Végtelen körök

A ruházati boltban nyüzsgő vásárlók hangyákra emlékeztették az őrködéssel megbízott férfit. A szokásos formaruhát viselte: fehér inget, sötétkék öltönynadrágot, fekete nyakkendőt és ugyanolyan színű félcipőt. A vonásaira dermedt grimasz mások számára megközelíthetetlenné tette. Szája kiszáradt, léptei gépiesen követték egymást. Vékony talpú cipője spanyolcsizmához vált hasonlatossá. Bár a fájdalom pillanatnyilag nem érintette, tudta, hogy a vég nélküli gyaloglásért később nagy árat fizet. Hasfala feszült, gyomrából epe tört fel. Látszólag a vásárlókat figyelte, ám lélekben az állásinterjút látta maga előtt.

– Felvettük a Space Shield Securityhoz, Tibor – közölte a csaknem két méter magas, kopaszra borotvált menedzser, –, de csak akkor játszhat a csapatban, ha tisztában van a szabályokkal. Dervon technológiát használunk, és egy földönkívüli divattrendeket kultiváló üzletlánc boltjait őrizzük.

– Vagyis? – kérdezte felvont szemöldökkel a férfi.

– Vagyis érzelemblokkoló chipet ültetünk a halántéklebenyébe, amely a körletbe lépésekor aktiválódik – magyarázta a tar megbízott. – Munkaidő kezdetétől tilosak az emberi igények. Nem ehet vagy ihat, nem használhatja a mosdót, a műszer elfojtja ezeket az ingereket. Nem hagyja másra koncentrálni, csak a feladatára. Körbejár az üzletben és figyel. Ha jelez a biztonsági kapu, ellenőrzi mi történt. Nem tud senkivel semmilyen kontaktust teremteni. Ha valami különleges problémája akad, megnyomja a derékszíján a pánikgombot, és majd mi értesítjük a hatóságokat vagy magánál termünk, hogy elrendezzük a dolgot, világos?

– Igen – felelte Tibor.

– Csodás – folytatta a menedzser. – Az eladókba is chipet ültettek, kiszolgálják a vevőket, rendben tartják az árut, és figyelik, hogy végzi a feladatát. Minden lépéséről jelentés készül, ami nálam landol. Ha kiesik a ritmusból vagy hibázik, azonnali felmondást foganatosítunk, és ki kell fizetnie a beültetés költségeit, ezért azt javaslom, ne rontsa el, Tibor!

– Nem fogom – ígérte a férfi.

A dervoni műszert mini-lézerágyúval lőtték Tibor homloklebenyébe. A biztonsági őr ide-odaugráló tekintete elárulta, ha nem sanyargatnák a lakására nehezedő jelzálogkölcsönök, a világ minden kincséért sem vállalná a lázálomba illő munkát. Mindenki azt állította, az agy nem fáj, ám az a benyomása támadt, hogy az idegeibe izzó kötőtűket döftek. Mindez azonban eltörpült a munkanapok végén rátörő kínok mellett.

A biliárdgolyó fejű hiéna elfelejtett megemlíteni néhány apróságot. A chip aktiválódásakor a tudata és a lelke élesen elhatárolódtak, hús-vér robottá változott. Elméje elvont fogalomként érzékelte a fájdalmat; míg az a meghatározhatatlan valami, ami az embert emberré teszi, kínlódva vonaglott a blokkoló rabságában.

A műszakok elviselhetetlennek bizonyultak Kovács Tibor, harminckilenc éves személy- és vagyonőr számára. A fáradtság lavinaként gyűrte maga alá esténként, amikor a bolt ajtaján kilépett. Egyszerre érzett szomjúságot és éhséget, a talpa pedig mintha szét akart volna szakadni, akárcsak a dereka és a háta. A szeméből esténként megállíthatatlanul csorogtak a könnyek a folyamatos figyelés utóhatásaként. Füle zúgott, a vérében láz dobolt, sokszor alig bírta megállni, hogy artikulátlanul fel ne üvöltsön. Azt hitte, idővel elfogadja gépezet mivoltát, de tévedett. Gyanította, az eladók közérzete sem lehet különb, amikor lefejtik otthonukban az arcukra kövült vigyort.

Tibor automataként haladt a sorok közt.

Idejét kitöltötte a tolvajvadászat, mialatt gondolatai azon jártak, az üzletben kóborló nők miért vásárolnak számukra előnytelen dolgokat. Az óriássáskára emlékeztető dervoni hölgyek három fejjel, nyolc karral és tetszőleges számú mellel rendelkeztek öt és tíz között, ami nonszensszé tette, hogy az általuk viselt holmikat humanoid lényeknek árulják. A Földdel kötött gazdasági egyezmény mégis teret nyitott az idegenek hasznavehetetlen termékei előtt mindenféle lélekromboló eljárásért cserébe, és groteszk stílusirányzatokat teremtettek a különféle korosztályok körében. A hordhatatlan, de trendi ruhadarabokat csillagászati áron lehetett kapni, mégis úgy vitték őket, mint a cukrot, sőt, a többség a lelki üdvét is odaadta volna értük. Öt teljesen különböző lopásjelző chip lapult az idegen holmikban véletlenszerű elrendezésben, egyesek azonban tökélyre fejlesztették a kiiktatásuk módját.

„Az ördögbe!” – gondolta Tibor. – „Ez abszurd!”

Közben körútja szokásos állomásaként a „veszélyes beugró” került sorra. Hála az üzlet ésszerűtlen kialakításának, az elszigetelt sarok kiesett az alkalmazottak és a kamerák látóteréből. Mivel senki sem lapult ott, az őr szédelegve továbbhaladt.

Jól látta fél órával ezelőtti küzdelme baljós emlékét, a padlón feketéllő foltokat.

Senkinek nem mesélt a történtekről, mert a nő, akivel hadakozott végül nem szerezte meg, amit akart. Törvény szerint, amíg a delikvens nem vitte ki a lopott árut az üzletből, addig nem követett el bűncselekményt, amelyet felróhattak volna neki.

A bolti szarka megszúrta valamivel, ami fullánkra hasonlított, de földi rovartól nem származhatott.

A kín fénysebességgel száguldott végig Tibor idegein, aztán tompa lüktetéssé enyhült. A fegyver kiégette a sebet, közvetlenül az után, hogy létrehozta. Ingén nem látszott hasadás, a szúráskor lehullt vércseppek pedig nem tűntek elegendő bizonyítéknak. A rövid, zajtalan összecsapásra nem akadt tanú, a foltokat a padlón bármi előidézhette. Biztosra vette, hogy a boltvezető egyszerűen hazaküldené, ha kinyitná a száját.

A sárga hajú hárpia futószalagmosollyal állt a főkasszában, és pihenés nélkül ütötte a terminálon a tételeket. Szikrája is hiányzott belőle az együttérzésnek; arra kondicionálták, hogy a fogyasztók rabszolgája legyen – más cégek robotjaié, akik szintén a fejükben hordják billogjukat.

Tibor mialatt megtett egy újabb kört, úgy érezte, az erek egyre hevesebben pulzálnak a testében.

„Talán belső vérzésem van” – gondolta fanyarul. – „Kívülről nem látszik, miközben elfolyik belőlem az élet. Nem fáj, a blokkolók nem engedik kibontakozni az ingereket, de szép lassan bevégzem.”

Újra a főkassza elé ért.

Szeme ide-oda járt, a testén hőhullámok futottak végig. Belül átszakadt benne valami, amitől elöntötte a rémület. Tudata kettéhasadt: az egyik fele azt hajtogatta, kérjen segítséget valakitől, a másik megtiltotta. Továbbment, engedve a halántéklebenyébe ültetett műszer parancsának, de megnyomta a derékszíján a pánikgombot. Lelke mélyén azt várta, hogy a kopasz menedzser mindjárt a helyiségbe ront, ám semmi sem történt.

„Lehet, hogy nem is működik ez a vacak” – gondolta csalódottan.

Újabb gyötrelmes léptek következtek.

Lötyögő, vérrel telt luftballonnak érezte magát, miközben hasztalanul nyomogatta a gombot.

„Nem érdekes, nem fáj” – biztatta magát. – „Tolvajokat kell fognom, munkaidő végén is ráérek meghalni.”

A fullánkos nő elszelelt, ő pedig visszatette a helyére a kezében maradt ruhát. Kék, selyemszerű anyagból készült – pont úgy festett, mint amit csak egy rovar képes sikkesen viselni.

A tolvaj a szúráson kívül nem hagyott rajta nyomot; kinézetre jelentéktelen kisegérnek látszott, aki a légynek sem tudna ártani. Tibor tapasztalatai azt mutatták, épp az ilyenek a legveszélyesebbek: az ember ki sem nézné belőlük az erőszakos hajlamot, aztán mire észbe kap, már késő.

Kezdett elsötétülni körülötte a külvilág, mintha a kinti alkonyat az épületbe kúszott volna. Ez nem tűnt valószínűnek, miután a mennyezetbe épített lámpák örökké egyforma intenzitással égtek – nyilván a látásával történt valami.

Az állványokra aggatott ruhadarabok árnyékuszályt növesztettek.

„Vizionálok” – állapította meg Tibor.

Az áruk lemásztak a fogasokról és kísértetekként fel-alá siklottak. A férfi meg akart állni, hogy sikoltozni kezdjen, de a blokkoló nem engedte. Lepedékes szájjal továbbment, a szemében őrület tüze égett.

Nem rajongott az idegenekért, noha azok elvileg jó indulattal viseltettek a Föld-lakók iránt. Persze nem minden hátsó szándék nélkül; bővíteni akarták túltermelési válsággal küzdő bolygójuk felvevő piacát, miután megállapították, hogy a humanoidok gazdaságára ráfér a megújulás. A dervoniak úgy vélték, a fejletlen civilizáció képviselőit a hatékony teljesítményben a saját érzelmeik gátolják. A kormányok végül fejet hajtottak az emócióblokkolók importja előtt, mert a szakértők hatalmas gazdasági növekedést jósoltak, ami kiutat jelenthetett a világra nehezedő inflációból. Tibor elborzadt a cégektől, amelyek élőhalottá degradálták alkalmazottaikat, de végül ő sem menekülhetett.

Az őr ismét a főpénztár előtt találta magát.

„Segíts, te szuka, megszúrtak valami dervoni szarsággal!” – Képzeletben tisztán látta, ahogy torkon ragadja a némbert, és az arcába üvölt.

Ekkor megszólalt az egyik áteresztő kapu, és kiszakította a végtelen körök rabságából.

Középkorú nő rekedt az érzékelők kereszttüzében. Nyilván egy másik boltban valamelyik általa vásárolt terméket nem a kellő alapossággal semlegesítették.

– Segítsen! – lehelte Tibor az asszonynak. – Megmérgeztek, de nem tudok megállni az emócióblokkoló miatt, tegyen valamit, kérem!

A nő keresztülnézett rajta.

Tibor magában szitkozódva továbbhaladt. Úgy érezte, elszalasztotta az utolsó lehetőséget. A fullánk drogot vagy mérget tartalmazhatott, és egyre biztosabbnak tűnt, hamarosan holtan csuklik össze.

Valami nem stimmelt odabent, leginkább a fájdalom hiányzott. Abnormálisnak tűnt lassú kínhalált halni úgy, hogy szikráját sem éli át a gyötrelemnek. Megfosztották az élet utolsó pillanatától. Sírás fojtogatta, de a blokkolók nem engedték a könnyeit feltörni. Lelki szemével maga előtt látta, amint kikaparja a saját agyát, miután felhasította halántékát az egyik acélfogassal.

„Talán a forgalom is elakadna egy pillanatra” – gondolta cinikusan.

Elképzelte, milyen bambán bámulnák a vevők, ahogy a fejében turkál és élvezi a szenvedést.

Továbbment, bár egyre nehezebben kapott levegőt. A halál előszobájába került, de a lába csak vitte. A nő, akihez segítségért folyamodott, elhagyta a boltot, figyelte a szeme sarkából, amikor elillant.

Újabb víziók kezdődtek: kívülről látta önmagát, vérvörös H és M betűkkel a koponyája körül, miközben a vásárlók arcvonásai lidérces démonmaszkokká változtak.

A kopasz menedzser ekkor bukkant fel egy széles vállú férfi társaságában, mint akit a Sors küldött. Tekintete közönyösen keresztülsiklott Tiboron, és a mellette haladó fickóhoz kezdett beszélni. Az őr odacsörtetett melléjük, mert hallani akarta, miről van szó.

– Ez lesz az új munkahelye, Zsigmond – magyarázta a menedzser. – Mérje fel a terepet! Ha vállalja, belőjük a chipet, és attól fogva a miénk testestül-lelkestül.

– Azt beszélik az a bigyó kurvára veszélyes – mondta erre a széles vállú fickó. – Állítólag öt éve sokan meghaltak tőle ebben a boltban, köztük az őr is, akit megszúrtak valamivel. Úgy hallottam, hogy a szerencsétlen addig járkált körbe-körbe belső vérzéssel, amíg meg nem halt, mert a chip miatt senkitől sem tudott segítséget kérni.

– Ez igaz – ismerte el a tar férfi. – Kovács Tibornak hívták, és a vizsgálat során kiderült, hogy selejtes blokkolót lőttek a halántékába. Aznap hatalmas napkitörés volt, és a hibás szerkezet összegerjedt a vevők chipjeivel. Ilyesfajta anomáliára senki sem számított akkoriban. Azóta a dervoniak ellenállóvá tették a műszerüket a legszélsőségesebb természeti jelenségekkel szemben is, és mindet külön tesztelik. Emellett az újfajta blokkoló állandóan méri az életjeleket, és ha csak a legapróbb eltérés tapasztalja a normális értékektől, rögtön riaszt bennünket. Soha többé nem fordulhat elő hasonló tragédia.

– Nem tudom – mondta bizonytalanul Zsigmond.

Ide-odaugráló tekintete elárulta, hogy ha nem sanyargatnák a lakására nehezedő jelzálogkölcsönök, a világ minden kincséért sem vállalná a lázálomba illő munkát.

– Azt is suttogták, hogy vevők és eladók átélték Kovács agóniáját, mintha az elméjén keresztül becsatlakoztak volna egy hálózatba, amelyik az emberek gyötrésére szakosodott. Úgy mondják, mindnyájuk lelke valami köztes dimenzióban rekedt, ez a bolt pedig maga a pokol tornáca…

Tibor értetlenül hallgatta a különös párbeszédet. Azon már meg sem lepődött, hogy a blokkoló nem mért rá büntetést a megtorpanás miatt.

– Fejezze be! – dörrent a menedzser a jelentkezőre. – Kétezerötvenet írunk, a rémtörténetek kora lejárt. A dervoni technológia kizárja, hogy egy hasonló incidens megismétlődhessen. Belátom, az üres falak lehangolóan hatnak, de nemsokára újra tele lesz itt minden ruhákkal és emberekkel, akkor majd senkinek sem jutnak eszébe ilyen őrültségek. Kísértetek nincsenek! Vállalja a feladatot vagy sem?

– Azt hiszem – válaszolta csekély meggyőződéssel a kérdezett.

Tibor sokáig maga elé bámult, miután kimentek.

Bensőjében elmúlt a feszítő érzés, akárcsak a félelem, mialatt a szellemruhákkal keringőző eladók és vevők árnyait nézte. Megértette, hogy a purgatóriumban rekedt seregnyi kárhozott társaságában, akiket szintén nem engedtek be a Mennyország kapuján. Kész szerencse, hogy az emócióblokkoló megszűrte a rettenetet. Tibor vállat vont, aztán új körbe kezdett.

Elvégre valamivel az örökkévalóságot is el kell tölteni.

 

 

4
Te szavazatod: Nincs Átlag: 4 (10 szavazat)

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

k, 2011-05-10 13:02 Blade

Blade képe

A tipikus Maggoth-stílust kedvelőknek.

k, 2011-05-10 13:08 Maggoth

Maggoth képe

Vannak új arcok is erre, akiknek gőzük sincs, milyen az. Nem hiszem, hogy ezzel sok támpontot adtál nekik :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2011-05-10 14:50 Blade

Blade képe

Talán nem is nekik akartam támpontot adni...;)

k, 2011-05-10 15:07 Maggoth

Maggoth képe

Tudtam, hogy a végén egyetlen ésszerű érvvel térdre kényszerítesz :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2011-05-10 15:37 Sirím

Sirím képe

Hja, nekünk minden mindegy:)

Sirím

k, 2011-05-10 15:52 Maggoth

Maggoth képe

Azért én bízom benne, hogy nem így van :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2011-05-10 15:56 Sirím

Sirím képe

Nem ismerem azt a bizonyos stílust - legalábbis eddig nem ismertem -, de valószínűeg bejön, kaptál erre egy négyest tőlem, mint friss hústól:)

Sirím

k, 2011-05-10 16:01 Maggoth

Maggoth képe

Kösz, friss hús! Örülök, hogy bejött :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2011-05-10 16:54 Borika

Borika képe
5

Jó lett, tetszett, különösen a csattanó, erre igazán nem voltam felkészülve, nagyot ütött!

Néhány apróság:

"torkából epe tört fel"-nem inkább gyomrából? Úgy értem, ha a torkából törne elő, az már hányást jelent, mert abban a fázisban már nem lehet visszanyelni. :)

"szúráskor kisült vércseppek" - az meg milyen? Jó értem én, hogy megszúrta, aztán meg kiégette a sebet, de a vércsepp nekem akkor is fröccsen, csöpög, hullik stb... Főleg, ha nyomot hagyott a padlón, tehát odacseppent.

"kezdett besötétülni körülötte a külvilág"- nem inkább elsötétülni, elsötédeni, besötétedni? De ne is törődj vele, lehet, hogy csak nekem hangzik rosszul a besötétülés...

Egy logikai dolog: nem értem az egész implantátum cuccot, ha blokkolni akarták az érzéseket, akkor miért nem használtak inkább robotokat? A dervoniak minek kínlódnának a megbízhatatlan, érzelemközpontú emberekkel?

De ettől függetlenül, csillagos ötös! Ja, és még külön tetszett, ahogy a kis állatokat behoztad, és hozzájuk hasonlitottad az embereket (bolti szarka, egér, rovar).

"Járt utat a járatlanért el ne hagyj!"

k, 2011-05-10 17:11 Maggoth

Maggoth képe

Hát, ebben az epés megjegyzésben vaószínűleg igazad van :)

Igen, az a vércseppes izé is jogos, meg a sötétülős dolog is. A logikai részét viszont meg tudom magyarázni, minek állítanának előre robotgépeket, amikor az emberekből sokkal könnyebb robotot csinálni? Emellett emberkinézetű gépezetet előállítani költséges és bonyolult lenne, viszont a többségében nőnemű vásárlók nyilván elvárnák, hogy humanoid kinézetű masinával találkozzanak egy ruházati boltban. Szóval szerintem ez nem logikátlan, a kormányok többsége már most is az állampolgárok robottá változtatásán ügyködik :)

Köszi a csillagos ötöst! :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2011-05-10 18:01 Borika

Borika képe

Hát, Maggoth, meggyőztél! Tényleg, ebből a szemszögből, teljesen érthető, hogy miért inkább az embereket gépiesítették el. Vedd úgy, hogy nem szóltam semmit! ;)

"Járt utat a járatlanért el ne hagyj!"

k, 2011-05-10 18:18 Maggoth

Maggoth képe

Tudtam én, hogy rádumállak :D

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2011-05-10 18:19 Mickey Long

Mickey Long képe

Nekem egy kicsit deja-vu  érzésem van...

----------------------------------------------------------------------------

Ifjú Titán

"A valóság az, amit a tudatod azzá tesz." (Morpheus)

k, 2011-05-10 18:22 Maggoth

Maggoth képe

Az csak hiba a Mátrixban :D

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2011-05-10 18:50 Tolerancia

Tolerancia képe
5

Nekem bejön a Maggoth-stílus! :-)))

 

 " Amit az ember leírt, az többé nem sanyargatja." /Ernest Hemingway/

k, 2011-05-10 18:53 Maggoth

Maggoth képe

Ez rendkívül megtisztelő :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2011-05-10 19:56 krystohans

krystohans képe

 Némi önéletrajzi ihletettséget érzek rajta.  :)

A közepén kissé kavarósnak tűnt az időrend, a tolvajjal való küzdelem és Tibor tünetei és újabb körei között.

A társadalomkritikai élét értékelem igazán.

 

___________________
Portölcsér vagyok
Szél játéka összetart
Ha megunt, szétszór

 

k, 2011-05-10 20:03 Maggoth

Maggoth képe

Ennek örülök, mert a szándékomban állt ilyesmi :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2011-05-10 20:26 craz

craz képe

Az időkavarodás? :)

- - - -
"Igyál, e nedv hűs, mint a - mámor,
s nincs seb, mit heggel nem takar,
igyál, testvér, e mély pohárból,
csupán az első korty fanyar."

k, 2011-05-10 20:33 Maggoth

Maggoth képe

Mondom! :D

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2011-05-10 20:25 Maggoth

Maggoth képe

jönnek a spamek :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

cs, 2011-05-12 16:28 Mab Tee

Mab Tee képe
5

Maggoth kolléga ismételten nem kispályázik. Bedobta a Preyer 3. helyezett novelláját a közösbe.

Te, Maggoth! Ejnye, így ráijeszteni a friss husikra, hát még a régiekre! Szerintem, sokan már most úgy érzik, hogy dervoni chip van a fejükben. Le sem fogod tudni mosni magadról ezt az összeesküvés-elméletet.

Lehet, április 1-én írok egy cikket erről, és rád hivatkozom, mint aki felfedte a nagy titkot. Megoldásképpen pedig azt fogom javasolni, hogy egy nedves boxeralsóba szurkáljanak be néhány szál drótot és húzzák a fejükre, így le tudják árnyékolni a chipet. :D:D:D Meglátjuk, hányan dőlnek be. (Bocsi, keveset aludtam az éjjel.)

Látod, milyen jó ez a kis novid, máris támadt tőle néhány ötletem. :)

Tényleg hiba van a Mátrixban.

--------------------------------------------------

"Olyan képet mutatok, amit látni akarsz. Az igazi arcomat csak akkor ismerheted meg, ha képes vagy az álarc mögé látni."

cs, 2011-05-12 16:41 Maggoth

Maggoth képe

Örülök, hogy ilyen mélyenszántó (boxeralsó) gondolatokra ihlettelek :)

Egy kis délutáni szunyókálás velem mindig csodát művel ;) például nem tudok éjjel aludni :D

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

cs, 2011-05-12 19:03 Mab Tee

Mab Tee képe

Óóóó... boxeralsó, no igen... ha elkezdek mesélni... Ööö... inkább nem, mert a szerkiknek csak a novikhoz van 18-as karikájuk, a mesémhez úgysem lenne elég, és még a végén kirakják érte a szűrömet.

--------------------------------------------------

"Olyan képet mutatok, amit látni akarsz. Az igazi arcomat csak akkor ismerheted meg, ha képes vagy az álarc mögé látni."

cs, 2011-05-12 19:11 Maggoth

Maggoth képe

Írd meg fikcióként ;)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

cs, 2011-05-12 21:59 Esvy

Esvy képe
4

Egyszerűen borzongató. Az embert elfogja a "konzumikus" félelem :)

Nagyszerű, ahogy a megszólalásig valósághű, jó értelemben hétköznapi kezdetből kifejlődik a fantasztikum.

Apró észrevételek: előfordulnak vesszőhibák, és egyszer homloklebenyt írtál halántéklebeny helyett.

A társadalomkritikai érték szerintem is jelentős, jól ábrázolod, ahogy látszatváltozatosság próbálja elfedni a mélyben megbúvó konformizmust.

 

A korlátok is korlátoltak.

cs, 2011-05-12 22:07 Maggoth

Maggoth képe

Örülök, hogy tetszett, és beismerem, hogy még sosem sikerült hibátlan művet írnom :)

Valószínűleg nem is fog soha, de ha át tudom adni, amit akarok, az már fél siker. Köszönöm a véleményt. :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

h, 2011-05-16 23:10 Mistletoe (nem ellenőrzött)

Nekem is nagyon tetszett és a csattanó is. :)

h, 2011-05-16 23:42 Maggoth

Maggoth képe

Örömmel hallom :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

sze, 2011-05-18 12:06 Mme Morgue

5

Ha majd nem reszketnek a lábaim, elemzem. (Nem bírom az emberi szenvedés semmilyen formáját.)

Egy frászt, elemzem most. Elemzésem eredményét lásd fentebb, sárga, ötágú formában.

sze, 2011-05-18 12:12 Maggoth

Maggoth képe

Szeretem a rövid, tárgyilagos elemzéseket :)

Egyébként jó néhányszor átéltem valami hasonlót, ha nem is ennyire brutálisan, talán ez jött át :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

p, 2011-05-20 20:24 Mme Morgue

 Brrr... mrészvétem. Felgyógyultál? :D

p, 2011-05-20 21:06 Maggoth

Maggoth képe

Nem úgy, csak hangulatában, te :)

Azokban a ruházati boltokban, ahol dolgoztam, úgy érzékeltem, nemcsak az alkalmazottak, de még a vevők is valamiféle alacsonyabb rendű állatfajnak tekintettek. Nem azt mondom, hogy mindenütt így van, lehet, csak én fogtam ki mindig a legszarabb helyeket, nem akarok általánosítani, mert akkor olyan lennék, mint ők :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2011-05-31 10:43 Mme Morgue

 Azt hiszem, te fogtad ki a szar helyeket. Vagy ki tudja, lényeg, hogy én biztos nem viselkednék így...
És az igazság kedvéért hozzá kell tennem, hogy én meg néha fordítva tapasztalom - bemegyek az üzletbe nézelődni, mert ugye azt tudtommal szabad, áll az ajtóban egy kétajtós szekrény, és olyan "hozzányúlszkarodkitépem" tekintettel néz, hogy a kaka is belémdermed. Hogy valamit bevigyek a próbafülkébe, hát azt már csak térdencsúszva tenném meg, és odabent is megnézném hogy van-e csapóajtó, alatta meg rancor, biztos ami biztos :D

sze, 2011-06-01 08:35 Maggoth

Maggoth képe

Értem, amit mondasz, de ne általánosítsunk, én az egyhatvanas magasságommal eleve nem lennék képes a karodkitépem nézést hitelesen prezentálni :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

cs, 2011-06-02 09:22 Sólyom László

Sólyom László képe
4

Hali!

Tipikus Maggoth Sci-fi, de jó volt olvasni hosszú idő után ismét!

_________________________________________

"a leírt szavakban rejlik az igazi varázslat"

p, 2011-06-03 07:23 Maggoth

Maggoth képe

Köszi, Laci! :)

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2014-11-18 08:55 Roah

Roah képe

Meg akartam keresni azt a robotos-befőttes novelládat, de sajnos nem ugrik be a címe. Aztán a Mickey Longgal közös szerzeményt, azt a szuicidosat, de azt sem lelem. (Hol vannak? oO?)
Végül a Végtelen köröket olvastam el - ha már nosztalgia, akkor legyen kövér. ;) :)))

--------------- "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." (W. Shakespeare)

"Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem."

k, 2014-11-18 09:22 Maggoth

Maggoth képe

Ez a robotos: http://karcolat.hu/irasok/egypercesek/maggoth/hideg_oleles

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.

k, 2014-11-18 09:23 Maggoth

Maggoth képe

Ez meg az öngyilkosos: http://karcolat.hu/irasok/egyeb/mickey_long/maggoth_mickey_long_az_angya...

- Maggoth
________________________________________________________________
- A nyerők nem csalnak, a csalók nem nyernek.