S3 - 2. feladat

2. feladat elemzése

A második feladatnak az volt a célja, hogy megtapasztaljuk, mennyire nehéz eredeti történetet kreálni és elkerülni a kliséket.

0
Te szavazatod: Nincs

2. feladat

Az első feladatot a legtöbb tag könnyedén megoldotta, és ez köszönhető az inspiráló témakiírásnak is, mely Gabriel Wraith barátomtól származott. Remek novellák születtek, a szerzők láthatóan komolyan vették a munkát.
Most azonban kicsit bekeményítünk.
Az írók, amikor belekezdenek egy történetbe, legtöbbször előre tudják, honnan indulnak, és hova akarnak érkezni. A szereplőiket úgy mozgatják, ahogy a legjobb a cselekmény szempontjából. Időnként azonban nem merik belevinni őket olyan helyzetekbe, amelynek nem ismerik a megoldását, csak olyanokba, amelyeket jó előre kigondoltak. Ebből származnak aztán a klisék, a kiszámítható fordulatok.

0
Te szavazatod: Nincs

3.\2. script - Révész

A lányt ellenállás nélkül nyelte el a tó zöld vize.

0
Te szavazatod: Nincs

3/2 script - Györeizé

Káin városa

…de a tó nem fogadta be Erenikét. A városiak döbbentek nézték, ahogy a lány, háttal a partnak, hátrakötött kézzel, lehajtott fejjel, némán térdepel a víz felszínén. A felszínen, mely a legapróbb hullámot sem vetette, mikor Erenike rázuhant.
Eltartott pár pillanatig, míg valaki megtörte a döbbenet némaságát:
– Bo… Boszorkány! Té-tényleg boszorkány! – hallatszott az első, remegő hangú ítélet.
Aki el tudta vonni tekintetét az érthetetlen látványtól, most mind a polgármesterre nézett, útmutatást, ítéletet, feloldozást várva. Amaz, bár nagy erőfeszítésébe került, hamar határozottságot kényszerített magára.

3.5
Te szavazatod: Nincs Átlag: 3.5 (2 szavazat)

3/2. script - gwalker

A pap és a lányka

Ignáciusz érdeklődve figyelte, ahogy a lányt elnyeli a tó. Egy ideig még látta a spirálvonalban süllyedő test körvonalait, és a víztükrön szétpattanó buborékokat. Mikor végleg elcsendesedett a felszín, és a városka népe lassacskán szétszéledt.
Az öreg boszorkányvadásznak súlyos gondok terhelték a lelkét. Hét elejin érkezett hozzá a fullajtár, pecsétes levelet hozott, egyenesen az nicosiai nagytemplomból. A lakatámiai érsekség nagyperjele, Krisztosz atya kérte sürgős segítségét egy borzalmas ügyben. Szokatlanul szűkszavú volt a citálás. Megérezve a baj súlyát, az idős pap még aznap lóra kapott: szereda napjára érkezett meg a városba. Porosan, fáradtan léptetett be a fehér kőből faragott, ciprusokkal övezett városkapun. Az érsek azonnal fogadta.

0
Te szavazatod: Nincs

3/2. script - Maggoth

Erenike

Az istenítéletnek alávetett lány kődarabként zuhant a habok közé. Nergasz püspök az üresen kongó nicosai templom tornyából szemlélte a távolból is lehangoló látványt, miközben keserűség telepedett a szívére. A galambősz hajú, finoman metszett arcvonású egyházi méltóság lelkét acéltűként döfte át a fájdalom, az idős férfi máskor áthatóan villogó kék szeme könnybe lábadt a gyötrődéstől.
A megtört püspök korántsem ilyesfajta végkimenetelre vágyott, amikor megkezdte titkos találkáit Erenikével. A férfi lelki szemével maga előtt látta azt a sorsdöntő, s egyben csalfa beszélgetést, melynek során belerángatta a harcába a lányt.

0
Te szavazatod: Nincs

3/2. script - Arcas Gnosfle

Az összesereglett tömeg némán figyelte, ahogy lány fehérlő testét elnyeli a sötéten örvénylő víz.
Bűntudat, harag, csalódottság, elégtétel - mind a lelkekbe költözött. Volt, kinek összeszorult a torka, volt, kinek könnypatak szántott barázdát az arcára száradt porba, volt, ki hangját felemelve, árulást kiáltott.
Nicosa városának lakói két táborra szakadva üvöltöztek egymással.
- Gyilkosok! Megöltétek azt a szegény lányt! - pörölt a papokkal a cserzővarga. A jobb oldali sereglet biztatóan hümmögött mögötte.
- Nem tett semmi rosszat, mégis elveszejtette! Égjen maga a Pokol tüzén!- szapulta a polgármestert egy idős asszony. Két láncinges katona kellett hozzá, hogy ne érhessen el hozzá. Ha tehette volna, biztos kikaparja a szemét.

3
Te szavazatod: Nincs Átlag: 3 (1 szavazat)

3/2. script - Mihula

A lány tehetetlenül zuhant a homályos tó vizébe, mely mindaddig mozdulatlanul, csillogva verte vissza a délutáni nap sugarait. A víztükör áttört, és hullámokat verve habzott Erenike körül. Fekete haja borús fátyolként lebegte körül a fejét, mintha már gyászolná is a testet, melyet oly büszkén ékesített. Szemét kinyitotta, és némán tűrte, ahogyan a víz bilincse mind jobban szorongatni kezdte a testét. A mesteri kéz formálta, álomszép arcot immáron lassan-lassan csak a felszín alatti világ csodálhatta tovább.
A nicosaiak lélegzetvisszafojtva figyelték az eseményeket. A tömegből jó néhányan közelebb léptek a part széléhez. Látni akarták, miként vergődik a hitvány, de elámulva tapasztalták, hogy még csak meg sem moccan. Sokak szeméből az a meggyőződés köszöntött vissza, hogy Erenike beletörődött a sorsába, és lelkét már az égiekre bízta.

0
Te szavazatod: Nincs

3/2. script - Brezsnyew

Gemini

...A katonák a víz széléhez vonszolták Erenikét, és a tömeg diadalittas rivalgása közepette belelökték a tóba…
Azonnal elmerült. A koszos iszapos víz rátapadt gyönyörű arcára, száján-orrán keresztül lassan csordogálni kezdett a belsőjébe.
Fulladozott. Tüdeje reflex szerűen összerándult, hogy megszabadulhasson súlyos terhétől… de ezzel csak még több vizet nyelt magába.
Nem volt kiút: a pecek átdöfte szájpadlását, szeme kidülledt, teste erőtlenül megrándult az életért folytatott végső küzdelem utolsó pillanataiban.
A halál jeges szorítása ráfeszült a nyakára.

4
Te szavazatod: Nincs Átlag: 4 (1 szavazat)

3/2. script - Fishbone

A tó hideg vize kellemetlenül érintette Erenike testét. Csak másodpercek után tért igazán magához, és minden öntudatával azon volt, hogy ne nyeljen a vízből. Süllyedt a mélység felé, a sötétség egyre inkább körülölelte. A fülében lassanként a kibírhatatlanságig erősödő feszítést érzett. Megpróbált úszni, előrevetni karjait, de próbálkozásai kudarcot vallottak. Pedig olyan messzinek tűnt már az, amikor a téren megaláztatások közepette megkötözték.
Erenike mozdulatai pillanatról pillanatra egyre görcsösebbek és kapkodóbbak lettek, de a vastag kötél ellentmondást nem tűrően zára bilincsbe a lány tagjait. Erenike minden egyes mozdulattal egyre csak magát fárasztotta, és érezte, hogy levegője vészesen fogytán van. Már csak kétségbeesetten rugdalódzott, vergődött, küzdve a mélység hátborzongató sötétsége ellen.

3
Te szavazatod: Nincs Átlag: 3 (1 szavazat)

3/2. script - Cartwright

Ahogy a lány teste elmerült a csőcselék szinte azonnal elnémult, majd egymást taszigálva közelítették meg a partot. A bátrabbak előrehajoltak hátha megpillanthatják a mélyben a vergődő, pőre szépséget, de a baljósan kavargó, fekete tóvíz konokul elrejtett mindent a szemük elől. Az idő is mintha megállt volna, hogy tanúja legyen az eseményeknek.
Lélegzetvisszafojtva vártak, míg nem hangos kiabálás közepette szétnyílt a szájtáti ámuldozók sora. Egy fiatal férfiú törte át a parasztok alkotta védláncot, miközben durván próbált megszabadulni feltartóitól:

4
Te szavazatod: Nincs Átlag: 4 (2 szavazat)

3/.2. script - ColemanV

A megkötözött lány teste hangos csobbanással merült el az addig rezzenéstelen víztükör alatt, míg a lányt a tóba vető katonák kíváncsi pillantásokkal kísérték a felszínen egyre ritkábban felbukkanó buborékokat.
Egyikük tanácstalanul vakarta meg sisakját a másik, pedig a polgármester felé fordulva vonta meg vállát. A termetes férfi azonban nem adott további utasítást.
Kivárt.
A mélyben Erenike lágy döccenéssel elérte a tó iszapos fenekét.
Ő is kivárt.
A víz pedig megmozdult. A mélység félhomályában alig látható gömb jelent meg a lány feje körül, melybe levegő tonult. Az átnedvesedett csukja alatt, Erenike megkönnyebbülten lélegzett fel – már amennyire kipeckelt szájjal lehetett.

4
Te szavazatod: Nincs Átlag: 4 (1 szavazat)

3/2. script - creidiki

A lány pár pillanatig hánykolódott, próbált a víz felszínén maradni, ám gúzsba kötve csak groteszk rángásokra futotta tőle. A tömeg néhány hevesebb tagja egészen a tó széléig merészkedett, hogy minél közelebbről élvezhessék a nem is olyan ritka látványosságot.
- Ez az, boszorkány – vihogott sértő hangon egy vékony, himlőhelyes férfi –, ficánkolj csak, istentelen!
Erenike élni akart, elkeseredetten küzdött minden korty lélegzetért, de ereje hamar elfogyott és lassan alámerült.
Miközben a hűvös közeg körbeölelte, a feje felett összezáruló vízfelszín elnémította a városiak szitkozódását. Hátra hagyva a jelen lármáját, teste lassan a tó mélyébe, gyengülő tudata pedig saját múltjába hullott alá.

4
Te szavazatod: Nincs Átlag: 4 (1 szavazat)

3/2. script - Aures

Arccal előre zuhant a vízbe. Meztelen testét ezernyi jeges pengeként hasogatta a dermesztő hideg. Rémült sikolyra nyitotta száját, és ekkor temérdek víz ömlött tüdejébe; a bezúduló víz szétmarta orrát és torkát, kibírhatatlan fájdalom repesztette belülről szemeit, a fejében pedig mintha ágyút dörrentettek volna.
Ahogy fogyott a levegője, Erenike mind mélyebbre süllyedt a sötét vízben. Egy ideig még eszeveszetten kapálózott, szájával béklyóját tépkedte. A fájdalom olyan erős volt, hogy varázslásra még csak gondolni sem tudott.
Szemei előtt véglegesen elmosódott a világ, de ő kitartóan meredt a magasba, oda ahonnan belökték. Egészen úgy tűnt, mintha várna valamire. Kezeit szinte esdeklően emelte magasra, és még egyszer megpróbálta felrúgni magát, de ereje végleg elhagyta. Egyre csak süllyedt, és testét-lelkét szétrepesztette a gyilkos víz szorítása. Megadta magát a fagyos démonnak; úgy érezte a nyomástól feje és szíve felrobbant.

4.333335
Te szavazatod: Nincs Átlag: 4.3 (3 szavazat)

3/2. script - a.peterfy

A lány némán, arccal esett a vízbe. Nem próbált meg kiszabadulni a kötésből.
Lassan elsüllyedt a fekete csuklya, a víz nem fodrozódott, a halálos tusa nem látszódott ki a sötét vízből.
A felhők újból visszatértek és az ég ismét villámot dobott a földre. Az eső hatalmas cseppekkel kezdte siratni a vélt boszorkányt.
A város polgárai csalódással vették tudomásul, hogy a lány vergődését nem nézhetik végig.
Alig pár másodperc telt el, amikor váratlanul a csuklya felbukkant a víz tetején. Majd a szakadt ruha és az alóla kibukkanó ziháló test is.

4
Te szavazatod: Nincs Átlag: 4 (1 szavazat)
Tartalom átvétel