Letaszítva

- Vádlottak! Álljanak fel! - zengte a könyörtelen hang. A magasból rivallt rá a kis csoportra, a hatalmas tárgyalóterem mennyezetéről lógó sok-sok hangszóróból. Izgatott pusmogás moraja hullámzott végig a csarnokban helyet foglaló kiváncsiak tömegein, miközben az ítészek pulpitusa belebegett középre, a mintegy kéttucatnyi vádlott fölé tornyosulva.
- Végre...ma végre véget ér...- gondolta a professzor, aki az elsőrendű perbefogottak kétes dicsőségét élvezve csoportja közepén állhatott.
- Hát jól meghánytátok-vetettétek a dolgot - dohogott magában -, ötezer-hatszázkilenc napnyi vizsgálati idő - és persze fogság - az Anyabolygó időmértékei szerint, több, mint elég a döntéshez.
A Főbíró felállt, közben megnyomott néhány gombot a kéziszámítógépén. A számára fenntartott monitoron, és az óriás kivetítőkön egyszerre jelentek meg a vádpontok vörösen izzó feliratai.
- A Gnorr-, Sirra-, Zebb-, Woota-naprendszerek Egyesített Bírósága a következő ítéletet hozta a Zeeboob Genetikai Kutatócsoport kontra Birodalom perben:
- az 1. vádpontban, mely szerint nem engedélyezett bolygófeltárás és kutatás esete következett be, a vádlottak bűnösök!
"Bűnös" - villódzott a szemet bántó szó a holo-képeken.
- a 2. vádpontban, mely szerint nem engedélyezett biológiai jellegű kutatótevékenység folyt a szóban forgó bolygó gerinccel rendelkező organizmusait igénybe véve, a vádlottak bűnösök!
- a 3. vádpontban, mely szerint nem engedélyezett génmanipulatív beavatkozás történt az adott fajok genetikai rendszerébe, a vádlottak bűnösök!
A professzor lehajtott fejjel hallgatta a szónoklatot. Lassan elhagyta a remény, hogy kegyelmet kaphatnak. Hiába való volt minden erőfeszítés, amivel szándékai tisztaságát bizonygatta oly hosszú időn keresztül. És még koránt sem ért véget a szörnyű felsorolás.
- További súlyosbító körülmény: a vádlottak illegális beavatkozása robbanásszerű intelligencia-fejlődést eredményezett az említett fajoknál, tönkretéve ezzel a Birodalmi Terraformáló és Bolygókolonizáló Intézet rendkívül hosszú ideje tartó, és aprólékosan megtervezett munkáját. - a Főbíró különösen szigorú tekintettel pillantott le a rebellisekre - Szeretett Uralkodónk, aki, mint maguk is tudják, legfőbb vezetője az Intézetnek, és egyben fővádlójuk is a perben, a legszigorúbb büntetést kérte a Bíróságtól.
A professzor szíve hevesebben kezdett verni. Sejtette, társai hozzá hasonlóan remegnek.
- Ezennel kimondom az ítéletet! Mivel a Birodalom nagylelkű törvényei nem kívánják, hogy bárki is az életével fizessen galád tetteiért, Zeeboob professzort és társait életfogytig tartó időszakra a kisérleteik helyszínéül szolgáló bolygóra száműzzük! Mellékbüntetésül a Birodalmi Terraformáló és Bolygókolonizáló Intézet felszámolja a bolygón lévő laboratóriumait és örök időkre beszünteti felügyeleti tevékenységét az adott körzetben! Faragjon a teremtményeiből maga civilizált lényeket, ha akar, professzor! - a Főbíró ritkán engedett meg magának ennyire személyes megjegyzéseket. De most igazán dühös volt. Még emlékezett, hogy a prof milyen vérlázító módon szidta az Uralkodót a per kezdetén.
- Az ítélet azonnal végrehajtandó! - szavára teleport-ernyők siklottak az elitéltek feje fölé. A szerkezet halkan felzümmögött, majd működésbe lépett. A nézők csak néhány villanást láttak, és a csoport eltűnt a szemük elől. Mintha soha nem is léteztek volna.

A professzor egyenként vizsgálta meg elgyötört társait. Épségben vészelték át a teleportációt, melynek során szempillantás alatt tettek meg olyan hosszú utat, amit a fény is csak milliónyi Anyacsillag-kerülő alatt.
Próbált volna lelket önteni a csüggedt kollégákba, de nem jutott eszébe semmi biztató. Körülnézett. Legalább a környezet nem idegen. Munkája során megszerette ezt a világot.
- És most, mi lesz velünk, Bael? - kérdezte Baryth professzor a becenevén szólítva főnökét.
- Nyugodjatok meg! - Zeeboob határozottságot erőltetett a hangjára - Hiszen élünk! Felkutatjuk a régi laborokat. Biztosan találunk használható eszközöket!
- Oda nézzetek! - kiáltott fel valaki. A tisztás széléről, ahová megérkeztek, kis csapat szemlélte őket. Előreugró homlokcsontjuk alól barátságosan villogott apró, sötét szemük. Némelyikük primitív eszközt lóbált: furkósbotok, éles szélű kőkések, kihegyezett ágak látszottak az erős kezekben. Testüket állati bőrök fedték, egyszerű ruházatuk szinte alig ütött el eredeti, dús szőrzetüktől.
- De hiszen ezek ők! - mondta csodálkozva Ormondroy, az egykori génsebész. Felismerte a kísérleti lények vonásait.
- Vagyis az utódaik! Látjátok?! Két lábon közlekednek!
- Hihetetlen! Hát sikerült! - szólt doktor Bael Zeeboob, és hosszú idő óta először, elnevette magát.

0
Te szavazatod: Nincs

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

v, 2005-07-17 20:46 Blade

Blade képe

A címét nem értettem, kit taszítottak le és honnan?

Különben meg azt mered állítani, hogy genetikai kísérlet eredményei vagyunk? :)

----

So dark the con of man - Mily' sötét az emberi ármány.

v, 2005-07-17 20:56 Gyémánt B.

Gyémánt B. képe

Nem én voltam! Sherab Dorje mondta, hogy ezt állítsam!
A letaszítottság egy olyan furfangra utal a történetben, amit nevezzünk Gyémánt-csavarnak (vagyis: csak én értem...)! A megfejtéshez segítségként annyit, hogy a Bael Zeeboob név úgy ejtendő: Belzebub. :gonosz:

***

"Megszűnik minden gondolat,
Megszűnnek a szavak - csend van.
Buddha sehol, senkinek,
Semmilyen tant nem hirdetett."

h, 2005-07-18 04:11 Bogumil

Bogumil képe

_____Bogumil D' Kukulkán
Én a Bukott angyalok c. novellámban már megírtam,hogy a Teremtő Atya Belzebúbot mint övele egyenrangú,de lázadó isteni szabadlelket anyaggá sűritve követőivel együtt letaszította a menyből és földre száműzt,hogy bizonyitsa be nnagyobb a hatalma a teremtőnél és az embereket hamarabb emeli magsabb szintra mint ő.A vetélkedés máig is tart.Beküldöm ezt novimat a fórumba.