Hűség

 

 

Rex felborzolt szőrrel bámulta a feketéllő tárgyat, amely kopott szimbólumnak tűnt a pusztában. A kutya haragosan acsargott a viharvert alkotmányra; tépőfogai megvillantak, tekintetében harag lángolt. Háta mögött oldalra dőlt felderítőhajó maradványai vetettek keskeny árnyat, előtte kősivatag húzódott a végtelenbe.  

A perzselő szél sívó homokot, kisebb kavicsokat sodort maga előtt, a messzeségben várakozó épületmaradványon kívül semmi sem állhatta útját. A vakítóan kék égbolt fojtogató buraként borult a táj fölé, a közepén trónoló égitest kohóként sugározta a forróságot, mintha minden életet ki akarna oltani.

A négylábú gyűlölte a köröskörül elterülő, élettelen világot, amely sebzett tekintetű gazdájával dacolva, megmásíthatatlanul halottnak tűnt. Az űrhajós, amikor csak tehette, a távoli, fekete árnyat bámulta, miközben fáradhatatlanul szondákat küldözgetett a lángoló pusztaságba.

Az állat tudta, gazdája rég letett róla, hogy bármilyen élőlényt talál a planétán. Az eb úgy vélte, a reménytelenség késztetette rá, hogy nekivágjon az ürességnek. Rex nem akarta elveszteni a roncs elkóborolt utasát, aki léte alfája és omegája volt. Az űrhajós valódi kutyának hitte, ő pedig nem osztotta meg vele az igazságot.

A férfi talán sejtette ezt, de a négylábú nem lehetett benne biztos, annak ellenére sem, hogy az űrhajós Rexnek keresztelte. Az állatban felvetődött a gyanú, Jack valamely tudatalatti emlék miatt alakította más mintázatúvá szérianevét, de a dolog véletlen egybeesés is lehetett. Mivel szerette a kétlábút, hűséggel viseltetett iránta. Állandó figyelmet szentelt legapróbb különcségeinek is. Áramkörei azt súgták, a sötét tárgy előbb-utóbb bajt okoz, de nem hitte, hogy védence kijátssza az éberségét.

Rex átlagos külsejű, barátságos golden retrievernek tűnt, aki él-hal az emberekért. Szakértő sem tudta volna megkülönböztetni a kutyafaj valódi példányaitól, pedig csupán android másolat volt. A selymes szőr alatt mikrochipek tették dolgukat.

A kutya ismerte a gazdáját érintő összes lényeges adatot. Tudta, hosszas szelektálás után esett Jack Robinsonra a választás, hogy megtegye az évtizedekig tartó csillagközi utat, melynek végcélja egy névtelen, Földhöz hasonló égitest volt, melyet csillagászati távcsövek fedeztek fel az egyik szomszédos galaxisban. A férfi azért kapott társául szintetikus kedvencet, hogy ne őrüljön bele az egyedüllétbe. Csakhogy Jacket baleset érte.

A férfi saját űrhajója roncsai közt tért magához a teljesen élettelennek tűnő, ám belélegezhető légkörrel rendelkező planétán, sebbel a halántékán. Saját nevén kívül semmire sem emlékezett. Egyes-egyedül a négylábúval oszthatta meg magányát; aki látszólag csak csaholni tudott. Mindez nem lett volna baj, ha nem hívogatja az a messzeségben várakozó acélcsontváz.

Durván negyedévenként, Rexnek szüksége volt némi feltöltődésre. Rendszerint az éj nyugalmát kihasználva tartalék üzemmódra kapcsolt, ami a biológiai lények pihenő állapotának felelt meg. Nem tudta, Jacknek hogyan sikerült kiválasztania a megfelelő pillanatot, de végül végrehajtotta a szökést, melyet régóta tervezett.

Rex belevetette magát a pusztaságba, hogy megtalálja gazdáját.

Lábnyomokat hiába keresett, a repedésekkel szabdalt talaj úgy festett, mintha egymásra dobált bazaltlapokból állna, melyen a világ legnagyobb lánctalpai sem hagynának jelet. Az eb a szemébe épített infrakamerákkal sem ért semmit, a terepre olyan forróság borult, amelyben Jack testének hője érzékelhetetlenné vált.

Rex aggódott a férfiért, aki elhagyta a roncs védelmét, hogy eszelősök nyugalmával vágjon neki a kősivatagnak. Tettéből logikusan következett, hogy meg akar halni, ami ellentmondott mindennek, amit Rex képviselt. A retriever úgy vélte, az amnézia összeroppantotta Jack elméjét. Ha az űrhajósnak eszébe jut a megfelelő parancs, könnyedén aktiválhatta volna a belé épített kommunikációs csatornát, melyet vészhelyzetben maga Rex is működésbe hozhatott.

A kutya nem tette meg. Ha felfedi valódi lényét, kénytelen lett volna őszinte válaszokat adni Jack kérdéseire. A tudatába vésett alapprogram nem hagyott kibúvót. Gazdája felfogva a lényeget, öngyilkosságba menekült volna. Rexnek védenie kellett őt, nem a halálba kergetni. Így hát, inkább bölcsen hallgatott.

Az android sietve haladt a tűző napon. Hajtotta a tudatába vésett hűség, melyet semmi sem írhatott felül. Fortuna végül kegyeibe fogadta. Apró, fekete pontot vett észre a távolban, a naplemente halványuló fényében, lepusztult vastraverzek árnyékában. Csakis Jack lehetett az, rajta kívül nem akadt élőlény a bolygón. A golden retriever nagyobb sebességre kapcsolt, és rohanni kezdett embere felé.

A beépített érzelemmodulátoroknak köszönhetően szorongást érzett, nem tudva, vajon életben van-e még.

Ahogy közeledett célpontja felé, látta, hogy baj érte Robinsont. Jack mozdulatlanul hevert, derékig két kőlap közé szorulva, felsőtestét tűhegyes acélidom ütötte át.

Rex csaholva rontott oda hozzá, hogy segítsen rajta.

A férfi a végét járja.

A bolygót sűrűn megrázó földrengések gyakran átrendezték a terepviszonyokat. Jack rossz időben járt rossz helyen, és az egyik kiszámíthatatlan szeizmikus csapás csapdájába esett. A talaj félig elnyelte, véres péppé zúzva mindkét lábát, miközben az elszabadult épületmaradvány keresztülfúrta a testét.

A férfi fáradtan nyitotta ki szemét, amikor megérezte az állat forró leheletét.

–          Rex… – nyögte nehézkesen. – Nekem végem…

–          Sajnálom – mondta lágyan a kutya. – Nem tehetek semmit.

–          Te tudsz beszélni? – hitetlenkedett Jack. – De hiszen… ez lehetetlen!

     Biztos… csak képzelődöm.

–          RX-47-es Androidkedvenc vagyok – közölte a kutya. – A te hűséges társad, az a dolgom, hogy mindig melletted legyek.

–          És eddig… eddig miért nem szóltál róla?

–          Nem tehettem – hazudta Rex. – De most már beszélhetek. Ígérem, nem hagylak el soha, örökké veled maradok.

–          Ó, Rex… – mondta kimerülten a férfi.

Görcsösen a retriever bundájába túrt, nem törődve vele, hogy vér buggyan ki a száján az erőfeszítéstől.

–          Úgy szeretnék odahaza meghalni… – sóhajtotta halkan. – A Földön.

–          Tudom.

A kutya érezte a szőrébe kapaszkodó ujjak erőtlenségét, amiből tudta, az űrhajósnak csak percei vannak hátra. Rex megpróbálta kegyes hazugságokkal tompítani az igazságot:

– A Föld nagyon messze van, de őrizni foglak halálod után is. Ha kell, évszázadokon át, amíg meg nem találnak az otthoniak, hogy hősnek járó végtisztességben részesítsenek.

–          Cerberusnak kellett volna… elnevezzelek – állapította Jack. – Saját alvilágom… őre vagy…

A férfi hangja elakadt. Újabb vérpatak buggyant fel a torkából, aztán egyszer csak görcsösen összerándult, és mozdulatlanná merevedett.

Rex az űrhajós megüvegesedett szemébe nézett, majd felvonyított, ahogyan bármelyik valódi kutya. Utolsó perceiben már csak annyit tehetett Jack-ért, hogy nem ébresztette rá a valóságra. Felesleges lett volna elárulni neki, hogy ő az egyetlen, aki időben elmenekült a Földön kirobbanó nukleáris háború elől.

Elszomorította, hogy aggastyánná töpörödött gazdája évtizedekkel az Armageddon után visszafordult. A hajtómű meghibásodása hazaérkezésük pillanatában következett be, és a tervezett leszállás kényszerű becsapódássá változott.

Rex csüggedten hevert Jack mellett, hálát adva az égiek kegyéért, hogy az űrhajós az utolsó percben sem ismerte fel az Eiffel-torony groteszk maradványait.

Azután tartalék üzemmódra kapcsolt és hűségesen várakozni kezdett a lángoló ég alatt.

 

4
Te szavazatod: Nincs Átlag: 4 (3 szavazat)

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

k, 2010-03-16 13:06 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Monstre-elfogadás, mindenkire tíz perc jut, nem több. Óra indul.

Hűség (Maggoth)

"Rex felborzolt szőrrel bámulta a feketéllő tárgyat, amely kopott szimbólumnak tűnt a pusztában. A kutya haragosan acsargott a viharvert alkotmányra" - Minek a megismétlés? Nem jó ez így, a szinonima sem az igazi.
"tépőfogai megvillantak, tekintetében harag lángolt" - Tépőfogai... érdekes a kiemelés, mert én nem láttam még kutyát tépőfog nélkül (és ha haragosan vcsorog, értelemszerűen azok is kivillannak), szóval redundáns.
"áta mögött oldalra dőlt felderítőhajó maradványai vetettek keskeny árnyat, előtte kősivatag húzódott a végtelenbe." - Végtelen kősivatag húzódott? (Csak azért, mert ugfrálsz a stílusok között.)
"messzeségben várakozó épületmaradványon kívül semmi sem állhatta útját" - A szélnek az sem sok, de akkor már az űrhajót is feledd, meg Rexet.
Te, én ezt már olvastam?
"A vakítóan kék égbolt fojtogató buraként borult a táj fölé, a közepén trónoló égitest kohóként sugározta a forróságot, mintha minden életet ki akarna oltani." - Aú. Ezt nem szabad így. az égitesttől minden jóérzésű csillag összekarmolja az arcát (ha nem csillag, írd ki...).
Te, a csattanóra felfűzött, csavart tartalmazó blokkokból szerkesztett írás annyira a jellemződdé vált, hogy szívesen olvasnék valami mást, mert annyira belecsontosádtál ebbe, hogy félek tőle, mást már nem tudsz. És ha ez így van, akkor szomorú.

A kuytát túl sokat emlegeted. A rejtett alany, mint olyan, nemhasználható? Csak egy kicsit kéne gondolkodnod.

A gyorsabb elfogadás kedvéért nem emeltem ki több hibát, de vannak még. Főleg a csalódás, hogy egy pillanatra a közepén úgy tűnt, nem olvastam, átírtad, más lett az egész, és végre nem az előbb említett skatulyába szorítható írásról van szó. De nem. (Ja, nem találtam ki mindent előre: emlékeztem. ;) )
Hibapontot nem számoltam, nem láttam. A kutya emlegetése a legzavaróabb hoba a sztori mellett. Átlagos Maggoth, amit csak azért töltöttél fel, mert eddig nem volt fent. Ezt mindketten tudjuk, hogy nem szabad értékelnem, hiszen nem arra készült, hogy én ítéljem meg.
(15 perc)

_____________________
Dr. Bloody Dora

k, 2010-03-16 13:31 Maggoth

Maggoth képe

Egyetértek  :-)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2010-03-16 13:34 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Azzal is, hogy többet nem szabad tök sötétben gyorsgépelnem, mert ordenáré helyesírási hibáim vannak? :D

_____________________
Dr. Bloody Dora

k, 2010-03-16 13:44 Maggoth

Maggoth képe

Nélkülük, már az egyéniséged sem lenne ugyanaz  :D

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2010-03-16 13:58 Sren

Sren képe

Hát, nem szárnyaltad túl magad, de jó volt olvasni. Talán túl rég olvastam tőled. Addiktívek az írásaid? Ezt miért nem mondta valaki?

Szinte minden bekezdés alannyal nyit. Nem, nem csak a kutyáról van szó. A férfi, a beépített érzelemmodulátorok, a kutya, a bolygó, a... bármi, itt minden alany-géppuskaropogás a mondatok eleéjn*. Elég száraz írástechnikának. Egyébként nem lenne rossz, nem az a ˝namostaztán nemmenekülsz, balegyenes-jobbhorog˝ - típus. Meg jó a hangulata; engem spec King ˝Világnagy strand˝-jára emlékeztet, amit nagyon szerettem.:)

*elején, a mindenségit neki - Dórának sötétben nem szabadna, nekem ébredés után nem...

______________________________________________________________________________________________

A szürrealisták és köztem az a különbség, hogy én szürrealista vagyok.

/Salvador Dalí/

k, 2010-03-16 14:12 Maggoth

Maggoth képe

Csak azért tettem fel, mert megjelent a januári lidércfényben, gondoltam, nem lehet annyira pocsék  :-)

Kösz, hogy elolvastad!

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2010-03-16 14:02 Zora

Zora képe

Egy hétköznapi világban, egy hétköznapi állattal életszagúbb lett volna... Nekem azért tetszett, végre nem hal meg a kutya a történet végén. :D

------------------------------------------

k, 2010-03-16 14:13 Maggoth

Maggoth képe

Köszi Zora, én is szeretem a kutyákat  :-)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2010-03-16 14:11 Roah

Roah képe

Jaj de jó volt Maggoth-ot olvasni.:) Nem csalódtam, hozod a formádat: olvasom a kutyust az elején, hogy ilyen, meg olyan, aztán egyszercsak áramkörök...mi van?! Visszagörgedtem.(két telefoncsörgés meg is zavart amikor elkezdtem, azt hittem, kihagytam esetleg pár sort) De nem. Ó, hát persze, hiszen ez egy Maggoth sztori, itt dumálnak az ebek?! Tetszett nagyon.:)

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

k, 2010-03-16 14:15 Maggoth

Maggoth képe

Kösz Roah, de valamiért az az érzésem, te nem vagy velem elég objektív. Na, nem mintha ettől sértve érezném magam ;)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2010-03-16 14:19 Roah

Roah képe

Nem vagyok objektív?:( Miért ne lennék? Komolyan?

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

k, 2010-03-16 15:00 Maggoth

Maggoth képe

Nem úgy értettem na, nem veled van a baj.

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2010-03-16 14:18 Mab Tee

Mab Tee képe

Szép történet a hűségről. Első olvasatra nem tudtam eldönteni, a kutyának az alapprogramja tiltja, hogy felfedje magát, vagy a kutya egy MI-vel bíró kutya, és a korábbi tapasztalatok alapján dönt úgy, hogy nem fedi fel titkát. Nekem ez egy kicsit zavaros. De az is lehet, többször kellene elolvasnom.

Én nem mennék bele most az olyan hibákba, mint a szóismétlés stb., mert nem az én feladatom ezt megtenni, és szerintem, magadtól is rá fogsz jönni, hol kellene javítanod.

Magát az ötletet nagyon jónak találom, függetlenül attól, hogy a kutya-hűség párhuzam kissé már elcsépelt. Viszont így, ebben a történetben jól jön ki.

Tetszenek a bolygót leíró részed, ami nem túl sok, és nem túl kevés. Jó a vége is. Ebben a történetben nem nagyon lehet több csavart, vagy nagyobb csattanót beleírni, ezt nagyon jól vetted észre.

Nekem tetszett történet.

Ha Bloody Dora szerint ez átlagos történet tőled, akkor eljött az ideje, hogy  a többi írásod is elolvassam.

--------------------------------------------------

"Olyan képet mutatok, amit látni akarsz. Az igazi arcomat csak akkor ismerheted meg, ha képes vagy az álarc mögé látni."

k, 2010-03-16 14:58 Maggoth

Maggoth képe

Kösz Mab Tee, örülök, hogy egészségesnek véled az egyensúlyt. Abban Dórinak igaza van, hogy ez egy átlagsztori, tudok ennél jóval nagyobbat is dobni  ;)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2010-03-16 14:40 Ndy

Ndy képe

Én anno is azt mondtam, hogy nem lenne ez rossz, de:

"Rex felborzolt szőrrel bámulta a feketéllő tárgyat, amely kopott szimbólumnak tűnt a pusztában." - feketéllő??? Valahogy feketélnie kéne, ha már feketéllik, érted... Egyébként pedig csak szemét és rohadtul mezei módon fekete.

Kopott szimbólumnak? Már minek a szimbólumának? (Tudom, az egy hangszer, három részből kell összerakni, de akkor is :DDD ) Lehet a feketéllő szimbólumának...

Ilyen és ehhez hasonlók... Szerintem ezt direkt csinálod velünk, vazze :(

--------------------------------------------------------------------

http://www.myspace.com/nexushungary

k, 2010-03-16 14:59 Maggoth

Maggoth képe

Csak veled, de veled mindenképp ;)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2010-03-16 15:11 Ndy

Ndy képe

Akkó' vigyázz, mer' má' tiszta erőből feketéllik a szimbólumom... :D Nem is akárhogy, hanem szimbólumként feketéllik... tiszta erőből.

(Egyelőre még csak sötétszürke - a szimbólumom -, de feketéllik, ám... :DDD)

--------------------------------------------------------------------

http://www.myspace.com/nexushungary

k, 2010-03-16 15:15 Maggoth

Maggoth képe

Ha jól megnézzük, az avatárod arca is egy feketéllő szimbólum :D

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2010-03-16 15:24 Ndy

Ndy képe

Azért van, hogy egy fekete lyukba archiválhassam a szervezetembe kerülő alkoholt :D

--------------------------------------------------------------------

http://www.myspace.com/nexushungary

k, 2010-03-16 15:31 Maggoth

Maggoth képe

Alkoholarchívum? Érdekes ötlet ;)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

sze, 2010-03-17 08:47 Obb_régi

4

Ó God! Azt írja Sren függőséget okozhatnak az írásaid, szerintem csak azoknak, akik át tudják hámozni magukat az elején :) Ilyen borzalmas kezdést régen láttam :)

A bura meg búra

Aztán ha áthámozod rajta magad, már egyet tudsz érteni :)

sze, 2010-03-17 09:13 Maggoth

Maggoth képe

 Jól van, na, ez egy korai zsengém  ;)

Kösz a négyest :-)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

cs, 2010-03-18 14:58 Mickey Long

Mickey Long képe

Hááát Maggoth, ez nem lett az igazi. Bocsi...

----------------------------------------------------------------------------

Ifjú Titán

"A valóság az, amit a tudatod azzá tesz." (Morpheus)

k, 2010-03-23 21:47 Maggoth

Maggoth képe

 Segáz, van ilyen.

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2010-03-23 16:31 Álfröðulson

Álfröðulson képe
4

Megint egy androidos történet. Ezzel nincs baj, jól meg tudod írni a történetet. Viszont, mint írás nem tetszett, legfőképpen az eleje. Vonatott volt. Komolyan úgy éreztem olvasás közben, mintha te minden mondatot nagy igyekezettel, alaposan megfontolva írtál volna le. Olyan ízetlennek éreztem a tájleírást is. Még annyi nem volt világos, hogy akkor az ember tudta, hogy visszatért a földre? Erre így a végén nem jöttem rá, egyébként meg jó ötlet volt, és szép. Bár igazából, ha csak a hűségre élezted volna ki a történetet, akkor szebb lett volna.

Észrevételek:

A kutya haragosan acsargott a viharvert alkotmányra;…

--> már azt hittem az ország alkotmányára :D Akkor legyen inkább tákolmány. Jó, ez talán nem hiba, bár ezt a szót aligha használjuk már arra, amire éretted.

 A férfi saját űrhajója roncsai közt tért magához a teljesen élettelennek tűnő, ám belélegezhető légkörrel rendelkező planétán, sebbel a halántékán.

--> információ zavar, előbb a férfi, aztán a planéta, majd pedig a seb. Magyarán rossz ez a mondat. :-)

A burát meg majdnem én is hibásnak jeleztem, de végül rájöttem a különbségre. A búra meg búr megint más.

k, 2010-03-23 21:51 Maggoth

Maggoth képe

 Kösz, Alf (a többi részét sajnos nem tudom leírni), a hibákban igazad van. Nem, az űrhajóssrácnak gőze se volt, hogy a Földön van. Nagylelkű a négyesed, köszönet érte :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.