Pályázatok

Minden írópalánta nyílt vagy titkolt álma a nyomtatásban való megjelenés. Erre ad lehetőséget manapság számos pályázat, míg mások remek gyakorlóteret jelentenek.
Ez a fórum azért jött létre, hogy fel tudjátok hívni egymás figyelmét különféle pályázatokra, ha hozzánk nem érkezik felkérés, hogy hírként közöljük.
Emellett persze bármilyen, pályázatokkal kapcsolatos téma feljöhet.

Tehát hajrá, pályázzatok ;)

(*Fátyol, az eredeti topicindítód az első hozzászólásodba másoltam - utólagos engedelmeddel :))

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

v, 2005-03-13 10:11 Fatyol

Fatyol képe

Az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány Cs. Szabó László születésének századik évfordulója alkalmából pályázatot hirdet irodalmi igényű esszé megírására.

A pályázat tematikus: egy-egy város vagy kisrégió hangulati, művelődéstörténeti körülírásához Cs. Szabó László életműve szellemében, az egyetemes összefüggések keresésének jegyében, az esszé sajátosságait érvényesítve.

Javasolt terjedelem 10-12 oldal.

A kéziratok beküldési határideje március 15. (postabélyegző kelte).

Cím: 535600 Székelyudvarhely, P-ta Primariei nr. 5.

E-mail: lorincz_gyorgy@yahoo.com.

A pályázat díjai: I. díj: 100 000 forint; II. díj: 50 000 forint; két III. díj: 25 000-25 000 forint.

A pályázatot az EMIA kuratóriuma által kijelölt zsüri bírálja el, és 2005. április 11-én hirdet eredményt.
*
Forrás: Irodalmi Jelen c. irodalmi havilap. Idézet:

"Az Irodalmi Jelen REGÉNYPÁLYÁZATA

Az Irodalmi Jelen irodalmi havilap pályázatot hirdet magyar regény megírására. A pályázatra, témától függetlenül, minden magyar nyelven írt regény benyújtható, amely még nem jelent meg nyomtatásban és közlési jogával más intézmény nem rendelkezik. A beküldött pályamű terjedelme legfeljebb 600 ezer karakter (leütés) lehet.

I. díj: 20 000 USA dollár
II. díj: 10 000 USA dollár
III. díj: 5 000 USA dollár

A fentieken kívül három pályázati mű egyenként 1666 USA dolláros különdíjban részesül.

A díjtételek oszthatatlanok, de a bírálóbizottságnak jogában áll, minőségi okokból, egyes díjakat nem kiadni. A díjazott művek kizárólagos publikálási joga 8 évig az Irodalmi Jelent illeti meg, amely azokat az Irodalmi Jelen Könyvek sorozatban jelenteti meg.

Beküldési határidő: 2005. november 30. (postabélyegző dátuma). A beérkezett pályaműveket neves megbízott irodalmárok bírálják el, 2006. április 30.-ig. Ezután kerül sor � közjegyző jelenlétében � a jeligék feloldására és a hivatalos eredményhirdetésre. A díjakat ünnepélyes keretek között 2006. májusában adják át Aradon.

A pályázat jeligés: az író nevét, címét, elérhetőségeit külön lezárt borítékban kell a pályaműhöz mellékelni. A jogi félreértések elkerülése végett a pályázónak ugyanebben a borítékban mellékelnie kell az Irodalmi jelen honlapjáról (www.ij.nyugatijelen.com) letölthető, aláírt nyilatkozatot is. A pályamunkákat kizárólag "Regénypályázat" feliratú postai küldeményként lehet az Irodalmi Jelen címére (310085 Arad, str. Eminescu nr. 55-57., Románia) eljuttatni. A művet CD-re rögzítve (Microsoft Word formátumban) fogadjuk el, amelyhez mellékelni kell a 2 példányban kinyomtatott szöveget is. A begépelésre a pályázat kiírójának nincs lehetősége, a kinyithatatlan CD a pályamunka kizárását vonja maga után.

Az elismerésben nem részesült pályamunkák kéziratát nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

Az Irodalmi Jelen kiadója

Weboldalunkon figyelemmel követhetik, hogy milyen jeligés pályamunkák érkeztek, megfelelnek-e a feltételeknek, elfogadta-e a zsűri a munkákat stb. Azok a szerzők, akiknek pályamunkáját valamilyen ok miatt nem fogadta el a zsűri, még időben értesülhetnek erről, és újra elküldhetik a követelményeknek megfelelően.

Az Irodalmi Jelen kiadója"
_______"Bárcsak oly könnyen megtalálhatnám az igazat, mint amilyen könnyen cáfolom a hamisat!" (Cicero)

k, 2005-03-15 09:18 Rem

Rem képe

" Cs. Szabó László életműve szellemében" Melyik is az pontosan?
______________________
Az öreg dobozoló sámán

k, 2005-03-15 11:46 Max

Max képe

Rem, ha még ezt sem tudod, akkor esélyed sincs! :lol:
________________________________________________________________
"És mi lesz, ha nem lesz több sárkány? Akkor felkopik az állad! És engem csak úgy megölsz passzióból?"
Draco

sze, 2005-03-16 17:23 Mesemondó

Mesemondó képe

Hm. Mindkettő tetszik elképzelhetőnek tartom, hogy valamelyik érdekelni fog, köszi Fátyola tippet!
... a fű nő magától.

cs, 2005-03-17 20:52 Fatyol

Fatyol képe

Pályázati felhívás

www.ujgalaxis.hu

Pályázat

Az Új Galaxis szerkesztősége ismét
novellapályázatot hirdet.

Eddig még nem publikált
novellákat, tusrajzos grafikákat és tusrajzos képregényeket várunk, az alábbi témában:

A világűr vándorai: ismeretlen világok felfedezése

(A novella cselekménye űrutazással,
földönkívüliekkel való találkozással, kapcsolatfelvétellel összefüggő legyen.)

A novellák terjedelme (szóközökkel) minimum 21.500 karakter lehet, de maximum 36.000 karakternél nem lehet több. A képregény terjedelme maximum 10 oldal lehet.
Nevezési díj nincs. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy aláírt nyilatkozatot a szerzőtől, miszerint a pályamű saját szellemi terméke, és a szerző hozzájárul annak térítésmentes leközléséhez az Új Galaxis 7. számában. A pályázatnak tartalmaznia kell a szerző postai címét, telefonszámát, e-mail címét, hogy adott esetben felvehessük vele a kapcsolatot. Ha a benyújtott pályamunka nem felel meg a pályázati kiírásnak a szerkesztőségnek nem áll módjában elfogadni a pályázatot. A szerkesztőség által legjobbnak ítélt alkotások előreláthatólag az Új Galaxis 7. számában jelenhetnek meg.

Jelige: „Vándorlások”
Beküldési határidő: 2005. március 28.
A kiválasztott novellákról az Új Galaxis hírlevelében (subscribe@ujgalaxis.lx.hu) adunk hírt 2005 áprilisában.

Levélcím:
Ambrus Attila József (ambrusa@ajk.pte.hu)
7626 Pécs, Lenke u. 2. Tel: (70) 255-2281
Az Új Galaxis weblapja: http://www.ujgalaxis.hu
A kiválasztott írások az Új Galaxis 7. számában jelennek meg
2005. július közepén. A kiadási költségeket a szerkesztőség állja.

_______
"Bárcsak oly könnyen megtalálhatnám az igazat, mint amilyen könnyen cáfolom a hamisat!" (Cicero)

cs, 2005-03-17 21:49 Rem

Rem képe

Ez jól hangzik lehet írok rá valamit. ;) Kösz Fátyol.
______________________
Az öreg dobozoló sámán

p, 2005-04-29 09:37 Fatyol

Fatyol képe

_Május havi pályázataink

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A PRO BONO IRODALMI DÍJ
ELNYERÉSÉRE

Tudnivalók:

1. A pályázat meghirdetője: Boldog Jövőnkért Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet*Lyra - a Boldog Jövőnkért Alapítvány irodalmi antológiája
2. Címe: Boldog Jövőnkért Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet- Pro Bono Irodalmi Díj*8501 Pápa, Pf. 192.
3. Info 0630-4401397
E-mail: irodalmidij@mailbox.hu; bjal@freemail.hu
4. A pályázat címe, témája, célja: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pro Bono Irodalmi Díj elnyerésére
hivatásos és amatőr költők, írók részére ;tehetség felkutatás és tehetséggondozásTéma: megkötés nélküli
6. A pályázók minimum 3, maximum 5 irodalmi művel pályázhatnak. A prózák nem lehetnek hosszabbak 4 gépelt oldalnál. A pályázat nem jeligés.6.1. Felbélyegzett ( 150 Ft. értékű bélyeg) és megcímzett A4 méretű válaszborítékot kérünk mellékelni! 6.2. A pályázatot HÁROM elkülönített példányban, de EGY borítékban kérjük elküldeni postai úton.6.3. A Kuratórium a beérkezett művek alapján � a művek eredetisége, líraisága, újszerű tartalmi megközelítés alapján- odaítéli a Pro Bono Irodalmi Díjat.
A döntés várható ideje: 2005. május 20-ig
A díjat 1 fő nyerheti el. A Kuratórium döntése ellen fellebbezésnek helye nincs, jogi út kizárva.
6.4.A díjjal Díszoklevél és 25 000 Ft ösztöndíj jár. (az ösztöndíjat 2 részletben kapja meg a nyertes)* További díj: 2-5. helyezett: Elismerő Oklevél 6.5. Minden pályázónk Emléklapot kap.6.6. A Díjátadás várható időpontja: 2005. május vége
7. Nevezési díj:3000 Ft. / pályázó.
7.1. A nevezési díj befizethető:
-alapítványi csekken ( kérésre postázunk)
-átutalással a bankszámlára. ( Számlaszám: OTP Bank Rt. / Pápa / 11748045 - 20037570 ) Amennyiben számlát kérnek, kérjük jelezni ! / Számlát a befizető nevére tudunk kiállítani /
-rózsaszín postai csekken az alapítvány postai címére ( 8501 Pápa, Pf. 192.)7.2. Nevezési díjat az alapítvány n e m fizet vissza. 7.3. A befolyt nevezési díjat irodalmi és kulturális rendezvényeink finanszírozásához, irodalmi antológiáink kiadásához használjuk fel.
8. Beérkezési határidő(meghosszabítva): 2005. május 10.
9. Egyéb: - Kéziratot nem őrzünk meg, s nem küldünk vissza!

A Boldog Jövőnkért Alapítvány Kuratóriuma és a Lyra szerkesztősége
______
"Bárcsak oly könnyen megtalálhatnám az igazat, mint amilyen könnyen cáfolom a hamisat!" (Cicero)

p, 2005-04-29 09:38 Fatyol

Fatyol képe

_____NYÁRI IRODALMI ANTOLÓGIA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
IRODALMI ANTOLÓGIÁBAN SZEREPLÉSRE
2005. NYÁR

Tudnivalók :

1. A pályázat meghirdetője: Boldog Jövőnkért Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet*Lyra - a Boldog Jövőnkért Alapítvány irodalmi antológiája
2. Címe: 8501 Pápa, Pf. 192.
3. Telefon / Info: 0630-4401397
E-mail:
bjal@freemail.hu;
szerkesztoseg@freemail.hu
4. A pályázat címe, témája, célja: IRODALMI PÁLYÁZAT 2005. Nyár
hivatásos és amatőr költők, írók részére publikálási lehetőség biztosítása
Téma: megkötés nélküli
5.Megjelenés: Az Irodalmi Antológia(A4 vagy A5 méretű) tervezett megjelenése: 2005. június
6.A pályázók minimum 3 ( maximum: 10 ) művel pályázhatnak ( vers , próza;
fénykép / illusztráció lehetséges). A prózák nem lehetnek hosszabbak 3 gépelt oldalnál, továbbá előírás a 1,5-es sortávolság!
A beküldött művekből a Kuratórium válogat. A válogatott művek jelennek meg az Antológiában.
Minden pályázónk kap publikálási lehetőséget!
6.1. A pályaműveket - kérjük- lehetőleg
e-mailben vagy floppyn szíveskedjenek beküldeni.
E-mail címeink:
bjal@freemail.hu;
szerkesztoseg@freemail.hu;
7. Nevezési díj / nyomtatási költséghez történő hozzájárulás összege:
3000 Ft. / pályázó.
(azaz: háromezer forint / pályázó)
A nevezési díj befizethető:
a./ alapítványi csekken ( válaszborítékért igényelhető az alapítvány címén)
b./ postai rózsaszín csekken ( 8501 PÁPA, Pf. 192.)
c./ átutalással a bankszámlára.( Számlaszám: OTP Bank Rt. / Pápa / 11748045 - 20037570 ) Amennyiben számlát kérnek, kérjük jelezni ! / Számlát a befizető nevére tudunk kiállítani / Nevezési díjat az alapítvány n e m fizet vissza.
8. Beérkezési határidő: 2005. május 27.
9. Egyéb: - Az Irodalmi Antológia megjelenését követően minden pályázónak 2 db tiszteletpéldányt küldünk.- Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!- Kérünk mellékelni 1 db A4 méretű megcímzett és felbélyegzett ( 300 Ft értékű postabélyeg) válaszborítékot

A Boldog Jövőnkért Alapítvány
Kuratóriuma és a Lyra szerkesztősége
__
"Bárcsak oly könnyen megtalálhatnám az igazat, mint amilyen könnyen cáfolom a hamisat!" (Cicero)

p, 2005-04-29 12:24 Rem

Rem képe

Ez a nyári jobban tettszik mint a májusi talán a megkötés nélküliség miatt. Lehet kérdezek még róla Fátyol, ha felmerészkedsz a chatre. ;)
______________________
Az öreg dobozoló sámán

szo, 2005-04-30 00:30 Fatyol

Fatyol képe

_Hát igyekszek, de ember tervez, Isten végez..-(( Nem tudok sokkal többet az egészről, mint amit itt olvashattok. _____
"Bárcsak oly könnyen megtalálhatnám az igazat, mint amilyen könnyen cáfolom a hamisat!" (Cicero)

szo, 2005-04-30 17:54 Mesemondó

Mesemondó képe

akkor akárhánymű és 3 rugó???... a fű nő magától.

szo, 2005-04-30 21:51 Fatyol

Fatyol képe

___Mindkét pályázatot ugyanaz az alapítvány írta ki, de mégis két különböző. Mindkéz pályázatra 3.000.,-Ft a nevezési díj. Az elsőnél min. 3, és max 5, a másodiknál Minimum 3, és max 10 pályaművel pályázhatsz, ami azt jelenti, hogy akár csak hármat küldesz, akár 10-et, akkor is 3000-et kell fizetned.
"Bárcsak oly könnyen megtalálhatnám az igazat, mint amilyen könnyen cáfolom a hamisat!" (Cicero)

p, 2005-05-06 01:00 Soltaire

Soltaire képe

Szóval MAGYAR regény kell? A tematika szabad?
Van egy eddig 317.000-es karakterszámú művem :) Lehet, hogy befejezem?

Az utolsó lovag

k, 2005-06-07 13:51 unisher

Az Unisher Kiadó szerzőket keres. Ha szeretnéd, hogy nyomtatásban jelenjen meg a műved, küldjél belőle részleteket és rövid tartalmi összefoglalót a szerzo-karc@unisher.hu címre. A könyv kiadásáról válaszlevelünkben adunk tájékoztatást.

k, 2005-07-26 11:35 Blade

Blade képe

Bogumil küldte:

A kiadó elsősorban külföldi könyveket jelentet meg magyarul, de van lehetőség magyar írók bemutatkozására is. Számos kéziratot kapunk, de szeretnénk valamennyire hivatalos mederbe terelni a beadást.

Formai követelmények:
A kéziratot 12-es betűmérettel, Times New Roman, Arial vagy Courier betűtípussal, sorkizárva kérjük. A párbeszédek és bekezdések tagolása legyen egyértelmű.
A kéziratokat elektronikus úton .rtf formátumban tudjuk fogadni.
Teljes novellákat kérünk, regényekből viszont csak az első három fejezetet. A többit nem fogjuk elolvasni, csak ha nagyon meggyőző a regény eleje.
A beküldött írások mindig az író nevével, címével, telefonszámával és egyéb elérhetőségével kezdődjenek.

Tartalmi követelmények:
Kiadónk elsősorban fantasy, science fiction és fantasztikus műfajjal foglalkozik. A 7Tenger szerepjáték világához írt novellák/regények előnyt élveznek.

A novellák megjelenésére a Fanfár magazin biztosít lehetőséget.

A honorárium kiadás esetén közös megbeszélés tárgya.

Kéziratokat elektronikus formában vagy postai úton lehet eljuttatni hozzánk.

Cím:
Delta Vision Kft.
Budapest 1094
Ferenc körút 27.

E-mail:
hanna@deltavision.hu
novella@deltavision.hu

Néhány tanács az íráshoz

Keress egy élményt, szereplőt vagy párbeszédet, ami annyira megragad, hogy úgy érzed, muszáj megírnod a történetet. (Mindegy, hogyan találod meg, tapasztalatok, álmok vagy gyakorlás útján.)

Engedd kibontakozni a történetet! Hagyd, hadd fejezzék ki magukat a karaktereid, figyeld őket, merre viszik a történetet. Ily módon nem neked kell a mindent előre megtervező agytrösztnek lenni, és az írás számodra is inkább felfedezés lesz, mint munka.

Olvass sokat! Nőni fog a szókincsed, megtanulhatod, hogyan fogalmazd meg ugyanazt különféle módokon, hogyan írj leírást, hogyan mutass be egy szereplőt, hogyan finomíts a párbeszédeken.

Rengeteg különféle írói stílus van. Találd meg a hozzád legközelebb állót! Ha semmi más nem érdekel annyira, mint egy jó kis rejtély, akkor írj krimit! Ha szimbólumokkal és különleges meglátásokkal teli írás tetszik, ami egy-egy jól sikerült képpel mutatja meg a legnagyobb igazságokat, próbálkozz azzal! Akár a családod történetét, akár egy románcot, akár saját tapasztalataidat akarod megírni - ezek mindegyike jó cél lehet.

Mi az a stílus, amit te magad olvasni szeretsz? Nagy az esélye, hogy írni is ebben a stílusban tudsz a legjobban - és ha sokat olvasol, jobban el tudsz mélyülni abban, milyen technikát is alkalmaznak más írók. Az íráskészség fejlesztésének egyik legfontosabb módja, hogy sokat olvass annak a stílusnak a legjobb képviselőiből, amit művelni szeretnél. Ha sci-fi, olvass Bradbury-t, Asimovot, Lemet, Sztrugackijt. Ha cyberpunk, vedd meg Gibson-t. Ha horror, mélyülj el Stephen King műveiben. Ha fantasy, olvass Tolkient, Hobb-ot, Gemmellt, Martint. Ha fantasztikus, vedd kézbe Cardot, Gaimant, Miéville-t, és így tovább.

A jó írást nem csak az jellemzi, hogy szépen van megírva, de intellektuális kihívást és érzelmi töltete is illik közvetítenie. A történetnek le kell kötnie az olvasót annyira, hogy átérezze a karakterek helyzetét, nehézségeit és félelmeit, és éreznie kell, hogy tudása vagy tapasztalata az emberekről vagy saját magáról elmélyült.

A karakterábrázolás sarkalatos pont. A helyszín és a cselekmény megadják az időt és a teret, amiben a szereplők mozognak, miközben felfedik magukat. A ponyvákban sokszor fordítva van - ott a szereplo elsősorban a cselekménynek van alárendelve, annak csupán eszköze.

Az olvasókat tisztelni kell. Ne csapd be őket. Soha ne próbáld megmondani, mit kéne érezniük vagy milyen következtetésre kell jutniuk. Ne rágj szájba semmit. Egy jó írás magától is elgondolkozásra készteti az olvasókat.

Gondosan válaszd ki a szavakat. Néha az ,,alacsony és kövér` a megfelelő leírás, néha a ,,zömök` hangulatosabb.

Problémák, amik felmerülhetnek:

Ne a párbeszédben próbáld elmondani a történetet! ,,Anna, a volt feleséged, ma felhívott.` Az ilyen húzásoktól az olvasó elveszti a bizalmát benned, nem fogja elhinni, hogy képes vagy elmondani a történetet. A párbeszéd arra való, hogy az olvasó hallja, amit a szereplők mondanak, nem magyarázkodásra. Figyelj arra, mit mondana a karaktered.
Érdektelenség. Ha téged sem érdekel a történet, az olvasót miért érdekelje?
Karakterábrázolás hiánya. Az rendben van, hogy egyes mellékszereplők csak vázlatosak, de a főhősöknek valódi személyeknek kell lenniük.
Kiszámíthatóság
Túl személyes. Az író mindig átemelhet az életéből jeleneteket, hogy gazdagítsa az írását, de a részletekhez és tényekhez való kínos ragaszkodás esetlenné teheti a prózát.
Az író mindenáron meg akarja mondani a véleményét.
Az író íráskészsége még nem elég fejlett. Ez ne tartson vissza! Nézd meg, magyarosak, lényegre törők-e a mondatok. A jelzőhalmozások többnyire azt mutatják, hogy az író nem találta meg az egy megfelelőt.
Ha írsz, ne bonyolult történetre törekedj, amivel villoghatsz az olvasók előtt. Olyanról írj, ami téged is komolyan foglalkoztat.
Tájékozódás elmaradása a kiadóba küldés előtt. Nem minden kiadó foglalkozik mindenfélével. Mi elsősorban fantasy és sci-fi és általános fantasztikus írásokkal foglalkozunk, gyerekmesékkel, költészettel, pornóval és krimivel nem!
Ne próbáld a szerkesztőt lenyűgözni a szövegen kívül bármi mással. Az illusztrációk, trükkös tördelések és nagy iniciálék nem segítik az elbírálás folyamatát. A tartalom a lényeg. A csilivili formattálás ráadásul furcsa formát ölthet a mi gépeinken.
Nem szükséges lekenyerezni a szerkesztőt. A kísérőlevél legyen udvarias, lényegre törő, egyszerű. Megemlítheted korábbi publikációidat, de az sem baj, ha nincsenek.
Kerüld a kliséket, mint a pestist. (Ez is az volt) Néha az élőbeszédben használjuk a bevett szófordulatokat, de egy írásműben taszító hatású. Ugyanez áll a jól ismert történetvázlatokra is. A klisék és sztereotípiák felismerésének legegyszerűbb módja, ha elgondolkozol azon, mennyire bosszantónak hangzanak a te füledben, illetve mennyire ismerős a történet máshonnan. (Példák bevett szófordulatokra, amik klisének számítanak: ,,a legostobább dolog, amit hallottam`, ,,csak a testemen keresztül`, ,,magas, karcsú, szőke`, ,,igazi pszichopata volt`, ,,krokodilkönnyek`, ,,angyali arc`, ,,arcát szőke tincsek keretezték`)

Hogyan ellenőrizd, hogy a történeted jó-e?

A karakterek vajon hús-vér emberek? Ha a karakterek egyszerű, kétdimenziós sztereotípiák, nem fogom elhinni, hogy az illetőnek van például nagyanyja vagy gyerekkora, és nem fog érdekelni a sorsa sem. Egy novellában persze nem kell őket olyan mélységig kidolgozni, hogy még az alsógatyája színét is megtudjam, meg miben hisz, mert ezt még sokszor arról sem tudjuk, akivel együtt élünk, de nem is degradálhatod le a szereplőket klisévé. Az író dolga, hogy a karakterek történetét őszintén, ügyesen és hangulatosan leírja. Ismerd és szeresd a szereplőidet - és cserébe segítenek megírni a történetet.

Vannak hangulatos képeid? Melyik képet tudnád kiragadni, hogy fesse meg az illusztrátor?

Ha hangosan felolvasod a történetet magadnak, meg tudod állapítani, van-e ritmusa. A költők ezért jók többnyire prózában is. Kell, hogy egy írásnak legyen sodrása, ritmusa.

Ami a történetben folyik, logikát követ. Az olvasót megakaszthatják a logikai bakik és következetlenségek.

Történik valami érdekes a történetben, változik valami? A köldökbámulás csak nagyon szűk irodalmi rétegben elfogadott téma.

Ha ezt a történetet álmomban látnám, lenne benne valami, ami reggel arra késztetne, hogy elmeséljem másnak?

Ha mindezekre a kérdésekre választ tudsz adni magadban, és ez a válasz kedvező, add oda az írást valakinek, akinek az ítéletében megbízol! Lehetőleg ne legyen közeli rokon vagy barát, mert nagy eséllyel puszta szeretetből elhallgatják majd, ha valami nem tetszik nekik. Ne a szerkesztő ítélete legyen az első, amit kapsz.

Ha mindezek után biztos vagy magadban, akkor küldd el az írásodat a kiadóba!

Ne feledd: az esetleges visszautasítás sem azt jelenti, hogy nem írsz jól - lehet, hogy csupán nem a megfelelő helyre küldted be a kéziratot. Ne add fel, próbálkozz és írj!

Holdláng

© Copyright 1995-2005., Delta Vision - Minden jog fenntartva.
Ha Emilt akarsz nekünk írni kattints ide
Címünk: Delta Vision Kft. 1094 Bp. Ferenc krt. 27. Tel.: 216-7053 Fax: 216-7054

----

So dark the con of man - Mily' sötét az emberi ármány.

v, 2009-04-26 19:17 Demetria Blacksmith

Demetria Blacksmith képe

Nahát, nem tudtam, hogy lehet nekik regényt beküldeni... ( Illetve annak részletét)
Nah, akkor majd egyszer, ha már van belőle valami :)
~~~~~***~~~~~***~~~~~***~~~~~***~~~~~~
Ha szemmel mindent el lehetne intézni, az utcákon csak halottak, és terhes nők lennének.

v, 2009-04-26 20:27 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Most ne küldj. ;) Az egy régi felhívás... most a Delta mással van elfoglalva. (Ha lettél volna a decemberi Nagy Összeröffenésen, akkor tudnád, miről van szó. De nem voltál. :P )
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

h, 2009-04-27 04:04 Demetria Blacksmith

Demetria Blacksmith képe

Most nem is tudnék küldeni, mert minden csak fejben van meg :D Majd egyszer. Összeröfikre a részemről még várhattok... Úgy egy évet, mikorra eldöntöm, hová megyek suliba XD
~~~~~***~~~~~***~~~~~***~~~~~***~~~~~~
Ha szemmel mindent el lehetne intézni, az utcákon csak halottak, és terhes nők lennének.

h, 2009-04-27 07:23 Obb_régi

T. Blade!
Én azt szeretném kérdezni, hogy nem tudtok véletlen olyan kiadót ajánlani, amelyik nem csak fantasy, science fiction és fantasztikus műfajjal foglalkozik?
Biztosan sokakat érdekelne.
Nekem is van, abból a sohaelnemkészülőből kettő, mert ott az örök kérdéssor: minek írok? kinek írok? van értelme? stb?
Az egyik már nagyon közel, és érdekelne hogy érdemes e további erőfeszítésekre.
Tehát, olyan kiadóra gondoltam, aki veszi is a fáradságot egy hosszabb válaszra, hogy ha nem a válasz azt meg is indokolja, hogy megértse a magát sokra tartó, de amúgy gyenge amatőr, mi is a gubanc tárgya.
Ha tehát tudsz, akkor légyszíves, tedd fel.
Köszi:
Obb
-----
Nem a győzelem, sem a részvét, hanem a fontos, fontos!

h, 2009-04-27 07:40 Creideiki

Creideiki képe

Háát ez kemény dió lesz...
-----------------------------------------------------------------
http://creideiki.sfblogs.net

h, 2009-04-27 07:48 Obb_régi

No, nocsak már meg is kaptam a választ? Hagy a fenébe, neked úgy sem megy. Már, ha jól értettem?
-----
Nem a győzelem, sem a részvét, hanem a fontos, fontos!

h, 2009-04-27 09:14 Styra

Styra képe

Nem rád értette, hanem arra, hogy a kiadók ha nemet mondanak, az egy nem, és nagyon ritkán indokolják meg részletesen a bajt, mondván, nincs rá idejük.
__________________________________________________
Csillagból születtünk, s csillag leszünk újra
Ha életünk lángját egy széllökés elfújja.

h, 2009-04-27 09:18 Blade

Blade képe

Neked meg mi bajod? Kicsit több tiszteletet és megértést, nem kell mindjárt belevágni a kést a másikba, ember...gondolkodj egy kicsit.

TERMÉSZETESEN úgy értette, hogy nehéz lesz kiadót találni, mert kezdő írókat nem szokásuk felkarolni, pénz beszél, nem lehet eladni 500 ezer könyvet pl. Blade névvel (csak 499 000et :)).

Én sajnos (szerencsére?) még nem kerültem kapcsolatba kiadókkal, de Eve vagy Tim biztos tudna mesélni.

---- ----
Az ember szerint az idő múlik, az idő szerint az ember.
----
"Mert zseni csak egy volt, mégpedig Neumann János. Mi, többiek tehetségesek voltunk, de nem voltunk zsenik..." - Wigner Jenő, Nobel díjas fizikus
---- ----

h, 2009-04-27 09:18 Creideiki

Creideiki képe

Dehogy is. Csak a legtöbb kiadó nem véleményez. Legalábbis amikről tudok. (...és ez nem valami sok)
Rengeteg cuccot kapnak, aminek szerintük elég ingadozó a minősége is. Szóval ki kell fogni szerintem, bőven kell mázli is.

Másrészt annyira nem tartom magam nagy spielernek, hogy legyintgessek mások műveire, nem vagyok Horger Antal, se szóval ne legyünk már paranoiásak.
-----------------------------------------------------------------
http://creideiki.sfblogs.net

h, 2009-04-27 15:29 Obb_régi

Jólvan, jólvan, elnézést. Nem vagyok én paranoiás, csak mindig követnek ezek a szörnyek és kiakarnak csinálni, mikor ilyen közel a harmadik világháború és nyakunkon az úrlények. Segítség! Ááá...
Tényleg sori, és én vastam el, és köszönöm a válaszokat.
Akkor most hova tovább?
-----
Nem a győzelem, sem a részvét, hanem a fontos, fontos!

h, 2009-04-27 16:04 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Maradnak az ilyen oldalak véleményezgetésre (nem mi vagyunk egyedül), vagy különféle írókörökhöz be lehet adni "szétcincálást remélve" egy-egy kisebb lélegzetűt... Esetleg a pályázatok, mondjuk a nagyobb kiadók is fel-felkarolnak ilyeneket. Vagy összehaverkodsz egy többkönyves neves magyar szerzővel, az ő szava számít valamit. Kiadóhoz tényleg a maximumot érdemes vinni, amit már többen "levéleményeztek", átrágtak, szétkaptak, lektoráltak - szóval amire ránéz az ottani szerkesztő, és azt látja, ez nyomdakész állapotú. Hogy belefér-e a kiadó profiljába, azt az adott gazdasági év határozza meg.
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

h, 2009-04-27 16:29 Obb_régi

Nekem másik oldal már nem kell. Bekukkantottam a fullextrára pár irománnyal, és sikítva szedtem le gyorsan mindent. Mert elborzasztott az, hogy mivel ott nincsenek szerkesztők (és ezzel írom alá igazán a hasznosságodat), mindenki felteszi a saját borzadályát és egymást dicsérik orrba-szájba, hogy kicsim ez gyönyörű még ilyeneket és azok meg vissza, ezért értékvesztett és hiteltelen ott minden.
Én jól elvagyok itt, mivel be kellett álljak a jelenleg munkanélküliek táborába, sok időm is van rá. De a sulit csinálom, és reszkessen mindenki, mert pár év és tanítani fogom a magyart.
Tehát én már megmaradok nektek örökre, ja, ha egyszer híres és sikeres ünnepelt író leszek, nyugodtan figyelmeztess erre az ígéretemre.
-----
Nem a győzelem, sem a részvét, hanem a fontos, fontos!

h, 2009-04-27 16:44 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Ha megmaradsz nekünk, az jó, de ne csak nekünk maradj, különben nem leszel siekres és ünnepelt író - Crei is mondta, kell a kapcsolati tőke.
_____________________
Csak én, Bloody Dora, mint azt már megszokhattátok.

h, 2009-04-27 16:24 Creideiki

Creideiki képe

Ezek a kézenfekvő utak...De pl. ott van onsai esete, akinek valamelyik portálon fenn volt pár írása és onnan jutott be a Cherubion valamelyik antológiájába. Igaz ő is Irókör-tag volt, ami szerintem sokat segít. Mármint nem kapcsolatban, hanem tudásban. Meg nem baj, ha túráztatod az arcod különböző irodalmi rendezvényeken, sose lehet tudni. Szóval nem árt jól írni ÉS jó kapcsolatokkal rendelkezni, persze lehet enélkül is, minden csak pénzkérdés...:(

-----------------------------------------------------------------
http://creideiki.sfblogs.net

h, 2009-04-27 16:21 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Nekem elég lenne egy simán csak fantasyvel foglalkozó is. :) Mi a fenét kezdjek a regénykémmel? Kijelölés, aztán delete? :-? Lehet, az lesz a vége.
__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

h, 2009-04-27 16:24 Creideiki

Creideiki képe

Sok helyre beküldted?
-----------------------------------------------------------------
http://creideiki.sfblogs.net

h, 2009-04-27 16:26 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Naná! :D Még egyre sem! :-? Azt sem tudom, hová küldjem. :|
__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

h, 2009-04-27 16:29 Creideiki

Creideiki képe

Akkor azért addig ne töröld ki...;)

Próbáld meg a Cherubiont, Deltát, Tuan-t.

Kulcsos ház?
-----------------------------------------------------------------
http://creideiki.sfblogs.net

h, 2009-04-27 16:33 Sütiszörny

Sütiszörny képe

De hogyan küldjem oda? Csak úgy ukmukfuk? Pl a Deltánál azt hiszem, ki is írták, hogy már nem fogadnak többet. :-?
Kulcsos ház kiadó? :D
__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

szo, 2009-04-18 09:26 Styra

Styra képe

No, amikről én tudok most hirtelen:
*
Preyer Hugo emlékére sci-fi novella pályázat
Avana Arcképcsarnok - A jövő iskolája novella és esszé pályázat
(http://www.avana.hu/modules/content/index.php?id=12)
És Új Galaxis - Utópia pályázat
(http://ujgalaxis.scifi.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=60&I...)
*
Hajrá, hajrá :)
__________________________________________________
Csillagból születtünk, s csillag leszünk újra
Ha életünk lángját egy széllökés elfújja.

v, 2009-04-19 13:06 Cartwright

Cartwright képe

Köhöm. Az www.irokor.hu -n is sok-sok-sok pályázat található. A DM kommandó elit különítménye vadássza a híreket, majd rakja ki az oldalra. Pontosabban fizetős (érsd: nevezési díjas) pályázatokat nem találtok, azokról külön bejáratú véleménye van. :)
---------------------------------------------------------------
Lajos és Samu képregény :)
http://lajosessamu.freeblog.hu

v, 2009-04-26 19:20 Demetria Blacksmith

Demetria Blacksmith képe

Ajánlott oldal még a következő a vadászok számára:
http://juditti.uw.hu/aloldalak/palyazatok.htm
Ez a hölgyemény is rendszeresen frissítgeti oldala tartalmát, s volt, hogy meglepett már ;)
~~~~~***~~~~~***~~~~~***~~~~~***~~~~~~
Ha szemmel mindent el lehetne intézni, az utcákon csak halottak, és terhes nők lennének.

h, 2009-04-27 16:21 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Ezt az oldalt én is ismerem. :)
__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

cs, 2009-04-30 17:13 Sütiszörny

Sütiszörny képe

ÁÁÁÁáááááááá!!!!!! Micsoda kiszúrás! :| Rátaláltam ezen az oldalon életem pályázatára, erre nem indítanak novella kategóriát, csak festményt, grafikát és verset. Az 7-es pályázatról van szó: Erotikus műalkotások pályázata. :) Pedig már kész novelláim is vannak ebben a témában. :( Ez gonoszság! :x
__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

cs, 2009-04-30 17:58 Demetria Blacksmith

Demetria Blacksmith képe

Kellemetlen :S Rakd fel ide :D
~~~~~***~~~~~***~~~~~***~~~~~***~~~~~~
Ha szemmel mindent el lehetne intézni, az utcákon csak halottak, és terhes nők lennének.

p, 2009-05-01 13:01 Sütiszörny

Sütiszörny képe

Ej, hát már fent van. :D Több is. ;)
__________________________________
Süti, vagy nem süti? Ez itt a kérdés!

k, 2015-05-26 13:45 atti9995

atti9995 képe

Üdv mindenkinek!

A Fiatal Írók Szövetsége pályázatot hirdet fiatal íróknak és költőknek.
A Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) alkotói pályázatot hirdet vers és próza kategóriában. A pályázatra 35. életévüket be nem töltött alkotók jelentkezhetnek. Műfaji megkötés nincs. A pályázatra a FISZ kötettel még nem rendelkező szerzők kéziratait is várja.

Ma tudtam meg, le is döbbentem. Akit érdekel az az alábbi oldalon tudja elolvasni az egyéb kritériumokat.
http://librarius.hu/2015/05/20/a-fiatal-irok-szovetsege-palyazatot-hirde...

További szép napot!

Az írás számomra nem több, mint az ujjaimmal való gondolkodás.

k, 2015-05-26 15:24 Gitáros

Gitáros képe

Ez nagyon jó, viszont a 35 év alatti korhatár számomra érthetetlen.

Nem azért, mert már régebben betöltöttem ezt a kort, hanem azért, mert nem értem, hogy egy novellánál, vagy regénynél miért számít az, hogy az írója hány éves.
Leslie L. Lawrence például 40 évesen jelentette meg első igazán ütős könyvét, a "Sindzse szeme" címmel - addig csak néhány szakcikket írt, meg talán egy ifjúsági regényt. Tudom, mert megvan az első kiadás, meg az író is elmondta, amikor egy író-olvasó találkozón beszélgettem vele.
Ha valaki - nem én, általánosságban beszélek - írt néhány baromi jó regényt, csak éppen bátortalanságból, tapasztalatlanságból, vagy kapcsolatok híján nem tudta kiadatni, és most elérkezettnek látja az időt arra, hogy a nyilvánosság elé lépjen velük, - csak éppen idősebb, mint az előírt korhatár - akkor a írásai kallódjanak el, legyenek az enyészetéi?
A korhatári feltételeket megértem, ha például az Állami Balettintézet hirdet felvételt, mert ott a jelentkezők életkora és fizikai állapota döntő jelentőségű.
De egy írónál?...

Miki

k, 2015-05-26 16:14 Para Celsus

Para Celsus képe

"Ha valaki - nem én, általánosságban beszélek - írt néhány baromi jó regényt, csak éppen bátortalanságból, tapasztalatlanságból, vagy kapcsolatok híján nem tudta kiadatni, és most elérkezettnek látja az időt arra, hogy a nyilvánosság elé lépjen velük, - csak éppen idősebb, mint az előírt korhatár - akkor a írásai kallódjanak el, legyenek az enyészetéi?" - nem, az keressen egy korhatármentes pályázatot :) Amúgy léteznek kifejezetten idős korúaknak kiírt pályázatok is.
(Egyébként a bátortalanság, tapasztalatlanság, kapcsolatok hiánya a fiatal korosztályok esetében is helytálló.)

A pályázók maguk szabják meg a feltételeket, ezen kár keseregnünk - van, ahol terjedelmi, van, ahol tematikus megkötés van - itt pl. minimum százhatvanezer karakter a határ - mondhatnánk ezen analógia alapján, hogy ha valaki ír egy baromi jó regényt, de azt csak százötvenkilencezer karakter, akkor az menjen a levesbe? :D Ezen sajna nem változtathatunk.


"The Rainmakeeeer!"

k, 2015-09-01 16:17 neduddgi

neduddgi képe

Üdv mindenkinek!
("long-time-no-see")

Íme, egy pályázat:

http://www.contentlabfactory.com/hu/mentor-programunk

"Ezeket a gondolatokat olyan sutának találtam, kifejtésüket pedig olyan üresnek és dagályosnak, hogy rögtön úgy éreztem, valami közük van az irodalomhoz; meg is kérdeztem tőle, miért nem veti papírra őket."

Borges: Az Alef

v, 2015-10-18 14:49 Alfredo Sagittarius

Alfredo Sagittarius képe

És akkor ide is:
http://ligetmuhely.com/szerk-idegen-fold-alkotoi-palyazat/

"Szerintem minden emberben lakik egy másik ember, egy idegen, aki rosszat forral"

cs, 2016-01-07 00:56 Alfredo Sagittarius

Alfredo Sagittarius képe

http://www.mma.hu/palyazatok/-/content/10180/1/palyazati-felhivas-1956-o...

"Szerintem minden emberben lakik egy másik ember, egy idegen, aki rosszat forral"

cs, 2016-05-05 13:34 Para Celsus

Para Celsus képe

Nem tudom, mi lesz ebből - láttam már nagy reményekkel induló, de az első szám megjelenése előtt megszűnő lapot -, de legyünk pozitívak, érdekesen és korrektül hangzik:
http://www.fantorzio.hu/ne-csak-a-fioknak-irj-inkabb-legyel-te-is-a-fant...


"The Rainmakeeeer!"

k, 2016-07-19 15:18 Para Celsus

Para Celsus képe

Egy újabb pályázat:
http://www.kortarsonline.hu/novellapalyazat


"The Rainmakeeeer!"

cs, 2016-08-04 10:59 Para Celsus

Para Celsus képe

És még egy pályázat, ha valaki az ifjabb korosztályt tekinti célközönségének:
http://ligetmuhely.com/pancelban-alkotoi-palyazat/

"A páncél megvéd a sérülésektől, akár lovag, akár bogár viseli, de súlyos teher is lehet. És mi a helyzet a szívet-lelket oltalmazó páncélokkal? Szabadulni kellene tőlük vagy minél erősebbre, ellenállóbbra kovácsolni? És egyáltalán: miért van szükségünk páncélra?

Várjuk a didaktikus stílust nagy ívben kerülő, a 8 éven felüli olvasókat megszólító verseket, meséket, prózákat és ismeretterjesztő cikkeket. Az ismeretterjesztő cikkek a természettudomány vagy a társadalomtudomány szempontjából is tárgyalhatják a témát."


"The Rainmakeeeer!"

k, 2016-08-09 13:00 Para Celsus

Para Celsus képe

h, 2016-10-24 09:39 Para Celsus

Para Celsus képe

...


"The Rainmakeeeer!"

h, 2016-10-24 13:42 Sednol

Sednol képe

???

"Az embereket könnyebb hülyíteni, mintsem meggyőzni arról, hogy hülyítik őket." Mark Twain
szmogov.blogspot.hu

h, 2016-10-24 10:52 AvatáR

AvatáR képe

De jó hogy mindenről lekések, vagy hogy nem sikerül. :(
Nagyon elkeserítő és lehangoló. :(

"A két legerősebb harcos a Türelem és az Idő"

sze, 2016-11-16 19:47 Para Celsus

Para Celsus képe

sze, 2017-02-01 14:00 Para Celsus

Para Celsus képe

http://ligetmuhely.com/becsapodas/
Az online Liget folyóirat BECSAPÓDÁS címmel hirdet alkotói pályázatot.

A hívó kifejezéshez bárhogyan kapcsolódó, bármilyen formában és hangnemben alkotott, irodalmi igénnyel készült műveket (vers, novella, esszé) várunk, amelyek tetszés szerint élhetnek az online folyóirat technikai lehetőségeivel (pl. hang-, kép-, filmrészlet felhasználása).

Egy pályázó több művet is beküldhet, de kérjük, hogy még publikálatlan művekkel pályázzanak. A korábbi online megjelenést is publikációnak tekintjük.

A műveket postai vagy elektronikus úton várjuk a szerkesztőség címére:

LIGET | 1122 Budapest, Kissvábhegyi út 4-6.
palyazat[kukac]ligetmuhely.com

Kérjük, a pályázatban adják meg e-mail címüket. Elektronikus küldés esetén a szövegeket Word formátumban csatolják a kísérőlevélhez.

A beérkező műveket folyamatosan olvassuk, minden pályázónak elektronikus úton válaszolunk.

A szerkesztőség által kiválasztott művek megjelennek az online Liget folyóiratban.

A sikeres pályázók szerzői honoráriumot és további publikálási lehetőséget kapnak.

Beküldési határidő | 2017. március 3.

További információ | Horgas Judit palyazat[kukac]ligetmuhely.com


"The Rainmakeeeer!"

sze, 2017-02-01 17:56 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Beküldhetném a Sziklaszirtent (vagy mi volt a címe), de az elvileg már megjelent nyomtatásban, ha minden igaz... kár, remek poén lett volna.

_____________________
Dr. Bloody Dora

sze, 2017-02-01 18:21 Smilezolika

Smilezolika képe

Mi van, ha már megjelent írást küld be az ember más címmel?
Ki szokott derülni a turpisság?

sze, 2017-02-01 18:35 Para Celsus

Para Celsus képe

Ki szokott -.-' Nem mintha velem megtörtént volna. Mondták. Mások.


"The Rainmakeeeer!"

sze, 2017-02-01 18:45 Smilezolika

Smilezolika képe

Ühüm.
Mindig?

sze, 2017-02-01 18:52 Para Celsus

Para Celsus képe

Igen, mindig mások mondják...
(Nem tudom, reprezentatív mintán végzett kutatás eredményei nem állnak rendelkezésemre, de utána szoktak nézni, hogy originál mű legyen, ne újra-publikáció.)


"The Rainmakeeeer!"

sze, 2017-02-01 19:08 Smilezolika

Smilezolika képe

Az a bajom, hogy túlságosan erős a kísértés. Van egy novellám, ami változtatás nélkül annyira ideillik, hogy csak na. Ráadásul tökéletesen ismeretlen vagyok mindenféle berkekben.
Így sem ér meg egy próbát? Hm, hm?

p, 2017-02-03 08:18 Kentaur

Kentaur képe

Ha online jelent meg, esetleg le lehet töröltetni nyom nélkül. Ha nyomtatásban, az ki fog derülni, vannak már nagyon jól működő online plágiumfigyelők és a Google is a szerkesztő barátja.
De ha több, mint 10%-változtatást tudsz belerakni (amiben legyen benne a cím is), akkor az hivatalosan másik műnek minősül tőled az előző felhasználásával, amihez mint szerzőnek, jogod van ugye. (Tudományos munkáknál sokszor szoktak ezzel trükközni.) Szóval egy másik cím, néhol egy plusz mondat, másik jelző, és meg is vagy.

----------------------------------------------------------------------------

"L'homme n'est rien, l'oeuvre – tout." (Az ember semmi, a mű – minden.) Gustave Flaubert.

p, 2017-02-03 11:01 Smilezolika

Smilezolika képe

Yeah! Nagyon köszi, azt hiszem, rámegyek a dologra.

p, 2017-02-03 13:25 Kentaur

Kentaur képe

Szívesen.
Én már alig várom azt az anomáliát kipróbálni tudományos munkában, hogy saját magamtól idézzek orrba-szájba (ez a másik trükk, az idézet nem ugyanaz a mű ugye.) Rém vicces az ilyet még olvasni is. :-D

----------------------------------------------------------------------------

"L'homme n'est rien, l'oeuvre – tout." (Az ember semmi, a mű – minden.) Gustave Flaubert.

p, 2017-02-03 18:05 Smilezolika

Smilezolika képe

Megértelek.
Mondjuk azt megnézném, amikor egy tudományos munkában én idézek saját magamtól. Attól tartok, nem sok hasznát vennék értelmesebb körökben.

szo, 2017-02-04 17:31 Bloody Dora

Bloody Dora képe

Teljesen elfogadott és bevett gyakorlat. Az igazi, mikor ugyanazt a kutatást ismétled meg bővített adathalmazon, és igazából nem állapítottál meg semmi újat, de ezt leközlöd. Mert fontos, hogy tudják, hogy még mindig nem történt változás. Kicsit olyan a tudományos publikálás, mint a Facebook: ha van valami, azt is világgá kell kürtölni, ha nincs, azt is, hátha érdekel valakit. (Sőt, ha ezen felháborodsz, hogy valaki folyamatosan teleszemeteli az újságokat a cikkeivel, arról is lehet cikket írni.)

_____________________
Dr. Bloody Dora

sze, 2017-02-01 18:34 Para Celsus

Para Celsus képe

Bloody kisasszony, akkor beküldhetné a Kihallgatott vallomáshoz kritikáját:
http://karcolat.hu/irasok/egypercesek/amy/kihallgatott_vallomas
Zuhanó (becsapódó) holddal meg pajkos szereplőkkel. Csak az a baj, hogy a netes megjelenés is publikációnak számít :(


"The Rainmakeeeer!"

szo, 2017-03-11 21:49 craz

craz képe

http://nyakonontottprobagoblinszolgaltatohaz.blogspot.hu/2017/03/macskas...

Macskás pályázat a Próbagoblinon. :)

Beküldési határidő: 2017. július 02. éjfél.

- - - -
"Igyál, e nedv hűs, mint a - mámor,
s nincs seb, mit heggel nem takar,
igyál, testvér, e mély pohárból,
csupán az első korty fanyar."

szo, 2017-03-11 23:35 Ovidius

Ovidius képe

Csak tisztázás végett... A hajkócoló bosszorgány milyen korosztályt fog képviselni?

 

 

 

 

----------------------------------

Minden szélmalom ellenfél!

h, 2017-03-13 12:05 craz

craz képe

Ha írsz egy nagyon rossz novellát, megtudod. ;)

- - - -
"Igyál, e nedv hűs, mint a - mámor,
s nincs seb, mit heggel nem takar,
igyál, testvér, e mély pohárból,
csupán az első korty fanyar."

k, 2017-06-13 08:07 Para Celsus

Para Celsus képe

Ha valakinek van kedve a dögmelegben, sör, dinnye vagy fagyi mellett üldögélve novellát írni:
http://ligetmuhely.com/liget/szavadat-ne-feledd/


"The Rainmakeeeer!"

k, 2017-06-13 12:27 Borika

Borika képe

Sziasztok, én is ajánlok egy pályázatot, a Libellus Magazin novellapályázatát (ingyenes a részvétel, pénznyereményes a pályázat).
https://www.facebook.com/notes/libellus-magazin/libellus-magazin-novella...

Kedves szerkik, bocs, hogy bevágtam ezt ide, nem tudom, nekem jogom van-e ide pályázatokat posztolni, ha nem, akkor töröljétek ki.

"Járt utat a járatlanért el ne hagyj!"

szo, 2019-04-06 20:11 Newschool

Newschool képe

Rövid terjedelmű, szépirodalmi prózákat váró pályázat:

http://novella.jcdecaux.hu/hu/novella_palyazati_felhivas.html

k, 2019-04-09 15:16 polgarveronika

polgarveronika képe

Valakinek már sikerül feltölteni valamit?
Merthogy elküldenek a regisztrálás után egy linket, amivel aktiválható a profilod, de a link viszont inaktív, hiába kattintgatsz.
Egy megadott email címen lehet kérdezni, arra viszont nincs válasz.
Egyszóval link a link. Vagy csak én vagyok béna?

Üdv: V.

 

_______Tertium non datur ______

szo, 2019-04-13 05:57 Newschool

Newschool képe

Nekem sikerült feltöltenem, működött a link. Talán próbáld meg egy új mailfiókkal a regisztrációt.

szo, 2019-04-13 18:00 polgarveronika

polgarveronika képe

Igen, sikerült, bár kiírja, hogy aktiválási probléma van, de végülis elfogadja, és vissza is igazol. Tehát OK.

 

_______Tertium non datur ______

v, 2020-03-29 20:44 Dana

Dana képe

http://wayersfantasy.hu/palyazat.php?fbclid=IwAR1lU1O_LZ9logF75W43aiPvXX...

***
"I'm blackening pages, but I don't know if it's writing." -- Leonard Cohen