdult a lassan kihűlő test mellől," - központozási hiba. "- A jel egyre gyengébb. - A srác továbbra sem mozdult..."

"Döbbent szemek kereszttüzében állt, félig az asztalra borulva, és úgy kapkodta a levegőt" - egyrészt: én inkább döbbent tekintetek kereszttüzét írnám; másrészt: tudom, hogy az "áll" átvitt értelmű, de kicsit kusza az, hogy asztalra borulva állt a kereszttűzben. Talán: "Döbbent tekintetek kereszttüzében borult az asztalra, és úgy kapkodta a levegőt...", vagy ilyesmi, de ez ízlés dolga.

"A személyzeti mosdóban állt a tükör előtt." - az "állt" után vessző. Így olyan, mintha lenne egy kérdés: "Melyik helyiségben állt a tükör előtt?", és ez arra lenne válasz.

"Döbbenten meredt saját jól ismert képmására; a tükörből egy idegen nézett vissza rá." - talán elhagyható az "a tükörből", az előző mondatban is szerepel a szó. Amúgy is lehet tudni, hogy onnan néz vissza.

"— Mi történik velem? — alig tudott beszélni." - Központozás!  "- Mi történik velem? - Alig tudott beszélni."  Csak annyit mondok: gyík.  ;)

"Egész testében remegett, a lába mintha kocsonyás anyaggá vált volna, de a kezei acélos keménységgel szorították a mosdókagyló peremét." - furán hangzik, hogy az egyik kettős szervet egyes-, a másikat többesszámba írtad. Jobb lenne, ha egyformák lennének. És nem feltétlen kell névelő egyik elé sem. Szerintem úgy szebben hangzik.

"Nem hallott hangot a fejében, mint állítólag a bolondok szoktak – ettől egy kicsit megnyugodott–, a gondolat a sajátja volt, teljesen az övé." - elég kusza. A tippem: "Nem hallott hangot a fejében, mint állítólag a bolondok szoktak; ettől egy kicsit megnyugodott. A gondolat a sajátja volt, teljesen az övé."  De ez csak tipp. Én speciel azt is külön mondatba írnám, hogy "Ettől kicsit megnyugodott", mert van olyan fontos ez a megnyugvás, hogy kapjon egy saját mondatot, és ne csak úgy "oda legyen vetve".

 

"Nem tudod? Azt hittem te vagy itt a lángész tudós!" - a "hittem" után vessző, mert hogy-ot vált ki. És a "lángész tudós" szerintem sok, kicsit óvodás, elég lenne a lángész, az valahogy gunyorosabb önmagában.

"— Ezek nem az én gondolataim" - itt lemaradt az írásjel a mondat végéről.

"A lélek–fúzió nem bizonyított eljárás…" - én simán egybeírnám: lélekfúzió, de ez az én mániám, azt is egybeírom, amit nem lehet, ha nekem úgy jobban tetszik. :D De azt is el tudom képzelni, hogy itt egybe is kell, mert mi indokolja a kötőjelet?

"Valóban nem. Ezért remélem egyet értünk abban, hogy ezt a kis „balesetet” nem is kell nagydobra verni, ugye?" - Az én verzióm: "Valóban nem. Ezért - remélem - egyetértünk abban, hogy ezt a kis balesetet nem is kell nagydobra verni... Ugye?"   Az "egyetértünk" egybe, a balesetet-ről azért hagynám el az idézőjelet, mert már eleve cinikus a hangnem, és a "kis" is azzá teszi, az ugyé-t pedig azért vettem külön, mert egy mondatban sok a "remélem" és az "ugye" együtt. Tudod, csak tipp.

"Ha még nem mondtam volna, akkor most megteszem; fejezd be a nyafogást, nem bírom!" - én kettőspontot tennék a pontosvessző helyett, hisz csak az kapcsolja össze logikailag is a mondat két felét.

"Egyébként ez bók volt, gondoltam szólok, hisz még nem ismerjük egymást, nehogy sértődés legyen belőle." - A "gondoltam" után vessző, mert: "(azt) gondoltam, (hogy) szólok". Csak vesszőkkel ez a mondat eléggé ömlesztett. Tipp: "Egyébként ez bók volt. Gondoltam, szólok, hisz még nem ismerjük egymást; nehogy sértődés legyen belőle."

"A tányér centikkel a feje mellett repült el, és csapódott a mögötte lévő falnak." - Talán jobb lenne így: "A tányér centikkel a feje mellett repült el, és a mögötte lévő falnak csapódott.", mert az eredetitől olyan érzésem van, mintha a falnak csapódás is centikkel a feje mellett történne.

"A dermedten álló nő felé vetődött, Angie–nek esélye sem volt kitérni előle, a férfi a hideg falnak szorította, szemeiben az őrület tüze égett." - több olyan mondatod is akad, amiben legalább négy tagmondat van, és csak vesszőkkel választod el azokat. Összemosódik, nem különülnek el a hangsúlyok. Inkább darabold több mondatba, vagy használj pontosvesszőt, kötőjelet, ilyesmit. Pölö: "A dermedten álló nő felé vetődött. Angie-nek esélye sem volt kitérni előle, a férfi a hideg falnak szorította; szemeiben az őrület tüze égett."  Vagy: "A dermedten álló nő felé vetődött. Angie–nek esélye sem volt kitérni előle. A férfi a hideg falnak szorította, szemeiben az őrület tüze égett." Ezek csak az én verzióim, de az fix, hogy az ilyen mondatokat jobban kell darabolni. Oké, hogy így kifejezik a zaklatottságot, de túl jól, az a baj. ;)

"Az egymásnak feszülő izmok közötti résen keskeny vérpatak tört át ott, ahol a férfi durva keze a vékony bőrbe mart." - sok a két (sőt, három) helyhatározó, inkább: "Az egymásnak feszülő izmok közötti résen keskeny vérpatak tört át, ahogy a férfi durva keze a vékony bőrbe mart.", ilyesmi.

"Angie felhagyott a kapálózással, megbabonázva nézte a sötétvörös kígyót, ahogy lassan araszolt a könyöke felé." - én tennék egy "és"-t a "kapálózással" után, és a végét inkább így: "ahogy az lassan araszolt a könyöke felé", vagy "a sötétvörös kígyót, ami lassan araszolt a könyöke felé". Mert így olyan, mintha úgy nézte volna a kígyót, hogy közben ő maga araszolt a könyöke felé. A lényeg, hogy ebben a formájában a magamfajta okostojások bele tudnak kötni, és azt jobb elkerülni. :D

"Hirtelen valami földöntúli nyugalom szállta meg, a fájdalom ködén túl, mintha valaki kinyúlt volna érte, magához vonta." - egy újabb négytagmondatos, vesszős mondat. Nem tiszta, hogy kiért vagy miért nyúlt ki az a valaki, és kit vagy mit vont magához. Érthetem úgy, hogy Angie-t, hogy a nyugalmat, hogy a fájdalmat, nem tudom. Épp ezért nem adok tippet, rád bízom. ;)

"— Azt mondtam, ez fáj! — szakította el tekintetét a vértől, csak hogy a férfi szemébe fúrhassa saját pillantását." - totál bezavar, hogy van "tekintetét" és "saját pillantását"... Nem ugyanarról van szó? Vagy a férfi saját pillantását? Ha nincs ilyen konspiráció, akkor talán egyszerűbb így: "— Azt mondtam, ez fáj! — szakította el tekintetét a vértől, hogy a férfi szemébe fúrja (azt)." Ja igen, kidobtam a "csak hogy"-ot. Mi indokolja? Lekicsinyíti az egész tettet.

 

"Richard feje hatalmasat csattant a csempén, orrából vastag sugárban spriccelt a vér. Angie letérdelt a kábult férfi mellé" - tény, hogy minden kis biz-basz történést nem muszáj leírni, de itt Richard úgy kerül a padlóra, hogy nem is tudunk róla. Persze, kikövetkeztethető abból, hogy Angie letérdelt hozzá, de talán beleférne egy tagmondat, amivel leírod a "padlóra rogyást". De ez megencsak szubjektív.

"A nő pillanatnyi tétovázás nélkül rántotta újra talpra," nem kell a "pillanatnyi", ugyanis ha egyáltalán nem tétovázott (gondolom, erre akartál utalni), akkor sem egy pillanatig, sem kettőig, sem öt percig nem tette. Ennyi erővel írhattad volna azt is, hogy "huszonhét másodperc tétovázás nélkül", mert a nélkül miatt lényegében ugyanaz. Gondolom, az zavart be, hogy szoktunk olyat mondani: "Egy pillanatig sem tétovázott, és...", de az más (bár ugyanolyan logikátlan, de azért más, mert megszokott :D). Tudod, jobb az okostojások figyelmét elkerülni, írd azt, hogy: "A nő tétovázás nélkül rántotta újra talpra", és meg van oldva a dolog. Tudom, hogy így szikárabb, szárazabb, de a nő viselkedése is eléggé az, úgyhogy talán még jobban is illik hozzá.

"A nő pillanatnyi tétovázás nélkül rántotta újra talpra, nem törődve a fájdalommal, amit okozott." - azt javaslom, hogy ha gond nélkül lehet tagmondatokat összevonni, tedd: "...nem törődve az okozott fájdalommal." Meg lehet spórolni egy olyan vesszőt, amin csak megakad a gördülékenység (Jézusom, ilyet leírni... Megakad a gördülékenység... :D).

"Mi a véleményed? — finoman megemelte a férfi kicsavart karját" - GYÍK!!! :D:D  "Mi a véleményed? — Finoman megemelte a férfi kicsavart karját"

"Finoman megemelte a férfi kicsavart karját, hogy Richardnak feljebb kellett emelkednie, ha nem akarta kiugrott vállízülettel végezni." - Elég bonyolult mondat, nehéz szépen megfogalmazni. Talán... "Finoman megemelte a férfi kicsavart karját, hogy Richardnak - ha nem akarta kiugrott vállízülettel végezni - feljebb kellett emelkednie." Én biztos, hogy szétszedném két mondatra. Így, egyben eléggé nyakatekert (ami viszont alkalmazkodik a kartekeréshez, tény :D).

"Angie gyöngéd mozdulattal törölte le a másik szeméből kibuggyanó könnyeket," - gondolom, a férfi szeméből buggyant ki a könny, de inkább úgy lehet érteni, hogy Angie-nek volt egy másik szeme. Nyugodtan írd azt, hogy "a férfi szeméből kibuggyanó könnyeket", és ha ezt azért nem tetted, mert sok környező mondatban szerepel a "férfi", akkor inkább váltsd ki azokban, ne itt. Vagy ne a "másik" szóval.

"— Semmi baj! Nincsen semmi baj…— duruzsolta a nő, miközben egyik kezével Richard hajába markolt — felemelve a fejét –, és kényszerítette, hogy a szemébe nézzen." - Nagyon bonyolult. Egyrészt: nem lehet valakinek a fejét felemelve a hajába markolni, mert először markolsz, aztán emelsz. Inkább: "- duruzsolta a nő, miközben Richard hajába markolt, majd felemelte a fejét, és kényszerítette, hogy a szemébe nézzen." Egyszerűbb, nyersebb, de maga a szituáció is az.

----

No. :)  Mint mondtam, ezek tényleg csak javaslatok, de azért remélem, segítenek is valamit.

Írok ám majd "tartalmi" véleményt is, de most picit elpilledtem. :D

 

 

 

**********************************
A véleményem, az szubjektív.

cs, 2009-12-17 21:11 Indi

Indi képe

Ez egy...regény :D

Vannak benne elharapott mondatok, amit tetszés szerint fejezhetek be? Remélem ;)

 

 

Pár órával később...

Most értem a végére. Köszönöm a kimerítő véleményt. Azt hiszem sok mindent át kell majd gondolnom. Idővel.

----------------------------------------------------------

"Nem vagyok sznob. Kérdezz meg bárkit. Úgy értem, bárkit, aki számít." (Simon Le Bon)

"Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni" (Harry Lo

cs, 2009-12-17 21:41 Randolph Cain

Randolph Cain képe
3

A novella közepén azt gondoltam, hogy ezt én már megírtam! :D Jó ötlet, női attitűd, sok magyartalan félmondat (ez utóbbi zavart igazán) Egyébként lelkizős, szóval passzol hozzád :P (jajj mit fogok kapni ezért tőled, meg Sütitől :P ) :D Összességében jóra értékelem, mert középrész egy kicsit zavaros volt nekem, és a vége erősen felhozta ugyan, ám akkor is akadnak még mondatok, amik sántítanak. (még egyszeri olvasással szerintem kiküszöbölhetők, és te is rájössz mire gondoltam) ;)

Egyébként köszönöm, hogy olvashattalak!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

“Jobb sikertelennek lenni az eredetiségben, mint sikeresnek az utánzásban.” (Herman Melville)

cs, 2009-12-17 22:00 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Tőlem? Miért kapnál? Ha tudnád, mit össze-vissza problémázik ez a csaj! :P

__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

cs, 2009-12-17 22:35 Indi

Indi képe

A felét sem tudod a nyomoromnak, mire nagy az arcod?! :P

Például mit csomagoljak, ha egyszer mehetnékem támad; öt kilós kalapácsot (amivel az informatikus csávó szerint minden adódó problémát el lehet simítani, ha ő éppen nincs kéznél), harci szekercét vagy multifunkciós bicskát? Biztos vagyok benne, hogy annak az egyes részeit még legalább kétféleképpen tudnám hasznosítani, mint amit a tervezője eredetileg gondolt ;)

A kalapácsot kihúznám, egyrészt nehéz, másrészt meg szottyos vele a munka.
A csapásmérő még versenyben van, de a kegyetlen játékokhoz mégis csak a bicska dukálna.
Lehet, hogy megszavaztatom :P

Jut eszembe!
Nem is vagyok problémás!

----------------------------------------------------------

"Nem vagyok sznob. Kérdezz meg bárkit. Úgy értem, bárkit, aki számít." (Simon Le Bon)

"Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni" (Harry Lo

cs, 2009-12-17 22:40 Randolph Cain

Randolph Cain képe

Tessék, tudtam, hogy kirobbantom a "nemek" harcát: " Nem vagyok problémás!" :D

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

“Jobb sikertelennek lenni az eredetiségben, mint sikeresnek az utánzásban.” (Herman Melville)

cs, 2009-12-17 22:03 Indi

Indi képe

Köszi!
Most hagytam abba :P

----------------------------------------------------------

"Nem vagyok sznob. Kérdezz meg bárkit. Úgy értem, bárkit, aki számít." (Simon Le Bon)

"Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni" (Harry Lo