Tecussal történt

Az úgy vót, hogy ránk jött az urammal a gerjedelem, hogy néznénk a tévébe a híradót. Ezzel úgy alapbul nem is lett vóna semmi gond, mer’ hát ilyen régi házasoknál, mint mink, ilyen furcsaságok, hogy hébe-hóba ránk jön valami hirtelen gusztus, elő szokott fordulni.
De mink csak egy adón szeressük a Hiradót, mer’ ottan a bemondó az egy nagyon szép ember, oszt az urammal fogadásokot szoktunk kötni, hogy mikor fejeli le a kettes kamerát, mer’ az nem csak szép ember, hanem fogyaszt is. Na de nem ez a lényeg, hanem, hogy hun van a kedvenc csatornánk?
Tudom én, hogy a tévébe, ne zavarjá’ mán össze, mikor egyenesen akarok itten neked gondolkozni! Teeeee, te is szép ember vagyol, na, várjál, elmesélem neked!
Vagy egy éve nem néztük a tévébe a híradót, mer’ akkor éppen nem vót rá igényünk az urammal. Minek nem? Há’ mer’ másat csináltunk! Ne hucutkoggyá mán bele nekem a történetembe, várjad mán ki a végét!
Szóval, mikor megvettük a házat, négy évvel ezelőtt, mondtam az uramnak, hogy nekem nem kell lavor a falra, ki ne tanájja, meg azt én nem hiszem el, hogy az internet a levegőbe jön, nekem kábelostévét csináltasson. Meg hát milyen az, ilyen felkapott úri környéken, hogy tányérostévé. Mindenkinek olyan van a soron, nekem azér’ se kell! Meg hát randa is, belelógna az eperfa, és a szomszéd Elvira nénnyének se jön be rendesen az Izauratévé, mikor Lajos, a kakas ráül az antennára kukorékolni.
Oszt emiatt nekünk Faluteles kábelos lett a tévé is, meg az internet is. Na, vagy három évig jó is vót így. Igaz, ha esett, meg ha fújt, akkor nem vót se net, se tévé. Kérdem, az uramot, mer’ az sokkal szebb ember, mint a tévés bemondó, meg még a haja is kevesebb, hogy apukám – mer’ én így hívom tizenkét év házasság után, meg mer’ megszokta, hogy apukám, mer’ a gyerekek is így hívják –, há’ mér’ nincsen se net, se tévé, mikor esik meg fúj? Mer’ nem érizem indokoltnak. Beázik a kábel, vagy a szél visszafele fújja a vezetékben az elektronokkot? Rám nézett ekkor az én uram azzal a két szép szemivel, a kedvenc házibézbólsapkáját meg feltolta a feji tetejire, mint mikor villonyt szerel, oszt nem érzi, hogy melyik a főd, melyik a fázis, oszt azt mondta nekem indoklásul: „Mer’ falun mit vársz?”
Én ebbe úgy bele is nyugodtam, nincsen ezzel semmi gond, legfeljebb akkor nem csinálom virtuálisan, amit amúgy manuálisan szoktam, szóval akkor nem játszok a kapálós játékkal. Oszt alig pár alkalommal fordul elő minálunk egy évbe, hogy nem esik vagy fúj, mer’ ilyen furcsa helyen lakunk, hogy félkörívbe ottan vannak a falun körbe a hegyek, oszt ahun nincsen hegy, ottan besiet a levegő, oszt a falu felett örvénylik rengeteget, oszt ha megunja, akkor meg lehűl, oszt akkor meg esik. Nem baj, mondom, nekem van csak a soron kábelostévém, én nem panaszkodok, amúgy se vagyok olyan típus.
Na, szóval, idén májusban jött levél, hogy eladják a Falutelt valami külföldi cégnek. Jött a szerelő, felmászott a ház előtti villonypóznára, jaj, az olyan szép élmény vót, nagyon csinos fiú vót az a fiatalember a snájdig egyenruhájába, én a pózna alatt sirámkodtam, le ne essen szegény, mer’ pont akkor kelt a büdöske, oszt még letiporja nekem, mikor milyen drága vót a mag a gazdabótba. Na, nem esett le, viszont azt mondta, hogy mostmán átkapcsolt minket az új külföldi szolgáltatóra, oszt ajándékba három hónapig lesz ingyen HáBéNulla csatornánk. Hát ennek az urammal úgy megörültünk, hogy csak azt néztük.
Jaj, nagyon szép idők vótak azok.
Oszt képzeld el, eltelt a három hónap, megént jött ugyanaz a fess fiatalember, csak akkor mán másik egyenruhába, meg mán egy másik szolgáltató logója vót a szive felé himezve, oszt mondta, hogy a külföldi cég eladta a hálózatot emennek a harmadiknak, oszt legyünk kedvesek ebbe beletörődni. Oszt megént felmászott a póznára, én megint sirámkodtam egy strófát, mer’ akkor kedzett el virágzani a büdöske, jajkisjézus, le ne esessed azt a drága szép szerellő urat a póznárul, mer’ akkor pont bele talál huzanni az ágyásba, oszt én meg mennyi vizet rálocsoltam arra, oszt ha letiporja, tiszta veszteség az egész. Na, ákapcsolt minket, oszt elment. A lényeg, hogy néznénk este a Harcost Trónost, hát nincsen. Sehun se. Az uram még háromdébe is átkapcsolta a nagylapost, sehun semmi. Akkor én egy kicsit sírdogáltam, hogy sose tudom meg, hogy azzal az ártaltan Havas Janival mi is lett a végire, de azt mondta az uram, hogy ilyen csekélységekért ne ríjjak mán, mer’ idegállapotba fog kerülni, oszt úgy belevágja az okostávírányítót az okostévébe, hogy a goblen Mona Líza először is kifakul, másodsor meg leesik a falrul.
Mivel erősen sóhajtoztam, az a drága jó ember fel is hívta eztet a szolgáltatót, hogy anya nézé a Trónokot, aggyák mán vissza, de rögvest.
Na, hát a kislányka aztat mondta a telefonba, hogy mán nekünk nem jár falura HáBéNulla, főleg meg nem ingyenajándékba, mer’ mink mán nem a drága külföldi kábelosná’ vagyunk megbecsült előfizetők, hanem űnálluk sárgacsekkesek, oszt ne panaszkodjunk többet, mer’ elveszik a kábelt, oszt hoznak helyette tányérosat.
Hát jó, ebbe nagy nehezen beletörődtünk az urammal, ű jobban, én kevésbé. Eltelt vagy két hét, akkor jött ránk az urammal, hogy néznénk a Híradót a megszokott régi csatornán. Tekertük az adást előrül-hátulra, hátulrul-előre, áthangoltam vagy tizenkétszer az egész hóbelevancot, de amit kerestünk, az sehunsevót.
Igen, én hangolom a tévét, automattikusson, mer’? Mit csodálkozol ezen, falun az asszonynak sok mindenhe’ kell érteni, meg hát mire a szomszéd Elvira nénnyének behangoltam rendesen az Izauratévét, rájöttem a fogásra.
Na, szóval felidegesítettük magunkat az urammal, hogy nekem feljött a gyomorsavam, neki meg leesett. Hát hogy miért nem tudjuk mink azt a csatornát nézni, amit akarunk, és amit ki is fizettünk? Hát ezért vettük azt a nagyon lapos tévét? Olyan drága vót, pég akciósan vettük a fekete pénteken abba a bótba, ahun még én se vagyok hülye. Mikor hatni kezdett a savlekötő, ki is dógoztam rengeteg összeesküvéses elméletet. M’ér, hát én is tudom, hogy ”Űk” miatt van, de ezt mostan nem lehet mondani! Meg hát én amúgy is szeretem az olyan kacifántos-észforgatós dógokot. Régen nagyanyámék pletykáltak csigacsinálás közbe, mink meg mán a csajokkal kontelyókat gyártunk, oszt? Az oka meg a hangulata ugyanaz, na.
Szóval, hogy visszavegyem a fonalat, felhívta mámma az uram a kislánykát megint, hogy estig van idejük visszacsinálni a rendszert, amiér fizetünk, mer’ hétkor Híradó, oszt ha nem fogjuk tudni nézni, a tyuktallunak a ganédombon a csekkjükkel fog alágyújtni!
De képzejjed el, ezt biztosan tudom mostmán, hogy ufós összeesküvéses elmélet az egész eseményláncollat, mer’ a következő választ adta a szolgáltatós:
„Az áthangolódás oka az új csatorna. Manuális csatornakeresés: frekvencia 37000kHz (sebesség 6900); konstalláció/moduláció 256.”
Há’ én eztet biztoson nem fogom megkerestetni a tévével, te, hallod! A végén még betárcsázok, oszt a falon megnyílik a kockacsillagkapu, oszt kinéz rajta a Goauld, oszt elvisznek az űrhajóra mosogatni.
Mondtam az uramnak, hogy híjja űköt vissza, oszt mondja meg: Tuggyátok meg, mostmán nem is kell az a Híradó!

4.333335
Te szavazatod: Nincs Átlag: 4.3 (3 szavazat)

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

p, 2018-01-05 21:02 Dana

Dana képe

A következőkben Sren szerkesztőtárs véleményezését olvashatjátok "remote" üzemmódban, mivel a gépe jelenleg betegállományban van -- és még az is lehet, hogy nyugállományba vonul.

"Hát mondjad meg annak az aranyos kicsi lyánynak, aki írta eztet, hogy ez így igen nagyon jóvan! Ippen így beszének erre mifelénk, .../meg/ ez itten nem ám annyira firlefrancos írásteknika, vagy minek híják olyan igen-igen fölvágóssan, hanem szórakozás, és ugyi egy jó viccet se úgy mesész a hites uradnok, hogy kilógjon a szájadbul a logopédijus!

Legföljebb egész kicsi apróságokot mondanék, hogy a kakast nálunk kokasnak mongyák a jónépek, de meg aszt, hogy máma, aszt is egy emmel írjuk, tudom ám, mer' tanútam betűvetést Édesanyámtul palatáblán. De meg mi az is az elejin, hogy szokatlan? Nálunk falun nincsenek szokatlan dógok, olyant a modoros népek mondanak fönt Pesten. Nálunk furcsa dógok, ha vannak, az ám!

De már az se mind biztos ám, amit mondok, mer' hát meglehet, hogy nem jól láttam, két dioptrijával kevesebb van mán a szemembe jó ideje... De meg az is lehet, hogy az aranyos kicsi lyány, aki írta, eccerüjen másik falubul való!"

...és a többi. Esett még említés a továbbiakban egy csodálatosan szépséges, szürke weboldalról, ahová odamásolhatom Sren asszonyság véleményét, mert hogy úgyis mindenki vágja, hogy ezt a hozzászólást csak Ő követhette el.

Köszönjük innen a távolból, és üzenjük, hogy a kokas torkát elvágtuk az éj leple alatt, nehogy a munkábó hívó vekkerszó előtt megzavarja az igazak álmát.

***
"I'm blackening pages, but I don't know if it's writing." -- Leonard Cohen

szo, 2018-01-06 18:23 A. Dixon

A. Dixon képe

Sziasztok!

Remélem, Sren gépe hamarosan felébred / meggyógyul / jobb belátásra tér.
Köszönöm, hogy kikerült az agymenésem.
A történet egyébként így történt meg velem a nyáron, ahogy fentebb olvasható. Miután megkaptuk a szolgáltatótól az egy soros levelüket, ami az írás végén is szerepel, éppen kezdtem volna felháborodni, de akkor megszólalt a fejemben Tecus, és azt mondta: Dikk.
Ekkor leültem, röhögtem egy negyed órát Tecus sommás véleményén, és megnyitottam a Wordot.
A kakas nálunk kakas, a ma / máma pedig dupla hangzóssá módosult. :)
Született egyébként egy normál verzió is, de végül maradtam Tecus hangjánál.

Maradok tisztelettel:
Dixon

Az otthonka az emberi test fóliasátra. 110% nejlon, minden ellen véd, az atomtámadást is lepergeti. - Bödőcs Tibor

p, 2018-01-05 21:54 Suana

Ezt jól összehoztad.

Ha veled született ez az "akcentus", akkor már kezded elfelejteni, de ha tanulással szerezted, akkor dolgozz még rá egy kicsit!

Engem elbűvölt, mint kiskutyát a lézerpötty.

:)

Üdv: Sz

szo, 2018-01-06 18:43 A. Dixon

A. Dixon képe

Szia,

A lézerpötty csak a cicákra hat, vagy rosszul tudom?
Az akcentus / dialektus szerintem nagyon összetett dolog, és szerintem változhat is, ha az ember és / vagy a környezete, vagy mindkettő változik.
Nem úgy beszélek, mint Tecus, de Tecus is a részem, úgy nőttem fel, hogy olyan embereket hallgattam, akik így beszéltek, és ha akarok, tudom átmenet nélkül hozni a figurát.
Az én saját tájszólásom enyhe (szerintem), a mai napig érezhető, bár már huszonkét éve elkerültem otthonról. Megnyomok bizonyos hangokat, stb. A főiskolán szembesültem először, hogy nekem bizony van tájszólásom. Akkor nagyon bántott a dolog, de rájöttem, hogy ezen semmi szégyelnivaló nincs, sőt!

Köszönöm, hogy olvastad, és köszönöm a hozzászólást is!
Legyen szép estéd,
D.

Az otthonka az emberi test fóliasátra. 110% nejlon, minden ellen véd, az atomtámadást is lepergeti. - Bödőcs Tibor

szo, 2018-01-06 19:34 Suana

Szia!

Történetesen - pár napja láttam egy kiskutyust, aki élete kockáztatásával harcolt egy lézerpöttyel. Elképzelhető, hogy génhibás. :)

Abban tökéletesen egyetértek, hogy a környezet formálja, alakítja az embert. Ezzel együtt változhat a szóhasználat és a kiejtés is, anélkül, hogy az ember erre tudatosan törekedne.

Én is olyan környezetben nőttem fel, ahol hasonlóan (de nem úgy!) beszélnek, mint a Tecus.
A ma, az nálunk is mámma, a már, az mán, a volt vót, stb.

A tájszólás van, és él, és nincs rajta semmi szégyellnivaló. Én, még egy kicsit szórtam volna belőle a Tecus monológjába. :)

Bármikor szívesen olvasok hasonló stílusú (hangzású, hangulatú) írásokat!

Üdv: Sz

v, 2018-01-07 18:35 A. Dixon

A. Dixon képe

Szia,

Megnyugodtam, hogy a kutyusokra is hat. :)

Itt a Karcon sokszor volt már téma, hogy zavart okoz az olvasásban, értelmezésben egy teljesen idegen szófordulat, szó, amit az író teljesen természetesnek érez, mert a napi gyakorlatban úgy használja, mások számára viszont ismeretlen, ezér próbáltam a lehető leguniverzálisabban elmondani a történetet, úgy, hogy mindenki megértse, és ne kelljen hozzá magyar-Tecus nagyszótár. Szóval emiatt lett Tecus visszafogva. :)
Például Tecus a villanypóznára a szuláp szót használja, a tyúktollat a tallunak mondja, a trágyadombot ganajnak.

Köszi szépen, igyekszem aktivizálni magam.
Szép estét és kellemes pihenést neked!

D.

Az otthonka az emberi test fóliasátra. 110% nejlon, minden ellen véd, az atomtámadást is lepergeti. - Bödőcs Tibor

szo, 2018-01-06 05:44 Alfredo Sagittarius

Alfredo Sagittarius képe

Még mindig úgy gondolom, hogy az ilyen történetek nagyon jól állnak neked, szórakoztatóak. Az van, hogy az első mondattól mosolyogtam. Ha van még hasonlód, ne sajnáld tőlünk :)

"Szerintem minden emberben lakik egy másik ember, egy idegen, aki rosszat forral"

szo, 2018-01-06 18:27 A. Dixon

A. Dixon képe

Hellóka,

Rengeteg ilyenem van, rengeteg. De nem fogok egy ideig többet felrakni. :)
Köszönöm szépen, örülök, ha szórakoztál rajta, az is volt volt az egyik célom.

(Veled mi a helyzet? Régen olvastam egy jó Alfredo-t. Hiányzol!)

Az otthonka az emberi test fóliasátra. 110% nejlon, minden ellen véd, az atomtámadást is lepergeti. - Bödőcs Tibor

szo, 2018-01-06 19:19 hamarjában

hamarjában képe

Jója volt, feljebb is toltam a házibézbolsapkám :)

na ja (Obb)

v, 2018-01-07 18:11 A. Dixon

A. Dixon képe

Kedves Obb,

Köszönöm!

D.

Az otthonka az emberi test fóliasátra. 110% nejlon, minden ellen véd, az atomtámadást is lepergeti. - Bödőcs Tibor

szo, 2018-01-06 21:06 Dana

Dana képe
4

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy találkoztam már Dixonnal és két családtagjával is személyesen. Egyenként is zseniálisak, de ha egy rakáson vannak, megállíthatatlanok. Nem egyforma személyiségek, de a humoruk valahogy egy hullámhosszon van. Azt hiszem, azt szerettem meg Dixonban a legjobban, hogy felülmúlta a róla alkotott első benyomásomat minden szempontból -- és mindig meg tud lepni. Egy komor pillanatot is tud humorral szemlélni, de úgy, hogy lefordulsz a székről, amikor megszólal. És nincs ismétlés, minden komment egyedi.

Értsd: nem kellett sokat gondolkodnia azon, hogyan írja le a fenti esetet, mert ha történesen aznap valakinek elmeséli, ami történt, pont így tette volna, ha "Tecus üzemmódban" van.

A négy csillagot az olvasmányosságnak és az egyediségnek szánom -- meg persze bíztatásnak, hogy kicsit többet villantson a nagyközönségnek.

***
"I'm blackening pages, but I don't know if it's writing." -- Leonard Cohen

v, 2018-01-07 18:24 A. Dixon

A. Dixon képe

Kedves Dana,

Küldök egy köszönöm cunamit.

A hülyeség nálunk családi vonás.

Annyi csillagot kaptam, hogy meg vagyok zavarodva... Köszönöm.

Lenne pár kérdésem, ide írom, remélem meg tudjuk beszélni, mindenki véleményére kiváncsi lennék:
- Az első verzióban megnevesítettem mindent és mindenkit, a szolgáltatót, a bemondót, a tévécsatornát. Aztán az első körös olvasásnál kaptam a visszajelzést, hogy az így nem lesz jó, tehát kiszedtem az összeset. Mely esetekben lehet nevesíteni a dolgokat, szereplőket? Lehet jelenleg is élő embert esetleg közszereplőt betenni egy írásba? Milyen előírások vonatkoznak erre?

Köszi és puszi:
D.

Az otthonka az emberi test fóliasátra. 110% nejlon, minden ellen véd, az atomtámadást is lepergeti. - Bödőcs Tibor

v, 2018-01-07 18:31 Dana

Dana képe

Blade-t megkérdezzük. Ne zavarodjál meg azért! :-)

***
"I'm blackening pages, but I don't know if it's writing." -- Leonard Cohen

h, 2018-01-08 10:07 Blade

Blade képe

Ha nincs politikai felhangja, ha nem akarsz vele téríteni (vallás), ha nem gyűlöletre próbál rávenni, akkor valószínűleg nem lesz vele probléma.

szo, 2018-01-06 21:36 Smilezolika

Smilezolika képe
5

Végre humor. Szerettem, köszi.

v, 2018-01-07 18:13 A. Dixon

A. Dixon képe

Szia Smilezolika,

Nem az történt, hogy egy másik írás helyett az enyém alá tetted az öt csillagot? A légnyomás lehet az oka vagy a kényszeres ufótevékenység?

Nagyon szépen köszönöm, meg vagyok hatva, köszönöm, meg megint megköszönöm!

Szép estét!

D.

Az otthonka az emberi test fóliasátra. 110% nejlon, minden ellen véd, az atomtámadást is lepergeti. - Bödőcs Tibor

v, 2018-01-07 23:24 Smilezolika

Smilezolika képe

Nem az történt.
Nézd! Ha én összeszarottam volna önnön seggemlyukát, se jutott volna eszembe ezen stílusban alkotni, se legott, se máskor. Így hát tényleg gratulálok.
Viszont ami ennél is fontosabb, végig nem estél ki a hangulatból, és az erőltetettséget is megúsztad, ami szerintem az egyik legnagyobb dolog, már amennyiben az ember marhaságot szándékozik írni, pláne ilyen nyelvezettel.

szo, 2018-01-13 11:35 Tumakino

4

vicces, jópofa kis írás.